รายงานศูนย์_33แบบใหม่


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 02/10/2565 17:20:44 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,060 ศูนย์

เงื่อนไข :
ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ร.พ. สงฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08
2 0003 กรุงเทพ 08/08/2565 - 08:08:08
3 0004 กลาง 08/08/2565 - 08:08:08
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 08/08/2565 - 08:08:08
5 0007 เซนต์หลุยส์ 08/08/2565 - 08:08:08
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 08/08/2565 - 08:08:08
7 0010 ตำรวจ 08/08/2565 - 08:08:08
8 0011 ทหารผ่านศึก 08/08/2565 - 08:08:08
9 0012 เทพธารินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
10 0013 ธนบุรี 1 08/08/2565 - 08:08:08
11 0014 นครธน 08/08/2565 - 08:08:08
12 0015 นพรัตนราชธานี 08/08/2565 - 08:08:08
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 08/08/2565 - 08:08:08
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 17/08/2565 - 12:58:09
15 0018 พญาไท 1 08/08/2565 - 08:08:08
16 0019 พญาไท 2 08/08/2565 - 08:08:08
17 0020 พญาไท 3 08/08/2565 - 08:08:08
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 08/08/2565 - 08:08:08
19 0023 พระรามเก้า 08/08/2565 - 08:08:08
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 08/08/2565 - 08:08:08
21 0026 ศิครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
22 0027 เปาโลเกษตร 08/08/2565 - 08:08:08
23 0028 ยันฮี 08/09/2565 - 13:49:25
24 0029 รามคำแหง 08/08/2565 - 08:08:08
25 0030 รามาธิบดี 08/08/2565 - 08:08:08
26 0031 ลาดพร้าว 08/08/2565 - 08:08:08
27 0032 เลิดสิน 08/08/2565 - 08:08:08
28 0033 วิชัยยุทธ 20/09/2565 - 16:39:56
29 0034 วิภาวดี 08/08/2565 - 08:08:08
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 08/08/2565 - 08:08:08
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 08/08/2565 - 08:08:08
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 08/08/2565 - 08:08:08
34 0039 หัวเฉียว 08/08/2565 - 08:08:08
35 0040 บำรุงราษฎร์ 08/08/2565 - 08:08:08
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 18/08/2565 - 11:32:11
37 0042 เจ้าพระยายมราช 08/08/2565 - 08:08:08
38 0043 บ้านหมี่ 08/08/2565 - 08:08:08
39 0044 ราชธานี 08/08/2565 - 08:08:08
40 0045 ศุภมิตร 08/08/2565 - 08:08:08
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
42 0047 สระบุรี 08/08/2565 - 08:08:08
43 0048 อานันทมหิดล 08/08/2565 - 08:08:08
44 0049 บ้านโป่ง 08/08/2565 - 08:08:08
45 0050 มะการักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
46 0051 ราชบุรี 08/08/2565 - 08:08:08
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 08/08/2565 - 08:08:08
48 0056 พญาไท ศรีราชา 08/08/2565 - 08:08:08
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 08/08/2565 - 08:08:08
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 30/08/2565 - 14:29:18
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 08/08/2565 - 08:08:08
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 08/08/2565 - 08:08:08
53 0061 สิริเวช 08/08/2565 - 08:08:08
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 08/08/2565 - 08:08:08
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 08/08/2565 - 08:08:08
56 0064 นครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
57 0065 ราษฎร์ยินดี 08/08/2565 - 08:08:08
58 0066 วชิระภูเก็ต 09/09/2565 - 15:13:51
59 0067 วิรัชศิลป์ 08/08/2565 - 08:08:08
60 0068 สงขลานครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
61 0069 สิริโรจน์ 08/08/2565 - 08:08:08
62 0070 สุราษฎร์ธานี 08/08/2565 - 08:08:08
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 08/08/2565 - 08:08:08
64 0072 นนทเวช 08/08/2565 - 08:08:08
65 0073 ปทุมธานี 08/08/2565 - 08:08:08
66 0074 บำราศนราดูร 08/08/2565 - 08:08:08
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 08/08/2565 - 08:08:08
68 0076 พระนั่งเกล้า 08/08/2565 - 08:08:08
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 08/08/2565 - 08:08:08
70 0078 สำโรงการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 08/08/2565 - 08:08:08
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 08/08/2565 - 08:08:08
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 08/08/2565 - 08:08:08
75 0084 เชียงใหม่ ราม 08/08/2565 - 08:08:08
76 0085 พิษณุเวช 08/08/2565 - 08:08:08
77 0086 แพร่-ราม 08/08/2565 - 08:08:08
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 08/08/2565 - 08:08:08
79 0088 แม่สอด 08/08/2565 - 08:08:08
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 08/08/2565 - 08:08:08
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 08/08/2565 - 08:08:08
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 08/08/2565 - 08:08:08
83 0093 อุตรดิตถ์ 08/08/2565 - 08:08:08
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 08/08/2565 - 08:08:08
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 08/08/2565 - 08:08:08
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 08/08/2565 - 08:08:08
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 08/08/2565 - 08:08:08
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 08/08/2565 - 08:08:08
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 08/08/2565 - 08:08:08
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 08/08/2565 - 08:08:08
93 0103 หนองคาย 08/08/2565 - 08:08:08
94 0104 อุดรธานี 08/08/2565 - 08:08:08
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 27/09/2565 - 16:40:27
96 0106 เอกอุดร 08/08/2565 - 08:08:08
97 0107 ป.แพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) -
99 0109 บางปะกอก 1 08/08/2565 - 08:08:08
100 0110 ไทยนครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
101 0111 ชลบุรี 08/08/2565 - 08:08:08
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 08/08/2565 - 08:08:08
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 08/08/2565 - 08:08:08
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 28/09/2565 - 14:48:30
106 0116 คลองตัน 08/08/2565 - 08:08:08
107 0117 พุทธชินราช 08/08/2565 - 08:08:08
108 0118 วชิรพยาบาล 08/08/2565 - 08:08:08
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 08/08/2565 - 08:08:08
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 08/08/2565 - 08:08:08
111 0121 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(ร.พ.มงกุฎวัฒนะ) 08/08/2565 - 08:08:08
112 0123 กรุงเทพคริสเตียน 08/08/2565 - 08:08:08
113 0124 พะเยา-ราม 08/08/2565 - 08:08:08
114 0125 มิตรภาพสามัคคี 08/08/2565 - 08:08:08
115 0126 อนันต์พัฒนา 2 08/08/2565 - 08:08:08
116 0127 เวชธานี 08/08/2565 - 08:08:08
117 0128 ราชวิถี 18/08/2565 - 15:50:09
118 0129 เอกชล 08/08/2565 - 08:08:08
119 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 08/08/2565 - 08:08:08
120 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 08/08/2565 - 08:08:08
121 0132 กรุงธน 1 08/08/2565 - 08:08:08
122 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 08/08/2565 - 08:08:08
123 0134 ดำเนินสะดวก 08/08/2565 - 08:08:08
124 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
125 0136 ศาลายา 08/08/2565 - 08:08:08
126 0137 นครปฐม 08/08/2565 - 08:08:08
127 0138 แพทย์รังสิต 08/08/2565 - 08:08:08
128 0139 ลำปาง 23/09/2565 - 14:14:29
129 0140 แมคคอร์มิค 08/08/2565 - 08:08:08
130 0141 สมุทรสาคร 08/08/2565 - 08:08:08
131 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
132 0143 เลย 08/08/2565 - 08:08:08
133 0144 ตรัง 01/10/2565 - 14:51:02
134 0145 กระบี่ 08/08/2565 - 08:08:08
135 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
136 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 08/08/2565 - 08:08:08
137 0148 บุรีรัมย์ 08/08/2565 - 08:08:08
138 0149 พระพุทธบาท 08/08/2565 - 08:08:08
139 0150 บ.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 08/08/2565 - 08:08:08
140 0151 สินแพทย์ 02/09/2565 - 18:05:07
141 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 08/08/2565 - 08:08:08
142 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
143 0154 ทักษิณ 08/08/2565 - 08:08:08
144 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 08/08/2565 - 08:08:08
145 0157 คามิลเลี่ยน 08/08/2565 - 08:08:08
146 0158 บางไผ่ 08/08/2565 - 08:08:08
147 0160 สุขุมวิท 08/08/2565 - 08:08:08
148 0161 ราษฎร์บูรณะ 02/10/2565 - 10:05:08
149 0162 ร.พ.ค่ายเม็งรายมหาราช 08/08/2565 - 08:08:08
150 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 08/08/2565 - 08:08:08
151 0169 คลีนิคบางชัน 08/08/2565 - 08:08:08
152 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 08/08/2565 - 08:08:08
153 0171 นวนคร 1 08/08/2565 - 08:08:08
154 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) -
155 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 08/08/2565 - 08:08:08
156 0175 ลำพูน 08/08/2565 - 08:08:08
157 0176 เพชรบูรณ์ 08/08/2565 - 08:08:08
158 0177 บางโพ 09/08/2565 - 15:55:25
159 0178 นครนายก 28/09/2565 - 17:30:16
160 0179 ศิริราช (กว 1) -
161 0180 สุรินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
