รายงานศูนย์_33แบบใหม่


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 30/11/2564 22:31:54 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,005 ศูนย์

เงื่อนไข :
ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ร.พ. สงฆ์ 12/02/2564 - 14:08:16
2 0003 กรุงเทพ 11/03/2564 - 10:53:05
3 0004 กลาง 09/02/2564 - 14:38:48
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค -
5 0007 เซนต์หลุยส์ 26/03/2564 - 10:16:14
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 15/02/2564 - 15:21:12
7 0010 ตำรวจ 29/09/2564 - 14:04:33
8 0011 ทหารผ่านศึก 30/01/2564 - 15:07:15
9 0012 เทพธารินทร์ 12/02/2564 - 16:50:36
10 0013 ธนบุรี 1 29/09/2564 - 18:15:49
11 0014 นครธน 29/03/2564 - 13:19:21
12 0015 นพรัตนราชธานี 24/06/2564 - 09:49:10
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 26/01/2564 - 15:27:00
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 20/10/2564 - 11:47:22
15 0018 พญาไท 1 08/02/2564 - 16:53:51
16 0019 พญาไท 2 19/03/2564 - 16:37:49
17 0020 พญาไท 3 27/01/2564 - 19:28:12
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 01/11/2564 - 12:37:54
19 0023 พระรามเก้า 11/02/2564 - 10:11:20
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 13/02/2564 - 16:32:03
21 0026 ศิครินทร์ 01/02/2564 - 13:48:28
22 0027 เปาโลเกษตร 29/10/2564 - 18:18:13
23 0028 ยันฮี 11/02/2564 - 16:00:37
24 0029 รามคำแหง 30/06/2564 - 22:14:48
25 0030 รามาธิบดี 28/09/2564 - 14:55:35
26 0031 ลาดพร้าว 20/07/2564 - 09:06:08
27 0032 เลิดสิน 04/08/2564 - 10:25:05
28 0033 วิชัยยุทธ 28/08/2564 - 16:03:51
29 0034 วิภาวดี 06/09/2564 - 18:56:48
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 27/02/2564 - 10:13:43
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 05/10/2564 - 10:20:27
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 15/02/2564 - 09:50:39
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท -
34 0039 หัวเฉียว 13/02/2564 - 17:08:24
35 0040 บำรุงราษฎร์ 13/02/2564 - 06:26:21
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 28/09/2564 - 14:33:20
37 0042 เจ้าพระยายมราช 03/03/2564 - 15:49:23
38 0043 บ้านหมี่ 05/02/2564 - 11:34:01
39 0044 ราชธานี 08/04/2564 - 12:16:29
40 0045 ศุภมิตร 02/03/2564 - 22:22:04
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 01/04/2564 - 14:51:31
42 0047 สระบุรี 24/11/2564 - 15:44:15
43 0048 อานันทมหิดล 09/03/2564 - 16:36:41
44 0049 บ้านโป่ง 03/02/2564 - 10:07:30
45 0050 มะการักษ์ 29/03/2564 - 10:44:07
46 0051 ราชบุรี 02/03/2564 - 10:57:29
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 30/09/2564 - 14:31:42
48 0056 พญาไท ศรีราชา 22/03/2564 - 16:18:59
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี -
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 01/07/2564 - 10:12:27
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 31/03/2564 - 15:17:05
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 17/02/2564 - 14:54:23
53 0061 สิริเวช 02/03/2564 - 14:35:49
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 16/02/2564 - 11:04:08
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 22/02/2564 - 11:56:30
56 0064 นครินทร์ 28/10/2564 - 18:11:07
57 0065 ราษฎร์ยินดี 03/03/2564 - 17:46:19
58 0066 วชิระภูเก็ต 26/11/2564 - 18:39:11
59 0067 วิรัชศิลป์ 09/02/2564 - 13:03:07
60 0068 สงขลานครินทร์ 04/02/2564 - 17:27:03
61 0069 สิริโรจน์ 30/11/2564 - 18:35:56
62 0070 สุราษฎร์ธานี 01/09/2564 - 11:29:22
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 13/02/2564 - 14:33:09
64 0072 นนทเวช 02/11/2564 - 13:33:22
65 0073 ปทุมธานี 31/03/2564 - 14:28:50
66 0074 บำราศนราดูร 11/02/2564 - 10:46:42
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 06/11/2564 - 15:34:55
68 0076 พระนั่งเกล้า 23/01/2564 - 15:16:33
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 15/02/2564 - 07:13:31
70 0078 สำโรงการแพทย์ 26/03/2564 - 21:39:51
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 19/02/2564 - 20:37:00
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 12/02/2564 - 09:34:03
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 15/11/2564 - 15:24:07
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 12/11/2563 - 12:03:56
75 0084 เชียงใหม่ ราม 15/02/2564 - 15:28:35
76 0085 พิษณุเวช 28/07/2564 - 13:30:44
77 0086 แพร่-ราม 20/07/2564 - 14:55:20
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 16/10/2564 - 13:58:05
79 0088 แม่สอด 01/11/2564 - 12:53:26
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 26/11/2564 - 18:49:33
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 13/07/2564 - 14:51:36
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 02/03/2564 - 19:31:49
83 0093 อุตรดิตถ์ 17/10/2564 - 16:25:56
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 13/10/2564 - 16:44:45
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 11/02/2564 - 15:47:27
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 14/02/2564 - 12:45:58
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 17/06/2564 - 11:48:46
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 12/02/2564 - 14:55:41
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 11/09/2564 - 14:50:53
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 16/02/2564 - 10:51:00
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 09/06/2564 - 12:24:21
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 17/09/2564 - 15:28:09
93 0103 หนองคาย 10/02/2564 - 16:10:51
94 0104 อุดรธานี 01/11/2564 - 17:42:12
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 27/11/2564 - 17:10:24
96 0106 เอกอุดร 12/05/2564 - 12:00:53
97 0107 ป.แพทย์ 13/02/2564 - 16:54:25
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) -
99 0109 บางปะกอก 1 10/02/2564 - 19:51:30
100 0110 ไทยนครินทร์ 06/02/2564 - 13:55:58
101 0111 ชลบุรี 08/02/2564 - 14:43:42
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 25/09/2564 - 14:07:51
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 18/02/2564 - 13:47:26
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 10/03/2564 - 16:27:26
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 24/10/2564 - 15:30:13
106 0116 คลองตัน 04/03/2564 - 16:55:47
107 0117 พุทธชินราช 24/11/2564 - 18:47:30
108 0118 วชิรพยาบาล 03/03/2564 - 09:45:09
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 12/02/2564 - 11:14:26
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 25/02/2564 - 10:46:26
111 0121 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(ร.พ.มงกุฎวัฒนะ) 16/02/2564 - 16:43:11
112 0123 กรุงเทพคริสเตียน 04/02/2564 - 07:07:48
113 0124 พะเยา-ราม 10/02/2564 - 17:07:04
114 0125 มิตรภาพสามัคคี 19/02/2564 - 10:26:10
115 0126 อนันต์พัฒนา 2 15/02/2564 - 12:08:07
116 0127 เวชธานี 26/01/2564 - 17:08:05
117 0128 ราชวิถี 19/11/2564 - 18:47:00
118 0129 เอกชล 07/02/2564 - 15:19:17
119 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 10/07/2564 - 17:09:51
120 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 30/03/2564 - 11:16:35
121 0132 กรุงธน 1 03/03/2564 - 17:39:52
122 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 09/02/2564 - 17:13:49
123 0134 ดำเนินสะดวก 26/08/2564 - 15:51:05
124 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 29/03/2564 - 13:11:48
125 0136 ศาลายา 29/03/2564 - 11:01:07
126 0137 นครปฐม 31/01/2564 - 16:08:17
127 0138 แพทย์รังสิต 06/02/2564 - 09:46:49
128 0139 ลำปาง 27/10/2564 - 12:42:11
129 0140 แมคคอร์มิค 12/02/2564 - 17:34:57
130 0141 สมุทรสาคร 28/10/2564 - 15:59:25
131 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 03/02/2564 - 11:55:27
132 0143 เลย 03/02/2564 - 13:01:49
133 0144 ตรัง 13/10/2564 - 15:52:45
134 0145 กระบี่ 03/09/2564 - 19:09:03
135 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 05/04/2564 - 08:52:49
136 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 16/02/2564 - 12:50:05
137 0148 บุรีรัมย์ 30/10/2563 - 11:13:02
138 0149 พระพุทธบาท 07/10/2564 - 10:58:41
139 0150 บ.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 16/11/2564 - 18:47:20
140 0151 สินแพทย์ 26/08/2564 - 18:11:02
141 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 27/09/2564 - 15:43:45
142 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 08/02/2564 - 18:38:30
143 0154 ทักษิณ 13/02/2564 - 20:58:12
