รายงานศูนย์_331


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3.3.1.0] วันที่ 07/12/2566 02:54:13 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,206 ศูนย์

ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ร.พ. สงฆ์ 07/02/2566 - 09:12:33
2 0003 กรุงเทพ 19/05/2566 - 14:05:21
3 0004 กลาง 08/08/2565 - 08:08:08
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 14/02/2566 - 18:32:54
5 0007 เซนต์หลุยส์ 08/02/2566 - 14:21:38
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 17/02/2566 - 13:56:53
7 0010 ตำรวจ 10/02/2566 - 15:19:11
8 0011 ทหารผ่านศึก 02/02/2566 - 15:08:09
9 0012 เทพธารินทร์ 10/10/2566 - 15:50:05
10 0013 ธนบุรี 1 06/12/2566 - 20:31:16
11 0014 นครธน 03/04/2566 - 16:19:48
12 0015 นพรัตนราชธานี 14/02/2566 - 14:46:39
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 18/02/2566 - 15:15:57
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 10/02/2566 - 16:18:04
15 0018 พญาไท 1 31/08/2566 - 17:03:02
16 0019 พญาไท 2 21/03/2566 - 14:58:20
17 0020 พญาไท 3 30/09/2566 - 03:20:39
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 28/02/2566 - 14:43:59
19 0023 พระรามเก้า 29/03/2566 - 15:38:00
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 23/11/2566 - 18:10:41
21 0026 ศิครินทร์ 15/02/2566 - 17:04:59
22 0027 เปาโลเกษตร 15/04/2566 - 19:10:03
23 0028 ยันฮี 14/02/2566 - 07:10:52
24 0029 รามคำแหง 15/07/2566 - 20:12:32
25 0030 รามาธิบดี 10/10/2566 - 19:59:06
26 0031 ลาดพร้าว 10/07/2566 - 13:34:17
27 0032 เลิดสิน 14/02/2566 - 16:46:05
28 0033 วิชัยยุทธ 06/12/2566 - 16:36:48
29 0034 วิภาวดี 30/03/2566 - 17:08:57
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 27/01/2566 - 12:05:18
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 24/11/2566 - 14:53:31
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 13/02/2566 - 10:57:14
34 0039 หัวเฉียว 10/01/2566 - 14:02:08
35 0040 บำรุงราษฎร์ 16/02/2566 - 17:18:33
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 09/02/2566 - 17:29:54
37 0042 เจ้าพระยายมราช 03/02/2566 - 08:32:47
38 0043 บ้านหมี่ 14/02/2566 - 10:48:35
39 0044 ราชธานี 14/02/2566 - 10:35:46
40 0045 ศุภมิตร 27/04/2566 - 12:50:28
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 30/01/2566 - 14:20:26
42 0047 สระบุรี 23/08/2566 - 14:21:59
43 0048 อานันทมหิดล (PD) 21/02/2566 - 14:15:04
44 0049 บ้านโป่ง 18/10/2566 - 16:00:13
45 0050 มะการักษ์ 11/02/2566 - 15:35:21
46 0051 ราชบุรี 24/02/2566 - 09:38:58
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 08/11/2566 - 13:34:10
48 0056 พญาไท ศรีราชา 10/02/2566 - 10:28:26
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 10/02/2566 - 17:52:35
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 20/07/2566 - 15:51:00
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 14/02/2566 - 14:49:23
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 16/02/2566 - 10:06:05
53 0061 สิริเวช 09/03/2566 - 07:30:17
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 19/10/2566 - 08:59:14
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 21/02/2566 - 14:27:20
56 0064 นครินทร์ 02/12/2566 - 18:23:16
57 0065 ราษฎร์ยินดี 13/02/2566 - 10:34:09
58 0066 วชิระภูเก็ต 29/11/2566 - 15:48:20
59 0067 วิรัชศิลป์ 29/01/2566 - 13:02:34
60 0068 สงขลานครินทร์ 11/10/2566 - 10:10:24
61 0069 สิริโรจน์ 15/04/2566 - 11:48:23
62 0070 สุราษฎร์ธานี 06/11/2566 - 16:24:10
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 02/02/2566 - 13:01:57
64 0072 นนทเวช 11/07/2566 - 15:03:23
65 0073 ปทุมธานี 16/11/2566 - 14:44:25
66 0074 บำราศนราดูร 16/10/2566 - 13:35:13
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 12/09/2566 - 19:24:29
68 0076 พระนั่งเกล้า 07/01/2566 - 10:14:15
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 13/09/2566 - 17:00:20
70 0078 สำโรงการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 14/02/2566 - 20:07:36
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 09/02/2566 - 10:16:49
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 23/06/2566 - 12:13:59
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 08/08/2565 - 08:08:08
75 0084 เชียงใหม่ ราม 14/02/2566 - 14:31:13
76 0085 พิษณุเวช 23/11/2566 - 09:04:17
77 0086 แพร่-ราม 24/07/2566 - 07:36:15
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 19/07/2566 - 15:21:03
79 0088 แม่สอด 17/02/2566 - 19:14:55
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 30/10/2566 - 18:33:38
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 11/07/2566 - 15:06:25
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 06/03/2566 - 20:47:13
83 0093 อุตรดิตถ์ 21/07/2566 - 23:48:29
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 14/09/2566 - 08:37:53
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 05/09/2566 - 10:12:53
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 26/01/2566 - 19:33:09
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 26/05/2566 - 12:18:54
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 26/01/2566 - 16:42:13
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 19/06/2566 - 12:15:31
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 14/02/2566 - 10:30:47
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 20/07/2566 - 16:13:12
93 0103 หนองคาย 13/02/2566 - 11:40:19
94 0104 อุดรธานี 08/08/2565 - 08:08:08
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 25/11/2566 - 18:48:40
96 0106 เอกอุดร 14/02/2566 - 20:49:21
97 0107 ป.แพทย์ 14/02/2566 - 17:23:52
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) -
99 0109 บางปะกอก 1 09/03/2566 - 09:36:18
100 0110 ไทยนครินทร์ 11/02/2566 - 10:07:52
101 0111 ชลบุรี 06/02/2566 - 18:07:07
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 22/11/2566 - 11:31:29
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 14/02/2566 - 20:00:44
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 23/11/2566 - 18:45:21
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 20/11/2566 - 15:13:33
106 0116 คลองตัน 17/02/2566 - 16:50:58
107 0117 พุทธชินราช 17/03/2566 - 18:30:00
108 0118 วชิรพยาบาล 13/02/2566 - 12:48:00
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 13/02/2566 - 10:32:29
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 12/01/2566 - 13:40:53
111 0121 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(ร.พ.มงกุฎวัฒนะ) 14/02/2566 - 20:50:41
112 0123 กรุงเทพคริสเตียน 14/02/2566 - 19:37:54
113 0124 พะเยา-ราม 07/06/2566 - 09:18:09
114 0125 มิตรภาพสามัคคี 21/02/2566 - 15:28:47
115 0126 อนันต์พัฒนา 2 08/08/2565 - 08:08:08
116 0127 เวชธานี 15/07/2566 - 13:34:33
117 0128 ราชวิถี 10/02/2566 - 18:53:17
118 0129 เอกชล 05/02/2566 - 12:07:59
119 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 27/09/2566 - 16:36:34
120 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 08/08/2565 - 08:08:08
121 0132 กรุงธน 1 19/01/2566 - 14:18:03
122 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 06/02/2566 - 16:30:33
123 0134 ดำเนินสะดวก 16/10/2566 - 16:37:17
124 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 15/02/2566 - 15:11:37
125 0136 ศาลายา 08/01/2566 - 16:09:42
126 0137 นครปฐม 31/01/2566 - 15:17:15
127 0138 แพทย์รังสิต 26/01/2566 - 14:25:05
128 0139 ลำปาง 18/11/2566 - 15:17:52
129 0140 แมคคอร์มิค 27/12/2565 - 17:04:49
130 0141 สมุทรสาคร 11/05/2566 - 21:06:36
131 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 11/02/2566 - 19:51:08
132 0143 เลย 15/02/2566 - 10:35:17
133 0144 ตรัง 21/10/2566 - 11:16:40
134 0145 กระบี่ 15/09/2566 - 18:14:55
135 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 04/04/2566 - 15:38:11
136 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 07/05/2566 - 08:10:22
137 0148 บุรีรัมย์ 23/05/2566 - 20:25:18
138 0149 พระพุทธบาท 09/10/2566 - 15:19:20
139 0150 บจก.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 12/09/2566 - 17:06:29
140 0151 สินแพทย์ 21/07/2566 - 15:24:21
141 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 21/11/2566 - 13:52:10
142 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 14/02/2566 - 19:43:12
143 0154 ทักษิณ 15/02/2566 - 16:28:42
144 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 06/08/2566 - 09:31:15
145 0157 คามิลเลี่ยน 09/02/2566 - 14:39:53
146 0158 บางไผ่ 22/11/2565 - 23:28:52
147 0160 สุขุมวิท 12/01/2566 - 12:56:27
148 0161 ราษฎร์บูรณะ 23/11/2566 - 16:55:14
149 0162 ร.พ.ค่ายเม็งรายมหาราช 29/04/2566 - 07:49:16
150 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 16/02/2566 - 16:20:24
151 0169 คลีนิคบางชัน 15/02/2566 - 14:43:37
152 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 10/07/2566 - 10:28:24
153 0171 นวนคร 1 08/08/2565 - 08:08:08
154 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) -
155 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 09/08/2566 - 10:33:26
156 0175 ลำพูน 14/02/2566 - 08:35:12
157 0176 เพชรบูรณ์ 14/02/2566 - 18:37:19
158 0177 บางโพ 05/12/2566 - 17:26:19
159 0178 นครนายก 19/10/2566 - 17:41:29
160 0179 ศิริราช (กว 1) -
161 0180 สุรินทร์ 14/02/2566 - 19:14:56
162 0181 ร.พ.เทพปัญญา 10/02/2566 - 18:40:23
163 0182 สันป่าตอง 30/01/2566 - 15:25:52
164 0183 เซนต์แมรี่ 14/02/2566 - 10:59:53
165 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 14/02/2566 - 06:57:35
166 0185 มหาสารคาม 06/12/2566 - 15:18:35
167 0186 ร้อยเอ็ด 08/08/2565 - 08:08:08
168 0187 โพธาราม 21/10/2566 - 09:59:33
169 0189 เมืองนารายณ์ 14/02/2566 - 18:07:52
170 0192 กรุงธน 2 13/10/2566 - 18:45:03
171 0193 มงกุฏระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
172 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 22/03/2566 - 15:02:50
173 0196 อุทัยธานี 02/02/2566 - 16:28:59
174 0197 ธนบุรีตรัง 18/11/2566 - 15:32:32
175 0198 ตะกั่วป่า 08/02/2566 - 14:24:12
176 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 29/07/2566 - 20:08:52
177 0200 ชุมพร 11/01/2566 - 13:51:53
178 0201 นครพนม 31/01/2566 - 14:39:15
179 0202 ค่ายธนะรัชต์ 21/04/2566 - 13:23:33
180 0203 หนองบัวลำภู 08/08/2565 - 08:08:08
181 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 21/08/2566 - 15:15:36
182 0205 วัฒนา หนองคาย 06/02/2566 - 14:25:29
183 0206 เบตง 10/04/2566 - 15:32:28
