โปรแกรม TRT SYSTEM Version 3.3.1.1

ดาวน์โหลด ไม่มีหมวดหมู่

โปรแกรม TRTSystem เวอร์ชั่น 3.3.1.1

 

 

 

 

 

รายละเอียด เพิ่มเติม โปรแกรม TRTSystem เวอร์ชั่น 3.3.1.1

+ 1. เมนู เข้าสู่ระบบ
+ 1.1 ปรับปรุงฟังก์ชั่น การรับส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ตามมาตรฐานปัจจุบัน

 

+ 2. เมนู ศูนย์ไต
+ 2.1 ปรับปรุงการตรวจสอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์
+ 2.2 ปรับปรุงการเรียกแสดงข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์
+ 2.3 ข้อ 75 ปรับขนาดการรับข้อมูล กรณีเลือก 18 Dialysis fluid (S7) HD machine No. เป็น 20 ตัวอักษร
+ 2.4 ฐานข้อมูล DCWTResultDetail
+ 2.4.1 ปรับคอลัมน์ HDMachineNo เป็น 20 ตัวอักษร
+ 2.5 ปรับการบันทึก ผลตรวจคุณภาพน้ำ
+2.6 ข้อ 77 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด, ยินยอมแสดงวันที่ว่าง
+ 2.7 ฐานข้อมูล DCDialysisCenters
+ 2.7.1 ปรับคอลัมน์ CoordinatorEmail 200 ตัวอักษร

 

+ 3. เมนู ข้อมูลผู้ป่วย (Patient)
+ 3.1  ปรับปรุงการตรวจสอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์
+ 3.2 ปรับปรุงการเรียกแสดงข้อมูลวันที่ 29 กุมภาพันธ์
+ 3.3 ปรับปรุงการบันทึกหน่วยข้อ 401, บันทึกหน่วย 3-กำหนดเอง
+ 3.4 ปรับปรุงการแสดงหน่วยอัตโนมัติ กรณีมีการทำบันทึกข้อ 401 ไว้
+ 3.5 ปรับการเลือก 401.หน่วย กรณี 3-กำหนดเอง, สลับระหว่าง ยินยอมให้เลือก, ไม่ยินยอมให้เลือก หน่วย 403 ถึง 425
+ 3.6 ปรับปรุงการลงข้อมูลแลป กรณีหน่วย เป็น 3-กำหนดเอง
+ 3.7 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด, ยินยอมแสดงวันที่ว่าง

 

+ 4. เมนู การจัดการข้อมูล
+ 4.1 ส่งข้อมูลไปยัง Server
+ 4.1.1 ปรับปรุงฟังก์ชั่น การรับส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ตามมาตรฐานปัจจุบัน

 

+ 5. เมนู ตั้งค่าโปรแกรม
+ 5.1 ยกเลิก นำเข้าฐานข้อมูลจากโปรแกรมเดิม