รายงานศูนย์_33แบบใหม่


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 23/04/2567 12:16:01 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,260 ศูนย์

เงื่อนไข :
ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด วันที่ส่งข้อมูลล่าสุด ห่างจาก วันที่ปัจจุบัน (วัน)
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ รพ. สงฆ์ 01/02/2567 - 12:07:26 82
2 0003 กรุงเทพ 07/03/2567 - 09:22:15 47
3 0004 กลาง 14/02/2567 - 15:22:20 69
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 14/02/2567 - 15:37:33 69
5 0007 เซนต์หลุยส์ 08/02/2567 - 14:36:38 75
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 23/02/2567 - 16:49:58 60
7 0010 ตำรวจ 13/02/2567 - 15:01:27 70
8 0011 ทหารผ่านศึก 14/02/2567 - 14:50:07 69
9 0012 เทพธารินทร์ 28/02/2567 - 16:58:10 55
10 0013 ธนบุรี 1 16/04/2567 - 22:09:47 7
11 0014 นครธน 14/02/2567 - 09:15:15 69
12 0015 นพรัตนราชธานี 28/02/2567 - 18:01:15 55
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 18/02/2566 - 15:15:57 430
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 14/02/2567 - 11:24:10 69
15 0018 พญาไท 1 14/02/2567 - 11:45:24 69
16 0019 พญาไท 2 22/02/2567 - 14:51:50 61
17 0020 พญาไท 3 13/03/2567 - 18:20:54 41
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 13/02/2567 - 09:49:19 70
19 0023 พระรามเก้า 29/03/2566 - 15:38:00 391
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 26/01/2567 - 15:24:22 88
21 0026 ศิครินทร์ 29/01/2567 - 09:40:10 85
22 0027 เปาโลเกษตร 15/02/2567 - 14:49:38 68
23 0028 ยันฮี 08/02/2567 - 17:29:40 75
24 0029 รามคำแหง 05/01/2567 - 22:13:20 109
25 0030 รามาธิบดี 22/01/2567 - 21:25:16 92
26 0031 ลาดพร้าว 23/01/2567 - 09:58:57 91
27 0032 เลิดสิน 02/04/2567 - 10:01:32 21
28 0033 วิชัยยุทธ 13/02/2567 - 16:59:37 70
29 0034 วิภาวดี 15/02/2567 - 15:24:51 68
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 31/01/2567 - 08:39:05 83
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 22/03/2567 - 14:03:10 32
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 08/02/2567 - 13:13:30 75
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 13/02/2567 - 13:35:57 70
34 0039 หัวเฉียว 28/03/2567 - 08:01:22 26
35 0040 บำรุงราษฎร์ 13/02/2567 - 12:51:05 70
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 18/04/2567 - 14:14:47 5
37 0042 เจ้าพระยายมราช 02/02/2567 - 13:52:04 81
38 0043 บ้านหมี่ 13/02/2567 - 16:20:44 70
39 0044 ราชธานี 16/02/2567 - 13:02:05 67
40 0045 ศุภมิตร 15/01/2567 - 22:10:34 99
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 14/02/2567 - 13:07:58 69
42 0047 สระบุรี 13/02/2567 - 21:39:58 70
43 0048 อานันทมหิดล (PD) 14/03/2567 - 20:19:13 40
44 0049 บ้านโป่ง 19/01/2567 - 16:04:52 95
45 0050 มะการักษ์ 12/02/2567 - 17:30:40 71
46 0051 ราชบุรี 22/02/2567 - 11:37:35 61
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 18/01/2567 - 14:34:49 96
48 0056 พญาไท ศรีราชา 20/02/2567 - 09:40:56 63
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 01/02/2567 - 15:37:03 82
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 19/01/2567 - 14:58:38 95
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 06/02/2567 - 15:44:37 77
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 07/12/2566 - 16:46:37 138
53 0061 สิริเวช 23/02/2567 - 22:18:48 60
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 28/02/2567 - 14:39:28 55
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 14/02/2567 - 10:33:49 69
56 0064 นครินทร์ 15/03/2567 - 17:41:41 39
57 0065 ราษฎร์ยินดี 26/02/2567 - 20:44:28 57
58 0066 วชิระภูเก็ต 11/04/2567 - 18:10:01 12
59 0067 วิรัชศิลป์ 16/01/2567 - 09:45:48 98
60 0068 สงขลานครินทร์ 02/04/2567 - 14:35:59 21
61 0069 สิริโรจน์ 12/02/2567 - 16:18:14 71
62 0070 สุราษฎร์ธานี 12/02/2567 - 16:28:11 71
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 09/02/2567 - 10:31:22 74
64 0072 นนทเวช 02/03/2567 - 08:49:13 52
65 0073 ปทุมธานี 14/02/2567 - 17:08:24 69
66 0074 บำราศนราดูร 16/10/2566 - 13:35:13 190
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 06/02/2567 - 19:59:31 77
68 0076 พระนั่งเกล้า 06/01/2567 - 12:19:30 108
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 16/02/2567 - 09:11:59 67
70 0078 สำโรงการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08 624
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 22/01/2567 - 15:00:16 92
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 13/02/2567 - 07:50:33 70
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 14/02/2567 - 12:35:06 69
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 08/08/2565 - 08:08:08 624
75 0084 เชียงใหม่ ราม 12/02/2567 - 10:14:53 71
76 0085 พิษณุเวช 08/02/2567 - 16:25:37 75
77 0086 แพร่-ราม 14/02/2567 - 21:17:27 69
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 25/01/2567 - 15:37:26 89
79 0088 แม่สอด 13/02/2567 - 17:06:26 70
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 14/02/2567 - 10:38:36 69
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 09/01/2567 - 10:14:20 105
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31/03/2567 - 20:28:54 23
83 0093 อุตรดิตถ์ 26/01/2567 - 21:14:23 88
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 12/02/2567 - 17:53:06 71
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 13/02/2567 - 14:22:50 70
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 07/02/2567 - 15:39:01 76
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 29/01/2567 - 15:15:40 85
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 14/02/2567 - 07:01:13 69
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 03/04/2567 - 12:12:09 20
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 15/02/2567 - 15:19:03 68
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 20/07/2566 - 16:13:12 278
93 0103 หนองคาย 14/02/2567 - 16:22:35 69
94 0104 อุดรธานี 08/08/2565 - 08:08:08 624
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 20/04/2567 - 19:31:16 3
96 0106 เอกอุดร 14/02/2567 - 16:46:56 69
97 0107 ป.แพทย์ 13/02/2567 - 21:39:37 70
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) - ไม่ส่งข้อมูล
99 0109 บางปะกอก 1 13/02/2567 - 17:08:13 70
100 0110 ไทยนครินทร์ 09/02/2567 - 14:37:11 74
101 0111 ชลบุรี 10/02/2567 - 20:48:25 73
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 05/02/2567 - 21:23:06 78
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 15/02/2567 - 11:09:32 68
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 14/02/2567 - 11:02:21 69
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 26/01/2567 - 14:16:53 88
106 0116 คลองตัน 01/03/2567 - 16:55:45 53
107 0117 พุทธชินราช 11/02/2567 - 16:31:32 72
108 0118 วชิรพยาบาล 14/02/2567 - 13:19:38 69
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 10/02/2567 - 12:06:44 73
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 12/02/2567 - 20:48:32 71
111 0123 กรุงเทพคริสเตียน 31/01/2567 - 09:32:00 83
112 0124 พะเยา-ราม 07/02/2567 - 08:51:05 76
113 0125 มิตรภาพสามัคคี 15/02/2567 - 15:41:27 68
114 0126 อนันต์พัฒนา 2 30/01/2567 - 12:36:38 84
115 0127 เวชธานี 06/02/2567 - 17:03:32 77
116 0128 ราชวิถี 19/12/2566 - 17:53:37 126
117 0129 เอกชล 06/02/2567 - 14:11:31 77
118 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 10/01/2567 - 07:18:38 104
119 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 08/08/2565 - 08:08:08 624
120 0132 สมิติเวช ธนบุรี 06/01/2567 - 16:10:56 108
121 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 13/02/2567 - 15:24:11 70
122 0134 ดำเนินสะดวก 17/04/2567 - 15:19:55 6
123 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 18/01/2567 - 15:18:50 96
124 0136 ศาลายา 13/02/2567 - 21:45:08 70
125 0137 นครปฐม 10/02/2567 - 19:49:07 73
126 0138 แพทย์รังสิต 26/01/2566 - 14:25:05 453
127 0139 ลำปาง 12/02/2567 - 15:29:23 71
128 0140 แมคคอร์มิค 12/02/2567 - 17:36:54 71
129 0141 สมุทรสาคร 05/02/2567 - 16:06:18 78
130 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 30/01/2567 - 16:22:30 84
131 0143 เลย 02/03/2567 - 15:01:57 52
132 0144 ตรัง 16/04/2567 - 13:52:43 7
133 0145 กระบี่ 12/02/2567 - 16:41:19 71
134 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 11/01/2567 - 13:34:39 103
135 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 23/04/2567 - 10:45:15 0
136 0148 บุรีรัมย์ 23/05/2566 - 20:25:18 336
137 0149 พระพุทธบาท 11/01/2567 - 15:27:03 103
138 0150 บจก.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 13/02/2567 - 14:26:47 70
139 0151 สินแพทย์ 27/01/2567 - 13:00:24 87
140 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 29/01/2567 - 15:26:57 85
141 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 12/02/2567 - 16:02:37 71
142 0154 ทักษิณ 13/02/2567 - 20:29:01 70
143 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 07/02/2567 - 12:17:45 76
144 0157 คามิลเลี่ยน 08/02/2567 - 18:29:12 75
145 0158 บางไผ่ 22/11/2565 - 23:28:52 518
146 0160 สุขุมวิท 29/12/2566 - 09:17:00 116
147 0161 ราษฎร์บูรณะ 10/02/2567 - 16:24:20 73
148 0162 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 06/02/2567 - 14:26:11 77
149 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 12/02/2567 - 17:49:35 71
150 0169 คลีนิคบางชัน 29/02/2567 - 19:26:17 54
151 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 20/02/2567 - 12:08:37 63
152 0171 นวนคร 1 06/02/2567 - 07:23:16 77
153 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) - ไม่ส่งข้อมูล
154 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 05/03/2567 - 11:00:13 49
155 0175 ลำพูน 14/02/2566 - 08:35:12 434
156 0176 เพชรบูรณ์ 13/02/2567 - 14:51:04 70
157 0177 บางโพ 20/04/2567 - 17:41:56 3
158 0178 นครนายก 26/01/2567 - 17:57:54 88
159 0179 ศิริราช (กว 1) - ไม่ส่งข้อมูล
160 0180 สุรินทร์ 13/02/2567 - 19:34:30 70
161 0181 รพ.เทพปัญญา 13/02/2567 - 13:59:48 70
162 0182 สันป่าตอง 16/01/2567 - 09:31:12 98
163 0183 เซนต์แมรี่ 11/02/2567 - 17:21:40 72
164 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 17/04/2567 - 12:48:11 6
165 0185 มหาสารคาม 23/03/2567 - 19:55:34 31
166 0186 ร้อยเอ็ด 13/02/2567 - 09:38:58 70
167 0187 โพธาราม 21/10/2566 - 09:59:33 185
168 0189 เมืองนารายณ์ 11/02/2567 - 15:06:07 72
169 0192 รพ.สุขสวัสดิ์อินเตอร์ 15/03/2567 - 07:43:36 39
170 0193 มงกุฏระยอง 08/08/2565 - 08:08:08 624
171 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 08/02/2567 - 14:38:01 75
172 0196 อุทัยธานี 27/01/2567 - 11:54:52 87
173 0197 ธนบุรีตรัง 05/02/2567 - 15:24:32 78
174 0198 ตะกั่วป่า 13/02/2567 - 14:26:04 70
175 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 29/07/2566 - 20:08:52 269
176 0200 ชุมพร 14/02/2567 - 15:19:13 69
177 0201 นครพนม 12/02/2567 - 09:32:29 71
178 0202 ค่ายธนะรัชต์ 30/01/2567 - 12:46:10 84
179 0203 หนองบัวลำภู 16/02/2567 - 17:09:51 67
180 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 21/08/2566 - 15:15:36 246
181 0205 วัฒนา หนองคาย 13/02/2567 - 20:24:22 70
182 0206 เบตง 19/04/2567 - 16:31:06 4
183 0207 วิภาราม 04/02/2567 - 11:01:03 79
184 0208 สงขลา 29/02/2567 - 19:04:04 54
185 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08 624
186 0210 ประชารักษ์เวชการ 31/01/2567 - 13:14:22 83
187 0211 ค่ายอดิศร 23/01/2567 - 07:16:46 91
188 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 14/02/2567 - 16:37:59 69
189 0214 บจก.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 25/01/2567 - 18:02:02 89
