รายงานศูนย์_33แบบใหม่


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 04/08/2564 16:50:22 เปิดให้บริการทั้งหมด 991 ศูนย์

เงื่อนไข :
ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ร.พ. สงฆ์ 12/02/2564 - 14:08:16
2 0003 กรุงเทพ 11/03/2564 - 10:53:05
3 0004 กลาง 09/02/2564 - 14:38:48
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค -
5 0007 เซนต์หลุยส์ 26/03/2564 - 10:16:14
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 15/02/2564 - 15:21:12
7 0010 ตำรวจ 10/03/2564 - 13:53:45
8 0011 ทหารผ่านศึก 30/01/2564 - 15:07:15
9 0012 เทพธารินทร์ 12/02/2564 - 16:50:36
10 0013 ธนบุรี 1 25/07/2564 - 15:32:04
11 0014 นครธน 29/03/2564 - 13:19:21
12 0015 นพรัตนราชธานี 24/06/2564 - 09:49:10
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 26/01/2564 - 15:27:00
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 14/02/2564 - 20:08:55
15 0018 พญาไท 1 08/02/2564 - 16:53:51
16 0019 พญาไท 2 19/03/2564 - 16:37:49
17 0020 พญาไท 3 27/01/2564 - 19:28:12
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 30/01/2564 - 11:08:53
19 0023 พระรามเก้า 11/02/2564 - 10:11:20
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 13/02/2564 - 16:32:03
21 0026 ศิครินทร์ 01/02/2564 - 13:48:28
22 0027 เปาโลเกษตร 20/01/2564 - 19:01:28
23 0028 ยันฮี 11/02/2564 - 16:00:37
24 0029 รามคำแหง 30/06/2564 - 22:14:48
25 0030 รามาธิบดี 19/06/2564 - 13:30:32
26 0031 ลาดพร้าว 20/07/2564 - 09:06:08
27 0032 เลิดสิน 04/08/2564 - 10:25:05
28 0033 วิชัยยุทธ 03/07/2564 - 15:13:09
29 0034 วิภาวดี 11/02/2564 - 12:04:15
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 27/02/2564 - 10:13:43
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 11/02/2564 - 14:04:13
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 15/02/2564 - 09:50:39
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท -
34 0039 หัวเฉียว 13/02/2564 - 17:08:24
35 0040 บำรุงราษฎร์ 13/02/2564 - 06:26:21
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 23/07/2564 - 20:02:49
37 0042 เจ้าพระยายมราช 03/03/2564 - 15:49:23
38 0043 บ้านหมี่ 05/02/2564 - 11:34:01
39 0044 ราชธานี 08/04/2564 - 12:16:29
40 0045 ศุภมิตร 02/03/2564 - 22:22:04
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 01/04/2564 - 14:51:31
42 0047 สระบุรี 25/06/2564 - 16:14:32
43 0048 อานันทมหิดล 09/03/2564 - 16:36:41
44 0049 บ้านโป่ง 03/02/2564 - 10:07:30
45 0050 มะการักษ์ 29/03/2564 - 10:44:07
46 0051 ราชบุรี 02/03/2564 - 10:57:29
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 12/02/2564 - 10:07:16
48 0056 พญาไท ศรีราชา 22/03/2564 - 16:18:59
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี -
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 01/07/2564 - 10:12:27
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 31/03/2564 - 15:17:05
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 17/02/2564 - 14:54:23
53 0061 สิริเวช 02/03/2564 - 14:35:49
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 16/02/2564 - 11:04:08
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 22/02/2564 - 11:56:30
56 0064 นครินทร์ 08/07/2564 - 17:53:58
57 0065 ราษฎร์ยินดี 03/03/2564 - 17:46:19
58 0066 วชิระภูเก็ต 28/07/2564 - 13:51:41
59 0067 วิรัชศิลป์ 09/02/2564 - 13:03:07
60 0068 สงขลานครินทร์ 04/02/2564 - 17:27:03
61 0069 สิริโรจน์ 12/02/2564 - 18:58:53
62 0070 สุราษฎร์ธานี 12/02/2564 - 15:39:57
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 13/02/2564 - 14:33:09
64 0072 นนทเวช 24/06/2564 - 15:49:09
65 0073 ปทุมธานี 31/03/2564 - 14:28:50
66 0074 บำราศนราดูร 11/02/2564 - 10:46:42
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 10/06/2564 - 16:08:12
68 0076 พระนั่งเกล้า 23/01/2564 - 15:16:33
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 15/02/2564 - 07:13:31
70 0078 สำโรงการแพทย์ 26/03/2564 - 21:39:51
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 19/02/2564 - 20:37:00
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 12/02/2564 - 09:34:03
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 01/07/2564 - 09:44:22
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 12/11/2563 - 12:03:56
75 0084 เชียงใหม่ ราม 15/02/2564 - 15:28:35
76 0085 พิษณุเวช 28/07/2564 - 13:30:44
77 0086 แพร่-ราม 20/07/2564 - 14:55:20
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 23/07/2564 - 10:04:13
79 0088 แม่สอด 11/02/2564 - 19:13:44
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 02/07/2564 - 18:42:34
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 13/07/2564 - 14:51:36
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 02/03/2564 - 19:31:49
83 0093 อุตรดิตถ์ 18/03/2564 - 10:46:01
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 10/05/2564 - 13:28:23
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 11/02/2564 - 15:47:27
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 14/02/2564 - 12:45:58
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 17/06/2564 - 11:48:46
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 12/02/2564 - 14:55:41
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 11/03/2564 - 08:12:52
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 16/02/2564 - 10:51:00
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 09/06/2564 - 12:24:21
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 12/05/2564 - 15:02:47
93 0103 หนองคาย 10/02/2564 - 16:10:51
94 0104 อุดรธานี 20/03/2564 - 12:05:11
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 14/07/2564 - 16:54:22
96 0106 เอกอุดร 12/05/2564 - 12:00:53
97 0107 ป.แพทย์ 13/02/2564 - 16:54:25
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) -
99 0109 บางปะกอก 1 10/02/2564 - 19:51:30
100 0110 ไทยนครินทร์ 06/02/2564 - 13:55:58
101 0111 ชลบุรี 08/02/2564 - 14:43:42
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 04/02/2564 - 14:57:18
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 18/02/2564 - 13:47:26
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 10/03/2564 - 16:27:26
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 03/06/2564 - 15:06:49
106 0116 คลองตัน 04/03/2564 - 16:55:47
107 0117 พุทธชินราช 03/02/2564 - 19:17:48
108 0118 วชิรพยาบาล 03/03/2564 - 09:45:09
