รายงานศูนย์_331


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3.3.1.0] วันที่ 29/03/2566 17:42:01 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,124 ศูนย์

ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ร.พ. สงฆ์ 07/02/2566 - 09:12:33
2 0003 กรุงเทพ 12/01/2566 - 08:07:03
3 0004 กลาง 08/08/2565 - 08:08:08
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 14/02/2566 - 18:32:54
5 0007 เซนต์หลุยส์ 08/02/2566 - 14:21:38
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 17/02/2566 - 13:56:53
7 0010 ตำรวจ 10/02/2566 - 15:19:11
8 0011 ทหารผ่านศึก 02/02/2566 - 15:08:09
9 0012 เทพธารินทร์ 29/03/2566 - 06:56:46
10 0013 ธนบุรี 1 11/03/2566 - 14:11:05
11 0014 นครธน 08/08/2565 - 08:08:08
12 0015 นพรัตนราชธานี 14/02/2566 - 14:46:39
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 18/02/2566 - 15:15:57
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 10/02/2566 - 16:18:04
15 0018 พญาไท 1 09/02/2566 - 16:06:52
16 0019 พญาไท 2 21/03/2566 - 14:58:20
17 0020 พญาไท 3 09/01/2566 - 02:59:36
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 28/02/2566 - 14:43:59
19 0023 พระรามเก้า 29/03/2566 - 15:38:00
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 13/02/2566 - 21:32:30
21 0026 ศิครินทร์ 15/02/2566 - 17:04:59
22 0027 เปาโลเกษตร 08/08/2565 - 08:08:08
23 0028 ยันฮี 14/02/2566 - 07:10:52
24 0029 รามคำแหง 20/01/2566 - 17:24:50
25 0030 รามาธิบดี 23/02/2566 - 19:02:24
26 0031 ลาดพร้าว 12/01/2566 - 11:25:19
27 0032 เลิดสิน 14/02/2566 - 16:46:05
28 0033 วิชัยยุทธ 09/02/2566 - 11:54:58
29 0034 วิภาวดี 08/08/2565 - 08:08:08
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 27/01/2566 - 12:05:18
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 27/01/2566 - 16:44:29
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 13/02/2566 - 10:57:14
34 0039 หัวเฉียว 10/01/2566 - 14:02:08
35 0040 บำรุงราษฎร์ 16/02/2566 - 17:18:33
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 09/02/2566 - 17:29:54
37 0042 เจ้าพระยายมราช 03/02/2566 - 08:32:47
38 0043 บ้านหมี่ 14/02/2566 - 10:48:35
39 0044 ราชธานี 14/02/2566 - 10:35:46
40 0045 ศุภมิตร 08/08/2565 - 08:08:08
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 30/01/2566 - 14:20:26
42 0047 สระบุรี 17/02/2566 - 16:27:07
43 0048 อานันทมหิดล (PD) 21/02/2566 - 14:15:04
44 0049 บ้านโป่ง 29/03/2566 - 15:57:48
45 0050 มะการักษ์ 11/02/2566 - 15:35:21
46 0051 ราชบุรี 24/02/2566 - 09:38:58
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 20/01/2566 - 15:56:09
48 0056 พญาไท ศรีราชา 10/02/2566 - 10:28:26
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 10/02/2566 - 17:52:35
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 19/01/2566 - 14:42:34
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 14/02/2566 - 14:49:23
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 16/02/2566 - 10:06:05
53 0061 สิริเวช 09/03/2566 - 07:30:17
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 08/08/2565 - 08:08:08
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 21/02/2566 - 14:27:20
56 0064 นครินทร์ 02/02/2566 - 17:55:48
57 0065 ราษฎร์ยินดี 13/02/2566 - 10:34:09
58 0066 วชิระภูเก็ต 22/03/2566 - 15:45:54
59 0067 วิรัชศิลป์ 29/01/2566 - 13:02:34
60 0068 สงขลานครินทร์ 16/01/2566 - 18:39:01
61 0069 สิริโรจน์ 08/08/2565 - 08:08:08
62 0070 สุราษฎร์ธานี 15/02/2566 - 19:26:35
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 02/02/2566 - 13:01:57
64 0072 นนทเวช 08/08/2565 - 08:08:08
65 0073 ปทุมธานี 13/02/2566 - 14:48:48
66 0074 บำราศนราดูร 03/02/2566 - 16:40:53
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 08/08/2565 - 08:08:08
68 0076 พระนั่งเกล้า 07/01/2566 - 10:14:15
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 03/03/2566 - 15:14:33
70 0078 สำโรงการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 14/02/2566 - 20:07:36
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 09/02/2566 - 10:16:49
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 14/02/2566 - 11:07:52
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 08/08/2565 - 08:08:08
75 0084 เชียงใหม่ ราม 14/02/2566 - 14:31:13
76 0085 พิษณุเวช 19/01/2566 - 15:05:28
77 0086 แพร่-ราม 12/02/2566 - 17:00:14
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 10/02/2566 - 15:11:20
79 0088 แม่สอด 17/02/2566 - 19:14:55
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 02/01/2566 - 13:25:11
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 27/12/2565 - 09:40:26
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 06/03/2566 - 20:47:13
83 0093 อุตรดิตถ์ 23/03/2566 - 14:21:54
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 06/02/2566 - 18:26:13
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 06/02/2566 - 13:51:18
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 26/01/2566 - 19:33:09
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 18/01/2566 - 11:19:41
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 26/01/2566 - 16:42:13
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 23/03/2566 - 17:13:21
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 14/02/2566 - 10:30:47
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 24/01/2566 - 15:08:44
93 0103 หนองคาย 13/02/2566 - 11:40:19
94 0104 อุดรธานี 08/08/2565 - 08:08:08
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 18/03/2566 - 19:46:14
96 0106 เอกอุดร 14/02/2566 - 20:49:21
97 0107 ป.แพทย์ 14/02/2566 - 17:23:52
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) -
99 0109 บางปะกอก 1 09/03/2566 - 09:36:18
100 0110 ไทยนครินทร์ 11/02/2566 - 10:07:52
101 0111 ชลบุรี 06/02/2566 - 18:07:07
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 08/03/2566 - 15:57:59
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 14/02/2566 - 20:00:44
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 15/02/2566 - 12:39:21
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 11/02/2566 - 14:49:25
106 0116 คลองตัน 17/02/2566 - 16:50:58
107 0117 พุทธชินราช 17/03/2566 - 18:30:00
108 0118 วชิรพยาบาล 13/02/2566 - 12:48:00
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 13/02/2566 - 10:32:29
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 12/01/2566 - 13:40:53
111 0121 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(ร.พ.มงกุฎวัฒนะ) 14/02/2566 - 20:50:41
112 0123 กรุงเทพคริสเตียน 14/02/2566 - 19:37:54
113 0124 พะเยา-ราม 14/02/2566 - 12:03:04
114 0125 มิตรภาพสามัคคี 21/02/2566 - 15:28:47
115 0126 อนันต์พัฒนา 2 08/08/2565 - 08:08:08
116 0127 เวชธานี 08/08/2565 - 08:08:08
117 0128 ราชวิถี 10/02/2566 - 18:53:17
118 0129 เอกชล 05/02/2566 - 12:07:59
119 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 10/01/2566 - 15:25:33
120 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 08/08/2565 - 08:08:08
121 0132 กรุงธน 1 19/01/2566 - 14:18:03
122 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 06/02/2566 - 16:30:33
123 0134 ดำเนินสะดวก 23/02/2566 - 18:02:20
124 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 15/02/2566 - 15:11:37
125 0136 ศาลายา 08/01/2566 - 16:09:42
126 0137 นครปฐม 31/01/2566 - 15:17:15
127 0138 แพทย์รังสิต 26/01/2566 - 14:25:05
128 0139 ลำปาง 08/02/2566 - 11:03:35
129 0140 แมคคอร์มิค 27/12/2565 - 17:04:49
130 0141 สมุทรสาคร 08/08/2565 - 08:08:08
131 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 11/02/2566 - 19:51:08
132 0143 เลย 15/02/2566 - 10:35:17
133 0144 ตรัง 25/03/2566 - 14:49:54
134 0145 กระบี่ 09/02/2566 - 16:34:47
135 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 29/03/2566 - 10:08:00
136 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 07/02/2566 - 06:55:05
137 0148 บุรีรัมย์ 08/08/2565 - 08:08:08
138 0149 พระพุทธบาท 17/03/2566 - 15:37:48
139 0150 บ.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 15/02/2566 - 08:44:25
140 0151 สินแพทย์ 31/01/2566 - 20:38:59
141 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 24/03/2566 - 16:13:44
142 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 14/02/2566 - 19:43:12
143 0154 ทักษิณ 15/02/2566 - 16:28:42
144 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 19/01/2566 - 15:27:33
145 0157 คามิลเลี่ยน 09/02/2566 - 14:39:53
146 0158 บางไผ่ 22/11/2565 - 23:28:52
147 0160 สุขุมวิท 12/01/2566 - 12:56:27
148 0161 ราษฎร์บูรณะ 13/02/2566 - 18:04:12
149 0162 ร.พ.ค่ายเม็งรายมหาราช 14/01/2566 - 10:07:05
150 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 16/02/2566 - 16:20:24
151 0169 คลีนิคบางชัน 15/02/2566 - 14:43:37
152 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 15/02/2566 - 12:36:44
153 0171 นวนคร 1 08/08/2565 - 08:08:08
154 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) -
155 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 29/03/2566 - 08:48:29
156 0175 ลำพูน 14/02/2566 - 08:35:12
157 0176 เพชรบูรณ์ 14/02/2566 - 18:37:19
158 0177 บางโพ 07/12/2565 - 12:12:08
159 0178 นครนายก 18/01/2566 - 14:26:18
160 0179 ศิริราช (กว 1) -
161 0180 สุรินทร์ 14/02/2566 - 19:14:56
162 0181 ร.พ.เทพปัญญา 10/02/2566 - 18:40:23
163 0182 สันป่าตอง 30/01/2566 - 15:25:52
164 0183 เซนต์แมรี่ 14/02/2566 - 10:59:53
165 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 14/02/2566 - 06:57:35
166 0185 มหาสารคาม 29/03/2566 - 13:56:45
167 0186 ร้อยเอ็ด 08/08/2565 - 08:08:08
168 0187 โพธาราม 08/08/2565 - 08:08:08
169 0189 เมืองนารายณ์ 14/02/2566 - 18:07:52
170 0192 กรุงธน 2 26/01/2566 - 13:43:41
171 0193 มงกุฏระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
172 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 22/03/2566 - 15:02:50