144 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 11/08/2564 - 12:15:07
145 0157 คามิลเลี่ยน 11/11/2564 - 11:06:38
146 0158 บางไผ่ -
147 0160 สุขุมวิท 12/07/2564 - 14:04:48
148 0161 ราษฎร์บูรณะ 29/10/2564 - 17:20:54
149 0162 ร.พ.ค่ายเม็งรายมหาราช 12/02/2564 - 14:03:38
150 0163 ศูนย์ไตเทียมชินเขต -
151 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส -
152 0169 คลีนิคบางชัน 10/02/2564 - 17:16:01
153 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 08/11/2564 - 09:53:25
154 0171 นวนคร 1 30/12/2563 - 14:07:10
155 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) -
156 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ -
157 0175 ลำพูน 14/02/2564 - 21:26:38
158 0176 เพชรบูรณ์ 22/01/2564 - 08:28:26
159 0177 บางโพ 02/09/2564 - 18:19:04
160 0178 นครนายก 26/10/2564 - 15:52:38
161 0179 ศิริราช (กว 1) -
162 0180 สุรินทร์ 01/04/2564 - 13:00:55
163 0181 ร.พ.เทพปัญญา 11/02/2564 - 12:43:07
164 0182 สันป่าตอง 09/02/2564 - 11:41:15
165 0183 เซนต์แมรี่ 11/08/2564 - 13:02:13
166 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 15/02/2564 - 20:27:45
167 0185 มหาสารคาม 22/07/2564 - 18:44:00
168 0186 ร้อยเอ็ด 14/02/2564 - 17:10:58
169 0187 โพธาราม 07/04/2564 - 10:09:39
170 0189 เมืองนารายณ์ 14/02/2564 - 16:43:10
171 0192 กรุงธน 2 17/11/2564 - 16:46:21
172 0193 มงกุฏระยอง 25/09/2563 - 18:05:55
173 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 26/02/2564 - 09:59:52
174 0196 อุทัยธานี 13/02/2564 - 14:53:15
175 0197 ตรัง รวมแพทย์ 29/11/2564 - 22:00:54
176 0198 ตะกั่วป่า 08/02/2564 - 15:43:50
177 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 13/03/2564 - 18:11:40
178 0200 ชุมพร 05/02/2564 - 17:07:56
179 0201 นครพนม 04/04/2564 - 11:39:21
180 0202 ค่ายธนะรัชต์ 13/10/2564 - 14:30:36
181 0203 หนองบัวลำภู 29/11/2564 - 16:13:27
182 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 14/11/2563 - 15:00:39
183 0205 วัฒนา หนองคาย 15/02/2564 - 17:30:58
184 0206 เบตง 16/03/2564 - 17:00:02
185 0207 วิภาราม 30/10/2564 - 07:43:26
186 0208 สงขลา 07/07/2564 - 16:02:25
187 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ -
188 0210 ประชารักษ์เวชการ 17/09/2564 - 13:45:55
189 0211 ค่ายอดิศร 11/02/2564 - 16:18:24
190 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 23/11/2564 - 14:15:37
191 0214 บ.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 25/10/2564 - 17:12:22
192 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 18/08/2564 - 13:32:41
193 0216 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต (ณ ร.พ.หริภุญชัย) 08/11/2564 - 18:28:24
194 0219 ศิริราช (กว 4) -
195 0300 กรุงเทพ-จุรีเวช 14/02/2564 - 15:47:09
196 0301 กรุงเทพ-ตราด 24/03/2564 - 08:46:21
197 0302 กรุงเทพ-พัทยา 23/03/2564 - 10:20:27
198 0303 รวมชัยประชารักษ์ 29/12/2563 - 18:46:59
199 0304 กล้วยน้ำไท 1 -
200 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.กาฬสินธุ์ -
201 0306 กำแพงเพชร 07/07/2564 - 15:28:00
202 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 09/02/2564 - 12:16:34
203 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 25/09/2564 - 13:50:09
204 0309 ขอนแก่น 13/02/2564 - 17:34:53
205 0310 ขอนแก่น-ราม 07/09/2564 - 12:59:00
206 0311 บ.ไตรักษ์จำกัด ( ชั้น2 ร.พ.เขลางค์นครราม) 29/03/2564 - 13:42:33
207 0312 บ.ลำปรางไตเทียม (ณ ร.พ.เขลางค์นครราม) 26/05/2564 - 08:15:27
208 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 08/10/2564 - 19:04:06
209 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 27/09/2564 - 18:30:34
210 0315 ค่ายจักรพงษ์ 13/07/2564 - 18:11:37
211 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 30/09/2564 - 11:29:47
212 0318 เจ้าพระยา 20/10/2564 - 15:35:54
213 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 26/10/2563 - 17:02:35
214 0320 เดอะโกลเดนเกท 27/01/2564 - 11:31:49
215 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 31/03/2564 - 14:32:19
216 0323 ชัยนาท -
217 0324 ชัยภูมิ 25/02/2564 - 16:30:52
218 0326 เชียงคำ 11/02/2564 - 14:23:02
219 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 11/02/2564 - 15:06:33
220 0329 สิรินธร 13/02/2564 - 17:53:14
221 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 16/02/2564 - 13:24:09
222 0331 ตากสิน 11/02/2564 - 15:17:16
223 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 18/05/2564 - 17:03:41
224 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม -
225 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 12/10/2564 - 12:56:20
226 0335 นครพิงค์ 02/02/2564 - 17:51:38
227 0337 น่าน 12/03/2564 - 17:01:20
228 0340 บางมด 25/01/2564 - 17:39:05
229 0342 บ้านแพ้ว 17/08/2564 - 12:45:48
230 0343 ปลาปาก 14/02/2564 - 22:26:37
231 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 05/02/2564 - 08:28:14
232 0347 ปัตตานี 25/02/2564 - 15:56:42
233 0349 นพเก้า 12/02/2564 - 13:23:28
234 0351 ปิยะเวท 24/12/2563 - 15:17:56
235 0353 พรชัย 14/02/2564 - 13:57:10
236 0354 พระจอมเกล้า 09/05/2564 - 21:38:16
237 0356 พระนครศรีอยุธยา 28/05/2564 - 14:07:14
238 0359 พหลพลพยุหเสนา 19/10/2564 - 14:19:22
239 0360 พะเยา -
240 0361 พังงา 10/02/2564 - 15:16:02
241 0362 พัทลุง -
242 0363 พิจิตร 15/02/2564 - 16:35:15
243 0364 เพชรรัชต์ 19/05/2564 - 08:59:54
244 0365 ค่ายภาณุรังษี 30/11/2564 - 18:15:37
245 0366 แพร่ 06/04/2564 - 14:18:05
246 0367 แวนแซนต์วูร์ด 02/08/2564 - 18:12:57
247 0368 มหาชัย 1 02/02/2564 - 18:00:26
248 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 10/02/2564 - 12:42:14
249 0370 มหาชัย 2 26/11/2564 - 16:05:25
250 0371 มหาราชนครราชสีมา 29/11/2564 - 11:08:38
251 0372 มิชชั่น 03/08/2564 - 15:07:10
252 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 29/11/2564 - 11:30:21
253 0374 ร.พ.มุกดาหาร 31/03/2564 - 13:44:48
254 0376 กรุงไทย 20/02/2564 - 11:49:10
255 0377 เมืองราช 11/02/2564 - 19:01:49
256 0378 ค่ายวชิราวุธ 20/07/2564 - 09:52:57
257 0379 เมืองเลยราม 23/03/2564 - 15:19:54
258 0381 ยโสธร 21/02/2564 - 17:00:10
259 0382 ยะลา 10/02/2564 - 10:37:55
260 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ -
261 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 15/09/2564 - 13:21:41
262 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 12/05/2564 - 19:31:33
263 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 27/10/2564 - 10:26:32
264 0389 ระยอง 16/02/2564 - 15:10:19
265 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 25/02/2564 - 11:30:19
266 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 11/02/2564 - 16:06:51
267 0392 ราชพฤกษ์ 15/10/2564 - 09:43:24
268 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 11/07/2564 - 21:26:43
269 0396 ลานนา 25/08/2564 - 11:03:28
270 0397 หน่วยไตเทียมศิริเวช ลำพูน 15/09/2564 - 20:01:19
271 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 20/09/2564 - 18:38:14
272 0400 ศรีวิชัย 3 13/02/2564 - 11:29:10
273 0401 ศรีสังวาลย์ 13/02/2564 - 20:09:03
274 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 05/03/2564 - 17:26:03
275 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม -
276 0404 โรงพยาบาลไทย อินเตอร์ มหาสารคาม 12/03/2564 - 09:40:38
277 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา -
278 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 15/02/2564 - 14:42:25
279 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 28/01/2564 - 07:40:46
280 0409 ธนบุรี ชุมพร 11/02/2564 - 08:09:40
281 0410 สกลนคร 04/11/2563 - 17:37:00
282 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ -
283 0412 สตูล 02/04/2564 - 15:04:55
284 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า -
285 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 31/03/2564 - 14:51:09
286 0416 สมุทรปราการ 23/02/2564 - 19:00:54
287 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 13/02/2564 - 17:45:22
288 0418 ค่ายสุรสีห์ 30/07/2564 - 13:09:34
289 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 11/09/2564 - 09:42:30
290 0420 สุโขทัย 13/02/2564 - 09:25:40
291 0421 เสนา -
292 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 20/02/2564 - 10:35:40
293 0424 อ่างทอง 24/03/2564 - 14:01:40
294 0425 อำนาจเจริญ 19/03/2564 - 19:54:20
295 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 19/10/2564 - 17:42:00
296 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 03/02/2564 - 18:00:07
297 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 10/08/2564 - 18:36:50
