ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ สมาคมฯ ได้ที่
คุณสุภาภรณ์ นามแก้ว(คุณไก่), คุณนันธิกา ตาทอง(คุณแอน)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-7167450
หรือ E-mail : kookkai_1328@hotmail.com, trtnephrology@gmail.com
หรือ add line กลุ่ม TRT ที่ trtregistry

trtregistry
trtregistry