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 12/02/2564 - 11:14:26
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 25/02/2564 - 10:46:26
111 0121 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(ร.พ.มงกุฎวัฒนะ) 16/02/2564 - 16:43:11
112 0123 กรุงเทพคริสเตียน 04/02/2564 - 07:07:48
113 0124 พะเยา-ราม 10/02/2564 - 17:07:04
114 0125 มิตรภาพสามัคคี 19/02/2564 - 10:26:10
115 0126 อนันต์พัฒนา 2 15/02/2564 - 12:08:07
116 0127 เวชธานี 26/01/2564 - 17:08:05
117 0128 ราชวิถี 12/02/2564 - 15:46:54
118 0129 เอกชล 07/02/2564 - 15:19:17
119 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 10/07/2564 - 17:09:51
120 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 30/03/2564 - 11:16:35
121 0132 กรุงธน 1 03/03/2564 - 17:39:52
122 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 09/02/2564 - 17:13:49
123 0134 ดำเนินสะดวก 23/06/2564 - 15:39:56
124 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 29/03/2564 - 13:11:48
125 0136 ศาลายา 29/03/2564 - 11:01:07
126 0137 นครปฐม 31/01/2564 - 16:08:17
127 0138 แพทย์รังสิต 06/02/2564 - 09:46:49
128 0139 ลำปาง 28/07/2564 - 16:04:07
129 0140 แมคคอร์มิค 12/02/2564 - 17:34:57
130 0141 สมุทรสาคร 11/02/2564 - 14:46:01
131 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 03/02/2564 - 11:55:27
132 0143 เลย 03/02/2564 - 13:01:49
133 0144 ตรัง 30/06/2564 - 10:20:16
134 0145 กระบี่ 23/03/2564 - 11:01:08
135 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 05/04/2564 - 08:52:49
136 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 16/02/2564 - 12:50:05
137 0148 บุรีรัมย์ 30/10/2563 - 11:13:02
138 0149 พระพุทธบาท 08/07/2564 - 15:37:40
139 0150 บ.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 14/04/2564 - 11:56:33
140 0151 สินแพทย์ 10/02/2564 - 12:47:17
141 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 12/02/2564 - 09:27:08
142 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 08/02/2564 - 18:38:30
143 0154 ทักษิณ 13/02/2564 - 20:58:12
144 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 10/05/2564 - 08:31:30
145 0157 คามิลเลี่ยน 14/03/2564 - 13:49:24
146 0158 บางไผ่ -
147 0160 สุขุมวิท 12/07/2564 - 14:04:48
148 0161 ราษฎร์บูรณะ 24/06/2564 - 13:20:25
149 0162 ร.พ.ค่ายเม็งรายมหาราช 12/02/2564 - 14:03:38
150 0163 ศูนย์ไตเทียมชินเขต -
151 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส -
152 0169 คลีนิคบางชัน 10/02/2564 - 17:16:01
153 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 15/07/2564 - 07:04:12
154 0171 นวนคร 1 30/12/2563 - 14:07:10
155 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) -
156 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ -
157 0175 ลำพูน 14/02/2564 - 21:26:38
158 0176 เพชรบูรณ์ 22/01/2564 - 08:28:26
159 0177 บางโพ 28/03/2564 - 13:12:34
160 0178 นครนายก 11/06/2564 - 17:07:53
161 0179 ศิริราช (กว 1) -
162 0180 สุรินทร์ 01/04/2564 - 13:00:55
163 0181 ร.พ.เทพปัญญา 11/02/2564 - 12:43:07
164 0182 สันป่าตอง 09/02/2564 - 11:41:15
165 0183 เซนต์แมรี่ 10/02/2564 - 13:07:19
166 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 15/02/2564 - 20:27:45
167 0185 มหาสารคาม 22/07/2564 - 18:44:00
168 0186 ร้อยเอ็ด 14/02/2564 - 17:10:58
169 0187 โพธาราม 07/04/2564 - 10:09:39
170 0189 เมืองนารายณ์ 14/02/2564 - 16:43:10
171 0192 กรุงธน 2 12/02/2564 - 13:18:57
172 0193 มงกุฏระยอง 25/09/2563 - 18:05:55
173 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 26/02/2564 - 09:59:52
174 0196 อุทัยธานี 13/02/2564 - 14:53:15
175 0197 ตรัง รวมแพทย์ 05/07/2564 - 10:10:33
176 0198 ตะกั่วป่า 08/02/2564 - 15:43:50
177 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 13/03/2564 - 18:11:40
178 0200 ชุมพร 05/02/2564 - 17:07:56
179 0201 นครพนม 04/04/2564 - 11:39:21
180 0202 ค่ายธนะรัชต์ 09/06/2564 - 09:09:58
181 0203 หนองบัวลำภู -
182 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 14/11/2563 - 15:00:39
183 0205 วัฒนา หนองคาย 15/02/2564 - 17:30:58
184 0206 เบตง 16/03/2564 - 17:00:02
185 0207 วิภาราม 11/02/2564 - 21:33:08
186 0208 สงขลา 07/07/2564 - 16:02:25
187 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ -
188 0210 ประชารักษ์เวชการ 11/02/2564 - 08:56:03
189 0211 ค่ายอดิศร 11/02/2564 - 16:18:24
190 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 07/04/2564 - 09:21:03
191 0214 บ.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 28/07/2564 - 07:01:30
192 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 14/04/2564 - 11:51:14
193 0216 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต (ณ ร.พ.หริภุญชัย) 29/06/2564 - 13:54:56
194 0219 ศิริราช (กว 4) -
195 0300 กรุงเทพ-จุรีเวช 14/02/2564 - 15:47:09
196 0301 กรุงเทพ-ตราด 24/03/2564 - 08:46:21
197 0302 กรุงเทพ-พัทยา 23/03/2564 - 10:20:27
198 0303 รวมชัยประชารักษ์ 29/12/2563 - 18:46:59
199 0304 กล้วยน้ำไท 1 -
200 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.กาฬสินธุ์ -
201 0306 กำแพงเพชร 07/07/2564 - 15:28:00
202 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 09/02/2564 - 12:16:34
203 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 24/04/2564 - 09:57:17
204 0309 ขอนแก่น 13/02/2564 - 17:34:53
205 0310 ขอนแก่น-ราม 14/02/2564 - 17:49:35
206 0311 บ.ไตรักษ์จำกัด ( ชั้น2 ร.พ.เขลางค์นครราม) 29/03/2564 - 13:42:33
207 0312 บ.ลำปรางไตเทียม (ณ ร.พ.เขลางค์นครราม) 26/05/2564 - 08:15:27
208 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 11/06/2564 - 13:41:50
209 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 28/07/2564 - 10:33:57
210 0315 ค่ายจักรพงษ์ 13/07/2564 - 18:11:37
211 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 07/07/2564 - 15:13:33
212 0317 โคราชเมโมเรียล 10/02/2564 - 15:56:30
213 0318 เจ้าพระยา 18/12/2563 - 17:25:14
214 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 26/10/2563 - 17:02:35
215 0320 เดอะโกลเดนเกท 27/01/2564 - 11:31:49
216 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 31/03/2564 - 14:32:19
217 0323 ชัยนาท -
218 0324 ชัยภูมิ 25/02/2564 - 16:30:52
219 0326 เชียงคำ 11/02/2564 - 14:23:02
220 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 11/02/2564 - 15:06:33
221 0329 สิรินธร 13/02/2564 - 17:53:14
222 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 16/02/2564 - 13:24:09
