รายงานศูนย์_33แบบใหม่


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 06/06/2566 20:25:16 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,135 ศูนย์

เงื่อนไข :
ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ร.พ. สงฆ์ 07/02/2566 - 09:12:33
2 0003 กรุงเทพ 19/05/2566 - 14:05:21
3 0004 กลาง 08/08/2565 - 08:08:08
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 14/02/2566 - 18:32:54
5 0007 เซนต์หลุยส์ 08/02/2566 - 14:21:38
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 17/02/2566 - 13:56:53
7 0010 ตำรวจ 10/02/2566 - 15:19:11
8 0011 ทหารผ่านศึก 02/02/2566 - 15:08:09
9 0012 เทพธารินทร์ 29/03/2566 - 06:56:46
10 0013 ธนบุรี 1 19/05/2566 - 18:02:02
11 0014 นครธน 03/04/2566 - 16:19:48
12 0015 นพรัตนราชธานี 14/02/2566 - 14:46:39
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 18/02/2566 - 15:15:57
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 10/02/2566 - 16:18:04
15 0018 พญาไท 1 09/02/2566 - 16:06:52
16 0019 พญาไท 2 21/03/2566 - 14:58:20
17 0020 พญาไท 3 09/01/2566 - 02:59:36
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 28/02/2566 - 14:43:59
19 0023 พระรามเก้า 29/03/2566 - 15:38:00
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 13/02/2566 - 21:32:30
21 0026 ศิครินทร์ 15/02/2566 - 17:04:59
22 0027 เปาโลเกษตร 15/04/2566 - 19:10:03
23 0028 ยันฮี 14/02/2566 - 07:10:52
24 0029 รามคำแหง 20/01/2566 - 17:24:50
25 0030 รามาธิบดี 04/04/2566 - 10:31:05
26 0031 ลาดพร้าว 12/01/2566 - 11:25:19
27 0032 เลิดสิน 14/02/2566 - 16:46:05
28 0033 วิชัยยุทธ 19/05/2566 - 18:17:20
29 0034 วิภาวดี 30/03/2566 - 17:08:57
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 27/01/2566 - 12:05:18
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 27/01/2566 - 16:44:29
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 13/02/2566 - 10:57:14
34 0039 หัวเฉียว 10/01/2566 - 14:02:08
35 0040 บำรุงราษฎร์ 16/02/2566 - 17:18:33
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 09/02/2566 - 17:29:54
37 0042 เจ้าพระยายมราช 03/02/2566 - 08:32:47
38 0043 บ้านหมี่ 14/02/2566 - 10:48:35
39 0044 ราชธานี 14/02/2566 - 10:35:46
40 0045 ศุภมิตร 27/04/2566 - 12:50:28
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 30/01/2566 - 14:20:26
42 0047 สระบุรี 06/06/2566 - 18:23:24
43 0048 อานันทมหิดล (PD) 21/02/2566 - 14:15:04
44 0049 บ้านโป่ง 02/05/2566 - 16:08:58
45 0050 มะการักษ์ 11/02/2566 - 15:35:21
46 0051 ราชบุรี 24/02/2566 - 09:38:58
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 20/01/2566 - 15:56:09
48 0056 พญาไท ศรีราชา 10/02/2566 - 10:28:26
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 10/02/2566 - 17:52:35
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 19/01/2566 - 14:42:34
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 14/02/2566 - 14:49:23
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 16/02/2566 - 10:06:05
53 0061 สิริเวช 09/03/2566 - 07:30:17
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 08/08/2565 - 08:08:08
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 21/02/2566 - 14:27:20
56 0064 นครินทร์ 02/02/2566 - 17:55:48
57 0065 ราษฎร์ยินดี 13/02/2566 - 10:34:09
58 0066 วชิระภูเก็ต 31/05/2566 - 14:30:10
59 0067 วิรัชศิลป์ 29/01/2566 - 13:02:34
60 0068 สงขลานครินทร์ 16/01/2566 - 18:39:01
61 0069 สิริโรจน์ 15/04/2566 - 11:48:23
62 0070 สุราษฎร์ธานี 15/02/2566 - 19:26:35
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 02/02/2566 - 13:01:57
64 0072 นนทเวช 04/04/2566 - 09:21:08
65 0073 ปทุมธานี 31/05/2566 - 13:12:16
66 0074 บำราศนราดูร 03/02/2566 - 16:40:53
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 19/05/2566 - 19:35:08
68 0076 พระนั่งเกล้า 07/01/2566 - 10:14:15
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 03/03/2566 - 15:14:33
70 0078 สำโรงการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 14/02/2566 - 20:07:36
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 09/02/2566 - 10:16:49
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 05/06/2566 - 09:59:08
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 08/08/2565 - 08:08:08
75 0084 เชียงใหม่ ราม 14/02/2566 - 14:31:13
76 0085 พิษณุเวช 10/05/2566 - 15:24:40
77 0086 แพร่-ราม 12/02/2566 - 17:00:14
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 10/02/2566 - 15:11:20
79 0088 แม่สอด 17/02/2566 - 19:14:55
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 24/04/2566 - 18:03:58
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 27/12/2565 - 09:40:26
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 06/03/2566 - 20:47:13
83 0093 อุตรดิตถ์ 23/03/2566 - 14:21:54
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 06/02/2566 - 18:26:13
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 12/05/2566 - 13:49:08
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 26/01/2566 - 19:33:09
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 26/05/2566 - 12:18:54
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 26/01/2566 - 16:42:13
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 23/03/2566 - 17:13:21
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 14/02/2566 - 10:30:47
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 02/06/2566 - 16:17:41
93 0103 หนองคาย 13/02/2566 - 11:40:19
94 0104 อุดรธานี 08/08/2565 - 08:08:08
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 31/05/2566 - 15:19:49
96 0106 เอกอุดร 14/02/2566 - 20:49:21
97 0107 ป.แพทย์ 14/02/2566 - 17:23:52
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) -
99 0109 บางปะกอก 1 09/03/2566 - 09:36:18
100 0110 ไทยนครินทร์ 11/02/2566 - 10:07:52
101 0111 ชลบุรี 06/02/2566 - 18:07:07
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 01/06/2566 - 18:16:02
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 14/02/2566 - 20:00:44
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 15/02/2566 - 12:39:21
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 15/05/2566 - 15:07:04
106 0116 คลองตัน 17/02/2566 - 16:50:58
107 0117 พุทธชินราช 17/03/2566 - 18:30:00
108 0118 วชิรพยาบาล 13/02/2566 - 12:48:00
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 13/02/2566 - 10:32:29
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 12/01/2566 - 13:40:53
111 0121 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(ร.พ.มงกุฎวัฒนะ) 14/02/2566 - 20:50:41
112 0123 กรุงเทพคริสเตียน 14/02/2566 - 19:37:54
113 0124 พะเยา-ราม 14/02/2566 - 12:03:04
114 0125 มิตรภาพสามัคคี 21/02/2566 - 15:28:47
115 0126 อนันต์พัฒนา 2 08/08/2565 - 08:08:08
116 0127 เวชธานี 12/04/2566 - 13:37:02
117 0128 ราชวิถี 10/02/2566 - 18:53:17
118 0129 เอกชล 05/02/2566 - 12:07:59
119 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 10/01/2566 - 15:25:33
120 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 08/08/2565 - 08:08:08
121 0132 กรุงธน 1 19/01/2566 - 14:18:03
122 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 06/02/2566 - 16:30:33
123 0134 ดำเนินสะดวก 23/02/2566 - 18:02:20
124 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 15/02/2566 - 15:11:37
125 0136 ศาลายา 08/01/2566 - 16:09:42
126 0137 นครปฐม 31/01/2566 - 15:17:15
127 0138 แพทย์รังสิต 26/01/2566 - 14:25:05
128 0139 ลำปาง 08/02/2566 - 11:03:35
129 0140 แมคคอร์มิค 27/12/2565 - 17:04:49
130 0141 สมุทรสาคร 11/05/2566 - 21:06:36
131 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 11/02/2566 - 19:51:08
132 0143 เลย 15/02/2566 - 10:35:17
133 0144 ตรัง 05/06/2566 - 14:00:50
134 0145 กระบี่ 09/02/2566 - 16:34:47
135 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 04/04/2566 - 15:38:11
136 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 07/05/2566 - 08:10:22
137 0148 บุรีรัมย์ 23/05/2566 - 20:25:18
138 0149 พระพุทธบาท 06/06/2566 - 15:56:45
139 0150 บ.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 15/02/2566 - 08:44:25
140 0151 สินแพทย์ 31/01/2566 - 20:38:59
141 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 24/03/2566 - 16:13:44
142 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 14/02/2566 - 19:43:12
143 0154 ทักษิณ 15/02/2566 - 16:28:42
144 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 19/01/2566 - 15:27:33
145 0157 คามิลเลี่ยน 09/02/2566 - 14:39:53
146 0158 บางไผ่ 22/11/2565 - 23:28:52
147 0160 สุขุมวิท 12/01/2566 - 12:56:27
148 0161 ราษฎร์บูรณะ 29/04/2566 - 11:48:48
149 0162 ร.พ.ค่ายเม็งรายมหาราช 29/04/2566 - 07:49:16
150 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 16/02/2566 - 16:20:24
151 0169 คลีนิคบางชัน 15/02/2566 - 14:43:37
152 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 15/02/2566 - 12:36:44
153 0171 นวนคร 1 08/08/2565 - 08:08:08
154 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) -
155 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 14/04/2566 - 08:42:08
156 0175 ลำพูน 14/02/2566 - 08:35:12
157 0176 เพชรบูรณ์ 14/02/2566 - 18:37:19
158 0177 บางโพ 24/05/2566 - 09:21:58
159 0178 นครนายก 01/06/2566 - 12:56:52
160 0179 ศิริราช (กว 1) -
161 0180 สุรินทร์ 14/02/2566 - 19:14:56
162 0181 ร.พ.เทพปัญญา 10/02/2566 - 18:40:23
163 0182 สันป่าตอง 30/01/2566 - 15:25:52
164 0183 เซนต์แมรี่ 14/02/2566 - 10:59:53
165 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 14/02/2566 - 06:57:35
166 0185 มหาสารคาม 24/05/2566 - 13:55:06
167 0186 ร้อยเอ็ด 08/08/2565 - 08:08:08
168 0187 โพธาราม 11/04/2566 - 19:05:36
169 0189 เมืองนารายณ์ 14/02/2566 - 18:07:52
170 0192 กรุงธน 2 26/01/2566 - 13:43:41
171 0193 มงกุฏระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
172 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 22/03/2566 - 15:02:50
173 0196 อุทัยธานี 02/02/2566 - 16:28:59
