รายงานศูนย์_331


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 24/05/2567 07:41:41 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,260 ศูนย์

เงื่อนไข :
ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด วันที่ส่งข้อมูลล่าสุด ห่างจาก วันที่ปัจจุบัน (วัน)
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ รพ. สงฆ์ 01/02/2567 - 12:07:26 113
2 0003 กรุงเทพ 07/03/2567 - 09:22:15 78
3 0004 กลาง 14/02/2567 - 15:22:20 100
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 14/02/2567 - 15:37:33 100
5 0007 เซนต์หลุยส์ 08/02/2567 - 14:36:38 106
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 23/02/2567 - 16:49:58 91
7 0010 ตำรวจ 13/02/2567 - 15:01:27 101
8 0011 ทหารผ่านศึก 14/02/2567 - 14:50:07 100
9 0012 เทพธารินทร์ 26/04/2567 - 15:31:04 28
10 0013 ธนบุรี 1 01/05/2567 - 20:15:43 23
11 0014 นครธน 14/02/2567 - 09:15:15 100
12 0015 นพรัตนราชธานี 01/05/2567 - 08:20:43 23
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 18/02/2566 - 15:15:57 461
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 14/02/2567 - 11:24:10 100
15 0018 พญาไท 1 14/02/2567 - 11:45:24 100
16 0019 พญาไท 2 22/02/2567 - 14:51:50 92
17 0020 พญาไท 3 13/03/2567 - 18:20:54 72
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 13/02/2567 - 09:49:19 101
19 0023 พระรามเก้า 13/05/2567 - 17:58:37 11
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 26/01/2567 - 15:24:22 119
21 0026 ศิครินทร์ 29/01/2567 - 09:40:10 116
22 0027 เปาโลเกษตร 15/02/2567 - 14:49:38 99
23 0028 ยันฮี 08/02/2567 - 17:29:40 106
24 0029 รามคำแหง 08/05/2567 - 09:44:43 16
25 0030 รามาธิบดี 07/05/2567 - 14:37:16 17
26 0031 ลาดพร้าว 23/01/2567 - 09:58:57 122
27 0032 เลิดสิน 02/04/2567 - 10:01:32 52
28 0033 วิชัยยุทธ 13/02/2567 - 16:59:37 101
29 0034 วิภาวดี 15/02/2567 - 15:24:51 99
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 31/01/2567 - 08:39:05 114
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 22/03/2567 - 14:03:10 63
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 08/02/2567 - 13:13:30 106
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 13/02/2567 - 13:35:57 101
34 0039 หัวเฉียว 28/03/2567 - 08:01:22 57
35 0040 บำรุงราษฎร์ 13/02/2567 - 12:51:05 101
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 18/04/2567 - 14:14:47 36
37 0042 เจ้าพระยายมราช 02/02/2567 - 13:52:04 112
38 0043 บ้านหมี่ 13/02/2567 - 16:20:44 101
39 0044 ราชธานี 16/02/2567 - 13:02:05 98
40 0045 ศุภมิตร 15/01/2567 - 22:10:34 130
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 14/02/2567 - 13:07:58 100
42 0047 สระบุรี 13/02/2567 - 21:39:58 101
43 0048 อานันทมหิดล (PD) 14/03/2567 - 20:19:13 71
44 0049 บ้านโป่ง 02/05/2567 - 10:25:20 22
45 0050 มะการักษ์ 12/02/2567 - 17:30:40 102
46 0051 ราชบุรี 22/02/2567 - 11:37:35 92
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 18/01/2567 - 14:34:49 127
48 0056 พญาไท ศรีราชา 20/02/2567 - 09:40:56 94
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 01/02/2567 - 15:37:03 113
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 19/01/2567 - 14:58:38 126
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 06/02/2567 - 15:44:37 108
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 07/12/2566 - 16:46:37 169
53 0061 สิริเวช 23/02/2567 - 22:18:48 91
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 28/02/2567 - 14:39:28 86
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 14/02/2567 - 10:33:49 100
56 0064 นครินทร์ 15/03/2567 - 17:41:41 70
57 0065 ราษฎร์ยินดี 26/02/2567 - 20:44:28 88
58 0066 วชิระภูเก็ต 07/05/2567 - 17:38:21 17
59 0067 วิรัชศิลป์ 16/01/2567 - 09:45:48 129
60 0068 สงขลานครินทร์ 02/04/2567 - 14:35:59 52
61 0069 สิริโรจน์ 12/02/2567 - 16:18:14 102
62 0070 สุราษฎร์ธานี 12/02/2567 - 16:28:11 102
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 09/02/2567 - 10:31:22 105
64 0072 นนทเวช 02/03/2567 - 08:49:13 83
65 0073 ปทุมธานี 14/02/2567 - 17:08:24 100
66 0074 บำราศนราดูร 16/10/2566 - 13:35:13 221
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 21/05/2567 - 20:27:14 3
68 0076 พระนั่งเกล้า 06/01/2567 - 12:19:30 139
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 16/02/2567 - 09:11:59 98
70 0078 สำโรงการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08 655
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 22/01/2567 - 15:00:16 123
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 13/02/2567 - 07:50:33 101
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 14/02/2567 - 12:35:06 100
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 08/08/2565 - 08:08:08 655
75 0084 เชียงใหม่ ราม 12/02/2567 - 10:14:53 102
76 0085 พิษณุเวช 17/05/2567 - 11:41:20 7
77 0086 แพร่-ราม 14/02/2567 - 21:17:27 100
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 25/01/2567 - 15:37:26 120
79 0088 แม่สอด 13/02/2567 - 17:06:26 101
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 14/02/2567 - 10:38:36 100
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 09/01/2567 - 10:14:20 136
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31/03/2567 - 20:28:54 54
83 0093 อุตรดิตถ์ 26/01/2567 - 21:14:23 119
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 12/02/2567 - 17:53:06 102
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 13/02/2567 - 14:22:50 101
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 07/02/2567 - 15:39:01 107
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 29/01/2567 - 15:15:40 116
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 14/02/2567 - 07:01:13 100
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 25/04/2567 - 17:08:20 29
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 15/02/2567 - 15:19:03 99
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 20/07/2566 - 16:13:12 309
93 0103 หนองคาย 14/02/2567 - 16:22:35 100
94 0104 อุดรธานี 22/05/2567 - 15:44:47 2
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 26/04/2567 - 16:15:57 28
96 0106 เอกอุดร 14/02/2567 - 16:46:56 100
97 0107 ป.แพทย์ 13/02/2567 - 21:39:37 101
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) - ไม่ส่งข้อมูล
99 0109 บางปะกอก 1 13/02/2567 - 17:08:13 101
100 0110 ไทยนครินทร์ 09/02/2567 - 14:37:11 105
101 0111 ชลบุรี 10/02/2567 - 20:48:25 104
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 10/05/2567 - 21:36:06 14
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 15/02/2567 - 11:09:32 99
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 14/02/2567 - 11:02:21 100
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 26/01/2567 - 14:16:53 119
106 0116 คลองตัน 01/03/2567 - 16:55:45 84
107 0117 พุทธชินราช 11/02/2567 - 16:31:32 103
108 0118 วชิรพยาบาล 14/02/2567 - 13:19:38 100
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 10/02/2567 - 12:06:44 104
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 12/02/2567 - 20:48:32 102
111 0123 กรุงเทพคริสเตียน 31/01/2567 - 09:32:00 114
112 0124 พะเยา-ราม 07/02/2567 - 08:51:05 107
113 0125 มิตรภาพสามัคคี 15/02/2567 - 15:41:27 99
114 0126 อนันต์พัฒนา 2 30/01/2567 - 12:36:38 115
115 0127 เวชธานี 06/02/2567 - 17:03:32 108
116 0128 ราชวิถี 19/12/2566 - 17:53:37 157
117 0129 เอกชล 06/02/2567 - 14:11:31 108
118 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 23/05/2567 - 15:52:22 1
119 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 08/08/2565 - 08:08:08 655
120 0132 สมิติเวช ธนบุรี 06/01/2567 - 16:10:56 139
121 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 13/02/2567 - 15:24:11 101
122 0134 ดำเนินสะดวก 17/04/2567 - 15:19:55 37
123 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 18/01/2567 - 15:18:50 127
124 0136 ศาลายา 13/02/2567 - 21:45:08 101
125 0137 นครปฐม 04/05/2567 - 15:49:57 20
126 0138 แพทย์รังสิต 26/01/2566 - 14:25:05 484
127 0139 ลำปาง 12/02/2567 - 15:29:23 102
128 0140 แมคคอร์มิค 12/02/2567 - 17:36:54 102
129 0141 สมุทรสาคร 05/02/2567 - 16:06:18 109
130 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 30/01/2567 - 16:22:30 115
131 0143 เลย 02/03/2567 - 15:01:57 83
132 0144 ตรัง 08/05/2567 - 16:17:38 16
133 0145 กระบี่ 12/02/2567 - 16:41:19 102
134 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 11/01/2567 - 13:34:39 134
135 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 18/05/2567 - 14:17:05 6
136 0148 บุรีรัมย์ 23/05/2566 - 20:25:18 367
137 0149 พระพุทธบาท 17/05/2567 - 15:57:17 7
138 0150 บจก.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 13/02/2567 - 14:26:47 101
139 0151 สินแพทย์ 27/01/2567 - 13:00:24 118
140 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 29/01/2567 - 15:26:57 116
141 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 12/02/2567 - 16:02:37 102
142 0154 ทักษิณ 13/02/2567 - 20:29:01 101
143 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 07/02/2567 - 12:17:45 107
144 0157 คามิลเลี่ยน 08/02/2567 - 18:29:12 106
145 0158 บางไผ่ 22/11/2565 - 23:28:52 549
146 0160 สุขุมวิท 29/12/2566 - 09:17:00 147
147 0161 ราษฎร์บูรณะ 04/05/2567 - 18:19:51 20
148 0162 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 06/02/2567 - 14:26:11 108
149 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 12/02/2567 - 17:49:35 102
150 0169 คลีนิคบางชัน 29/02/2567 - 19:26:17 85
151 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 20/02/2567 - 12:08:37 94
152 0171 นวนคร 1 06/02/2567 - 07:23:16 108
153 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) - ไม่ส่งข้อมูล
154 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 05/03/2567 - 11:00:13 80
155 0175 ลำพูน 14/02/2566 - 08:35:12 465
156 0176 เพชรบูรณ์ 13/02/2567 - 14:51:04 101
157 0177 บางโพ 21/05/2567 - 17:52:41 3
158 0178 นครนายก 26/01/2567 - 17:57:54 119
159 0179 ศิริราช (กว 1) - ไม่ส่งข้อมูล
160 0180 สุรินทร์ 13/02/2567 - 19:34:30 101
161 0181 รพ.เทพปัญญา 13/02/2567 - 13:59:48 101
162 0182 สันป่าตอง 16/01/2567 - 09:31:12 129
163 0183 เซนต์แมรี่ 06/05/2567 - 17:05:42 18
164 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 17/04/2567 - 12:48:11 37
165 0185 มหาสารคาม 23/03/2567 - 19:55:34 62
166 0186 ร้อยเอ็ด 13/02/2567 - 09:38:58 101
167 0187 โพธาราม 21/10/2566 - 09:59:33 216
168 0189 เมืองนารายณ์ 11/02/2567 - 15:06:07 103
169 0192 รพ.สุขสวัสดิ์อินเตอร์ 15/03/2567 - 07:43:36 70
170 0193 มงกุฏระยอง 08/08/2565 - 08:08:08 655
171 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 08/02/2567 - 14:38:01 106
172 0196 อุทัยธานี 27/01/2567 - 11:54:52 118
173 0197 ธนบุรีตรัง 05/02/2567 - 15:24:32 109
174 0198 ตะกั่วป่า 13/02/2567 - 14:26:04 101
175 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 29/07/2566 - 20:08:52 300
176 0200 ชุมพร 14/02/2567 - 15:19:13 100
177 0201 นครพนม 12/02/2567 - 09:32:29 102
178 0202 ค่ายธนะรัชต์ 30/01/2567 - 12:46:10 115
179 0203 หนองบัวลำภู 16/02/2567 - 17:09:51 98
180 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 21/08/2566 - 15:15:36 277
181 0205 วัฒนา หนองคาย 13/02/2567 - 20:24:22 101
182 0206 เบตง 19/04/2567 - 16:31:06 35
183 0207 วิภาราม 04/02/2567 - 11:01:03 110
184 0208 สงขลา 29/02/2567 - 19:04:04 85
185 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08 655
186 0210 ประชารักษ์เวชการ 31/01/2567 - 13:14:22 114
187 0211 ค่ายอดิศร 22/05/2567 - 19:09:04 2
188 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 14/02/2567 - 16:37:59 100
189 0214 บจก.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 25/01/2567 - 18:02:02 120