162 0181 ร.พ.เทพปัญญา 08/08/2565 - 08:08:08
163 0182 สันป่าตอง 08/08/2565 - 08:08:08
164 0183 เซนต์แมรี่ 08/08/2565 - 08:08:08
165 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 08/08/2565 - 08:08:08
166 0185 มหาสารคาม 16/09/2565 - 10:52:40
167 0186 ร้อยเอ็ด 08/08/2565 - 08:08:08
168 0187 โพธาราม 08/08/2565 - 08:08:08
169 0189 เมืองนารายณ์ 08/08/2565 - 08:08:08
170 0192 กรุงธน 2 08/08/2565 - 08:08:08
171 0193 มงกุฏระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
172 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 08/08/2565 - 08:08:08
173 0196 อุทัยธานี 08/08/2565 - 08:08:08
174 0197 ตรัง รวมแพทย์ 20/09/2565 - 13:43:33
175 0198 ตะกั่วป่า 08/08/2565 - 08:08:08
176 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 08/08/2565 - 08:08:08
177 0200 ชุมพร 08/08/2565 - 08:08:08
178 0201 นครพนม 08/08/2565 - 08:08:08
179 0202 ค่ายธนะรัชต์ 08/08/2565 - 08:08:08
180 0203 หนองบัวลำภู 08/08/2565 - 08:08:08
181 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 08/08/2565 - 08:08:08
182 0205 วัฒนา หนองคาย 08/08/2565 - 08:08:08
183 0206 เบตง 08/08/2565 - 08:08:08
184 0207 วิภาราม 08/08/2565 - 08:08:08
185 0208 สงขลา 08/08/2565 - 08:08:08
186 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
187 0210 ประชารักษ์เวชการ 08/08/2565 - 08:08:08
188 0211 ค่ายอดิศร 08/08/2565 - 08:08:08
189 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 08/08/2565 - 08:08:08
190 0214 บ.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 29/09/2565 - 18:56:54
191 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 08/08/2565 - 08:08:08
192 0216 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต (ณ ร.พ.หริภุญชัย) 08/08/2565 - 08:08:08
193 0219 ศิริราช (กว 4) -
194 0300 กรุงเทพ-จุรีเวช 08/08/2565 - 08:08:08
195 0301 กรุงเทพ-ตราด 08/08/2565 - 08:08:08
196 0302 กรุงเทพ-พัทยา 08/08/2565 - 08:08:08
197 0303 รวมชัยประชารักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
198 0304 กล้วยน้ำไท 1 08/08/2565 - 08:08:08
199 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.กาฬสินธุ์ 08/08/2565 - 08:08:08
200 0306 กำแพงเพชร 08/08/2565 - 08:08:08
201 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 08/08/2565 - 08:08:08
202 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 08/08/2565 - 08:08:08
203 0309 ขอนแก่น 08/08/2565 - 08:08:08
204 0310 ขอนแก่น-ราม 08/08/2565 - 08:08:08
205 0311 บ.ไตรักษ์จำกัด ( ชั้น2 ร.พ.เขลางค์นครราม) 08/08/2565 - 08:08:08
206 0312 บ.ลำปรางไตเทียม (ณ ร.พ.เขลางค์นครราม) 08/08/2565 - 17:12:22
207 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 08/08/2565 - 08:08:08
208 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 08/08/2565 - 08:08:08
209 0315 ค่ายจักรพงษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
210 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 25/09/2565 - 10:38:11
211 0318 เจ้าพระยา 08/08/2565 - 08:08:08
212 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
213 0320 เดอะโกลเดนเกท 08/08/2565 - 08:08:08
214 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 08/08/2565 - 08:08:08
215 0323 ชัยนาท 08/08/2565 - 08:08:08
216 0324 ชัยภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
217 0326 เชียงคำ 08/08/2565 - 08:08:08
218 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 08/08/2565 - 08:08:08
219 0329 สิรินธร 08/08/2565 - 08:08:08
220 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 08/08/2565 - 08:08:08
221 0331 ตากสิน 08/08/2565 - 08:08:08
222 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 08/08/2565 - 08:08:08
223 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
224 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 08/08/2565 - 08:08:08
225 0335 นครพิงค์ 08/08/2565 - 08:08:08
226 0337 น่าน 08/08/2565 - 08:08:08
227 0340 บางมด 08/08/2565 - 08:08:08
228 0342 บ้านแพ้ว 08/08/2565 - 08:08:08
229 0343 ปลาปาก 08/08/2565 - 08:08:08
230 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 08/08/2565 - 08:08:08
231 0347 ปัตตานี 08/08/2565 - 08:08:08
232 0349 นพเก้า 08/08/2565 - 08:08:08
233 0351 ปิยะเวท 08/08/2565 - 08:08:08
234 0353 พรชัย 08/08/2565 - 08:08:08
235 0354 พระจอมเกล้า 21/08/2565 - 21:04:45
236 0356 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2565 - 08:08:08
237 0359 พหลพลพยุหเสนา 08/08/2565 - 08:08:08
238 0360 พะเยา 08/08/2565 - 08:08:08
239 0361 พังงา 08/08/2565 - 08:08:08
240 0362 พัทลุง 08/08/2565 - 08:08:08
241 0363 พิจิตร 08/08/2565 - 08:08:08
242 0364 เพชรรัชต์ 08/08/2565 - 08:08:08
243 0365 ค่ายภาณุรังษี 08/08/2565 - 08:08:08
244 0366 แพร่ 08/08/2565 - 08:08:08
245 0367 แวนแซนต์วูร์ด 08/08/2565 - 08:08:08
246 0368 มหาชัย 1 08/08/2565 - 08:08:08
247 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 08/08/2565 - 08:08:08
248 0370 มหาชัย 2 08/08/2565 - 08:08:08
249 0371 มหาราชนครราชสีมา 08/08/2565 - 08:08:08
250 0372 มิชชั่น 08/08/2565 - 08:08:08
251 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 08/08/2565 - 08:08:08
252 0374 ร.พ.มุกดาหาร 08/08/2565 - 08:08:08
253 0376 กรุงไทย 08/08/2565 - 08:08:08
254 0377 เมืองราช 08/08/2565 - 08:08:08
255 0378 ค่ายวชิราวุธ 08/08/2565 - 08:08:08
256 0379 เมืองเลยราม 08/08/2565 - 08:08:08
257 0381 ยโสธร 08/08/2565 - 08:08:08
258 0382 ยะลา 08/08/2565 - 08:08:08
259 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 13/09/2565 - 15:25:21
260 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 08/08/2565 - 08:08:08
261 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 08/08/2565 - 08:08:08
262 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
263 0389 ระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
264 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 08/08/2565 - 08:08:08
265 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 08/08/2565 - 08:08:08
266 0392 ราชพฤกษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
267 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 08/08/2565 - 08:08:08
268 0396 ลานนา 08/08/2565 - 08:08:08
269 0397 หน่วยไตเทียมศิริเวช ลำพูน 15/08/2565 - 16:32:07
270 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 08/09/2565 - 19:04:20
271 0400 ศรีวิชัย 3 08/08/2565 - 08:08:08
272 0401 ศรีสังวาลย์ 08/08/2565 - 08:08:08
273 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 08/08/2565 - 08:08:08
274 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม -
275 0404 โรงพยาบาลไทย อินเตอร์ มหาสารคาม 08/08/2565 - 08:08:08
276 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 08/08/2565 - 08:08:08
277 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 08/08/2565 - 08:08:08
278 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 08/08/2565 - 08:08:08
279 0409 ธนบุรี ชุมพร 08/08/2565 - 08:08:08
280 0410 สกลนคร 08/08/2565 - 08:08:08
281 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08
282 0412 สตูล 08/08/2565 - 08:08:08
283 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 08/08/2565 - 08:08:08
284 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 08/08/2565 - 08:08:08
285 0416 สมุทรปราการ 08/08/2565 - 08:08:08
286 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 29/08/2565 - 08:26:19
287 0418 ค่ายสุรสีห์ 08/08/2565 - 08:08:08
288 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 24/08/2565 - 08:54:32
289 0420 สุโขทัย 08/08/2565 - 08:08:08
290 0421 เสนา 08/08/2565 - 08:08:08
291 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 08/08/2565 - 08:08:08
292 0424 อ่างทอง 08/08/2565 - 08:08:08
293 0425 อำนาจเจริญ 26/08/2565 - 14:34:37
294 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 08/08/2565 - 08:08:08
295 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 27/08/2565 - 12:52:44
296 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 08/08/2565 - 08:08:08
297 0430 คลีนิคล้างไต ขอนแก่น 08/08/2565 - 08:08:08
298 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 08/08/2565 - 08:08:08
299 0432 สุไหงโกลก 08/08/2565 - 08:08:08
300 0433 จอมทอง 08/08/2565 - 08:08:08
301 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 08/08/2565 - 08:08:08
302 0435 ทุ่งสง 08/08/2565 - 08:08:08
303 0436 รัตนเวช 2 08/08/2565 - 08:08:08
304 0437 จุฬารัตน์ 9 21/08/2565 - 13:16:38
305 0440 บางนาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
306 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
307 0445 ซานคามิลโล 08/08/2565 - 08:08:08
308 0450 กรุงเทพ-ระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
309 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 08/08/2565 - 08:08:08
310 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
311 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 08/08/2565 - 08:08:08
312 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 08/08/2565 - 08:08:08
313 0462 บ.เอ็นแอนทีไตเทียมจำกัด ณ ค่ายสุริยพงษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