190 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 22/03/2567 - 10:13:02 32
191 0219 ศิริราช (กว 2) - ไม่ส่งข้อมูล
192 0300 รพ.จุรีเวช 12/02/2567 - 17:30:03 71
193 0301 กรุงเทพ-ตราด 29/01/2567 - 15:45:24 85
194 0302 กรุงเทพ-พัทยา 29/01/2567 - 08:57:49 85
195 0303 รวมชัยประชารักษ์ 12/03/2567 - 18:15:38 42
196 0304 กล้วยน้ำไท 1 29/01/2567 - 17:57:11 85
197 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ รพ.กาฬสินธุ์ 01/03/2567 - 09:49:27 53
198 0306 กำแพงเพชร 08/08/2565 - 08:08:08 624
199 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 24/01/2567 - 13:52:32 90
200 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 13/02/2567 - 15:30:48 70
201 0309 ขอนแก่น 02/04/2567 - 19:20:51 21
202 0310 ขอนแก่น-ราม 14/02/2567 - 17:51:31 69
203 0311 บจก.ไตรักษ์ ( ชั้น2 รพ.เขลางค์นครราม) 08/08/2565 - 08:08:08 624
204 0312 บจก.ลำปรางไตเทียม (ณ รพ.เขลางค์นครราม) 02/02/2567 - 13:38:57 81
205 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 07/02/2567 - 11:12:07 76
206 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 30/01/2567 - 13:10:58 84
207 0315 ค่ายจักรพงษ์ 09/02/2567 - 15:05:46 74
208 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 04/02/2567 - 08:21:04 79
209 0318 เจ้าพระยา 09/04/2567 - 09:01:57 14
210 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 26/12/2566 - 15:47:33 119
211 0320 เดอะโกลเดนเกท 31/01/2567 - 16:54:38 83
212 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 05/04/2566 - 06:32:01 384
213 0323 ชัยนาท 08/08/2565 - 08:08:08 624
214 0324 ชัยภูมิ 01/02/2567 - 14:34:32 82
215 0326 เชียงคำ 15/02/2567 - 08:53:05 68
216 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 04/01/2567 - 15:17:46 110
217 0329 สิรินธร 14/02/2567 - 16:50:51 69
218 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 06/03/2567 - 13:20:11 48
219 0331 ตากสิน 13/02/2567 - 15:17:21 70
220 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 13/01/2567 - 16:32:18 101
221 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 624
222 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 13/02/2567 - 11:52:19 70
223 0335 นครพิงค์ 10/01/2567 - 14:46:10 104
224 0337 น่าน 15/02/2567 - 16:19:31 68
225 0340 บางมด 17/01/2567 - 16:19:24 97
226 0342 บ้านแพ้ว 13/02/2567 - 15:34:06 70
227 0343 ปลาปาก 14/02/2567 - 15:52:39 69
228 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 31/12/2566 - 15:03:08 114
229 0347 ปัตตานี 14/02/2567 - 16:16:07 69
230 0349 นพเก้า 15/02/2567 - 09:30:40 68
231 0351 ปิยะเวท 08/08/2565 - 08:08:08 624
232 0353 พรชัย 14/02/2567 - 19:55:08 69
233 0354 พระจอมเกล้า 10/10/2566 - 20:03:09 196
234 0356 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2565 - 08:08:08 624
235 0359 พหลพลพยุหเสนา 08/02/2567 - 21:00:28 75
236 0360 พะเยา 08/08/2565 - 08:08:08 624
237 0361 พังงา 14/02/2567 - 13:47:17 69
238 0362 พัทลุง 05/04/2567 - 15:32:39 18
239 0363 พิจิตร 19/01/2567 - 11:35:18 95
240 0364 เพชรรัชต์ 28/12/2566 - 11:30:25 117
241 0365 ค่ายภาณุรังษี 19/03/2567 - 15:55:07 35
242 0366 แพร่ 08/08/2565 - 08:08:08 624
243 0367 แวนแซนต์วูร์ด 24/02/2567 - 18:58:22 59
244 0368 มหาชัย 1 04/02/2567 - 06:28:29 79
245 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 08/02/2567 - 17:45:13 75
246 0370 มหาชัย 2 08/08/2565 - 08:08:08 624
247 0371 มหาราชนครราชสีมา 16/02/2566 - 16:13:43 432
248 0372 มิชชั่น 19/03/2567 - 13:19:40 35
249 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 06/02/2567 - 18:12:06 77
250 0374 รพ.มุกดาหาร 12/02/2567 - 17:46:35 71
251 0376 กรุงไทย 14/02/2567 - 19:16:29 69
252 0377 กรุงเทพเมืองราช 07/02/2567 - 11:29:03 76
253 0378 ค่ายวชิราวุธ 10/04/2567 - 16:27:07 13
254 0379 เมืองเลยราม 14/02/2567 - 21:09:35 69
255 0381 ยโสธร 12/02/2567 - 15:43:01 71
256 0382 ยะลา 14/02/2567 - 12:05:14 69
257 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 13/02/2567 - 08:52:41 70
258 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 11/02/2567 - 11:12:38 72
259 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 26/03/2567 - 19:38:40 28
260 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 14/02/2567 - 10:27:13 69
261 0389 ระยอง 14/02/2567 - 16:31:23 69
262 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 17/02/2567 - 16:49:07 66
263 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 13/02/2567 - 09:52:46 70
264 0392 ราชพฤกษ์ 05/02/2567 - 14:07:19 78
265 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 14/02/2567 - 02:54:42 69
266 0396 ลานนา 14/02/2567 - 21:22:10 69
267 0397 พริ้นซ์ ลำพูน 05/02/2567 - 11:45:30 78
268 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 12/04/2567 - 17:36:08 11
269 0400 ศรีวิชัย 3 12/02/2567 - 08:14:13 71
270 0401 ศรีสังวาลย์ 14/02/2566 - 21:52:26 434
271 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 18/04/2567 - 16:22:52 5
272 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
273 0404 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 13/02/2567 - 12:32:05 70
274 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 08/08/2565 - 08:08:08 624
275 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 13/02/2567 - 17:29:52 70
276 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 28/01/2567 - 05:03:30 86
277 0409 ธนบุรี ชุมพร 13/02/2567 - 17:58:22 70
278 0410 สกลนคร 08/08/2565 - 08:08:08 624
279 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08 624
280 0412 สตูล 08/08/2565 - 08:08:08 624
281 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 18/04/2567 - 14:18:34 5
282 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 08/08/2565 - 08:08:08 624
283 0416 สมุทรปราการ 15/02/2567 - 09:13:49 68
284 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 25/11/2566 - 15:50:55 150
285 0418 ค่ายสุรสีห์ 10/01/2567 - 18:29:44 104
286 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 26/01/2567 - 13:05:59 88
287 0420 สุโขทัย 20/02/2567 - 17:46:45 63
288 0421 เสนา 21/02/2567 - 16:35:06 62
289 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 16/02/2567 - 14:14:50 67
290 0424 อ่างทอง 14/03/2566 - 14:32:54 406
291 0425 อำนาจเจริญ 07/02/2567 - 11:41:24 76
292 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 07/02/2567 - 11:12:40 76
293 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 05/03/2567 - 18:14:17 49
294 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 10/02/2567 - 13:35:32 73
295 0430 คลินิกเวชกรรมธัญเวช 03/01/2567 - 13:05:43 111
296 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 14/02/2567 - 16:41:05 69
297 0432 สุไหงโกลก 05/02/2567 - 10:10:42 78
298 0433 จอมทอง 14/02/2567 - 11:29:12 69
299 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 14/02/2567 - 18:55:15 69
300 0435 ทุ่งสง 14/02/2567 - 19:09:27 69
301 0436 รัตนเวช 2 15/02/2567 - 08:47:55 68
302 0437 จุฬารัตน์ 9 20/04/2567 - 12:58:16 3
303 0440 บางนาไตเทียม 31/01/2567 - 12:33:37 83
304 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 09/02/2567 - 11:26:17 74
305 0445 ซานคามิลโล 08/02/2567 - 13:30:50 75
306 0450 กรุงเทพ-ระยอง 27/09/2566 - 14:24:34 209
307 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 16/01/2567 - 10:42:37 98
308 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 20/01/2567 - 09:26:02 94
309 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 06/02/2567 - 19:19:25 77
310 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 06/04/2567 - 09:46:26 17
311 0462 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (บจก.เอ็นแอนที ไตเทียม) 15/02/2567 - 07:37:55 68
312 0463 บจก.ชัยนาทไตเทียม 20/03/2567 - 10:39:00 34
313 0464 นาวีไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
314 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 28/11/2566 - 13:52:13 147
315 0466 ไตเทียมติวานนท์ 08/08/2565 - 08:08:08 624
316 0467 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 06/04/2567 - 19:18:35 17
317 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 08/08/2565 - 08:08:08 624
318 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 11/04/2567 - 14:59:37 12
319 0472 แม่จัน 11/03/2567 - 16:55:09 43
320 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 12/02/2567 - 17:07:43 71
321 0474 บจก.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 13/02/2567 - 12:23:32 70
322 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 20/01/2566 - 15:06:59 459
323 0476 ซานเปาโล หัวหิน 19/02/2567 - 16:04:25 64
324 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 01/03/2567 - 10:24:42 53
325 0478 สุวรรณภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08 624
326 0480 ศุภมิตรเสนา 08/08/2565 - 08:08:08 624
327 0481 บางนา 2 13/02/2566 - 23:05:59 435
328 0482 เอกชัย 23/03/2567 - 14:28:40 31
329 0483 มุกอินเตอร์ 12/02/2567 - 18:35:15 71
330 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 13/02/2567 - 11:42:41 70
331 0485 บางคล้า 03/01/2567 - 14:51:40 111
332 0486 สิโรรส 07/02/2567 - 10:03:17 76
333 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 13/02/2567 - 15:36:57 70
334 0488 กรุงเทพ-สมุย 01/01/2567 - 15:59:44 113
335 0489 แม่กลอง 2 11/02/2567 - 18:59:22 72
336 0490 ชัยภูมิ ราม 03/02/2567 - 16:50:02 80
337 0491 หลังสวน 29/01/2567 - 11:06:27 85
338 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 04/01/2567 - 12:50:48 110
339 0493 ท่าศาลา 29/02/2567 - 10:41:53 54
340 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 18/01/2567 - 19:58:00 96
341 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 29/10/2566 - 17:01:35 177
342 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 14/02/2567 - 09:30:24 69
343 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18/02/2567 - 16:06:26 65
344 0502 แพร่ คริสเตียน 12/02/2567 - 13:44:12 71
345 0504 พะวอ 30/06/2566 - 09:40:11 298
346 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 14/02/2567 - 13:05:11 69
347 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 13/02/2567 - 15:52:11 70
348 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 23/11/2566 - 17:37:53 152
349 0509 วังจันทร์ ระยอง 21/03/2567 - 20:22:44 33
350 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 11/11/2565 - 08:51:43 529
351 0511 บ้านบึง ชลบุรี 07/02/2567 - 14:40:42 76
352 0512 บุญญาเวช 14/02/2567 - 07:59:42 69
353 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 02/09/2566 - 14:00:23 234
354 0514 อ่างทองเวชการ 07/02/2567 - 11:04:00 76
355 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 08/08/2565 - 08:08:08 624
356 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 15/02/2567 - 22:30:55 68
357 0517 สิชล 14/04/2566 - 17:29:01 375
358 0518 พลับพลาไชย 26/03/2567 - 14:56:35 28
359 0519 บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ไทยแลนด์) จำกัด 10/02/2567 - 17:43:35 73
360 0521 รพ.พาน 14/02/2567 - 18:07:16 69
361 0522 รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว 17/11/2566 - 12:36:09 158
362 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 21/02/2567 - 13:25:00 62
363 0524 รพ.หัวหิน 13/02/2567 - 15:18:27 70
364 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 09/02/2567 - 15:02:54 74
365 0526 รพ.นวมินทร์ 9 18/01/2567 - 15:22:36 96
366 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 12/07/2566 - 10:55:13 286
367 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 14/02/2567 - 15:22:36 69