174 0197 ตรัง รวมแพทย์ 26/04/2566 - 14:16:18
175 0198 ตะกั่วป่า 08/02/2566 - 14:24:12
176 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 08/08/2565 - 08:08:08
177 0200 ชุมพร 11/01/2566 - 13:51:53
178 0201 นครพนม 31/01/2566 - 14:39:15
179 0202 ค่ายธนะรัชต์ 21/04/2566 - 13:23:33
180 0203 หนองบัวลำภู 08/08/2565 - 08:08:08
181 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 08/08/2565 - 08:08:08
182 0205 วัฒนา หนองคาย 06/02/2566 - 14:25:29
183 0206 เบตง 10/04/2566 - 15:32:28
184 0207 วิภาราม 12/02/2566 - 09:10:01
185 0208 สงขลา 14/02/2566 - 20:11:18
186 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
187 0210 ประชารักษ์เวชการ 11/02/2566 - 12:59:00
188 0211 ค่ายอดิศร 23/01/2566 - 17:07:39
189 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 25/02/2566 - 09:44:40
190 0214 บ.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 15/02/2566 - 20:08:28
191 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 03/04/2566 - 19:45:44
192 0216 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต (ณ ร.พ.หริภุญชัย) 06/06/2566 - 14:35:47
193 0219 ศิริราช (กว 4) -
194 0300 กรุงเทพ-จุรีเวช 13/02/2566 - 18:34:36
195 0301 กรุงเทพ-ตราด 14/03/2566 - 15:57:58
196 0302 กรุงเทพ-พัทยา 08/02/2566 - 13:34:19
197 0303 รวมชัยประชารักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
198 0304 กล้วยน้ำไท 1 18/03/2566 - 14:24:53
199 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.กาฬสินธุ์ 08/08/2565 - 08:08:08
200 0306 กำแพงเพชร 08/08/2565 - 08:08:08
201 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 20/03/2566 - 15:38:47
202 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 21/01/2566 - 13:43:35
203 0309 ขอนแก่น 22/02/2566 - 15:49:17
204 0310 ขอนแก่น-ราม 15/02/2566 - 08:58:00
205 0311 บ.ไตรักษ์จำกัด ( ชั้น2 ร.พ.เขลางค์นครราม) 08/08/2565 - 08:08:08
206 0312 บ.ลำปรางไตเทียม (ณ ร.พ.เขลางค์นครราม) 06/05/2566 - 09:49:49
207 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 06/02/2566 - 21:06:18
208 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 10/02/2566 - 11:27:48
209 0315 ค่ายจักรพงษ์ 28/02/2566 - 13:27:22
210 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 12/04/2566 - 14:38:37
211 0318 เจ้าพระยา 08/08/2565 - 08:08:08
212 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 08/03/2566 - 16:43:34
213 0320 เดอะโกลเดนเกท 18/01/2566 - 17:39:57
214 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 05/04/2566 - 06:32:01
215 0323 ชัยนาท 08/08/2565 - 08:08:08
216 0324 ชัยภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
217 0326 เชียงคำ 14/02/2566 - 14:31:59
218 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 13/02/2566 - 16:27:42
219 0329 สิรินธร 14/02/2566 - 19:27:03
220 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 03/02/2566 - 14:17:43
221 0331 ตากสิน 13/02/2566 - 14:40:55
222 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 10/02/2566 - 18:02:50
223 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
224 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 13/02/2566 - 18:06:19
225 0335 นครพิงค์ 10/01/2566 - 11:05:10
226 0337 น่าน 12/02/2566 - 10:10:32
227 0340 บางมด 13/02/2566 - 09:12:17
228 0342 บ้านแพ้ว 28/01/2566 - 10:10:14
229 0343 ปลาปาก 14/02/2566 - 09:52:05
230 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 10/02/2566 - 19:47:21
231 0347 ปัตตานี 15/03/2566 - 15:32:31
232 0349 นพเก้า 14/02/2566 - 19:40:13
233 0351 ปิยะเวท 08/08/2565 - 08:08:08
234 0353 พรชัย 14/02/2566 - 15:03:33
235 0354 พระจอมเกล้า 20/12/2565 - 06:57:34
236 0356 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2565 - 08:08:08
237 0359 พหลพลพยุหเสนา 16/05/2566 - 09:44:22
238 0360 พะเยา 08/08/2565 - 08:08:08
239 0361 พังงา 15/02/2566 - 13:50:14
240 0362 พัทลุง 27/05/2566 - 10:42:17
241 0363 พิจิตร 06/02/2566 - 16:05:17
242 0364 เพชรรัชต์ 09/03/2566 - 10:52:26
243 0365 ค่ายภาณุรังษี 20/03/2566 - 17:48:08
244 0366 แพร่ 08/08/2565 - 08:08:08
245 0367 แวนแซนต์วูร์ด 13/02/2566 - 19:45:09
246 0368 มหาชัย 1 24/03/2566 - 20:10:16
247 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 14/02/2566 - 17:33:37
248 0370 มหาชัย 2 08/08/2565 - 08:08:08
249 0371 มหาราชนครราชสีมา 16/02/2566 - 16:13:43
250 0372 มิชชั่น 18/04/2566 - 11:44:29
251 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 06/02/2566 - 16:17:47
252 0374 ร.พ.มุกดาหาร 21/01/2566 - 18:53:04
253 0376 กรุงไทย 15/02/2566 - 08:30:14
254 0377 กรุงเทพเมืองราช 15/02/2566 - 06:06:49
255 0378 ค่ายวชิราวุธ 10/04/2566 - 12:25:57
256 0379 เมืองเลยราม 13/02/2566 - 13:55:34
257 0381 ยโสธร 16/02/2566 - 12:17:43
258 0382 ยะลา 26/04/2566 - 12:01:51
259 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 17/04/2566 - 15:48:15
260 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 04/01/2566 - 18:34:33
261 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 18/04/2566 - 18:32:45
262 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 28/03/2566 - 14:01:07
263 0389 ระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
264 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 16/03/2566 - 11:04:01
265 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 20/02/2566 - 17:08:35
266 0392 ราชพฤกษ์ 06/02/2566 - 13:36:29
267 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 14/02/2566 - 17:09:42
268 0396 ลานนา 02/06/2566 - 12:51:07
269 0397 พริ้นซ์ ลำพูน 19/01/2566 - 15:36:02
270 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 17/01/2566 - 19:00:44
271 0400 ศรีวิชัย 3 15/02/2566 - 06:17:35
272 0401 ศรีสังวาลย์ 14/02/2566 - 21:52:26
273 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 29/03/2566 - 11:52:09
274 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม -
275 0404 โรงพยาบาลไทย อินเตอร์ มหาสารคาม 30/01/2566 - 12:36:25
276 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 08/08/2565 - 08:08:08
277 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 14/02/2566 - 19:42:04
278 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 21/03/2566 - 12:13:02
279 0409 ธนบุรี ชุมพร 14/02/2566 - 09:46:30
280 0410 สกลนคร 08/08/2565 - 08:08:08
281 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08
282 0412 สตูล 08/08/2565 - 08:08:08
283 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 08/08/2565 - 08:08:08
284 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 08/08/2565 - 08:08:08
285 0416 สมุทรปราการ 26/01/2566 - 10:03:10
286 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 13/05/2566 - 17:18:20
287 0418 ค่ายสุรสีห์ 27/01/2566 - 19:36:25
288 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 20/01/2566 - 09:02:19
289 0420 สุโขทัย 19/02/2566 - 10:51:49
290 0421 เสนา 08/08/2565 - 08:08:08
291 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 15/02/2566 - 08:52:16
292 0424 อ่างทอง 14/03/2566 - 14:32:54
293 0425 อำนาจเจริญ 06/01/2566 - 16:43:32
294 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 13/02/2566 - 09:44:10
295 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 17/05/2566 - 10:23:57
296 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 20/01/2566 - 15:38:24
297 0430 คลีนิคล้างไต ขอนแก่น 07/01/2566 - 14:02:21
298 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 15/04/2566 - 18:31:27
299 0432 สุไหงโกลก 25/05/2566 - 16:08:04
300 0433 จอมทอง 19/03/2566 - 15:02:32
301 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 14/02/2566 - 20:29:05
302 0435 ทุ่งสง 12/02/2566 - 16:17:26
303 0436 รัตนเวช 2 15/02/2566 - 15:34:30
304 0437 จุฬารัตน์ 9 12/02/2566 - 13:36:56
305 0440 บางนาไตเทียม 28/04/2566 - 13:23:06
306 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 14/02/2566 - 21:24:52
307 0445 ซานคามิลโล 09/02/2566 - 11:32:12
308 0450 กรุงเทพ-ระยอง 09/02/2566 - 14:25:25
309 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 05/06/2566 - 09:23:26
310 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 24/01/2566 - 08:04:26
311 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 14/02/2566 - 14:58:37
312 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 14/02/2566 - 14:35:19
313 0462 บ.เอ็นแอนทีไตเทียมจำกัด ณ ค่ายสุริยพงษ์ 14/02/2566 - 13:04:04
314 0463 บ.ชัยนาทไตเทียม จำกัด 23/05/2566 - 14:39:52
315 0464 นาวีไตเทียม -
316 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 26/12/2565 - 09:47:58
317 0466 ไตเทียมติวานนท์ 08/08/2565 - 08:08:08
318 0467 ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 09/03/2566 - 16:09:52
319 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 08/08/2565 - 08:08:08
320 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 18/03/2566 - 19:50:38
321 0472 แม่จัน 04/05/2566 - 14:02:22
322 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 23/01/2566 - 21:02:44
323 0474 บ.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 13/02/2566 - 06:28:23
324 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 20/01/2566 - 15:06:59
325 0476 ซานเปาโล หัวหิน 08/08/2565 - 08:08:08
326 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 25/02/2566 - 07:23:30
327 0478 สุวรรณภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
328 0480 ศุภมิตรเสนา 08/08/2565 - 08:08:08
329 0481 บางนา 2 13/02/2566 - 23:05:59
330 0482 เอกชัย 16/02/2566 - 14:36:34
331 0483 มุกอินเตอร์ 15/02/2566 - 16:03:57
332 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 13/02/2566 - 13:56:58
333 0485 บางคล้า 03/02/2566 - 07:47:29
334 0486 สิโรรส 14/02/2566 - 11:19:11
335 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 09/04/2566 - 11:02:30
336 0488 กรุงเทพ-สมุย 19/01/2566 - 18:49:45
337 0489 แม่กลอง 2 24/03/2566 - 14:21:02
338 0490 ชัยภูมิ ราม 01/02/2566 - 17:29:54
339 0491 หลังสวน 01/02/2566 - 14:13:44