184 0207 วิภาราม 12/02/2566 - 09:10:01
185 0208 สงขลา 14/02/2566 - 20:11:18
186 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
187 0210 ประชารักษ์เวชการ 11/02/2566 - 12:59:00
188 0211 ค่ายอดิศร 23/01/2566 - 17:07:39
189 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 25/02/2566 - 09:44:40
190 0214 บจก.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 23/11/2566 - 17:41:49
191 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 02/10/2566 - 14:25:21
192 0216 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต (ร.พ.หริภุญชัย) 14/09/2566 - 14:48:05
193 0219 ศิริราช (กว 2) -
194 0300 กรุงเทพ-จุรีเวช 08/09/2566 - 17:48:58
195 0301 กรุงเทพ-ตราด 14/03/2566 - 15:57:58
196 0302 กรุงเทพ-พัทยา 08/02/2566 - 13:34:19
197 0303 รวมชัยประชารักษ์ 07/10/2566 - 12:05:18
198 0304 กล้วยน้ำไท 1 18/03/2566 - 14:24:53
199 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.กาฬสินธุ์ 08/08/2565 - 08:08:08
200 0306 กำแพงเพชร 08/08/2565 - 08:08:08
201 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 20/03/2566 - 15:38:47
202 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 09/06/2566 - 17:00:58
203 0309 ขอนแก่น 22/02/2566 - 15:49:17
204 0310 ขอนแก่น-ราม 09/11/2566 - 10:38:39
205 0311 บจก.ไตรักษ์ ( ชั้น2 ร.พ.เขลางค์นครราม) 08/08/2565 - 08:08:08
206 0312 บจก.ลำปรางไตเทียม (ณ ร.พ.เขลางค์นครราม) 05/12/2566 - 12:45:54
207 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 25/09/2566 - 18:04:26
208 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 16/10/2566 - 15:28:59
209 0315 ค่ายจักรพงษ์ 07/09/2566 - 17:07:35
210 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 11/10/2566 - 16:13:12
211 0318 เจ้าพระยา 08/08/2565 - 08:08:08
212 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 08/03/2566 - 16:43:34
213 0320 เดอะโกลเดนเกท 18/01/2566 - 17:39:57
214 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 05/04/2566 - 06:32:01
215 0323 ชัยนาท 08/08/2565 - 08:08:08
216 0324 ชัยภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
217 0326 เชียงคำ 14/02/2566 - 14:31:59
218 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 13/02/2566 - 16:27:42
219 0329 สิรินธร 14/02/2566 - 19:27:03
220 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 03/02/2566 - 14:17:43
221 0331 ตากสิน 13/02/2566 - 14:40:55
222 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 10/02/2566 - 18:02:50
223 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
224 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 13/02/2566 - 18:06:19
225 0335 นครพิงค์ 10/01/2566 - 11:05:10
226 0337 น่าน 12/02/2566 - 10:10:32
227 0340 บางมด 13/02/2566 - 09:12:17
228 0342 บ้านแพ้ว 18/07/2566 - 14:22:24
229 0343 ปลาปาก 14/02/2566 - 09:52:05
230 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 10/02/2566 - 19:47:21
231 0347 ปัตตานี 15/03/2566 - 15:32:31
232 0349 นพเก้า 14/02/2566 - 19:40:13
233 0351 ปิยะเวท 08/08/2565 - 08:08:08
234 0353 พรชัย 14/02/2566 - 15:03:33
235 0354 พระจอมเกล้า 10/10/2566 - 20:03:09
236 0356 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2565 - 08:08:08
237 0359 พหลพลพยุหเสนา 04/09/2566 - 11:51:41
238 0360 พะเยา 08/08/2565 - 08:08:08
239 0361 พังงา 15/02/2566 - 13:50:14
240 0362 พัทลุง 29/08/2566 - 09:48:00
241 0363 พิจิตร 29/09/2566 - 16:51:25
242 0364 เพชรรัชต์ 09/03/2566 - 10:52:26
243 0365 ค่ายภาณุรังษี 12/09/2566 - 10:38:44
244 0366 แพร่ 08/08/2565 - 08:08:08
245 0367 แวนแซนต์วูร์ด 02/08/2566 - 12:51:44
246 0368 มหาชัย 1 03/07/2566 - 17:56:34
247 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 14/02/2566 - 17:33:37
248 0370 มหาชัย 2 08/08/2565 - 08:08:08
249 0371 มหาราชนครราชสีมา 16/02/2566 - 16:13:43
250 0372 มิชชั่น 08/08/2566 - 14:46:32
251 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 06/02/2566 - 16:17:47
252 0374 ร.พ.มุกดาหาร 21/01/2566 - 18:53:04
253 0376 กรุงไทย 15/02/2566 - 08:30:14
254 0377 กรุงเทพเมืองราช 13/07/2566 - 18:59:27
255 0378 ค่ายวชิราวุธ 28/09/2566 - 11:38:05
256 0379 เมืองเลยราม 18/11/2566 - 11:14:53
257 0381 ยโสธร 14/06/2566 - 15:28:55
258 0382 ยะลา 26/04/2566 - 12:01:51
259 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 10/10/2566 - 14:37:26
260 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 04/01/2566 - 18:34:33
261 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 03/10/2566 - 20:50:56
262 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 28/03/2566 - 14:01:07
263 0389 ระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
264 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 16/03/2566 - 11:04:01
265 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 20/02/2566 - 17:08:35
266 0392 ราชพฤกษ์ 06/02/2566 - 13:36:29
267 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 14/02/2566 - 17:09:42
268 0396 ลานนา 22/08/2566 - 16:50:00
269 0397 พริ้นซ์ ลำพูน 19/01/2566 - 15:36:02
270 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 11/09/2566 - 18:24:37
271 0400 ศรีวิชัย 3 15/02/2566 - 06:17:35
272 0401 ศรีสังวาลย์ 14/02/2566 - 21:52:26
273 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 06/12/2566 - 14:28:47
274 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม -
275 0404 โรงพยาบาลไทย อินเตอร์ มหาสารคาม 30/01/2566 - 12:36:25
276 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 08/08/2565 - 08:08:08
277 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 14/02/2566 - 19:42:04
278 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 06/11/2566 - 07:40:05
279 0409 ธนบุรี ชุมพร 14/02/2566 - 09:46:30
280 0410 สกลนคร 08/08/2565 - 08:08:08
281 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08
282 0412 สตูล 08/08/2565 - 08:08:08
283 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 08/08/2565 - 08:08:08
284 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 08/08/2565 - 08:08:08
285 0416 สมุทรปราการ 26/01/2566 - 10:03:10
286 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 25/11/2566 - 15:50:55
287 0418 ค่ายสุรสีห์ 27/01/2566 - 19:36:25
288 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 20/01/2566 - 09:02:19
289 0420 สุโขทัย 19/02/2566 - 10:51:49
290 0421 เสนา 08/08/2565 - 08:08:08
291 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 15/02/2566 - 08:52:16
292 0424 อ่างทอง 14/03/2566 - 14:32:54
293 0425 อำนาจเจริญ 20/07/2566 - 15:44:44
294 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 06/09/2566 - 18:27:12
295 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 05/10/2566 - 08:46:52
296 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 20/01/2566 - 15:38:24
297 0430 คลินิกเวชกรรมธัญเวช 07/01/2566 - 14:02:21
298 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 15/04/2566 - 18:31:27
299 0432 สุไหงโกลก 25/05/2566 - 16:08:04
300 0433 จอมทอง 19/03/2566 - 15:02:32
301 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 03/07/2566 - 12:25:39
302 0435 ทุ่งสง 28/09/2566 - 19:58:34
303 0436 รัตนเวช 2 15/02/2566 - 15:34:30
304 0437 จุฬารัตน์ 9 19/10/2566 - 12:24:34
305 0440 บางนาไตเทียม 27/07/2566 - 13:39:01
306 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 14/02/2566 - 21:24:52
307 0445 ซานคามิลโล 09/02/2566 - 11:32:12
308 0450 กรุงเทพ-ระยอง 27/09/2566 - 14:24:34
309 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 12/10/2566 - 18:17:31
310 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 24/01/2566 - 08:04:26
311 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 14/02/2566 - 14:58:37
312 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 04/12/2566 - 16:49:17
313 0462 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (บจก.เอ็นแอนที ไตเทียม) 14/09/2566 - 16:34:13
314 0463 บจก.ชัยนาทไตเทียม 02/11/2566 - 14:48:36
315 0464 นาวีไตเทียม -
316 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 28/11/2566 - 13:52:13
317 0466 ไตเทียมติวานนท์ 08/08/2565 - 08:08:08
318 0467 ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 30/09/2566 - 11:20:26
319 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 08/08/2565 - 08:08:08
320 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 18/03/2566 - 19:50:38
321 0472 แม่จัน 16/11/2566 - 19:56:37
322 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 23/01/2566 - 21:02:44
323 0474 บจก.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 03/10/2566 - 14:10:09
324 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 20/01/2566 - 15:06:59
325 0476 ซานเปาโล หัวหิน 08/08/2565 - 08:08:08
326 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 25/02/2566 - 07:23:30
327 0478 สุวรรณภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
328 0480 ศุภมิตรเสนา 08/08/2565 - 08:08:08
329 0481 บางนา 2 13/02/2566 - 23:05:59
330 0482 เอกชัย 29/09/2566 - 18:51:57
331 0483 มุกอินเตอร์ 20/08/2566 - 11:53:49
332 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 13/02/2566 - 13:56:58
333 0485 บางคล้า 03/02/2566 - 07:47:29
334 0486 สิโรรส 15/06/2566 - 13:59:44
335 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 14/09/2566 - 08:46:23
336 0488 กรุงเทพ-สมุย 07/07/2566 - 18:18:45
337 0489 แม่กลอง 2 24/03/2566 - 14:21:02
338 0490 ชัยภูมิ ราม 01/02/2566 - 17:29:54
339 0491 หลังสวน 01/02/2566 - 14:13:44
340 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 20/01/2566 - 13:14:40
341 0493 ท่าศาลา 11/11/2566 - 16:11:10
342 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 03/02/2566 - 15:25:54
343 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 29/10/2566 - 17:01:35
344 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 15/02/2566 - 11:29:42
345 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 31/01/2566 - 12:31:19
346 0502 แพร่ คริสเตียน 20/07/2566 - 13:17:22
347 0504 พะวอ 30/06/2566 - 09:40:11
348 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 14/02/2566 - 15:13:46
349 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 14/02/2566 - 19:03:22
350 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 23/11/2566 - 17:37:53
351 0509 วังจันทร์ ระยอง 21/04/2566 - 07:56:06
352 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 11/11/2565 - 08:51:43