190 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 22/03/2567 - 10:13:02 63
191 0219 ศิริราช (กว 2) - ไม่ส่งข้อมูล
192 0300 รพ.จุรีเวช 12/02/2567 - 17:30:03 102
193 0301 กรุงเทพ-ตราด 29/01/2567 - 15:45:24 116
194 0302 กรุงเทพ-พัทยา 29/01/2567 - 08:57:49 116
195 0303 รวมชัยประชารักษ์ 19/05/2567 - 19:14:59 5
196 0304 กล้วยน้ำไท 1 29/01/2567 - 17:57:11 116
197 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ รพ.กาฬสินธุ์ 01/03/2567 - 09:49:27 84
198 0306 กำแพงเพชร 08/08/2565 - 08:08:08 655
199 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 24/01/2567 - 13:52:32 121
200 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 13/02/2567 - 15:30:48 101
201 0309 ขอนแก่น 02/04/2567 - 19:20:51 52
202 0310 ขอนแก่น-ราม 14/02/2567 - 17:51:31 100
203 0311 บจก.ไตรักษ์ ( ชั้น2 รพ.เขลางค์นครราม) 08/08/2565 - 08:08:08 655
204 0312 บจก.ลำปรางไตเทียม (ณ รพ.เขลางค์นครราม) 13/05/2567 - 12:05:11 11
205 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 07/02/2567 - 11:12:07 107
206 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 30/01/2567 - 13:10:58 115
207 0315 ค่ายจักรพงษ์ 09/02/2567 - 15:05:46 105
208 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 04/05/2567 - 11:33:13 20
209 0318 เจ้าพระยา 09/04/2567 - 09:01:57 45
210 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 26/12/2566 - 15:47:33 150
211 0320 เดอะโกลเดนเกท 31/01/2567 - 16:54:38 114
212 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 05/04/2566 - 06:32:01 415
213 0323 ชัยนาท 08/08/2565 - 08:08:08 655
214 0324 ชัยภูมิ 01/02/2567 - 14:34:32 113
215 0326 เชียงคำ 15/02/2567 - 08:53:05 99
216 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 04/01/2567 - 15:17:46 141
217 0329 สิรินธร 14/02/2567 - 16:50:51 100
218 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 06/03/2567 - 13:20:11 79
219 0331 ตากสิน 13/02/2567 - 15:17:21 101
220 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 13/01/2567 - 16:32:18 132
221 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 655
222 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 13/02/2567 - 11:52:19 101
223 0335 นครพิงค์ 10/01/2567 - 14:46:10 135
224 0337 น่าน 08/05/2567 - 08:35:45 16
225 0340 บางมด 17/01/2567 - 16:19:24 128
226 0342 บ้านแพ้ว 13/02/2567 - 15:34:06 101
227 0343 ปลาปาก 14/02/2567 - 15:52:39 100
228 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 31/12/2566 - 15:03:08 145
229 0347 ปัตตานี 14/02/2567 - 16:16:07 100
230 0349 นพเก้า 15/02/2567 - 09:30:40 99
231 0351 ปิยะเวท 08/08/2565 - 08:08:08 655
232 0353 พรชัย 14/02/2567 - 19:55:08 100
233 0354 พระจอมเกล้า 10/10/2566 - 20:03:09 227
234 0356 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2565 - 08:08:08 655
235 0359 พหลพลพยุหเสนา 08/02/2567 - 21:00:28 106
236 0360 พะเยา 08/08/2565 - 08:08:08 655
237 0361 พังงา 14/02/2567 - 13:47:17 100
238 0362 พัทลุง 05/04/2567 - 15:32:39 49
239 0363 พิจิตร 19/01/2567 - 11:35:18 126
240 0364 เพชรรัชต์ 28/12/2566 - 11:30:25 148
241 0365 ค่ายภาณุรังษี 19/03/2567 - 15:55:07 66
242 0366 แพร่ 08/08/2565 - 08:08:08 655
243 0367 แวนแซนต์วูร์ด 24/02/2567 - 18:58:22 90
244 0368 มหาชัย 1 04/02/2567 - 06:28:29 110
245 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 08/02/2567 - 17:45:13 106
246 0370 มหาชัย 2 08/08/2565 - 08:08:08 655
247 0371 มหาราชนครราชสีมา 16/02/2566 - 16:13:43 463
248 0372 มิชชั่น 19/03/2567 - 13:19:40 66
249 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 06/02/2567 - 18:12:06 108
250 0374 รพ.มุกดาหาร 12/02/2567 - 17:46:35 102
251 0376 กรุงไทย 14/02/2567 - 19:16:29 100
252 0377 กรุงเทพเมืองราช 07/02/2567 - 11:29:03 107
253 0378 ค่ายวชิราวุธ 20/05/2567 - 14:23:05 4
254 0379 เมืองเลยราม 14/02/2567 - 21:09:35 100
255 0381 ยโสธร 12/02/2567 - 15:43:01 102
256 0382 ยะลา 14/02/2567 - 12:05:14 100
257 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 13/02/2567 - 08:52:41 101
258 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 11/02/2567 - 11:12:38 103
259 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 26/03/2567 - 19:38:40 59
260 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 14/02/2567 - 10:27:13 100
261 0389 ระยอง 14/02/2567 - 16:31:23 100
262 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 17/02/2567 - 16:49:07 97
263 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 13/02/2567 - 09:52:46 101
264 0392 ราชพฤกษ์ 05/02/2567 - 14:07:19 109
265 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 14/02/2567 - 02:54:42 100
266 0396 ลานนา 14/02/2567 - 21:22:10 100
267 0397 พริ้นซ์ ลำพูน 05/02/2567 - 11:45:30 109
268 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 12/04/2567 - 17:36:08 42
269 0400 ศรีวิชัย 3 12/02/2567 - 08:14:13 102
270 0401 ศรีสังวาลย์ 14/02/2566 - 21:52:26 465
271 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 23/05/2567 - 14:29:21 1
272 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
273 0404 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 13/02/2567 - 12:32:05 101
274 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 08/08/2565 - 08:08:08 655
275 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 13/02/2567 - 17:29:52 101
276 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 28/01/2567 - 05:03:30 117
277 0409 ธนบุรี ชุมพร 13/02/2567 - 17:58:22 101
278 0410 สกลนคร 20/05/2567 - 10:47:04 4
279 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08 655
280 0412 สตูล 08/08/2565 - 08:08:08 655
281 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 18/04/2567 - 14:18:34 36
282 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 08/08/2565 - 08:08:08 655
283 0416 สมุทรปราการ 15/02/2567 - 09:13:49 99
284 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 09/05/2567 - 13:27:33 15
285 0418 ค่ายสุรสีห์ 10/01/2567 - 18:29:44 135
286 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 26/01/2567 - 13:05:59 119
287 0420 สุโขทัย 20/02/2567 - 17:46:45 94
288 0421 เสนา 21/02/2567 - 16:35:06 93
289 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 16/02/2567 - 14:14:50 98
290 0424 อ่างทอง 14/03/2566 - 14:32:54 437
291 0425 อำนาจเจริญ 07/02/2567 - 11:41:24 107
292 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 07/02/2567 - 11:12:40 107
293 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 05/03/2567 - 18:14:17 80
294 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 10/02/2567 - 13:35:32 104
295 0430 คลินิกเวชกรรมธัญเวช 03/01/2567 - 13:05:43 142
296 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 14/02/2567 - 16:41:05 100
297 0432 สุไหงโกลก 05/02/2567 - 10:10:42 109
298 0433 จอมทอง 14/02/2567 - 11:29:12 100
299 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 14/02/2567 - 18:55:15 100
300 0435 ทุ่งสง 14/02/2567 - 19:09:27 100
301 0436 รัตนเวช 2 15/02/2567 - 08:47:55 99
302 0437 จุฬารัตน์ 9 20/04/2567 - 12:58:16 34
303 0440 บางนาไตเทียม 31/01/2567 - 12:33:37 114
304 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 09/02/2567 - 11:26:17 105
305 0445 ซานคามิลโล 08/02/2567 - 13:30:50 106
306 0450 กรุงเทพ-ระยอง 27/09/2566 - 14:24:34 240
307 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 16/01/2567 - 10:42:37 129
308 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 20/01/2567 - 09:26:02 125
309 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 06/02/2567 - 19:19:25 108
310 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 30/04/2567 - 15:49:32 24
311 0462 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (บจก.เอ็นแอนที ไตเทียม) 15/02/2567 - 07:37:55 99
312 0463 บจก.ชัยนาทไตเทียม 23/05/2567 - 14:39:42 1
313 0464 นาวีไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
314 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 28/11/2566 - 13:52:13 178
315 0466 ไตเทียมติวานนท์ 08/08/2565 - 08:08:08 655
316 0467 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 16/05/2567 - 10:27:18 8
317 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 08/08/2565 - 08:08:08 655
318 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 09/05/2567 - 10:42:40 15
319 0472 แม่จัน 11/05/2567 - 12:34:50 13
320 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 12/02/2567 - 17:07:43 102
321 0474 บจก.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 13/02/2567 - 12:23:32 101
322 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 23/04/2567 - 14:42:33 31
323 0476 ซานเปาโล หัวหิน 19/02/2567 - 16:04:25 95
324 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 01/03/2567 - 10:24:42 84
325 0478 สุวรรณภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08 655
326 0480 ศุภมิตรเสนา 08/08/2565 - 08:08:08 655
327 0481 บางนา 2 07/05/2567 - 13:59:55 17
328 0482 เอกชัย 23/03/2567 - 14:28:40 62
329 0483 มุกอินเตอร์ 12/02/2567 - 18:35:15 102
330 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 02/05/2567 - 14:19:31 22
331 0485 บางคล้า 24/04/2567 - 15:26:26 30
332 0486 สิโรรส 07/02/2567 - 10:03:17 107
333 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 13/02/2567 - 15:36:57 101
334 0488 กรุงเทพ-สมุย 01/01/2567 - 15:59:44 144
335 0489 แม่กลอง 2 11/02/2567 - 18:59:22 103
336 0490 ชัยภูมิ ราม 03/02/2567 - 16:50:02 111
337 0491 หลังสวน 29/01/2567 - 11:06:27 116
338 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 04/01/2567 - 12:50:48 141
339 0493 ท่าศาลา 21/05/2567 - 09:51:57 3
340 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 18/01/2567 - 19:58:00 127
341 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 29/10/2566 - 17:01:35 208
342 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 14/02/2567 - 09:30:24 100
343 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18/02/2567 - 16:06:26 96
344 0502 แพร่ คริสเตียน 01/05/2567 - 18:01:58 23
345 0504 พะวอ 30/06/2566 - 09:40:11 329
346 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 14/02/2567 - 13:05:11 100
347 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 13/02/2567 - 15:52:11 101
348 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 23/11/2566 - 17:37:53 183
349 0509 วังจันทร์ ระยอง 21/03/2567 - 20:22:44 64
350 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 11/11/2565 - 08:51:43 560
351 0511 บ้านบึง ชลบุรี 21/05/2567 - 16:57:29 3
352 0512 บุญญาเวช 14/02/2567 - 07:59:42 100
353 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 02/09/2566 - 14:00:23 265
354 0514 อ่างทองเวชการ 07/02/2567 - 11:04:00 107
355 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 08/08/2565 - 08:08:08 655
356 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 15/02/2567 - 22:30:55 99
357 0517 สิชล 14/04/2566 - 17:29:01 406
358 0518 พลับพลาไชย 26/03/2567 - 14:56:35 59
359 0519 บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ไทยแลนด์) จำกัด 10/02/2567 - 17:43:35 104
360 0521 รพ.พาน 14/02/2567 - 18:07:16 100
361 0522 รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว 17/11/2566 - 12:36:09 189
362 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 21/02/2567 - 13:25:00 93
363 0524 รพ.หัวหิน 13/02/2567 - 15:18:27 101
364 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 09/02/2567 - 15:02:54 105
365 0526 รพ.นวมินทร์ 9 18/01/2567 - 15:22:36 127
366 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 12/07/2566 - 10:55:13 317
367 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 14/02/2567 - 15:22:36 100