173 0196 อุทัยธานี 02/02/2566 - 16:28:59
174 0197 ตรัง รวมแพทย์ 28/03/2566 - 14:43:54
175 0198 ตะกั่วป่า 08/02/2566 - 14:24:12
176 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 08/08/2565 - 08:08:08
177 0200 ชุมพร 11/01/2566 - 13:51:53
178 0201 นครพนม 31/01/2566 - 14:39:15
179 0202 ค่ายธนะรัชต์ 23/11/2565 - 18:46:26
180 0203 หนองบัวลำภู 08/08/2565 - 08:08:08
181 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 08/08/2565 - 08:08:08
182 0205 วัฒนา หนองคาย 06/02/2566 - 14:25:29
183 0206 เบตง 08/08/2565 - 08:08:08
184 0207 วิภาราม 12/02/2566 - 09:10:01
185 0208 สงขลา 14/02/2566 - 20:11:18
186 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
187 0210 ประชารักษ์เวชการ 11/02/2566 - 12:59:00
188 0211 ค่ายอดิศร 23/01/2566 - 17:07:39
189 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 25/02/2566 - 09:44:40
190 0214 บ.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 15/02/2566 - 20:08:28
191 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 14/02/2566 - 16:57:53
192 0216 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต (ณ ร.พ.หริภุญชัย) 21/03/2566 - 16:21:31
193 0219 ศิริราช (กว 4) -
194 0300 กรุงเทพ-จุรีเวช 13/02/2566 - 18:34:36
195 0301 กรุงเทพ-ตราด 14/03/2566 - 15:57:58
196 0302 กรุงเทพ-พัทยา 08/02/2566 - 13:34:19
197 0303 รวมชัยประชารักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
198 0304 กล้วยน้ำไท 1 18/03/2566 - 14:24:53
199 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.กาฬสินธุ์ 08/08/2565 - 08:08:08
200 0306 กำแพงเพชร 08/08/2565 - 08:08:08
201 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 20/03/2566 - 15:38:47
202 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 21/01/2566 - 13:43:35
203 0309 ขอนแก่น 22/02/2566 - 15:49:17
204 0310 ขอนแก่น-ราม 15/02/2566 - 08:58:00
205 0311 บ.ไตรักษ์จำกัด ( ชั้น2 ร.พ.เขลางค์นครราม) 08/08/2565 - 08:08:08
206 0312 บ.ลำปรางไตเทียม (ณ ร.พ.เขลางค์นครราม) 14/03/2566 - 11:47:04
207 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 06/02/2566 - 21:06:18
208 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 10/02/2566 - 11:27:48
209 0315 ค่ายจักรพงษ์ 28/02/2566 - 13:27:22
210 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 17/01/2566 - 13:18:18
211 0318 เจ้าพระยา 08/08/2565 - 08:08:08
212 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 08/03/2566 - 16:43:34
213 0320 เดอะโกลเดนเกท 18/01/2566 - 17:39:57
214 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 21/03/2566 - 16:01:39
215 0323 ชัยนาท 08/08/2565 - 08:08:08
216 0324 ชัยภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
217 0326 เชียงคำ 14/02/2566 - 14:31:59
218 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 13/02/2566 - 16:27:42
219 0329 สิรินธร 14/02/2566 - 19:27:03
220 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 03/02/2566 - 14:17:43
221 0331 ตากสิน 13/02/2566 - 14:40:55
222 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 10/02/2566 - 18:02:50
223 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
224 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 13/02/2566 - 18:06:19
225 0335 นครพิงค์ 10/01/2566 - 11:05:10
226 0337 น่าน 12/02/2566 - 10:10:32
227 0340 บางมด 13/02/2566 - 09:12:17
228 0342 บ้านแพ้ว 28/01/2566 - 10:10:14
229 0343 ปลาปาก 14/02/2566 - 09:52:05
230 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 10/02/2566 - 19:47:21
231 0347 ปัตตานี 15/03/2566 - 15:32:31
232 0349 นพเก้า 14/02/2566 - 19:40:13
233 0351 ปิยะเวท 08/08/2565 - 08:08:08
234 0353 พรชัย 14/02/2566 - 15:03:33
235 0354 พระจอมเกล้า 20/12/2565 - 06:57:34
236 0356 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2565 - 08:08:08
237 0359 พหลพลพยุหเสนา 18/02/2566 - 15:46:12
238 0360 พะเยา 08/08/2565 - 08:08:08
239 0361 พังงา 15/02/2566 - 13:50:14
240 0362 พัทลุง 08/08/2565 - 08:08:08
241 0363 พิจิตร 06/02/2566 - 16:05:17
242 0364 เพชรรัชต์ 09/03/2566 - 10:52:26
243 0365 ค่ายภาณุรังษี 20/03/2566 - 17:48:08
244 0366 แพร่ 08/08/2565 - 08:08:08
245 0367 แวนแซนต์วูร์ด 13/02/2566 - 19:45:09
246 0368 มหาชัย 1 24/03/2566 - 20:10:16
247 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 14/02/2566 - 17:33:37
248 0370 มหาชัย 2 08/08/2565 - 08:08:08
249 0371 มหาราชนครราชสีมา 16/02/2566 - 16:13:43
250 0372 มิชชั่น 08/08/2565 - 08:08:08
251 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 06/02/2566 - 16:17:47
252 0374 ร.พ.มุกดาหาร 21/01/2566 - 18:53:04
253 0376 กรุงไทย 15/02/2566 - 08:30:14
254 0377 กรุงเทพเมืองราช 15/02/2566 - 06:06:49
255 0378 ค่ายวชิราวุธ 08/08/2565 - 08:08:08
256 0379 เมืองเลยราม 13/02/2566 - 13:55:34
257 0381 ยโสธร 16/02/2566 - 12:17:43
258 0382 ยะลา 14/02/2566 - 16:00:35
259 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 30/03/2566 - 15:38:24
260 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 04/01/2566 - 18:34:33
261 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 17/03/2566 - 15:04:02
262 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 28/03/2566 - 14:01:07
263 0389 ระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
264 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 16/03/2566 - 11:04:01
265 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 20/02/2566 - 17:08:35
266 0392 ราชพฤกษ์ 06/02/2566 - 13:36:29
267 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 14/02/2566 - 17:09:42
268 0396 ลานนา 14/02/2566 - 17:53:06
269 0397 หน่วยไตเทียมศิริเวช ลำพูน 19/01/2566 - 15:36:02
270 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 17/01/2566 - 19:00:44
271 0400 ศรีวิชัย 3 15/02/2566 - 06:17:35
272 0401 ศรีสังวาลย์ 14/02/2566 - 21:52:26
273 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 29/03/2566 - 11:52:09
274 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม -
275 0404 โรงพยาบาลไทย อินเตอร์ มหาสารคาม 30/01/2566 - 12:36:25
276 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 08/08/2565 - 08:08:08
277 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 14/02/2566 - 19:42:04
278 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 21/03/2566 - 12:13:02
279 0409 ธนบุรี ชุมพร 14/02/2566 - 09:46:30
280 0410 สกลนคร 08/08/2565 - 08:08:08
281 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08
282 0412 สตูล 08/08/2565 - 08:08:08
283 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 08/08/2565 - 08:08:08
284 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 08/08/2565 - 08:08:08
285 0416 สมุทรปราการ 26/01/2566 - 10:03:10
286 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 14/02/2566 - 19:11:37
287 0418 ค่ายสุรสีห์ 27/01/2566 - 19:36:25
288 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 20/01/2566 - 09:02:19
289 0420 สุโขทัย 19/02/2566 - 10:51:49
290 0421 เสนา 08/08/2565 - 08:08:08
291 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 15/02/2566 - 08:52:16
292 0424 อ่างทอง 14/03/2566 - 14:32:54
293 0425 อำนาจเจริญ 06/01/2566 - 16:43:32
294 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 13/02/2566 - 09:44:10
295 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 14/02/2566 - 15:44:51
296 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 20/01/2566 - 15:38:24
297 0430 คลีนิคล้างไต ขอนแก่น 07/01/2566 - 14:02:21
298 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 08/08/2565 - 08:08:08
299 0432 สุไหงโกลก 13/02/2566 - 15:04:57
300 0433 จอมทอง 19/03/2566 - 15:02:32
301 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 14/02/2566 - 20:29:05
302 0435 ทุ่งสง 12/02/2566 - 16:17:26
303 0436 รัตนเวช 2 15/02/2566 - 15:34:30
304 0437 จุฬารัตน์ 9 12/02/2566 - 13:36:56
305 0440 บางนาไตเทียม 28/01/2566 - 17:10:13
306 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 14/02/2566 - 21:24:52
307 0445 ซานคามิลโล 09/02/2566 - 11:32:12
308 0450 กรุงเทพ-ระยอง 09/02/2566 - 14:25:25
309 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 07/01/2566 - 10:21:51
310 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 24/01/2566 - 08:04:26
311 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 14/02/2566 - 14:58:37
312 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 14/02/2566 - 14:35:19
313 0462 บ.เอ็นแอนทีไตเทียมจำกัด ณ ค่ายสุริยพงษ์ 14/02/2566 - 13:04:04
314 0463 บ.ชัยนาทไตเทียม จำกัด 20/03/2566 - 16:06:27
315 0464 นาวีไตเทียม -
316 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 26/12/2565 - 09:47:58
317 0466 ไตเทียมติวานนท์ 08/08/2565 - 08:08:08
318 0467 ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 09/03/2566 - 16:09:52
319 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 08/08/2565 - 08:08:08
320 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 18/03/2566 - 19:50:38
321 0472 แม่จัน 09/02/2566 - 15:10:31
322 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 23/01/2566 - 21:02:44
323 0474 บ.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 13/02/2566 - 06:28:23
324 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 20/01/2566 - 15:06:59
325 0476 ซานเปาโล หัวหิน 08/08/2565 - 08:08:08
326 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 25/02/2566 - 07:23:30
327 0478 สุวรรณภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
328 0480 ศุภมิตรเสนา 08/08/2565 - 08:08:08
329 0481 บางนา 2 13/02/2566 - 23:05:59
330 0482 เอกชัย 16/02/2566 - 14:36:34
331 0483 มุกอินเตอร์ 15/02/2566 - 16:03:57
332 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 13/02/2566 - 13:56:58
333 0485 บางคล้า 03/02/2566 - 07:47:29
334 0486 สิโรรส 14/02/2566 - 11:19:11