353 0511 บ้านบึง ชลบุรี 03/10/2566 - 15:24:07
354 0512 บุญญาเวช 22/03/2566 - 15:51:04
355 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 02/09/2566 - 14:00:23
356 0514 อ่างทองเวชการ 05/12/2566 - 15:35:41
357 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 08/08/2565 - 08:08:08
358 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 20/10/2566 - 20:13:04
359 0517 สิชล 14/04/2566 - 17:29:01
360 0518 พลับพลาไชย 08/08/2565 - 08:08:08
361 0519 บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ไทยแลนด์) จำกัด 14/11/2566 - 13:33:12
362 0521 ร.พ.พาน 15/02/2566 - 17:28:22
363 0522 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว 17/11/2566 - 12:36:09
364 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 15/02/2566 - 12:04:47
365 0524 ร.พ.หัวหิน 08/08/2565 - 08:08:08
366 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 31/03/2566 - 14:22:47
367 0526 ร.พ.นวมินทร์ 9 17/01/2566 - 12:35:18
368 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 12/07/2566 - 10:55:13
369 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 31/03/2566 - 18:21:51
370 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 23/11/2566 - 13:21:05
371 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 20/04/2566 - 10:51:47
372 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 25/03/2566 - 17:52:05
373 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 13/02/2566 - 18:52:17
374 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 08/08/2565 - 08:08:08
375 0538 ร.พ.เสลภูมิ 06/10/2566 - 09:54:43
376 0539 ร.พ.สมเด็จ 27/01/2566 - 17:47:00
377 0540 ร.พ.กมลาไสย 09/09/2566 - 18:02:00
378 0541 ร.พ.ศีขรภูมิ 27/01/2566 - 07:35:43
379 0542 ร.พ.บรบือ 27/12/2565 - 13:03:05
380 0543 รพ.นครพัฒน์ 11/08/2566 - 16:15:34
381 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 18/07/2566 - 12:45:03
382 0546 ปิยะรักษ์ 13/02/2566 - 12:12:41
383 0547 ร.พ.เซกา 18/04/2566 - 15:05:54
384 0548 รวมแพทย์กระบี่ 13/11/2566 - 14:24:33
385 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 30/11/2566 - 16:51:28
386 0550 บัวใหญ่ 26/07/2566 - 14:50:26
387 0551 ร.พ.สามพรานไร่ขิง 08/08/2565 - 08:08:08
388 0552 ร.พ.เขาวง 21/05/2566 - 09:47:47
389 0553 บึงกาฬ 01/06/2566 - 15:49:05
390 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 18/01/2566 - 15:57:07
391 0555 พิสัยเวช 06/12/2566 - 21:38:20
392 0556 วารินชำราบ 07/11/2566 - 10:11:42
393 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 14/02/2566 - 18:06:11
394 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 10/02/2566 - 15:38:32
395 0559 ตระการพืชผล 11/01/2566 - 07:58:47
396 0560 ศรีสงคราม 19/10/2566 - 09:37:22
397 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 16/10/2566 - 15:22:00
398 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 20/11/2566 - 15:09:41
399 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร -
400 0565 ระโนด 13/02/2566 - 14:38:45
401 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 17/08/2566 - 16:39:40
402 0567 มเหสักข์ 13/02/2566 - 15:20:12
403 0568 สหเวช 13/02/2566 - 18:12:20
404 0569 ป่าซาง 29/08/2566 - 15:56:23
405 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 13/02/2566 - 09:57:38
406 0572 จุฬารัตน์ 1 08/08/2565 - 08:08:08
407 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 26/09/2566 - 05:20:59
408 0574 พนัสนิคม 04/01/2566 - 10:35:06
409 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 13/03/2566 - 10:47:17
410 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 12/11/2566 - 15:26:08
411 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) 08/08/2565 - 08:08:08
412 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 24/01/2566 - 09:45:39
413 0581 ศรีรัตนะ 13/02/2566 - 22:02:02
414 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 23/11/2566 - 15:21:34
415 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 13/02/2566 - 15:34:36
416 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 17/08/2566 - 21:57:48
417 0585 เกาะสมุย 08/08/2565 - 08:08:08
418 0587 มัญจาคีรี 16/03/2566 - 13:47:10
419 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 14/02/2566 - 19:40:14
420 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 14/11/2566 - 13:13:01
421 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 09/02/2566 - 14:47:05
422 0592 รพ.พล 25/08/2566 - 16:05:04
423 0593 วาปีปทุม 30/09/2566 - 12:43:45
424 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 15/06/2566 - 09:28:09
425 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 19/11/2566 - 12:29:17
426 0596 ค่ายวชิรปราการ 08/08/2565 - 08:08:08
427 0597 คำเขื่อนแก้ว 01/02/2566 - 17:33:46
428 0598 รพ.ศรีวิชีย 1 (บจก.ทำบุรัฐไตเทียม) 14/02/2566 - 16:40:47
429 0600 รพ.ฝาง (บจก.เชียงใหม่คลินิกโรคไต) 10/02/2566 - 11:46:10
430 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 14/02/2566 - 20:47:59
431 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 14/06/2566 - 18:49:53
432 0603 รพ.อานันทมหิดล ตึกศรีสังวาลย์ 14/02/2566 - 12:54:50
433 0604 นางรอง 28/08/2566 - 15:04:30
434 0605 รพ. อำนาจเจริญ (หน่วยไตเทียม 2) 21/07/2566 - 13:35:19
435 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) 14/02/2566 - 18:16:23
436 0607 คลินิกวชิรบารมีการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08
437 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 26/03/2566 - 13:15:41
438 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 15/02/2566 - 09:52:27
439 0625 โรงพยาบาลปง (PD) -
440 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 26/01/2566 - 13:39:29
441 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD) -
442 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง 14/02/2566 - 18:23:31
443 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 08/08/2565 - 08:08:08
444 0636 ยางตลาด 13/02/2566 - 18:15:27
445 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 09/02/2566 - 16:47:21
446 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 13/02/2566 - 15:25:05
447 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 29/06/2566 - 20:43:23
448 0640 โพยาบาลเพชรเกษม 2 20/01/2566 - 15:42:04
449 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 14/02/2566 - 11:25:03
450 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 25/09/2566 - 19:42:46
451 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 10/02/2566 - 16:59:58
452 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 08/08/2565 - 08:08:08
453 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 29/11/2566 - 09:42:02
454 0646 โรจนเวช -
455 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 11/10/2566 - 19:48:52
456 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 15/02/2566 - 07:21:15
457 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 14/02/2566 - 22:23:11
458 0650 เบญจรมย์ 13/02/2566 - 17:20:59
459 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 04/10/2566 - 17:28:34
460 0652 แวงน้อย 12/10/2566 - 12:07:45
461 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 25/11/2566 - 17:57:05
462 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 13/02/2566 - 12:19:13
463 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 17/01/2566 - 08:39:10
464 0656 กันทรารมย์ 24/05/2566 - 17:06:56
465 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 07/09/2566 - 18:09:46
466 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 08/02/2566 - 19:05:36
467 0659 ทรายมูล 28/06/2566 - 17:33:25
468 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
469 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 15/02/2566 - 06:42:17
470 0662 เอกชนร่มเกล้า 30/05/2566 - 12:43:38
471 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 04/09/2566 - 17:30:05
472 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 20/04/2566 - 15:29:08
473 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 24/08/2566 - 09:21:11
474 0667 ปากช่องนานา (HD) 11/02/2566 - 11:59:12
475 0672 พัทยาอินเตอร์ 11/11/2566 - 16:03:38
476 0674 รพ.ดอนตาล 05/10/2566 - 15:50:51
477 0691 รพ.บางพลี 31/05/2566 - 08:17:55
478 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 24/04/2566 - 20:11:05
479 0696 โรงพยาบาลบางกรวย (บจก.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย) 08/08/2565 - 08:08:08
480 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2) -
481 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 08/08/2565 - 08:08:08
482 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 04/02/2566 - 15:24:41
483 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 26/11/2566 - 14:04:28
484 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 07/09/2566 - 08:24:13
485 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 12/01/2566 - 13:13:31
486 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 07/11/2566 - 06:03:56
487 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
488 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 22/11/2566 - 08:22:05
489 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
490 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
491 0713 เรณูนคร 03/07/2566 - 11:22:48
492 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 16/09/2566 - 16:02:07
493 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 13/02/2566 - 21:11:27
494 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 06/11/2566 - 15:39:06
495 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 06/07/2566 - 12:07:17
496 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 31/05/2566 - 11:50:25
497 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 05/04/2566 - 11:54:23
498 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 28/02/2566 - 17:38:49
499 0722 ชุมพวง 29/01/2566 - 19:18:26
500 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 27/04/2566 - 11:46:26
501 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (หจก.ชำนาญการไตเทียม) 24/08/2566 - 17:26:19
502 0725 ท่ายาง 25/01/2566 - 09:23:06
503 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 09/02/2566 - 19:03:01
504 0727 บ้านม่วง 03/08/2566 - 15:32:43
505 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 29/03/2566 - 13:06:33