368 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 16/05/2567 - 13:10:27 8
369 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 23/05/2567 - 08:07:32 1
370 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 17/02/2567 - 20:46:00 97
371 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 14/02/2567 - 13:27:51 100
372 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 08/08/2565 - 08:08:08 655
373 0538 รพ.เสลภูมิ 10/04/2567 - 11:17:51 44
374 0539 รพ.สมเด็จ 08/02/2567 - 19:17:37 106
375 0540 รพ.กมลาไสย 16/02/2567 - 16:24:06 98
376 0541 รพ.ศีขรภูมิ 29/01/2567 - 13:37:11 116
377 0542 รพ.บรบือ 22/01/2567 - 17:29:32 123
378 0543 รพ.นครพัฒน์ 21/03/2567 - 16:41:18 64
379 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 14/02/2567 - 17:05:50 100
380 0546 ปิยะรักษ์ 12/02/2567 - 11:12:44 102
381 0547 รพ.เซกา 14/02/2567 - 20:34:21 100
382 0548 รวมแพทย์กระบี่ 03/02/2567 - 07:35:41 111
383 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 13/05/2567 - 06:41:15 11
384 0550 บัวใหญ่ 13/03/2567 - 16:57:29 72
385 0551 รพ.สามพรานไร่ขิง 08/08/2565 - 08:08:08 655
386 0552 รพ.เขาวง 11/02/2567 - 21:58:42 103
387 0553 บึงกาฬ 12/02/2567 - 17:53:44 102
388 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 04/02/2567 - 13:03:05 110
389 0555 พิสัยเวช 14/02/2567 - 19:21:03 100
390 0556 วารินชำราบ 04/05/2567 - 08:23:24 20
391 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 13/02/2567 - 15:15:45 101
392 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 21/02/2567 - 17:30:54 93
393 0559 ตระการพืชผล 14/02/2567 - 13:21:21 100
394 0560 ศรีสงคราม 24/04/2567 - 10:38:06 30
395 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 13/02/2567 - 22:50:00 101
396 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 20/11/2566 - 15:09:41 186
397 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร - ไม่ส่งข้อมูล
398 0565 ระโนด 13/02/2566 - 14:38:45 466
399 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 10/02/2567 - 16:19:28 104
400 0567 มเหสักข์ 13/02/2567 - 08:48:01 101
401 0568 สหเวช 19/01/2567 - 18:54:19 126
402 0569 ป่าซาง 18/03/2567 - 09:55:26 67
403 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 06/02/2567 - 13:41:43 108
404 0572 จุฬารัตน์ 1 08/08/2565 - 08:08:08 655
405 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 02/02/2567 - 15:20:55 112
406 0574 พนัสนิคม 04/01/2566 - 10:35:06 506
407 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 12/02/2567 - 13:51:21 102
408 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 06/04/2567 - 18:45:15 48
409 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) 08/08/2565 - 08:08:08 655
410 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 04/05/2567 - 12:09:41 20
411 0581 ศรีรัตนะ 16/03/2567 - 18:12:15 69
412 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 23/11/2566 - 15:21:34 183
413 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 05/03/2567 - 08:41:56 80
414 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 29/04/2567 - 20:02:55 25
415 0585 เกาะสมุย 31/01/2567 - 13:25:38 114
416 0587 มัญจาคีรี 17/02/2567 - 09:03:56 97
417 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 22/03/2567 - 08:48:58 63
418 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 20/04/2567 - 14:46:31 34
419 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 03/02/2567 - 11:30:13 111
420 0592 รพ.พล 16/02/2567 - 13:15:28 98
421 0593 วาปีปทุม 22/03/2567 - 09:00:31 63
422 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 21/03/2567 - 15:23:28 64
423 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 19/11/2566 - 12:29:17 187
424 0596 ค่ายวชิรปราการ 24/04/2567 - 12:41:01 30
425 0597 คำเขื่อนแก้ว 08/02/2567 - 17:12:17 106
426 0598 รพ.ศรีวิชีย 1 (บจก.ทำบุรัฐไตเทียม) 14/02/2566 - 16:40:47 465
427 0600 รพ.ฝาง (บจก.เชียงใหม่คลินิกโรคไต) 15/02/2567 - 16:25:03 99
428 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 14/02/2567 - 21:50:55 100
429 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 29/01/2567 - 09:46:06 116
430 0603 รพ.อานันทมหิดล ตึกศรีสังวาลย์ 14/02/2567 - 18:08:10 100
431 0604 นางรอง 14/02/2567 - 22:13:07 100
432 0605 รพ. อำนาจเจริญ (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2567 - 13:03:47 101
433 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) 04/01/2567 - 10:12:44 141
434 0607 คลินิกวชิรบารมีการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08 655
435 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 26/03/2566 - 13:15:41 425
436 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 13/02/2567 - 19:49:22 101
437 0625 โรงพยาบาลปง (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
438 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 09/01/2567 - 09:48:00 136
439 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
440 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง 14/02/2566 - 18:23:31 465
441 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 13/02/2567 - 13:37:48 101
442 0636 ยางตลาด 08/02/2567 - 16:52:20 106
443 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 10/01/2567 - 09:10:14 135
444 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 13/02/2566 - 15:25:05 466
445 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 26/03/2567 - 17:44:45 59
446 0640 รพ.มิตรประชา 06/01/2567 - 16:36:45 139
447 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 13/02/2567 - 19:43:36 101
448 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 26/03/2567 - 14:46:01 59
449 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 13/02/2567 - 18:52:30 101
450 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 08/08/2565 - 08:08:08 655
451 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 16/01/2567 - 10:21:19 129
452 0646 โรจนเวช - ไม่ส่งข้อมูล
453 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 15/02/2567 - 16:58:28 99
454 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 01/03/2567 - 16:22:03 84
455 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 14/02/2567 - 14:33:29 100
456 0650 เบญจรมย์ 01/02/2567 - 11:41:27 113
457 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 04/10/2566 - 17:28:34 233
458 0652 แวงน้อย 29/01/2567 - 14:32:28 116
459 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 05/02/2567 - 11:17:58 109
460 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 07/02/2567 - 13:47:54 107
461 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 08/01/2567 - 13:25:18 137
462 0656 กันทรารมย์ 29/04/2567 - 12:58:37 25
463 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 23/04/2567 - 18:12:51 31
464 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2567 - 15:17:28 100
465 0659 ทรายมูล 12/02/2567 - 08:16:38 102
466 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08 655
467 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 14/02/2567 - 10:58:51 100
468 0662 เอกชนร่มเกล้า 06/03/2567 - 18:09:42 79
469 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 14/02/2567 - 18:16:47 100
470 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 20/04/2566 - 15:29:08 400
471 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 20/01/2567 - 16:54:44 125
472 0667 ปากช่องนานา (HD) 14/02/2567 - 14:06:28 100
473 0672 พัทยาอินเตอร์ 23/05/2567 - 11:19:19 1
474 0674 รพ.ดอนตาล 08/01/2567 - 16:50:08 137
475 0691 รพ.บางพลี 14/02/2567 - 17:14:02 100
476 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 15/04/2567 - 09:58:06 39
477 0696 โรงพยาบาลบางกรวย (บจก.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย) 08/08/2565 - 08:08:08 655
478 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2) - ไม่ส่งข้อมูล
479 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 08/08/2565 - 08:08:08 655
480 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 04/02/2566 - 15:24:41 475
481 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 17/03/2567 - 13:29:08 68
482 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 23/05/2567 - 16:35:24 1
483 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 31/01/2567 - 10:39:54 114
484 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 06/02/2567 - 06:54:37 108
485 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) - ไม่ส่งข้อมูล
486 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 14/02/2567 - 10:28:28 100
487 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08 655
488 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
489 0713 เรณูนคร 30/01/2567 - 15:10:06 115
490 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 16/09/2566 - 16:02:07 251
491 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 14/02/2567 - 16:54:11 100
492 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 27/04/2567 - 16:52:14 27
493 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 03/01/2567 - 10:24:55 142
494 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 26/02/2567 - 16:48:28 88
495 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 27/12/2566 - 11:24:31 149
496 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 14/02/2567 - 18:19:07 100
497 0722 ชุมพวง 13/03/2567 - 23:15:33 72
498 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 23/02/2567 - 09:20:16 91
499 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (หจก.ชำนาญการไตเทียม) 09/05/2567 - 10:25:29 15
500 0725 ท่ายาง 21/12/2566 - 08:28:52 155
501 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 05/02/2567 - 17:48:26 109
502 0727 บ้านม่วง 09/02/2567 - 19:40:19 105
503 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 09/02/2567 - 11:27:18 105
504 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 20/02/2567 - 09:11:39 94
505 0731 กรุงเทพ หัวหิน 20/03/2567 - 16:32:39 65
506 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 17/03/2567 - 15:32:57 68
507 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) 08/08/2565 - 08:08:08 655
508 0734 ค่ายศรีพัชรินทร 15/02/2567 - 18:46:15 99
509 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 12/02/2567 - 18:45:37 102
510 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/02/2567 - 10:48:22 102
511 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 02/03/2567 - 07:45:14 83
512 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 10/01/2567 - 12:20:11 135
513 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 23/05/2567 - 17:00:20 1
514 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) 14/02/2567 - 17:08:00 100
515 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 20/05/2567 - 11:31:01 4
516 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 21/01/2567 - 10:16:26 124
517 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 14/02/2567 - 19:34:35 100
518 0746 กันทรลักษ์ 12/02/2567 - 18:01:09 102
519 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 23/05/2567 - 18:16:14 1
520 0748 ศูนย์ถนอมไต โรงพยาบาลสกลนคร 14/02/2567 - 16:40:42 100
521 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 08/08/2565 - 08:08:08 655
522 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 31/01/2567 - 13:58:43 114
523 0751 ร้องกวาง 17/04/2567 - 10:13:44 37
524 0752 ควนขนุน 09/08/2566 - 14:42:29 289
525 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 08/08/2565 - 08:08:08 655
526 0754 แกลง 08/08/2565 - 08:08:08 655