314 0463 บ.ชัยนาทไตเทียม จำกัด 28/09/2565 - 09:11:01
315 0464 นาวีไตเทียม -
316 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 08/08/2565 - 08:08:08
317 0466 ไตเทียมติวานนท์ 08/08/2565 - 08:08:08
318 0467 ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 08/08/2565 - 08:08:08
319 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 08/08/2565 - 08:08:08
320 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 08/08/2565 - 08:08:08
321 0472 แม่จัน 06/09/2565 - 14:23:54
322 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
323 0474 บ.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 26/08/2565 - 23:57:36
324 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 08/08/2565 - 08:08:08
325 0476 ซานเปาโล หัวหิน 08/08/2565 - 08:08:08
326 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 08/08/2565 - 08:08:08
327 0478 สุวรรณภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
328 0480 ศุภมิตรเสนา 08/08/2565 - 08:08:08
329 0481 บางนา 2 08/08/2565 - 08:08:08
330 0482 เอกชัย 08/08/2565 - 08:08:08
331 0483 มุกอินเตอร์ 08/08/2565 - 08:08:08
332 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 08/08/2565 - 08:08:08
333 0485 บางคล้า 30/09/2565 - 15:07:30
334 0486 สิโรรส 08/08/2565 - 08:08:08
335 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 08/08/2565 - 17:13:55
336 0488 กรุงเทพ-สมุย 20/08/2565 - 08:51:33
337 0489 แม่กลอง 2 08/08/2565 - 08:08:08
338 0490 ชัยภูมิ ราม 08/08/2565 - 08:08:08
339 0491 หลังสวน 08/08/2565 - 08:08:08
340 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 08/08/2565 - 08:08:08
341 0493 ท่าศาลา 08/08/2565 - 08:08:08
342 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
343 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 18/09/2565 - 14:18:05
344 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 08/08/2565 - 08:08:08
345 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 08/08/2565 - 08:08:08
346 0502 แพร่ คริสเตียน 26/08/2565 - 14:37:18
347 0504 พะวอ 08/08/2565 - 08:08:08
348 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 08/08/2565 - 08:08:08
349 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 08/08/2565 - 08:08:08
350 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 08/08/2565 - 08:08:08
351 0509 วังจันทร์ ระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
352 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 08/08/2565 - 08:08:08
353 0511 บ้านบึง ชลบุรี 08/08/2565 - 08:08:08
354 0512 บุญญาเวช 08/08/2565 - 08:08:08
355 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
356 0514 อ่างทองเวชการ 08/08/2565 - 08:08:08
357 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 08/08/2565 - 08:08:08
358 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 09/09/2565 - 21:19:50
359 0517 สิชล 08/08/2565 - 08:08:08
360 0518 พลับพลาไชย 08/08/2565 - 08:08:08
361 0519 บริษัท SMCD ไทยแลนด์จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
362 0521 ร.พ.พาน 08/08/2565 - 08:08:08
363 0522 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว 08/08/2565 - 08:08:08
364 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 08/08/2565 - 08:08:08
365 0524 ร.พ.หัวหิน 08/08/2565 - 08:08:08
366 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 08/08/2565 - 08:08:08
367 0526 ร.พ.นวมินทร์ 9 08/08/2565 - 08:08:08
368 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 08/08/2565 - 08:08:08
369 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
370 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 08/08/2565 - 08:08:08
371 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 08/08/2565 - 08:08:08
372 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 08/08/2565 - 08:08:08
373 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
374 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 08/08/2565 - 08:08:08
375 0538 ร.พ.เสลภูมิ 28/09/2565 - 09:46:30
376 0539 ร.พ.สมเด็จ 08/08/2565 - 08:08:08
377 0540 ร.พ.กมลาไสย 08/08/2565 - 08:08:08
378 0541 ร.พ.ศีขรภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
379 0542 ร.พ.บรบือ 08/08/2565 - 08:08:08
380 0543 รพ.นครพัฒน์ 08/08/2565 - 08:08:08
381 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
382 0546 ปิยะรักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
383 0547 ร.พ.เซกา 08/08/2565 - 08:08:08
384 0548 รวมแพทย์กระบี่ 08/08/2565 - 08:08:08
385 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
386 0550 บัวใหญ่ 16/08/2565 - 13:45:06
387 0551 ร.พ.สามพรานไร่ขิง 08/08/2565 - 08:08:08
388 0552 ร.พ.เขาวง 08/08/2565 - 08:08:08
389 0553 บึงกาฬ 08/08/2565 - 08:08:08
390 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 08/08/2565 - 08:08:08
391 0555 พิสัยเวช 08/08/2565 - 08:08:08
392 0556 วารินชำราบ 13/09/2565 - 16:40:03
393 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
394 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 08/08/2565 - 08:08:08
395 0559 ตระการพืชผล 08/08/2565 - 08:08:08
396 0560 ศรีสงคราม 26/09/2565 - 15:20:51
397 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 27/08/2565 - 18:51:53
398 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 08/08/2565 - 08:08:08
399 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร -
400 0565 ระโนด 08/08/2565 - 08:08:08
401 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 08/08/2565 - 08:08:08
402 0567 มเหสักข์ 08/08/2565 - 08:08:08
403 0568 สหเวช 08/08/2565 - 08:08:08
404 0569 ป่าซาง 08/08/2565 - 08:08:08
405 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 08/08/2565 - 08:08:08
406 0572 จุฬารัตน์ 1 08/08/2565 - 08:08:08
407 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 14/09/2565 - 18:58:56
408 0574 พนัสนิคม 08/08/2565 - 08:08:08
409 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 08/08/2565 - 08:08:08
410 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 20/08/2565 - 16:42:48
411 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) 08/08/2565 - 08:08:08
412 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 08/08/2565 - 08:08:08
413 0581 ศรีรัตนะ 08/08/2565 - 08:08:08
414 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 08/08/2565 - 08:08:08
415 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 08/08/2565 - 08:08:08
416 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 08/08/2565 - 08:08:08
417 0585 เกาะสมุย 08/08/2565 - 08:08:08
418 0586 คลินิกไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต -
419 0587 มัญจาคีรี 08/08/2565 - 08:08:08
420 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 08/08/2565 - 08:08:08
421 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 14/09/2565 - 17:19:13
422 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
423 0592 รพ.พล 08/08/2565 - 08:08:08
424 0593 วาปีปทุม 08/08/2565 - 08:08:08
425 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 08/08/2565 - 08:08:08
426 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
427 0596 ค่ายวชิรปราการ 08/08/2565 - 08:08:08
428 0597 คำเขื่อนแก้ว 08/08/2565 - 08:08:08
429 0598 บ.ทำบุรัฐไตเทียม(รพ.ศรีวิชีย 1) 08/08/2565 - 08:08:08
430 0600 รพ.ฝาง (บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต) 08/08/2565 - 08:08:08
431 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 08/08/2565 - 08:08:08
432 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 08/08/2565 - 08:08:08
433 0603 มูลนิธิโรคไตฯ ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล 08/08/2565 - 08:08:08
434 0604 นางรอง 25/08/2565 - 11:53:27
435 0605 รพ. อำนาจเจริญ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
436 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) 08/08/2565 - 08:08:08
437 0607 คลินิกไตเทียมวชิรบารการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08
438 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 08/08/2565 - 08:08:08
439 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 08/08/2565 - 08:08:08
440 0625 โรงพยาบาลปง (PD) -
441 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 08/08/2565 - 08:08:08
442 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD) -
443 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง 08/08/2565 - 08:08:08
444 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 08/08/2565 - 08:08:08
445 0636 ยางตลาด 08/08/2565 - 08:08:08
446 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
447 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 08/08/2565 - 08:08:08
448 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 08/08/2565 - 08:08:08
449 0640 โพยาบาลเพชรเกษม 2 08/08/2565 - 08:08:08
450 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
451 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
452 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 08/08/2565 - 08:08:08
453 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 08/08/2565 - 08:08:08