335 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 23/02/2566 - 18:16:48
336 0488 กรุงเทพ-สมุย 19/01/2566 - 18:49:45
337 0489 แม่กลอง 2 24/03/2566 - 14:21:02
338 0490 ชัยภูมิ ราม 01/02/2566 - 17:29:54
339 0491 หลังสวน 01/02/2566 - 14:13:44
340 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 20/01/2566 - 13:14:40
341 0493 ท่าศาลา 10/02/2566 - 10:42:18
342 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 03/02/2566 - 15:25:54
343 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 21/10/2565 - 10:40:25
344 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 15/02/2566 - 11:29:42
345 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 31/01/2566 - 12:31:19
346 0502 แพร่ คริสเตียน 30/01/2566 - 08:47:38
347 0504 พะวอ 24/01/2566 - 19:24:48
348 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 14/02/2566 - 15:13:46
349 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 14/02/2566 - 19:03:22
350 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 08/08/2565 - 08:08:08
351 0509 วังจันทร์ ระยอง 03/01/2566 - 12:28:18
352 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 11/11/2565 - 08:51:43
353 0511 บ้านบึง ชลบุรี 09/02/2566 - 17:34:41
354 0512 บุญญาเวช 22/03/2566 - 15:51:04
355 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 10/03/2566 - 13:04:52
356 0514 อ่างทองเวชการ 11/01/2566 - 07:25:03
357 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 08/08/2565 - 08:08:08
358 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 20/03/2566 - 17:17:30
359 0517 สิชล 08/08/2565 - 08:08:08
360 0518 พลับพลาไชย 08/08/2565 - 08:08:08
361 0519 บริษัท SMCD ไทยแลนด์จำกัด 08/03/2566 - 16:26:49
362 0521 ร.พ.พาน 15/02/2566 - 17:28:22
363 0522 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว 08/02/2566 - 16:52:09
364 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 15/02/2566 - 12:04:47
365 0524 ร.พ.หัวหิน 08/08/2565 - 08:08:08
366 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 08/08/2565 - 08:08:08
367 0526 ร.พ.นวมินทร์ 9 17/01/2566 - 12:35:18
368 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 08/08/2565 - 08:08:08
369 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
370 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 23/03/2566 - 16:52:53
371 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 08/08/2565 - 08:08:08
372 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 25/03/2566 - 17:52:05
373 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 13/02/2566 - 18:52:17
374 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 08/08/2565 - 08:08:08
375 0538 ร.พ.เสลภูมิ 28/09/2565 - 09:46:30
376 0539 ร.พ.สมเด็จ 27/01/2566 - 17:47:00
377 0540 ร.พ.กมลาไสย 08/02/2566 - 13:50:53
378 0541 ร.พ.ศีขรภูมิ 27/01/2566 - 07:35:43
379 0542 ร.พ.บรบือ 27/12/2565 - 13:03:05
380 0543 รพ.นครพัฒน์ 17/03/2566 - 12:50:17
381 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 18/02/2566 - 09:10:45
382 0546 ปิยะรักษ์ 13/02/2566 - 12:12:41
383 0547 ร.พ.เซกา 13/10/2565 - 22:55:04
384 0548 รวมแพทย์กระบี่ 17/01/2566 - 07:43:56
385 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
386 0550 บัวใหญ่ 15/02/2566 - 11:36:44
387 0551 ร.พ.สามพรานไร่ขิง 08/08/2565 - 08:08:08
388 0552 ร.พ.เขาวง 08/08/2565 - 08:08:08
389 0553 บึงกาฬ 15/12/2565 - 16:12:59
390 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 18/01/2566 - 15:57:07
391 0555 พิสัยเวช 14/02/2566 - 17:45:17
392 0556 วารินชำราบ 14/02/2566 - 09:56:51
393 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 14/02/2566 - 18:06:11
394 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 10/02/2566 - 15:38:32
395 0559 ตระการพืชผล 11/01/2566 - 07:58:47
396 0560 ศรีสงคราม 27/01/2566 - 12:32:20
397 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 11/02/2566 - 13:34:24
398 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 28/12/2565 - 13:15:14
399 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร -
400 0565 ระโนด 13/02/2566 - 14:38:45
401 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 16/02/2566 - 14:48:41
402 0567 มเหสักข์ 13/02/2566 - 15:20:12
403 0568 สหเวช 13/02/2566 - 18:12:20
404 0569 ป่าซาง 16/02/2566 - 17:18:44
405 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 13/02/2566 - 09:57:38
406 0572 จุฬารัตน์ 1 08/08/2565 - 08:08:08
407 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 12/02/2566 - 13:49:32
408 0574 พนัสนิคม 04/01/2566 - 10:35:06
409 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 13/03/2566 - 10:47:17
410 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 20/03/2566 - 19:01:04
411 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) 08/08/2565 - 08:08:08
412 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 24/01/2566 - 09:45:39
413 0581 ศรีรัตนะ 13/02/2566 - 22:02:02
414 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 03/01/2566 - 12:12:34
415 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 13/02/2566 - 15:34:36
416 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 07/03/2566 - 10:49:04
417 0585 เกาะสมุย 08/08/2565 - 08:08:08
418 0586 คลินิกไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต -
419 0587 มัญจาคีรี 16/03/2566 - 13:47:10
420 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 14/02/2566 - 19:40:14
421 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 13/02/2566 - 10:50:30
422 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 09/02/2566 - 14:47:05
423 0592 รพ.พล 16/01/2566 - 15:40:39
424 0593 วาปีปทุม 07/02/2566 - 11:02:44
425 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 13/02/2566 - 11:20:40
426 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
427 0596 ค่ายวชิรปราการ 08/08/2565 - 08:08:08
428 0597 คำเขื่อนแก้ว 01/02/2566 - 17:33:46
429 0598 บ.ทำบุรัฐไตเทียม(รพ.ศรีวิชีย 1) 14/02/2566 - 16:40:47
430 0600 รพ.ฝาง (บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต) 10/02/2566 - 11:46:10
431 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 14/02/2566 - 20:47:59
432 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 15/02/2566 - 07:08:15
433 0603 รพ.อานันทมหิดล ตึกศรีสังวาลย์ 14/02/2566 - 12:54:50
434 0604 นางรอง 14/03/2566 - 10:44:18
435 0605 รพ. อำนาจเจริญ (หน่วยไตเทียม 2) 09/02/2566 - 18:03:50
436 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) 14/02/2566 - 18:16:23
437 0607 คลินิกวชิรบารมีการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08
438 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 26/03/2566 - 13:15:41
439 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 15/02/2566 - 09:52:27
440 0625 โรงพยาบาลปง (PD) -
441 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 26/01/2566 - 13:39:29
442 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD) -
443 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง 14/02/2566 - 18:23:31
444 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 08/08/2565 - 08:08:08
445 0636 ยางตลาด 13/02/2566 - 18:15:27
446 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 09/02/2566 - 16:47:21
447 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 13/02/2566 - 15:25:05
448 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 09/01/2566 - 17:53:19
449 0640 โพยาบาลเพชรเกษม 2 20/01/2566 - 15:42:04
450 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 14/02/2566 - 11:25:03
451 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 08/03/2566 - 17:25:39
452 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 10/02/2566 - 16:59:58
453 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 08/08/2565 - 08:08:08
454 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 01/02/2566 - 14:46:42
455 0646 โรจนเวช -
456 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 08/08/2565 - 08:08:08
457 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 15/02/2566 - 07:21:15
458 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 14/02/2566 - 22:23:11
459 0650 เบญจรมย์ 13/02/2566 - 17:20:59
460 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 08/08/2565 - 08:08:08
461 0652 แวงน้อย 25/01/2566 - 18:31:34
462 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 31/01/2566 - 10:39:55
463 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 13/02/2566 - 12:19:13
464 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 17/01/2566 - 08:39:10
465 0656 กันทรารมย์ 13/02/2566 - 18:32:54
466 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 14/03/2566 - 14:02:20
467 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 08/02/2566 - 19:05:36
468 0659 ทรายมูล 06/01/2566 - 07:51:12
469 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
470 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 15/02/2566 - 06:42:17
471 0662 เอกชนร่มเกล้า 08/08/2565 - 08:08:08
472 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 16/02/2566 - 15:52:57
473 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 08/08/2565 - 08:08:08
474 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 21/02/2566 - 15:40:05
475 0667 ปากช่องนานา (HD) 11/02/2566 - 11:59:12
476 0672 พัทยาอินเตอร์ 04/03/2566 - 08:32:10
477 0674 รพ.ดอนตาล 08/08/2565 - 08:08:08
478 0691 รพ.บางพลี 14/02/2566 - 08:51:39
479 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 31/01/2566 - 10:17:36
480 0696 โรงพยาบาลบางกรวย(บ.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
481 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2) -
482 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 08/08/2565 - 08:08:08
483 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 04/02/2566 - 15:24:41