340 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 20/01/2566 - 13:14:40
341 0493 ท่าศาลา 10/02/2566 - 10:42:18
342 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 03/02/2566 - 15:25:54
343 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 21/10/2565 - 10:40:25
344 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 15/02/2566 - 11:29:42
345 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 31/01/2566 - 12:31:19
346 0502 แพร่ คริสเตียน 30/01/2566 - 08:47:38
347 0504 พะวอ 24/01/2566 - 19:24:48
348 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 14/02/2566 - 15:13:46
349 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 14/02/2566 - 19:03:22
350 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 08/08/2565 - 08:08:08
351 0509 วังจันทร์ ระยอง 21/04/2566 - 07:56:06
352 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 11/11/2565 - 08:51:43
353 0511 บ้านบึง ชลบุรี 09/02/2566 - 17:34:41
354 0512 บุญญาเวช 22/03/2566 - 15:51:04
355 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 13/05/2566 - 07:52:55
356 0514 อ่างทองเวชการ 05/06/2566 - 15:47:36
357 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 08/08/2565 - 08:08:08
358 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 29/05/2566 - 19:11:02
359 0517 สิชล 14/04/2566 - 17:29:01
360 0518 พลับพลาไชย 08/08/2565 - 08:08:08
361 0519 บริษัท SMCD ไทยแลนด์จำกัด 24/05/2566 - 12:07:28
362 0521 ร.พ.พาน 15/02/2566 - 17:28:22
363 0522 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว 21/05/2566 - 11:54:12
364 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 15/02/2566 - 12:04:47
365 0524 ร.พ.หัวหิน 08/08/2565 - 08:08:08
366 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 31/03/2566 - 14:22:47
367 0526 ร.พ.นวมินทร์ 9 17/01/2566 - 12:35:18
368 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 08/08/2565 - 08:08:08
369 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 31/03/2566 - 18:21:51
370 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 14/05/2566 - 13:45:19
371 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 20/04/2566 - 10:51:47
372 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 25/03/2566 - 17:52:05
373 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 13/02/2566 - 18:52:17
374 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 08/08/2565 - 08:08:08
375 0538 ร.พ.เสลภูมิ 18/04/2566 - 08:36:44
376 0539 ร.พ.สมเด็จ 27/01/2566 - 17:47:00
377 0540 ร.พ.กมลาไสย 17/04/2566 - 12:35:07
378 0541 ร.พ.ศีขรภูมิ 27/01/2566 - 07:35:43
379 0542 ร.พ.บรบือ 27/12/2565 - 13:03:05
380 0543 รพ.นครพัฒน์ 17/03/2566 - 12:50:17
381 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 18/02/2566 - 09:10:45
382 0546 ปิยะรักษ์ 13/02/2566 - 12:12:41
383 0547 ร.พ.เซกา 18/04/2566 - 15:05:54
384 0548 รวมแพทย์กระบี่ 17/01/2566 - 07:43:56
385 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
386 0550 บัวใหญ่ 25/04/2566 - 15:01:03
387 0551 ร.พ.สามพรานไร่ขิง 08/08/2565 - 08:08:08
388 0552 ร.พ.เขาวง 21/05/2566 - 09:47:47
389 0553 บึงกาฬ 01/06/2566 - 15:49:05
390 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 18/01/2566 - 15:57:07
391 0555 พิสัยเวช 14/02/2566 - 17:45:17
392 0556 วารินชำราบ 30/05/2566 - 17:28:58
393 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 14/02/2566 - 18:06:11
394 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 10/02/2566 - 15:38:32
395 0559 ตระการพืชผล 11/01/2566 - 07:58:47
396 0560 ศรีสงคราม 20/04/2566 - 10:42:33
397 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 22/05/2566 - 14:31:39
398 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 28/12/2565 - 13:15:14
399 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร -
400 0565 ระโนด 13/02/2566 - 14:38:45
401 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 16/02/2566 - 14:48:41
402 0567 มเหสักข์ 13/02/2566 - 15:20:12
403 0568 สหเวช 13/02/2566 - 18:12:20
404 0569 ป่าซาง 16/02/2566 - 17:18:44
405 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 13/02/2566 - 09:57:38
406 0572 จุฬารัตน์ 1 08/08/2565 - 08:08:08
407 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 12/02/2566 - 13:49:32
408 0574 พนัสนิคม 04/01/2566 - 10:35:06
409 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 13/03/2566 - 10:47:17
410 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 06/06/2566 - 14:03:30
411 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) 08/08/2565 - 08:08:08
412 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 24/01/2566 - 09:45:39
413 0581 ศรีรัตนะ 13/02/2566 - 22:02:02
414 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 02/05/2566 - 09:17:35
415 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 13/02/2566 - 15:34:36
416 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 18/04/2566 - 17:14:18
417 0585 เกาะสมุย 08/08/2565 - 08:08:08
418 0587 มัญจาคีรี 16/03/2566 - 13:47:10
419 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 14/02/2566 - 19:40:14
420 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 17/05/2566 - 16:58:39
421 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 09/02/2566 - 14:47:05
422 0592 รพ.พล 16/01/2566 - 15:40:39
423 0593 วาปีปทุม 07/02/2566 - 11:02:44
424 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 13/02/2566 - 11:20:40
425 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 10/04/2566 - 17:57:42
426 0596 ค่ายวชิรปราการ 08/08/2565 - 08:08:08
427 0597 คำเขื่อนแก้ว 01/02/2566 - 17:33:46
428 0598 บ.ทำบุรัฐไตเทียม(รพ.ศรีวิชีย 1) 14/02/2566 - 16:40:47
429 0600 รพ.ฝาง (บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต) 10/02/2566 - 11:46:10
430 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 14/02/2566 - 20:47:59
431 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 15/02/2566 - 07:08:15
432 0603 รพ.อานันทมหิดล ตึกศรีสังวาลย์ 14/02/2566 - 12:54:50
433 0604 นางรอง 25/05/2566 - 19:10:09
434 0605 รพ. อำนาจเจริญ (หน่วยไตเทียม 2) 09/02/2566 - 18:03:50
435 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) 14/02/2566 - 18:16:23
436 0607 คลินิกวชิรบารมีการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08
437 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 26/03/2566 - 13:15:41
438 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 15/02/2566 - 09:52:27
439 0625 โรงพยาบาลปง (PD) -
440 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 26/01/2566 - 13:39:29
441 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD) -
442 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง 14/02/2566 - 18:23:31
443 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 08/08/2565 - 08:08:08
444 0636 ยางตลาด 13/02/2566 - 18:15:27
445 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 09/02/2566 - 16:47:21
446 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 13/02/2566 - 15:25:05
447 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 30/03/2566 - 18:06:18
448 0640 โพยาบาลเพชรเกษม 2 20/01/2566 - 15:42:04
449 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 14/02/2566 - 11:25:03
450 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 08/03/2566 - 17:25:39
451 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 10/02/2566 - 16:59:58
452 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 08/08/2565 - 08:08:08
453 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 12/05/2566 - 15:19:15
454 0646 โรจนเวช -
455 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 08/08/2565 - 08:08:08
456 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 15/02/2566 - 07:21:15
457 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 14/02/2566 - 22:23:11
458 0650 เบญจรมย์ 13/02/2566 - 17:20:59
459 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 17/05/2566 - 13:23:43
460 0652 แวงน้อย 01/06/2566 - 15:26:20
461 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 31/01/2566 - 10:39:55
462 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 13/02/2566 - 12:19:13
463 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 17/01/2566 - 08:39:10
464 0656 กันทรารมย์ 24/05/2566 - 17:06:56
465 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 14/03/2566 - 14:02:20
466 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 08/02/2566 - 19:05:36
467 0659 ทรายมูล 06/01/2566 - 07:51:12
468 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
469 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 15/02/2566 - 06:42:17
470 0662 เอกชนร่มเกล้า 30/05/2566 - 12:43:38
471 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 16/02/2566 - 15:52:57
472 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 20/04/2566 - 15:29:08
473 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 21/02/2566 - 15:40:05
474 0667 ปากช่องนานา (HD) 11/02/2566 - 11:59:12
475 0672 พัทยาอินเตอร์ 31/05/2566 - 15:40:14
476 0674 รพ.ดอนตาล 08/08/2565 - 08:08:08
477 0691 รพ.บางพลี 31/05/2566 - 08:17:55
478 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 24/04/2566 - 20:11:05
479 0696 โรงพยาบาลบางกรวย(บ.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
480 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2) -
481 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 08/08/2565 - 08:08:08
482 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 04/02/2566 - 15:24:41
483 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 13/04/2566 - 18:08:15
484 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 19/05/2566 - 09:09:18
485 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 12/01/2566 - 13:13:31
486 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 24/01/2566 - 16:35:55