298 0430 คลีนิคล้างไต ขอนแก่น 29/07/2564 - 14:04:45
299 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 11/02/2564 - 14:59:58
300 0432 สุไหงโกลก 31/03/2564 - 13:13:38
301 0433 จอมทอง 13/02/2564 - 13:34:03
302 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 12/02/2564 - 19:20:10
303 0435 ทุ่งสง 24/11/2564 - 11:57:59
304 0436 รัตนเวช 2 18/02/2564 - 16:33:52
305 0437 จุฬารัตน์ 9 17/03/2564 - 17:44:18
306 0440 บางนาไตเทียม 12/11/2564 - 10:56:02
307 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 11/02/2564 - 07:11:57
308 0445 ซานคามิลโล 29/01/2564 - 10:10:04
309 0450 กรุงเทพ-ระยอง 09/09/2564 - 12:39:16
310 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 25/09/2564 - 06:11:20
311 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 11/02/2564 - 18:38:04
312 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 09/03/2564 - 14:14:54
313 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา -
314 0462 บ.เอ็นแอนทีไตเทียมจำกัด ณ ค่ายสุริยพงษ์ 19/06/2564 - 19:09:50
315 0463 บ.ชัยนาทไตเทียม จำกัด 19/03/2564 - 14:13:36
316 0464 นาวีไตเทียม -
317 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ -
318 0466 ไตเทียมติวานนท์ 17/05/2564 - 12:57:55
319 0467 ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 24/11/2564 - 14:48:46
320 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 30/03/2564 - 17:24:55
321 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 22/09/2564 - 10:35:31
322 0472 แม่จัน 24/11/2564 - 10:03:48
323 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 10/02/2564 - 16:26:58
324 0474 บ.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 01/09/2564 - 14:05:05
325 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 10/02/2564 - 18:22:31
326 0476 ซานเปาโล หัวหิน 24/05/2564 - 21:52:30
327 0477 รวมแพทย์ ยโสธร -
328 0478 สุวรรณภูมิ 10/02/2564 - 13:32:37
329 0479 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช 26/11/2563 - 18:10:51
330 0480 ศุภมิตรเสนา 19/10/2564 - 09:39:45
331 0481 บางนา 2 02/03/2564 - 14:31:22
332 0482 เอกชัย 15/02/2564 - 09:42:58
333 0483 มุกอินเตอร์ 09/06/2564 - 09:06:46
334 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 29/03/2564 - 10:26:05
335 0485 บางคล้า 17/02/2564 - 10:02:44
336 0486 สิโรรส 25/11/2564 - 11:17:49
337 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 11/11/2564 - 17:58:47
338 0488 กรุงเทพ-สมุย 03/08/2564 - 14:43:18
339 0489 แม่กลอง 2 16/02/2564 - 14:33:10
340 0490 ชัยภูมิ ราม 12/02/2564 - 19:31:05
341 0491 หลังสวน 24/02/2564 - 10:28:32
342 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 01/11/2564 - 19:01:52
343 0493 ท่าศาลา -
344 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 21/01/2564 - 11:48:20
345 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 25/11/2564 - 16:05:09
346 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 14/02/2564 - 11:12:02
347 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 28/02/2564 - 10:28:40
348 0502 แพร่ คริสเตียน 24/08/2564 - 13:28:40
349 0504 พะวอ 17/02/2564 - 14:33:16
350 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 20/02/2564 - 13:19:52
351 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 15/04/2564 - 17:02:44
352 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ -
353 0509 วังจันทร์ ระยอง 10/06/2564 - 20:29:58
354 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 15/02/2564 - 15:04:11
355 0511 บ้านบึง ชลบุรี 12/05/2564 - 15:41:59
356 0512 บุญญาเวช 15/02/2564 - 08:50:24
357 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 11/02/2564 - 18:12:19
358 0514 อ่างทองเวชการ 03/04/2564 - 11:14:15
359 0515 วิภาราม-ชัยปราการ -
360 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 22/09/2564 - 20:36:32
361 0517 สิชล 06/10/2563 - 14:26:41
362 0518 พลับพลาไชย 26/02/2564 - 12:42:53
363 0519 บริษัท SMCD ไทยแลนด์จำกัด 08/02/2564 - 08:50:44
364 0521 ร.พ.พาน 31/03/2564 - 15:36:05
365 0522 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว 03/11/2564 - 11:54:38
366 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16/02/2564 - 08:37:33
367 0524 ร.พ.หัวหิน 21/07/2564 - 10:22:28
368 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 13/07/2564 - 19:12:39
369 0526 ร.พ.นวมินทร์ 9 03/02/2564 - 17:21:15
370 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 19/01/2564 - 15:31:34
371 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 27/08/2564 - 08:43:39
372 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 06/11/2564 - 13:24:34
373 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 17/11/2564 - 13:44:33
374 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 17/10/2564 - 14:18:04
375 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 12/08/2564 - 12:57:07
376 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 17/11/2563 - 14:42:12
377 0538 ร.พ.เสลภูมิ 22/11/2564 - 14:13:28
378 0539 ร.พ.สมเด็จ 29/11/2564 - 13:18:45
379 0540 ร.พ.กมลาไสย 19/07/2564 - 18:04:40
380 0541 ร.พ.ศีขรภูมิ 31/08/2564 - 14:28:23
381 0542 ร.พ.บรบือ 15/02/2564 - 12:53:48
382 0543 รพ.นครพัฒน์ 29/10/2564 - 13:12:13
383 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 06/09/2564 - 16:30:26
384 0546 ปิยะรักษ์ 14/02/2564 - 12:06:15
385 0547 ร.พ.เซกา 05/11/2564 - 17:13:29
386 0548 รวมแพทย์กระบี่ 20/09/2564 - 13:10:57
387 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 27/11/2564 - 17:21:03
388 0550 บัวใหญ่ 29/10/2564 - 15:02:16
389 0551 ร.พ.สามพรานไร่ขิง 31/03/2564 - 14:24:02
390 0552 ร.พ.เขาวง 08/01/2564 - 13:41:34
391 0553 บึงกาฬ 28/02/2564 - 09:55:56
392 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 13/10/2564 - 17:30:42
393 0555 พิสัยเวช 25/10/2564 - 14:43:55
394 0556 วารินชำราบ 06/08/2564 - 17:56:49
395 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 09/02/2564 - 18:30:11
396 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 10/03/2564 - 10:42:37
397 0559 ตระการพืชผล 24/11/2564 - 13:02:50
398 0560 ศรีสงคราม 18/08/2564 - 15:54:55
399 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 10/11/2564 - 14:37:56
400 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 23/02/2564 - 13:16:44
401 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร -
402 0565 ระโนด 29/01/2564 - 14:10:14
403 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 20/11/2564 - 16:32:39
404 0567 มเหสักข์ 25/01/2564 - 08:07:36
405 0568 สหเวช 20/02/2564 - 15:31:41
406 0569 ป่าซาง 31/03/2564 - 16:33:46
407 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 15/03/2564 - 09:12:35
408 0572 จุฬารัตน์ 1 -
409 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 12/02/2564 - 21:00:37
410 0574 พนัสนิคม 08/02/2564 - 10:54:13
411 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 17/03/2564 - 15:40:53
412 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 14/11/2564 - 18:45:08
413 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
414 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 26/01/2564 - 16:31:09
415 0581 ศรีรัตนะ 12/10/2564 - 11:58:43
416 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 10/02/2564 - 17:46:54
417 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 29/01/2564 - 19:44:07
418 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 09/09/2563 - 16:19:14
419 0585 เกาะสมุย 19/03/2564 - 14:19:40
420 0586 คลินิกไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต -
421 0587 มัญจาคีรี 13/01/2564 - 13:47:53
422 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 15/02/2564 - 14:22:56
423 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 31/08/2564 - 15:53:33
424 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 15/09/2564 - 18:09:40
425 0592 รพ.พล 04/02/2564 - 20:53:45
426 0593 วาปีปทุม 25/10/2564 - 17:09:25
427 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 10/02/2564 - 08:48:21
428 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 12/02/2564 - 13:36:58
429 0596 ค่ายวชิรปราการ 14/02/2564 - 11:08:31
430 0597 คำเขื่อนแก้ว 10/02/2564 - 14:00:42
431 0598 บ.ทำบุรัฐไตเทียม(รพ.ศรีวิชีย 1) 10/03/2564 - 12:09:13
432 0600 รพ.ฝาง (บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต) 13/02/2564 - 22:53:26
433 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 25/11/2564 - 18:13:50