484 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 27/03/2566 - 18:04:00
485 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 10/10/2565 - 09:52:24
486 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 12/01/2566 - 13:13:31
487 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 24/01/2566 - 16:35:55
488 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
489 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 26/01/2566 - 17:23:46
490 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
491 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
492 0713 เรณูนคร 26/01/2566 - 19:08:42
493 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 23/03/2566 - 15:23:07
494 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 13/02/2566 - 21:11:27
495 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 07/03/2566 - 19:48:29
496 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 27/12/2565 - 13:43:07
497 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 08/08/2565 - 08:08:08
498 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
499 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 28/02/2566 - 17:38:49
500 0722 ชุมพวง 29/01/2566 - 19:18:26
501 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 08/08/2565 - 08:08:08
502 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการไตเทียม) 02/03/2566 - 10:50:09
503 0725 ท่ายาง 25/01/2566 - 09:23:06
504 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 09/02/2566 - 19:03:01
505 0727 บ้านม่วง 09/03/2566 - 09:28:46
506 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 29/03/2566 - 13:06:33
507 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 08/08/2565 - 08:08:08
508 0731 กรุงเทพ หัวหิน 08/03/2566 - 13:35:40
509 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 12/03/2566 - 15:21:47
510 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) 08/08/2565 - 08:08:08
511 0734 ค่ายศรีพัชรินทร 29/03/2566 - 11:03:03
512 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 23/01/2566 - 12:50:16
513 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2566 - 15:39:49
514 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 10/03/2566 - 18:52:55
515 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 08/08/2565 - 08:08:08
516 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 22/01/2566 - 16:27:02
517 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) 13/02/2566 - 20:29:33
518 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 20/02/2566 - 15:06:02
519 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 12/02/2566 - 05:53:22
520 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 14/02/2566 - 16:04:48
521 0746 กันทรลักษ์ 12/01/2566 - 13:54:32
522 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 29/03/2566 - 14:06:31
523 0748 ศูนย์ถนอมไต โรงพยาบาลสกลนคร 13/02/2566 - 15:04:54
524 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 08/08/2565 - 08:08:08
525 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 10/02/2566 - 19:14:37
526 0751 ร้องกวาง 04/02/2566 - 18:47:39
527 0752 ควนขนุน 10/01/2566 - 10:03:29
528 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 08/08/2565 - 08:08:08
529 0754 แกลง 08/08/2565 - 08:08:08
530 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 08/08/2565 - 08:08:08
531 0757 ภูเขียว 08/08/2565 - 08:08:08
532 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 25/01/2566 - 17:55:40
533 0759 รพ.กระทุ่มแบน 08/02/2566 - 17:13:05
534 0760 ร่มฉัตร 02/02/2566 - 17:03:23
535 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 27/03/2566 - 18:55:53
536 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) 08/08/2565 - 08:08:08
537 0764 สังขะ 23/03/2566 - 12:56:52
538 0765 เวชการุณรัศมิ์ 15/02/2566 - 10:19:23
539 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 15/02/2566 - 15:41:09
540 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 14/02/2566 - 15:01:22
541 0769 หนองกุงศรี 23/03/2566 - 17:37:24
542 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 08/08/2565 - 08:08:08
543 0772 ห้วยยอด 23/03/2566 - 16:29:56
544 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
545 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 15/02/2566 - 12:20:47
546 0775 สุขผลินไตเทียม 11/01/2566 - 17:19:18
547 0776 โนนสัง 31/01/2566 - 15:48:46
548 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 26/01/2566 - 12:15:02
549 0778 ทรายมูล (PD) -
550 0779 รุ่งรวีไตเทียม -
551 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
552 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล 08/08/2565 - 08:08:08
553 0784 พิบูลมังสาหาร 08/08/2565 - 08:08:08
554 0785 หัวตะพาน 28/03/2566 - 10:53:51
555 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 08/08/2565 - 08:08:08
556 0787 โรงพยาบาลบางนา5 12/02/2566 - 07:01:18
557 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 03/03/2566 - 19:23:22
558 0789 โพนทอง 25/02/2566 - 10:03:48
559 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 27/01/2566 - 10:26:13
560 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 10/03/2566 - 14:03:11
561 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 09/02/2566 - 12:59:39
562 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 14/02/2566 - 19:58:17
563 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพินี 09/03/2566 - 09:46:54
564 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10/02/2566 - 13:53:24
565 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 13/02/2566 - 16:57:49
566 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 14/02/2566 - 14:49:19
567 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 03/01/2566 - 16:46:12
568 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 09/02/2566 - 10:41:08
569 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
570 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 10/02/2566 - 07:11:35
571 0805 คำชะอี 17/03/2566 - 13:23:56
572 0806 โรงพยาบาลลับแล 13/03/2566 - 14:50:58
573 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 13/02/2566 - 15:41:16
574 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 09/01/2566 - 15:25:06
575 0809 นางรอง (บ.บุรีวัตร) 17/03/2566 - 21:01:27
576 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บ.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 08/08/2565 - 08:08:08
577 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 25/01/2566 - 12:22:27
578 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล 08/08/2565 - 08:08:08
579 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 13/02/2566 - 19:06:27
580 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 15/02/2566 - 13:59:05
581 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 08/08/2565 - 08:08:08
582 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 30/01/2566 - 11:44:35
583 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 11/01/2566 - 14:53:58
584 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 11/01/2566 - 15:35:54
585 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 10/02/2566 - 21:13:44
586 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 24/12/2565 - 09:14:39
587 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 08/08/2565 - 08:08:08
588 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 08/08/2565 - 08:08:08
589 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 15/02/2566 - 08:28:35
590 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 09/01/2566 - 15:24:26
591 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 17/03/2566 - 16:40:11
592 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 15/02/2566 - 06:33:38
593 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 14/02/2566 - 14:37:01
594 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 12/01/2566 - 11:23:50
595 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 09/01/2566 - 15:10:07
596 0830 บ.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 08/08/2565 - 08:08:08
597 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 17/01/2566 - 06:51:06
598 0832 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช(หน่วยไตเทียม2) 19/03/2566 - 16:55:13
599 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 14/02/2566 - 10:15:33
600 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 20/02/2566 - 12:19:00
601 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 09/01/2566 - 20:46:57
602 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 29/03/2566 - 13:50:01
603 0837 สามชุก 21/02/2566 - 08:46:58
604 0838 ตระการพืชผล PD -
605 0840 โรงพยาบาลละงู 05/01/2566 - 14:28:06
606 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 06/02/2566 - 18:26:42
607 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บ.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 08/08/2565 - 08:08:08
608 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 20/02/2566 - 14:27:25
609 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บ.บูรพาไบโอเทค จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
610 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 14/02/2566 - 14:15:27
611 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 14/02/2566 - 13:40:31
612 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บ.เจริญกิจการแพทย์) -
613 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 13/02/2566 - 21:37:19
614 0850 สังขะ (CAPD) -
615 0851 เกษตรสมบูรณ์ 10/02/2566 - 11:40:07
616 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