223 0331 ตากสิน 11/02/2564 - 15:17:16
224 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 18/05/2564 - 17:03:41
225 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม -
226 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 27/02/2564 - 12:52:19
227 0335 นครพิงค์ 02/02/2564 - 17:51:38
228 0337 น่าน 12/03/2564 - 17:01:20
229 0340 บางมด 25/01/2564 - 17:39:05
230 0342 บ้านแพ้ว 23/02/2564 - 12:44:46
231 0343 ปลาปาก 14/02/2564 - 22:26:37
232 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 05/02/2564 - 08:28:14
233 0347 ปัตตานี 25/02/2564 - 15:56:42
234 0349 นพเก้า 12/02/2564 - 13:23:28
235 0351 ปิยะเวท 24/12/2563 - 15:17:56
236 0353 พรชัย 14/02/2564 - 13:57:10
237 0354 พระจอมเกล้า 09/05/2564 - 21:38:16
238 0356 พระนครศรีอยุธยา 28/05/2564 - 14:07:14
239 0359 พหลพลพยุหเสนา 21/07/2564 - 10:49:07
240 0360 พะเยา -
241 0361 พังงา 10/02/2564 - 15:16:02
242 0362 พัทลุง -
243 0363 พิจิตร 15/02/2564 - 16:35:15
244 0364 เพชรรัชต์ 19/05/2564 - 08:59:54
245 0365 ค่ายภาณุรังษี 01/08/2564 - 14:02:46
246 0366 แพร่ 06/04/2564 - 14:18:05
247 0367 แวนแซนต์วูร์ด 02/08/2564 - 18:12:57
248 0368 มหาชัย 1 02/02/2564 - 18:00:26
249 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 10/02/2564 - 12:42:14
250 0370 มหาชัย 2 14/12/2563 - 20:31:04
251 0371 มหาราชนครราชสีมา 18/02/2564 - 10:36:54
252 0372 มิชชั่น 03/08/2564 - 15:07:10
253 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 31/05/2564 - 15:10:50
254 0374 ร.พ.มุกดาหาร 31/03/2564 - 13:44:48
255 0376 กรุงไทย 20/02/2564 - 11:49:10
256 0377 เมืองราช 11/02/2564 - 19:01:49
257 0378 ค่ายวชิราวุธ 20/07/2564 - 09:52:57
258 0379 เมืองเลยราม 23/03/2564 - 15:19:54
259 0381 ยโสธร 21/02/2564 - 17:00:10
260 0382 ยะลา 10/02/2564 - 10:37:55
261 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ -
262 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 08/02/2564 - 13:40:59
263 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 12/05/2564 - 19:31:33
264 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 26/03/2564 - 09:43:22
265 0389 ระยอง 16/02/2564 - 15:10:19
266 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 25/02/2564 - 11:30:19
267 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 11/02/2564 - 16:06:51
268 0392 ราชพฤกษ์ 10/02/2564 - 21:02:23
269 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 11/07/2564 - 21:26:43
270 0396 ลานนา 31/05/2564 - 16:27:45
271 0397 หน่วยไตเทียมศิริเวช ลำพูน 16/03/2564 - 16:36:38
272 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 14/04/2564 - 09:16:42
273 0400 ศรีวิชัย 3 13/02/2564 - 11:29:10
274 0401 ศรีสังวาลย์ 13/02/2564 - 20:09:03
275 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 05/03/2564 - 17:26:03
276 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม -
277 0404 โรงพยาบาลไทย อินเตอร์ มหาสารคาม 12/03/2564 - 09:40:38
278 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา -
279 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 15/02/2564 - 14:42:25
280 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 28/01/2564 - 07:40:46
281 0409 ธนบุรี ชุมพร 11/02/2564 - 08:09:40
282 0410 สกลนคร 04/11/2563 - 17:37:00
283 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ -
284 0412 สตูล 02/04/2564 - 15:04:55
285 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า -
286 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 31/03/2564 - 14:51:09
287 0416 สมุทรปราการ 23/02/2564 - 19:00:54
288 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 13/02/2564 - 17:45:22
289 0418 ค่ายสุรสีห์ 30/07/2564 - 13:09:34
290 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 19/01/2564 - 14:16:32
291 0420 สุโขทัย 13/02/2564 - 09:25:40
292 0421 เสนา -
293 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 20/02/2564 - 10:35:40
294 0424 อ่างทอง 24/03/2564 - 14:01:40
295 0425 อำนาจเจริญ 19/03/2564 - 19:54:20
296 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 14/02/2564 - 21:43:45
297 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 03/02/2564 - 18:00:07
298 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 24/02/2564 - 18:17:33
299 0430 คลีนิคล้างไต ขอนแก่น 29/07/2564 - 14:04:45
300 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 11/02/2564 - 14:59:58
301 0432 สุไหงโกลก 31/03/2564 - 13:13:38
302 0433 จอมทอง 13/02/2564 - 13:34:03
303 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 12/02/2564 - 19:20:10
304 0435 ทุ่งสง 30/03/2564 - 12:47:56
305 0436 รัตนเวช 2 18/02/2564 - 16:33:52
306 0437 จุฬารัตน์ 9 17/03/2564 - 17:44:18
307 0440 บางนาไตเทียม 24/04/2564 - 12:52:10
308 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 11/02/2564 - 07:11:57
309 0445 ซานคามิลโล 29/01/2564 - 10:10:04
310 0450 กรุงเทพ-ระยอง 12/01/2564 - 16:50:02
311 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 04/06/2564 - 16:39:09
312 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 11/02/2564 - 18:38:04
313 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 09/03/2564 - 14:14:54
314 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา -
315 0462 บ.เอ็นแอนทีไตเทียมจำกัด ณ ค่ายสุริยพงษ์ 19/06/2564 - 19:09:50
316 0463 บ.ชัยนาทไตเทียม จำกัด 19/03/2564 - 14:13:36
317 0464 นาวีไตเทียม -
318 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ -
319 0466 ไตเทียมติวานนท์ 17/05/2564 - 12:57:55
320 0467 ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 11/05/2564 - 12:00:02
321 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 30/03/2564 - 17:24:55
322 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 06/07/2564 - 16:08:17
323 0472 แม่จัน 13/02/2564 - 13:06:05
324 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 10/02/2564 - 16:26:58
325 0474 บ.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 16/03/2564 - 21:50:44
326 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 10/02/2564 - 18:22:31
327 0476 ซานเปาโล หัวหิน 24/05/2564 - 21:52:30
328 0477 รวมแพทย์ ยโสธร -
329 0478 สุวรรณภูมิ 10/02/2564 - 13:32:37
330 0479 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช 26/11/2563 - 18:10:51
331 0480 ศุภมิตรเสนา 05/07/2564 - 18:16:57
332 0481 บางนา 2 02/03/2564 - 14:31:22