368 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 01/04/2567 - 18:45:30 22
369 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 28/03/2567 - 13:07:14 26
370 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 17/02/2567 - 20:46:00 66
371 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 14/02/2567 - 13:27:51 69
372 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 08/08/2565 - 08:08:08 624
373 0538 รพ.เสลภูมิ 10/04/2567 - 11:17:51 13
374 0539 รพ.สมเด็จ 08/02/2567 - 19:17:37 75
375 0540 รพ.กมลาไสย 16/02/2567 - 16:24:06 67
376 0541 รพ.ศีขรภูมิ 29/01/2567 - 13:37:11 85
377 0542 รพ.บรบือ 22/01/2567 - 17:29:32 92
378 0543 รพ.นครพัฒน์ 21/03/2567 - 16:41:18 33
379 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 14/02/2567 - 17:05:50 69
380 0546 ปิยะรักษ์ 12/02/2567 - 11:12:44 71
381 0547 รพ.เซกา 14/02/2567 - 20:34:21 69
382 0548 รวมแพทย์กระบี่ 03/02/2567 - 07:35:41 80
383 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 17/04/2567 - 17:25:44 6
384 0550 บัวใหญ่ 13/03/2567 - 16:57:29 41
385 0551 รพ.สามพรานไร่ขิง 08/08/2565 - 08:08:08 624
386 0552 รพ.เขาวง 11/02/2567 - 21:58:42 72
387 0553 บึงกาฬ 12/02/2567 - 17:53:44 71
388 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 04/02/2567 - 13:03:05 79
389 0555 พิสัยเวช 14/02/2567 - 19:21:03 69
390 0556 วารินชำราบ 23/04/2567 - 10:08:49 0
391 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 13/02/2567 - 15:15:45 70
392 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 21/02/2567 - 17:30:54 62
393 0559 ตระการพืชผล 14/02/2567 - 13:21:21 69
394 0560 ศรีสงคราม 01/02/2567 - 11:03:12 82
395 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 13/02/2567 - 22:50:00 70
396 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 20/11/2566 - 15:09:41 155
397 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร - ไม่ส่งข้อมูล
398 0565 ระโนด 13/02/2566 - 14:38:45 435
399 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 10/02/2567 - 16:19:28 73
400 0567 มเหสักข์ 13/02/2567 - 08:48:01 70
401 0568 สหเวช 19/01/2567 - 18:54:19 95
402 0569 ป่าซาง 18/03/2567 - 09:55:26 36
403 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 06/02/2567 - 13:41:43 77
404 0572 จุฬารัตน์ 1 08/08/2565 - 08:08:08 624
405 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 02/02/2567 - 15:20:55 81
406 0574 พนัสนิคม 04/01/2566 - 10:35:06 475
407 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 12/02/2567 - 13:51:21 71
408 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 06/04/2567 - 18:45:15 17
409 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) 08/08/2565 - 08:08:08 624
410 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 05/02/2567 - 17:47:32 78
411 0581 ศรีรัตนะ 16/03/2567 - 18:12:15 38
412 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 23/11/2566 - 15:21:34 152
413 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 05/03/2567 - 08:41:56 49
414 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 17/08/2566 - 21:57:48 250
415 0585 เกาะสมุย 31/01/2567 - 13:25:38 83
416 0587 มัญจาคีรี 17/02/2567 - 09:03:56 66
417 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 22/03/2567 - 08:48:58 32
418 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 20/04/2567 - 14:46:31 3
419 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 03/02/2567 - 11:30:13 80
420 0592 รพ.พล 16/02/2567 - 13:15:28 67
421 0593 วาปีปทุม 22/03/2567 - 09:00:31 32
422 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 21/03/2567 - 15:23:28 33
423 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 19/11/2566 - 12:29:17 156
424 0596 ค่ายวชิรปราการ 19/04/2567 - 08:10:47 4
425 0597 คำเขื่อนแก้ว 08/02/2567 - 17:12:17 75
426 0598 รพ.ศรีวิชีย 1 (บจก.ทำบุรัฐไตเทียม) 14/02/2566 - 16:40:47 434
427 0600 รพ.ฝาง (บจก.เชียงใหม่คลินิกโรคไต) 15/02/2567 - 16:25:03 68
428 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 14/02/2567 - 21:50:55 69
429 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 29/01/2567 - 09:46:06 85
430 0603 รพ.อานันทมหิดล ตึกศรีสังวาลย์ 14/02/2567 - 18:08:10 69
431 0604 นางรอง 14/02/2567 - 22:13:07 69
432 0605 รพ. อำนาจเจริญ (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2567 - 13:03:47 70
433 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) 04/01/2567 - 10:12:44 110
434 0607 คลินิกวชิรบารมีการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08 624
435 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 26/03/2566 - 13:15:41 394
436 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 13/02/2567 - 19:49:22 70
437 0625 โรงพยาบาลปง (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
438 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 09/01/2567 - 09:48:00 105
439 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
440 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง 14/02/2566 - 18:23:31 434
441 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 13/02/2567 - 13:37:48 70
442 0636 ยางตลาด 08/02/2567 - 16:52:20 75
443 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 10/01/2567 - 09:10:14 104
444 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 13/02/2566 - 15:25:05 435
445 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 26/03/2567 - 17:44:45 28
446 0640 รพ.มิตรประชา 06/01/2567 - 16:36:45 108
447 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 13/02/2567 - 19:43:36 70
448 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 26/03/2567 - 14:46:01 28
449 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 13/02/2567 - 18:52:30 70
450 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 08/08/2565 - 08:08:08 624
451 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 16/01/2567 - 10:21:19 98
452 0646 โรจนเวช - ไม่ส่งข้อมูล
453 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 15/02/2567 - 16:58:28 68
454 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 01/03/2567 - 16:22:03 53
455 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 14/02/2567 - 14:33:29 69
456 0650 เบญจรมย์ 01/02/2567 - 11:41:27 82
457 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 04/10/2566 - 17:28:34 202
458 0652 แวงน้อย 29/01/2567 - 14:32:28 85
459 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 05/02/2567 - 11:17:58 78
460 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 07/02/2567 - 13:47:54 76
461 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 08/01/2567 - 13:25:18 106
462 0656 กันทรารมย์ 09/04/2567 - 14:43:44 14
463 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 22/03/2567 - 19:30:42 32
464 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2567 - 15:17:28 69
465 0659 ทรายมูล 12/02/2567 - 08:16:38 71
466 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 08/08/2565 - 08:08:08 624
467 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 14/02/2567 - 10:58:51 69
468 0662 เอกชนร่มเกล้า 06/03/2567 - 18:09:42 48
469 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 14/02/2567 - 18:16:47 69
470 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 20/04/2566 - 15:29:08 369
471 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 20/01/2567 - 16:54:44 94
472 0667 ปากช่องนานา (HD) 14/02/2567 - 14:06:28 69
473 0672 พัทยาอินเตอร์ 16/03/2567 - 15:28:11 38
474 0674 รพ.ดอนตาล 08/01/2567 - 16:50:08 106
475 0691 รพ.บางพลี 14/02/2567 - 17:14:02 69
476 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 15/04/2567 - 09:58:06 8
477 0696 โรงพยาบาลบางกรวย (บจก.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย) 08/08/2565 - 08:08:08 624
478 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2) - ไม่ส่งข้อมูล
479 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 08/08/2565 - 08:08:08 624
480 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 04/02/2566 - 15:24:41 444
481 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 17/03/2567 - 13:29:08 37
482 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 06/04/2567 - 13:47:03 17
483 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 31/01/2567 - 10:39:54 83
484 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 06/02/2567 - 06:54:37 77
485 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) - ไม่ส่งข้อมูล
486 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 14/02/2567 - 10:28:28 69
487 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08 624
488 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
489 0713 เรณูนคร 30/01/2567 - 15:10:06 84
490 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 16/09/2566 - 16:02:07 220
491 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 14/02/2567 - 16:54:11 69
492 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 22/04/2567 - 20:16:53 1
493 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 03/01/2567 - 10:24:55 111
494 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 26/02/2567 - 16:48:28 57
495 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 27/12/2566 - 11:24:31 118
496 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 14/02/2567 - 18:19:07 69
497 0722 ชุมพวง 13/03/2567 - 23:15:33 41
498 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 23/02/2567 - 09:20:16 60
499 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (หจก.ชำนาญการไตเทียม) 14/02/2567 - 11:34:31 69
500 0725 ท่ายาง 21/12/2566 - 08:28:52 124
501 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 05/02/2567 - 17:48:26 78
502 0727 บ้านม่วง 09/02/2567 - 19:40:19 74
503 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 09/02/2567 - 11:27:18 74
504 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 20/02/2567 - 09:11:39 63
505 0731 กรุงเทพ หัวหิน 20/03/2567 - 16:32:39 34
506 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 17/03/2567 - 15:32:57 37
507 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) 08/08/2565 - 08:08:08 624
508 0734 ค่ายศรีพัชรินทร 15/02/2567 - 18:46:15 68
509 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 12/02/2567 - 18:45:37 71
510 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/02/2567 - 10:48:22 71
511 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 02/03/2567 - 07:45:14 52
512 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 10/01/2567 - 12:20:11 104
513 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 15/04/2567 - 17:01:02 8
514 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) 14/02/2567 - 17:08:00 69
515 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 18/04/2567 - 14:48:09 5
516 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 21/01/2567 - 10:16:26 93
517 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 14/02/2567 - 19:34:35 69
518 0746 กันทรลักษ์ 12/02/2567 - 18:01:09 71
519 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 28/03/2567 - 12:42:05 26
520 0748 ศูนย์ถนอมไต โรงพยาบาลสกลนคร 14/02/2567 - 16:40:42 69
521 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 08/08/2565 - 08:08:08 624
522 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 31/01/2567 - 13:58:43 83
523 0751 ร้องกวาง 17/04/2567 - 10:13:44 6
524 0752 ควนขนุน 09/08/2566 - 14:42:29 258
525 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 08/08/2565 - 08:08:08 624
526 0754 แกลง 08/08/2565 - 08:08:08 624