506 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 25/09/2566 - 08:57:12
507 0731 กรุงเทพ หัวหิน 28/09/2566 - 13:46:41
508 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 01/10/2566 - 12:22:52
509 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) 08/08/2565 - 08:08:08
510 0734 ค่ายศรีพัชรินทร 08/08/2566 - 18:37:35
511 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 23/01/2566 - 12:50:16
512 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2566 - 15:39:49
513 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 25/09/2566 - 10:45:25
514 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 08/08/2565 - 08:08:08
515 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 06/12/2566 - 15:07:32
516 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) 13/02/2566 - 20:29:33
517 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 12/10/2566 - 09:45:08
518 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 12/02/2566 - 05:53:22
519 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 14/02/2566 - 16:04:48
520 0746 กันทรลักษ์ 24/08/2566 - 14:38:29
521 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 03/11/2566 - 13:02:20
522 0748 ศูนย์ถนอมไต โรงพยาบาลสกลนคร 07/05/2566 - 11:25:30
523 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 08/08/2565 - 08:08:08
524 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 08/11/2566 - 17:58:36
525 0751 ร้องกวาง 18/10/2566 - 13:46:03
526 0752 ควนขนุน 09/08/2566 - 14:42:29
527 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 08/08/2565 - 08:08:08
528 0754 แกลง 08/08/2565 - 08:08:08
529 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 08/08/2565 - 08:08:08
530 0757 ภูเขียว 08/08/2565 - 08:08:08
531 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 06/12/2566 - 11:37:13
532 0759 รพ.กระทุ่มแบน 08/02/2566 - 17:13:05
533 0760 ร่มฉัตร 30/11/2566 - 17:25:29
534 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 06/12/2566 - 15:45:50
535 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) 08/08/2565 - 08:08:08
536 0764 สังขะ 23/03/2566 - 12:56:52
537 0765 เวชการุณรัศมิ์ 19/10/2566 - 14:47:05
538 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 15/02/2566 - 15:41:09
539 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 14/02/2566 - 15:01:22
540 0769 หนองกุงศรี 29/09/2566 - 06:24:07
541 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 30/09/2566 - 13:12:23
542 0772 ห้วยยอด 03/12/2566 - 18:00:14
543 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
544 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 30/11/2566 - 13:31:21
545 0775 สุขผลินไตเทียม 06/10/2566 - 16:14:17
546 0776 โนนสัง 31/01/2566 - 15:48:46
547 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 26/01/2566 - 12:15:02
548 0778 ทรายมูล (PD) -
549 0779 รุ่งรวีไตเทียม -
550 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
551 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล 08/08/2565 - 08:08:08
552 0784 พิบูลมังสาหาร 01/06/2566 - 17:05:38
553 0785 หัวตะพาน 28/03/2566 - 10:53:51
554 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 08/08/2565 - 08:08:08
555 0787 โรงพยาบาลบางนา5 12/02/2566 - 07:01:18
556 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 01/11/2566 - 08:32:43
557 0789 โพนทอง 25/02/2566 - 10:03:48
558 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 27/01/2566 - 10:26:13
559 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 17/05/2566 - 09:40:06
560 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 28/06/2566 - 15:41:55
561 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 25/07/2566 - 16:00:53
562 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพินี 09/03/2566 - 09:46:54
563 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10/02/2566 - 13:53:24
564 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 13/02/2566 - 16:57:49
565 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 14/02/2566 - 14:49:19
566 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 24/05/2566 - 09:22:12
567 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 04/12/2566 - 19:55:26
568 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
569 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 04/05/2566 - 20:08:44
570 0805 คำชะอี 08/11/2566 - 18:37:12
571 0806 โรงพยาบาลลับแล 14/11/2566 - 16:34:29
572 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 13/02/2566 - 15:41:16
573 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 26/09/2566 - 15:38:23
574 0809 นางรอง (บจก.บุรีวัตร) 17/03/2566 - 21:01:27
575 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บจก.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 08/08/2565 - 08:08:08
576 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 25/01/2566 - 12:22:27
577 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล 08/08/2565 - 08:08:08
578 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 13/02/2566 - 19:06:27
579 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 15/02/2566 - 13:59:05
580 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 08/08/2565 - 08:08:08
581 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 17/10/2566 - 18:40:47
582 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 11/01/2566 - 14:53:58
583 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 05/12/2566 - 14:56:34
584 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 10/02/2566 - 21:13:44
585 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 24/12/2565 - 09:14:39
586 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 27/11/2566 - 08:57:03
587 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 30/04/2566 - 16:16:20
588 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 15/02/2566 - 08:28:35
589 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 16/09/2566 - 12:23:43
590 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 14/09/2566 - 18:14:38
591 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 15/02/2566 - 06:33:38
592 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 14/02/2566 - 14:37:01
593 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 21/07/2566 - 14:50:27
594 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 02/10/2566 - 18:36:54
595 0830 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (บจก.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
596 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 13/07/2566 - 16:03:09
597 0832 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช (หน่วยไตเทียม2) 08/09/2566 - 18:23:56
598 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 14/02/2566 - 10:15:33
599 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 30/11/2566 - 10:10:50
600 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 29/10/2566 - 13:49:30
601 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 21/11/2566 - 08:20:10
602 0837 สามชุก 21/02/2566 - 08:46:58
603 0838 ตระการพืชผล PD -
604 0840 โรงพยาบาลละงู 05/01/2566 - 14:28:06
605 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 17/10/2566 - 18:53:43
606 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บจก.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 23/10/2566 - 12:33:00
607 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 11/09/2566 - 15:42:09
608 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บจก.บูรพาไบโอเทค) 31/05/2566 - 18:25:59
609 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 14/02/2566 - 14:15:27
610 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 14/02/2566 - 13:40:31
611 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บจก.เจริญกิจการแพทย์) -
612 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 13/02/2566 - 21:37:19
613 0850 สังขะ (CAPD) -
614 0851 เกษตรสมบูรณ์ 31/10/2566 - 14:43:18
615 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
616 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 30/11/2566 - 12:24:07
617 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 17/09/2566 - 16:28:19
618 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 08/08/2565 - 08:08:08
619 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 04/09/2566 - 10:03:57
620 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 20/07/2566 - 17:50:09
621 0858 บ้านไผ่ 09/02/2566 - 11:52:05
622 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 14/02/2566 - 12:34:10
623 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 09/02/2566 - 16:14:02
624 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 07/03/2566 - 16:39:21
625 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 09/02/2566 - 17:15:42
626 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3 (หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 20/03/2566 - 21:27:12
627 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 21/03/2566 - 14:26:20
628 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 03/10/2566 - 15:48:35
629 0866 ห้วยยอด (PD) 14/07/2566 - 15:05:21
630 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 30/08/2566 - 08:57:13
631 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 22/03/2566 - 10:15:10
632 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 07/02/2566 - 14:57:46
633 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 26/09/2566 - 16:57:00
634 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 25/08/2566 - 16:10:48
635 0872 โรงพยาบาลปราสาท 14/02/2566 - 20:25:24
636 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2 (บจก.ศรีอุบล) 15/11/2566 - 09:30:57
637 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 10/09/2566 - 17:22:03
638 0875 คลินิกไตเทียม เฟรซีเนียส เมดิคอลแคร์ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 01/03/2566 - 18:19:47
639 0878 บางสะพาน 26/11/2566 - 17:28:13
640 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์ -
641 0880 โรงพยาบาลฝาง 14/02/2566 - 21:23:40
642 0881 พนมไพร 07/11/2566 - 19:14:40
643 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 15/02/2566 - 12:52:09