454 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 12/08/2565 - 14:53:17
455 0646 โรจนเวช -
456 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 08/08/2565 - 08:08:08
457 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 08/08/2565 - 08:08:08
458 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 08/08/2565 - 08:08:08
459 0650 เบญจรมย์ 08/08/2565 - 08:08:08
460 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 08/08/2565 - 08:08:08
461 0652 แวงน้อย 26/08/2565 - 20:06:16
462 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 08/08/2565 - 08:08:08
463 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
464 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
465 0656 กันทรารมย์ 08/08/2565 - 08:08:08
466 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 12/09/2565 - 18:24:47
467 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
468 0659 ทรายมูล 08/08/2565 - 08:08:08
469 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
470 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 08/08/2565 - 08:08:08
471 0662 เอกชนร่มเกล้า 08/08/2565 - 08:08:08
472 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 08/08/2565 - 08:08:08
473 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 08/08/2565 - 08:08:08
474 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 15/08/2565 - 17:35:58
475 0667 ปากช่องนานา (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
476 0672 พัทยาอินเตอร์ 08/08/2565 - 08:08:08
477 0673 คลีนิคเวชกรรมเมดแคร์ 21/09/2565 - 14:25:28
478 0674 รพ.ดอนตาล 08/08/2565 - 08:08:08
479 0691 รพ.บางพลี 08/08/2565 - 08:08:08
480 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 08/08/2565 - 08:08:08
481 0696 โรงพยาบาลบางกรวย(บ.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
482 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2) -
483 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 08/08/2565 - 08:08:08
484 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 10/08/2565 - 12:58:49
485 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 28/09/2565 - 17:11:22
486 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 08/08/2565 - 08:08:08
487 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 08/08/2565 - 08:08:08
488 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 08/08/2565 - 08:08:08
489 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
490 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 08/08/2565 - 08:08:08
491 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
492 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
493 0713 เรณูนคร 08/08/2565 - 08:08:08
494 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 08/08/2565 - 08:08:08
495 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 08/08/2565 - 08:08:08
496 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 08/08/2565 - 08:08:08
497 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
498 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 08/08/2565 - 08:08:08
499 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
500 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 08/08/2565 - 08:08:08
501 0722 ชุมพวง 08/08/2565 - 08:08:08
502 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 08/08/2565 - 08:08:08
503 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการไตเทียม) 10/08/2565 - 09:48:17
504 0725 ท่ายาง 08/08/2565 - 08:08:08
505 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 08/08/2565 - 08:08:08
506 0727 บ้านม่วง 08/08/2565 - 08:08:08
507 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 08/08/2565 - 08:08:08
508 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 08/08/2565 - 08:08:08
509 0731 กรุงเทพ หัวหิน 08/09/2565 - 11:08:52
510 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 27/09/2565 - 16:28:55
511 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) 08/08/2565 - 08:08:08
512 0734 ค่ายศรีพัชรินทร 08/08/2565 - 08:08:08
513 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 21/09/2565 - 17:37:30
514 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
515 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
516 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 08/08/2565 - 08:08:08
517 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
518 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) 08/08/2565 - 08:08:08
519 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 27/09/2565 - 15:38:40
520 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
521 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 08/08/2565 - 08:08:08
522 0746 กันทรลักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
523 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 21/09/2565 - 12:55:00
524 0748 ศูนย์ถนอมไต โรงพยาบาลสกลนคร 08/08/2565 - 08:08:08
525 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 08/08/2565 - 08:08:08
526 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 15/08/2565 - 10:26:33
527 0751 ร้องกวาง 08/08/2565 - 08:08:08
528 0752 ควนขนุน 08/08/2565 - 08:08:08
529 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 08/08/2565 - 08:08:08
530 0754 แกลง 08/08/2565 - 08:08:08
531 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 08/08/2565 - 08:08:08
532 0757 ภูเขียว 08/08/2565 - 08:08:08
533 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 08/08/2565 - 08:08:08
534 0759 รพ.กระทุ่มแบน 08/08/2565 - 08:08:08
535 0760 ร่มฉัตร 20/09/2565 - 12:37:19
536 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
537 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) 08/08/2565 - 08:08:08
538 0764 สังขะ 08/08/2565 - 08:08:08
539 0765 เวชการุณรัศมิ์ 08/08/2565 - 08:08:08
540 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 08/08/2565 - 08:08:08
541 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 08/08/2565 - 08:08:08
542 0769 หนองกุงศรี 08/08/2565 - 08:08:08
543 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 08/08/2565 - 08:08:08
544 0772 ห้วยยอด 08/08/2565 - 08:08:08
545 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
546 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
547 0775 สุขผลินไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
548 0776 โนนสัง 08/08/2565 - 08:08:08
549 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
550 0778 ทรายมูล (PD) -
551 0779 รุ่งรวีไตเทียม -
552 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
553 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล 08/08/2565 - 08:08:08
554 0784 พิบูลมังสาหาร 08/08/2565 - 08:08:08
555 0785 หัวตะพาน 08/08/2565 - 08:08:08
556 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 08/08/2565 - 08:08:08
557 0787 โรงพยาบาลบางนา5 08/08/2565 - 08:08:08
558 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 08/08/2565 - 08:08:08
559 0789 โพนทอง 08/08/2565 - 08:08:08
560 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 08/08/2565 - 08:08:08
561 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 12/09/2565 - 13:32:06
562 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 08/08/2565 - 08:08:08
563 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 08/08/2565 - 08:08:08
564 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพินี 08/08/2565 - 08:08:08
565 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24/08/2565 - 16:45:52
566 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 28/08/2565 - 15:12:26
567 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 08/08/2565 - 08:08:08
568 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 08/08/2565 - 08:08:08
569 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 29/09/2565 - 17:35:30
570 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
571 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 08/08/2565 - 08:08:08
572 0805 คำชะอี 08/08/2565 - 08:08:08
573 0806 โรงพยาบาลลับแล 08/08/2565 - 08:08:08
574 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08
575 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 08/08/2565 - 08:08:08
576 0809 นางรอง (บ.บุรีวัตร) 10/08/2565 - 12:03:26
577 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บ.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 08/08/2565 - 08:08:08
578 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 08/08/2565 - 08:08:08
579 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล 08/08/2565 - 08:08:08
580 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
581 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 08/08/2565 - 08:08:08
582 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 08/08/2565 - 08:08:08
583 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 19/09/2565 - 15:41:10
584 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 08/08/2565 - 08:08:08
585 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 19/09/2565 - 13:04:04