527 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 09/04/2567 - 07:55:29 14
528 0757 ภูเขียว 08/08/2565 - 08:08:08 624
529 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 25/03/2567 - 16:43:25 29
530 0759 รพ.กระทุ่มแบน 31/01/2567 - 09:08:54 83
531 0760 ร่มฉัตร 19/04/2567 - 13:00:15 4
532 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 23/02/2567 - 14:17:25 60
533 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) 08/08/2565 - 08:08:08 624
534 0764 สังขะ 14/02/2567 - 14:23:32 69
535 0765 เวชการุณรัศมิ์ 14/02/2567 - 17:36:44 69
536 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 19/02/2567 - 09:26:35 64
537 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 12/02/2567 - 19:30:16 71
538 0769 หนองกุงศรี 25/03/2567 - 21:53:41 29
539 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 09/01/2567 - 15:30:54 105
540 0772 ห้วยยอด 22/02/2567 - 16:04:24 61
541 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08 624
542 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 12/02/2567 - 17:14:18 71
543 0775 สุขผลินไตเทียม 21/03/2567 - 06:42:22 33
544 0776 โนนสัง 20/02/2567 - 09:50:46 63
545 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 19/02/2567 - 15:30:29 64
546 0778 ทรายมูล (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
547 0779 รุ่งรวีไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
548 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 624
549 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล 08/08/2565 - 08:08:08 624
550 0784 พิบูลมังสาหาร 14/02/2567 - 12:47:28 69
551 0785 หัวตะพาน 06/02/2567 - 09:21:30 77
552 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 29/02/2567 - 10:54:38 54
553 0787 โรงพยาบาลบางนา5 13/02/2567 - 19:07:34 70
554 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 08/04/2567 - 18:29:13 15
555 0789 โพนทอง 29/02/2567 - 13:39:19 54
556 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 08/02/2567 - 18:25:21 75
557 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 14/02/2567 - 10:57:22 69
558 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 12/02/2567 - 19:49:57 71
559 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 12/02/2567 - 19:54:04 71
560 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพินี 09/03/2566 - 09:46:54 411
561 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15/01/2567 - 08:48:02 99
562 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 13/02/2567 - 18:00:32 70
563 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 13/02/2567 - 08:13:47 70
564 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 07/02/2567 - 12:04:57 76
565 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 18/04/2567 - 18:26:36 5
566 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ 08/08/2565 - 08:08:08 624
567 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 13/04/2567 - 14:35:42 10
568 0805 คำชะอี 13/03/2567 - 13:44:14 41
569 0806 โรงพยาบาลลับแล 15/04/2567 - 18:26:47 8
570 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 08/02/2567 - 20:56:44 75
571 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 02/03/2567 - 06:37:41 52
572 0809 นางรอง (บจก.บุรีวัตร) 08/02/2567 - 20:58:41 75
573 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บจก.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 08/08/2565 - 08:08:08 624
574 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 07/02/2567 - 09:10:15 76
575 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล 08/08/2565 - 08:08:08 624
576 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 05/02/2567 - 13:35:50 78
577 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 10/04/2567 - 14:04:06 13
578 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 08/08/2565 - 08:08:08 624
579 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 11/02/2567 - 15:41:28 72
580 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 14/02/2567 - 16:41:58 69
581 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 06/04/2567 - 17:51:37 17
582 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 13/02/2567 - 16:40:26 70
583 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 10/01/2567 - 17:36:56 104
584 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 05/02/2567 - 17:41:53 78
585 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 19/02/2567 - 18:25:21 64
586 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 12/02/2567 - 17:13:21 71
587 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 01/03/2567 - 20:18:12 53
588 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 06/03/2567 - 19:22:39 48
589 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 15/02/2567 - 07:57:46 68
590 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 13/03/2567 - 16:07:20 41
591 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 26/01/2567 - 19:08:59 88
592 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 11/04/2567 - 17:31:10 12
593 0830 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (บจก.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08 624
594 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 13/02/2567 - 06:50:15 70
595 0832 รพ. จุรีเวช (หน่วยไตเทียม2) 05/02/2567 - 06:43:05 78
596 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 25/02/2567 - 13:19:04 58
597 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 13/12/2566 - 12:37:19 132
598 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 28/03/2567 - 09:43:00 26
599 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 08/04/2567 - 16:37:07 15
600 0837 สามชุก 14/02/2567 - 11:13:14 69
601 0838 ตระการพืชผล PD - ไม่ส่งข้อมูล
602 0840 โรงพยาบาลละงู 01/03/2567 - 17:41:47 53
603 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 07/02/2567 - 17:25:12 76
604 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บจก.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 24/02/2567 - 17:37:10 59
605 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 23/03/2567 - 17:26:27 31
606 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บจก.บูรพาไบโอเทค) 31/05/2566 - 18:25:59 328
607 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 14/02/2567 - 16:51:50 69
608 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 14/02/2567 - 20:32:02 69
609 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บจก.เจริญกิจการแพทย์) - ไม่ส่งข้อมูล
610 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 13/02/2566 - 21:37:19 435
611 0850 สังขะ (CAPD) - ไม่ส่งข้อมูล
612 0851 เกษตรสมบูรณ์ 13/02/2567 - 10:12:43 70
613 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
614 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 13/03/2567 - 07:42:29 41
615 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 22/01/2567 - 16:20:18 92
616 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 08/08/2565 - 08:08:08 624
617 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 12/02/2567 - 13:38:09 71
618 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 14/02/2567 - 08:34:49 69
619 0858 บ้านไผ่ 14/02/2567 - 06:35:56 69
620 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 14/02/2566 - 12:34:10 434
621 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 08/02/2567 - 13:15:56 75
622 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 14/02/2567 - 12:29:58 69
623 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 01/02/2567 - 15:40:01 82
624 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3 (หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 20/03/2566 - 21:27:12 400
625 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 04/03/2567 - 05:54:08 50
626 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 09/02/2567 - 07:33:15 74
627 0866 ห้วยยอด (PD) 05/04/2567 - 15:11:38 18
628 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 30/08/2566 - 08:57:13 237
629 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 08/02/2567 - 15:21:49 75
630 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 14/02/2567 - 18:11:00 69
631 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 05/04/2567 - 16:55:42 18
632 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 12/02/2567 - 19:07:49 71
633 0872 โรงพยาบาลปราสาท 14/02/2567 - 16:00:18 69
634 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2 (บจก.ศรีอุบล) 13/02/2567 - 14:05:44 70
635 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 14/02/2567 - 20:30:43 69
636 0875 คลินิกไตเทียม เฟรซีเนียส เมดิคอลแคร์ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 12/02/2567 - 17:48:12 71
637 0878 บางสะพาน 17/03/2567 - 13:49:43 37
638 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์ - ไม่ส่งข้อมูล
639 0880 โรงพยาบาลฝาง 14/02/2566 - 21:23:40 434
640 0881 พนมไพร 19/04/2567 - 18:05:25 4
641 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 14/02/2567 - 16:06:50 69
642 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (CKP Renal) 01/08/2566 - 14:09:25 266
643 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 06/03/2567 - 07:24:01 48
644 0886 โรงพยาบาลชะอำ 14/02/2567 - 21:13:28 69
645 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 23/01/2567 - 11:24:30 91
646 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 22/03/2567 - 18:04:02 32
647 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/02/2567 - 06:57:55 75
648 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 13/02/2567 - 14:32:29 70
649 0892 โรงพยาบาลสงขลา (หน่วยไตเทียม3) 22/04/2567 - 12:36:33 1
650 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บจก.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์) 08/08/2565 - 08:08:08 624
651 0895 บ่อไร่ 28/02/2566 - 15:49:38 420
652 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 14/02/2567 - 14:30:39 69
653 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 15/02/2567 - 08:31:56 68
654 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 17/01/2567 - 16:33:48 97
655 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 09/04/2567 - 15:30:55 14
656 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 10/02/2567 - 15:49:14 73
657 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 14/02/2567 - 10:29:34 69
658 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย (ไตเทียม2) 20/04/2567 - 15:23:42 3
659 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 08/01/2567 - 09:26:33 106
660 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์ (บจก.อีออนเมด) 08/08/2565 - 08:08:08 624
661 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์ (บจก.อีออนเมด) 08/08/2565 - 08:08:08 624
662 0906 ศรีระยอง 15/02/2566 - 17:24:39 433
663 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 22/04/2567 - 09:30:04 1
664 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 27/03/2567 - 16:01:02 27
665 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 14/02/2567 - 17:03:06 69
666 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 12/04/2567 - 14:05:47 11
667 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 11/02/2567 - 20:43:43 72
668 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 08/08/2565 - 08:08:08 624
669 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 31/01/2567 - 15:22:00 83