487 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
488 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 15/05/2566 - 08:33:05
489 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
490 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
491 0713 เรณูนคร 26/01/2566 - 19:08:42
492 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 23/03/2566 - 15:23:07
493 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 13/02/2566 - 21:11:27
494 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 05/06/2566 - 18:46:16
495 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 27/12/2565 - 13:43:07
496 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 31/05/2566 - 11:50:25
497 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 05/04/2566 - 11:54:23
498 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 28/02/2566 - 17:38:49
499 0722 ชุมพวง 29/01/2566 - 19:18:26
500 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 27/04/2566 - 11:46:26
501 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการไตเทียม) 01/06/2566 - 15:22:28
502 0725 ท่ายาง 25/01/2566 - 09:23:06
503 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 09/02/2566 - 19:03:01
504 0727 บ้านม่วง 09/03/2566 - 09:28:46
505 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 29/03/2566 - 13:06:33
506 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 06/06/2566 - 17:04:19
507 0731 กรุงเทพ หัวหิน 08/03/2566 - 13:35:40
508 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 12/03/2566 - 15:21:47
509 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) 08/08/2565 - 08:08:08
510 0734 ค่ายศรีพัชรินทร 29/03/2566 - 11:03:03
511 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 23/01/2566 - 12:50:16
512 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2566 - 15:39:49
513 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 10/03/2566 - 18:52:55
514 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 08/08/2565 - 08:08:08
515 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 29/03/2566 - 18:38:13
516 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) 13/02/2566 - 20:29:33
517 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 03/06/2566 - 18:21:07
518 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 12/02/2566 - 05:53:22
519 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 14/02/2566 - 16:04:48
520 0746 กันทรลักษ์ 06/04/2566 - 09:58:41
521 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 06/04/2566 - 14:01:25
522 0748 ศูนย์ถนอมไต โรงพยาบาลสกลนคร 07/05/2566 - 11:25:30
523 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 08/08/2565 - 08:08:08
524 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 10/02/2566 - 19:14:37
525 0751 ร้องกวาง 02/05/2566 - 09:52:41
526 0752 ควนขนุน 10/01/2566 - 10:03:29
527 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 08/08/2565 - 08:08:08
528 0754 แกลง 08/08/2565 - 08:08:08
529 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 08/08/2565 - 08:08:08
530 0757 ภูเขียว 08/08/2565 - 08:08:08
531 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 25/01/2566 - 17:55:40
532 0759 รพ.กระทุ่มแบน 08/02/2566 - 17:13:05
533 0760 ร่มฉัตร 02/02/2566 - 17:03:23
534 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 05/06/2566 - 20:01:53
535 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) 08/08/2565 - 08:08:08
536 0764 สังขะ 23/03/2566 - 12:56:52
537 0765 เวชการุณรัศมิ์ 15/02/2566 - 10:19:23
538 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 15/02/2566 - 15:41:09
539 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 14/02/2566 - 15:01:22
540 0769 หนองกุงศรี 23/03/2566 - 17:37:24
541 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 08/08/2565 - 08:08:08
542 0772 ห้วยยอด 19/04/2566 - 15:55:56
543 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
544 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 15/02/2566 - 12:20:47
545 0775 สุขผลินไตเทียม 11/01/2566 - 17:19:18
546 0776 โนนสัง 31/01/2566 - 15:48:46
547 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 26/01/2566 - 12:15:02
548 0778 ทรายมูล (PD) -
549 0779 รุ่งรวีไตเทียม -
550 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
551 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล 08/08/2565 - 08:08:08
552 0784 พิบูลมังสาหาร 01/06/2566 - 17:05:38
553 0785 หัวตะพาน 28/03/2566 - 10:53:51
554 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 08/08/2565 - 08:08:08
555 0787 โรงพยาบาลบางนา5 12/02/2566 - 07:01:18
556 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 15/05/2566 - 12:00:43
557 0789 โพนทอง 25/02/2566 - 10:03:48
558 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 27/01/2566 - 10:26:13
559 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 17/05/2566 - 09:40:06
560 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 09/02/2566 - 12:59:39
561 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 14/02/2566 - 19:58:17
562 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพินี 09/03/2566 - 09:46:54
563 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10/02/2566 - 13:53:24
564 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 13/02/2566 - 16:57:49
565 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 14/02/2566 - 14:49:19
566 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 24/05/2566 - 09:22:12
567 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 09/02/2566 - 10:41:08
568 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
569 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 04/05/2566 - 20:08:44
570 0805 คำชะอี 25/05/2566 - 11:53:39
571 0806 โรงพยาบาลลับแล 13/03/2566 - 14:50:58
572 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 13/02/2566 - 15:41:16
573 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 09/01/2566 - 15:25:06
574 0809 นางรอง (บ.บุรีวัตร) 17/03/2566 - 21:01:27
575 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บ.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 08/08/2565 - 08:08:08
576 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 25/01/2566 - 12:22:27
577 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล 08/08/2565 - 08:08:08
578 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 13/02/2566 - 19:06:27
579 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 15/02/2566 - 13:59:05
580 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 08/08/2565 - 08:08:08
581 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 30/01/2566 - 11:44:35
582 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 11/01/2566 - 14:53:58
583 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 28/05/2566 - 07:47:44
584 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 10/02/2566 - 21:13:44
585 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 24/12/2565 - 09:14:39
586 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 08/08/2565 - 08:08:08
587 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 30/04/2566 - 16:16:20
588 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 15/02/2566 - 08:28:35
589 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 09/01/2566 - 15:24:26
590 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 17/03/2566 - 16:40:11
591 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 15/02/2566 - 06:33:38
592 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 14/02/2566 - 14:37:01
593 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 12/01/2566 - 11:23:50
594 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 09/01/2566 - 15:10:07
595 0830 บ.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 08/08/2565 - 08:08:08
596 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 17/01/2566 - 06:51:06
597 0832 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช(หน่วยไตเทียม2) 19/03/2566 - 16:55:13
598 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 14/02/2566 - 10:15:33
599 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 20/02/2566 - 12:19:00
600 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 02/04/2566 - 15:10:23
601 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 29/03/2566 - 13:50:01
602 0837 สามชุก 21/02/2566 - 08:46:58
603 0838 ตระการพืชผล PD -
604 0840 โรงพยาบาลละงู 05/01/2566 - 14:28:06
605 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 29/05/2566 - 18:50:37
606 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บ.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 26/05/2566 - 14:20:22
607 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 20/02/2566 - 14:27:25
608 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บ.บูรพาไบโอเทค จำกัด) 31/05/2566 - 18:25:59
609 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 14/02/2566 - 14:15:27
610 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 14/02/2566 - 13:40:31
611 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บ.เจริญกิจการแพทย์) -
612 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 13/02/2566 - 21:37:19
613 0850 สังขะ (CAPD) -
614 0851 เกษตรสมบูรณ์ 10/02/2566 - 11:40:07
615 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
616 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 06/02/2566 - 12:04:35
617 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 07/02/2566 - 15:05:44
618 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 08/08/2565 - 08:08:08
619 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 18/05/2566 - 10:08:15
620 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 14/02/2566 - 09:54:44