434 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 28/05/2564 - 18:59:21
435 0603 มูลนิธิโรคไตฯ ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล 12/02/2564 - 17:57:21
436 0604 นางรอง 17/09/2564 - 10:43:57
437 0605 รพ. อำนาจเจริญ (หน่วยไตเทียม 2) 27/10/2564 - 09:18:17
438 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) -
439 0607 คลินิกไตเทียมวชิรบารการแพทย์ 19/03/2564 - 12:08:35
440 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 18/06/2563 - 13:56:18
441 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 13/11/2564 - 11:31:58
442 0625 โรงพยาบาลปง (PD) -
443 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 19/02/2564 - 10:50:19
444 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD) -
445 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง 28/08/2564 - 19:16:50
446 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 12/04/2564 - 10:38:50
447 0636 ยางตลาด 01/06/2564 - 09:45:07
448 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 04/02/2564 - 13:51:58
449 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 03/06/2564 - 19:08:00
450 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 29/01/2564 - 06:07:29
451 0640 โพยาบาลเพชรเกษม 2 25/01/2564 - 16:24:09
452 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 12/02/2564 - 07:57:44
453 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 31/08/2564 - 17:28:37
454 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 31/03/2564 - 08:28:27
455 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ -
456 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 12/10/2564 - 09:16:10
457 0646 โรจนเวช -
458 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 06/11/2564 - 13:22:25
459 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 19/02/2564 - 15:31:23
460 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 05/08/2564 - 15:49:05
461 0650 เบญจรมย์ 24/11/2564 - 09:26:59
462 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 18/03/2564 - 10:26:14
463 0652 แวงน้อย -
464 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 11/02/2564 - 16:04:14
465 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 16/11/2564 - 16:48:29
466 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 29/01/2564 - 08:04:22
467 0656 กันทรารมย์ 11/02/2564 - 18:20:50
468 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 28/11/2564 - 19:58:48
469 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 19/11/2564 - 19:36:09
470 0659 ทรายมูล 10/11/2564 - 09:13:29
471 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง -
472 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 11/06/2564 - 08:04:34
473 0662 เอกชนร่มเกล้า 10/05/2564 - 19:04:21
474 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 15/02/2564 - 17:35:04
475 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 22/11/2564 - 20:04:36
476 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 27/10/2564 - 18:39:37
477 0667 ปากช่องนานา (HD) 04/08/2564 - 07:55:26
478 0669 บ.คลีนิคสามัคคีไตเทียมจำกัด (รพ.สันป่าตอง) -
479 0672 พัทยาอินเตอร์ 12/11/2564 - 11:00:51
480 0673 คลีนิคเวชกรรมเมดแคร์ 26/11/2564 - 17:45:39
481 0674 รพ.ดอนตาล 31/03/2564 - 10:19:45
482 0691 รพ.บางพลี 24/10/2563 - 13:26:21
483 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 23/04/2564 - 12:47:09
484 0696 โรงพยาบาลบางกรวย(บ.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย จำกัด) 06/05/2564 - 16:16:37
485 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2) -
486 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 04/03/2564 - 17:00:50
487 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 12/02/2564 - 16:20:08
488 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 14/02/2564 - 19:05:43
489 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 30/11/2564 - 11:07:46
490 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 11/01/2564 - 15:11:39
491 0707 โรงพยาบาลราชเวช 06/01/2564 - 15:15:23
492 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 29/06/2564 - 13:55:58
493 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
494 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 01/04/2564 - 14:22:27
495 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) -
496 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 28/09/2564 - 14:19:21
497 0713 เรณูนคร 02/09/2564 - 17:39:11
498 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 13/03/2564 - 10:03:01
499 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 14/02/2564 - 16:35:35
500 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 15/10/2563 - 10:05:29
501 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 29/11/2564 - 14:14:09
502 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 27/02/2564 - 15:17:14
503 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 16/02/2564 - 15:51:47
504 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 12/03/2564 - 08:46:52
505 0722 ชุมพวง 03/08/2564 - 14:54:52
506 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 29/01/2564 - 11:13:13
507 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการไตเทียม) 01/11/2564 - 14:12:13
508 0725 ท่ายาง 13/08/2564 - 13:14:42
509 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 25/01/2564 - 09:24:32
510 0727 บ้านม่วง 16/02/2564 - 18:04:33
511 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 19/03/2564 - 14:28:15
512 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 03/02/2564 - 11:26:42
513 0731 กรุงเทพ หัวหิน 02/09/2564 - 15:04:24
514 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 10/05/2564 - 12:23:09
515 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) -
516 0734 ค่ายศรีพัชรินทร -
517 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 15/03/2564 - 10:05:11
518 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 15/02/2564 - 07:07:45
519 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 07/09/2564 - 10:03:51
520 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 03/02/2564 - 15:00:56
521 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 26/11/2564 - 18:37:28
522 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) -
523 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 13/09/2564 - 14:13:47
524 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 14/11/2564 - 16:54:02
525 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 26/08/2564 - 14:27:45
526 0746 กันทรลักษ์ 30/09/2564 - 16:11:17
527 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 11/09/2564 - 08:51:38
528 0748 ศูนย์สุขภาพไต 06/10/2564 - 17:21:43
529 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 10/08/2564 - 02:11:18
530 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 26/09/2564 - 14:43:34
531 0751 ร้องกวาง 14/02/2564 - 17:02:22
532 0752 ควนขนุน -
533 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 31/03/2564 - 20:42:20
534 0754 แกลง 04/08/2564 - 18:24:52
535 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 06/08/2564 - 17:56:49
536 0757 ภูเขียว -
537 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 12/10/2564 - 14:48:44
538 0759 รพ.กระทุ่มแบน 01/02/2564 - 15:17:36
539 0760 ร่มฉัตร 12/11/2564 - 18:16:33
540 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 24/09/2564 - 09:15:31
541 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) -
542 0764 สังขะ 20/10/2564 - 12:53:15
543 0765 เวชการุณรัศมิ์ 12/03/2564 - 10:17:56
544 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 25/03/2564 - 14:18:26
545 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 13/10/2564 - 14:07:32
546 0769 หนองกุงศรี 14/01/2564 - 16:41:44
547 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 27/01/2564 - 12:21:39
548 0772 ห้วยยอด 02/08/2564 - 16:09:25
549 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 09/05/2564 - 17:05:50
550 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 04/11/2564 - 17:32:52
551 0775 สุขผลินไตเทียม 08/11/2564 - 12:59:23
552 0776 โนนสัง 23/02/2564 - 14:52:49
553 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 19/07/2564 - 12:34:15
554 0778 ทรายมูล (PD) -
555 0779 รุ่งรวีไตเทียม -
556 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 27/01/2564 - 13:52:01