617 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 06/02/2566 - 12:04:35
618 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 07/02/2566 - 15:05:44
619 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 08/08/2565 - 08:08:08
620 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 24/03/2566 - 19:18:43
621 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 14/02/2566 - 09:54:44
622 0858 บ้านไผ่ 09/02/2566 - 11:52:05
623 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 14/02/2566 - 12:34:10
624 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 09/02/2566 - 16:14:02
625 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 07/03/2566 - 16:39:21
626 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 09/02/2566 - 17:15:42
627 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3(หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 20/03/2566 - 21:27:12
628 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 21/03/2566 - 14:26:20
629 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส 02/02/2566 - 15:21:04
630 0866 ห้วยยอด (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
631 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 10/03/2566 - 11:42:39
632 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 22/03/2566 - 10:15:10
633 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 07/02/2566 - 14:57:46
634 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 29/01/2566 - 11:41:27
635 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 03/02/2566 - 17:20:21
636 0872 โรงพยาบาลปราสาท 14/02/2566 - 20:25:24
637 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2(บ.ศรีอุบล) 31/01/2566 - 12:09:18
638 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 14/02/2566 - 17:27:50
639 0875 ค.ไตเทียมเฟรชีเนียส เมดิคอลแคร์ ค.เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 01/03/2566 - 18:19:47
640 0878 บางสะพาน 13/02/2566 - 17:45:04
641 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์ -
642 0880 โรงพยาบาลฝาง 14/02/2566 - 21:23:40
643 0881 พนมไพร 14/02/2566 - 14:56:54
644 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 15/02/2566 - 12:52:09
645 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(CKP Renal) 16/02/2566 - 14:35:07
646 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 09/01/2566 - 17:55:27
647 0886 โรงพยาบาลชะอำ 10/02/2566 - 20:09:31
648 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 28/01/2566 - 10:03:55
649 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2566 - 21:32:12
650 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 24/01/2566 - 12:12:13
651 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 13/03/2566 - 15:59:01
652 0892 โรงพยาบาลสงขลา(หน่วยไตเทียม3) 14/02/2566 - 15:39:54
653 0893 ปุณธดาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
654 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บ.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์ จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
655 0895 บ่อไร่ 28/02/2566 - 15:49:38
656 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 16/02/2566 - 04:43:10
657 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 16/01/2566 - 16:12:59
658 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 25/01/2566 - 11:22:43
659 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 23/03/2566 - 13:53:10
660 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 15/02/2566 - 18:33:30
661 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 13/02/2566 - 17:51:06
662 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย(ไตเทียม2) 14/02/2566 - 17:33:23
663 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 16/01/2566 - 08:39:05
664 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์(บ.อีออดเมด) 08/08/2565 - 08:08:08
665 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์(บ.อีออดเมด) 08/08/2565 - 08:08:08
666 0906 ศรีระยอง 15/02/2566 - 17:24:39
667 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 24/02/2566 - 19:23:10
668 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 10/01/2566 - 08:37:21
669 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 23/03/2566 - 09:01:27
670 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 08/02/2566 - 13:00:49
671 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 15/02/2566 - 11:14:40
672 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 08/08/2565 - 08:08:08
673 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 31/01/2566 - 11:15:46
674 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 15/02/2566 - 07:01:37
675 0916 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 11/02/2566 - 20:23:53
676 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บ.ถาวรพัฒน์จำกัด) 19/01/2566 - 14:30:56
677 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 08/08/2565 - 08:08:08
678 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 08/02/2566 - 16:50:26
679 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ(CAPD) 08/08/2565 - 08:08:08
680 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 16/03/2566 - 07:31:33
681 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 09/02/2566 - 16:26:30
682 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2 ) 15/02/2566 - 14:31:39
683 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 13/02/2566 - 21:15:46
684 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 11/01/2566 - 16:19:19
685 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
686 0929 วิภารามแหลมฉบัง 13/02/2566 - 19:00:35
687 0930 หนองบัวแดง 12/02/2566 - 11:50:07
688 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 13/02/2566 - 18:21:57
689 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
690 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 08/02/2566 - 12:09:53
691 0934 บางปะกอก รังสิต2 10/02/2566 - 19:02:09
692 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 08/02/2566 - 12:21:13
693 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 23/02/2566 - 13:45:18
694 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 03/01/2566 - 17:03:51
695 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 07/02/2566 - 21:07:06
696 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 28/01/2566 - 10:57:46
697 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 13/02/2566 - 10:14:26
698 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
699 0942 รพ.เพชรเวช 14/02/2566 - 19:54:09
700 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 11/02/2566 - 19:55:39
701 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 27/02/2566 - 06:52:24
702 0945 เอ พี เอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 17/01/2566 - 12:58:14
703 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 08/08/2565 - 08:08:08
704 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
705 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 12/02/2566 - 15:09:33
706 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 15/02/2566 - 12:34:01
707 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ 13/02/2566 - 19:05:39
708 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 13/02/2566 - 14:39:06
709 0953 กรุงเทพขอนแก่น 14/02/2566 - 17:57:04
710 0954 ท่าคันโท 11/02/2566 - 16:00:45
711 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 15/02/2566 - 11:12:32
712 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 21/12/2565 - 11:51:06
713 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 16/01/2566 - 15:07:14
714 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 25/01/2566 - 12:47:22
715 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/01/2566 - 18:23:46
716 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 15/02/2566 - 05:35:16
717 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) 24/02/2566 - 16:33:11
718 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บ.อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
719 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD) -
720 0965 มหาสารคาม (PD) -
721 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 12/02/2566 - 08:37:24
722 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 24/03/2566 - 16:02:03
723 0968 ระยอง (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
724 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 08/08/2565 - 08:08:08
725 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอล รีนอลซัพพลาย) 08/08/2565 - 08:08:08
726 0971 สตูล (HD) 22/02/2566 - 11:13:54
727 0972 รามาธิบดี (PD) 13/02/2566 - 16:21:49
728 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 09/01/2566 - 16:16:39
729 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
730 0975 กาฬสินธุ์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
731 0976 วารินชำราบ (PD) 14/02/2566 - 11:12:14
732 0977 ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม 2) (บ.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
733 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 06/02/2566 - 15:51:57
734 0979 สกลนคร (PD) 10/02/2566 - 15:50:56
735 0980 ศรีสะเกษ (HD) 13/02/2566 - 11:18:44
736 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 09/02/2566 - 13:25:17
737 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ (อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ บ.เนพโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด) 14/02/2566 - 17:45:43
738 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 14/02/2566 - 20:40:47