527 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 09/04/2567 - 07:55:29 45
528 0757 ภูเขียว 08/08/2565 - 08:08:08 655
529 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 25/03/2567 - 16:43:25 60
530 0759 รพ.กระทุ่มแบน 31/01/2567 - 09:08:54 114
531 0760 ร่มฉัตร 07/05/2567 - 16:48:05 17
532 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 23/02/2567 - 14:17:25 91
533 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) 08/08/2565 - 08:08:08 655
534 0764 สังขะ 14/02/2567 - 14:23:32 100
535 0765 เวชการุณรัศมิ์ 14/02/2567 - 17:36:44 100
536 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 19/02/2567 - 09:26:35 95
537 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 12/02/2567 - 19:30:16 102
538 0769 หนองกุงศรี 25/03/2567 - 21:53:41 60
539 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 07/05/2567 - 16:17:39 17
540 0772 ห้วยยอด 01/05/2567 - 15:00:20 23
541 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08 655
542 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 12/02/2567 - 17:14:18 102
543 0775 สุขผลินไตเทียม 21/03/2567 - 06:42:22 64
544 0776 โนนสัง 20/02/2567 - 09:50:46 94
545 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 19/02/2567 - 15:30:29 95
546 0778 ทรายมูล (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
547 0779 รุ่งรวีไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
548 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 655
549 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล 08/08/2565 - 08:08:08 655
550 0784 พิบูลมังสาหาร 14/02/2567 - 12:47:28 100
551 0785 หัวตะพาน 06/02/2567 - 09:21:30 108
552 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 29/02/2567 - 10:54:38 85
553 0787 โรงพยาบาลบางนา5 13/02/2567 - 19:07:34 101
554 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 22/05/2567 - 07:09:28 2
555 0789 โพนทอง 29/02/2567 - 13:39:19 85
556 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 08/02/2567 - 18:25:21 106
557 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 14/02/2567 - 10:57:22 100
558 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 12/02/2567 - 19:49:57 102
559 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 12/02/2567 - 19:54:04 102
560 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพินี 09/03/2566 - 09:46:54 442
561 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15/01/2567 - 08:48:02 130
562 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 13/02/2567 - 18:00:32 101
563 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 13/02/2567 - 08:13:47 101
564 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 07/02/2567 - 12:04:57 107
565 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 18/04/2567 - 18:26:36 36
566 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08 655
567 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 13/04/2567 - 14:35:42 41
568 0805 คำชะอี 16/05/2567 - 16:04:03 8
569 0806 โรงพยาบาลลับแล 15/04/2567 - 18:26:47 39
570 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 08/02/2567 - 20:56:44 106
571 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 02/03/2567 - 06:37:41 83
572 0809 นางรอง (บจก.บุรีวัตร) 08/02/2567 - 20:58:41 106
573 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บจก.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 08/08/2565 - 08:08:08 655
574 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 07/02/2567 - 09:10:15 107
575 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล 08/08/2565 - 08:08:08 655
576 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 05/02/2567 - 13:35:50 109
577 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 10/04/2567 - 14:04:06 44
578 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 08/08/2565 - 08:08:08 655
579 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 11/02/2567 - 15:41:28 103
580 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 14/02/2567 - 16:41:58 100
581 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 10/05/2567 - 17:32:31 14
582 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 13/02/2567 - 16:40:26 101
583 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 10/01/2567 - 17:36:56 135
584 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 05/02/2567 - 17:41:53 109
585 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 19/02/2567 - 18:25:21 95
586 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 12/02/2567 - 17:13:21 102
587 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 01/03/2567 - 20:18:12 84
588 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 06/03/2567 - 19:22:39 79
589 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 15/02/2567 - 07:57:46 99
590 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 13/03/2567 - 16:07:20 72
591 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 26/01/2567 - 19:08:59 119
592 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 16/05/2567 - 12:49:42 8
593 0830 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (บจก.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08 655
594 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 13/02/2567 - 06:50:15 101
595 0832 รพ. จุรีเวช (หน่วยไตเทียม2) 05/02/2567 - 06:43:05 109
596 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 25/02/2567 - 13:19:04 89
597 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 13/12/2566 - 12:37:19 163
598 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 28/03/2567 - 09:43:00 57
599 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 08/04/2567 - 16:37:07 46
600 0837 สามชุก 18/05/2567 - 17:32:20 6
601 0838 ตระการพืชผล PD - ไม่ส่งข้อมูล
602 0840 โรงพยาบาลละงู 01/03/2567 - 17:41:47 84
603 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 26/04/2567 - 17:47:59 28
604 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บจก.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 24/02/2567 - 17:37:10 90
605 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 23/03/2567 - 17:26:27 62
606 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บจก.บูรพาไบโอเทค) 31/05/2566 - 18:25:59 359
607 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 14/02/2567 - 16:51:50 100
608 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 14/02/2567 - 20:32:02 100
609 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บจก.เจริญกิจการแพทย์) - ไม่ส่งข้อมูล
610 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 13/02/2566 - 21:37:19 466
611 0850 สังขะ (CAPD) - ไม่ส่งข้อมูล
612 0851 เกษตรสมบูรณ์ 13/02/2567 - 10:12:43 101
613 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
614 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 13/03/2567 - 07:42:29 72
615 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 22/01/2567 - 16:20:18 123
616 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 08/08/2565 - 08:08:08 655
617 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 12/02/2567 - 13:38:09 102
618 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 14/02/2567 - 08:34:49 100
619 0858 บ้านไผ่ 14/02/2567 - 06:35:56 100
620 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 14/02/2566 - 12:34:10 465
621 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 08/02/2567 - 13:15:56 106
622 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 14/02/2567 - 12:29:58 100
623 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 01/02/2567 - 15:40:01 113
624 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3 (หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 20/03/2566 - 21:27:12 431
625 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 04/03/2567 - 05:54:08 81
626 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 09/02/2567 - 07:33:15 105
627 0866 ห้วยยอด (PD) 09/05/2567 - 15:14:34 15
628 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 03/05/2567 - 13:01:58 21
629 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 08/02/2567 - 15:21:49 106
630 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 14/02/2567 - 18:11:00 100
631 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 05/04/2567 - 16:55:42 49
632 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 12/02/2567 - 19:07:49 102
633 0872 โรงพยาบาลปราสาท 14/02/2567 - 16:00:18 100
634 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2 (บจก.ศรีอุบล) 13/02/2567 - 14:05:44 101
635 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 14/02/2567 - 20:30:43 100
636 0875 คลินิกไตเทียม เฟรซีเนียส เมดิคอลแคร์ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 12/02/2567 - 17:48:12 102
637 0878 บางสะพาน 17/03/2567 - 13:49:43 68
638 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์ - ไม่ส่งข้อมูล
639 0880 โรงพยาบาลฝาง 14/02/2566 - 21:23:40 465
640 0881 พนมไพร 19/04/2567 - 18:05:25 35
641 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 14/02/2567 - 16:06:50 100
642 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (CKP Renal) 01/08/2566 - 14:09:25 297
643 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 06/03/2567 - 07:24:01 79
644 0886 โรงพยาบาลชะอำ 14/02/2567 - 21:13:28 100
645 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 02/05/2567 - 09:21:19 22
646 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 22/03/2567 - 18:04:02 63
647 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/02/2567 - 06:57:55 106
648 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 13/02/2567 - 14:32:29 101
649 0892 โรงพยาบาลสงขลา (หน่วยไตเทียม3) 22/04/2567 - 12:36:33 32
650 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บจก.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์) 08/08/2565 - 08:08:08 655
651 0895 บ่อไร่ 28/02/2566 - 15:49:38 451
652 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 14/02/2567 - 14:30:39 100
653 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 15/02/2567 - 08:31:56 99
654 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 17/01/2567 - 16:33:48 128
655 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 09/04/2567 - 15:30:55 45
656 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 10/02/2567 - 15:49:14 104
657 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 23/05/2567 - 14:49:42 1
658 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย (ไตเทียม2) 20/04/2567 - 15:23:42 34
659 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 08/01/2567 - 09:26:33 137
660 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์ (บจก.อีออนเมด) 08/08/2565 - 08:08:08 655
661 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์ (บจก.อีออนเมด) 08/08/2565 - 08:08:08 655
662 0906 ศรีระยอง 15/02/2566 - 17:24:39 464
663 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 18/05/2567 - 19:56:01 6
664 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 09/05/2567 - 10:10:47 15
665 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 14/02/2567 - 17:03:06 100
666 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 12/04/2567 - 14:05:47 42
667 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 11/02/2567 - 20:43:43 103
668 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 08/08/2565 - 08:08:08 655
669 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 22/05/2567 - 18:43:34 2
670 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 09/02/2567 - 15:11:13 105