557 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล -
558 0784 พิมูลมังสาหาร 09/03/2564 - 14:02:21
559 0785 หัวตะพาน 22/11/2563 - 11:54:37
560 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 25/10/2564 - 15:41:53
561 0787 โรงพยาบาลบางนา5 14/09/2564 - 14:17:19
562 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 06/06/2564 - 11:46:49
563 0789 โพนทอง 31/03/2564 - 14:35:19
564 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 05/02/2564 - 10:24:27
565 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 10/11/2564 - 15:37:41
566 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 05/02/2564 - 14:46:06
567 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 14/10/2564 - 10:06:15
568 0795 หน่วยไตเทียม2 รพ.เพชรัชต์ -
569 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพืนี -
570 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 23/09/2564 - 13:15:48
571 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 10/02/2564 - 17:40:40
572 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 25/03/2564 - 15:52:41
573 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 18/11/2564 - 12:10:16
574 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 19/02/2564 - 14:22:17
575 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ -
576 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 25/11/2564 - 13:19:32
577 0805 คำชะอี 05/10/2564 - 14:13:56
578 0806 โรงพยาบาลลับแล 21/07/2564 - 17:18:50
579 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 09/02/2564 - 10:44:20
580 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 27/01/2564 - 21:16:56
581 0809 นางรอง (บ.บุรีวัตร) 29/10/2564 - 21:26:22
582 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บ.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 26/03/2564 - 15:21:13
583 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 11/11/2564 - 10:34:41
584 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล -
585 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 15/02/2564 - 12:27:21
586 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 06/04/2564 - 12:37:52
587 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม -
588 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 22/10/2564 - 12:01:11
589 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 23/09/2564 - 14:47:05
590 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 18/10/2564 - 10:33:24
591 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 03/02/2564 - 07:48:46
592 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 28/01/2564 - 16:41:25
593 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 15/02/2564 - 08:08:43
594 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 08/02/2564 - 16:51:49
595 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 03/07/2563 - 16:11:16
596 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 27/01/2564 - 07:29:21
597 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 25/01/2564 - 12:39:46
598 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 18/01/2564 - 18:25:17
599 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 14/02/2564 - 08:47:07
600 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 02/09/2564 - 14:37:53
601 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 26/01/2564 - 13:22:11
602 0830 บ.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ -
603 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 24/09/2564 - 17:56:45
604 0832 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช(หน่วยไตเทียม2) 15/02/2564 - 17:07:15
605 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 12/02/2564 - 13:36:05
606 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 11/10/2564 - 11:46:13
607 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 27/01/2564 - 17:14:20
608 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 19/10/2564 - 11:51:50
609 0837 สามชุก 09/03/2564 - 15:58:10
610 0838 ตระการพืชผล PD -
611 0840 โรงพยาบาลละงู 01/04/2564 - 17:00:48
612 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 28/10/2564 - 13:50:27
613 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บ.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 27/11/2564 - 17:06:01
614 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 17/02/2564 - 17:19:06
615 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บ.บูรพาไบโอเทค จำกัด) 18/02/2564 - 19:05:22
616 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 02/03/2564 - 11:04:59
617 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 12/02/2564 - 18:56:06
618 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บ.เจริญกิจการแพทย์) -
619 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 10/02/2564 - 12:00:34
620 0850 สังขะ (CAPD) -
621 0851 เกษตรสมบูรณ์ 16/11/2564 - 17:04:16
622 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 09/10/2564 - 11:03:52
623 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 09/07/2564 - 11:45:49
624 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 07/04/2564 - 14:41:41
625 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 09/03/2564 - 12:25:47
626 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 20/11/2564 - 18:57:10
627 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 16/03/2564 - 14:38:23
628 0858 บ้านไผ่ 03/11/2564 - 16:10:04
629 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 13/02/2564 - 22:24:22
630 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 03/02/2564 - 11:47:49
631 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 01/03/2564 - 17:08:06
632 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 08/02/2564 - 07:01:35
633 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3(หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 07/08/2564 - 13:46:44
634 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 04/08/2564 - 15:45:00
635 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส 13/02/2564 - 20:38:31
636 0866 ห้วยยอด (PD) 02/04/2564 - 10:47:32
637 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 07/10/2564 - 08:48:33
638 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 13/02/2564 - 09:54:48
639 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 06/02/2564 - 08:46:33
640 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 03/02/2564 - 10:05:25
641 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 14/02/2564 - 16:13:02
642 0872 โรงพยาบาลปราสาท 12/02/2564 - 08:33:17
643 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2(บ.ศรีอุบล) 12/02/2564 - 17:23:05
644 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 07/08/2564 - 12:18:57
645 0875 ค.ไตเทียมเฟรชีเนียส เมดิคอลแคร์ ค.เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 12/02/2564 - 15:54:50
646 0878 บางสะพาน 19/11/2564 - 18:43:26
647 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์ -
648 0880 โรงพยาบาลฝาง -
649 0881 พนมไพร 25/11/2564 - 12:42:26
650 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 14/09/2564 - 16:16:06
651 0883 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ไตเทียม2(เจนเนอรัลเมดดิคอลแคร์) -
652 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(CKP Renal) 08/09/2564 - 09:28:14
653 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/10/2564 - 07:56:23
654 0886 โรงพยาบาลชะอำ 09/02/2564 - 13:23:58
655 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 27/10/2564 - 17:31:43
656 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2564 - 11:57:55
657 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/02/2564 - 16:19:53
658 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 02/09/2564 - 11:06:02
659 0892 โรงพยาบาลสงขลา(หน่วยไตเทียม3) 13/02/2564 - 17:49:18
660 0893 ปุณธดาไตเทียม 17/10/2564 - 18:50:11
661 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บ.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์ จำกัด) -
662 0895 บ่อไร่ 18/03/2564 - 13:44:58
663 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 12/02/2564 - 16:21:48
664 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 29/06/2564 - 08:45:47
665 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 15/02/2564 - 08:38:32
666 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 13/02/2564 - 16:18:56