739 0984 ท่าศาลา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
740 0985 คลินิกเวชกรรมบ้านดอน 15/02/2566 - 05:50:00
741 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 01/03/2566 - 16:02:13
742 0987 ยะลา (PD) 15/02/2566 - 10:17:48
743 0988 รพ.ปิยะเวท (piyavate hitech Dialysis) 21/03/2566 - 18:30:17
744 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 31/01/2566 - 15:14:55
745 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 22/03/2566 - 11:30:58
746 0991 หาดใหญ่ (HD) 10/02/2566 - 17:03:17
747 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 13/02/2566 - 15:09:53
748 0993 พัทลุง (PD) -
749 0994 เทพปัญญา2 13/02/2566 - 20:49:55
750 0995 จอมทอง (PD) 01/03/2566 - 13:19:35
751 0996 ตากสิน (PD) -
752 0997 พะเยา (HD) -
753 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 08/03/2566 - 18:14:00
754 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 05/02/2566 - 14:04:59
755 1000 สันทราย 05/02/2566 - 11:02:36
756 1001 อุทุมพรพิสัย 18/03/2566 - 18:23:07
757 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
758 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) 08/03/2566 - 07:51:44
759 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 13/03/2566 - 18:49:34
760 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 15/02/2566 - 11:49:38
761 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
762 1008 ตำรวจ (PD) 10/02/2566 - 15:35:30
763 1009 มุกดาหาร (PD) 15/02/2566 - 10:39:07
764 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 14/02/2566 - 17:43:20
765 1011 ท่าตูม (PD) -
766 1012 รพ.เกษตรวิสัย 20/01/2566 - 20:17:24
767 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 25/03/2566 - 09:34:19
768 1014 พนัสนิคม (PD) 14/02/2566 - 22:32:15
769 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 11/02/2566 - 07:24:56
770 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 11/02/2566 - 20:54:05
771 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 06/02/2566 - 17:03:50
772 1019 สมุทรสาคร (PD) 30/01/2566 - 13:54:15
773 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 23/12/2565 - 22:08:22
774 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 14/02/2566 - 13:21:16
775 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2566 - 12:55:00
776 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 20/01/2566 - 15:41:06
777 1025 โพธาราม (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
778 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 10/01/2566 - 07:59:07
779 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 14/02/2566 - 10:34:01
780 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
781 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) 22/02/2566 - 09:03:18
782 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD) 23/03/2566 - 11:40:22
783 1031 รพ.เลิดสิน (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.เนฟโฟรเมด จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
784 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 16/02/2566 - 15:27:28
785 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา 08/08/2565 - 08:08:08
786 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 02/02/2566 - 16:41:16
787 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/01/2566 - 16:58:35
788 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) 31/01/2566 - 15:46:35
789 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD) 10/02/2566 - 17:30:44
790 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 11/02/2566 - 16:46:06
791 1039 รพ.สตึก (PD) 13/02/2566 - 16:05:09
792 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
793 1041 ราชวิถี (PD) 06/02/2566 - 13:36:50
794 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อิออนเมด จำกัด) 14/02/2566 - 17:59:12
795 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 15/03/2566 - 10:36:37
796 1044 บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต จำกัด (PD) 06/02/2566 - 16:52:48
797 1045 กระทุ่มแบน (PD) 21/02/2566 - 12:52:23
798 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 06/02/2566 - 19:06:36
799 1047 แม่จัน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
800 1048 สันทราย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
801 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 16/02/2566 - 15:01:26
802 1050 รพ.ชลบุรี (PD) 15/02/2566 - 13:01:22
803 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) 22/02/2566 - 15:52:59
804 1052 รพ.น่าน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
805 1053 รพ.ทองผาภูมิ 17/03/2566 - 15:49:50
806 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 09/01/2566 - 16:26:35
807 1055 สมุทรปราการ (PD) 13/02/2566 - 13:45:32
808 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 15/02/2566 - 12:40:55
809 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
810 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 16/02/2566 - 12:57:55
811 1059 นครนายก (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
812 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 10/02/2566 - 14:25:04
813 1061 ชัยนาทนเรนทร (PD) -
814 1062 นางรอง (PD) 28/03/2566 - 11:56:15
815 1063 ทุ่งสง (PD) -
816 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
817 1065 เลิดสิน (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
818 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม 15/02/2566 - 17:43:34
819 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 15/02/2566 - 09:51:48
820 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
821 1069 รพ.ประโคนชัย (บ.อีออนเมด จำกัด) 14/02/2566 - 19:51:07
822 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บ.เชฟตี้ฮีโม จำกัด) 11/02/2566 - 17:27:42
823 1071 รพ.พรชัย (บ.แทนไต จำกัด) 14/02/2566 - 21:36:45
824 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 13/02/2566 - 06:54:44
825 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 31/01/2566 - 10:20:32
826 1074 รพ.ปาย 15/01/2566 - 14:59:10
827 1075 แม่สะเรียง 16/02/2566 - 11:47:30
828 1076 นครปฐม (PD) 24/02/2566 - 13:00:16
829 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 13/02/2566 - 20:28:12
830 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD) -
831 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
832 1080 ลำพูน (HD) 06/02/2566 - 20:46:54
833 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บ.เพชรบุรี-ฮีโม) 08/08/2565 - 08:08:08
834 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2566 - 15:14:17
835 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2 ) 08/08/2565 - 08:08:08
836 1084 ราชธานี (ไตเทียม 2) (บ.อยุธยาไตเทียม จำกัด) 14/02/2566 - 07:12:28
837 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคทีเมดิคอล เซอร์วิส 07/02/2566 - 08:16:44
838 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) 29/03/2566 - 17:32:42
839 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
840 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 02/02/2566 - 16:32:58
841 1089 รพ.สันป่าตอง (บ.ฟริซิเนียส) หน่วยไตเทียม 3 10/02/2566 - 12:51:35
842 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 09/01/2566 - 15:37:46
843 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 09/02/2566 - 15:10:03
844 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 07/02/2566 - 18:56:39
845 1093 รพ.สนามชัย (บ.กรุงเทพฮีโมแคร์ จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
846 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (หน่วยไตเทียม 2 )บ.อีออนเมด 20/02/2566 - 12:47:48
847 1095 รพ.ทุ่งสง (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
848 1096 รพ.บัวใหญ่ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 01/02/2566 - 20:12:26
849 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
850 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 15/02/2566 - 13:23:27
851 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
852 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 11/02/2566 - 17:33:08
853 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 14/02/2566 - 13:28:19
854 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 14/02/2566 - 14:44:05
855 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 09/02/2566 - 17:44:40
856 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 14/02/2566 - 10:07:09
857 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD) 10/02/2566 - 15:54:31
858 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 08/08/2565 - 08:08:08
859 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 21/01/2566 - 15:19:15
860 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 13/02/2566 - 16:54:06
861 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 22/03/2566 - 14:29:04
862 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บ.รีนีล ลิงค์ จำกัด) 03/02/2566 - 14:44:05
863 1111 พระจอมเกล้า (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
864 1112 รพ.กบินทร์บุรี 23/03/2566 - 15:51:37
865 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บ.เคที เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 11/02/2566 - 16:32:29
866 1114 รพ.บางบ่อ (บ.บี แอนด์ เอส ไตเทียม จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
867 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 13/02/2566 - 18:31:52
868 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 14/02/2566 - 15:56:58
869 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2566 - 13:34:22
870 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 31/01/2566 - 07:47:09
871 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