621 0858 บ้านไผ่ 09/02/2566 - 11:52:05
622 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 14/02/2566 - 12:34:10
623 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 09/02/2566 - 16:14:02
624 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 07/03/2566 - 16:39:21
625 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 09/02/2566 - 17:15:42
626 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3(หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 20/03/2566 - 21:27:12
627 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 21/03/2566 - 14:26:20
628 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส 03/04/2566 - 16:05:48
629 0866 ห้วยยอด (PD) 02/06/2566 - 16:10:58
630 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 06/06/2566 - 08:56:53
631 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 22/03/2566 - 10:15:10
632 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 07/02/2566 - 14:57:46
633 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 29/01/2566 - 11:41:27
634 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 03/02/2566 - 17:20:21
635 0872 โรงพยาบาลปราสาท 14/02/2566 - 20:25:24
636 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2(บ.ศรีอุบล) 31/01/2566 - 12:09:18
637 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 14/02/2566 - 17:27:50
638 0875 ค.ไตเทียมเฟรชีเนียส เมดิคอลแคร์ ค.เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 01/03/2566 - 18:19:47
639 0878 บางสะพาน 13/02/2566 - 17:45:04
640 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์ -
641 0880 โรงพยาบาลฝาง 14/02/2566 - 21:23:40
642 0881 พนมไพร 14/02/2566 - 14:56:54
643 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 15/02/2566 - 12:52:09
644 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(CKP Renal) 16/02/2566 - 14:35:07
645 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 09/01/2566 - 17:55:27
646 0886 โรงพยาบาลชะอำ 10/02/2566 - 20:09:31
647 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 19/05/2566 - 08:30:07
648 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 31/03/2566 - 20:59:29
649 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 24/01/2566 - 12:12:13
650 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 13/03/2566 - 15:59:01
651 0892 โรงพยาบาลสงขลา(หน่วยไตเทียม3) 14/02/2566 - 15:39:54
652 0893 ปุณธดาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
653 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บ.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์ จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
654 0895 บ่อไร่ 28/02/2566 - 15:49:38
655 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 16/02/2566 - 04:43:10
656 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 23/05/2566 - 16:50:52
657 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 25/01/2566 - 11:22:43
658 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 23/03/2566 - 13:53:10
659 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 03/06/2566 - 07:46:23
660 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 05/05/2566 - 18:58:14
661 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย(ไตเทียม2) 10/05/2566 - 17:18:43
662 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 16/01/2566 - 08:39:05
663 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์(บ.อีออดเมด) 08/08/2565 - 08:08:08
664 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์(บ.อีออดเมด) 08/08/2565 - 08:08:08
665 0906 ศรีระยอง 15/02/2566 - 17:24:39
666 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 18/05/2566 - 16:09:10
667 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 10/01/2566 - 08:37:21
668 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 23/03/2566 - 09:01:27
669 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 08/02/2566 - 13:00:49
670 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 15/02/2566 - 11:14:40
671 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 08/08/2565 - 08:08:08
672 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 31/01/2566 - 11:15:46
673 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 15/02/2566 - 07:01:37
674 0916 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 11/02/2566 - 20:23:53
675 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บ.ถาวรพัฒน์จำกัด) 19/01/2566 - 14:30:56
676 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 05/05/2566 - 14:53:36
677 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 12/05/2566 - 15:14:35
678 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ(CAPD) 08/08/2565 - 08:08:08
679 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 16/03/2566 - 07:31:33
680 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 09/02/2566 - 16:26:30
681 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2 ) 15/02/2566 - 14:31:39
682 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 13/02/2566 - 21:15:46
683 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 31/03/2566 - 17:32:31
684 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
685 0929 วิภารามแหลมฉบัง 25/05/2566 - 18:50:25
686 0930 หนองบัวแดง 12/02/2566 - 11:50:07
687 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 13/02/2566 - 18:21:57
688 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
689 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 08/02/2566 - 12:09:53
690 0934 บางปะกอก รังสิต2 10/02/2566 - 19:02:09
691 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 08/02/2566 - 12:21:13
692 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 23/02/2566 - 13:45:18
693 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 03/01/2566 - 17:03:51
694 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 07/02/2566 - 21:07:06
695 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 28/01/2566 - 10:57:46
696 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 13/02/2566 - 10:14:26
697 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
698 0942 รพ.เพชรเวช 14/02/2566 - 19:54:09
699 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 08/05/2566 - 17:56:30
700 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 03/06/2566 - 10:19:50
701 0945 เอ พี เอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 17/01/2566 - 12:58:14
702 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 12/04/2566 - 12:22:39
703 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/04/2566 - 15:13:57
704 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 12/02/2566 - 15:09:33
705 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 15/02/2566 - 12:34:01
706 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ 11/05/2566 - 16:41:25
707 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 13/02/2566 - 14:39:06
708 0953 กรุงเทพขอนแก่น 14/02/2566 - 17:57:04
709 0954 ท่าคันโท 11/04/2566 - 17:10:22
710 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 15/02/2566 - 11:12:32
711 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 21/12/2565 - 11:51:06
712 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 16/01/2566 - 15:07:14
713 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 25/01/2566 - 12:47:22
714 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/01/2566 - 18:23:46
715 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 15/02/2566 - 05:35:16
716 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) 24/02/2566 - 16:33:11
717 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บ.อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
718 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD) -
719 0965 มหาสารคาม (PD) -
720 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 12/02/2566 - 08:37:24
721 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 06/06/2566 - 15:56:20
722 0968 ระยอง (PD) 24/05/2566 - 11:17:48
723 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 08/08/2565 - 08:08:08
724 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอล รีนอลซัพพลาย) 08/08/2565 - 08:08:08
725 0971 สตูล (HD) 06/04/2566 - 15:22:17
726 0972 รามาธิบดี (PD) 13/02/2566 - 16:21:49
727 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 09/01/2566 - 16:16:39
728 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
729 0975 กาฬสินธุ์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
730 0976 วารินชำราบ (PD) 14/02/2566 - 11:12:14
731 0977 ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม 2) (บ.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น จำกัด) 13/04/2566 - 11:19:57
732 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 06/02/2566 - 15:51:57
733 0979 สกลนคร (PD) 30/05/2566 - 09:36:40
734 0980 ศรีสะเกษ (HD) 13/02/2566 - 11:18:44
735 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 09/02/2566 - 13:25:17
736 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ (อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ บ.เนพโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด) 14/02/2566 - 17:45:43
737 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 14/02/2566 - 20:40:47
738 0984 ท่าศาลา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
739 0985 คลินิกเวชกรรมบ้านดอน 15/02/2566 - 05:50:00
740 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 01/03/2566 - 16:02:13
741 0987 ยะลา (PD) 15/02/2566 - 10:17:48
742 0988 รพ.ปิยะเวท (piyavate hitech Dialysis) 02/06/2566 - 15:56:19
743 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 31/01/2566 - 15:14:55
744 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 22/03/2566 - 11:30:58
745 0991 หาดใหญ่ (HD) 10/02/2566 - 17:03:17