667 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 13/02/2564 - 16:29:16
668 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 14/10/2564 - 15:12:09
669 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย(ไตเทียม2) 15/01/2564 - 14:08:44
670 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 02/11/2564 - 15:00:14
671 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์(บ.อีออดเมด) -
672 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์(บ.อีออดเมด) 12/01/2564 - 13:36:16
673 0906 ศรีระยอง 13/02/2564 - 18:05:53
674 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 19/03/2564 - 19:14:03
675 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 21/08/2564 - 17:46:28
676 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 14/02/2564 - 13:00:59
677 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 31/10/2564 - 14:47:07
678 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 14/02/2564 - 23:23:53
679 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ -
680 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 30/01/2564 - 18:14:28
681 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 10/02/2564 - 11:05:34
682 0916 คลีนิกเวชกรรมจุฬารัตน์304 01/08/2564 - 09:08:18
683 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บ.ถาวรพัฒน์จำกัด) 27/09/2564 - 16:53:17
684 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 12/03/2564 - 15:09:47
685 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 06/11/2564 - 16:59:12
686 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ(CAPD) -
687 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 29/01/2564 - 12:05:09
688 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 04/02/2564 - 13:44:50
689 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2 ) 06/07/2564 - 12:24:04
690 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 28/01/2564 - 08:20:24
691 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 28/01/2564 - 13:34:48
692 0926 บางคล้า PD -
693 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 03/02/2564 - 14:29:50
694 0929 วิภารามแหลมฉบัง 29/03/2564 - 14:00:52
695 0930 หนองบัวแดง 21/02/2564 - 17:46:27
696 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 09/03/2564 - 10:12:26
697 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
698 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 30/09/2564 - 16:58:56
699 0934 บางปะกอก รังสิต2 12/11/2564 - 18:28:11
700 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 13/07/2564 - 17:00:13
701 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 19/10/2564 - 15:03:38
702 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 09/03/2564 - 12:48:59
703 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 19/11/2564 - 13:20:37
704 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 14/02/2564 - 15:30:28
705 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 10/02/2564 - 11:56:22
706 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 20/08/2563 - 11:51:04
707 0942 รพ.เพชรเวช 17/02/2564 - 14:38:24
708 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 16/02/2564 - 12:58:50
709 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 13/11/2564 - 15:10:49
710 0945 เอ พี เอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 20/01/2564 - 14:10:55
711 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 08/02/2564 - 13:12:11
712 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
713 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 10/02/2564 - 07:03:58
714 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/01/2564 - 15:54:13
715 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ 23/06/2564 - 20:11:50
716 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 22/03/2564 - 10:28:13
717 0953 กรุงเทพขอนแก่น 01/10/2563 - 14:42:25
718 0954 ท่าคันโท -
719 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 15/02/2564 - 11:06:30
720 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 26/06/2564 - 13:29:54
721 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 10/08/2564 - 14:31:48
722 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 19/08/2564 - 12:24:42
723 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 31/07/2564 - 09:40:06
724 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 04/12/2563 - 18:55:17
725 0961 นพรัตน์ (PD) -
726 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) 26/11/2564 - 16:53:43
727 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บ.อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 01/03/2564 - 13:09:53
728 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD) -
729 0965 มหาสารคาม (PD) -
730 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 31/08/2564 - 17:19:31
731 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 30/07/2564 - 13:15:52
732 0968 ระยอง (PD) 16/02/2564 - 15:09:41
733 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 06/02/2564 - 09:05:39
734 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอล รีนอลซัพพลาย) 15/09/2564 - 11:45:41
735 0971 สตูล (HD) 24/02/2564 - 10:45:12
736 0972 รามาธิบดี (PD) 31/03/2564 - 17:09:09
737 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 30/08/2564 - 10:46:49
738 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 29/03/2564 - 14:35:09
739 0975 กาฬสินธุ์ (PD) -
740 0976 วารินชำราบ (PD) -
741 0977 ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม 2) (บ.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น จำกัด) 13/02/2564 - 12:02:04
742 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 16/07/2564 - 10:57:17
743 0979 สกลนคร (PD) 20/04/2564 - 12:12:01
744 0980 ศรีสะเกษ (HD) 16/11/2564 - 11:04:34
745 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 10/09/2564 - 10:49:25
746 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ (อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ บ.เนพโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด) 14/02/2564 - 13:34:50
747 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 14/02/2564 - 23:47:26
748 0984 ท่าศาลา (PD) -
749 0985 คลินิกเวชกรรมบ้านดอน 22/01/2564 - 10:23:01
750 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 29/03/2564 - 11:48:26
751 0987 ยะลา (PD) 16/02/2564 - 14:17:07
752 0988 รพ.ปิยะเวท (piyavate hitech Dialysis) 11/11/2564 - 15:46:43
753 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 05/11/2564 - 11:12:10
754 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 11/02/2564 - 18:03:15
755 0991 หาดใหญ่ (HD) 18/09/2564 - 16:42:15
756 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 03/02/2564 - 11:37:21
757 0993 พัทลุง (PD) -
758 0994 เทพปัญญา2 11/02/2564 - 12:29:42
759 0995 จอมทอง (PD) 11/02/2564 - 16:56:57
760 0996 ตากสิน (PD) -
761 0997 พะเยา (HD) -
762 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 18/10/2564 - 20:23:21
763 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 29/09/2564 - 17:49:49
764 1000 สันทราย 26/09/2564 - 11:05:14
765 1001 อุทุมพรพิสัย 14/09/2564 - 16:54:43
766 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 13/10/2564 - 16:47:42
767 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) -
768 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 11/12/2563 - 15:05:52
769 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 11/02/2564 - 16:52:43
770 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/03/2564 - 16:59:54
771 1008 ตำรวจ (PD) 29/09/2564 - 13:49:42
772 1009 มุกดาหาร (PD) 31/03/2564 - 14:25:42
773 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 08/04/2564 - 10:22:29
774 1011 ท่าตูม (PD) -
775 1012 รพ.เกษตรวิสัย 16/08/2564 - 16:33:56
776 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 05/11/2564 - 16:39:22
777 1014 พนัสนิคม (PD) 12/02/2564 - 21:05:50
778 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 20/09/2564 - 16:57:59
779 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 10/02/2564 - 19:55:02
780 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 17/08/2564 - 11:32:10
781 1019 สมุทรสาคร (PD) 13/05/2564 - 16:14:26
782 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 05/03/2564 - 17:39:30