586 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 08/08/2565 - 08:08:08
587 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
588 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 08/08/2565 - 08:08:08
589 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 08/08/2565 - 08:08:08
590 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 08/08/2565 - 08:08:08
591 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
592 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
593 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 08/08/2565 - 08:08:08
594 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
595 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 08/08/2565 - 08:08:08
596 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
597 0830 บ.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 08/08/2565 - 08:08:08
598 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 08/08/2565 - 08:08:08
599 0832 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช(หน่วยไตเทียม2) 08/08/2565 - 08:08:08
600 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 08/08/2565 - 08:08:08
601 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 26/09/2565 - 07:46:32
602 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 08/08/2565 - 08:08:08
603 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 16/09/2565 - 20:06:13
604 0837 สามชุก 08/08/2565 - 08:08:08
605 0838 ตระการพืชผล PD -
606 0840 โรงพยาบาลละงู 08/08/2565 - 08:08:08
607 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
608 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บ.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 08/08/2565 - 08:08:08
609 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 08/08/2565 - 08:08:08
610 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บ.บูรพาไบโอเทค จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
611 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 08/08/2565 - 08:08:08
612 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 08/08/2565 - 08:08:08
613 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บ.เจริญกิจการแพทย์) -
614 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 08/08/2565 - 08:08:08
615 0850 สังขะ (CAPD) -
616 0851 เกษตรสมบูรณ์ 08/08/2565 - 08:08:08
617 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
618 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 08/08/2565 - 08:08:08
619 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 08/08/2565 - 08:08:08
620 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 08/08/2565 - 08:08:08
621 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 12/08/2565 - 17:50:14
622 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 08/08/2565 - 08:08:08
623 0858 บ้านไผ่ 08/08/2565 - 08:08:08
624 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
625 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 08/08/2565 - 08:08:08
626 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 08/08/2565 - 08:08:08
627 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 08/08/2565 - 08:08:08
628 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3(หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 08/08/2565 - 08:08:08
629 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
630 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส 08/08/2565 - 08:08:08
631 0866 ห้วยยอด (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
632 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 08/08/2565 - 08:08:08
633 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 08/08/2565 - 08:08:08
634 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 08/08/2565 - 08:08:08
635 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 08/08/2565 - 08:08:08
636 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 08/08/2565 - 08:08:08
637 0872 โรงพยาบาลปราสาท 08/08/2565 - 08:08:08
638 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2(บ.ศรีอุบล) 08/08/2565 - 08:08:08
639 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 24/08/2565 - 17:10:57
640 0875 ค.ไตเทียมเฟรชีเนียส เมดิคอลแคร์ ค.เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
641 0878 บางสะพาน 08/08/2565 - 08:08:08
642 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์ -
643 0880 โรงพยาบาลฝาง 08/08/2565 - 08:08:08
644 0881 พนมไพร 08/08/2565 - 08:08:08
645 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 08/08/2565 - 08:08:08
646 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(CKP Renal) 08/08/2565 - 08:08:08
647 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
648 0886 โรงพยาบาลชะอำ 08/08/2565 - 08:08:08
649 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 08/08/2565 - 08:08:08
650 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
651 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
652 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 08/08/2565 - 08:08:08
653 0892 โรงพยาบาลสงขลา(หน่วยไตเทียม3) 24/09/2565 - 18:14:19
654 0893 ปุณธดาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
655 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บ.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์ จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
656 0895 บ่อไร่ 08/08/2565 - 08:08:08
657 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
658 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
659 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 29/09/2565 - 07:38:10
660 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 08/08/2565 - 08:08:08
661 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 08/08/2565 - 08:08:08
662 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 23/09/2565 - 18:48:46
663 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย(ไตเทียม2) 08/08/2565 - 08:08:08
664 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 08/08/2565 - 08:08:08
665 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์(บ.อีออดเมด) 08/08/2565 - 08:08:08
666 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์(บ.อีออดเมด) 08/08/2565 - 08:08:08
667 0906 ศรีระยอง 08/08/2565 - 08:08:08
668 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 26/08/2565 - 19:12:46
669 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
670 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 08/08/2565 - 08:08:08
671 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
672 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
673 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 08/08/2565 - 08:08:08
674 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 21/09/2565 - 17:01:53
675 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
676 0916 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 08/08/2565 - 08:08:08
677 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บ.ถาวรพัฒน์จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
678 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 08/08/2565 - 08:08:08
679 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 08/08/2565 - 08:08:08
680 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ(CAPD) 08/08/2565 - 08:08:08
681 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 08/08/2565 - 08:08:08
682 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 08/08/2565 - 08:08:08
683 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2 ) 08/08/2565 - 08:08:08
684 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 08/08/2565 - 08:08:08
685 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 08/08/2565 - 08:08:08
686 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
687 0929 วิภารามแหลมฉบัง 08/08/2565 - 08:08:08
688 0930 หนองบัวแดง 08/08/2565 - 08:08:08
689 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 08/08/2565 - 08:08:08
690 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
691 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 08/08/2565 - 08:08:08
692 0934 บางปะกอก รังสิต2 08/08/2565 - 08:08:08
693 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 08/08/2565 - 08:08:08
694 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 11/08/2565 - 13:19:34
695 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
696 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 25/09/2565 - 16:18:39
697 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 08/08/2565 - 08:08:08
698 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 08/08/2565 - 08:08:08
699 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
700 0942 รพ.เพชรเวช 08/08/2565 - 08:08:08
701 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 08/08/2565 - 08:08:08
702 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
703 0945 เอ พี เอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 08/08/2565 - 08:08:08