333 0482 เอกชัย 15/02/2564 - 09:42:58
334 0483 มุกอินเตอร์ 09/06/2564 - 09:06:46
335 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 29/03/2564 - 10:26:05
336 0485 บางคล้า 17/02/2564 - 10:02:44
337 0486 สิโรรส 29/03/2564 - 16:29:44
338 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 03/08/2564 - 17:52:27
339 0488 กรุงเทพ-สมุย 03/08/2564 - 14:43:18
340 0489 แม่กลอง 2 16/02/2564 - 14:33:10
341 0490 ชัยภูมิ ราม 12/02/2564 - 19:31:05
342 0491 หลังสวน 24/02/2564 - 10:28:32
343 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 30/12/2563 - 11:12:55
344 0493 ท่าศาลา -
345 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 21/01/2564 - 11:48:20
346 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 03/08/2564 - 15:47:43
347 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 14/02/2564 - 11:12:02
348 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 28/02/2564 - 10:28:40
349 0502 แพร่ คริสเตียน 01/02/2564 - 08:58:12
350 0504 พะวอ 17/02/2564 - 14:33:16
351 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 20/02/2564 - 13:19:52
352 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 15/04/2564 - 17:02:44
353 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ -
354 0509 วังจันทร์ ระยอง 10/06/2564 - 20:29:58
355 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 15/02/2564 - 15:04:11
356 0511 บ้านบึง ชลบุรี 12/05/2564 - 15:41:59
357 0512 บุญญาเวช 15/02/2564 - 08:50:24
358 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 11/02/2564 - 18:12:19
359 0514 อ่างทองเวชการ 03/04/2564 - 11:14:15
360 0515 วิภาราม-ชัยปราการ -
361 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 29/05/2564 - 13:33:38
362 0517 สิชล 06/10/2563 - 14:26:41
363 0518 พลับพลาไชย 26/02/2564 - 12:42:53
364 0519 บริษัท SMCD ไทยแลนด์จำกัด 08/02/2564 - 08:50:44
365 0521 ร.พ.พาน 31/03/2564 - 15:36:05
366 0522 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว 08/04/2564 - 10:56:39
367 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16/02/2564 - 08:37:33
368 0524 ร.พ.หัวหิน 21/07/2564 - 10:22:28
369 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 13/07/2564 - 19:12:39
370 0526 ร.พ.นวมินทร์ 9 03/02/2564 - 17:21:15
371 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 19/01/2564 - 15:31:34
372 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 17/08/2563 - 13:36:18
373 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 17/05/2564 - 11:05:23
374 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 17/07/2564 - 09:46:15
375 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 08/02/2564 - 16:45:41
376 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 14/02/2564 - 12:13:55
377 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 17/11/2563 - 14:42:12
378 0538 ร.พ.เสลภูมิ 01/04/2564 - 11:33:52
379 0539 ร.พ.สมเด็จ 28/01/2564 - 18:35:06
380 0540 ร.พ.กมลาไสย 19/07/2564 - 18:04:40
381 0541 ร.พ.ศีขรภูมิ 10/02/2564 - 19:10:21
382 0542 ร.พ.บรบือ 15/02/2564 - 12:53:48
383 0543 รพ.นครพัฒน์ 23/06/2564 - 13:28:08
384 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 18/02/2564 - 20:44:22
385 0546 ปิยะรักษ์ 14/02/2564 - 12:06:15
386 0547 ร.พ.เซกา 13/02/2564 - 00:03:34
387 0548 รวมแพทย์กระบี่ 27/01/2564 - 08:25:46
388 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 28/07/2564 - 16:49:26
389 0550 บัวใหญ่ 27/04/2564 - 12:23:18
390 0551 ร.พ.สามพรานไร่ขิง 31/03/2564 - 14:24:02
391 0552 ร.พ.เขาวง 08/01/2564 - 13:41:34
392 0553 บึงกาฬ 28/02/2564 - 09:55:56
393 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 18/05/2564 - 11:12:16
394 0555 พิสัยเวช 14/02/2564 - 17:29:18
395 0556 วารินชำราบ 07/05/2564 - 16:38:51
396 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 09/02/2564 - 18:30:11
397 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 10/03/2564 - 10:42:37
398 0559 ตระการพืชผล 10/02/2564 - 09:18:15
399 0560 ศรีสงคราม 14/05/2564 - 09:46:58
400 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 26/07/2564 - 12:22:16
401 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 23/02/2564 - 13:16:44
402 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร -
403 0565 ระโนด 29/01/2564 - 14:10:14
404 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 22/07/2564 - 07:45:59
405 0567 มเหสักข์ 25/01/2564 - 08:07:36
406 0568 สหเวช 20/02/2564 - 15:31:41
407 0569 ป่าซาง 31/03/2564 - 16:33:46
408 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 15/03/2564 - 09:12:35
409 0572 จุฬารัตน์ 1 -
410 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 12/02/2564 - 21:00:37
411 0574 พนัสนิคม 08/02/2564 - 10:54:13
412 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 17/03/2564 - 15:40:53
413 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 07/06/2564 - 00:27:04
414 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
415 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 26/01/2564 - 16:31:09
416 0581 ศรีรัตนะ 12/03/2564 - 09:48:44
417 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 10/02/2564 - 17:46:54
418 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 29/01/2564 - 19:44:07
419 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 09/09/2563 - 16:19:14
420 0585 เกาะสมุย 19/03/2564 - 14:19:40
421 0586 คลินิกไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต -
422 0587 มัญจาคีรี 13/01/2564 - 13:47:53
423 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 15/02/2564 - 14:22:56
424 0589 โคราชเมโมเรียล (ไตเทียมชั้น 4) 02/07/2564 - 17:10:58
425 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 08/02/2564 - 07:06:17
426 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 13/02/2564 - 23:10:40
427 0592 รพ.พล 04/02/2564 - 20:53:45
428 0593 วาปีปทุม 19/04/2564 - 16:27:10
429 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 10/02/2564 - 08:48:21
430 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 12/02/2564 - 13:36:58
431 0596 ค่ายวชิรปราการ 14/02/2564 - 11:08:31
432 0597 คำเขื่อนแก้ว 10/02/2564 - 14:00:42
433 0598 บ.ทำบุรัฐไตเทียม(รพ.ศรีวิชีย 1) 10/03/2564 - 12:09:13
434 0600 รพ.ฝาง (บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต) 13/02/2564 - 22:53:26