644 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (CKP Renal) 01/08/2566 - 14:09:25
645 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 29/09/2566 - 19:17:32
646 0886 โรงพยาบาลชะอำ 10/02/2566 - 20:09:31
647 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 14/09/2566 - 11:57:58
648 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 27/09/2566 - 21:04:11
649 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 24/01/2566 - 12:12:13
650 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 18/11/2566 - 09:52:02
651 0892 โรงพยาบาลสงขลา (หน่วยไตเทียม3) 22/11/2566 - 13:44:21
652 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บจก.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์) 08/08/2565 - 08:08:08
653 0895 บ่อไร่ 28/02/2566 - 15:49:38
654 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 24/08/2566 - 21:09:22
655 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 16/11/2566 - 14:29:02
656 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 04/12/2566 - 11:42:42
657 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 07/10/2566 - 15:20:44
658 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 07/09/2566 - 17:31:25
659 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 09/11/2566 - 14:39:57
660 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย (ไตเทียม2) 15/11/2566 - 11:11:03
661 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 16/01/2566 - 08:39:05
662 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์ (บจก.อีออนเมด) 08/08/2565 - 08:08:08
663 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์ (บจก.อีออนเมด) 08/08/2565 - 08:08:08
664 0906 ศรีระยอง 15/02/2566 - 17:24:39
665 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 03/12/2566 - 16:12:18
666 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 02/12/2566 - 17:44:23
667 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 29/09/2566 - 12:40:47
668 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 29/09/2566 - 14:26:29
669 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 15/02/2566 - 11:14:40
670 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 08/08/2565 - 08:08:08
671 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 03/08/2566 - 15:39:55
672 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 15/02/2566 - 07:01:37
673 0916 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 16/11/2566 - 19:55:12
674 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บจก.ถาวรพัฒน์) 27/06/2566 - 12:24:45
675 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 11/10/2566 - 14:32:22
676 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 16/11/2566 - 14:29:27
677 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (CAPD) 08/08/2565 - 08:08:08
678 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 21/11/2566 - 11:51:59
679 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 09/02/2566 - 16:26:30
680 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2) 02/12/2566 - 20:09:29
681 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 13/02/2566 - 21:15:46
682 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 29/09/2566 - 15:34:56
683 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 17/10/2566 - 17:32:13
684 0929 วิภารามแหลมฉบัง 29/06/2566 - 12:40:29
685 0930 หนองบัวแดง 12/02/2566 - 11:50:07
686 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 13/02/2566 - 18:21:57
687 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
688 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 02/11/2566 - 17:01:45
689 0934 บางปะกอก รังสิต2 10/02/2566 - 19:02:09
690 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 08/02/2566 - 12:21:13
691 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 17/11/2566 - 13:59:17
692 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 04/12/2566 - 15:17:12
693 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 14/09/2566 - 15:42:58
694 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 28/01/2566 - 10:57:46
695 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 13/02/2566 - 10:14:26
696 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
697 0942 รพ.เพชรเวช 14/02/2566 - 19:54:09
698 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 08/05/2566 - 17:56:30
699 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 27/11/2566 - 18:38:58
700 0945 เอพีเอสคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 17/01/2566 - 12:58:14
701 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 12/04/2566 - 12:22:39
702 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/04/2566 - 15:13:57
703 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 12/02/2566 - 15:09:33
704 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 15/02/2566 - 12:34:01
705 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ 23/08/2566 - 18:34:19
706 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 13/02/2566 - 14:39:06
707 0953 กรุงเทพขอนแก่น 30/09/2566 - 18:52:56
708 0954 ท่าคันโท 30/08/2566 - 17:20:24
709 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 15/02/2566 - 11:12:32
710 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 21/12/2565 - 11:51:06
711 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 07/07/2566 - 15:30:06
712 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 10/08/2566 - 08:27:07
713 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 01/07/2566 - 13:23:29
714 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 15/02/2566 - 05:35:16
715 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) 24/02/2566 - 16:33:11
716 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บจก.อุบลศรีวนาลัย) 08/08/2565 - 08:08:08
717 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD) -
718 0965 มหาสารคาม (PD) -
719 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 12/02/2566 - 08:37:24
720 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 06/12/2566 - 12:04:45
721 0968 ระยอง (PD) 24/05/2566 - 11:17:48
722 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 08/08/2565 - 08:08:08
723 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอลรีนอล ซัพพลาย) 08/08/2565 - 08:08:08
724 0971 สตูล (HD) 06/04/2566 - 15:22:17
725 0972 รามาธิบดี (PD) 13/02/2566 - 16:21:49
726 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 29/09/2566 - 16:49:36
727 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
728 0975 กาฬสินธุ์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
729 0976 วารินชำราบ (PD) 14/02/2566 - 11:12:14
730 0977 ชัยภูมิรวมแพทย์ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น) 13/04/2566 - 11:19:57
731 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 21/07/2566 - 15:07:26
732 0979 สกลนคร (PD) 16/11/2566 - 11:45:25
733 0980 ศรีสะเกษ (HD) 13/02/2566 - 11:18:44
734 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บจก.บางโพฮีโม) 23/11/2566 - 12:37:37
735 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ [บจก.เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)] 14/02/2566 - 17:45:43
736 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 14/02/2566 - 20:40:47
737 0984 ท่าศาลา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
738 0985 คลินิกเวชกรรมบ้านดอน 15/02/2566 - 05:50:00
739 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 01/03/2566 - 16:02:13
740 0987 ยะลา (PD) 15/02/2566 - 10:17:48
741 0988 รพ.ปิยะเวท (Piyavate Hitech Dialysis) 31/10/2566 - 14:42:10
742 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 31/01/2566 - 15:14:55
743 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 22/03/2566 - 11:30:58
744 0991 หาดใหญ่ (HD) 04/10/2566 - 14:56:27
745 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 13/02/2566 - 15:09:53
746 0993 พัทลุง (PD) -
747 0994 เทพปัญญา2 13/02/2566 - 20:49:55
748 0995 จอมทอง (PD) 10/08/2566 - 16:47:16
749 0996 ตากสิน (PD) -
750 0997 พะเยา (HD) -
751 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 18/10/2566 - 16:38:12
752 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 11/11/2566 - 10:38:45
753 1000 สันทราย 12/11/2566 - 10:55:29
754 1001 อุทุมพรพิสัย 18/03/2566 - 18:23:07
755 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
756 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) 08/03/2566 - 07:51:44
757 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 04/12/2566 - 15:54:38
758 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 15/02/2566 - 11:49:38
759 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
760 1008 ตำรวจ (PD) 10/02/2566 - 15:35:30
761 1009 มุกดาหาร (PD) 15/02/2566 - 10:39:07
762 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 14/02/2566 - 17:43:20
763 1011 ท่าตูม (PD) 26/07/2566 - 15:18:54
764 1012 รพ.เกษตรวิสัย 28/11/2566 - 21:07:08
765 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 20/10/2566 - 14:19:18
766 1014 พนัสนิคม (PD) 14/02/2566 - 22:32:15
767 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 16/11/2566 - 13:44:22
768 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บจก.เนพโฟรเมด) 11/02/2566 - 20:54:05
769 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 06/02/2566 - 17:03:50
770 1019 สมุทรสาคร (PD) 30/01/2566 - 13:54:15
771 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 23/12/2565 - 22:08:22
772 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 14/02/2566 - 13:21:16
773 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2566 - 12:55:00
774 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 25/08/2566 - 11:54:10
775 1025 โพธาราม (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
776 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 10/01/2566 - 07:59:07
777 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 14/02/2566 - 10:34:01
778 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
779 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) 22/02/2566 - 09:03:18
780 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD) 23/03/2566 - 11:40:22
781 1031 รพ.เลิดสิน หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เนพโฟรเมด) 08/08/2565 - 08:08:08