783 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 13/02/2564 - 08:23:30
784 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/11/2564 - 14:00:04
785 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 05/01/2564 - 10:50:07
786 1025 โพธาราม (PD) -
787 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 13/03/2564 - 11:41:09
788 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 10/05/2564 - 16:29:18
789 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต -
790 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) -
791 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD) 10/02/2564 - 10:53:39
792 1031 รพ.เลิดสิน (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.เนฟโฟรเมด จำกัด 13/02/2564 - 12:56:24
793 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 15/02/2564 - 20:09:18
794 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา -
795 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 12/08/2564 - 08:11:49
796 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 24/01/2564 - 12:57:28
797 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) -
798 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD) 13/02/2564 - 12:57:55
799 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 18/08/2564 - 16:35:28
800 1039 รพ.สตึก (PD) 31/03/2564 - 15:56:37
801 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) -
802 1041 ราชวิถี (PD) 13/10/2564 - 15:23:05
803 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อิออนเมด จำกัด) 05/10/2564 - 18:24:12
804 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 27/01/2564 - 21:21:40
805 1044 บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต จำกัด (PD) 06/04/2564 - 10:09:20
806 1045 กระทุ่มแบน (PD) 11/03/2564 - 13:57:01
807 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 05/11/2564 - 09:27:37
808 1047 แม่จัน (PD) 17/09/2564 - 09:09:52
809 1048 สันทราย (PD) 04/07/2563 - 12:39:43
810 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 12/09/2564 - 08:34:14
811 1050 รพ.ชลบุรี (PD) -
812 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) -
813 1052 รพ.น่าน (PD) -
814 1053 รพ.ทองผาภูมิ 12/02/2564 - 15:36:37
815 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 27/01/2564 - 10:13:20
816 1055 สมุทรปราการ (PD) 11/02/2564 - 15:36:51
817 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 19/02/2564 - 14:01:31
818 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 09/02/2564 - 07:38:25
819 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 13/08/2564 - 19:07:07
820 1059 นครนายก (PD) 31/03/2564 - 11:42:52
821 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 25/03/2564 - 14:13:10
822 1061 ชัยนาทชัยนาทนเรนทร (PD) -
823 1062 นางรอง (PD) 17/03/2564 - 10:45:29
824 1063 ทุ่งสง (PD) -
825 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD) -
826 1065 เลิดสิน (HD) 15/03/2564 - 12:16:51
827 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม 10/02/2564 - 11:27:32
828 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 16/02/2564 - 16:48:09
829 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/01/2564 - 15:06:31
830 1069 รพ.ประโคนชัย (บ.อีออนเมด จำกัด) 18/10/2564 - 16:32:22
831 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บ.เชฟตี้ฮีโม จำกัด) 10/02/2564 - 13:00:12
832 1071 รพ.พรชัย (บ.แทนไต จำกัด) 12/02/2564 - 10:06:38
833 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 15/09/2564 - 08:50:05
834 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 26/08/2564 - 09:16:45
835 1074 รพ.ปาย 25/01/2564 - 19:12:12
836 1075 แม่สะเรียง 18/02/2564 - 12:05:18
837 1076 นครปฐม (PD) 25/11/2564 - 15:59:10
838 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 08/02/2564 - 17:54:16
839 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD) -
840 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) -
841 1080 ลำพูน (HD) 10/09/2564 - 22:36:12
842 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บ.เพชรบุรี-ฮีโม) 26/02/2564 - 18:03:56
843 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 17/02/2564 - 15:13:00
844 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2 ) -
845 1084 ราชธานี (ไตเทียม 2) (บ.อยุธยาไตเทียม จำกัด) 12/02/2564 - 11:27:26
846 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคทีเมดิคอล เซอร์วิส 06/11/2564 - 07:49:37
847 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) -
848 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 06/02/2564 - 17:24:21
849 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 07/10/2564 - 18:19:08
850 1089 รพ.สันป่าตอง (บ.ฟริซิเนียส) หน่วยไตเทียม 3 12/02/2564 - 08:29:09
851 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/01/2564 - 15:54:20
852 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 10/02/2564 - 13:33:20
853 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 23/11/2564 - 18:14:38
854 1093 รพ.สนามชัย (บ.กรุงเทพฮีโมแคร์ จำกัด) 21/11/2563 - 12:44:43
855 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (หน่วยไตเทียม 2 )บ.อีออนเมด 28/09/2564 - 08:31:08
856 1095 รพ.ทุ่งสง (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 13/02/2564 - 15:03:31
857 1096 รพ.บัวใหญ่ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด -
858 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 29/03/2564 - 19:56:47
859 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 22/02/2564 - 13:22:21
860 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 05/02/2564 - 12:57:23
861 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 08/02/2564 - 09:20:10
862 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 02/03/2564 - 13:28:49
863 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 29/11/2564 - 14:44:58
864 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 27/01/2564 - 14:07:34
865 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 13/09/2564 - 19:39:45
866 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD) -
867 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 08/10/2564 - 09:00:53
868 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 17/11/2564 - 09:28:56
869 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 11/03/2564 - 16:16:55
870 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/10/2564 - 07:11:28
871 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บ.รีนีล ลิงค์ จำกัด) 28/09/2564 - 17:36:39
872 1111 พระจอมเกล้า (PD) -
873 1112 รพ.กบินทร์บุรี 15/11/2564 - 14:59:17
874 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บ.เคที เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 10/02/2564 - 18:59:39
875 1114 รพ.บางบ่อ (บ.บี แอนด์ เอส ไตเทียม จำกัด) 10/03/2564 - 12:57:30
876 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10/09/2563 - 14:38:34
877 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 06/09/2564 - 10:39:48
878 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 06/02/2564 - 16:23:14
879 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 08/11/2564 - 18:13:49
880 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 18/02/2564 - 11:17:29
881 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 04/07/2564 - 09:10:04
882 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 05/02/2564 - 15:16:35
883 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9 ) 28/01/2564 - 11:29:52
884 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง 27/01/2564 - 08:06:39
885 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 28/01/2564 - 11:11:10
886 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส (เชียงใหม่) 16/02/2564 - 14:11:50
887 1126 บ้านฉาง 25/11/2564 - 13:07:21
888 1127 หนองคาย (PD) -
889 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ไตเทียม 2) บ.อิออนเมด จำกัด 30/08/2564 - 11:10:56
890 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 03/02/2564 - 18:31:21
891 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 30/11/2564 - 17:22:53
892 1131 รพ.เกาะคา (บ.เนฟโฟร พลัส จำกัด) 08/09/2564 - 10:23:39
893 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บ.นำชัย เมดิแคร์ จำกัด) 13/02/2564 - 12:08:38
894 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD) -
895 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 10/03/2564 - 15:29:05
896 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 13/08/2564 - 14:33:53