435 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 27/02/2564 - 18:52:58
436 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 28/05/2564 - 18:59:21
437 0603 มูลนิธิโรคไตฯ ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล 12/02/2564 - 17:57:21
438 0604 นางรอง 23/06/2564 - 11:42:52
439 0605 รพ. อำนาจเจริญ (หน่วยไตเทียม 2) 29/09/2563 - 13:31:37
440 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) -
441 0607 คลินิกไตเทียมวชิรบารการแพทย์ 19/03/2564 - 12:08:35
442 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 18/06/2563 - 13:56:18
443 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 10/02/2564 - 10:11:31
444 0625 โรงพยาบาลปง (PD) -
445 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 19/02/2564 - 10:50:19
446 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD) -
447 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง -
448 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 12/04/2564 - 10:38:50
449 0636 ยางตลาด 01/06/2564 - 09:45:07
450 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 04/02/2564 - 13:51:58
451 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 03/06/2564 - 19:08:00
452 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 29/01/2564 - 06:07:29
453 0640 โพยาบาลเพชรเกษม 2 25/01/2564 - 16:24:09
454 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 12/02/2564 - 07:57:44
455 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 23/01/2564 - 06:48:50
456 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 31/03/2564 - 08:28:27
457 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ -
458 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 16/07/2564 - 09:59:25
459 0646 โรจนเวช -
460 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 15/06/2564 - 16:05:41
461 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 19/02/2564 - 15:31:23
462 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 10/02/2564 - 15:26:48
463 0650 เบญจรมย์ 29/01/2564 - 14:47:18
464 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 18/03/2564 - 10:26:14
465 0652 แวงน้อย -
466 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 11/02/2564 - 16:04:14
467 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 13/02/2564 - 11:28:46
468 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 29/01/2564 - 08:04:22
469 0656 กันทรารมย์ 11/02/2564 - 18:20:50
470 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 18/07/2564 - 19:29:06
471 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 18/02/2564 - 15:06:01
472 0659 ทรายมูล 22/02/2564 - 09:11:56
473 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง -
474 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 11/06/2564 - 08:04:34
475 0662 เอกชนร่มเกล้า 10/05/2564 - 19:04:21
476 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 15/02/2564 - 17:35:04
477 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 30/07/2564 - 19:36:26
478 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 06/06/2564 - 15:14:24
479 0667 ปากช่องนานา (HD) 04/08/2564 - 07:55:26
480 0669 บ.คลีนิคสามัคคีไตเทียมจำกัด (รพ.สันป่าตอง) -
481 0672 พัทยาอินเตอร์ 03/08/2564 - 08:07:16
482 0673 คลีนิคเวชกรรมเมดแคร์ 10/06/2564 - 18:59:16
483 0674 รพ.ดอนตาล 31/03/2564 - 10:19:45
484 0691 รพ.บางพลี 24/10/2563 - 13:26:21
485 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 23/04/2564 - 12:47:09
486 0696 โรงพยาบาลบางกรวย(บ.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย จำกัด) 06/05/2564 - 16:16:37
487 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2) -
488 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 04/03/2564 - 17:00:50
489 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 12/02/2564 - 16:20:08
490 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 14/02/2564 - 19:05:43
491 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 09/03/2564 - 19:12:31
492 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 11/01/2564 - 15:11:39
493 0707 โรงพยาบาลราชเวช 06/01/2564 - 15:15:23
494 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 29/06/2564 - 13:55:58
495 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
496 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 01/04/2564 - 14:22:27
497 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) -
498 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 30/07/2564 - 17:27:21
499 0713 เรณูนคร 12/01/2564 - 17:22:48
500 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 13/03/2564 - 10:03:01
501 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 14/02/2564 - 16:35:35
502 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 15/10/2563 - 10:05:29
503 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 06/12/2563 - 16:55:07
504 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 27/02/2564 - 15:17:14
505 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 16/02/2564 - 15:51:47
506 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 12/03/2564 - 08:46:52
507 0722 ชุมพวง 03/08/2564 - 14:54:52
508 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 29/01/2564 - 11:13:13
509 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการไตเทียม) 09/06/2564 - 14:15:52
510 0725 ท่ายาง 20/01/2564 - 12:53:15
511 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 25/01/2564 - 09:24:32
512 0727 บ้านม่วง 16/02/2564 - 18:04:33
513 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 19/03/2564 - 14:28:15
514 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 03/02/2564 - 11:26:42
515 0731 กรุงเทพ หัวหิน 02/06/2564 - 11:45:26
516 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 10/05/2564 - 12:23:09
517 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) -
518 0734 ค่ายศรีพัชรินทร -
519 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 15/03/2564 - 10:05:11
520 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 15/02/2564 - 07:07:45
521 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 08/03/2564 - 11:39:50
522 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 03/02/2564 - 15:00:56
