รายงานศูนย์(ทดสอบ)


  สำหรับการอบรมรอบที่ 2/2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 [TRT Coordinator Online]
รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3.3.1.0] วันที่ 03/12/2565 15:42:30 เปิดให้บริการทั้งหมด 400 ศูนย์

ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 5001 อบรม Test Center 5001 -
2 5002 อบรม Test Center 5002 24/06/2565 - 13:24:15
3 5003 อบรม Test Center 5003 -
4 5004 อบรม Test Center 5004 -
5 5005 อบรม Test Center 5005 24/06/2565 - 13:22:37
6 5006 อบรม Test Center 5006 -
7 5007 อบรม Test Center 5007 -
8 5008 อบรม Test Center 5008 24/06/2565 - 13:39:25
9 5009 อบรม Test Center 5009 24/06/2565 - 13:22:33
10 5010 อบรม Test Center 5010 -
11 5011 อบรม Test Center 5011 -
12 5012 อบรม Test Center 5012 -
13 5013 อบรม Test Center 5013 -
14 5014 อบรม Test Center 5014 24/06/2565 - 13:23:50
15 5015 อบรม Test Center 5015 24/06/2565 - 13:22:22
16 5016 อบรม Test Center 5016 -
17 5017 อบรม Test Center 5017 -
18 5018 อบรม Test Center 5018 -
19 5019 อบรม Test Center 5019 -
20 5020 อบรม Test Center 5020 -
21 5021 อบรม Test Center 5021 -
22 5022 อบรม Test Center 5022 24/06/2565 - 13:22:08
23 5023 อบรม Test Center 5023 -
24 5024 อบรม Test Center 5024 24/06/2565 - 13:35:14
25 5025 อบรม Test Center 5025 -
26 5026 อบรม Test Center 5026 -
27 5027 อบรม Test Center 5027 -
28 5028 อบรม Test Center 5028 -
29 5029 อบรม Test Center 5029 -
30 5030 อบรม Test Center 5030 -
31 5031 อบรม Test Center 5031 24/06/2565 - 13:29:52
32 5032 อบรม Test Center 5032 -
33 5033 อบรม Test Center 5033 -
34 5034 อบรม Test Center 5034 -
35 5035 อบรม Test Center 5035 24/06/2565 - 13:24:49
36 5036 อบรม Test Center 5036 -
37 5037 อบรม Test Center 5037 24/06/2565 - 13:24:07
38 5038 อบรม Test Center 5038 24/06/2565 - 13:21:49
39 5039 อบรม Test Center 5039 -
40 5040 อบรม Test Center 5040 24/06/2565 - 13:29:13
41 5041 อบรม Test Center 5041 -
42 5042 อบรม Test Center 5042 -
43 5043 อบรม Test Center 5043 -
44 5044 อบรม Test Center 5044 -
45 5045 อบรม Test Center 5045 -
46 5046 อบรม Test Center 5046 24/06/2565 - 13:24:57
47 5047 อบรม Test Center 5047 -
48 5048 อบรม Test Center 5048 -
49 5049 อบรม Test Center 5049 -
50 5050 อบรม Test Center 5050 -
51 5051 อบรม Test Center 5051 -
52 5052 อบรม Test Center 5052 -
53 5053 อบรม Test Center 5053 24/06/2565 - 13:24:57
54 5054 อบรม Test Center 5054 24/06/2565 - 13:39:53
55 5055 อบรม Test Center 5055 24/06/2565 - 13:24:21
56 5056 อบรม Test Center 5056 24/06/2565 - 13:43:03
57 5057 อบรม Test Center 5057 24/06/2565 - 13:27:17
58 5058 อบรม Test Center 5058 -
59 5059 อบรม Test Center 5059 -
60 5060 อบรม Test Center 5060 -
61 5061 อบรม Test Center 5061 -
62 5062 อบรม Test Center 5062 -
63 5063 อบรม Test Center 5063 -
64 5064 อบรม Test Center 5064 24/06/2565 - 13:23:23
65 5065 อบรม Test Center 5065 -
66 5066 อบรม Test Center 5066 -
67 5067 อบรม Test Center 5067 24/06/2565 - 13:25:03
68 5068 อบรม Test Center 5068 -
69 5069 อบรม Test Center 5069 -
70 5070 อบรม Test Center 5070 -
71 5071 อบรม Test Center 5071 -
72 5072 อบรม Test Center 5072 -