671 0916 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 14/04/2567 - 18:38:13 40
672 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บจก.ถาวรพัฒน์) 14/02/2567 - 13:38:57 100
673 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 30/03/2567 - 16:07:26 55
674 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 11/05/2567 - 12:49:08 13
675 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (CAPD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
676 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 10/02/2567 - 17:13:58 104
677 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 12/02/2567 - 13:37:04 102
678 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2) 14/02/2567 - 21:25:33 100
679 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 13/02/2567 - 16:44:13 101
680 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 13/03/2567 - 08:16:34 72
681 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 14/02/2567 - 14:02:29 100
682 0929 วิภารามแหลมฉบัง 07/02/2567 - 09:39:59 107
683 0930 หนองบัวแดง 22/01/2567 - 21:28:56 123
684 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 12/02/2567 - 19:28:22 102
685 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08 655
686 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 16/01/2567 - 16:21:00 129
687 0934 บางปะกอก รังสิต2 13/02/2567 - 12:33:20 101
688 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 13/02/2567 - 14:24:04 101
689 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 18/05/2567 - 14:07:10 6
690 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/04/2567 - 20:44:34 46
691 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 23/03/2567 - 16:17:49 62
692 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 07/01/2567 - 16:06:42 138
693 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 14/02/2567 - 14:21:09 100
694 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 12/02/2567 - 17:54:56 102
695 0942 รพ.เพชรเวช 06/02/2567 - 10:16:48 108
696 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 08/02/2567 - 13:39:17 106
697 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 03/03/2567 - 17:05:05 82
698 0945 เอพีเอสคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 05/01/2567 - 08:23:08 140
699 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 14/02/2567 - 11:03:31 100
700 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/02/2567 - 05:34:10 88
701 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 12/02/2567 - 23:09:10 102
702 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 16:05:10 101
703 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ 13/02/2567 - 21:57:51 101
704 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 13/02/2566 - 14:39:06 466
705 0953 กรุงเทพขอนแก่น 14/02/2567 - 17:07:02 100
706 0954 ท่าคันโท 20/05/2567 - 07:57:47 4
707 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 15/02/2567 - 14:04:24 99
708 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 11/05/2567 - 19:13:57 13
709 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 27/12/2566 - 19:02:19 149
710 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 23/01/2567 - 09:00:18 122
711 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 03/02/2567 - 17:00:14 111
712 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 14/02/2567 - 17:36:30 100
713 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) 16/02/2567 - 18:24:03 98
714 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บจก.อุบลศรีวนาลัย) 08/08/2565 - 08:08:08 655
715 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD) - ไม่ส่งข้อมูล
716 0965 มหาสารคาม (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
717 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 23/01/2567 - 18:57:34 122
718 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 21/05/2567 - 10:08:11 3
719 0968 ระยอง (PD) 14/02/2567 - 11:25:10 100
720 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 19/02/2567 - 17:39:38 95
721 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอลรีนอล ซัพพลาย) 08/08/2565 - 08:08:08 655
722 0971 สตูล (HD) 14/02/2567 - 16:12:29 100
723 0972 รามาธิบดี (PD) 06/02/2567 - 15:25:19 108
724 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 01/03/2567 - 17:28:47 84
725 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
726 0975 กาฬสินธุ์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
727 0976 วารินชำราบ (PD) 14/02/2566 - 11:12:14 465
728 0977 ชัยภูมิรวมแพทย์ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น) 13/02/2567 - 14:54:46 101
729 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 03/02/2567 - 22:36:55 111
730 0979 สกลนคร (PD) 18/04/2567 - 11:32:21 36
731 0980 ศรีสะเกษ (HD) 14/04/2567 - 10:39:53 40
732 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บจก.บางโพฮีโม) 20/01/2567 - 10:51:27 125
733 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ [บจก.เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)] 31/01/2567 - 19:15:11 114
734 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 22/12/2566 - 23:40:45 154
735 0984 ท่าศาลา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
736 0985 คลินิกเวชกรรมบ้านดอน 14/02/2567 - 08:54:31 100
737 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 20/12/2566 - 12:16:09 156
738 0987 ยะลา (PD) 15/02/2566 - 10:17:48 464
739 0988 รพ.ปิยะเวท (Piyavate Hitech Dialysis) 16/05/2567 - 16:08:13 8
740 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 08/02/2567 - 15:40:18 106
741 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2567 - 19:21:37 100
742 0991 หาดใหญ่ (HD) 15/02/2567 - 11:53:18 99
743 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 13/02/2567 - 15:51:17 101
744 0993 พัทลุง (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
745 0994 เทพปัญญา2 13/02/2567 - 14:27:13 101
746 0995 จอมทอง (PD) 03/01/2567 - 16:03:51 142
747 0996 ตากสิน (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
748 0997 พะเยา (HD) - ไม่ส่งข้อมูล
749 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 21/05/2567 - 16:40:30 3
750 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 06/02/2567 - 16:16:54 108
751 1000 สันทราย 14/02/2567 - 16:48:48 100
752 1001 อุทุมพรพิสัย 12/02/2567 - 18:42:27 102
753 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 30/03/2567 - 12:04:54 55
754 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) 08/03/2566 - 07:51:44 443
755 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 07/04/2567 - 12:58:19 47
756 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 12/02/2567 - 11:27:24 102
757 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 655
758 1008 ตำรวจ (PD) 13/02/2567 - 15:09:19 101
759 1009 มุกดาหาร (PD) 13/02/2567 - 16:00:06 101
760 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 14/02/2566 - 17:43:20 465
761 1011 ท่าตูม (PD) 22/12/2566 - 14:01:18 154
762 1012 รพ.เกษตรวิสัย 15/02/2567 - 15:46:06 99
763 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 13/02/2567 - 10:54:27 101
764 1014 พนัสนิคม (PD) 14/02/2567 - 20:55:37 100
765 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 09/02/2567 - 17:03:08 105
766 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บจก.เนพโฟรเมด) 13/02/2567 - 13:56:26 101
767 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 14/02/2567 - 10:06:02 100
768 1019 สมุทรสาคร (PD) 30/01/2566 - 13:54:15 480
769 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 17/02/2567 - 16:00:30 97
770 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 14/02/2567 - 17:43:49 100
771 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2567 - 20:50:59 100
772 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 12/02/2567 - 11:38:55 102
773 1025 โพธาราม (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
774 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 18/04/2567 - 12:17:19 36
775 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 14/02/2567 - 09:00:29 100
776 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08 655
777 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) 22/02/2566 - 09:03:18 457
778 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD) 02/02/2567 - 11:07:19 112
779 1031 รพ.เลิดสิน หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เนพโฟรเมด) 15/02/2567 - 11:06:50 99
780 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 07/03/2567 - 17:28:33 78
781 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา 08/08/2565 - 08:08:08 655
782 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 23/05/2567 - 13:57:38 1
783 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 11/02/2567 - 18:53:35 103
784 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) 31/01/2566 - 15:46:35 479
785 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD) 10/02/2566 - 17:30:44 469
786 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 05/07/2566 - 19:59:51 324
787 1039 รพ.สตึก (PD) 13/02/2566 - 16:05:09 466
788 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
789 1041 ราชวิถี (PD) 06/02/2566 - 13:36:50 473
790 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บจก.อีออนเมด) 07/05/2567 - 18:24:21 17
791 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/03/2567 - 07:54:04 78
792 1044 บจก.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต (PD) 01/02/2567 - 09:51:51 113
793 1045 กระทุ่มแบน (PD) 08/03/2567 - 10:09:49 77
794 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 27/01/2567 - 14:39:49 118
795 1047 แม่จัน (PD) 17/05/2567 - 11:54:38 7
796 1048 สันทราย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
797 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 20/04/2567 - 15:44:47 34
798 1050 รพ.ชลบุรี (PD) 12/02/2567 - 08:22:52 102
799 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) 22/02/2566 - 15:52:59 457
800 1052 รพ.น่าน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
801 1053 รพ.ทองผาภูมิ 09/03/2567 - 18:39:13 76
802 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 13/05/2567 - 08:19:50 11
803 1055 สมุทรปราการ (PD) 13/02/2567 - 15:01:08 101
804 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 18/02/2567 - 15:01:16 96
805 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 655
806 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 01/05/2567 - 17:44:41 23
807 1059 นครนายก (PD) 27/02/2567 - 15:02:41 87
808 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 16/02/2567 - 14:45:53 98
809 1061 ชัยนาทนเรนทร (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
810 1062 นางรอง (PD) 28/03/2566 - 11:56:15 423
811 1063 ทุ่งสง (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
812 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD) 03/11/2566 - 15:30:17 203
813 1065 เลิดสิน (HD) 13/02/2567 - 17:07:48 101
814 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม 07/02/2567 - 16:52:55 107
815 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 02/02/2567 - 19:30:36 112
816 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08 655
817 1069 รพ.ประโคนชัย (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 22:15:51 100
818 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บจก.เชฟตี้ฮีโม) 31/01/2567 - 08:40:15 114
819 1071 รพ.พรชัย (บจก.แทนไต) 08/02/2567 - 17:04:11 106