523 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 09/06/2564 - 17:52:47
524 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) -
525 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 21/06/2564 - 15:53:17
526 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 02/04/2564 - 19:47:10
527 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 13/02/2564 - 15:52:59
528 0746 กันทรลักษ์ 12/02/2564 - 14:07:04
529 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 15/02/2564 - 15:27:38
530 0748 ศูนย์สุขภาพไต 02/04/2564 - 16:20:36
531 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 15/02/2564 - 00:01:19
532 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 10/02/2564 - 10:19:42
533 0751 ร้องกวาง 14/02/2564 - 17:02:22
534 0752 ควนขนุน -
535 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 31/03/2564 - 20:42:20
536 0754 แกลง 03/08/2564 - 12:43:04
537 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 03/08/2564 - 09:23:09
538 0757 ภูเขียว -
539 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 21/01/2564 - 08:21:21
540 0759 รพ.กระทุ่มแบน 01/02/2564 - 15:17:36
541 0760 ร่มฉัตร 22/07/2564 - 16:20:46
542 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 26/07/2564 - 16:38:23
543 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) -
544 0764 สังขะ 19/02/2564 - 12:38:09
545 0765 เวชการุณรัศมิ์ 12/03/2564 - 10:17:56
546 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 25/03/2564 - 14:18:26
547 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 14/02/2564 - 17:37:14
548 0769 หนองกุงศรี 14/01/2564 - 16:41:44
549 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 27/01/2564 - 12:21:39
550 0772 ห้วยยอด 02/08/2564 - 16:09:25
551 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 09/05/2564 - 17:05:50
552 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 02/08/2564 - 12:49:12
553 0775 สุขผลินไตเทียม 06/02/2564 - 12:07:47
554 0776 โนนสัง 23/02/2564 - 14:52:49
555 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 19/07/2564 - 12:34:15
556 0778 ทรายมูล (PD) -
557 0779 รุ่งรวีไตเทียม -
558 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 27/01/2564 - 13:52:01
559 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล -
560 0784 พิมูลมังสาหาร 09/03/2564 - 14:02:21
561 0785 หัวตะพาน 22/11/2563 - 11:54:37
562 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 15/12/2563 - 11:21:18
563 0787 โรงพยาบาลบางนา5 05/03/2564 - 18:46:16
564 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 06/06/2564 - 11:46:49
565 0789 โพนทอง 31/03/2564 - 14:35:19
566 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 05/02/2564 - 10:24:27
567 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร -
568 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 05/02/2564 - 14:46:06
569 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 29/05/2564 - 14:47:25
570 0795 หน่วยไตเทียม2 รพ.เพชรัชต์ -
571 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพืนี -
572 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03/08/2564 - 16:57:12
573 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 10/02/2564 - 17:40:40
574 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 25/03/2564 - 15:52:41
575 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 11/02/2564 - 13:42:39
576 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 19/02/2564 - 14:22:17
577 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ -
578 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 14/02/2564 - 15:58:36
579 0805 คำชะอี 03/08/2564 - 09:46:11
580 0806 โรงพยาบาลลับแล 21/07/2564 - 17:18:50
581 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 09/02/2564 - 10:44:20
582 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 27/01/2564 - 21:16:56
583 0809 นางรอง (บ.บุรีวัตร) -
584 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บ.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 26/03/2564 - 15:21:13
585 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 26/01/2564 - 11:35:05
586 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล -
587 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 15/02/2564 - 12:27:21
588 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 06/04/2564 - 12:37:52
589 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม -
590 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 29/07/2564 - 11:58:52
591 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 18/01/2564 - 09:11:06
592 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 11/05/2564 - 17:30:10
593 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 03/02/2564 - 07:48:46
594 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 28/01/2564 - 16:41:25
595 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 15/02/2564 - 08:08:43
596 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 08/02/2564 - 16:51:49
597 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 03/07/2563 - 16:11:16
598 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 27/01/2564 - 07:29:21
599 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 25/01/2564 - 12:39:46
600 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 18/01/2564 - 18:25:17
601 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 14/02/2564 - 08:47:07
602 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 23/07/2564 - 17:56:30
603 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 26/01/2564 - 13:22:11
604 0830 บ.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ -
605 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 26/06/2564 - 13:12:28
606 0832 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช(หน่วยไตเทียม2) 15/02/2564 - 17:07:15
607 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 12/02/2564 - 13:36:05
608 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 22/03/2564 - 08:03:31
609 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 27/01/2564 - 17:14:20
610 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 02/08/2564 - 08:04:52
611 0837 สามชุก 09/03/2564 - 15:58:10
612 0838 ตระการพืชผล PD -
613 0840 โรงพยาบาลละงู 01/04/2564 - 17:00:48