746 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 13/02/2566 - 15:09:53
747 0993 พัทลุง (PD) -
748 0994 เทพปัญญา2 13/02/2566 - 20:49:55
749 0995 จอมทอง (PD) 02/06/2566 - 11:45:00
750 0996 ตากสิน (PD) -
751 0997 พะเยา (HD) -
752 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 16/05/2566 - 10:04:38
753 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 05/02/2566 - 14:04:59
754 1000 สันทราย 27/04/2566 - 09:37:21
755 1001 อุทุมพรพิสัย 18/03/2566 - 18:23:07
756 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
757 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) 08/03/2566 - 07:51:44
758 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 05/06/2566 - 18:24:21
759 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 15/02/2566 - 11:49:38
760 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
761 1008 ตำรวจ (PD) 10/02/2566 - 15:35:30
762 1009 มุกดาหาร (PD) 15/02/2566 - 10:39:07
763 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 14/02/2566 - 17:43:20
764 1011 ท่าตูม (PD) 11/04/2566 - 17:08:23
765 1012 รพ.เกษตรวิสัย 20/01/2566 - 20:17:24
766 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 23/05/2566 - 15:24:27
767 1014 พนัสนิคม (PD) 14/02/2566 - 22:32:15
768 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 11/02/2566 - 07:24:56
769 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 11/02/2566 - 20:54:05
770 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 06/02/2566 - 17:03:50
771 1019 สมุทรสาคร (PD) 30/01/2566 - 13:54:15
772 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 23/12/2565 - 22:08:22
773 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 14/02/2566 - 13:21:16
774 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2566 - 12:55:00
775 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 03/06/2566 - 16:50:52
776 1025 โพธาราม (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
777 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 10/01/2566 - 07:59:07
778 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 14/02/2566 - 10:34:01
779 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
780 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) 22/02/2566 - 09:03:18
781 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD) 23/03/2566 - 11:40:22
782 1031 รพ.เลิดสิน (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.เนฟโฟรเมด จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
783 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 16/02/2566 - 15:27:28
784 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา 08/08/2565 - 08:08:08
785 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 02/02/2566 - 16:41:16
786 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/01/2566 - 16:58:35
787 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) 31/01/2566 - 15:46:35
788 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD) 10/02/2566 - 17:30:44
789 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 11/02/2566 - 16:46:06
790 1039 รพ.สตึก (PD) 13/02/2566 - 16:05:09
791 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
792 1041 ราชวิถี (PD) 06/02/2566 - 13:36:50
793 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อิออนเมด จำกัด) 26/04/2566 - 09:57:13
794 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 15/03/2566 - 10:36:37
795 1044 บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต จำกัด (PD) 06/02/2566 - 16:52:48
796 1045 กระทุ่มแบน (PD) 21/02/2566 - 12:52:23
797 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 06/02/2566 - 19:06:36
798 1047 แม่จัน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
799 1048 สันทราย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
800 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 16/02/2566 - 15:01:26
801 1050 รพ.ชลบุรี (PD) 15/02/2566 - 13:01:22
802 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) 22/02/2566 - 15:52:59
803 1052 รพ.น่าน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
804 1053 รพ.ทองผาภูมิ 05/06/2566 - 19:42:07
805 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 09/01/2566 - 16:26:35
806 1055 สมุทรปราการ (PD) 13/02/2566 - 13:45:32
807 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 15/02/2566 - 12:40:55
808 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
809 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 15/05/2566 - 19:01:07
810 1059 นครนายก (PD) 02/06/2566 - 15:58:01
811 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 10/02/2566 - 14:25:04
812 1061 ชัยนาทนเรนทร (PD) -
813 1062 นางรอง (PD) 28/03/2566 - 11:56:15
814 1063 ทุ่งสง (PD) -
815 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD) 12/04/2566 - 15:15:51
816 1065 เลิดสิน (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
817 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม 15/02/2566 - 17:43:34
818 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 06/06/2566 - 17:09:16
819 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
820 1069 รพ.ประโคนชัย (บ.อีออนเมด จำกัด) 14/02/2566 - 19:51:07
821 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บ.เชฟตี้ฮีโม จำกัด) 11/02/2566 - 17:27:42
822 1071 รพ.พรชัย (บ.แทนไต จำกัด) 14/02/2566 - 21:36:45
823 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 13/02/2566 - 06:54:44
824 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 31/01/2566 - 10:20:32
825 1074 รพ.ปาย 15/01/2566 - 14:59:10
826 1075 แม่สะเรียง 16/02/2566 - 11:47:30
827 1076 นครปฐม (PD) 22/05/2566 - 15:58:08
828 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 13/02/2566 - 20:28:12
829 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD) -
830 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
831 1080 ลำพูน (HD) 06/02/2566 - 20:46:54
832 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บ.เพชรบุรี-ฮีโม) 08/08/2565 - 08:08:08
833 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2566 - 15:14:17
834 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2 ) 08/08/2565 - 08:08:08
835 1084 ราชธานี (ไตเทียม 2) (บ.อยุธยาไตเทียม จำกัด) 14/02/2566 - 07:12:28
836 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคทีเมดิคอล เซอร์วิส 07/02/2566 - 08:16:44
837 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) 06/05/2566 - 09:28:55
838 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 31/03/2566 - 14:30:49
839 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 02/02/2566 - 16:32:58
840 1089 รพ.สันป่าตอง (บ.ฟริซิเนียส) หน่วยไตเทียม 3 10/02/2566 - 12:51:35
841 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 31/03/2566 - 18:24:02
842 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 09/02/2566 - 15:10:03
843 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 07/02/2566 - 18:56:39
844 1093 รพ.สนามชัย (บ.กรุงเทพฮีโมแคร์ จำกัด) 15/04/2566 - 18:19:35
845 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (หน่วยไตเทียม 2 )บ.อีออนเมด 20/02/2566 - 12:47:48
846 1095 รพ.ทุ่งสง (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
847 1096 รพ.บัวใหญ่ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 01/02/2566 - 20:12:26
848 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
849 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 15/02/2566 - 13:23:27
850 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
851 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 11/02/2566 - 17:33:08
852 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 14/02/2566 - 13:28:19
853 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 14/02/2566 - 14:44:05
854 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 09/02/2566 - 17:44:40
855 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 14/02/2566 - 10:07:09
856 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD) 10/02/2566 - 15:54:31
857 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 08/08/2565 - 08:08:08
858 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 04/04/2566 - 08:12:36
859 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 18/04/2566 - 16:32:55
860 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 18/05/2566 - 15:16:53
861 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บ.รีนีล ลิงค์ จำกัด) 03/02/2566 - 14:44:05
862 1111 พระจอมเกล้า (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
863 1112 รพ.กบินทร์บุรี 19/05/2566 - 08:50:20
864 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บ.เคที เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 11/02/2566 - 16:32:29
865 1114 รพ.บางบ่อ (บ.บี แอนด์ เอส ไตเทียม จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
866 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 13/02/2566 - 18:31:52
867 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 14/02/2566 - 15:56:58
868 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2566 - 13:34:22
869 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 13/05/2566 - 18:42:41
870 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 13/04/2566 - 17:00:54
871 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 31/03/2566 - 16:51:50
872 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 08/05/2566 - 14:09:50
873 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9 ) 10/01/2566 - 13:51:42
874 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง 09/01/2566 - 14:44:44
875 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 15/02/2566 - 09:09:28
876 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส (เชียงใหม่) 07/02/2566 - 14:12:38
877 1126 บ้านฉาง 04/04/2566 - 10:55:40
878 1127 หนองคาย (PD) -