670 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 09/02/2567 - 15:11:13 74
671 0916 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 14/04/2567 - 18:38:13 9
672 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บจก.ถาวรพัฒน์) 14/02/2567 - 13:38:57 69
673 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 30/03/2567 - 16:07:26 24
674 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 10/02/2567 - 17:39:45 73
675 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (CAPD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
676 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 10/02/2567 - 17:13:58 73
677 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 12/02/2567 - 13:37:04 71
678 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2) 14/02/2567 - 21:25:33 69
679 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 13/02/2567 - 16:44:13 70
680 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 13/03/2567 - 08:16:34 41
681 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 14/02/2567 - 14:02:29 69
682 0929 วิภารามแหลมฉบัง 07/02/2567 - 09:39:59 76
683 0930 หนองบัวแดง 22/01/2567 - 21:28:56 92
684 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 12/02/2567 - 19:28:22 71
685 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08 624
686 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 16/01/2567 - 16:21:00 98
687 0934 บางปะกอก รังสิต2 13/02/2567 - 12:33:20 70
688 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 13/02/2567 - 14:24:04 70
689 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 13/04/2567 - 14:31:41 10
690 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/04/2567 - 20:44:34 15
691 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 23/03/2567 - 16:17:49 31
692 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 07/01/2567 - 16:06:42 107
693 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 14/02/2567 - 14:21:09 69
694 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 12/02/2567 - 17:54:56 71
695 0942 รพ.เพชรเวช 06/02/2567 - 10:16:48 77
696 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 08/02/2567 - 13:39:17 75
697 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 03/03/2567 - 17:05:05 51
698 0945 เอพีเอสคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 05/01/2567 - 08:23:08 109
699 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 14/02/2567 - 11:03:31 69
700 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/02/2567 - 05:34:10 57
701 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 12/02/2567 - 23:09:10 71
702 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 16:05:10 70
703 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ 13/02/2567 - 21:57:51 70
704 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 13/02/2566 - 14:39:06 435
705 0953 กรุงเทพขอนแก่น 14/02/2567 - 17:07:02 69
706 0954 ท่าคันโท 12/02/2567 - 13:56:54 71
707 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 15/02/2567 - 14:04:24 68
708 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 20/02/2567 - 12:57:49 63
709 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 27/12/2566 - 19:02:19 118
710 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 23/01/2567 - 09:00:18 91
711 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 03/02/2567 - 17:00:14 80
712 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 14/02/2567 - 17:36:30 69
713 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) 16/02/2567 - 18:24:03 67
714 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บจก.อุบลศรีวนาลัย) 08/08/2565 - 08:08:08 624
715 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD) - ไม่ส่งข้อมูล
716 0965 มหาสารคาม (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
717 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 23/01/2567 - 18:57:34 91
718 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 22/04/2567 - 12:20:37 1
719 0968 ระยอง (PD) 14/02/2567 - 11:25:10 69
720 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 19/02/2567 - 17:39:38 64
721 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอลรีนอล ซัพพลาย) 08/08/2565 - 08:08:08 624
722 0971 สตูล (HD) 14/02/2567 - 16:12:29 69
723 0972 รามาธิบดี (PD) 06/02/2567 - 15:25:19 77
724 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 01/03/2567 - 17:28:47 53
725 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
726 0975 กาฬสินธุ์ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
727 0976 วารินชำราบ (PD) 14/02/2566 - 11:12:14 434
728 0977 ชัยภูมิรวมแพทย์ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น) 13/02/2567 - 14:54:46 70
729 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 03/02/2567 - 22:36:55 80
730 0979 สกลนคร (PD) 18/04/2567 - 11:32:21 5
731 0980 ศรีสะเกษ (HD) 14/04/2567 - 10:39:53 9
732 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บจก.บางโพฮีโม) 20/01/2567 - 10:51:27 94
733 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ [บจก.เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)] 31/01/2567 - 19:15:11 83
734 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 22/12/2566 - 23:40:45 123
735 0984 ท่าศาลา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
736 0985 คลินิกเวชกรรมบ้านดอน 14/02/2567 - 08:54:31 69
737 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 20/12/2566 - 12:16:09 125
738 0987 ยะลา (PD) 15/02/2566 - 10:17:48 433
739 0988 รพ.ปิยะเวท (Piyavate Hitech Dialysis) 22/04/2567 - 16:19:24 1
740 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 08/02/2567 - 15:40:18 75
741 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2567 - 19:21:37 69
742 0991 หาดใหญ่ (HD) 15/02/2567 - 11:53:18 68
743 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 13/02/2567 - 15:51:17 70
744 0993 พัทลุง (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
745 0994 เทพปัญญา2 13/02/2567 - 14:27:13 70
746 0995 จอมทอง (PD) 03/01/2567 - 16:03:51 111
747 0996 ตากสิน (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
748 0997 พะเยา (HD) - ไม่ส่งข้อมูล
749 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 03/04/2567 - 16:36:41 20
750 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 06/02/2567 - 16:16:54 77
751 1000 สันทราย 14/02/2567 - 16:48:48 69
752 1001 อุทุมพรพิสัย 12/02/2567 - 18:42:27 71
753 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 30/03/2567 - 12:04:54 24
754 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) 08/03/2566 - 07:51:44 412
755 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 07/04/2567 - 12:58:19 16
756 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 12/02/2567 - 11:27:24 71
757 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 624
758 1008 ตำรวจ (PD) 13/02/2567 - 15:09:19 70
759 1009 มุกดาหาร (PD) 13/02/2567 - 16:00:06 70
760 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 14/02/2566 - 17:43:20 434
761 1011 ท่าตูม (PD) 22/12/2566 - 14:01:18 123
762 1012 รพ.เกษตรวิสัย 15/02/2567 - 15:46:06 68
763 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 13/02/2567 - 10:54:27 70
764 1014 พนัสนิคม (PD) 14/02/2567 - 20:55:37 69
765 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 09/02/2567 - 17:03:08 74
766 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บจก.เนพโฟรเมด) 13/02/2567 - 13:56:26 70
767 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 14/02/2567 - 10:06:02 69
768 1019 สมุทรสาคร (PD) 30/01/2566 - 13:54:15 449
769 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 17/02/2567 - 16:00:30 66
770 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 14/02/2567 - 17:43:49 69
771 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2567 - 20:50:59 69
772 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 12/02/2567 - 11:38:55 71
773 1025 โพธาราม (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
774 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 18/04/2567 - 12:17:19 5
775 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 14/02/2567 - 09:00:29 69
776 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08 624
777 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) 22/02/2566 - 09:03:18 426
778 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD) 02/02/2567 - 11:07:19 81
779 1031 รพ.เลิดสิน หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เนพโฟรเมด) 15/02/2567 - 11:06:50 68
780 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 07/03/2567 - 17:28:33 47
781 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา 08/08/2565 - 08:08:08 624
782 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 10/04/2567 - 16:50:34 13
783 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 11/02/2567 - 18:53:35 72
784 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) 31/01/2566 - 15:46:35 448
785 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD) 10/02/2566 - 17:30:44 438
786 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 05/07/2566 - 19:59:51 293
787 1039 รพ.สตึก (PD) 13/02/2566 - 16:05:09 435
788 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
789 1041 ราชวิถี (PD) 06/02/2566 - 13:36:50 442
790 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บจก.อีออนเมด) 04/04/2567 - 17:39:22 19
791 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/03/2567 - 07:54:04 47
792 1044 บจก.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต (PD) 01/02/2567 - 09:51:51 82
793 1045 กระทุ่มแบน (PD) 08/03/2567 - 10:09:49 46
794 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 27/01/2567 - 14:39:49 87
795 1047 แม่จัน (PD) 18/04/2567 - 10:32:01 5
796 1048 สันทราย (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
797 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 20/04/2567 - 15:44:47 3
798 1050 รพ.ชลบุรี (PD) 12/02/2567 - 08:22:52 71
799 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) 22/02/2566 - 15:52:59 426
800 1052 รพ.น่าน (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
801 1053 รพ.ทองผาภูมิ 09/03/2567 - 18:39:13 45
802 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 07/03/2567 - 13:38:02 47
803 1055 สมุทรปราการ (PD) 13/02/2567 - 15:01:08 70
804 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 18/02/2567 - 15:01:16 65
805 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 624
806 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 24/01/2567 - 16:35:12 90
807 1059 นครนายก (PD) 27/02/2567 - 15:02:41 56
808 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 16/02/2567 - 14:45:53 67
809 1061 ชัยนาทนเรนทร (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
810 1062 นางรอง (PD) 28/03/2566 - 11:56:15 392
811 1063 ทุ่งสง (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
812 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD) 03/11/2566 - 15:30:17 172
813 1065 เลิดสิน (HD) 13/02/2567 - 17:07:48 70
814 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม 07/02/2567 - 16:52:55 76
815 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 02/02/2567 - 19:30:36 81
816 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/08/2565 - 08:08:08 624
817 1069 รพ.ประโคนชัย (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 22:15:51 69
818 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บจก.เชฟตี้ฮีโม) 31/01/2567 - 08:40:15 83