820 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 14/02/2567 - 12:27:27 100
821 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 12/01/2567 - 15:22:49 133
822 1074 รพ.ปาย 13/02/2567 - 12:01:19 101
823 1075 แม่สะเรียง 14/02/2567 - 16:50:15 100
824 1076 นครปฐม (PD) 18/04/2567 - 15:04:08 36
825 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 16/03/2567 - 18:39:58 69
826 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
827 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08 655
828 1080 ลำพูน (HD) 12/02/2567 - 12:28:26 102
829 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บจก.เพชรบุรี-ฮีโม) 08/08/2565 - 08:08:08 655
830 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2567 - 19:36:53 100
831 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08 655
832 1084 ราชธานี ไตเทียม 2 (บจก.อยุธยาไตเทียม) 14/02/2567 - 08:43:55 100
833 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 08/01/2567 - 12:20:40 137
834 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) 18/03/2567 - 09:21:30 67
835 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 14/02/2567 - 14:46:37 100
836 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 10/02/2567 - 22:04:24 104
837 1089 รพ.สันป่าตอง หน่วยไตเทียม 3 (บจก.ฟริซิเนียส) 25/01/2567 - 13:06:19 120
838 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 01/03/2567 - 07:27:12 84
839 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 10/02/2567 - 10:26:22 104
840 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 09/02/2567 - 11:35:51 105
841 1093 รพ.สนามชัย (บจก.กรุงเทพฮีโมแคร์) 22/07/2566 - 09:34:30 307
842 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 22/05/2567 - 12:51:45 2
843 1095 รพ.ทุ่งสง หน่วยไตเทียม 3 (บจก.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์) 08/08/2565 - 08:08:08 655
844 1096 รพ.บัวใหญ่ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 30/12/2566 - 16:38:49 146
845 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 09/02/2567 - 16:52:28 105
846 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 14/02/2567 - 09:06:21 100
847 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 02/02/2567 - 14:07:29 112
848 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 12/02/2567 - 17:42:58 102
849 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 12/02/2567 - 12:10:21 102
850 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บจก.อีออนเมด) 26/01/2567 - 14:29:04 119
851 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 09/04/2567 - 17:00:25 45
852 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 06/02/2567 - 15:43:26 108
853 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD) 16/02/2567 - 15:41:54 98
854 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 14/02/2567 - 10:36:35 100
855 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 06/02/2567 - 13:58:08 108
856 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 21/05/2567 - 20:56:48 3
857 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2567 - 13:55:12 100
858 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บจก.รีนีล ลิงค์) 20/03/2567 - 16:02:51 65
859 1111 พระจอมเกล้า (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
860 1112 รพ.กบินทร์บุรี 14/05/2567 - 13:07:44 10
861 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 23/04/2567 - 21:33:20 31
862 1114 รพ.บางบ่อ (บจก.บี แอนด์ เอส ไตเทียม) 14/02/2567 - 16:29:00 100
863 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 27/12/2566 - 14:50:09 149
864 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 18/05/2567 - 14:25:03 6
865 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 16:24:14 101
866 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 17/01/2567 - 08:06:12 128
867 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 21/02/2567 - 07:23:50 93
868 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 31/03/2567 - 19:19:13 54
869 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 05/03/2567 - 11:17:39 80
870 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9) 26/04/2567 - 08:11:29 28
871 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง 02/03/2567 - 11:50:24 83
872 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 01/03/2567 - 17:34:32 84
873 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) เชียงใหม่ 12/02/2567 - 16:03:14 102
874 1126 บ้านฉาง 01/04/2567 - 07:44:17 53
875 1127 หนองคาย (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
876 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 18/03/2567 - 19:39:35 67
877 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 10/02/2566 - 18:40:11 469
878 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 23/05/2567 - 23:24:41 1
879 1131 รพ.เกาะคา (บจก.เนฟโฟร พลัส) 11/02/2567 - 13:43:26 103
880 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บจก.นำชัย เมดิแคร์) 06/12/2566 - 15:52:23 170
881 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD) 08/02/2567 - 17:02:53 106
882 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 26/04/2567 - 13:04:27 28
883 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 08/02/2567 - 19:15:39 106
884 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 08/08/2565 - 08:08:08 655
885 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บจก.ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 08/02/2567 - 20:02:23 106
886 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 17:42:08 101
887 1139 ชัยบาดาล หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เจริญวัตร) 14/02/2567 - 07:17:37 100
888 1140 นครพิงค์ (PD) 01/02/2567 - 14:50:50 113
889 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2) 26/03/2567 - 11:47:14 59
890 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 02/02/2567 - 09:29:50 112
891 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 20/01/2567 - 06:04:44 125
892 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 13/05/2567 - 18:58:08 11
893 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 15/12/2566 - 17:07:40 161
894 1146 รพ.นครคริสเตียน (บจก.ไตรมิตรไตเทียม) 25/01/2567 - 16:39:34 120
895 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บจก.เนพโฟรเมด) 14/02/2567 - 17:15:51 100
896 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก 15/03/2567 - 18:47:12 70
897 1149 รพ.สตึก (บจก.อีออนเมด) 27/01/2567 - 18:11:52 118
898 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2) 30/01/2567 - 13:27:10 115
899 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 15/02/2567 - 17:50:21 99
900 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (บจก.ดาวิต้า เมดิคอล) 13/02/2567 - 20:50:37 101
901 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บจก.เคแน๊ปโค แคร์) 14/02/2567 - 22:23:39 100
902 1154 รพ.โคกโพธิ์ (บจก.ฮีโมเฟริส์) 16/01/2567 - 07:41:06 129
903 1155 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 25/01/2567 - 13:44:26 120
904 1156 แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตน์โรคไต ชั้น3 29/09/2566 - 21:01:18 238
905 1157 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมพยัคฆ์ 14/02/2567 - 10:58:15 100
906 1158 จันทรุเบกษา พอ. 02/02/2567 - 13:09:45 112
907 1159 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 655
908 1160 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (PD) 10/02/2566 - 18:56:07 469
909 1161 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ. เก่า) (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 16:13:49 100
910 1162 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (HD) 15/02/2567 - 11:31:47 99
911 1163 ตรัง (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 655
912 1164 เกษมวัฒนาคลีนิกเวชกรรม 18/03/2567 - 19:32:05 67
913 1165 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (บจก.สัตหีบไตเทียม) 19/02/2567 - 17:12:04 95
914 1166 มลิวรรณไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 23/05/2567 - 09:26:55 1
915 1167 แก่นคูณไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2567 - 08:50:26 101
916 1168 รพ.เชียงราย ราม 26/01/2567 - 18:18:04 119
917 1169 ภูมิเวทคลินิกเวชกรรม 15/02/2567 - 16:36:17 99
918 1170 พหล 62 คลินิกเวชกรรม 04/01/2567 - 10:18:15 141
919 1171 รพ.แก้งคร้อ 08/04/2567 - 15:19:03 46
920 1172 โรงพยาบาลดงหลวง 23/12/2566 - 13:27:41 153
921 1173 รพ.ศรีสงคราม (บจก.ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 28/03/2567 - 08:47:45 57
922 1174 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 05/02/2567 - 15:45:04 109
923 1175 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส (บจก.บางพูนเมดิคัลไตเทียม) 29/02/2567 - 08:39:09 85
924 1176 กาฬสินธุ์ (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 29/01/2567 - 15:28:32 116
925 1177 คลินิกเวชกรรมนิรันดร์ 17/01/2567 - 20:05:30 128
926 1178 รพ.ยโสธร (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 27/04/2567 - 17:39:37 27
927 1179 ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต คู่เมืองกระบี่ 14/01/2567 - 13:27:24 131
928 1180 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมวชิรเวช 28/12/2566 - 11:37:27 148
929 1181 รัตนเวช 22 ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น4 01/02/2567 - 15:25:41 113
930 1182 สกลมงคลคลีนิกเวชกรรม 29/01/2567 - 08:35:57 116
931 1183 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (หน่วยไตเทียม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 18:30:10 100
932 1184 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ 27/01/2567 - 18:00:44 118
933 1185 รพ.กันทรลักษ์ (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2567 - 17:48:54 101
934 1186 รพ.อินทร์บุรี (หน่วยไตเทียม อาคาร ภปร.1) 14/02/2566 - 22:46:06 465
935 1187 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร 2 (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 10/02/2567 - 08:55:01 104
936 1188 เมดิแคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
937 1189 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (บจก.อีออนเมด) 18/01/2567 - 15:32:46 127
938 1190 ตะกั่วป่าคลินิกเวชกรรม 20/04/2567 - 14:50:25 34
939 1191 ธนาวุฒิคลินิกเวชกรรม 13/05/2567 - 18:39:44 11
940 1192 บ้านโพธิ์ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.บี แอนด์ เอส ไตเทียม) 21/02/2567 - 09:54:35 93
941 1193 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 2 (สถานที่ 2) 06/02/2567 - 06:14:47 108
942 1194 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (PD) 15/05/2567 - 13:41:32 9
943 1195 เจริญสุขคลินิกเวชกรรม 22/04/2567 - 13:59:01 32
944 1196 รพ.ธนบุรี อู่ทอง (บจก.แฮปปิเนส ฟอร์ ออล) 07/02/2567 - 15:18:08 107
945 1197 ท่าแซะคลินิกเวชกรรม 06/03/2567 - 09:45:50 79
946 1198 สมุทรปราการ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 17/05/2567 - 17:26:52 7
947 1199 คลองด่านไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคไต 14/01/2567 - 18:05:49 131
948 1200 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนราตรี 21/01/2567 - 12:00:29 124
949 1201 บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต หน่วยที่2 28/03/2567 - 18:20:12 57
950 1202 สะพานปทุมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 23/05/2567 - 20:03:26 1
951 1203 รพ.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บจก.พญาไท ฮีโมเทค) 13/02/2567 - 18:34:23 101
952 1204 รพ.ครบุรี (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 12:13:22 100
953 1205 บีบราวน์สายธาราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 17:43:41 101