73 5073 อบรม Test Center 5073 -
74 5074 อบรม Test Center 5074 -
75 5075 อบรม Test Center 5075 -
76 5076 อบรม Test Center 5076 -
77 5077 อบรม Test Center 5077 -
78 5078 อบรม Test Center 5078 -
79 5079 อบรม Test Center 5079 -
80 5080 อบรม Test Center 5080 -
81 5081 อบรม Test Center 5081 -
82 5082 อบรม Test Center 5082 -
83 5083 อบรม Test Center 5083 -
84 5084 อบรม Test Center 5084 -
85 5085 อบรม Test Center 5085 -
86 5086 อบรม Test Center 5086 -
87 5087 อบรม Test Center 5087 -
88 5088 อบรม Test Center 5088 -
89 5089 อบรม Test Center 5089 -
90 5090 อบรม Test Center 5090 -
91 5091 อบรม Test Center 5091 -
92 5092 อบรม Test Center 5092 -
93 5093 อบรม Test Center 5093 -
94 5094 อบรม Test Center 5094 -
95 5095 อบรม Test Center 5095 -
96 5096 อบรม Test Center 5096 -
97 5097 อบรม Test Center 5097 -
98 5098 อบรม Test Center 5098 -
99 5099 อบรม Test Center 5099 -
100 5100 อบรม Test Center 5100 -
101 5101 อบรม Test Center 5101 -
102 5102 อบรม Test Center 5102 -
103 5103 อบรม Test Center 5103 -
104 5104 อบรม Test Center 5104 -
105 5105 อบรม Test Center 5105 -
106 5106 อบรม Test Center 5106 -
107 5107 อบรม Test Center 5107 -
108 5108 อบรม Test Center 5108 -
109 5109 อบรม Test Center 5109 -
110 5110 อบรม Test Center 5110 -
111 5111 อบรม Test Center 5111 -
112 5112 อบรม Test Center 5112 -
113 5113 อบรม Test Center 5113 -
114 5114 อบรม Test Center 5114 -
115 5115 อบรม Test Center 5115 -
116 5116 อบรม Test Center 5116 -
117 5117 อบรม Test Center 5117 -
118 5118 อบรม Test Center 5118 -
119 5119 อบรม Test Center 5119 -
120 5120 อบรม Test Center 5120 -
121 5121 อบรม Test Center 5121 -
122 5122 อบรม Test Center 5122 -
123 5123 อบรม Test Center 5123 -
124 5124 อบรม Test Center 5124 -
125 5125 อบรม Test Center 5125 -
126 5126 อบรม Test Center 5126 -
127 5127 อบรม Test Center 5127 -
128 5128 อบรม Test Center 5128 -
129 5129 อบรม Test Center 5129 -
130 5130 อบรม Test Center 5130 -
131 5131 อบรม Test Center 5131 -
132 5132 อบรม Test Center 5132 -
133 5133 อบรม Test Center 5133 -
134 5134 อบรม Test Center 5134 -
135 5135 อบรม Test Center 5135 -
136 5136 อบรม Test Center 5136 -
137 5137 อบรม Test Center 5137 -
138 5138 อบรม Test Center 5138 -
139 5139 อบรม Test Center 5139 -
140 5140 อบรม Test Center 5140 -
141 5141 อบรม Test Center 5141 -
142 5142 อบรม Test Center 5142 -
143 5143 อบรม Test Center 5143 -
144 5144 อบรม Test Center 5144 -
145 5145 อบรม Test Center 5145 -
146 5146 อบรม Test Center 5146 -
147 5147 อบรม Test Center 5147 -
148 5148 อบรม Test Center 5148 -
149 5149 อบรม Test Center 5149 -
150 5150 อบรม Test Center 5150 -
151 5151 อบรม Test Center 5151 -
152 5152 อบรม Test Center 5152 -
153 5153 อบรม Test Center 5153 -
154 5154 อบรม Test Center 5154 -
155 5155 อบรม Test Center 5155 -
156 5156 อบรม Test Center 5156 -
157 5157 อบรม Test Center 5157 -
158 5158 อบรม Test Center 5158 -
159 5159 อบรม Test Center 5159 -
160 5160 อบรม Test Center 5160 -
161 5161 อบรม Test Center 5161 -
162 5162 อบรม Test Center 5162 -
163 5163 อบรม Test Center 5163 -
164 5164 อบรม Test Center 5164 -