704 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 08/08/2565 - 08:08:08
705 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
706 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 08/08/2565 - 08:08:08
707 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
708 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ 08/08/2565 - 08:08:08
709 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 08/08/2565 - 08:08:08
710 0953 กรุงเทพขอนแก่น 13/09/2565 - 18:05:16
711 0954 ท่าคันโท 14/09/2565 - 08:39:00
712 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
713 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 08/08/2565 - 08:08:08
714 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 23/08/2565 - 15:47:08
715 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 08/09/2565 - 10:13:53
716 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
717 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
718 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) 08/08/2565 - 08:08:08
719 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บ.อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
720 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD) -
721 0965 มหาสารคาม (PD) -
722 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 08/08/2565 - 08:08:08
723 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 02/09/2565 - 08:32:42
724 0968 ระยอง (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
725 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 08/08/2565 - 08:08:08
726 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอล รีนอลซัพพลาย) 08/08/2565 - 08:08:08
727 0971 สตูล (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
728 0972 รามาธิบดี (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
729 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 08/08/2565 - 08:08:08
730 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
731 0975 กาฬสินธุ์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
732 0976 วารินชำราบ (PD) -
733 0977 ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม 2) (บ.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
734 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
735 0979 สกลนคร (PD) 08/09/2565 - 12:07:54
736 0980 ศรีสะเกษ (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
737 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 14/09/2565 - 15:57:49
738 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ (อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ บ.เนพโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
739 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
740 0984 ท่าศาลา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
741 0985 คลินิกเวชกรรมบ้านดอน 08/08/2565 - 08:08:08
742 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
743 0987 ยะลา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
744 0988 รพ.ปิยะเวท (piyavate hitech Dialysis) 08/08/2565 - 08:08:08
745 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 16/08/2565 - 10:14:42
746 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
747 0991 หาดใหญ่ (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
748 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
749 0993 พัทลุง (PD) -
750 0994 เทพปัญญา2 08/08/2565 - 08:08:08
751 0995 จอมทอง (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
752 0996 ตากสิน (PD) -
753 0997 พะเยา (HD) -
754 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 09/08/2565 - 14:07:36
755 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 08/08/2565 - 08:08:08
756 1000 สันทราย 08/08/2565 - 08:08:08
757 1001 อุทุมพรพิสัย 08/08/2565 - 08:08:08
758 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
759 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
760 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 29/09/2565 - 14:39:14
761 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
762 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
763 1008 ตำรวจ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
764 1009 มุกดาหาร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
765 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
766 1011 ท่าตูม (PD) -
767 1012 รพ.เกษตรวิสัย 08/08/2565 - 08:08:08
768 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
769 1014 พนัสนิคม (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
770 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
771 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
772 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 08/08/2565 - 08:08:08
773 1019 สมุทรสาคร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
774 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 08/08/2565 - 08:08:08
775 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 08/08/2565 - 08:08:08
776 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 22/08/2565 - 17:29:32
777 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
778 1025 โพธาราม (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
779 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 08/08/2565 - 08:08:08
780 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 08/08/2565 - 08:08:08
781 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
782 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
783 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
784 1031 รพ.เลิดสิน (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.เนฟโฟรเมด จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
785 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 08/08/2565 - 08:08:08
786 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา 08/08/2565 - 08:08:08
787 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
788 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
789 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
790 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
791 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
792 1039 รพ.สตึก (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
793 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
794 1041 ราชวิถี (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
795 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อิออนเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
796 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
797 1044 บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต จำกัด (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
798 1045 กระทุ่มแบน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
799 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 08/08/2565 - 08:08:08
800 1047 แม่จัน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
801 1048 สันทราย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
802 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 08/08/2565 - 08:08:08
803 1050 รพ.ชลบุรี (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
804 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
805 1052 รพ.น่าน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
806 1053 รพ.ทองผาภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08
807 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
808 1055 สมุทรปราการ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
809 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
810 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
811 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
812 1059 นครนายก (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
813 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
814 1061 ชัยนาทนเรนทร (PD) -
815 1062 นางรอง (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
816 1063 ทุ่งสง (PD) -
817 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
818 1065 เลิดสิน (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
819 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
820 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
821 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
822 1069 รพ.ประโคนชัย (บ.อีออนเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
823 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บ.เชฟตี้ฮีโม จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
824 1071 รพ.พรชัย (บ.แทนไต จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
825 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 08/08/2565 - 08:08:08
826 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
827 1074 รพ.ปาย 08/08/2565 - 08:08:08
828 1075 แม่สะเรียง 08/08/2565 - 08:08:08
829 1076 นครปฐม (PD) 22/09/2565 - 15:49:43
830 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
831 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD) -