614 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 13/07/2564 - 17:40:26
615 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บ.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 12/07/2564 - 15:03:43
616 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 17/02/2564 - 17:19:06
617 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บ.บูรพาไบโอเทค จำกัด) 18/02/2564 - 19:05:22
618 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 02/03/2564 - 11:04:59
619 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 12/02/2564 - 18:56:06
620 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บ.เจริญกิจการแพทย์) -
621 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 10/02/2564 - 12:00:34
622 0850 สังขะ (CAPD) -
623 0851 เกษตรสมบูรณ์ 12/02/2564 - 10:43:41
624 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 22/03/2564 - 14:45:10
625 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 09/07/2564 - 11:45:49
626 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 07/04/2564 - 14:41:41
627 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 09/03/2564 - 12:25:47
628 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 13/05/2564 - 14:31:53
629 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 16/03/2564 - 14:38:23
630 0858 บ้านไผ่ 04/02/2564 - 11:46:44
631 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 13/02/2564 - 22:24:22
632 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 03/02/2564 - 11:47:49
633 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 01/03/2564 - 17:08:06
634 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 08/02/2564 - 07:01:35
635 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3(หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 30/01/2564 - 13:02:02
636 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 04/08/2564 - 15:45:00
637 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส 13/02/2564 - 20:38:31
638 0866 ห้วยยอด (PD) 02/04/2564 - 10:47:32
639 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 17/02/2564 - 13:24:03
640 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 13/02/2564 - 09:54:48
641 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 06/02/2564 - 08:46:33
642 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 03/02/2564 - 10:05:25
643 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 14/02/2564 - 16:13:02
644 0872 โรงพยาบาลปราสาท 12/02/2564 - 08:33:17
645 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2(บ.ศรีอุบล) 12/02/2564 - 17:23:05
646 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 30/07/2564 - 20:27:41
647 0875 ค.ไตเทียมเฟรชีเนียส เมดิคอลแคร์ ค.เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 12/02/2564 - 15:54:50
648 0878 บางสะพาน 21/06/2564 - 16:33:10
649 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์ -
650 0880 โรงพยาบาลฝาง -
651 0881 พนมไพร 26/02/2564 - 15:47:58
652 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 03/02/2564 - 09:40:33
653 0883 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ไตเทียม2(เจนเนอรัลเมดดิคอลแคร์) -
654 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(CKP Renal) 25/01/2564 - 18:50:47
655 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 12/04/2564 - 12:00:54
656 0886 โรงพยาบาลชะอำ 09/02/2564 - 13:23:58
657 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 21/07/2564 - 10:58:51
658 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2564 - 11:57:55
659 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/02/2564 - 16:19:53
660 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 03/03/2564 - 15:20:34
661 0892 โรงพยาบาลสงขลา(หน่วยไตเทียม3) 13/02/2564 - 17:49:18
662 0893 ปุณธดาไตเทียม 18/01/2564 - 12:12:05
663 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บ.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์ จำกัด) -
664 0895 บ่อไร่ 18/03/2564 - 13:44:58
665 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 12/02/2564 - 16:21:48
666 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 29/06/2564 - 08:45:47
667 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 15/02/2564 - 08:38:32
668 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 13/02/2564 - 16:18:56
669 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 13/02/2564 - 16:29:16
670 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 15/02/2564 - 14:52:58
671 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย(ไตเทียม2) 15/01/2564 - 14:08:44
672 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 01/02/2564 - 09:12:02
673 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์(บ.อีออดเมด) -
674 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์(บ.อีออดเมด) 12/01/2564 - 13:36:16
675 0906 ศรีระยอง 13/02/2564 - 18:05:53
676 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 19/03/2564 - 19:14:03
677 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 14/04/2564 - 11:28:15
678 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 14/02/2564 - 13:00:59
679 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 01/05/2564 - 17:21:44
680 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 14/02/2564 - 23:23:53
681 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ -
682 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 30/01/2564 - 18:14:28
683 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 10/02/2564 - 11:05:34
684 0916 คลีนิกเวชกรรมจุฬารัตน์304 01/08/2564 - 09:08:18
685 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บ.ถาวรพัฒน์จำกัด) 14/01/2564 - 16:13:21
686 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 12/03/2564 - 15:09:47
687 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 10/05/2564 - 14:57:53
688 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ(CAPD) -
689 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 29/01/2564 - 12:05:09
690 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 04/02/2564 - 13:44:50
691 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2 ) 06/07/2564 - 12:24:04
692 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 28/01/2564 - 08:20:24