819 1071 รพ.พรชัย (บจก.แทนไต) 08/02/2567 - 17:04:11 75
820 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 14/02/2567 - 12:27:27 69
821 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 12/01/2567 - 15:22:49 102
822 1074 รพ.ปาย 13/02/2567 - 12:01:19 70
823 1075 แม่สะเรียง 14/02/2567 - 16:50:15 69
824 1076 นครปฐม (PD) 18/04/2567 - 15:04:08 5
825 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 16/03/2567 - 18:39:58 38
826 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
827 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08 624
828 1080 ลำพูน (HD) 12/02/2567 - 12:28:26 71
829 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บจก.เพชรบุรี-ฮีโม) 08/08/2565 - 08:08:08 624
830 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2567 - 19:36:53 69
831 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2) 08/08/2565 - 08:08:08 624
832 1084 ราชธานี ไตเทียม 2 (บจก.อยุธยาไตเทียม) 14/02/2567 - 08:43:55 69
833 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 08/01/2567 - 12:20:40 106
834 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) 18/03/2567 - 09:21:30 36
835 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 14/02/2567 - 14:46:37 69
836 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 10/02/2567 - 22:04:24 73
837 1089 รพ.สันป่าตอง หน่วยไตเทียม 3 (บจก.ฟริซิเนียส) 25/01/2567 - 13:06:19 89
838 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 01/03/2567 - 07:27:12 53
839 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 10/02/2567 - 10:26:22 73
840 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 09/02/2567 - 11:35:51 74
841 1093 รพ.สนามชัย (บจก.กรุงเทพฮีโมแคร์) 22/07/2566 - 09:34:30 276
842 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 24/03/2567 - 00:28:36 30
843 1095 รพ.ทุ่งสง หน่วยไตเทียม 3 (บจก.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์) 08/08/2565 - 08:08:08 624
844 1096 รพ.บัวใหญ่ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 30/12/2566 - 16:38:49 115
845 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 09/02/2567 - 16:52:28 74
846 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 14/02/2567 - 09:06:21 69
847 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 02/02/2567 - 14:07:29 81
848 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 12/02/2567 - 17:42:58 71
849 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 12/02/2567 - 12:10:21 71
850 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บจก.อีออนเมด) 26/01/2567 - 14:29:04 88
851 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 09/04/2567 - 17:00:25 14
852 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 06/02/2567 - 15:43:26 77
853 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD) 16/02/2567 - 15:41:54 67
854 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 14/02/2567 - 10:36:35 69
855 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 06/02/2567 - 13:58:08 77
856 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 14/02/2567 - 16:26:12 69
857 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2567 - 13:55:12 69
858 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บจก.รีนีล ลิงค์) 20/03/2567 - 16:02:51 34
859 1111 พระจอมเกล้า (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
860 1112 รพ.กบินทร์บุรี 26/03/2567 - 13:54:52 28
861 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 22/04/2567 - 21:35:28 1
862 1114 รพ.บางบ่อ (บจก.บี แอนด์ เอส ไตเทียม) 14/02/2567 - 16:29:00 69
863 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 27/12/2566 - 14:50:09 118
864 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 08/04/2567 - 16:16:55 15
865 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 16:24:14 70
866 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 17/01/2567 - 08:06:12 97
867 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 21/02/2567 - 07:23:50 62
868 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 31/03/2567 - 19:19:13 23
869 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 05/03/2567 - 11:17:39 49
870 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9) 28/03/2567 - 05:51:21 26
871 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง 02/03/2567 - 11:50:24 52
872 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 01/03/2567 - 17:34:32 53
873 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) เชียงใหม่ 12/02/2567 - 16:03:14 71
874 1126 บ้านฉาง 01/04/2567 - 07:44:17 22
875 1127 หนองคาย (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
876 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 18/03/2567 - 19:39:35 36
877 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 10/02/2566 - 18:40:11 438
878 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 14/02/2567 - 16:01:11 69
879 1131 รพ.เกาะคา (บจก.เนฟโฟร พลัส) 11/02/2567 - 13:43:26 72
880 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บจก.นำชัย เมดิแคร์) 06/12/2566 - 15:52:23 139
881 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD) 08/02/2567 - 17:02:53 75
882 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 29/03/2567 - 13:18:45 25
883 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 08/02/2567 - 19:15:39 75
884 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 08/08/2565 - 08:08:08 624
885 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บจก.ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 08/02/2567 - 20:02:23 75
886 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 17:42:08 70
887 1139 ชัยบาดาล หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เจริญวัตร) 14/02/2567 - 07:17:37 69
888 1140 นครพิงค์ (PD) 01/02/2567 - 14:50:50 82
889 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2) 26/03/2567 - 11:47:14 28
890 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 02/02/2567 - 09:29:50 81
891 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 20/01/2567 - 06:04:44 94
892 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 19/04/2567 - 18:50:31 4
893 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 15/12/2566 - 17:07:40 130
894 1146 รพ.นครคริสเตียน (บจก.ไตรมิตรไตเทียม) 25/01/2567 - 16:39:34 89
895 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บจก.เนพโฟรเมด) 14/02/2567 - 17:15:51 69
896 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก 15/03/2567 - 18:47:12 39
897 1149 รพ.สตึก (บจก.อีออนเมด) 27/01/2567 - 18:11:52 87
898 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2) 30/01/2567 - 13:27:10 84
899 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 15/02/2567 - 17:50:21 68
900 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (บจก.ดาวิต้า เมดิคอล) 13/02/2567 - 20:50:37 70
901 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บจก.เคแน๊ปโค แคร์) 14/02/2567 - 22:23:39 69
902 1154 รพ.โคกโพธิ์ (บจก.ฮีโมเฟริส์) 16/01/2567 - 07:41:06 98
903 1155 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 25/01/2567 - 13:44:26 89
904 1156 แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตน์โรคไต ชั้น3 29/09/2566 - 21:01:18 207
905 1157 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมพยัคฆ์ 14/02/2567 - 10:58:15 69
906 1158 จันทรุเบกษา พอ. 02/02/2567 - 13:09:45 81
907 1159 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 624
908 1160 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (PD) 10/02/2566 - 18:56:07 438
909 1161 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ. เก่า) (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 16:13:49 69
910 1162 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (HD) 15/02/2567 - 11:31:47 68
911 1163 ตรัง (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 624
912 1164 เกษมวัฒนาคลีนิกเวชกรรม 18/03/2567 - 19:32:05 36
913 1165 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (บจก.สัตหีบไตเทียม) 19/02/2567 - 17:12:04 64
914 1166 มลิวรรณไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 03/02/2567 - 13:48:59 80
915 1167 แก่นคูณไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2567 - 08:50:26 70
916 1168 รพ.เชียงราย ราม 26/01/2567 - 18:18:04 88
917 1169 ภูมิเวทคลินิกเวชกรรม 15/02/2567 - 16:36:17 68
918 1170 พหล 62 คลินิกเวชกรรม 04/01/2567 - 10:18:15 110
919 1171 รพ.แก้งคร้อ 08/04/2567 - 15:19:03 15
920 1172 โรงพยาบาลดงหลวง 23/12/2566 - 13:27:41 122
921 1173 รพ.ศรีสงคราม (บจก.ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 28/03/2567 - 08:47:45 26
922 1174 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 05/02/2567 - 15:45:04 78
923 1175 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส (บจก.บางพูนเมดิคัลไตเทียม) 29/02/2567 - 08:39:09 54
924 1176 กาฬสินธุ์ (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 29/01/2567 - 15:28:32 85
925 1177 คลินิกเวชกรรมนิรันดร์ 17/01/2567 - 20:05:30 97
926 1178 รพ.ยโสธร (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 20/04/2567 - 08:12:05 3
927 1179 ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต คู่เมืองกระบี่ 14/01/2567 - 13:27:24 100
928 1180 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมวชิรเวช 28/12/2566 - 11:37:27 117
929 1181 รัตนเวช 22 ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น4 01/02/2567 - 15:25:41 82
930 1182 สกลมงคลคลีนิกเวชกรรม 29/01/2567 - 08:35:57 85
931 1183 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (หน่วยไตเทียม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 18:30:10 69
932 1184 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ 27/01/2567 - 18:00:44 87
933 1185 รพ.กันทรลักษ์ (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2567 - 17:48:54 70
934 1186 รพ.อินทร์บุรี (หน่วยไตเทียม อาคาร ภปร.1) 14/02/2566 - 22:46:06 434
935 1187 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร 2 (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 10/02/2567 - 08:55:01 73
936 1188 เมดิแคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
937 1189 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (บจก.อีออนเมด) 18/01/2567 - 15:32:46 96
938 1190 ตะกั่วป่าคลินิกเวชกรรม 20/04/2567 - 14:50:25 3
939 1191 ธนาวุฒิคลินิกเวชกรรม 06/03/2567 - 20:06:21 48
940 1192 บ้านโพธิ์ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.บี แอนด์ เอส ไตเทียม) 21/02/2567 - 09:54:35 62
941 1193 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 2 (สถานที่ 2) 06/02/2567 - 06:14:47 77
942 1194 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (PD) 01/04/2567 - 08:23:54 22
943 1195 เจริญสุขคลินิกเวชกรรม 22/04/2567 - 13:59:01 1
944 1196 รพ.ธนบุรี อู่ทอง (บจก.แฮปปิเนส ฟอร์ ออล) 07/02/2567 - 15:18:08 76
945 1197 ท่าแซะคลินิกเวชกรรม 06/03/2567 - 09:45:50 48
946 1198 สมุทรปราการ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 15/12/2566 - 14:22:39 130
947 1199 คลองด่านไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคไต 14/01/2567 - 18:05:49 100
948 1200 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนราตรี 21/01/2567 - 12:00:29 93
949 1201 บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต หน่วยที่2 28/03/2567 - 18:20:12 26
950 1202 สะพานปทุมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 10/04/2567 - 12:23:20 13
951 1203 รพ.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บจก.พญาไท ฮีโมเทค) 13/02/2567 - 18:34:23 70
952 1204 รพ.ครบุรี (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 12:13:22 69