872 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 09/01/2566 - 17:21:20
873 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 10/03/2566 - 15:08:33
874 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9 ) 10/01/2566 - 13:51:42
875 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง 09/01/2566 - 14:44:44
876 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 15/02/2566 - 09:09:28
877 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส (เชียงใหม่) 07/02/2566 - 14:12:38
878 1126 บ้านฉาง 08/08/2565 - 08:08:08
879 1127 หนองคาย (PD) -
880 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ไตเทียม 2) บ.อิออนเมด จำกัด 10/01/2566 - 18:36:13
881 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 10/02/2566 - 18:40:11
882 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 31/01/2566 - 10:55:44
883 1131 รพ.เกาะคา (บ.เนฟโฟร พลัส จำกัด) 13/02/2566 - 20:03:06
884 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บ.นำชัย เมดิแคร์ จำกัด) 12/02/2566 - 15:54:54
885 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD) -
886 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 23/03/2566 - 16:59:37
887 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 17/01/2566 - 13:48:58
888 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 08/08/2565 - 08:08:08
889 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 09/02/2566 - 12:16:02
890 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/03/2566 - 11:56:14
891 1139 ชัยบาดาล (หน่วยไตเทียม 2) บ.เจริญวัตร จำกัด 11/02/2566 - 06:15:49
892 1140 นครพิงค์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
893 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2) 30/01/2566 - 22:09:53
894 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 18/03/2566 - 13:47:54
895 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 18/01/2566 - 09:23:20
896 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 23/03/2566 - 09:58:53
897 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 09/12/2565 - 17:41:59
898 1146 รพ.นครคริสเตียน (บ.ไตรมิตรไตเทียม) 13/02/2566 - 15:30:48
899 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บ.nephromed) 28/01/2566 - 19:36:22
900 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก 09/01/2566 - 16:00:35
901 1149 รพ.สตึก (บ.อีออนเมด จำกัด) 14/02/2566 - 07:56:51
902 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2) 12/02/2566 - 15:29:53
903 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
904 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ดาวิต้า เมดิคอล 13/02/2566 - 20:14:32
905 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บ.เคแน๊ปโคแคร์ จำกัด) 23/02/2566 - 22:05:19
906 1154 รพ.โคกโพธิ์ (บ.ฮีโมเฟริส์ จำกัด) 30/01/2566 - 16:49:57
907 1155 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 26/01/2566 - 14:43:45
908 1156 แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตน์โรคไต ชั้น3 09/01/2566 - 17:47:35
909 1157 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมพยัคฆ์ 14/02/2566 - 18:46:56
910 1158 จันทรุเบกษา พอ. 14/02/2566 - 20:55:44
911 1159 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
912 1160 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (PD) 10/02/2566 - 18:56:07
913 1161 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ. เก่า) บ.อิออนเมด จำกัด 14/02/2566 - 20:10:47
914 1162 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (HD) 13/02/2566 - 19:58:33
915 1163 ตรัง (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
916 1164 เกษมวัฒนาคลีนิกเวชกรรม 09/01/2566 - 14:42:35
917 1165 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (บ.สัตหีบไตเทียม จำกัด) 22/02/2566 - 09:02:03
918 1166 มลิวรรณไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
919 1167 แก่นคูณไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 06/02/2566 - 18:43:29
920 1168 รพ.เชียงรายอินเตอร์ (บ.อีออนเมด จำกัด) 22/03/2566 - 13:37:08
921 1169 ภูมิเวทคลินิกเวชกรรม 03/02/2566 - 11:20:08
922 1170 พหล 62 คลินิกเวชกรรม 05/03/2566 - 17:08:25
923 1171 รพ.แก้งคร้อ 14/02/2566 - 14:24:18
924 1172 โรงพยาบาลดงหลวง 29/12/2565 - 18:13:28
925 1173 รพ.ศรีสงคราม (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 07/02/2566 - 07:45:34
926 1174 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 07/02/2566 - 17:42:43
927 1175 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส(บางพูนเมดิคัล ไตเทียม) 12/02/2566 - 08:36:17
928 1176 กาฬสินธุ์ (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
929 1177 คลินิกเวชกรรมนิรันดร์ 04/02/2566 - 17:47:58
930 1178 รพ.ยโสธร (บ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 04/03/2566 - 10:51:23
931 1179 ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต คู่เมืองกระบี่ 17/01/2566 - 15:29:11
932 1180 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมวชิรเวช 14/02/2566 - 07:48:11
933 1181 รัตนเวช 22 ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น4 27/01/2566 - 10:55:10
934 1182 สกลมงคลคลีนิกเวชกรรม 09/02/2566 - 09:12:19
935 1183 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (หน่วยไตเทียม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) บ.อิออนเมด จำกัด 13/02/2566 - 18:48:43
936 1184 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ 14/02/2566 - 18:34:57
937 1185 รพ.กันทรลักษ์ (หน่วยไตเทียม 2) 09/02/2566 - 16:04:40
938 1186 รพ.อินทร์บุรี (หน่วยไตเทียม อาคาร ภปร.1) 14/02/2566 - 22:46:06
939 1187 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม (สมุทรสาคร 2) (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 08/02/2566 - 08:03:09
940 1188 เมดิแคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
941 1189 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (บ.อิออนเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
942 1190 ตะกั่วป่าคลินิกเวชกรรม 16/03/2566 - 09:33:42
943 1191 ธนาวุฒิคลินิกเวชกรรม 13/03/2566 - 07:04:39
944 1192 บ้านโพธิ์ (หน่วยไตเทียม 2) บ.บี แอนด์ เอสไตเทียม จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
945 1193 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 2 (สถานที่ 2) 28/02/2566 - 07:45:43
946 1194 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (PD) 27/02/2566 - 16:07:44
947 1195 เจริญสุขคลินิกเวชกรรม 27/03/2566 - 07:18:55
948 1196 รพ.ธนบุรี อู่ทอง (บ.แฮปปิเนส ฟอร์ ออล จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
949 1197 ท่าแซะคลินิกเวชกรรม 09/01/2566 - 15:40:30
950 1198 สมุทรปราการ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 15/02/2566 - 06:31:41
951 1199 คลองด่านไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคไต 02/03/2566 - 13:53:59
952 1200 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนราตรี 24/11/2565 - 08:57:29
953 1201 บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต หน่วยที่2 22/02/2566 - 18:21:11
954 1202 สะพานปทุมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 07/02/2566 - 07:09:58
955 1203 รพ.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บ.พญาไท ฮีโมเทค จำกัด) 17/02/2566 - 14:17:54
956 1204 รพ.ครบุรี (บ.อิออน เมด จำกัด) 17/01/2566 - 16:36:27
957 1205 บีบราวน์สายธาราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 28/01/2566 - 19:12:02
958 1206 รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 12/02/2566 - 11:21:16
959 1207 หน่วยไตเทียม คลินิกเวชกรรมเปาโล (บ.โชคชัยรักษา จำกัด) 14/02/2566 - 09:48:11
960 1208 คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์แพทย์ถิรพล 20/01/2566 - 20:40:21
961 1209 รพ.พิมาย (บ.อีออนเมด จำกัด) 25/01/2566 - 17:28:23
962 1210 รพ.พริ๊นซ์ ศรีสะเกษ (หจก.ศรีสะเกษเมดิแคร์) 13/02/2566 - 17:39:57
963 1211 รพ.วิมุต 15/02/2566 - 12:58:09
964 1212 ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (บ.เนพโฟรเมด) 15/02/2566 - 07:49:31
965 1213 คลินิกเวชกรรมภูงา 31/01/2566 - 17:12:01
966 1214 รพ.ระนอง (PD) 20/02/2566 - 16:37:02
967 1215 ปุณธดาคลินิกเวชกรรม (บ.ปุณธดาไตเทียม จำกัด) 08/12/2565 - 10:30:35
968 1216 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 27/03/2566 - 18:11:18
969 1217 บางพลีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 20/03/2566 - 07:16:06
970 1218 นิคมคำสร้อย 03/02/2566 - 13:56:27
971 1219 รพ.หัวหิน หน่วยไตเทียม 2 (บ.บีแอนด์ เอส ไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
972 1220 รพ.ขลุง 08/08/2565 - 08:08:08
973 1221 รพ.บางปะกง (บ.มิตรภาพเอชดี จำกัด) 09/03/2566 - 15:22:06
974 1222 รพ.บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตบ.สุทธิชัยไตเทียม) 23/03/2566 - 12:46:39
975 1223 รพ.อินทรารัตน์ 06/01/2566 - 12:10:34
976 1224 นิตโยคลินิกเวชกรรม 29/03/2566 - 16:57:18
977 1225 คิดนี่เซ่นส์คลินิกเวชกรรม 06/01/2566 - 15:31:32
978 1226 เซนต์เมรี่ หน่วยไตเทียม 2 (บ.สุระฮีโม จำกัด) 28/03/2566 - 07:39:06
979 1227 เทียนฟ้าประชาการุณย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/02/2566 - 14:12:07
980 1228 รพ.สีคิ้ว (บ.บางโพ ฮีโม จำกัด) 30/01/2566 - 16:04:55
981 1229 รพ.ขามสะแกแสง (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 27/03/2566 - 17:08:00
982 1230 รพ.เชียงคำ (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2566 - 21:03:56
983 1231 สแควร์นนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 09/01/2566 - 15:04:49
984 1232 สามชุก (หน่วยไตเทียม 2) 09/01/2566 - 16:44:59
985 1233 เทพรัตน์นครราชสีมา (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
986 1234 รพ.น้ำปาด (บ.เจนเนอรัล เมดิคอล แคร์ จำกัด) 28/01/2566 - 15:34:50
987 1235 รพ.รวมแพทย์ชัยนาท (หน่วยไตเทียม 2) 14/03/2566 - 11:41:11
988 1236 คลินิกไตเทียมบางนรา 14/02/2566 - 09:02:46
989 1237 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตฮักสุขภาพ 07/02/2566 - 15:45:37