832 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
833 1080 ลำพูน (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
834 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บ.เพชรบุรี-ฮีโม) 08/08/2565 - 08:08:08
835 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
836 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2 ) 08/08/2565 - 08:08:08
837 1084 ราชธานี (ไตเทียม 2) (บ.อยุธยาไตเทียม จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
838 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคทีเมดิคอล เซอร์วิส 08/08/2565 - 08:08:08
839 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) 08/08/2565 - 08:08:08
840 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 08/08/2565 - 08:08:08
841 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 08/08/2565 - 08:08:08
842 1089 รพ.สันป่าตอง (บ.ฟริซิเนียส) หน่วยไตเทียม 3 08/08/2565 - 08:08:08
843 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
844 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 08/08/2565 - 08:08:08
845 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
846 1093 รพ.สนามชัย (บ.กรุงเทพฮีโมแคร์ จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
847 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (หน่วยไตเทียม 2 )บ.อีออนเมด 08/08/2565 - 08:08:08
848 1095 รพ.ทุ่งสง (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
849 1096 รพ.บัวใหญ่ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
850 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
851 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 08/08/2565 - 08:08:08
852 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
853 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 08/08/2565 - 08:08:08
854 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 08/08/2565 - 08:08:08
855 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
856 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 08/08/2565 - 08:08:08
857 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 17/09/2565 - 18:38:35
858 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD) 30/08/2565 - 15:06:10
859 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 08/08/2565 - 08:08:08
860 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
861 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
862 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 16/09/2565 - 07:33:50
863 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บ.รีนีล ลิงค์ จำกัด) 14/09/2565 - 10:38:20
864 1111 พระจอมเกล้า (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
865 1112 รพ.กบินทร์บุรี 23/09/2565 - 18:49:48
866 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บ.เคที เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
867 1114 รพ.บางบ่อ (บ.บี แอนด์ เอส ไตเทียม จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
868 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 08/08/2565 - 08:08:08
869 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 08/08/2565 - 08:08:08
870 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
871 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 08/08/2565 - 08:08:08
872 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
873 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
874 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
875 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9 ) 08/08/2565 - 08:08:08
876 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง 08/08/2565 - 08:08:08
877 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 08/08/2565 - 08:08:08
878 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส (เชียงใหม่) 08/08/2565 - 08:08:08
879 1126 บ้านฉาง 08/08/2565 - 08:08:08
880 1127 หนองคาย (PD) -
881 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ไตเทียม 2) บ.อิออนเมด จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
882 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 08/08/2565 - 08:08:08
883 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 23/09/2565 - 18:17:50
884 1131 รพ.เกาะคา (บ.เนฟโฟร พลัส จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
885 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บ.นำชัย เมดิแคร์ จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
886 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD) -
887 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
888 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 08/08/2565 - 08:08:08
889 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 08/08/2565 - 08:08:08
890 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 08/08/2565 - 08:08:08
891 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
892 1139 ชัยบาดาล (หน่วยไตเทียม 2) บ.เจริญวัตร จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
893 1140 นครพิงค์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
894 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2) 08/08/2565 - 08:08:08
895 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 29/09/2565 - 17:39:20
896 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
897 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 08/08/2565 - 08:08:08
898 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 27/09/2565 - 12:46:51
899 1146 รพ.นครคริสเตียน (บ.ไตรมิตรไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
900 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บ.nephromed) 08/08/2565 - 08:08:08
901 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก 08/08/2565 - 08:08:08
902 1149 รพ.สตึก (บ.อีออนเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
903 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
904 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
905 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ดาวิต้า เมดิคอล 28/09/2565 - 11:08:52
906 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บ.เคแน๊ปโคแคร์ จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
907 1154 รพ.โคกโพธิ์ (บ.ฮีโมเฟริส์ จำกัด) 26/09/2565 - 16:06:07
908 1155 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08
909 1156 แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตน์โรคไต ชั้น3 08/08/2565 - 08:08:08
910 1157 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมพยัคฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08
911 1158 จันทรุเบกษา พอ. 08/08/2565 - 08:08:08
912 1159 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
913 1160 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
914 1161 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ. เก่า) บ.อิออนเมด จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
915 1162 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (HD) 08/08/2565 - 08:08:08
916 1163 ตรัง (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
917 1164 เกษมวัฒนาคลีนิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
918 1165 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (บ.สัตหีบไตเทียม จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
919 1166 มลิวรรณไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
920 1167 แก่นคูณไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
921 1168 รพ.เชียงรายอินเตอร์ (บ.อีออนเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
922 1169 ภูมิเวทคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
923 1170 พหล 62 คลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
924 1171 รพ.แก้งคร้อ 08/08/2565 - 08:08:08
925 1172 โรงพยาบาลดงหลวง 08/08/2565 - 08:08:08
926 1173 รพ.ศรีสงคราม (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 08/08/2565 - 08:08:08
927 1174 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 08/08/2565 - 08:08:08
928 1175 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส(บางพูนเมดิคัล ไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
929 1176 กาฬสินธุ์ (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
930 1177 คลินิกเวชกรรมนิรันดร์ 08/08/2565 - 08:08:08
931 1178 รพ.ยโสธร (บ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
932 1179 ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต คู่เมืองกระบี่ 08/08/2565 - 08:08:08
933 1180 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมวชิรเวช 08/08/2565 - 08:08:08
934 1181 รัตนเวช 22 ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น4 01/10/2565 - 13:26:11
935 1182 สกลมงคลคลีนิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
936 1183 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (หน่วยไตเทียม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) บ.อิออนเมด จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
937 1184 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ 08/08/2565 - 08:08:08
938 1185 รพ.กันทรลักษ์ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
939 1186 รพ.อินทร์บุรี (หน่วยไตเทียม อาคาร ภปร.1) 20/08/2565 - 14:24:20