897 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 25/01/2564 - 16:56:39
898 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 26/01/2564 - 09:05:37
899 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/03/2564 - 13:19:08
900 1139 ชัยบาดาล (หน่วยไตเทียม 2) บ.เจริญวัตร จำกัด 26/08/2564 - 15:17:42
901 1140 นครพิงค์ (PD) 02/04/2564 - 12:45:43
902 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2) 27/02/2564 - 15:31:12
903 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 19/11/2564 - 18:21:32
904 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 13/02/2564 - 18:19:27
905 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 17/05/2564 - 13:32:37
906 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 29/11/2564 - 18:45:29
907 1146 รพ.นครคริสเตียน (บ.ไตรมิตรไตเทียม) 30/10/2564 - 12:21:38
908 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บ.nephromed) 02/02/2564 - 10:27:56
909 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก -
910 1149 รพ.สตึก (บ.อีออนเมด จำกัด) 13/10/2564 - 08:04:26
911 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2) 21/07/2564 - 13:08:34
912 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 30/11/2564 - 13:19:41
913 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ดาวิต้า เมดิคอล -
914 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บ.เคแน๊ปโคแคร์ จำกัด) 24/08/2564 - 22:19:52
915 1154 รพ.โคกโพธิ์ (บ.ฮีโมเฟริส์ จำกัด) 21/08/2564 - 13:41:37
916 1155 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 09/06/2564 - 15:21:13
917 1156 แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตน์โรคไต ชั้น3 26/10/2564 - 13:00:43
918 1157 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมพยัคฆ์ 30/01/2564 - 12:37:14
919 1158 จันทรุเบกษา พอ. 09/02/2564 - 14:19:36
920 1159 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/01/2564 - 17:21:15
921 1160 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (PD) 17/03/2564 - 16:25:48
922 1161 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ. เก่า) บ.อิออนเมด จำกัด 18/09/2564 - 17:19:47
923 1162 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (HD) 05/02/2564 - 10:20:06
924 1163 ตรัง (PD) 31/03/2564 - 18:14:45
925 1164 เกษมวัฒนาคลีนิกเวชกรรม 29/05/2564 - 11:51:07
926 1165 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (บ.สัตหีบไตเทียม จำกัด) 13/10/2564 - 17:17:07
927 1166 มลิวรรณไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 03/06/2564 - 15:34:20
928 1167 แก่นคูณไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 29/07/2564 - 14:05:25
929 1168 รพ.เชียงรายอินเตอร์ (บ.อีออนเมด จำกัด) 04/11/2564 - 12:34:33
930 1169 ภูมิเวทคลินิกเวชกรรม 06/11/2564 - 12:23:17
931 1170 พหล 62 คลินิกเวชกรรม 08/09/2564 - 07:50:49
932 1171 รพ.แก้งคร้อ 25/07/2564 - 08:04:28
933 1172 โรงพยาบาลดงหลวง 24/11/2564 - 12:15:57
934 1173 รพ.ศรีสงคราม (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 15/02/2564 - 18:02:20
935 1174 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 19/01/2564 - 13:21:35
936 1175 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส(บางพูนเมดิคัล ไตเทียม) 06/11/2564 - 13:01:33
937 1176 กาฬสินธุ์ (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 13/11/2564 - 16:28:42
938 1177 คลินิกเวชกรรมนิรันดร์ 17/09/2564 - 13:31:21
939 1178 รพ.ยโสธร (บ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 22/10/2564 - 16:41:54
940 1179 ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต คู่เมืองกระบี่ 04/08/2564 - 14:55:38
941 1180 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมวชิรเวช 16/08/2564 - 09:34:02
942 1181 รัตนเวช 22 ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น4 12/10/2564 - 10:38:36
943 1182 สกลมงคลคลีนิกเวชกรรม 07/04/2564 - 11:01:59
944 1183 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (หน่วยไตเทียม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) บ.อิออนเมด จำกัด 09/10/2564 - 08:12:19
945 1184 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ 14/02/2564 - 22:01:48
946 1185 รพ.กันทรลักษ์ (หน่วยไตเทียม 2) 19/02/2564 - 15:07:49
947 1186 รพ.อินทร์บุรี (หน่วยไตเทียม อาคาร ภปร.1) 20/10/2564 - 14:53:16
948 1187 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม (สมุทรสาคร 2) (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 05/02/2564 - 10:28:17
949 1188 เมดิแคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
950 1189 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (บ.อิออนเมด จำกัด) 07/06/2564 - 16:00:41
951 1190 ตะกั่วป่าคลินิกเวชกรรม 20/09/2564 - 19:35:03
952 1191 ธนาวุฒิคลินิกเวชกรรม -
953 1192 บ้านโพธิ์ (หน่วยไตเทียม 2) บ.บี แอนด์ เอสไตเทียม จำกัด 25/06/2564 - 12:20:36
954 1193 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 2 (สถานที่ 2) 30/11/2564 - 09:34:26
955 1194 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (PD) 09/02/2564 - 17:59:21
956 1195 เจริญสุขคลินิกเวชกรรม 04/10/2564 - 18:28:24
957 1196 รพ.ธนบุรี อู่ทอง (บ.แฮปปิเนส ฟอร์ ออล จำกัด) 14/09/2564 - 08:44:43
958 1197 ท่าแซะคลินิกเวชกรรม 27/10/2564 - 16:15:02
959 1198 สมุทรปราการ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 17/11/2564 - 18:17:23
960 1199 คลองด่านไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคไต -
961 1200 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนราตรี 30/10/2564 - 08:55:03
962 1201 บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต หน่วยที่2 12/10/2564 - 13:58:16
963 1202 สะพานปทุมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 04/11/2564 - 12:04:07
964 1203 รพ.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บ.พญาไท ฮีโมเทค จำกัด) -
965 1204 รพ.ครบุรี (บ.อิออน เมด จำกัด) -
966 1205 บีบราวน์สายธาราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/05/2564 - 09:29:31
967 1206 รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 07/06/2564 - 12:08:32
968 1207 หน่วยไตเทียม คลินิกเวชกรรมเปาโล (บ.โชคชัยรักษา จำกัด) -
969 1208 คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์แพทย์ถิรพล 04/09/2564 - 15:27:40
970 1209 รพ.พิมาย (บ.อีออนเมด จำกัด) -
971 1210 รพ.พริ๊นซ์ ศรีสะเกษ (หจก.ศรีสะเกษเมดิแคร์) -
972 1211 รพ.วิมุต 16/09/2564 - 09:03:21
973 1212 ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (บ.เนพโฟรเมด) -
974 1213 คลินิกเวชกรรมภูงา 03/10/2564 - 10:38:27
975 1214 รพ.ระนอง (PD) -
976 1215 ปุณธดาคลินิกเวชกรรม (บ.ปุณธดาไตเทียม จำกัด) -
977 1216 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 22/08/2564 - 18:54:28
978 1217 บางพลีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
979 1218 นิคมคำสร้อย 07/10/2564 - 13:10:47
980 1219 รพ.หัวหิน หน่วยไตเทียม 2 (บ.บีแอนด์ เอส ไตเทียม) 17/09/2564 - 10:49:05
981 1220 รพ.ขลุง 17/11/2564 - 09:03:46
982 1221 รพ.บางปะกง (บ.มิตรภาพเอชดี จำกัด) 21/10/2564 - 18:11:21
983 1222 รพ.บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตบ.สุทธิชัยไตเทียม) -
984 1223 รพ.อินทรารัตน์ -
985 1224 นิตโยคลินิกเวชกรรม -
986 1225 คิดนี่เซ่นส์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 09/11/2564 - 10:59:06
987 1226 เซนต์เมรี่ หน่วยไตเทียม 2 (บ.สุระฮีโม จำกัด) 05/10/2564 - 17:33:25
988 1227 เทียนฟ้าประชาการุณย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 27/11/2564 - 15:07:54
989 1228 รพ.สีคิ้ว (บ.บางโพ ฮีโม จำกัด) 20/08/2564 - 07:25:31
990 1229 รพ.ขามสะแกแสง (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 13/09/2564 - 11:00:59
991 1230 รพ.เชียงคำ (หน่วยไตเทียม 2) 20/11/2564 - 13:31:33
992 1231 สแควร์นนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
993 1232 สามชุก (หน่วยไตเทียม 2) -
994 1233 เทพรัตน์นครราชสีมา (หน่วยไตเทียม 2) -
995 1234 รพ.น้ำปาด (บ.เจนเนอรัล เมดิคอล แคร์ จำกัด) -
996 1235 รพ.รวมแพทย์ชัยนาท (หน่วยไตเทียม 2) -
997 1236 คลินิกไตเทียมบางนรา -
998 1237 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตฮักสุขภาพ 07/10/2564 - 14:51:54
999 1238 ตั้งฮั่วเส็งธนบุรีไตเทียมคลินิกเวชกรรม -
1000 1239 งามวงศ์วานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
1001 1240 ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ มธ. -
1002 1241 รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา -
1003 1242 รพ.ธัญบุรี (บ.อีออนเมด จำกัด) -
1004 1243 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย -
1005 1244 วิภาราม สมุทรสาคร 09/11/2564 - 12:38:29