879 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ไตเทียม 2) บ.อิออนเมด จำกัด 10/01/2566 - 18:36:13
880 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 10/02/2566 - 18:40:11
881 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 19/05/2566 - 16:03:36
882 1131 รพ.เกาะคา (บ.เนฟโฟร พลัส จำกัด) 13/02/2566 - 20:03:06
883 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บ.นำชัย เมดิแคร์ จำกัด) 12/02/2566 - 15:54:54
884 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD) 07/04/2566 - 13:42:08
885 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 23/03/2566 - 16:59:37
886 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 17/01/2566 - 13:48:58
887 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 08/08/2565 - 08:08:08
888 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 09/02/2566 - 12:16:02
889 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/03/2566 - 11:56:14
890 1139 ชัยบาดาล (หน่วยไตเทียม 2) บ.เจริญวัตร จำกัด 11/02/2566 - 06:15:49
891 1140 นครพิงค์ (PD) 05/04/2566 - 09:51:07
892 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2) 30/01/2566 - 22:09:53
893 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 18/03/2566 - 13:47:54
894 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 18/01/2566 - 09:23:20
895 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 19/04/2566 - 17:55:39
896 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 09/12/2565 - 17:41:59
897 1146 รพ.นครคริสเตียน (บ.ไตรมิตรไตเทียม) 13/02/2566 - 15:30:48
898 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บ.nephromed) 28/01/2566 - 19:36:22
899 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก 30/03/2566 - 06:42:08
900 1149 รพ.สตึก (บ.อีออนเมด จำกัด) 14/02/2566 - 07:56:51
901 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2) 12/02/2566 - 15:29:53
902 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
903 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ดาวิต้า เมดิคอล 13/02/2566 - 20:14:32
904 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บ.เคแน๊ปโคแคร์ จำกัด) 23/02/2566 - 22:05:19
905 1154 รพ.โคกโพธิ์ (บ.ฮีโมเฟริส์ จำกัด) 30/01/2566 - 16:49:57
906 1155 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 13/05/2566 - 09:38:20
907 1156 แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตน์โรคไต ชั้น3 09/01/2566 - 17:47:35
908 1157 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมพยัคฆ์ 14/02/2566 - 18:46:56
909 1158 จันทรุเบกษา พอ. 14/02/2566 - 20:55:44
910 1159 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
911 1160 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (PD) 10/02/2566 - 18:56:07
912 1161 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ. เก่า) บ.อิออนเมด จำกัด 14/02/2566 - 20:10:47
913 1162 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (HD) 13/02/2566 - 19:58:33
914 1163 ตรัง (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
915 1164 เกษมวัฒนาคลีนิกเวชกรรม 02/04/2566 - 15:39:23
916 1165 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (บ.สัตหีบไตเทียม จำกัด) 22/02/2566 - 09:02:03
917 1166 มลิวรรณไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 15/04/2566 - 09:22:28
918 1167 แก่นคูณไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 06/02/2566 - 18:43:29
919 1168 รพ.เชียงรายอินเตอร์ (บ.อีออนเมด จำกัด) 22/03/2566 - 13:37:08
920 1169 ภูมิเวทคลินิกเวชกรรม 03/02/2566 - 11:20:08
921 1170 พหล 62 คลินิกเวชกรรม 05/03/2566 - 17:08:25
922 1171 รพ.แก้งคร้อ 14/02/2566 - 14:24:18
923 1172 โรงพยาบาลดงหลวง 29/12/2565 - 18:13:28
924 1173 รพ.ศรีสงคราม (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 07/02/2566 - 07:45:34
925 1174 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 07/02/2566 - 17:42:43
926 1175 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส(บางพูนเมดิคัล ไตเทียม) 12/02/2566 - 08:36:17
927 1176 กาฬสินธุ์ (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
928 1177 คลินิกเวชกรรมนิรันดร์ 31/05/2566 - 14:41:53
929 1178 รพ.ยโสธร (บ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 30/05/2566 - 12:06:52
930 1179 ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต คู่เมืองกระบี่ 17/01/2566 - 15:29:11
931 1180 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมวชิรเวช 14/02/2566 - 07:48:11
932 1181 รัตนเวช 22 ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น4 27/01/2566 - 10:55:10
933 1182 สกลมงคลคลีนิกเวชกรรม 09/02/2566 - 09:12:19
934 1183 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (หน่วยไตเทียม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) บ.อิออนเมด จำกัด 02/06/2566 - 14:09:56
935 1184 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ 14/02/2566 - 18:34:57
936 1185 รพ.กันทรลักษ์ (หน่วยไตเทียม 2) 09/02/2566 - 16:04:40
937 1186 รพ.อินทร์บุรี (หน่วยไตเทียม อาคาร ภปร.1) 14/02/2566 - 22:46:06
938 1187 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม (สมุทรสาคร 2) (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 08/02/2566 - 08:03:09
939 1188 เมดิแคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
940 1189 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (บ.อิออนเมด จำกัด) 13/04/2566 - 16:39:17
941 1190 ตะกั่วป่าคลินิกเวชกรรม 16/03/2566 - 09:33:42
942 1191 ธนาวุฒิคลินิกเวชกรรม 03/06/2566 - 08:06:16
943 1192 บ้านโพธิ์ (หน่วยไตเทียม 2) บ.บี แอนด์ เอสไตเทียม จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
944 1193 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 2 (สถานที่ 2) 29/05/2566 - 12:01:20
945 1194 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (PD) 27/02/2566 - 16:07:44
946 1195 เจริญสุขคลินิกเวชกรรม 27/03/2566 - 07:18:55
947 1196 รพ.ธนบุรี อู่ทอง (บ.แฮปปิเนส ฟอร์ ออล จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
948 1197 ท่าแซะคลินิกเวชกรรม 31/03/2566 - 16:42:37
949 1198 สมุทรปราการ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 15/02/2566 - 06:31:41
950 1199 คลองด่านไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคไต 02/03/2566 - 13:53:59
951 1200 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนราตรี 24/11/2565 - 08:57:29
952 1201 บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต หน่วยที่2 22/02/2566 - 18:21:11
953 1202 สะพานปทุมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 27/04/2566 - 11:58:33
954 1203 รพ.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บ.พญาไท ฮีโมเทค จำกัด) 17/02/2566 - 14:17:54
955 1204 รพ.ครบุรี (บ.อิออน เมด จำกัด) 17/01/2566 - 16:36:27
956 1205 บีบราวน์สายธาราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 28/01/2566 - 19:12:02
957 1206 รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 12/02/2566 - 11:21:16
958 1207 หน่วยไตเทียม คลินิกเวชกรรมเปาโล (บ.โชคชัยรักษา จำกัด) 14/02/2566 - 09:48:11
959 1208 คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์แพทย์ถิรพล 10/05/2566 - 19:11:39
960 1209 รพ.พิมาย (บ.อีออนเมด จำกัด) 25/01/2566 - 17:28:23
961 1210 รพ.พริ๊นซ์ ศรีสะเกษ (หจก.ศรีสะเกษเมดิแคร์) 13/02/2566 - 17:39:57
962 1211 รพ.วิมุต 15/02/2566 - 12:58:09
963 1212 ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (บ.เนพโฟรเมด) 15/02/2566 - 07:49:31
964 1213 คลินิกเวชกรรมภูงา 31/01/2566 - 17:12:01
965 1214 รพ.ระนอง (PD) 20/02/2566 - 16:37:02
966 1215 ปุณธดาคลินิกเวชกรรม (บ.ปุณธดาไตเทียม จำกัด) 11/04/2566 - 11:02:23
967 1216 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 10/04/2566 - 17:33:59
968 1217 บางพลีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 20/03/2566 - 07:16:06
969 1218 นิคมคำสร้อย 20/05/2566 - 10:46:05
970 1219 รพ.หัวหิน หน่วยไตเทียม 2 (บ.บีแอนด์ เอส ไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
971 1220 รพ.ขลุง 28/04/2566 - 15:16:33
972 1221 รพ.บางปะกง (บ.มิตรภาพเอชดี จำกัด) 09/03/2566 - 15:22:06
973 1222 รพ.บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตบ.สุทธิชัยไตเทียม) 23/03/2566 - 12:46:39
974 1223 รพ.อินทรารัตน์ 30/05/2566 - 11:02:50
975 1224 นิตโยคลินิกเวชกรรม 30/03/2566 - 06:45:03
976 1225 คิดนี่เซ่นส์คลินิกเวชกรรม 06/01/2566 - 15:31:32
977 1226 เซนต์เมรี่ หน่วยไตเทียม 2 (บ.สุระฮีโม จำกัด) 17/05/2566 - 17:19:12
978 1227 เทียนฟ้าประชาการุณย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/03/2566 - 17:05:37
979 1228 รพ.สีคิ้ว (บ.บางโพ ฮีโม จำกัด) 30/01/2566 - 16:04:55
980 1229 รพ.ขามสะแกแสง (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 27/03/2566 - 17:08:00
981 1230 รพ.เชียงคำ (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2566 - 21:03:56
982 1231 สแควร์นนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/04/2566 - 12:14:42
983 1232 สามชุก (หน่วยไตเทียม 2) 09/01/2566 - 16:44:59
984 1233 เทพรัตน์นครราชสีมา (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
985 1234 รพ.น้ำปาด (บ.เจนเนอรัล เมดิคอล แคร์ จำกัด) 28/01/2566 - 15:34:50
986 1235 รพ.รวมแพทย์ชัยนาท (หน่วยไตเทียม 2) 14/03/2566 - 11:41:11
987 1236 คลินิกไตเทียมบางนรา 01/06/2566 - 17:26:53
988 1237 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตฮักสุขภาพ 07/02/2566 - 15:45:37
989 1238 พลพลอยคลินิกเวชกรรม 04/04/2566 - 09:55:05
990 1239 งามวงศ์วานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 17/04/2566 - 08:42:56
991 1240 ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต 22/12/2565 - 14:27:29
992 1241 รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา 31/01/2566 - 12:10:17
993 1242 รพ.ธัญบุรี (บ.อีออนเมด จำกัด) 29/11/2565 - 12:47:32
994 1243 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 05/04/2566 - 20:20:49
995 1245 วีอาร์พีคลินิกเวชกรรม 02/03/2566 - 19:24:40
996 1246 รพ.นาจะหลวย (หจก. รีนัลทรีทเม้นท์) 12/02/2566 - 22:16:30
997 1247 สิรินธร (PD) 17/02/2566 - 10:03:15
998 1248 พระปกเกล้า หน่วยไตเทียม 2 (บ.อิออน เมด จำกัด) -