165 5165 อบรม Test Center 5165 -
166 5166 อบรม Test Center 5166 -
167 5167 อบรม Test Center 5167 -
168 5168 อบรม Test Center 5168 -
169 5169 อบรม Test Center 5169 -
170 5170 อบรม Test Center 5170 -
171 5171 อบรม Test Center 5171 -
172 5172 อบรม Test Center 5172 -
173 5173 อบรม Test Center 5173 -
174 5174 อบรม Test Center 5174 -
175 5175 อบรม Test Center 5175 -
176 5176 อบรม Test Center 5176 -
177 5177 อบรม Test Center 5177 -
178 5178 อบรม Test Center 5178 -
179 5179 อบรม Test Center 5179 -
180 5180 อบรม Test Center 5180 -
181 5181 อบรม Test Center 5181 -
182 5182 อบรม Test Center 5182 -
183 5183 อบรม Test Center 5183 -
184 5184 อบรม Test Center 5184 -
185 5185 อบรม Test Center 5185 -
186 5186 อบรม Test Center 5186 -
187 5187 อบรม Test Center 5187 -
188 5188 อบรม Test Center 5188 -
189 5189 อบรม Test Center 5189 -
190 5190 อบรม Test Center 5190 -
191 5191 อบรม Test Center 5191 -
192 5192 อบรม Test Center 5192 -
193 5193 อบรม Test Center 5193 -
194 5194 อบรม Test Center 5194 -
195 5195 อบรม Test Center 5195 -
196 5196 อบรม Test Center 5196 -
197 5197 อบรม Test Center 5197 -
198 5198 อบรม Test Center 5198 -
199 5199 อบรม Test Center 5199 -
200 5200 อบรม Test Center 5200 24/06/2565 - 13:22:36
201 9001 สอบ Test Center 9001 24/06/2565 - 15:36:29
202 9002 สอบ Test Center 9002 24/06/2565 - 15:59:25
203 9003 สอบ Test Center 9003 24/06/2565 - 16:39:07
204 9004 สอบ Test Center 9004 24/06/2565 - 15:08:16
205 9005 สอบ Test Center 9005 24/06/2565 - 15:49:27
206 9006 สอบ Test Center 9006 -
207 9007 สอบ Test Center 9007 24/06/2565 - 15:48:57
208 9008 สอบ Test Center 9008 24/06/2565 - 15:49:56
209 9009 สอบ Test Center 9009 24/06/2565 - 15:36:18
210 9010 สอบ Test Center 9010 24/06/2565 - 15:49:41
211 9011 สอบ Test Center 9011 24/06/2565 - 15:51:55
212 9012 สอบ Test Center 9012 24/06/2565 - 15:28:52
213 9013 สอบ Test Center 9013 24/06/2565 - 16:53:09
214 9014 สอบ Test Center 9014 24/06/2565 - 16:53:43
215 9015 สอบ Test Center 9015 24/06/2565 - 15:46:01
216 9016 สอบ Test Center 9016 24/06/2565 - 15:57:15
217 9017 สอบ Test Center 9017 24/06/2565 - 17:56:54
218 9018 สอบ Test Center 9018 24/06/2565 - 15:41:27
219 9019 สอบ Test Center 9019 24/06/2565 - 16:01:36
220 9020 สอบ Test Center 9020 24/06/2565 - 15:36:57
221 9021 สอบ Test Center 9021 24/06/2565 - 17:09:50
222 9022 สอบ Test Center 9022 24/06/2565 - 16:21:13
223 9023 สอบ Test Center 9023 24/06/2565 - 15:34:27
224 9024 สอบ Test Center 9024 24/06/2565 - 16:26:29
225 9025 สอบ Test Center 9025 24/06/2565 - 16:09:15
226 9026 สอบ Test Center 9026 24/06/2565 - 15:39:28
227 9027 สอบ Test Center 9027 24/06/2565 - 16:03:10
228 9028 สอบ Test Center 9028 24/06/2565 - 16:01:46
229 9029 สอบ Test Center 9029 24/06/2565 - 15:25:13
230 9030 สอบ Test Center 9030 24/06/2565 - 02:07:15
231 9031 สอบ Test Center 9031 24/06/2565 - 15:44:09
232 9032 สอบ Test Center 9032 24/06/2565 - 15:56:55
233 9033 สอบ Test Center 9033 24/06/2565 - 15:39:59
234 9034 สอบ Test Center 9034 24/06/2565 - 16:18:54
235 9035 สอบ Test Center 9035 24/06/2565 - 15:41:36