782 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 06/10/2566 - 15:39:58
783 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา 08/08/2565 - 08:08:08
784 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 02/02/2566 - 16:41:16
785 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/01/2566 - 16:58:35
786 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) 31/01/2566 - 15:46:35
787 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD) 10/02/2566 - 17:30:44
788 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 05/07/2566 - 19:59:51
789 1039 รพ.สตึก (PD) 13/02/2566 - 16:05:09
790 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
791 1041 ราชวิถี (PD) 06/02/2566 - 13:36:50
792 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บจก.อีออนเมด) 19/10/2566 - 13:43:02
793 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 30/09/2566 - 13:05:09
794 1044 บจก.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต (PD) 06/02/2566 - 16:52:48
795 1045 กระทุ่มแบน (PD) 21/02/2566 - 12:52:23
796 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 06/02/2566 - 19:06:36
797 1047 แม่จัน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
798 1048 สันทราย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
799 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 30/06/2566 - 19:41:38
800 1050 รพ.ชลบุรี (PD) 15/02/2566 - 13:01:22
801 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) 22/02/2566 - 15:52:59
802 1052 รพ.น่าน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
803 1053 รพ.ทองผาภูมิ 14/11/2566 - 09:44:21
804 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 11/11/2566 - 13:38:08
805 1055 สมุทรปราการ (PD) 13/02/2566 - 13:45:32
806 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 15/02/2566 - 12:40:55
807 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
808 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 20/10/2566 - 12:24:41
809 1059 นครนายก (PD) 02/06/2566 - 15:58:01
810 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 10/02/2566 - 14:25:04
811 1061 ชัยนาทนเรนทร (PD) -
812 1062 นางรอง (PD) 28/03/2566 - 11:56:15
813 1063 ทุ่งสง (PD) -
814 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD) 03/11/2566 - 15:30:17
815 1065 เลิดสิน (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
816 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม 15/02/2566 - 17:43:34
817 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 13/09/2566 - 15:52:29
818 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
819 1069 รพ.ประโคนชัย (บจก.อีออนเมด) 14/02/2566 - 19:51:07
820 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บจก.เชฟตี้ฮีโม) 11/02/2566 - 17:27:42
821 1071 รพ.พรชัย (บจก.แทนไต) 14/02/2566 - 21:36:45
822 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 13/02/2566 - 06:54:44
823 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 15/11/2566 - 15:52:17
824 1074 รพ.ปาย 15/01/2566 - 14:59:10
825 1075 แม่สะเรียง 16/02/2566 - 11:47:30
826 1076 นครปฐม (PD) 24/11/2566 - 15:02:58
827 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 13/02/2566 - 20:28:12
828 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD) -
829 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
830 1080 ลำพูน (HD) 06/02/2566 - 20:46:54
831 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บจก.เพชรบุรี-ฮีโม) 08/08/2565 - 08:08:08
832 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2566 - 15:14:17
833 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
834 1084 ราชธานี ไตเทียม 2 (บจก.อยุธยาไตเทียม) 14/02/2566 - 07:12:28
835 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 07/02/2566 - 08:16:44
836 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) 24/11/2566 - 08:52:16
837 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 31/03/2566 - 14:30:49
838 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 02/02/2566 - 16:32:58
839 1089 รพ.สันป่าตอง หน่วยไตเทียม 3 (บจก.ฟริซิเนียส) 10/02/2566 - 12:51:35
840 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 04/10/2566 - 16:27:49
841 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 09/02/2566 - 15:10:03
842 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 07/02/2566 - 18:56:39
843 1093 รพ.สนามชัย (บจก.กรุงเทพฮีโมแคร์) 22/07/2566 - 09:34:30
844 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 20/02/2566 - 12:47:48
845 1095 รพ.ทุ่งสง หน่วยไตเทียม 3 (บจก.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์) 08/08/2565 - 08:08:08
846 1096 รพ.บัวใหญ่ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 01/02/2566 - 20:12:26
847 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
848 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 15/02/2566 - 13:23:27
849 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2566 - 14:17:03
850 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 11/02/2566 - 17:33:08
851 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 14/02/2566 - 13:28:19
852 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บจก.อีออนเมด) 14/02/2566 - 14:44:05
853 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 12/09/2566 - 18:57:02
854 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 25/06/2566 - 16:48:19
855 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD) 10/02/2566 - 15:54:31
856 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 13/06/2566 - 17:04:45
857 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 04/04/2566 - 08:12:36
858 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 08/11/2566 - 16:04:08
859 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/10/2566 - 12:35:01
860 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บจก.รีนีล ลิงค์) 03/02/2566 - 14:44:05
861 1111 พระจอมเกล้า (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
862 1112 รพ.กบินทร์บุรี 03/11/2566 - 14:52:51
863 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 21/10/2566 - 11:50:38
864 1114 รพ.บางบ่อ (บจก.บี แอนด์ เอส ไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
865 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 06/11/2566 - 13:36:44
866 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 14/02/2566 - 15:56:58
867 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2566 - 13:34:22
868 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 24/06/2566 - 13:52:19
869 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 13/04/2566 - 17:00:54
870 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 29/09/2566 - 19:03:12
871 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 03/08/2566 - 07:55:36
872 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9) 10/01/2566 - 13:51:42
873 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง 30/09/2566 - 13:35:30
874 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 02/10/2566 - 16:23:41
875 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) เชียงใหม่ 07/02/2566 - 14:12:38
876 1126 บ้านฉาง 24/11/2566 - 15:09:30
877 1127 หนองคาย (PD) -
878 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 23/08/2566 - 13:54:41
879 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 10/02/2566 - 18:40:11
880 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 05/12/2566 - 16:30:21
881 1131 รพ.เกาะคา (บจก.เนฟโฟร พลัส) 13/02/2566 - 20:03:06
882 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บจก.นำชัย เมดิแคร์) 06/12/2566 - 15:52:23
883 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD) 07/04/2566 - 13:42:08
884 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 13/07/2566 - 16:50:28
885 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 12/08/2566 - 14:35:28
886 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 08/08/2565 - 08:08:08
887 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บจก.ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 09/02/2566 - 12:16:02
888 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/03/2566 - 11:56:14
889 1139 ชัยบาดาล หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เจริญวัตร) 03/10/2566 - 17:26:45
890 1140 นครพิงค์ (PD) 05/04/2566 - 09:51:07
891 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2) 24/11/2566 - 13:02:14
892 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 12/07/2566 - 13:45:14
893 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 18/01/2566 - 09:23:20
894 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 14/10/2566 - 16:23:51
895 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 15/11/2566 - 12:05:46
896 1146 รพ.นครคริสเตียน (บจก.ไตรมิตรไตเทียม) 20/07/2566 - 17:49:43
897 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บจก.เนพโฟรเมด) 28/01/2566 - 19:36:22
898 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก 29/09/2566 - 12:58:56
899 1149 รพ.สตึก (บจก.อีออนเมด) 20/06/2566 - 20:25:16
900 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2) 12/02/2566 - 15:29:53
901 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
902 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (บจก.ดาวิต้า เมดิคอล) 30/10/2566 - 08:58:00
903 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บจก.เคแน๊ปโค แคร์) 23/02/2566 - 22:05:19
904 1154 รพ.โคกโพธิ์ (บจก.ฮีโมเฟริส์) 30/01/2566 - 16:49:57
905 1155 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 13/06/2566 - 12:38:34
906 1156 แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตน์โรคไต ชั้น3 29/09/2566 - 21:01:18
907 1157 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมพยัคฆ์ 09/07/2566 - 14:21:07
908 1158 จันทรุเบกษา พอ. 14/02/2566 - 20:55:44
909 1159 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
910 1160 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (PD) 10/02/2566 - 18:56:07
911 1161 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ. เก่า) (บจก.อีออนเมด) 18/06/2566 - 23:13:33
912 1162 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (HD) 16/06/2566 - 17:05:31
913 1163 ตรัง (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
914 1164 เกษมวัฒนาคลีนิกเวชกรรม 10/10/2566 - 21:25:35