954 1206 รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (บจก.อีออนเมด) 21/05/2567 - 14:56:36 3
955 1207 หน่วยไตเทียม คลินิกเวชกรรมเปาโล (บจก.โชคชัยรักษา) 13/05/2567 - 22:25:22 11
956 1208 คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์แพทย์ถิรพล 04/02/2567 - 21:31:42 110
957 1209 รพ.พิมาย (บจก.อีออนเมด) 07/02/2567 - 08:02:29 107
958 1210 รพ.พริ๊นซ์ ศรีสะเกษ (หจก.ศรีสะเกษเมดิแคร์) 13/02/2567 - 13:11:14 101
959 1211 รพ.วิมุต 02/03/2567 - 14:22:34 83
960 1212 ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (บจก.เนพโฟรเมด) 12/02/2567 - 17:47:10 102
961 1213 คลินิกเวชกรรมภูงา 01/05/2567 - 20:59:24 23
962 1214 รพ.ระนอง (PD) 05/03/2567 - 14:24:26 80
963 1215 ปุณธดาคลินิกเวชกรรม (บจก.ปุณธดาไตเทียม) 18/04/2567 - 11:00:47 36
964 1216 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 07/02/2567 - 15:49:32 107
965 1217 บางพลีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 06/03/2567 - 08:14:52 79
966 1218 นิคมคำสร้อย 24/01/2567 - 17:07:33 121
967 1219 รพ.หัวหิน หน่วยไตเทียม 2 (บจก.บี แอนด์ เอส ไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08 655
968 1220 รพ.ขลุง 01/05/2567 - 15:52:08 23
969 1221 รพ.บางปะกง (บจก.มิตรภาพเอชดี) 17/05/2567 - 21:27:05 7
970 1222 รพ.บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไต บจก.สุทธิชัยไตเทียม) 30/03/2567 - 18:50:13 55
971 1223 รพ.อินทรารัตน์ 22/04/2567 - 14:45:19 32
972 1224 นิตโยคลินิกเวชกรรม 06/03/2567 - 16:38:43 79
973 1225 คิดนี่เซ่นส์คลินิกเวชกรรม 06/01/2566 - 15:31:32 504
974 1226 เซนต์เมรี่ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.สุระฮีโม) 09/05/2567 - 18:30:32 15
975 1227 เทียนฟ้าประชาการุณย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 12:05:05 101
976 1228 รพ.สีคิ้ว (บจก.บางโพ ฮีโม) 23/01/2567 - 15:08:04 122
977 1229 รพ.ขามสะแกแสง (บจก.บางโพ ฮีโม) 14/02/2567 - 18:56:25 100
978 1230 รพ.เชียงคำ (หน่วยไตเทียม 2) 09/02/2567 - 12:24:33 105
979 1231 สแควร์นนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 17/03/2567 - 09:03:46 68
980 1232 สามชุก (หน่วยไตเทียม 2) 16/05/2567 - 11:25:33 8
981 1233 เทพรัตน์นครราชสีมา (หน่วยไตเทียม 2) 29/02/2567 - 10:49:01 85
982 1234 รพ.น้ำปาด (บจก.เจนเนอรัล เมดิคอล แคร์) 10/02/2567 - 14:25:37 104
983 1235 รพ.รวมแพทย์ชัยนาท (หน่วยไตเทียม 2) 01/03/2567 - 17:42:13 84
984 1236 คลินิกไตเทียมบางนรา 14/02/2567 - 18:47:54 100
985 1237 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตฮักสุขภาพ 27/01/2567 - 07:48:26 118
986 1238 พลพลอยคลินิกเวชกรรม 15/03/2567 - 08:17:19 70
987 1239 งามวงศ์วานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/05/2567 - 17:52:15 11
988 1240 ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต 28/12/2566 - 15:27:45 148
989 1241 รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา 09/01/2567 - 17:15:32 136
990 1242 รพ.ธัญบุรี (บจก.อีออนเมด) 09/02/2567 - 08:34:31 105
991 1243 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 14/02/2567 - 22:29:56 100
992 1245 วีอาร์พีคลินิกเวชกรรม 19/01/2567 - 09:38:40 126
993 1246 รพ.นาจะหลวย (หจก.รีนัล ทรีทเม็นท) 13/02/2567 - 06:38:11 101
994 1247 สิรินธร (PD) 06/02/2567 - 15:46:00 108
995 1248 พระปกเกล้า หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) - ไม่ส่งข้อมูล
996 1249 คลินิกเวชกรรมอบอุ่นบึงกาฬ 14/02/2567 - 17:14:31 100
997 1250 พิษณุเวช อุตรดิตถ์ 01/02/2567 - 09:12:47 113
998 1251 ยิ่งยศไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 22/03/2567 - 18:45:28 63
999 1252 กรุงเทพ สนามจันทร์ (หน่วยไตเทียม2) 14/02/2567 - 13:34:32 100
1000 1253 ไตเทียมท่าศาลา คลินิกเวชกรรม หมอเจน 07/05/2567 - 08:50:08 17
1001 1254 ทับเที่ยงคลินิกเวชกรรม 18/02/2567 - 14:52:22 96
1002 1255 สุวรรณภูมิ (PD) 14/02/2567 - 18:35:30 100
1003 1256 ปู่เจ้า 2 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 02/03/2567 - 18:06:12 83
1004 1257 รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 20/05/2567 - 17:34:31 4
1005 1258 ศูนย์ไตเทียมศรีสะเกษเมดิแคร์ 04/03/2567 - 12:32:54 81
1006 1259 กุมภวาปีคลินิกเวชกรรม 17/01/2567 - 13:50:54 128
1007 1260 เซกาคลินิกเวชกรรม 04/04/2567 - 09:05:28 50
1008 1261 บำราศนราดูร (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2567 - 10:52:02 100
1009 1262 ลำพูน ใกล้หมอ (บจก.เนพโฟรเมด) 14/02/2567 - 18:22:02 100
1010 1263 พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม 3 (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 15/05/2567 - 17:12:33 9
1011 1264 อุตรดิตถ์ (หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน) 29/01/2567 - 19:25:13 116
1012 1265 โรงพยาบาลขุขันธ์ (PD) 23/05/2567 - 11:15:04 1
1013 1266 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงแสน 12/02/2567 - 09:01:02 102
1014 1267 รพ.ลำดวน (บจก.อีออนเมด) 21/05/2567 - 18:11:12 3
1015 1268 ชีวาคิดนี่แคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (บจก.รีนัลลิงค์) 14/02/2566 - 11:24:40 465
1016 1269 รพ.วิเชียรบุรี 17/05/2567 - 17:30:55 7
1017 1270 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 09/05/2567 - 17:23:06 15
1018 1271 วงเวียนใหญ่ไตเทียมคลีนิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/04/2567 - 00:51:45 44
1019 1272 พันธมิตรมีนบุรีคลินิกเวชกรรม 02/05/2567 - 12:08:18 22
1020 1273 ยูดีอาร์ชีคลินิกเวชกรรม 17/02/2567 - 11:22:15 97
1021 1274 พะเยา-ราม (หน่วยไตเทียม 2) 07/02/2567 - 08:14:03 107
1022 1275 ศาลายา หน่วยไตเทียม 2 (บจก.ศาลายาไตเทียม) 07/03/2567 - 15:59:01 78
1023 1276 รักษ์รวมชัยคลินิกเวชกรรม 08/02/2567 - 18:35:23 106
1024 1277 คลินิกเวชกรรมสว่างวัฒนะ 14/02/2567 - 12:09:16 100
1025 1278 เดชาคลินิกเวชกกรรม 16/05/2567 - 17:09:59 8
1026 1279 ราชพฤกษ์กบินทร์คลินิกเวชกรรม 06/03/2567 - 14:48:02 79
1027 1280 รพ.นวเวช 05/02/2567 - 08:44:22 109
1028 1281 ราชพฤกษ์บ้านบึงคลินิกเวชกรรม 21/03/2567 - 08:58:50 64
1029 1282 ราชพฤกษ์น่านคลินิกเวชกรรม 14/03/2567 - 07:02:12 71
1030 1283 รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บจก.เนพโฟรเมด) 27/04/2567 - 14:16:25 27
1031 1284 ทียู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหลอดเลือดและไตเทียม 07/04/2566 - 09:08:20 413
1032 1285 บ้านพรุคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2567 - 08:40:41 100
1033 1286 โรงพยาบาลหัวตะพาน (ศูนย์ไตเทียมปริย์ติวีรภรณ์) 14/02/2567 - 16:24:11 100
1034 1287 แท่นคำคลินิกเวชกรรม 21/05/2567 - 12:23:26 3
1035 1288 ราชพฤกษ์กระทุ่มแบนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 04/03/2567 - 19:41:08 81
1036 1289 โพนทราย 20/12/2566 - 21:41:38 156
1037 1290 มะการักษ์ หน่วยไตเทียม2 (บจก.อีออนเมด) 21/03/2567 - 19:18:19 64
1038 1291 ขวัญใจคลินิกเวชกรรม 05/03/2567 - 20:40:10 80
1039 1292 พลอยคลินิกเวชกรรม 23/03/2567 - 15:51:04 62
1040 1293 วิภาราม สมุทรสาคร (บจก.จิตดี41) 12/02/2567 - 14:20:29 102
1041 1294 รพ.แก่งคอย (บจก.อีออนเมด) 18/02/2566 - 10:16:15 461
1042 1295 รพ.สูงเม่น (บจก.เจนเนอรัล เมดดิคอล แคร์) 27/03/2567 - 14:37:53 58
1043 1296 รพ.อุดรธานี หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 22/04/2567 - 17:57:27 32
1044 1297 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตพนัสนิคมคลินิกไตเทียม 12/02/2567 - 16:45:51 102
1045 1298 รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เนพโฟรเมด) 13/02/2567 - 17:39:32 101
1046 1299 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช (บจก.อีออนเมด) 06/02/2566 - 18:26:43 473
1047 1300 บุญรักษาคลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2567 - 17:01:34 101
1048 1301 ราชพฤกษ์ลำปางคลินิกเวชกรรม 21/05/2567 - 16:53:40 3
1049 1302 ระพีพัฒน์หนองแคไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 22/05/2567 - 13:37:40 2
1050 1303 รพ.น้ำยืน 11/02/2567 - 09:21:01 103
1051 1304 รพ.วิภารามปากเกร็ด (ไตเทียมชั้น7) 12/02/2567 - 20:28:10 102
1052 1305 ราชพฤกษ์ชลบุรีคลินิกเวชกรรม 18/05/2567 - 15:53:03 6
1053 1306 คลินิกเวชกรรมไตเทียมสองคุณหมอ 14/02/2567 - 16:09:24 100
1054 1307 นายแพทย์กรองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 16/02/2567 - 11:15:09 98
1055 1308 คลินิกไตเทียมรัตนะรุ่งโรจน์คลินิกเฉพาะทางอายุศาสตร์โรคไต 22/02/2567 - 07:10:59 92
1056 1309 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ ชั้น 2 08/02/2567 - 08:21:10 106
1057 1310 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตบ้านใหม่ไตเทียม 14/02/2567 - 15:51:27 100
1058 1311 วานรมงคลคลินิกเวชกรรม 26/04/2567 - 09:12:40 28
1059 1312 รพ.หนองกี่ 24/01/2567 - 12:25:26 121
1060 1313 รพ.สิโรรส ปัตตานี 13/02/2567 - 17:13:31 101
1061 1314 สรงประภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/02/2567 - 20:48:03 104
1062 1315 สามพี่น้องคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 14/02/2567 - 15:28:08 100
1063 1316 รพ.สามร้อยยอด 11/04/2566 - 19:37:27 409
1064 1317 เจ้าพระยาไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2567 - 15:46:36 100
1065 1318 อ่อนนุชคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 19:44:48 101
1066 1319 สุอาภาคลินิกเวชกรรม 08/02/2567 - 17:51:54 106
1067 1320 เลยรักษ์ไต คลินิกเวชกรรม 08/02/2567 - 18:00:33 106
1068 1321 พนมสารคามไตเทียมคลินิก 13/02/2567 - 16:53:32 101
1069 1322 โพธาราม (หน่วยไตเทียม 2) 30/01/2567 - 19:48:44 115
1070 1323 กำแพงเพชร (หน่วยไตเทียม 2) - ไม่ส่งข้อมูล
1071 1324 เอกชล 2 อ่างศิลา (ชั้น 2) หน่วยไตเทียม 2 16/05/2567 - 18:49:58 8
1072 1325 โรงพยาบาลหล่มสัก (HD) 12/02/2567 - 11:59:20 102
1073 1326 รพ.แม่ระมาด 19/01/2567 - 08:51:25 126
1074 1327 รพ.เอ็ม ที อินเตอร์เมด เชียงใหม่ 29/04/2567 - 09:03:58 25
1075 1328 แหลมฉบังคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 05/02/2567 - 17:47:59 109
1076 1329 รพ.อานันทมหิดล (หน่วยไตเทียม1) 14/02/2567 - 18:09:37 100
1077 1330 รพ.ย่านตาขาว 27/02/2567 - 17:00:21 87
1078 1331 รพ.นพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า 15/05/2567 - 14:49:43 9
1079 1332 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 12/02/2567 - 13:12:52 102
1080 1333 คลินิกหมอปกครอง หมอมณีรัตน์ 06/02/2567 - 11:16:15 108
1081 1334 วีคอมฟอร์มคลินิกเวชกรรม 01/04/2567 - 11:40:59 53
1082 1335 รพ.เทิง 11/05/2567 - 15:18:52 13
1083 1336 คลินิกเวชกรรมลำปางไตเทียม 17/05/2567 - 21:31:36 7
1084 1337 รพ.ขุนหาญ 12/04/2567 - 14:16:55 42
1085 1338 คลินิกเวชกรรมเดชอุดมไตเทียม 03/02/2567 - 10:16:10 111
1086 1339 รพ.เชียงยืน 10/05/2567 - 10:02:11 14
1087 1340 ศิวพรสหคลินิก 31/03/2567 - 13:31:39 54
1088 1341 รพ.พาน (PD) 14/02/2567 - 08:17:23 100
1089 1342 คลินิกเวชกรรมราษีรุ่งโรจน์ 10/05/2567 - 06:40:49 14
1090 1343 คลินิกเวชกรรมรักษ์ไตบางพระ 03/02/2567 - 18:28:45 111
1091 1344 เทศบาลเมืองนครพนม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม 10/02/2567 - 07:11:55 104
1092 1345 ราชพฤกษ์สุราษคลินิกเวชกรรม 14/03/2567 - 13:51:24 71
1093 1346 เพชบุระรุ่งเรืองคลินิกเวชกรรม 13/02/2567 - 11:46:26 101
1094 1347 รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี (บจก.อุบลศรีวนาลัย) 18/02/2567 - 16:22:28 96
1095 1348 รพ.รัตนบุรี (บจก.บางโพฮีโม) 13/02/2567 - 18:30:40 101
1096 1349 คลินิกเวชกรรมวีแคร์ ลาดพร้าว 93 - ไม่ส่งข้อมูล
1097 1350 รพ.พริ๊นซ์ อุทัยธานี (บจก.นันทวัตรฮีโม) 01/02/2567 - 13:48:01 113
1098 1351 คลินิกเวชกรรมอยุธยาสุขเกษม 18/05/2567 - 18:25:35 6
1099 1352 คลินิกเวชกรรมหมอเอกพล-ชลดา 13/02/2567 - 12:32:17 101
1100 1353 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หน่วยไตเทียม 2) (บมจ.เค ที เมดิคอล เซอร์วิส) 06/02/2567 - 19:43:46 108
1101 1354 สหคลินิก สุวรรณภูมิ เฮลท์เมด 17/06/2566 - 16:55:05 342
1102 1355 พีเอสเอ็นคลินิกเวชกรรม 08/04/2567 - 16:31:58 46
1103 1356 สามพราน (HD) 12/02/2567 - 19:37:31 102
1104 1357 ทับสะแกคลินิกเวชกรรม 12/02/2567 - 18:05:49 102