236 9036 สอบ Test Center 9036 24/06/2565 - 15:39:55
237 9037 สอบ Test Center 9037 24/06/2565 - 16:18:05
238 9038 สอบ Test Center 9038 24/06/2565 - 16:28:02
239 9039 สอบ Test Center 9039 24/06/2565 - 15:47:33
240 9040 สอบ Test Center 9040 24/06/2565 - 16:04:58
241 9041 สอบ Test Center 9041 24/06/2565 - 16:47:26
242 9042 สอบ Test Center 9042 24/06/2565 - 15:55:55
243 9043 สอบ Test Center 9043 24/06/2565 - 15:18:37
244 9044 สอบ Test Center 9044 24/06/2565 - 15:48:13
245 9045 สอบ Test Center 9045 24/06/2565 - 16:22:33
246 9046 สอบ Test Center 9046 24/06/2565 - 16:01:37
247 9047 สอบ Test Center 9047 24/06/2565 - 16:19:43
248 9048 สอบ Test Center 9048 24/06/2565 - 15:47:39
249 9049 สอบ Test Center 9049 24/06/2565 - 15:19:53
250 9050 สอบ Test Center 9050 24/06/2565 - 16:34:40
251 9051 สอบ Test Center 9051 24/06/2565 - 15:47:28
252 9052 สอบ Test Center 9052 24/06/2565 - 15:51:21
253 9053 สอบ Test Center 9053 24/06/2565 - 16:51:29
254 9054 สอบ Test Center 9054 24/06/2565 - 16:06:43
255 9055 สอบ Test Center 9055 24/06/2565 - 16:56:04
256 9056 สอบ Test Center 9056 24/06/2565 - 16:46:01
257 9057 สอบ Test Center 9057 24/06/2565 - 15:40:40
258 9058 สอบ Test Center 9058 24/06/2565 - 16:04:33
259 9059 สอบ Test Center 9059 24/06/2565 - 15:41:29
260 9060 สอบ Test Center 9060 24/06/2565 - 15:47:52
261 9061 สอบ Test Center 9061 24/06/2565 - 16:48:26
262 9062 สอบ Test Center 9062 24/06/2565 - 14:50:11
263 9063 สอบ Test Center 9063 24/06/2565 - 15:39:07
264 9064 สอบ Test Center 9064 24/06/2565 - 17:16:05
265 9065 สอบ Test Center 9065 24/06/2565 - 15:55:00
266 9066 สอบ Test Center 9066 24/06/2565 - 16:07:35
267 9067 สอบ Test Center 9067 24/06/2565 - 15:56:22
268 9068 สอบ Test Center 9068 24/06/2565 - 16:46:52
269 9069 สอบ Test Center 9069 24/06/2565 - 15:21:25
270 9070 สอบ Test Center 9070 24/06/2565 - 16:39:23
271 9071 สอบ Test Center 9071 24/06/2565 - 15:26:57
272 9072 สอบ Test Center 9072 24/06/2565 - 16:33:44
273 9073 สอบ Test Center 9073 24/06/2565 - 15:10:59
274 9074 สอบ Test Center 9074 -
275 9075 สอบ Test Center 9075 -
276 9076 สอบ Test Center 9076 -
277 9077 สอบ Test Center 9077 -
278 9078 สอบ Test Center 9078 -
279 9079 สอบ Test Center 9079 -
280 9080 สอบ Test Center 9080 -
281 9081 สอบ Test Center 9081 -
282 9082 สอบ Test Center 9082 -
283 9083 สอบ Test Center 9083 -
284 9084 สอบ Test Center 9084 -
285 9085 สอบ Test Center 9085 -
286 9086 สอบ Test Center 9086 -
287 9087 สอบ Test Center 9087 -
288 9088 สอบ Test Center 9088 -
289 9089 สอบ Test Center 9089 24/06/2565 - 15:42:22
290 9090 สอบ Test Center 9090 -
291 9091 สอบ Test Center 9091 -
292 9092 สอบ Test Center 9092 -
293 9093 สอบ Test Center 9093 -
294 9094 สอบ Test Center 9094 -
295 9095 สอบ Test Center 9095 -
296 9096 สอบ Test Center 9096 -
297 9097 สอบ Test Center 9097 -
298 9098 สอบ Test Center 9098 -
299 9099 สอบ Test Center 9099 -
300 9100 สอบ Test Center 9100 -
301 9101 สอบ Test Center 9101 -
302 9102 สอบ Test Center 9102 -
303 9103 สอบ Test Center 9103 -
304 9104 สอบ Test Center 9104 -
305 9105 สอบ Test Center 9105 -
306 9106 สอบ Test Center 9106 -