953 1205 บีบราวน์สายธาราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 17:43:41 70
954 1206 รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (บจก.อีออนเมด) 17/04/2567 - 10:44:32 6
955 1207 หน่วยไตเทียม คลินิกเวชกรรมเปาโล (บจก.โชคชัยรักษา) 19/04/2567 - 17:08:12 4
956 1208 คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์แพทย์ถิรพล 04/02/2567 - 21:31:42 79
957 1209 รพ.พิมาย (บจก.อีออนเมด) 07/02/2567 - 08:02:29 76
958 1210 รพ.พริ๊นซ์ ศรีสะเกษ (หจก.ศรีสะเกษเมดิแคร์) 13/02/2567 - 13:11:14 70
959 1211 รพ.วิมุต 02/03/2567 - 14:22:34 52
960 1212 ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (บจก.เนพโฟรเมด) 12/02/2567 - 17:47:10 71
961 1213 คลินิกเวชกรรมภูงา 13/02/2567 - 21:46:29 70
962 1214 รพ.ระนอง (PD) 05/03/2567 - 14:24:26 49
963 1215 ปุณธดาคลินิกเวชกรรม (บจก.ปุณธดาไตเทียม) 18/04/2567 - 11:00:47 5
964 1216 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 07/02/2567 - 15:49:32 76
965 1217 บางพลีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 06/03/2567 - 08:14:52 48
966 1218 นิคมคำสร้อย 24/01/2567 - 17:07:33 90
967 1219 รพ.หัวหิน หน่วยไตเทียม 2 (บจก.บี แอนด์ เอส ไตเทียม) 08/08/2565 - 08:08:08 624
968 1220 รพ.ขลุง 08/11/2566 - 09:05:56 167
969 1221 รพ.บางปะกง (บจก.มิตรภาพเอชดี) 10/01/2567 - 12:40:40 104
970 1222 รพ.บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไต บจก.สุทธิชัยไตเทียม) 30/03/2567 - 18:50:13 24
971 1223 รพ.อินทรารัตน์ 22/04/2567 - 14:45:19 1
972 1224 นิตโยคลินิกเวชกรรม 06/03/2567 - 16:38:43 48
973 1225 คิดนี่เซ่นส์คลินิกเวชกรรม 06/01/2566 - 15:31:32 473
974 1226 เซนต์เมรี่ หน่วยไตเทียม 2 (บจก.สุระฮีโม) 08/04/2567 - 18:47:19 15
975 1227 เทียนฟ้าประชาการุณย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 12:05:05 70
976 1228 รพ.สีคิ้ว (บจก.บางโพ ฮีโม) 23/01/2567 - 15:08:04 91
977 1229 รพ.ขามสะแกแสง (บจก.บางโพ ฮีโม) 14/02/2567 - 18:56:25 69
978 1230 รพ.เชียงคำ (หน่วยไตเทียม 2) 09/02/2567 - 12:24:33 74
979 1231 สแควร์นนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 17/03/2567 - 09:03:46 37
980 1232 สามชุก (หน่วยไตเทียม 2) 18/03/2567 - 17:45:16 36
981 1233 เทพรัตน์นครราชสีมา (หน่วยไตเทียม 2) 29/02/2567 - 10:49:01 54
982 1234 รพ.น้ำปาด (บจก.เจนเนอรัล เมดิคอล แคร์) 10/02/2567 - 14:25:37 73
983 1235 รพ.รวมแพทย์ชัยนาท (หน่วยไตเทียม 2) 01/03/2567 - 17:42:13 53
984 1236 คลินิกไตเทียมบางนรา 14/02/2567 - 18:47:54 69
985 1237 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตฮักสุขภาพ 27/01/2567 - 07:48:26 87
986 1238 พลพลอยคลินิกเวชกรรม 15/03/2567 - 08:17:19 39
987 1239 งามวงศ์วานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/04/2567 - 16:00:44 13
988 1240 ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต 28/12/2566 - 15:27:45 117
989 1241 รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา 09/01/2567 - 17:15:32 105
990 1242 รพ.ธัญบุรี (บจก.อีออนเมด) 09/02/2567 - 08:34:31 74
991 1243 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 14/02/2567 - 22:29:56 69
992 1245 วีอาร์พีคลินิกเวชกรรม 19/01/2567 - 09:38:40 95
993 1246 รพ.นาจะหลวย (หจก.รีนัล ทรีทเม็นท) 13/02/2567 - 06:38:11 70
994 1247 สิรินธร (PD) 06/02/2567 - 15:46:00 77
995 1248 พระปกเกล้า หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) - ไม่ส่งข้อมูล
996 1249 คลินิกเวชกรรมอบอุ่นบึงกาฬ 14/02/2567 - 17:14:31 69
997 1250 พิษณุเวช อุตรดิตถ์ 01/02/2567 - 09:12:47 82
998 1251 ยิ่งยศไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 22/03/2567 - 18:45:28 32
999 1252 กรุงเทพ สนามจันทร์ (หน่วยไตเทียม2) 14/02/2567 - 13:34:32 69
1000 1253 ไตเทียมท่าศาลา คลินิกเวชกรรม หมอเจน 20/03/2567 - 13:23:15 34
1001 1254 ทับเที่ยงคลินิกเวชกรรม 18/02/2567 - 14:52:22 65
1002 1255 สุวรรณภูมิ (PD) 14/02/2567 - 18:35:30 69
1003 1256 ปู่เจ้า 2 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 02/03/2567 - 18:06:12 52
1004 1257 รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 17/04/2567 - 09:58:32 6
1005 1258 ศูนย์ไตเทียมศรีสะเกษเมดิแคร์ 04/03/2567 - 12:32:54 50
1006 1259 กุมภวาปีคลินิกเวชกรรม 17/01/2567 - 13:50:54 97
1007 1260 เซกาคลินิกเวชกรรม 04/04/2567 - 09:05:28 19
1008 1261 บำราศนราดูร (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2567 - 10:52:02 69
1009 1262 ลำพูน ใกล้หมอ (บจก.เนพโฟรเมด) 14/02/2567 - 18:22:02 69
1010 1263 พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม 3 (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 24/02/2567 - 16:40:24 59
1011 1264 อุตรดิตถ์ (หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน) 29/01/2567 - 19:25:13 85
1012 1265 โรงพยาบาลขุขันธ์ (PD) 21/03/2567 - 16:08:46 33
1013 1266 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงแสน 12/02/2567 - 09:01:02 71
1014 1267 รพ.ลำดวน (บจก.อีออนเมด) 22/04/2567 - 17:48:40 1
1015 1268 ชีวาคิดนี่แคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (บจก.รีนัลลิงค์) 14/02/2566 - 11:24:40 434
1016 1269 รพ.วิเชียรบุรี 17/04/2567 - 17:40:41 6
1017 1270 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 22/04/2567 - 18:21:37 1
1018 1271 วงเวียนใหญ่ไตเทียมคลีนิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/04/2567 - 00:51:45 13
1019 1272 พันธมิตรมีนบุรีคลินิกเวชกรรม 24/03/2566 - 10:02:17 396
1020 1273 ยูดีอาร์ชีคลินิกเวชกรรม 17/02/2567 - 11:22:15 66
1021 1274 พะเยา-ราม (หน่วยไตเทียม 2) 07/02/2567 - 08:14:03 76
1022 1275 ศาลายา หน่วยไตเทียม 2 (บจก.ศาลายาไตเทียม) 07/03/2567 - 15:59:01 47
1023 1276 รักษ์รวมชัยคลินิกเวชกรรม 08/02/2567 - 18:35:23 75
1024 1277 คลินิกเวชกรรมสว่างวัฒนะ 14/02/2567 - 12:09:16 69
1025 1278 เดชาคลินิกเวชกกรรม 09/03/2567 - 14:21:22 45
1026 1279 ราชพฤกษ์กบินทร์คลินิกเวชกรรม 06/03/2567 - 14:48:02 48
1027 1280 รพ.นวเวช 05/02/2567 - 08:44:22 78
1028 1281 ราชพฤกษ์บ้านบึงคลินิกเวชกรรม 21/03/2567 - 08:58:50 33
1029 1282 ราชพฤกษ์น่านคลินิกเวชกรรม 14/03/2567 - 07:02:12 40
1030 1283 รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บจก.เนพโฟรเมด) 27/03/2567 - 15:15:58 27
1031 1284 ทียู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหลอดเลือดและไตเทียม 07/04/2566 - 09:08:20 382
1032 1285 บ้านพรุคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2567 - 08:40:41 69
1033 1286 โรงพยาบาลหัวตะพาน (ศูนย์ไตเทียมปริย์ติวีรภรณ์) 14/02/2567 - 16:24:11 69
1034 1287 แท่นคำคลินิกเวชกรรม 22/02/2567 - 09:58:33 61
1035 1288 ราชพฤกษ์กระทุ่มแบนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 04/03/2567 - 19:41:08 50
1036 1289 โพนทราย 20/12/2566 - 21:41:38 125
1037 1290 มะการักษ์ หน่วยไตเทียม2 (บจก.อีออนเมด) 21/03/2567 - 19:18:19 33
1038 1291 ขวัญใจคลินิกเวชกรรม 05/03/2567 - 20:40:10 49
1039 1292 พลอยคลินิกเวชกรรม 23/03/2567 - 15:51:04 31
1040 1293 วิภาราม สมุทรสาคร (บจก.จิตดี41) 12/02/2567 - 14:20:29 71
1041 1294 รพ.แก่งคอย (บจก.อีออนเมด) 18/02/2566 - 10:16:15 430
1042 1295 รพ.สูงเม่น (บจก.เจนเนอรัล เมดดิคอล แคร์) 27/03/2567 - 14:37:53 27
1043 1296 รพ.อุดรธานี หน่วยไตเทียม 2 (บจก.อีออนเมด) 22/04/2567 - 17:57:27 1
1044 1297 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตพนัสนิคมคลินิกไตเทียม 12/02/2567 - 16:45:51 71
1045 1298 รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เนพโฟรเมด) 13/02/2567 - 17:39:32 70
1046 1299 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช (บจก.อีออนเมด) 06/02/2566 - 18:26:43 442
1047 1300 บุญรักษาคลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2567 - 17:01:34 70
1048 1301 ราชพฤกษ์ลำปางคลินิกเวชกรรม 09/04/2567 - 16:43:57 14
1049 1302 ระพีพัฒน์หนองแคไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 12/02/2567 - 22:43:12 71
1050 1303 รพ.น้ำยืน 11/02/2567 - 09:21:01 72
1051 1304 รพ.วิภารามปากเกร็ด (ไตเทียมชั้น7) 12/02/2567 - 20:28:10 71
1052 1305 ราชพฤกษ์ชลบุรีคลินิกเวชกรรม 22/04/2567 - 15:18:01 1
1053 1306 คลินิกเวชกรรมไตเทียมสองคุณหมอ 14/02/2567 - 16:09:24 69
1054 1307 นายแพทย์กรองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 16/02/2567 - 11:15:09 67
1055 1308 คลินิกไตเทียมรัตนะรุ่งโรจน์คลินิกเฉพาะทางอายุศาสตร์โรคไต 22/02/2567 - 07:10:59 61
1056 1309 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ ชั้น 2 08/02/2567 - 08:21:10 75
1057 1310 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตบ้านใหม่ไตเทียม 14/02/2567 - 15:51:27 69
1058 1311 วานรมงคลคลินิกเวชกรรม 20/02/2567 - 09:48:40 63
1059 1312 รพ.หนองกี่ 24/01/2567 - 12:25:26 90
1060 1313 รพ.สิโรรส ปัตตานี 13/02/2567 - 17:13:31 70
1061 1314 สรงประภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/02/2567 - 20:48:03 73
1062 1315 สามพี่น้องคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 14/02/2567 - 15:28:08 69
1063 1316 รพ.สามร้อยยอด 11/04/2566 - 19:37:27 378
1064 1317 เจ้าพระยาไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2567 - 15:46:36 69
1065 1318 อ่อนนุชคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/02/2567 - 19:44:48 70
1066 1319 สุอาภาคลินิกเวชกรรม 08/02/2567 - 17:51:54 75
1067 1320 เลยรักษ์ไต คลินิกเวชกรรม 08/02/2567 - 18:00:33 75
1068 1321 พนมสารคามไตเทียมคลินิก 13/02/2567 - 16:53:32 70
1069 1322 โพธาราม (หน่วยไตเทียม 2) 30/01/2567 - 19:48:44 84
1070 1323 กำแพงเพชร (หน่วยไตเทียม 2) - ไม่ส่งข้อมูล
1071 1324 เอกชล 2 อ่างศิลา (ชั้น 2) หน่วยไตเทียม 2 11/03/2567 - 18:33:32 43
1072 1325 โรงพยาบาลหล่มสัก (HD) 12/02/2567 - 11:59:20 71
1073 1326 รพ.แม่ระมาด 19/01/2567 - 08:51:25 95
1074 1327 รพ.เอ็ม ที อินเตอร์เมด เชียงใหม่ 22/03/2567 - 15:33:13 32
1075 1328 แหลมฉบังคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 05/02/2567 - 17:47:59 78
1076 1329 รพ.อานันทมหิดล (หน่วยไตเทียม1) 14/02/2567 - 18:09:37 69
1077 1330 รพ.ย่านตาขาว 27/02/2567 - 17:00:21 56
1078 1331 รพ.นพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า 07/02/2567 - 08:51:33 76
1079 1332 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 12/02/2567 - 13:12:52 71
1080 1333 คลินิกหมอปกครอง หมอมณีรัตน์ 06/02/2567 - 11:16:15 77
1081 1334 วีคอมฟอร์มคลินิกเวชกรรม 01/04/2567 - 11:40:59 22
1082 1335 รพ.เทิง 06/04/2567 - 14:38:41 17
1083 1336 คลินิกเวชกรรมลำปางไตเทียม 13/02/2567 - 16:49:26 70
1084 1337 รพ.ขุนหาญ 12/04/2567 - 14:16:55 11
1085 1338 คลินิกเวชกรรมเดชอุดมไตเทียม 03/02/2567 - 10:16:10 80
1086 1339 รพ.เชียงยืน 01/04/2567 - 16:18:07 22
1087 1340 ศิวพรสหคลินิก 31/03/2567 - 13:31:39 23
1088 1341 รพ.พาน (PD) 14/02/2567 - 08:17:23 69
1089 1342 คลินิกเวชกรรมราษีรุ่งโรจน์ 19/04/2567 - 17:57:30 4
1090 1343 คลินิกเวชกรรมรักษ์ไตบางพระ 03/02/2567 - 18:28:45 80
1091 1344 เทศบาลเมืองนครพนม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม 10/02/2567 - 07:11:55 73
1092 1345 ราชพฤกษ์สุราษคลินิกเวชกรรม 14/03/2567 - 13:51:24 40
1093 1346 เพชบุระรุ่งเรืองคลินิกเวชกรรม 13/02/2567 - 11:46:26 70
1094 1347 รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี (บจก.อุบลศรีวนาลัย) 18/02/2567 - 16:22:28 65
1095 1348 รพ.รัตนบุรี (บจก.บางโพฮีโม) 13/02/2567 - 18:30:40 70
1096 1349 คลินิกเวชกรรมวีแคร์ ลาดพร้าว 93 - ไม่ส่งข้อมูล
1097 1350 รพ.พริ๊นซ์ อุทัยธานี (บจก.นันทวัตรฮีโม) 01/02/2567 - 13:48:01 82
1098 1351 คลินิกเวชกรรมอยุธยาสุขเกษม 22/04/2567 - 16:05:02 1
1099 1352 คลินิกเวชกรรมหมอเอกพล-ชลดา 13/02/2567 - 12:32:17 70
1100 1353 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หน่วยไตเทียม 2) (บมจ.เค ที เมดิคอล เซอร์วิส) 06/02/2567 - 19:43:46 77
1101 1354 สหคลินิก สุวรรณภูมิ เฮลท์เมด 17/06/2566 - 16:55:05 311
1102 1355 พีเอสเอ็นคลินิกเวชกรรม 08/04/2567 - 16:31:58 15
1103 1356 สามพราน (HD) 12/02/2567 - 19:37:31 71
1104 1357 ทับสะแกคลินิกเวชกรรม 12/02/2567 - 18:05:49 71