915 1165 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (บจก.สัตหีบไตเทียม) 22/02/2566 - 09:02:03
916 1166 มลิวรรณไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 20/11/2566 - 10:07:26
917 1167 แก่นคูณไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 06/02/2566 - 18:43:29
918 1168 รพ.เชียงราย ราม 22/03/2566 - 13:37:08
919 1169 ภูมิเวทคลินิกเวชกรรม 08/10/2566 - 14:08:50
920 1170 พหล 62 คลินิกเวชกรรม 08/06/2566 - 12:14:45
921 1171 รพ.แก้งคร้อ 14/02/2566 - 14:24:18
922 1172 โรงพยาบาลดงหลวง 29/12/2565 - 18:13:28
923 1173 รพ.ศรีสงคราม (บจก.ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 15/09/2566 - 13:11:49
924 1174 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 29/10/2566 - 18:00:37
925 1175 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส (บจก.บางพูนเมดิคัลไตเทียม) 15/11/2566 - 16:09:38
926 1176 กาฬสินธุ์ (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 08/08/2565 - 08:08:08
927 1177 คลินิกเวชกรรมนิรันดร์ 04/10/2566 - 12:11:46
928 1178 รพ.ยโสธร (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 17/11/2566 - 17:46:16
929 1179 ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต คู่เมืองกระบี่ 30/09/2566 - 18:07:49
930 1180 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมวชิรเวช 14/02/2566 - 07:48:11
931 1181 รัตนเวช 22 ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น4 27/01/2566 - 10:55:10
932 1182 สกลมงคลคลีนิกเวชกรรม 09/02/2566 - 09:12:19
933 1183 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (หน่วยไตเทียม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) (บจก.อีออนเมด) 01/11/2566 - 18:12:17
934 1184 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ 14/02/2566 - 18:34:57
935 1185 รพ.กันทรลักษ์ (หน่วยไตเทียม 2) 03/07/2566 - 16:44:44
936 1186 รพ.อินทร์บุรี (หน่วยไตเทียม อาคาร ภปร.1) 14/02/2566 - 22:46:06
937 1187 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร 2 (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 18/06/2566 - 15:38:26
938 1188 เมดิแคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
939 1189 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (บจก.อีออนเมด) 11/07/2566 - 09:38:24
940 1190 ตะกั่วป่าคลินิกเวชกรรม 16/11/2566 - 18:36:52
941 1191 ธนาวุฒิคลินิกเวชกรรม 01/12/2566 - 18:35:58
942 1192 บ้านโพธิ์ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.บี แอนด์ เอส ไตเทียม) 12/07/2566 - 09:33:32
943 1193 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 2 (สถานที่ 2) 01/11/2566 - 09:38:16
944 1194 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (PD) 27/02/2566 - 16:07:44
945 1195 เจริญสุขคลินิกเวชกรรม 05/12/2566 - 10:34:47
946 1196 รพ.ธนบุรี อู่ทอง (บจก.แฮปปิเนส ฟอร์ ออล) 08/08/2565 - 08:08:08
947 1197 ท่าแซะคลินิกเวชกรรม 29/06/2566 - 10:56:03
948 1198 สมุทรปราการ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 25/11/2566 - 18:41:04
949 1199 คลองด่านไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคไต 02/03/2566 - 13:53:59
950 1200 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนราตรี 24/11/2565 - 08:57:29
951 1201 บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต หน่วยที่2 14/09/2566 - 11:40:59
952 1202 สะพานปทุมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 07/11/2566 - 15:26:42
953 1203 รพ.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บจก.พญาไท ฮีโมเทค) 17/02/2566 - 14:17:54
954 1204 รพ.ครบุรี (บจก.อีออนเมด) 17/06/2566 - 16:21:42
955 1205 บีบราวน์สายธาราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 18/10/2566 - 05:33:22
956 1206 รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (บจก.อีออนเมด) 12/02/2566 - 11:21:16
957 1207 หน่วยไตเทียม คลินิกเวชกรรมเปาโล (บจก.โชคชัยรักษา) 14/02/2566 - 09:48:11
958 1208 คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์แพทย์ถิรพล 10/05/2566 - 19:11:39
959 1209 รพ.พิมาย (บจก.อีออนเมด) 25/01/2566 - 17:28:23
960 1210 รพ.พริ๊นซ์ ศรีสะเกษ (หจก.ศรีสะเกษเมดิแคร์) 13/02/2566 - 17:39:57
961 1211 รพ.วิมุต 15/02/2566 - 12:58:09
962 1212 ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (บจก.เนพโฟรเมด) 15/02/2566 - 07:49:31
963 1213 คลินิกเวชกรรมภูงา 09/09/2566 - 19:46:41
964 1214 รพ.ระนอง (PD) 20/02/2566 - 16:37:02
965 1215 ปุณธดาคลินิกเวชกรรม (บจก.ปุณธดาไตเทียม) 07/11/2566 - 14:55:43
966 1216 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 07/06/2566 - 08:35:35
967 1217 บางพลีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 28/06/2566 - 15:07:45
968 1218 นิคมคำสร้อย 20/05/2566 - 10:46:05
969 1219 รพ.หัวหิน หน่วยไตเทียม 2 (บจก.บี แอนด์ เอส ไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
970 1220 รพ.ขลุง 08/11/2566 - 09:05:56
971 1221 รพ.บางปะกง (บจก.มิตรภาพเอชดี) 24/11/2566 - 16:33:18
972 1222 รพ.บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไต บจก.สุทธิชัยไตเทียม) 23/03/2566 - 12:46:39
973 1223 รพ.อินทรารัตน์ 09/11/2566 - 15:20:20
974 1224 นิตโยคลินิกเวชกรรม 03/11/2566 - 07:11:40
975 1225 คิดนี่เซ่นส์คลินิกเวชกรรม 06/01/2566 - 15:31:32
976 1226 เซนต์เมรี่ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.สุระฮีโม) 05/12/2566 - 17:48:15
977 1227 เทียนฟ้าประชาการุณย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/08/2566 - 18:44:05
978 1228 รพ.สีคิ้ว (บจก.บางโพ ฮีโม) 12/10/2566 - 16:10:11
979 1229 รพ.ขามสะแกแสง (บจก.บางโพ ฮีโม) 28/08/2566 - 21:22:44
980 1230 รพ.เชียงคำ (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2566 - 21:03:56
981 1231 สแควร์นนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 06/10/2566 - 17:51:58
982 1232 สามชุก (หน่วยไตเทียม 2) 17/11/2566 - 17:46:36
983 1233 เทพรัตน์นครราชสีมา (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
984 1234 รพ.น้ำปาด (บจก.เจนเนอรัล เมดิคอล แคร์) 10/08/2566 - 13:35:24
985 1235 รพ.รวมแพทย์ชัยนาท (หน่วยไตเทียม 2) 15/09/2566 - 18:24:28
986 1236 คลินิกไตเทียมบางนรา 01/06/2566 - 17:26:53
987 1237 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตฮักสุขภาพ 07/02/2566 - 15:45:37
988 1238 พลพลอยคลินิกเวชกรรม 14/09/2566 - 11:25:35
989 1239 งามวงศ์วานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 17/04/2566 - 08:42:56
990 1240 ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต 23/06/2566 - 09:32:45
991 1241 รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา 31/01/2566 - 12:10:17
992 1242 รพ.ธัญบุรี (บจก.อีออนเมด) 22/11/2566 - 15:55:55
993 1243 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 05/04/2566 - 20:20:49
994 1245 วีอาร์พีคลินิกเวชกรรม 02/03/2566 - 19:24:40
995 1246 รพ.นาจะหลวย (หจก.รีนัล ทรีทเม็นท) 12/02/2566 - 22:16:30
996 1247 สิรินธร (PD) 17/02/2566 - 10:03:15
997 1248 พระปกเกล้า หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) -
998 1249 คลินิกเวชกรรมอบอุ่นบึงกาฬ 12/10/2566 - 15:25:12
999 1250 พิษณุเวช อุตรดิตถ์ 04/02/2566 - 17:24:43
1000 1251 ยิ่งยศไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 05/10/2566 - 18:41:55
1001 1252 กรุงเทพ สนามจันทร์ (หน่วยไตเทียม2) 30/01/2566 - 16:52:28
1002 1253 ไตเทียมท่าศาลา คลินิกเวชกรรม หมอเจน 24/11/2566 - 07:22:46
1003 1254 ทับเที่ยงคลินิกเวชกรรม 17/03/2566 - 16:51:10
1004 1255 สุวรรณภูมิ (PD) 16/02/2566 - 11:08:10
1005 1256 ปู่เจ้า 2 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/09/2566 - 10:39:51
1006 1257 รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 08/03/2566 - 16:42:57
1007 1258 ศูนย์ไตเทียมศรีสะเกษเมดิแคร์ 09/03/2566 - 09:47:47
1008 1259 กุมภวาปีคลินิกเวชกรรม 01/03/2566 - 10:24:26
1009 1260 เซกาคลินิกเวชกรรม 03/07/2566 - 19:43:36
1010 1261 บำราศนราดูร (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2566 - 17:28:03
1011 1262 ลำพูน ใกล้หมอ (บจก.เนพโฟรเมด) 12/04/2566 - 06:33:54
1012 1263 พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม 3 (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 22/11/2566 - 17:00:39
1013 1264 อุตรดิตถ์ (หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน) 20/01/2566 - 19:00:04
1014 1265 โรงพยาบาลขุขันธ์ (PD) -
1015 1266 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงแสน 15/07/2566 - 18:32:12
1016 1267 รพ.ลำดวน (บจก.อีออนเมด) 30/10/2566 - 13:51:34
1017 1268 ชีวาคิดนี่แคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (บจก.รีนัลลิงค์) 14/02/2566 - 11:24:40
1018 1269 รพ.วิเชียรบุรี 22/11/2566 - 17:29:13
1019 1270 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 15/05/2566 - 17:57:40
1020 1271 วงเวียนใหญ่ไตเทียมคลีนิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 16/05/2566 - 16:22:57
1021 1272 พันธมิตรมีนบุรีคลินิกเวชกรรม 24/03/2566 - 10:02:17
1022 1273 ยูดีอาร์ชีคลินิกเวชกรรม 04/03/2566 - 18:50:22
1023 1274 พะเยา-ราม (หน่วยไตเทียม 2) 01/02/2566 - 18:58:15
1024 1275 ศาลายา หน่วยไตเทียม 2 (บจก.ศาลายาไตเทียม) 07/09/2566 - 11:47:49
1025 1276 รักษ์รวมชัยคลินิกเวชกรรม 31/10/2566 - 17:58:39
1026 1277 คลินิกเวชกรรมสว่างวัฒนะ 13/02/2566 - 18:07:45
1027 1278 เดชาคลินิกเวชกกรรม 27/09/2566 - 17:43:12
1028 1279 ราชพฤกษ์กบินทร์คลินิกเวชกรรม 10/07/2566 - 23:02:33
1029 1280 รพ.นวเวช 07/02/2566 - 14:42:07
1030 1281 ราชพฤกษ์บ้านบึงคลินิกเวชกรรม 29/06/2566 - 16:46:20
1031 1282 ราชพฤกษ์น่านคลินิกเวชกรรม 13/09/2566 - 16:43:14
1032 1283 รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บจก.เนพโฟรเมด) 01/12/2566 - 10:16:12
1033 1284 ทียู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหลอดเลือดและไตเทียม 07/04/2566 - 09:08:20
1034 1285 บ้านพรุคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 27/03/2566 - 15:32:46
1035 1286 โรงพยาบาลหัวตะพาน (ศูนย์ไตเทียมปริย์ติวีรภรณ์) 21/07/2566 - 12:08:07
1036 1287 แท่นคำคลินิกเวชกรรม 10/02/2566 - 16:33:51
1037 1288 ราชพฤกษ์กระทุ่มแบนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 06/11/2566 - 20:06:36
1038 1289 โพนทราย 14/02/2566 - 19:20:58
1039 1290 มะการักษ์ หน่วยไตเทียม2 (บจก.อีออนเมด) 16/11/2566 - 13:47:44
1040 1291 ขวัญใจคลินิกเวชกรรม 29/09/2566 - 13:49:03
1041 1292 พลอยคลินิกเวชกรรม 31/10/2566 - 20:33:36
1042 1293 วิภาราม สมุทรสาคร (บจก.จิตดี41) 04/05/2566 - 10:49:14
1043 1294 รพ.แก่งคอย (บจก.อีออนเมด) 18/02/2566 - 10:16:15
1044 1295 รพ.สูงเม่น (บจก.เจนเนอรัล เมดดิคอล แคร์) 02/11/2566 - 09:04:30
1045 1296 รพ.อุดรธานี หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 28/08/2566 - 12:24:55