940 1187 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม (สมุทรสาคร 2) (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
941 1188 เมดิแคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
942 1189 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (บ.อิออนเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
943 1190 ตะกั่วป่าคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
944 1191 ธนาวุฒิคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
945 1192 บ้านโพธิ์ (หน่วยไตเทียม 2) บ.บี แอนด์ เอสไตเทียม จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
946 1193 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 2 (สถานที่ 2) 24/08/2565 - 11:31:12
947 1194 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
948 1195 เจริญสุขคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
949 1196 รพ.ธนบุรี อู่ทอง (บ.แฮปปิเนส ฟอร์ ออล จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
950 1197 ท่าแซะคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
951 1198 สมุทรปราการ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
952 1199 คลองด่านไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
953 1200 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนราตรี 08/08/2565 - 08:08:08
954 1201 บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต หน่วยที่2 08/08/2565 - 08:08:08
955 1202 สะพานปทุมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 30/09/2565 - 15:21:01
956 1203 รพ.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บ.พญาไท ฮีโมเทค จำกัด) 28/09/2565 - 15:37:48
957 1204 รพ.ครบุรี (บ.อิออน เมด จำกัด) 24/09/2565 - 08:57:46
958 1205 บีบราวน์สายธาราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
959 1206 รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
960 1207 หน่วยไตเทียม คลินิกเวชกรรมเปาโล (บ.โชคชัยรักษา จำกัด) 27/09/2565 - 09:03:17
961 1208 คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์แพทย์ถิรพล 08/08/2565 - 08:08:08
962 1209 รพ.พิมาย (บ.อีออนเมด จำกัด) 30/08/2565 - 12:59:37
963 1210 รพ.พริ๊นซ์ ศรีสะเกษ (หจก.ศรีสะเกษเมดิแคร์) 08/08/2565 - 08:08:08
964 1211 รพ.วิมุต 08/08/2565 - 08:08:08
965 1212 ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (บ.เนพโฟรเมด) 08/08/2565 - 08:08:08
966 1213 คลินิกเวชกรรมภูงา 08/08/2565 - 08:08:08
967 1214 รพ.ระนอง (PD) 01/09/2565 - 18:45:00
968 1215 ปุณธดาคลินิกเวชกรรม (บ.ปุณธดาไตเทียม จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
969 1216 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 08/09/2565 - 06:48:33
970 1217 บางพลีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
971 1218 นิคมคำสร้อย 08/08/2565 - 08:08:08
972 1219 รพ.หัวหิน หน่วยไตเทียม 2 (บ.บีแอนด์ เอส ไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08
973 1220 รพ.ขลุง 08/08/2565 - 08:08:08
974 1221 รพ.บางปะกง (บ.มิตรภาพเอชดี จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
975 1222 รพ.บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตบ.สุทธิชัยไตเทียม) -
976 1223 รพ.อินทรารัตน์ -
977 1224 นิตโยคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
978 1225 คิดนี่เซ่นส์คลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
979 1226 เซนต์เมรี่ หน่วยไตเทียม 2 (บ.สุระฮีโม จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
980 1227 เทียนฟ้าประชาการุณย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
981 1228 รพ.สีคิ้ว (บ.บางโพ ฮีโม จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
982 1229 รพ.ขามสะแกแสง (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
983 1230 รพ.เชียงคำ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
984 1231 สแควร์นนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
985 1232 สามชุก (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
986 1233 เทพรัตน์นครราชสีมา (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
987 1234 รพ.น้ำปาด (บ.เจนเนอรัล เมดิคอล แคร์ จำกัด) 15/09/2565 - 12:08:46
988 1235 รพ.รวมแพทย์ชัยนาท (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08
989 1236 คลินิกไตเทียมบางนรา 08/08/2565 - 08:08:08
990 1237 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตฮักสุขภาพ 08/08/2565 - 08:08:08
991 1238 ตั้งฮั่วเส็งธนบุรีไตเทียมคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
992 1239 งามวงศ์วานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
993 1240 ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต 08/08/2565 - 08:08:08
994 1241 รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา 13/09/2565 - 16:58:49
995 1242 รพ.ธัญบุรี (บ.อีออนเมด จำกัด) -
996 1243 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 08/08/2565 - 08:08:08
997 1245 วีอาร์พีคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
998 1246 รพ.นาจะหลวย (หจก. รีนัลทรีทเม้นท์) 08/08/2565 - 08:08:08
999 1247 สิรินธร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08
1000 1248 พระปกเกล้า หน่วยไตเทียม 2 (บ.อิออน เมด จำกัด) -
1001 1249 คลินิกเวชกรรมอบอุ่นบึงกาฬ 08/08/2565 - 08:08:08
1002 1250 พิษณุเวช อุตรดิตถ์ 08/08/2565 - 08:08:08
1003 1251 ยิ่งยศไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
1004 1252 กรุงเทพ สนามจันทร์ (หน่วยไตเทียม2) 08/08/2565 - 08:08:08
1005 1253 ไตเทียมท่าศาลา คลินิกเวชกรรม หมอเจน 10/08/2565 - 11:59:31
1006 1254 ทับเที่ยงคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
1007 1255 สุวรรณภูมิ (PD) -
1008 1256 ปู่เจ้า 2 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08
1009 1257 รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 08/08/2565 - 08:08:08
1010 1258 ศูนย์ไตเทียมศรีสะเกษเมดิแคร์ -
1011 1259 กุมภวาปีคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
1012 1260 เซกาคลินิกเวชกรรม -
1013 1261 บำราศนราดูร (หน่วยไตเทียม 2) 19/09/2565 - 18:35:07
1014 1262 ลำพูน ใกล้หมอ (เนฟโฟรเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
1015 1263 พหลพลพยุหเสนา (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 08/08/2565 - 08:08:08
1016 1264 อุตรดิตถ์ (หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน) -
1017 1265 โรงพยาบาลขุขันธ์ (PD) -
1018 1266 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงแสน -
1019 1267 รพ.ลำดวน (บ.อิออนเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
1020 1268 ชีวาคิดนี่แคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (รีนัลลิงค์ จำกัด) -
1021 1269 รพ.วิเชียรบุรี 08/08/2565 - 08:08:08
1022 1270 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด -
1023 1271 วงเวียนใหญ่ไตเทียมคลีนิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08
1024 1272 พันธมิตรมีนบุรีคลินิกเวชกรรม -
1025 1273 ยูดีอาร์ชีคลินิกเวชกรรม 09/09/2565 - 16:04:33
1026 1274 พะเยา-ราม (หน่วยไตเทียม 2 ) -
1027 1275 ศาลายา (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.ศาลายาไตเทียม จำกัด 30/09/2565 - 17:36:52
1028 1276 รักษ์รวมชัยคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
1029 1277 คลินิกเวชกรรมสว่างวัฒนะ -
1030 1278 เดชาคลินิกเวชกกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
1031 1279 ราชพฤกษ์กบินทร์คลินิกเวชกรรม -
1032 1280 รพ.นวเวช 25/09/2565 - 14:44:55
1033 1281 ราชพฤกษ์บ้านบึงคลินิกเวชกรรม -
1034 1282 ราชพฤกษ์น่านคลินิกเวชกรรม -
1035 1283 รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บ.เนฟโฟรเมด จำกัด) -
1036 1284 ทียู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหลอดเลือดและไตเทียม 23/09/2565 - 08:58:25
1037 1285 บ้านพรุคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
1038 1286 โรงพยาบาลหัวตะพาน (ศูนย์ไตเทียมปริย์ติวีรภรณ์) 08/08/2565 - 08:08:08
1039 1287 แท่นคำคลินิกเวชกรรม 08/08/2565 - 08:08:08
1040 1288 ราชพฤกษ์กระทุ่มแบนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม -
1041 1289 โพนทราย -
1042 1290 มะการักษ์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อีออนเมด จำกัด) 20/09/2565 - 13:50:34
1043 1291 ขวัญใจคลินิกเวชกรรม -
1044 1292 พลอยคลินิกเวชกรรม -
1045 1293 วิภาราม สมุทรสาคร(บ.จิตดี41 จำกัด) -
1046 1294 รพ.แก่งคอย (บ.อิออนเมด จำกัด) -
1047 1295 รพ.สูงเม่น (บ.เจนเนอรัล เมดดิคอล แคร์ จำกัด) -
1048 1296 รพ.อุดรธานี หน่วยไตเทียม 2 (บ.อีออนเมด จำกัด) 08/08/2565 - 08:08:08
1049 1297 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตพนัสนิคมคลินิกไตเทียม -
1050 1298 รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา หน่วยไตเทียม 2 (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) -
1051 1299 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช (บ.อีออนเมด จำกัด) -
1052 1300 บุญรักษาคลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
1053 1301 ราชพฤกษ์ลำปางคลินิกเวชกรรม -
1054 1302 ระพีพัฒน์หนองแคไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 15/09/2565 - 11:17:33
1055 1303 รพ.น้ำยืน -
1056 1304 รพ.วิภารามปากเกร็ด (ไตเทียมชั้น7) 08/08/2565 - 08:08:08
1057 1305 ราชพฤกษ์ชลบุรีคลินิกเวชกรรม -
1058 1306 คลินิกเวชกรรมไตเทียมสองคุณหมอ -
1059 1307 นายแพทย์กรองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม -
1060 1308 คลินิกไตเทียมรัตนะรุ่งโรจน์คลินิกเฉพาะทางอายุศาสตร์โรคไต -