1105 1358 สุขเสนาคลินิกเวชกรรม 25/01/2567 - 12:45:27 89
1106 1359 รพ.ศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร (บจก.เนโฟรจีน่า) 14/02/2567 - 18:21:12 69
1107 1360 เพื่อนไต คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 11/02/2567 - 11:42:06 72
1108 1361 รพ.โซ่พิสัย (บจก.พิชญาภาไตเทียม) 06/03/2567 - 16:27:51 48
1109 1362 ราชพฤกษ์เลิงนกทาคลินิกเวชกรรม (บจก.วรรณวิไลไตเทียม) 09/04/2567 - 17:01:02 14
1110 1363 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมบางกรวย - ไม่ส่งข้อมูล
1111 1364 มูลนิธิศูนย์ไตเทียมปั้นซันขัก 12/02/2567 - 11:33:06 71
1112 1365 รพ.เถิน (บจก.เนฟโฟรพลัส) 04/01/2567 - 07:53:48 110
1113 1366 คลินิกเวชกรรมเฟรชีเนียส เมดิคอล แคร์ สุขุมวิท 71 29/09/2566 - 12:47:36 207
1114 1367 คลินิกเวชกรรมศรีราชา 19/04/2567 - 14:23:33 4
1115 1368 ไตดีลำพูนคลินิกเวชกรรม (ศูนย์ไตผ่านการรับรองจากสปสช.) 12/02/2567 - 17:09:55 71
1116 1369 รพ.ตากใบ (บจก.อีออนเมด) 08/12/2566 - 11:13:52 137
1117 1370 คลินิคเวชกรรมเมดแคร์ 15/03/2567 - 15:09:54 39
1118 1371 ราชพฤกษ์พัทยาคลินิกเวชกรรม 15/03/2567 - 08:17:43 39
1119 1373 คลินิกเวชกรรมไตรักษ์ 12/02/2567 - 17:51:54 71
1120 1374 รพ.พัทลุง (หน่วยไตเทียมรักษ์ไต) 29/12/2566 - 13:14:02 116
1121 1375 รวยทรัพย์คลินิกเวชกรรม 14/02/2567 - 16:39:42 69
1122 1376 มิตรแท้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/11/2566 - 13:48:53 161
1123 1377 รพ.วังสามหมอ ศูนย์ถนอมไต 13/02/2567 - 10:24:57 70
1124 1378 นภาพรไตเทียม 11/04/2567 - 09:38:58 12
1125 1379 รพ.หาดใหญ่ (หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมไตเทียม) 06/07/2566 - 14:59:37 292
1126 1380 ศิรไตเทียมคลินิกเวชกรรม 13/02/2567 - 17:50:58 70
1127 1381 คลินิกเวชกรรมเสนางคนิคมไตเทียม 10/02/2567 - 14:06:40 73
1128 1382 คลินิกเมืองเพรียวเวชกรรม 24/01/2567 - 08:04:32 90
1129 1383 ไซเมส เมดิคอลคลินิกเวชกรรม 19/01/2567 - 16:15:29 95
1130 1384 กิ่งแก้วไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต - ไม่ส่งข้อมูล
1131 1385 รพ.นาคู 15/04/2567 - 19:31:44 8
1132 1386 ปิยะเวชช์ บ่อวิน (บจก.ระยองไตเทียม) 15/02/2567 - 21:38:33 68
1133 1387 ธนบุรี ทวีวัฒนา 25/03/2567 - 14:56:48 29
1134 1388 คลินิกเวชกรรม มุกดาหารรักข์ไต 16/02/2567 - 21:15:06 67
1135 1389 คลินิกเวชกรรมไตเทียมโพนทอง - ไม่ส่งข้อมูล
1136 1390 ศรีวิชัย (บจก.ศรีวิชัยไตเทียม) 08/04/2567 - 16:07:52 15
1137 1391 คลินิกเวชกรรมราม 85 05/12/2566 - 12:24:47 140
1138 1392 ปากช่องนานา ชั้น4 08/02/2567 - 12:51:37 75
1139 1393 ฉลองกรุงคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 17/01/2567 - 18:33:56 97
1140 1394 คลินิกเวชกรรมสามวาฬ 25/12/2566 - 04:40:16 120
1141 1395 รพ.เวียงสา (บจก.เอ็นแอนที ไตเทียม) 19/03/2567 - 17:22:29 35
1142 1396 รพ.พนา ศูนย์ฟอกไตสังฆประชาร่วมใจ (บจก.วี รีนอลแคร์ 168) 14/02/2567 - 10:40:24 69
1143 1397 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอบอุ่น 101 26/03/2567 - 16:46:33 28
1144 1398 ศูนย์การแพทย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 22/01/2567 - 12:59:45 92
1145 1399 คลินิกเวชกรรมกันทรารมย์รุ่งโรจน์ 14/02/2567 - 17:09:38 69
1146 1400 คลินิกกัลปพฤกษ์มัญจาไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุกรรมศาสตร์โรคไต 17/01/2567 - 16:20:41 97
1147 1401 ราชพฤกษ์พิบูลคลินิกเวชกรรม 22/04/2567 - 17:05:08 1
1148 1402 รพ.หนองหงส์ (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 18:59:59 69
1149 1403 โรงพยาบาลบัวใหญ่ - ไม่ส่งข้อมูล
1150 1404 สะพานขาวคลินิกเวชกรรม 10/02/2567 - 12:41:40 73
1151 1405 ขุขันธ์คลินิกเวชกรรม 10/02/2567 - 16:32:52 73
1152 1406 ราชพฤกษ์ทรัพย์หนองรีคลินิกเวชกรรม 04/03/2567 - 11:28:17 50
1153 1407 กรุงไทย เวสเทิร์น 15/02/2567 - 09:32:48 68
1154 1408 คลินิกเวชกรรมรักษ์สารคาม - ไม่ส่งข้อมูล
1155 1409 บ้านโป่ง - ไม่ส่งข้อมูล
1156 1410 คลินิกเวชกรรมบรบือ 14/02/2567 - 10:34:20 69
1157 1411 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพัฒนา 14/02/2567 - 20:05:16 69
1158 1412 รพ.รวมใจรักษ์ (บจก.คิดนี่ โชล์ฟ) 11/12/2566 - 22:22:05 134
1159 1413 คลินิกเวชกรรมมุฑิตาจิต 26/01/2567 - 10:18:39 88
1160 1414 รพ.ด่านช้าง (หน่วยไตฯ 2 HCL) 11/02/2567 - 15:02:58 72
1161 1415 ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง ตึกชวนชูชาติ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 14/02/2567 - 14:44:25 69
1162 1416 รพ.สีชมพู (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) 14/02/2567 - 08:13:19 69
1163 1417 รพ.จอมเทียน 27/02/2567 - 14:06:08 56
1164 1418 ราชพฤกษ์ศรีราชาคลินิกเวชกรรม 06/04/2567 - 11:56:15 17
1165 1419 รพ.วังเหนือ (บจก.เนฟโฟรพลัส) 14/02/2567 - 16:35:02 69
1166 1420 คิดนี ยู ไตเทียมคลินิกเวชกรรม 09/02/2567 - 10:26:01 74
1167 1421 ศิริสยามพระราม 4 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 05/04/2567 - 08:31:35 18
1168 1422 คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ทนง 14/02/2567 - 17:38:50 69
1169 1423 คลินิกเวชกรรมไตเทียมสันทราย 06/02/2567 - 09:56:17 77
1170 1424 คิดนี่แคร์ ไตทียม 10/01/2567 - 13:20:54 104
1171 1425 ปัณสุขคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 15/02/2567 - 12:08:13 68
1172 1426 คลินิกเวชกรรม หมอกฤตนัน-หมอวิรชา 12/04/2567 - 12:03:13 11
1173 1427 รพ.ราษฎร์นรา 14/02/2567 - 15:27:29 69
1174 1428 รพ.เกาะสมุย (ไตเทียมเกาะสมุย) 28/03/2567 - 10:53:54 26
1175 1429 รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล 19/01/2567 - 05:28:57 95
1176 1430 รพ.สินแพทย์นครปฐม 15/08/2566 - 15:28:44 252
1177 1431 โพธิ์ชัย (บจก.โพธิ์ชัย ฮีโมเทค) - ไม่ส่งข้อมูล
1178 1432 รพ.โพนพิสัย (บจก.รีนัลสเตชั่น โพนพิสัย) 16/01/2567 - 08:52:45 98
1179 1433 คลินิกเวชกรรมไตเทียมหนองสูง - ไม่ส่งข้อมูล
1180 1434 สตูลคลินิกเวชกรรม 18/04/2567 - 13:21:08 5
1181 1435 คลินิกเวชกรรมสระสี่เหลี่ยม 16/02/2567 - 16:46:21 67
1182 1436 รพ.คลองขลุง 28/03/2567 - 18:11:27 26
1183 1437 คลินิกเวชกรรมรักษ์ไต 09/01/2567 - 11:11:22 105
1184 1438 คลินิกเวชกรรมร่วมใจไตเทียมยโสธร 09/03/2567 - 12:18:33 45
1185 1439 รพ.หลวงพ่อเปิ่น 08/01/2567 - 14:00:58 106
1186 1440 รพ.กระสัง (บจก.อีออนเมด) 14/02/2567 - 11:02:38 69
1187 1441 รพ.บ้านด่านลานหอย (บจก.อีออนเมด) 08/04/2567 - 19:10:06 15
1188 1442 รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน (บจก.เพชรพิจิตรไตเทียม) 05/01/2567 - 14:32:32 109
1189 1443 คลินิกเวชกรรมวังหินรุ่งเรืองไตเทียม 17/01/2567 - 08:08:26 97
1190 1444 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์วุฒิกร (บจก.แพร่ วีอาร์) 12/02/2567 - 17:25:38 71
1191 1445 คลินิกเวชกรรมแพรพิไล 05/01/2567 - 10:32:03 109
1192 1446 ราชพฤกษ์เพ็ญคลินิกเวชกรรม (บจก.มังสาไตเทียม) 06/03/2567 - 12:08:42 48
1193 1447 โกสุมพิสัยคลินิกเวชกรรม (บจก.มังสาไตเทียม) 01/03/2567 - 12:34:25 53
1194 1448 ร่มฉัตรคลินิกเวชกรรม 22/04/2567 - 10:58:23 1
1195 1449 สหคลินิก พีเอ็มจีบางขุนเทียน (บางบอน) 26/03/2567 - 12:31:03 28
1196 1450 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 13/02/2567 - 16:10:56 70
1197 1451 โรงพยาบาลตระการพืชผล (ไตเทียม 2) 14/02/2567 - 18:48:03 69
1198 1452 คลินิกเวชกรรมไตเทียมเสลภูมิ 20/01/2567 - 15:43:45 94
1199 1453 คลินิกเวชกรรมยางชุมน้อยรุ่งโรจน์ 30/10/2566 - 16:10:52 176
1200 1454 น้ำพองคลินิกเวชกรรม 14/02/2567 - 06:06:38 69
1201 1455 รพ.มหาชนะชัย 15/01/2567 - 19:29:37 99
1202 1456 คลินิกเวชกรรมลืออำนาจไตเทียม 11/04/2567 - 12:57:50 12
1203 1457 สวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) 31/12/2566 - 13:53:48 114
1204 1458 เวียงภูคำคลินิกเวชกรรม 21/12/2566 - 15:54:23 124
1205 1459 รพ.จุรีเวช (หน่วยไตเทียม 3) 04/03/2567 - 17:35:36 50
1206 1460 รพ.จุฬารัตน์แม่สอด (บจก.พี แอนด์ ที 2023) 05/04/2567 - 10:35:41 18
1207 1461 คลินิกเวชกรรมประชาสโมสรขอนแก่น 07/02/2567 - 13:29:27 76
1208 1462 สวรรค์เวชการคลินิกเวชกรรม 12/04/2567 - 17:30:36 11
1209 1463 คลินิกเวชกรรมอโยธยา 24/12/2566 - 16:11:40 121
1210 1464 รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร2) 10/04/2567 - 15:29:32 13
1211 1465 รพ.พริ้นซ์ปากน้ำโพ 1 (บจก.นันทวัตรฮีโมไตเทียม) 21/03/2567 - 16:12:37 33
1212 1466 เฮลท์แคร์คลินิกเวชกรรม - ไม่ส่งข้อมูล
1213 1467 คลินิกเวชกรรมฟอกไตแจ้งสนิท 14/02/2567 - 16:52:42 69
1214 1468 อุทุมพรพิสัยคลินิกเวชกรรม 22/02/2567 - 08:53:34 61
1215 1469 รพ.ปลายพระยา (หน่วยไตเทียม พระเทพวชิรากร) 10/04/2567 - 12:44:30 13
1216 1470 สากลเมดคลินิกเวชกรรม - ไม่ส่งข้อมูล
1217 1471 สุขสวัสดิ์ 32/1 คลินิกเวชกรรม - ไม่ส่งข้อมูล
1218 1472 รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล 01/02/2567 - 14:02:07 82
1219 1473 กระบุรี รักษ์ไต คลินิกเวชกรรม 14/02/2567 - 18:53:18 69
1220 1474 คลินิกเวชกรรมอันดามันซี 13/02/2567 - 09:45:22 70
1221 1475 ไทรน้อยไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 17/02/2567 - 22:50:48 66
1222 1476 หน่วยไตเทียม อาคารปัญญาเทศาภิบาลชั้น6 (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน) (บจก.ฮีโมเฟิร์ส) 19/02/2567 - 15:09:08 64
1223 1477 คลินิกเวชกรรมรัตนโชคบ้านไผ่ 14/02/2567 - 11:51:26 69
1224 1478 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 2 - ไม่ส่งข้อมูล
1225 1479 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (บมจ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส) 01/02/2567 - 15:52:01 82
1226 1480 รพ.มุกดาหาร (หน่วยไตเทียม 2) (บจก.อีออนเมด) 16/01/2567 - 17:46:18 98
1227 1481 คลินิกเวชกรรมเจริญรักษ์ 14/02/2567 - 10:16:16 69
1228 1482 รพ.ระแงะ (บจก.นราวัตร ฮีโม) 22/01/2567 - 18:36:32 92
1229 1483 รพ.ยโสธร หน่วยไตเทียม 3 (บมจ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส) 25/03/2567 - 19:08:52 29
1230 1484 รพ.ร้อยเอ็ด (PD) - ไม่ส่งข้อมูล
1231 1485 รพ.นครท่าฉลอม 27/03/2567 - 17:19:31 27
1232 1486 คลินิกเวชกรรมพิบูลเวช 14/02/2567 - 15:50:28 69
1233 1487 ศรีสมานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 06/02/2567 - 15:04:15 77
1234 1488 คลินิกเวชกรรมลำปางรักไต 30/01/2567 - 16:53:45 84
1235 1489 รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส) - ไม่ส่งข้อมูล
1236 1490 คลินิกเวชกรรมเนโฟรวิชัน (พิษณุโลก) 14/02/2567 - 08:08:47 69
1237 1491 คลินิกเวชกรรมแวงใหญ่การแพทย์ - ไม่ส่งข้อมูล
1238 1492 รพ.นาแก 13/02/2567 - 16:51:08 70
1239 1493 รพ.ธารารักษ์ 20/03/2567 - 13:46:13 34
1240 1494 คลินิกเวชกรรมคิดนี่ย์มาสเตอร์ - ไม่ส่งข้อมูล
1241 1495 พิบูลมังสาหาร หน่วยไตเทียม 2 (หจก.รีนัล ทรีทเม้นท์) 13/04/2567 - 08:48:22 10
1242 1496 รพ.ตะโหมด (บจก.อีออนเมด) - ไม่ส่งข้อมูล
1243 1497 หน่วยไตเทียม เชียงใหม่คริสเตียนคลินิกเวชกรรม (บจก.รีนัลลิงค์) - ไม่ส่งข้อมูล
1244 1498 รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บจก.รีนัลลิงค์) - ไม่ส่งข้อมูล
1245 1499 รพ.เดอะซีเนียร์ (บจก.พี แอนด์ เอสที ไตเทียม) - ไม่ส่งข้อมูล
1246 1500 คลินิกเวชกรรมภาวิณี ไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
1247 1501 ศูนย์ไตเทียม เอ็ม ที คลินิกเวชกรรม 23/02/2567 - 16:13:15 60
1248 1502 คลินิกเวชกรรม พีเคเค อุบลเจริญทรัพย์ 27/03/2567 - 10:00:54 27
1249 1503 รพ.แม่สอด หน่วยไตเทียม2 (บจก.รีนัลสเตชั่น แม่สอด) - ไม่ส่งข้อมูล
1250 1504 รพ.มงกุฎวัฒนะ 20/04/2567 - 09:06:54 3
1251 1505 รพ.แหลมฉบัง - ไม่ส่งข้อมูล
1252 1506 คลินิกเวชกรรมศรีเมืองใหม่ไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
1253 1507 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสง (บจก.ราชวัตรทุ่งสง) - ไม่ส่งข้อมูล
1254 1508 รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยไตเทียม 2 (บจก.เอสเอ็นพี รีนัล) - ไม่ส่งข้อมูล
1255 1509 ราชพฤกษ์คำม่วงคลินิกเวชกรรม 19/03/2567 - 17:05:33 35
1256 1510 คลินิกเวชกรรมรักษ์เชียงยืน - ไม่ส่งข้อมูล
1257 1511 คลินิกเวชกรรม เนโฟรวิชั่น (ประจวบคีรีขันธ์) - ไม่ส่งข้อมูล
1258 1512 ระโนด (บจก.สงขลาราชวัตรไตเทียม) 26/03/2567 - 06:53:09 28
1259 1513 รพ.สะเดา (บจก.อิออนเมด) - ไม่ส่งข้อมูล
1260 1514 จันทน์ 35 คลินิกเวชกรรม - ไม่ส่งข้อมูล