990 1238 พลพลอยคลินิกเวชกรรม 09/01/2566 - 15:51:04
991 1239 งามวงศ์วานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
992 1240 ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต 22/12/2565 - 14:27:29
993 1241 รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา 31/01/2566 - 12:10:17
994 1242 รพ.ธัญบุรี (บ.อีออนเมด จำกัด) 29/11/2565 - 12:47:32
995 1243 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 08/08/2565 - 08:08:08
996 1245 วีอาร์พีคลินิกเวชกรรม 02/03/2566 - 19:24:40
997 1246 รพ.นาจะหลวย (หจก. รีนัลทรีทเม้นท์) 12/02/2566 - 22:16:30
998 1247 สิรินธร (PD) 17/02/2566 - 10:03:15
999 1248 พระปกเกล้า หน่วยไตเทียม 2 (บ.อิออน เมด จำกัด) -
1000 1249 คลินิกเวชกรรมอบอุ่นบึงกาฬ 01/02/2566 - 14:36:38
1001 1250 พิษณุเวช อุตรดิตถ์ 04/02/2566 - 17:24:43
1002 1251 ยิ่งยศไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 17/03/2566 - 18:02:40
1003 1252 กรุงเทพ สนามจันทร์ (หน่วยไตเทียม2) 30/01/2566 - 16:52:28
1004 1253 ไตเทียมท่าศาลา คลินิกเวชกรรม หมอเจน 05/01/2566 - 12:03:29
1005 1254 ทับเที่ยงคลินิกเวชกรรม 17/03/2566 - 16:51:10
1006 1255 สุวรรณภูมิ (PD) 16/02/2566 - 11:08:10
1007 1256 ปู่เจ้า 2 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/03/2566 - 17:21:05
1008 1257 รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 08/03/2566 - 16:42:57
1009 1258 ศูนย์ไตเทียมศรีสะเกษเมดิแคร์ 09/03/2566 - 09:47:47
1010 1259 กุมภวาปีคลินิกเวชกรรม 01/03/2566 - 10:24:26
1011 1260 เซกาคลินิกเวชกรรม 14/02/2566 - 17:37:48
1012 1261 บำราศนราดูร (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2566 - 17:28:03
1013 1262 ลำพูน ใกล้หมอ (เนฟโฟรเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
1014 1263 พหลพลพยุหเสนา (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 19/01/2566 - 10:39:08
1015 1264 อุตรดิตถ์ (หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน) 20/01/2566 - 19:00:04
1016 1265 โรงพยาบาลขุขันธ์ (PD) -
1017 1266 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงแสน 08/02/2566 - 10:27:45
1018 1267 รพ.ลำดวน (บ.อิออนเมด จำกัด) 24/03/2566 - 17:57:51
1019 1268 ชีวาคิดนี่แคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (รีนัลลิงค์ จำกัด) 14/02/2566 - 11:24:40
1020 1269 รพ.วิเชียรบุรี 11/03/2566 - 16:21:23
1021 1270 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 13/02/2566 - 15:00:54
1022 1271 วงเวียนใหญ่ไตเทียมคลีนิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 28/02/2566 - 21:04:09
1023 1272 พันธมิตรมีนบุรีคลินิกเวชกรรม 24/03/2566 - 10:02:17
1024 1273 ยูดีอาร์ชีคลินิกเวชกรรม 04/03/2566 - 18:50:22
1025 1274 พะเยา-ราม (หน่วยไตเทียม 2 ) 01/02/2566 - 18:58:15
1026 1275 ศาลายา (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.ศาลายาไตเทียม จำกัด 09/01/2566 - 18:57:17
1027 1276 รักษ์รวมชัยคลินิกเวชกรรม 27/03/2566 - 14:46:25
1028 1277 คลินิกเวชกรรมสว่างวัฒนะ 13/02/2566 - 18:07:45
1029 1278 เดชาคลินิกเวชกกรรม 15/03/2566 - 12:46:10
1030 1279 ราชพฤกษ์กบินทร์คลินิกเวชกรรม 14/02/2566 - 19:27:27
1031 1280 รพ.นวเวช 07/02/2566 - 14:42:07
1032 1281 ราชพฤกษ์บ้านบึงคลินิกเวชกรรม 09/01/2566 - 15:39:30
1033 1282 ราชพฤกษ์น่านคลินิกเวชกรรม 09/01/2566 - 16:22:45
1034 1283 รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บ.เนฟโฟรเมด จำกัด) 14/02/2566 - 09:51:17
1035 1284 ทียู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหลอดเลือดและไตเทียม 23/09/2565 - 08:58:25
1036 1285 บ้านพรุคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 27/03/2566 - 15:32:46
1037 1286 โรงพยาบาลหัวตะพาน (ศูนย์ไตเทียมปริย์ติวีรภรณ์) 27/02/2566 - 13:09:31
1038 1287 แท่นคำคลินิกเวชกรรม 10/02/2566 - 16:33:51
1039 1288 ราชพฤกษ์กระทุ่มแบนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 20/03/2566 - 14:13:07
1040 1289 โพนทราย 14/02/2566 - 19:20:58
1041 1290 มะการักษ์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อีออนเมด จำกัด) 13/02/2566 - 19:12:02
1042 1291 ขวัญใจคลินิกเวชกรรม 29/03/2566 - 11:50:49
1043 1292 พลอยคลินิกเวชกรรม 09/03/2566 - 17:58:54
1044 1293 วิภาราม สมุทรสาคร(บ.จิตดี41 จำกัด) 25/03/2566 - 14:31:37
1045 1294 รพ.แก่งคอย (บ.อิออนเมด จำกัด) 18/02/2566 - 10:16:15
1046 1295 รพ.สูงเม่น (บ.เจนเนอรัล เมดดิคอล แคร์ จำกัด) 20/03/2566 - 18:07:40
1047 1296 รพ.อุดรธานี หน่วยไตเทียม 2 (บ.อีออนเมด จำกัด) 07/03/2566 - 10:17:35
1048 1297 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตพนัสนิคมคลินิกไตเทียม 19/01/2566 - 12:34:29
1049 1298 รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา หน่วยไตเทียม 2 (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 14/02/2566 - 18:02:41
1050 1299 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช (บ.อีออนเมด จำกัด) 06/02/2566 - 18:26:43
1051 1300 บุญรักษาคลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/02/2566 - 15:22:27
1052 1301 ราชพฤกษ์ลำปางคลินิกเวชกรรม 14/02/2566 - 20:01:44
1053 1302 ระพีพัฒน์หนองแคไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 11/02/2566 - 10:33:10
1054 1303 รพ.น้ำยืน 21/02/2566 - 11:53:30
1055 1304 รพ.วิภารามปากเกร็ด (ไตเทียมชั้น7) 15/02/2566 - 14:26:28
1056 1305 ราชพฤกษ์ชลบุรีคลินิกเวชกรรม 22/03/2566 - 15:32:43
1057 1306 คลินิกเวชกรรมไตเทียมสองคุณหมอ 14/01/2566 - 11:53:08
1058 1307 นายแพทย์กรองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 08/03/2566 - 15:18:42
1059 1308 คลินิกไตเทียมรัตนะรุ่งโรจน์คลินิกเฉพาะทางอายุศาสตร์โรคไต 12/01/2566 - 13:26:37
1060 1309 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ ชั้น 2 13/02/2566 - 18:14:12
1061 1310 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตบ้านใหม่ไตเทียม 09/01/2566 - 16:34:08
1062 1311 วานรมงคลคลินิกเวชกรรม 27/03/2566 - 16:04:27
1063 1312 รพ.หนองกี่ 26/01/2566 - 12:28:28
1064 1313 รพ.สิโรรส ปัตตานี 21/03/2566 - 14:19:54
1065 1314 สรงประภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/02/2566 - 12:27:38
1066 1315 สามพี่น้องคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 12/02/2566 - 19:52:35
1067 1316 รพ.สามร้อยยอด -
1068 1317 เจ้าพระยาไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 06/03/2566 - 19:06:43
1069 1318 อ่อนนุชคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2566 - 20:31:32
1070 1319 สุอาภาคลินิกเวชกรรม 16/02/2566 - 09:03:34
1071 1320 เลยรักษ์ไต คลินิกเวชกรรม 13/02/2566 - 16:21:37
1072 1321 พนมสารคามไตเทียมคลินิก 29/01/2566 - 13:44:41
1073 1322 โพธาราม (หน่วยไตเทียม 2) 15/03/2566 - 11:57:13
1074 1323 กำแพงเพชร (หน่วยไตเทียม 2) -
1075 1324 เอกชล 2 อ่างศิลา (ชั้น 2) หน่วยไตเทียม 2 14/03/2566 - 18:28:29
1076 1325 โรงพยาบาลหล่มสัก (HD) 01/03/2566 - 13:45:27
1077 1326 รพ.แม่ระมาด 29/11/2565 - 16:27:07
1078 1327 รพ.เอ็ม ที อินเตอร์เมด เชียงใหม่ 21/12/2565 - 15:36:08
1079 1328 แหลมฉบังคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/01/2566 - 18:51:54
1080 1329 รพ.อานันทมหิดล (หน่วยไตเทียม1) 14/02/2566 - 14:17:31
1081 1330 รพ.ย่านตาขาว 23/03/2566 - 09:03:46
1082 1331 รพ.นพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า 13/02/2566 - 18:42:23
1083 1332 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 26/01/2566 - 08:54:03
1084 1333 คลินิกหมอปกครอง หมอมณีรัตน์ 08/02/2566 - 12:04:04
1085 1334 วีคอมฟอร์มคลินิกเวชกรรม 09/01/2566 - 16:49:07
1086 1335 รพ.เทิง 25/03/2566 - 18:11:17
1087 1336 คลินิกเวชกรรมลำปางไตเทียม -
1088 1337 รพ.ขุนหาญ 13/02/2566 - 09:50:57
1089 1338 คลินิกเวชกรรมเดชอุดมไตเทียม 13/02/2566 - 19:14:57
1090 1339 รพ.เชียงยืน 29/03/2566 - 16:59:29
1091 1340 ศิวพรสหคลินิก 13/02/2566 - 17:27:23
1092 1341 รพ.พาน (PD) 24/03/2566 - 10:38:44
1093 1342 คลินิกเวชกรรมราษีรุ่งโรจน์ 14/02/2566 - 09:27:49
1094 1343 คลินิกเวชกรรมรักษ์ไตบางพระ 13/02/2566 - 20:52:42
1095 1344 เทศบาลเมืองนครพนม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม 02/02/2566 - 12:53:37
1096 1345 ราชพฤกษ์สุราษคลินิกเวชกรรม -
1097 1346 เพชบุระรุ่งเรืองคลินิกเวชกรรม 02/02/2566 - 14:53:36
1098 1347 รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี (บริษัท อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 14/02/2566 - 12:44:52
1099 1348 รพ.รัตนบุรี (บริษัท บางโพฮีโม จำกัด) 14/02/2566 - 09:30:13
1100 1349 คลินิกเวชกรรมวีแคร์ ลาดพร้าว 93 -
1101 1350 รพ.พริ๊นซ์ อุทัยธานี (บริษัท นันทวัตรฮีโม จำกัด) 12/02/2566 - 07:46:43
1102 1351 คลินิกเวชกรรมอยุธยาสุขเกษม 28/03/2566 - 19:07:29
1103 1352 คลินิกเวชกรรมหมอเอกพล-ชลดา -
1104 1353 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หน่วยไตเทียม 2) บริษัท เค ที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 10/02/2566 - 15:32:03
1105 1354 สหคลินิก สุวรรณภูมิ เฮลท์เมด 17/01/2566 - 11:48:48
1106 1355 พีเอสเอ็นคลินิกเวชกรรม 22/03/2566 - 11:47:36
1107 1356 สามพราน (HD) 16/01/2566 - 11:07:29
1108 1357 ทับสะแกคลินิกเวชกรรม 28/02/2566 - 11:55:02
1109 1358 สุขเสนาคลินิกเวชกรรม 13/02/2566 - 13:19:50
1110 1359 รพ.ศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร (บ.เนโฟรจีน่า จำกัด) 06/03/2566 - 09:48:55
1111 1360 เพื่อนไต คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 16/02/2566 - 12:51:04
1112 1361 รพ.โซ่พิสัย (บ.พิชญาภาไตเทียม จำกัด) -
1113 1362 ราชพฤกษ์เลิงนกทาคลินิกเวชกรรม (บ.วรรณวิไลไตเทียม จำกัด) -
1114 1363 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมบางกรวย -
1115 1364 มูลนิธิศูนย์ไตเทียมปั้นซันขัก -
1116 1365 รพ.เถิน (บ.เนฟโฟรพลัส จำกัด) 10/02/2566 - 13:59:06
1117 1366 คลินิกเวชกรรมเฟรชีเนียส เมดิคอล แคร์ สุขุมวิท 71 14/02/2566 - 14:16:36
1118 1367 คลินิกเวชกรรมศรีราชา -
1119 1368 ไตดีลำพูนคลินิกเวชกรรม (ศูนย์ไตผ่านการรับรองจากสปสช.) -
1120 1369 รพ.ตากใบ (บ.อีออนเมด จำกัด) -
1121 1370 คลินิคเวชกรรมเมดแคร์ 23/03/2566 - 17:15:50
1122 1371 ราชพฤกษ์พัทยาคลินิกเวชกรรม -
1123 1372 รพ.ธนบุรี 2 - บ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) -
1124 1373 คลินิกเวชกรรมไตรักษ์ -