1105 1358 สุขเสนาคลินิกเวชกรรม 25/01/2567 - 12:45:27 120
1106 1359 รพ.ศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร (บจก.เนโฟรจีน่า) 14/02/2567 - 18:21:12 100
1107 1360 เพื่อนไต คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 11/02/2567 - 11:42:06 103
1108 1361 รพ.โซ่พิสัย (บจก.พิชญาภาไตเทียม) 06/03/2567 - 16:27:51 79
1109 1362 ราชพฤกษ์เลิงนกทาคลินิกเวชกรรม (บจก.วรรณวิไลไตเทียม) 09/04/2567 - 17:01:02 45
1110 1363 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมบางกรวย - ไม่ส่งข้อมูล
1111 1364 มูลนิธิศูนย์ไตเทียมปั้นซันขัก 12/02/2567 - 11:33:06 102
1112 1365 รพ.เถิน (บจก.เนฟโฟรพลัส) 04/01/2567 - 07:53:48 141
1113 1366 คลินิกเวชกรรมเฟรชีเนียส เมดิคอล แคร์ สุขุมวิท 71 29/09/2566 - 12:47:36 238
1114 1367 คลินิกเวชกรรมศรีราชา 15/05/2567 - 13:19:53 9
1115 1368 ไตดีลำพูนคลินิกเวชกรรม (ศูนย์ไตผ่านการรับรองจากสปสช.) 12/02/2567 - 17:09:55 102
1116 1369 รพ.ตากใบ (บจก.อีออนเมด) 08/12/2566 - 11:13:52 168
1117 1370 คลินิคเวชกรรมเมดแคร์ 23/05/2567 - 14:37:22 1
1118 1371 ราชพฤกษ์พัทยาคลินิกเวชกรรม 02/05/2567 - 12:59:47 22
1119 1373 คลินิกเวชกรรมไตรักษ์ 12/02/2567 - 17:51:54 102
1120 1374 รพ.พัทลุง (หน่วยไตเทียมรักษ์ไต) 29/12/2566 - 13:14:02 147
1121 1375 รวยทรัพย์คลินิกเวชกรรม 14/02/2567 - 16:39:42 100
1122 1376 มิตรแท้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/11/2566 - 13:48:53 192
1123 1377 รพ.วังสามหมอ ศูนย์ถนอมไต 13/02/2567 - 10:24:57 101
1124 1378 นภาพรไตเทียม 08/05/2567 - 07:50:52 16
1125 1379 รพ.หาดใหญ่ (หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมไตเทียม) 06/07/2566 - 14:59:37 323
1126 1380 ศิรไตเทียมคลินิกเวชกรรม 13/02/2567 - 17:50:58 101
1127 1381 คลินิกเวชกรรมเสนางคนิคมไตเทียม 10/02/2567 - 14:06:40 104
1128 1382 คลินิกเมืองเพรียวเวชกรรม 24/01/2567 - 08:04:32 121
1129 1383 ไซเมส เมดิคอลคลินิกเวชกรรม 19/01/2567 - 16:15:29 126
1130 1384 กิ่งแก้วไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต - ไม่ส่งข้อมูล
1131 1385 รพ.นาคู 07/05/2567 - 15:37:32 17
1132 1386 ปิยะเวชช์ บ่อวิน (บจก.ระยองไตเทียม) 15/02/2567 - 21:38:33 99
1133 1387 ธนบุรี ทวีวัฒนา 25/03/2567 - 14:56:48 60
1134 1388 คลินิกเวชกรรม มุกดาหารรักข์ไต 16/02/2567 - 21:15:06 98
1135 1389 คลินิกเวชกรรมไตเทียมโพนทอง - ไม่ส่งข้อมูล
1136 1390 ศรีวิชัย (บจก.ศรีวิชัยไตเทียม) 27/04/2567 - 16:22:51 27
1137 1391 คลินิกเวชกรรมราม 85 05/12/2566 - 12:24:47 171
1138 1392 ปากช่องนานา ชั้น4 08/02/2567 - 12:51:37 106
1139 1393 ฉลองกรุงคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 17/01/2567 - 18:33:56 128
1140 1394 คลินิกเวชกรรมสามวาฬ 25/12/2566 - 04:40:16 151
1141 1395 รพ.เวียงสา (บจก.เอ็นแอนที ไตเทียม) 23/05/2567 - 18:16:28 1
1142 1396 รพ.พนา ศูนย์ฟอกไตสังฆประชาร่วมใจ (บจก.วี รีนอลแคร์ 168) 14/02/2567 - 10:40:24 100
1143 1397 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอบอุ่น 101 26/03/2567 - 16:46:33 59
1144 1398 ศูนย์การแพทย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 22/01/2567 - 12:59:45 123
1145 1399 คลินิกเวชกรรมกันทรารมย์รุ่งโรจน์ 14/02/2567 - 17:09:38 100
1146 1400 คลินิกกัลปพฤกษ์มัญจาไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุกรรมศาสตร์โรคไต 17/01/2567 - 16:20:41 128
1147 1401 ราชพฤกษ์พิบูลคลินิกเวชกรรม 23/05/2567 - 17:18:27 1
1148 1402 รพ.หนองหงส์ (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 18:59:59 100
1149 1403 โรงพยาบาลบัวใหญ่ - ไม่ส่งข้อมูล
1150 1404 สะพานขาวคลินิกเวชกรรม 10/02/2567 - 12:41:40 104
1151 1405 ขุขันธ์คลินิกเวชกรรม 10/02/2567 - 16:32:52 104
1152 1406 ราชพฤกษ์ทรัพย์หนองรีคลินิกเวชกรรม 04/03/2567 - 11:28:17 81
1153 1407 กรุงไทย เวสเทิร์น 15/02/2567 - 09:32:48 99
1154 1408 คลินิกเวชกรรมรักษ์สารคาม - ไม่ส่งข้อมูล
1155 1409 บ้านโป่ง - ไม่ส่งข้อมูล
1156 1410 คลินิกเวชกรรมบรบือ 08/05/2567 - 16:52:30 16
1157 1411 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพัฒนา 10/05/2567 - 12:22:30 14
1158 1412 รพ.รวมใจรักษ์ (บจก.คิดนี่ โชล์ฟ) 26/04/2567 - 21:55:33 28
1159 1413 คลินิกเวชกรรมมุฑิตาจิต 26/01/2567 - 10:18:39 119
1160 1414 รพ.ด่านช้าง (หน่วยไตฯ 2 HCL) 11/02/2567 - 15:02:58 103
1161 1415 ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง ตึกชวนชูชาติ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 14/02/2567 - 14:44:25 100
1162 1416 รพ.สีชมพู (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 14/02/2567 - 08:13:19 100
1163 1417 รพ.จอมเทียน 27/02/2567 - 14:06:08 87
1164 1418 ราชพฤกษ์ศรีราชาคลินิกเวชกรรม 06/04/2567 - 11:56:15 48
1165 1419 รพ.วังเหนือ (บจก.เนฟโฟรพลัส) 14/02/2567 - 16:35:02 100
1166 1420 คิดนี ยู ไตเทียมคลินิกเวชกรรม 09/02/2567 - 10:26:01 105
1167 1421 ศิริสยามพระราม 4 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 05/04/2567 - 08:31:35 49
1168 1422 คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ทนง 14/02/2567 - 17:38:50 100
1169 1423 คลินิกเวชกรรมไตเทียมสันทราย 06/02/2567 - 09:56:17 108
1170 1424 คิดนี่แคร์ ไตทียม 10/01/2567 - 13:20:54 135
1171 1425 ปัณสุขคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 02/05/2567 - 17:57:33 22
1172 1426 คลินิกเวชกรรม หมอกฤตนัน-หมอวิรชา 12/04/2567 - 12:03:13 42
1173 1427 รพ.ราษฎร์นรา 14/02/2567 - 15:27:29 100
1174 1428 รพ.เกาะสมุย (ไตเทียมเกาะสมุย) 28/03/2567 - 10:53:54 57
1175 1429 รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล 19/01/2567 - 05:28:57 126
1176 1430 รพ.สินแพทย์นครปฐม 15/08/2566 - 15:28:44 283
1177 1431 โพธิ์ชัย (บจก.โพธิ์ชัย ฮีโมเทค) - ไม่ส่งข้อมูล
1178 1432 รพ.โพนพิสัย (บจก.รีนัลสเตชั่น โพนพิสัย) 18/05/2567 - 07:20:36 6
1179 1433 คลินิกเวชกรรมไตเทียมหนองสูง - ไม่ส่งข้อมูล
1180 1434 สตูลคลินิกเวชกรรม 21/05/2567 - 08:53:42 3
1181 1435 คลินิกเวชกรรมสระสี่เหลี่ยม 16/02/2567 - 16:46:21 98
1182 1436 รพ.คลองขลุง 28/03/2567 - 18:11:27 57
1183 1437 คลินิกเวชกรรมรักษ์ไต 09/01/2567 - 11:11:22 136
1184 1438 คลินิกเวชกรรมร่วมใจไตเทียมยโสธร 09/03/2567 - 12:18:33 76
1185 1439 รพ.หลวงพ่อเปิ่น 08/01/2567 - 14:00:58 137
1186 1440 รพ.กระสัง (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 11:02:38 100
1187 1441 รพ.บ้านด่านลานหอย (บจก.อีออนเมด) 23/05/2567 - 14:50:07 1
1188 1442 รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน (บจก.เพชรพิจิตรไตเทียม) 05/01/2567 - 14:32:32 140
1189 1443 คลินิกเวชกรรมวังหินรุ่งเรืองไตเทียม 17/01/2567 - 08:08:26 128
1190 1444 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์วุฒิกร (บจก.แพร่ วีอาร์) 12/02/2567 - 17:25:38 102
1191 1445 คลินิกเวชกรรมแพรพิไล 05/01/2567 - 10:32:03 140
1192 1446 ราชพฤกษ์เพ็ญคลินิกเวชกรรม (บจก.มังสาไตเทียม) 06/03/2567 - 12:08:42 79
1193 1447 โกสุมพิสัยคลินิกเวชกรรม (บจก.มังสาไตเทียม) 01/03/2567 - 12:34:25 84
1194 1448 ร่มฉัตรคลินิกเวชกรรม 10/05/2567 - 16:49:52 14
1195 1449 สหคลินิก พีเอ็มจีบางขุนเทียน (บางบอน) 26/03/2567 - 12:31:03 59
1196 1450 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 13/02/2567 - 16:10:56 101
1197 1451 โรงพยาบาลตระการพืชผล (ไตเทียม 2) 14/02/2567 - 18:48:03 100
1198 1452 คลินิกเวชกรรมไตเทียมเสลภูมิ 20/01/2567 - 15:43:45 125
1199 1453 คลินิกเวชกรรมยางชุมน้อยรุ่งโรจน์ 30/10/2566 - 16:10:52 207
1200 1454 น้ำพองคลินิกเวชกรรม 14/02/2567 - 06:06:38 100
1201 1455 รพ.มหาชนะชัย 15/01/2567 - 19:29:37 130
1202 1456 คลินิกเวชกรรมลืออำนาจไตเทียม 11/04/2567 - 12:57:50 43
1203 1457 สวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) 31/12/2566 - 13:53:48 145
1204 1458 เวียงภูคำคลินิกเวชกรรม 21/12/2566 - 15:54:23 155
1205 1459 รพ.จุรีเวช (หน่วยไตเทียม 3) 04/03/2567 - 17:35:36 81
1206 1460 รพ.จุฬารัตน์แม่สอด (บจก.พี แอนด์ ที 2023) 05/04/2567 - 10:35:41 49
1207 1461 คลินิกเวชกรรมประชาสโมสรขอนแก่น 07/02/2567 - 13:29:27 107
1208 1462 สวรรค์เวชการคลินิกเวชกรรม 12/04/2567 - 17:30:36 42
1209 1463 คลินิกเวชกรรมอโยธยา 29/04/2567 - 21:10:28 25
1210 1464 รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร2) 10/04/2567 - 15:29:32 44
1211 1465 รพ.พริ้นซ์ปากน้ำโพ 1 (บจก.นันทวัตรฮีโมไตเทียม) 23/05/2567 - 12:32:09 1
1212 1466 เฮลท์แคร์คลินิกเวชกรรม - ไม่ส่งข้อมูล
1213 1467 คลินิกเวชกรรมฟอกไตแจ้งสนิท 11/05/2567 - 17:25:10 13
1214 1468 อุทุมพรพิสัยคลินิกเวชกรรม 22/02/2567 - 08:53:34 92
1215 1469 รพ.ปลายพระยา (หน่วยไตเทียม พระเทพวชิรากร) 10/04/2567 - 12:44:30 44
1216 1470 สากลเมดคลินิกเวชกรรม 16/05/2567 - 09:21:45 8
1217 1471 สุขสวัสดิ์ 32/1 คลินิกเวชกรรม 08/05/2567 - 09:48:39 16
1218 1472 รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล 01/02/2567 - 14:02:07 113
1219 1473 กระบุรี รักษ์ไต คลินิกเวชกรรม 13/05/2567 - 18:55:00 11
1220 1474 คลินิกเวชกรรมอันดามันซี 13/02/2567 - 09:45:22 101
1221 1475 ไทรน้อยไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 17/02/2567 - 22:50:48 97
1222 1476 หน่วยไตเทียม อาคารปัญญาเทศาภิบาลชั้น6 (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน) (บจก.ฮีโมเฟิร์ส) 08/05/2567 - 19:13:54 16
1223 1477 คลินิกเวชกรรมรัตนโชคบ้านไผ่ 10/05/2567 - 11:52:45 14
1224 1478 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 2 - ไม่ส่งข้อมูล
1225 1479 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (บมจ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส) 01/02/2567 - 15:52:01 113
1226 1480 รพ.มุกดาหาร (หน่วยไตเทียม 2) (บจก.อีออนเมด) 14/05/2567 - 07:07:47 10
1227 1481 คลินิกเวชกรรมเจริญรักษ์ 14/02/2567 - 10:16:16 100
1228 1482 รพ.ระแงะ (บจก.นราวัตร ฮีโม) 22/01/2567 - 18:36:32 123
1229 1483 รพ.ยโสธร หน่วยไตเทียม 3 (บมจ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส) 25/03/2567 - 19:08:52 60
1230 1484 รพ.ร้อยเอ็ด (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
1231 1485 รพ.นครท่าฉลอม 27/03/2567 - 17:19:31 58
1232 1486 คลินิกเวชกรรมพิบูลเวช 22/05/2567 - 11:14:21 2
1233 1487 ศรีสมานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 06/02/2567 - 15:04:15 108
1234 1488 คลินิกเวชกรรมลำปางรักไต 30/01/2567 - 16:53:45 115
1235 1489 รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) - ไม่ส่งข้อมูล
1236 1490 คลินิกเวชกรรมเนโฟรวิชัน (พิษณุโลก) 14/02/2567 - 08:08:47 100
1237 1491 คลินิกเวชกรรมแวงใหญ่การแพทย์ - ไม่ส่งข้อมูล
1238 1492 รพ.นาแก 13/02/2567 - 16:51:08 101
1239 1493 รพ.ธารารักษ์ 20/05/2567 - 21:16:34 4
1240 1494 คลินิกเวชกรรมคิดนี่ย์มาสเตอร์ - ไม่ส่งข้อมูล
1241 1495 พิบูลมังสาหาร หน่วยไตเทียม 2 (หจก.รีนัล ทรีทเม้นท์) 07/05/2567 - 13:32:55 17
1242 1496 รพ.ตะโหมด (บจก.อีออนเมด) - ไม่ส่งข้อมูล
1243 1497 หน่วยไตเทียม เชียงใหม่คริสเตียนคลินิกเวชกรรม (บจก.รีนัลลิงค์) - ไม่ส่งข้อมูล
1244 1498 รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บจก.รีนัลลิงค์) - ไม่ส่งข้อมูล
1245 1499 รพ.เดอะซีเนียร์ (บจก.พี แอนด์ เอสที ไตเทียม) - ไม่ส่งข้อมูล
1246 1500 คลินิกเวชกรรมภาวิณี ไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
1247 1501 ศูนย์ไตเทียม เอ็ม ที คลินิกเวชกรรม 23/02/2567 - 16:13:15 91
1248 1502 คลินิกเวชกรรม พีเคเค อุบลเจริญทรัพย์ 27/03/2567 - 10:00:54 58
1249 1503 รพ.แม่สอด หน่วยไตเทียม2 (บจก.รีนัลสเตชั่น แม่สอด) - ไม่ส่งข้อมูล
1250 1504 รพ.มงกุฎวัฒนะ 20/04/2567 - 09:06:54 34
1251 1505 รพ.แหลมฉบัง 14/05/2567 - 13:43:33 10
1252 1506 คลินิกเวชกรรมศรีเมืองใหม่ไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
1253 1507 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสง (บจก.ราชวัตรทุ่งสง) - ไม่ส่งข้อมูล
1254 1508 รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เอสเอ็นพี รีนัล) - ไม่ส่งข้อมูล
1255 1509 ราชพฤกษ์คำม่วงคลินิกเวชกรรม 19/03/2567 - 17:05:33 66
1256 1510 คลินิกเวชกรรมรักษ์เชียงยืน - ไม่ส่งข้อมูล
1257 1511 คลินิกเวชกรรม เนโฟรวิชั่น (ประจวบคีรีขันธ์) - ไม่ส่งข้อมูล
1258 1512 ระโนด (บจก.สงขลาราชวัตรไตเทียม) 26/03/2567 - 06:53:09 59
1259 1513 รพ.สะเดา (บจก.อิออนเมด) - ไม่ส่งข้อมูล
1260 1514 จันทน์ 35 คลินิกเวชกรรม - ไม่ส่งข้อมูล