1046 1297 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตพนัสนิคมคลินิกไตเทียม 19/01/2566 - 12:34:29
1047 1298 รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เนพโฟรเมด) 14/02/2566 - 18:02:41
1048 1299 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช (บจก.อีออนเมด) 06/02/2566 - 18:26:43
1049 1300 บุญรักษาคลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 23/10/2566 - 21:36:52
1050 1301 ราชพฤกษ์ลำปางคลินิกเวชกรรม 10/09/2566 - 11:08:54
1051 1302 ระพีพัฒน์หนองแคไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 27/07/2566 - 21:04:20
1052 1303 รพ.น้ำยืน 08/09/2566 - 10:20:12
1053 1304 รพ.วิภารามปากเกร็ด (ไตเทียมชั้น7) 15/02/2566 - 14:26:28
1054 1305 ราชพฤกษ์ชลบุรีคลินิกเวชกรรม 29/11/2566 - 17:08:55
1055 1306 คลินิกเวชกรรมไตเทียมสองคุณหมอ 03/09/2566 - 15:12:44
1056 1307 นายแพทย์กรองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 06/12/2566 - 15:42:56
1057 1308 คลินิกไตเทียมรัตนะรุ่งโรจน์คลินิกเฉพาะทางอายุศาสตร์โรคไต 12/01/2566 - 13:26:37
1058 1309 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ ชั้น 2 17/11/2566 - 12:36:56
1059 1310 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตบ้านใหม่ไตเทียม 02/08/2566 - 13:12:14
1060 1311 วานรมงคลคลินิกเวชกรรม 17/11/2566 - 10:39:00
1061 1312 รพ.หนองกี่ 15/09/2566 - 13:57:45
1062 1313 รพ.สิโรรส ปัตตานี 18/10/2566 - 07:40:47
1063 1314 สรงประภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/05/2566 - 16:46:59
1064 1315 สามพี่น้องคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 12/02/2566 - 19:52:35
1065 1316 รพ.สามร้อยยอด 11/04/2566 - 19:37:27
1066 1317 เจ้าพระยาไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 06/06/2566 - 12:25:25
1067 1318 อ่อนนุชคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2566 - 20:31:32
1068 1319 สุอาภาคลินิกเวชกรรม 16/02/2566 - 09:03:34
1069 1320 เลยรักษ์ไต คลินิกเวชกรรม 13/02/2566 - 16:21:37
1070 1321 พนมสารคามไตเทียมคลินิก 10/07/2566 - 09:14:49
1071 1322 โพธาราม (หน่วยไตเทียม 2) 03/10/2566 - 08:59:51
1072 1323 กำแพงเพชร (หน่วยไตเทียม 2) -
1073 1324 เอกชล 2 อ่างศิลา (ชั้น 2) หน่วยไตเทียม 2 24/11/2566 - 19:55:36
1074 1325 โรงพยาบาลหล่มสัก (HD) 11/09/2566 - 11:37:15
1075 1326 รพ.แม่ระมาด 26/05/2566 - 16:54:40
1076 1327 รพ.เอ็ม ที อินเตอร์เมด เชียงใหม่ 09/09/2566 - 19:05:33
1077 1328 แหลมฉบังคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/01/2566 - 18:51:54
1078 1329 รพ.อานันทมหิดล (หน่วยไตเทียม1) 14/02/2566 - 14:17:31
1079 1330 รพ.ย่านตาขาว 10/05/2566 - 11:53:27
1080 1331 รพ.นพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า 14/06/2566 - 13:38:32
1081 1332 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 27/11/2566 - 13:55:33
1082 1333 คลินิกหมอปกครอง หมอมณีรัตน์ 22/08/2566 - 12:52:04
1083 1334 วีคอมฟอร์มคลินิกเวชกรรม 16/06/2566 - 17:51:04
1084 1335 รพ.เทิง 28/11/2566 - 06:49:44
1085 1336 คลินิกเวชกรรมลำปางไตเทียม 20/11/2566 - 18:12:20
1086 1337 รพ.ขุนหาญ 06/12/2566 - 17:35:31
1087 1338 คลินิกเวชกรรมเดชอุดมไตเทียม 30/06/2566 - 16:12:33
1088 1339 รพ.เชียงยืน 16/10/2566 - 12:48:08
1089 1340 ศิวพรสหคลินิก 06/11/2566 - 09:22:06
1090 1341 รพ.พาน (PD) 24/03/2566 - 10:38:44
1091 1342 คลินิกเวชกรรมราษีรุ่งโรจน์ 14/02/2566 - 09:27:49
1092 1343 คลินิกเวชกรรมรักษ์ไตบางพระ 09/10/2566 - 18:52:10
1093 1344 เทศบาลเมืองนครพนม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม 02/02/2566 - 12:53:37
1094 1345 ราชพฤกษ์สุราษคลินิกเวชกรรม 02/11/2566 - 15:17:22
1095 1346 เพชบุระรุ่งเรืองคลินิกเวชกรรม 02/02/2566 - 14:53:36
1096 1347 รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี (บจก.อุบลศรีวนาลัย) 14/02/2566 - 12:44:52
1097 1348 รพ.รัตนบุรี (บจก.บางโพฮีโม) 21/06/2566 - 12:53:09
1098 1349 คลินิกเวชกรรมวีแคร์ ลาดพร้าว 93 -
1099 1350 รพ.พริ๊นซ์ อุทัยธานี (บจก.นันทวัตรฮีโม) 12/02/2566 - 07:46:43
1100 1351 คลินิกเวชกรรมอยุธยาสุขเกษม 28/07/2566 - 10:02:31
1101 1352 คลินิกเวชกรรมหมอเอกพล-ชลดา 14/04/2566 - 11:44:23
1102 1353 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หน่วยไตเทียม 2) (บมจ.เค ที เมดิคอล เซอร์วิส) 09/10/2566 - 11:08:19
1103 1354 สหคลินิก สุวรรณภูมิ เฮลท์เมด 17/06/2566 - 16:55:05
1104 1355 พีเอสเอ็นคลินิกเวชกรรม 06/12/2566 - 12:27:23
1105 1356 สามพราน (HD) 16/01/2566 - 11:07:29
1106 1357 ทับสะแกคลินิกเวชกรรม 28/02/2566 - 11:55:02
1107 1358 สุขเสนาคลินิกเวชกรรม 21/04/2566 - 15:42:07
1108 1359 รพ.ศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร (บจก.เนโฟรจีน่า) 15/11/2566 - 17:04:28
1109 1360 เพื่อนไต คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 01/10/2566 - 21:32:37
1110 1361 รพ.โซ่พิสัย (บจก.พิชญาภาไตเทียม) 10/11/2566 - 16:41:53
1111 1362 ราชพฤกษ์เลิงนกทาคลินิกเวชกรรม (บจก.วรรณวิไลไตเทียม) 08/11/2566 - 13:32:40
1112 1363 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมบางกรวย -
1113 1364 มูลนิธิศูนย์ไตเทียมปั้นซันขัก 22/10/2566 - 09:24:37
1114 1365 รพ.เถิน (บจก.เนฟโฟรพลัส) 06/07/2566 - 08:45:23
1115 1366 คลินิกเวชกรรมเฟรชีเนียส เมดิคอล แคร์ สุขุมวิท 71 29/09/2566 - 12:47:36
1116 1367 คลินิกเวชกรรมศรีราชา 03/12/2566 - 18:45:44
1117 1368 ไตดีลำพูนคลินิกเวชกรรม (ศูนย์ไตผ่านการรับรองจากสปสช.) -
1118 1369 รพ.ตากใบ (บจก.อีออนเมด) -
1119 1370 คลินิคเวชกรรมเมดแคร์ 01/12/2566 - 13:03:59
1120 1371 ราชพฤกษ์พัทยาคลินิกเวชกรรม 31/10/2566 - 10:41:18
1121 1373 คลินิกเวชกรรมไตรักษ์ -
1122 1374 รพ.พัทลุง (หน่วยไตเทียมรักษ์ไต) 10/09/2566 - 07:55:56
1123 1375 รวยทรัพย์คลินิกเวชกรรม -
1124 1376 มิตรแท้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/11/2566 - 13:48:53
1125 1377 รพ.วังสามหมอ ศูนย์ถนอมไต 10/06/2566 - 12:10:19
1126 1378 นภาพรไตเทียม -
1127 1379 รพ.หาดใหญ่ (หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมไตเทียม) 06/07/2566 - 14:59:37
1128 1380 ศิรไตเทียมคลินิกเวชกรรม 25/04/2566 - 09:23:47
1129 1381 คลินิกเวชกรรมเสนางคนิคมไตเทียม -
1130 1382 คลินิกเมืองเพรียวเวชกรรม 07/06/2566 - 07:43:52
1131 1383 ไซเมส เมดิคอลคลินิกเวชกรรม 20/04/2566 - 13:21:09
1132 1384 กิ่งแก้วไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต -
1133 1385 รพ.นาคู -
1134 1386 ปิยะเวชช์ บ่อวิน (บจก.ระยองไตเทียม) 03/06/2566 - 12:48:11
1135 1387 ธนบุรี ทวีวัฒนา -
1136 1388 คลินิกเวชกรรม มุกดาหารรักข์ไต 04/09/2566 - 17:25:49
1137 1389 คลินิกเวชกรรมไตเทียมโพนทอง -
1138 1390 ศรีวิชัย (บจก.ศรีวิชัยไตเทียม) 16/06/2566 - 14:05:27
1139 1391 คลินิกเวชกรรมราม 85 05/12/2566 - 12:24:47
1140 1392 ปากช่องนานา ชั้น4 -
1141 1393 ฉลองกรุงคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 21/10/2566 - 07:27:32
1142 1394 คลินิกเวชกรรมสามวาฬ -
1143 1395 รพ.เวียงสา (บจก.เอ็นแอนที ไตเทียม) 29/11/2566 - 15:26:28
1144 1396 รพ.พนา ศูนย์ฟอกไตสังฆประชาร่วมใจ (บจก.วี รีนอลแคร์ 168) -
1145 1397 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอบอุ่น 101 31/10/2566 - 13:19:59
1146 1398 ศูนย์การแพทย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 26/08/2566 - 13:34:26
1147 1399 คลินิกเวชกรรมกันทรารมย์รุ่งโรจน์ 15/08/2566 - 09:23:57
1148 1400 คลินิกกัลปพฤกษ์มัญจาไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุกรรมศาสตร์โรคไต 06/10/2566 - 16:35:56
1149 1401 ราชพฤกษ์พิบูลคลินิกเวชกรรม 01/12/2566 - 09:08:04
1150 1402 รพ.หนองหงส์ (บจก.อีออนเมด) 22/11/2566 - 16:06:30
1151 1403 โรงพยาบาลบัวใหญ่ -
1152 1404 สะพานขาวคลินิกเวชกรรม -
1153 1405 ขุขันธ์คลินิกเวชกรรม -
1154 1406 ราชพฤกษ์ทรัพย์หนองรีคลินิกเวชกรรม -
1155 1407 กรุงไทย เวสเทิร์น 11/08/2566 - 08:55:44
1156 1408 คลินิกเวชกรรมรักษ์สารคาม -
1157 1409 บ้านโป่ง -
1158 1410 คลินิกเวชกรรมบรบือ -
1159 1411 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพัฒนา 29/11/2566 - 13:26:55
1160 1412 รพ.รวมใจรักษ์ (บจก.คิดนี่ โชล์ฟ) -
1161 1413 คลินิกเวชกรรมมุฑิตาจิต -
1162 1414 รพ.ด่านช้าง (หน่วยไตฯ 2 HCL) 07/08/2566 - 00:38:29
1163 1415 ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง ตึกชวนชูชาติ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ -
1164 1416 รพ.สีชมพู (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) -
1165 1417 รพ.จอมเทียน -
1166 1418 ราชพฤกษ์ศรีราชาคลินิกเวชกรรม -
1167 1419 รพ.วังเหนือ (บจก.เนฟโฟรพลัส) -
1168 1420 คิดนี ยู ไตเทียมคลินิกเวชกรรม -
1169 1421 ศิริสยามพระราม 4 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 21/11/2566 - 08:52:02
1170 1422 คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ทนง -
1171 1423 คลินิกเวชกรรมไตเทียมสันทราย -
1172 1424 คิดนี่แคร์ ไตทียม -
1173 1425 ปัณสุขคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
1174 1426 คลินิกเวชกรรม หมอกฤตนัน-หมอวิรชา 10/10/2566 - 09:25:01
1175 1427 รพ.ราษฎร์นรา 21/08/2566 - 11:29:32
1176 1428 รพ.เกาะสมุย (ไตเทียมเกาะสมุย) 21/11/2566 - 13:56:03
1177 1429 รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล -
1178 1430 รพ.สินแพทย์นครปฐม 15/08/2566 - 15:28:44
1179 1431 โพธิ์ชัย (บจก.โพธิ์ชัย ฮีโมเทค) -
1180 1432 รพ.โพนพิสัย (บจก.รีนัลสเตชั่น โพนพิสัย) 06/11/2566 - 16:46:36
1181 1433 คลินิกเวชกรรมไตเทียมหนองสูง -
1182 1434 สตูลคลินิกเวชกรรม -
1183 1435 คลินิกเวชกรรมสระสี่เหลี่ยม 04/09/2566 - 13:50:11
1184 1436 รพ.คลองขลุง 07/10/2566 - 09:03:19
1185 1437 คลินิกเวชกรรมรักษ์ไต -
1186 1438 คลินิกเวชกรรมร่วมใจไตเทียมยโสธร -
1187 1439 รพ.หลวงพ่อเปิ่น 29/09/2566 - 17:08:43
1188 1440 รพ.กระสัง (บจก.อีออนเมด) 17/10/2566 - 17:51:36
1189 1441 รพ.บ้านด่านลานหอย (บจก.อีออนเมด) -
1190 1442 รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน (บจก.เพชรพิจิตรไตเทียม) -
1191 1443 คลินิกเวชกรรมวังหินรุ่งเรืองไตเทียม -
1192 1444 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์วุฒิกร (บจก.แพร่ วีอาร์) 23/10/2566 - 13:15:45
1193 1445 คลินิกเวชกรรมแพรพิไล -
1194 1446 ราชพฤกษ์เพ็ญคลินิกเวชกรรม (บจก.มังสาไตเทียม) -
1195 1447 โกสุมพิสัยคลินิกเวชกรรม (บจก.มังสาไตเทียม) -
1196 1448 ร่มฉัตรคลินิกเวชกรรม 25/11/2566 - 12:29:57
1197 1449 สหคลินิก พีเอ็มจีบางขุนเทียน (บางบอน) -
1198 1450 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา -
1199 1451 โรงพยาบาลตระการพืชผล (ไตเทียม 2) -
1200 1452 คลินิกเวชกรรมไตเทียมเสลภูมิ -
1201 1453 คลินิกเวชกรรมยางชุมน้อยรุ่งโรจน์ 30/10/2566 - 16:10:52
1202 1454 น้ำพองคลินิกเวชกรรม -
1203 1455 รพ.มหาชนะชัย 11/11/2566 - 16:47:42
1204 1456 คลินิกเวชกรรมลืออำนาจไตเทียม 05/12/2566 - 13:56:18
1205 1457 สวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) -
1206 1458 เวียงภูคำคลินิกเวชกรรม -