307 9107 สอบ Test Center 9107 -
308 9108 สอบ Test Center 9108 -
309 9109 สอบ Test Center 9109 -
310 9110 สอบ Test Center 9110 -
311 9111 สอบ Test Center 9111 -
312 9112 สอบ Test Center 9112 -
313 9113 สอบ Test Center 9113 -
314 9114 สอบ Test Center 9114 -
315 9115 สอบ Test Center 9115 -
316 9116 สอบ Test Center 9116 -
317 9117 สอบ Test Center 9117 -
318 9118 สอบ Test Center 9118 -
319 9119 สอบ Test Center 9119 -
320 9120 สอบ Test Center 9120 -
321 9121 สอบ Test Center 9121 -
322 9122 สอบ Test Center 9122 -
323 9123 สอบ Test Center 9123 -
324 9124 สอบ Test Center 9124 -
325 9125 สอบ Test Center 9125 -
326 9126 สอบ Test Center 9126 -
327 9127 สอบ Test Center 9127 -
328 9128 สอบ Test Center 9128 -
329 9129 สอบ Test Center 9129 -
330 9130 สอบ Test Center 9130 -
331 9131 สอบ Test Center 9131 -
332 9132 สอบ Test Center 9132 -
333 9133 สอบ Test Center 9133 -
334 9134 สอบ Test Center 9134 -
335 9135 สอบ Test Center 9135 -
336 9136 สอบ Test Center 9136 -
337 9137 สอบ Test Center 9137 -
338 9138 สอบ Test Center 9138 -
339 9139 สอบ Test Center 9139 -
340 9140 สอบ Test Center 9140 -
341 9141 สอบ Test Center 9141 -
342 9142 สอบ Test Center 9142 -
343 9143 สอบ Test Center 9143 -
344 9144 สอบ Test Center 9144 -
345 9145 สอบ Test Center 9145 -
346 9146 สอบ Test Center 9146 -
347 9147 สอบ Test Center 9147 -
348 9148 สอบ Test Center 9148 -
349 9149 สอบ Test Center 9149 -
350 9150 สอบ Test Center 9150 -
351 9151 สอบ Test Center 9151 -
352 9152 สอบ Test Center 9152 -
353 9153 สอบ Test Center 9153 -
354 9154 สอบ Test Center 9154 -
355 9155 สอบ Test Center 9155 -
356 9156 สอบ Test Center 9156 -
357 9157 สอบ Test Center 9157 -
358 9158 สอบ Test Center 9158 -
359 9159 สอบ Test Center 9159 -
360 9160 สอบ Test Center 9160 -
361 9161 สอบ Test Center 9161 -
362 9162 สอบ Test Center 9162 -
363 9163 สอบ Test Center 9163 -
364 9164 สอบ Test Center 9164 -
365 9165 สอบ Test Center 9165 -
366 9166 สอบ Test Center 9166 -
367 9167 สอบ Test Center 9167 -
368 9168 สอบ Test Center 9168 -
369 9169 สอบ Test Center 9169 -
370 9170 สอบ Test Center 9170 -
371 9171 สอบ Test Center 9171 -
372 9172 สอบ Test Center 9172 -
373 9173 สอบ Test Center 9173 -
374 9174 สอบ Test Center 9174 -
375 9175 สอบ Test Center 9175 -
376 9176 สอบ Test Center 9176 -
377 9177 สอบ Test Center 9177 -
378 9178 สอบ Test Center 9178 -
379 9179 สอบ Test Center 9179 -
380 9180 สอบ Test Center 9180 -
381 9181 สอบ Test Center 9181 -
382 9182 สอบ Test Center 9182 -
383 9183 สอบ Test Center 9183 -
384 9184 สอบ Test Center 9184 -
385 9185 สอบ Test Center 9185 -
386 9186 สอบ Test Center 9186 -
387 9187 สอบ Test Center 9187 -
388 9188 สอบ Test Center 9188 -
389 9189 สอบ Test Center 9189 -
390 9190 สอบ Test Center 9190 -
391 9191 สอบ Test Center 9191 -
392 9192 สอบ Test Center 9192 -
393 9193 สอบ Test Center 9193 -
394 9194 สอบ Test Center 9194 -
395 9195 สอบ Test Center 9195 -
396 9196 สอบ Test Center 9196 -
397 9197 สอบ Test Center 9197 -
398 9198 สอบ Test Center 9198 -
399 9199 สอบ Test Center 9199 -
400 9200 สอบ Test Center 9200 -