999 1249 คลินิกเวชกรรมอบอุ่นบึงกาฬ 01/02/2566 - 14:36:38
1000 1250 พิษณุเวช อุตรดิตถ์ 04/02/2566 - 17:24:43
1001 1251 ยิ่งยศไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 02/04/2566 - 15:41:00
1002 1252 กรุงเทพ สนามจันทร์ (หน่วยไตเทียม2) 30/01/2566 - 16:52:28
1003 1253 ไตเทียมท่าศาลา คลินิกเวชกรรม หมอเจน 05/01/2566 - 12:03:29
1004 1254 ทับเที่ยงคลินิกเวชกรรม 17/03/2566 - 16:51:10
1005 1255 สุวรรณภูมิ (PD) 16/02/2566 - 11:08:10
1006 1256 ปู่เจ้า 2 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/03/2566 - 17:21:05
1007 1257 รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 08/03/2566 - 16:42:57
1008 1258 ศูนย์ไตเทียมศรีสะเกษเมดิแคร์ 09/03/2566 - 09:47:47
1009 1259 กุมภวาปีคลินิกเวชกรรม 01/03/2566 - 10:24:26
1010 1260 เซกาคลินิกเวชกรรม 14/02/2566 - 17:37:48
1011 1261 บำราศนราดูร (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2566 - 17:28:03
1012 1262 ลำพูน ใกล้หมอ (เนฟโฟรเมด จำกัด) 12/04/2566 - 06:33:54
1013 1263 พหลพลพยุหเสนา (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 19/01/2566 - 10:39:08
1014 1264 อุตรดิตถ์ (หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน) 20/01/2566 - 19:00:04
1015 1265 โรงพยาบาลขุขันธ์ (PD) -
1016 1266 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงแสน 08/02/2566 - 10:27:45
1017 1267 รพ.ลำดวน (บ.อิออนเมด จำกัด) 24/03/2566 - 17:57:51
1018 1268 ชีวาคิดนี่แคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (รีนัลลิงค์ จำกัด) 14/02/2566 - 11:24:40
1019 1269 รพ.วิเชียรบุรี 17/05/2566 - 16:51:29
1020 1270 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 15/05/2566 - 17:57:40
1021 1271 วงเวียนใหญ่ไตเทียมคลีนิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 16/05/2566 - 16:22:57
1022 1272 พันธมิตรมีนบุรีคลินิกเวชกรรม 24/03/2566 - 10:02:17
1023 1273 ยูดีอาร์ชีคลินิกเวชกรรม 04/03/2566 - 18:50:22
1024 1274 พะเยา-ราม (หน่วยไตเทียม 2 ) 01/02/2566 - 18:58:15
1025 1275 ศาลายา (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.ศาลายาไตเทียม จำกัด 02/04/2566 - 12:40:33
1026 1276 รักษ์รวมชัยคลินิกเวชกรรม 27/03/2566 - 14:46:25
1027 1277 คลินิกเวชกรรมสว่างวัฒนะ 13/02/2566 - 18:07:45
1028 1278 เดชาคลินิกเวชกกรรม 31/03/2566 - 17:07:59
1029 1279 ราชพฤกษ์กบินทร์คลินิกเวชกรรม 14/02/2566 - 19:27:27
1030 1280 รพ.นวเวช 07/02/2566 - 14:42:07
1031 1281 ราชพฤกษ์บ้านบึงคลินิกเวชกรรม 09/01/2566 - 15:39:30
1032 1282 ราชพฤกษ์น่านคลินิกเวชกรรม 09/01/2566 - 16:22:45
1033 1283 รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บ.เนฟโฟรเมด จำกัด) 15/05/2566 - 12:55:36
1034 1284 ทียู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหลอดเลือดและไตเทียม 07/04/2566 - 09:08:20
1035 1285 บ้านพรุคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 27/03/2566 - 15:32:46
1036 1286 โรงพยาบาลหัวตะพาน (ศูนย์ไตเทียมปริย์ติวีรภรณ์) 18/04/2566 - 08:36:31
1037 1287 แท่นคำคลินิกเวชกรรม 10/02/2566 - 16:33:51
1038 1288 ราชพฤกษ์กระทุ่มแบนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 20/03/2566 - 14:13:07
1039 1289 โพนทราย 14/02/2566 - 19:20:58
1040 1290 มะการักษ์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อีออนเมด จำกัด) 29/04/2566 - 19:14:48
1041 1291 ขวัญใจคลินิกเวชกรรม 29/03/2566 - 11:50:49
1042 1292 พลอยคลินิกเวชกรรม 12/04/2566 - 19:23:51
1043 1293 วิภาราม สมุทรสาคร(บ.จิตดี41 จำกัด) 04/05/2566 - 10:49:14
1044 1294 รพ.แก่งคอย (บ.อิออนเมด จำกัด) 18/02/2566 - 10:16:15
1045 1295 รพ.สูงเม่น (บ.เจนเนอรัล เมดดิคอล แคร์ จำกัด) 06/06/2566 - 12:48:50
1046 1296 รพ.อุดรธานี หน่วยไตเทียม 2 (บ.อีออนเมด จำกัด) 07/03/2566 - 10:17:35
1047 1297 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตพนัสนิคมคลินิกไตเทียม 19/01/2566 - 12:34:29
1048 1298 รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา หน่วยไตเทียม 2 (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 14/02/2566 - 18:02:41
1049 1299 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช (บ.อีออนเมด จำกัด) 06/02/2566 - 18:26:43
1050 1300 บุญรักษาคลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 19/04/2566 - 11:46:03
1051 1301 ราชพฤกษ์ลำปางคลินิกเวชกรรม 14/02/2566 - 20:01:44
1052 1302 ระพีพัฒน์หนองแคไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 11/02/2566 - 10:33:10
1053 1303 รพ.น้ำยืน 21/02/2566 - 11:53:30
1054 1304 รพ.วิภารามปากเกร็ด (ไตเทียมชั้น7) 15/02/2566 - 14:26:28
1055 1305 ราชพฤกษ์ชลบุรีคลินิกเวชกรรม 31/05/2566 - 14:52:09
1056 1306 คลินิกเวชกรรมไตเทียมสองคุณหมอ 14/01/2566 - 11:53:08
1057 1307 นายแพทย์กรองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 20/05/2566 - 16:25:54
1058 1308 คลินิกไตเทียมรัตนะรุ่งโรจน์คลินิกเฉพาะทางอายุศาสตร์โรคไต 12/01/2566 - 13:26:37
1059 1309 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ ชั้น 2 13/02/2566 - 18:14:12
1060 1310 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตบ้านใหม่ไตเทียม 09/01/2566 - 16:34:08
1061 1311 วานรมงคลคลินิกเวชกรรม 22/05/2566 - 11:25:59
1062 1312 รพ.หนองกี่ 09/05/2566 - 12:57:40
1063 1313 รพ.สิโรรส ปัตตานี 26/04/2566 - 17:17:00
1064 1314 สรงประภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/05/2566 - 16:46:59
1065 1315 สามพี่น้องคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 12/02/2566 - 19:52:35
1066 1316 รพ.สามร้อยยอด 11/04/2566 - 19:37:27
1067 1317 เจ้าพระยาไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 06/06/2566 - 12:25:25
1068 1318 อ่อนนุชคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2566 - 20:31:32
1069 1319 สุอาภาคลินิกเวชกรรม 16/02/2566 - 09:03:34
1070 1320 เลยรักษ์ไต คลินิกเวชกรรม 13/02/2566 - 16:21:37
1071 1321 พนมสารคามไตเทียมคลินิก 29/01/2566 - 13:44:41
1072 1322 โพธาราม (หน่วยไตเทียม 2) 03/04/2566 - 19:38:59
1073 1323 กำแพงเพชร (หน่วยไตเทียม 2) -
1074 1324 เอกชล 2 อ่างศิลา (ชั้น 2) หน่วยไตเทียม 2 10/04/2566 - 14:23:20
1075 1325 โรงพยาบาลหล่มสัก (HD) 10/05/2566 - 07:41:28
1076 1326 รพ.แม่ระมาด 26/05/2566 - 16:54:40
1077 1327 รพ.เอ็ม ที อินเตอร์เมด เชียงใหม่ 21/12/2565 - 15:36:08
1078 1328 แหลมฉบังคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/01/2566 - 18:51:54
1079 1329 รพ.อานันทมหิดล (หน่วยไตเทียม1) 14/02/2566 - 14:17:31
1080 1330 รพ.ย่านตาขาว 10/05/2566 - 11:53:27
1081 1331 รพ.นพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า 13/02/2566 - 18:42:23
1082 1332 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 26/01/2566 - 08:54:03
1083 1333 คลินิกหมอปกครอง หมอมณีรัตน์ 08/02/2566 - 12:04:04
1084 1334 วีคอมฟอร์มคลินิกเวชกรรม 09/01/2566 - 16:49:07
1085 1335 รพ.เทิง 03/06/2566 - 18:22:36
1086 1336 คลินิกเวชกรรมลำปางไตเทียม 01/04/2566 - 19:49:19
1087 1337 รพ.ขุนหาญ 13/02/2566 - 09:50:57
1088 1338 คลินิกเวชกรรมเดชอุดมไตเทียม 13/02/2566 - 19:14:57
1089 1339 รพ.เชียงยืน 25/05/2566 - 11:38:47
1090 1340 ศิวพรสหคลินิก 13/02/2566 - 17:27:23
1091 1341 รพ.พาน (PD) 24/03/2566 - 10:38:44
1092 1342 คลินิกเวชกรรมราษีรุ่งโรจน์ 14/02/2566 - 09:27:49
1093 1343 คลินิกเวชกรรมรักษ์ไตบางพระ 13/02/2566 - 20:52:42
1094 1344 เทศบาลเมืองนครพนม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม 02/02/2566 - 12:53:37
1095 1345 ราชพฤกษ์สุราษคลินิกเวชกรรม 06/04/2566 - 11:45:16
1096 1346 เพชบุระรุ่งเรืองคลินิกเวชกรรม 02/02/2566 - 14:53:36
1097 1347 รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี (บริษัท อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 14/02/2566 - 12:44:52
1098 1348 รพ.รัตนบุรี (บริษัท บางโพฮีโม จำกัด) 14/02/2566 - 09:30:13
1099 1349 คลินิกเวชกรรมวีแคร์ ลาดพร้าว 93 -
1100 1350 รพ.พริ๊นซ์ อุทัยธานี (บริษัท นันทวัตรฮีโม จำกัด) 12/02/2566 - 07:46:43
1101 1351 คลินิกเวชกรรมอยุธยาสุขเกษม 27/05/2566 - 14:41:05
1102 1352 คลินิกเวชกรรมหมอเอกพล-ชลดา 14/04/2566 - 11:44:23
1103 1353 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หน่วยไตเทียม 2) บริษัท เค ที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 10/04/2566 - 14:47:37
1104 1354 สหคลินิก สุวรรณภูมิ เฮลท์เมด 17/01/2566 - 11:48:48
1105 1355 พีเอสเอ็นคลินิกเวชกรรม 05/04/2566 - 15:38:33
1106 1356 สามพราน (HD) 16/01/2566 - 11:07:29
1107 1357 ทับสะแกคลินิกเวชกรรม 28/02/2566 - 11:55:02
1108 1358 สุขเสนาคลินิกเวชกรรม 21/04/2566 - 15:42:07
1109 1359 รพ.ศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร (บ.เนโฟรจีน่า จำกัด) 30/05/2566 - 08:21:04
1110 1360 เพื่อนไต คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 09/04/2566 - 09:54:17
1111 1361 รพ.โซ่พิสัย (บ.พิชญาภาไตเทียม จำกัด) -
1112 1362 ราชพฤกษ์เลิงนกทาคลินิกเวชกรรม (บ.วรรณวิไลไตเทียม จำกัด) -
1113 1363 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมบางกรวย -
1114 1364 มูลนิธิศูนย์ไตเทียมปั้นซันขัก 13/05/2566 - 09:25:04
1115 1365 รพ.เถิน (บ.เนฟโฟรพลัส จำกัด) 27/05/2566 - 15:38:40
1116 1366 คลินิกเวชกรรมเฟรชีเนียส เมดิคอล แคร์ สุขุมวิท 71 14/02/2566 - 14:16:36
1117 1367 คลินิกเวชกรรมศรีราชา 06/06/2566 - 16:44:18
1118 1368 ไตดีลำพูนคลินิกเวชกรรม (ศูนย์ไตผ่านการรับรองจากสปสช.) -
1119 1369 รพ.ตากใบ (บ.อีออนเมด จำกัด) -
1120 1370 คลินิคเวชกรรมเมดแคร์ 22/04/2566 - 15:25:04
1121 1371 ราชพฤกษ์พัทยาคลินิกเวชกรรม -
1122 1372 รพ.ธนบุรี 2 - บ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) -
1123 1373 คลินิกเวชกรรมไตรักษ์ -
1124 1374 รพ.พัทลุง (หน่วยไตเทียมรักษ์ไต) 09/04/2566 - 15:49:48
1125 1375 รวยทรัพย์คลินิกเวชกรรม -
1126 1376 มิตรแท้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 07/04/2566 - 12:37:13
1127 1377 รพ.วังสามหมอ ศูนย์ถนอมไต -
1128 1378 นภาพรไตเทียม -
1129 1379 รพ.หาดใหญ่ (หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมไตเทียม) -
1130 1380 ศิรไตเทียมคลินิกเวชกรรม 25/04/2566 - 09:23:47
1131 1381 คลินิกเวชกรรมเสนางคนิคมไตเทียม -
1132 1382 คลินิกเมืองเพรียวเวชกรรม -
1133 1383 ไซเมส เมดิคอลคลินิกเวชกรรม 20/04/2566 - 13:21:09
1134 1384 กิ่งแก้วไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต -
1135 1385 รพ.นาคู -