693 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 28/01/2564 - 13:34:48
694 0926 บางคล้า PD -
695 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 03/02/2564 - 14:29:50
696 0929 วิภารามแหลมฉบัง 29/03/2564 - 14:00:52
697 0930 หนองบัวแดง 21/02/2564 - 17:46:27
698 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 09/03/2564 - 10:12:26
699 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
700 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 08/02/2564 - 15:47:26
701 0934 บางปะกอก รังสิต2 26/07/2564 - 14:16:02
702 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 13/07/2564 - 17:00:13
703 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 04/08/2564 - 13:59:40
704 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 09/03/2564 - 12:48:59
705 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 12/02/2564 - 15:28:22
706 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 14/02/2564 - 15:30:28
707 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 10/02/2564 - 11:56:22
708 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 20/08/2563 - 11:51:04
709 0942 รพ.เพชรเวช 17/02/2564 - 14:38:24
710 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 16/02/2564 - 12:58:50
711 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 01/05/2564 - 10:29:03
712 0945 เอ พี เอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 20/01/2564 - 14:10:55
713 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 08/02/2564 - 13:12:11
714 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
715 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 10/02/2564 - 07:03:58
716 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/01/2564 - 15:54:13
717 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ 23/06/2564 - 20:11:50
718 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 22/03/2564 - 10:28:13
719 0953 กรุงเทพขอนแก่น 01/10/2563 - 14:42:25
720 0954 ท่าคันโท -
721 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 15/02/2564 - 11:06:30
722 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 26/06/2564 - 13:29:54
723 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 09/02/2564 - 08:21:52
724 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 01/02/2564 - 14:57:43
725 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 31/07/2564 - 09:40:06
726 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 04/12/2563 - 18:55:17
727 0961 นพรัตน์ (PD) -
728 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) -
729 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บ.อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 01/03/2564 - 13:09:53
730 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD) -
731 0965 มหาสารคาม (PD) -
732 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 01/07/2564 - 17:31:54
733 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 30/07/2564 - 13:15:52
734 0968 ระยอง (PD) 16/02/2564 - 15:09:41
735 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 06/02/2564 - 09:05:39
736 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอล รีนอลซัพพลาย) -
737 0971 สตูล (HD) 24/02/2564 - 10:45:12
738 0972 รามาธิบดี (PD) 31/03/2564 - 17:09:09
739 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 27/01/2564 - 08:18:06
740 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 29/03/2564 - 14:35:09
741 0975 กาฬสินธุ์ (PD) -
742 0976 วารินชำราบ (PD) -
743 0977 ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม 2) (บ.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น จำกัด) 13/02/2564 - 12:02:04
744 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 16/07/2564 - 10:57:17
745 0979 สกลนคร (PD) 20/04/2564 - 12:12:01
746 0980 ศรีสะเกษ (HD) 27/04/2564 - 16:08:50
747 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 24/04/2564 - 15:44:14
748 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ (อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ บ.เนพโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด) 14/02/2564 - 13:34:50
749 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 14/02/2564 - 23:47:26
750 0984 ท่าศาลา (PD) -
751 0985 คลินิกเวชกรรมบ้านดอน 22/01/2564 - 10:23:01
752 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 29/03/2564 - 11:48:26
753 0987 ยะลา (PD) 16/02/2564 - 14:17:07
754 0988 รพ.ปิยะเวท (piyavate hitech Dialysis) 06/07/2564 - 15:03:50
755 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 10/07/2564 - 15:21:25
756 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 11/02/2564 - 18:03:15
757 0991 หาดใหญ่ (HD) 15/07/2564 - 15:30:50
758 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 03/02/2564 - 11:37:21
759 0993 พัทลุง (PD) -
760 0994 เทพปัญญา2 11/02/2564 - 12:29:42
761 0995 จอมทอง (PD) 11/02/2564 - 16:56:57
762 0996 ตากสิน (PD) -
763 0997 พะเยา (HD) -
764 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 17/07/2564 - 14:25:22
765 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 29/05/2564 - 09:51:28
766 1000 สันทราย 30/05/2564 - 12:40:30
767 1001 อุทุมพรพิสัย 20/07/2564 - 16:12:19
768 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 12/03/2564 - 12:06:00
769 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) -
770 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 11/12/2563 - 15:05:52
771 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 11/02/2564 - 16:52:43
772 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/03/2564 - 16:59:54
773 1008 ตำรวจ (PD) 11/02/2564 - 15:02:03
774 1009 มุกดาหาร (PD) 31/03/2564 - 14:25:42
775 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 08/04/2564 - 10:22:29
776 1011 ท่าตูม (PD) -
777 1012 รพ.เกษตรวิสัย 16/07/2564 - 17:22:54
778 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ -
779 1014 พนัสนิคม (PD) 12/02/2564 - 21:05:50
780 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 18/03/2564 - 14:13:29
781 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 10/02/2564 - 19:55:02
782 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 01/02/2564 - 15:40:46
783 1019 สมุทรสาคร (PD) 13/05/2564 - 16:14:26
784 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 05/03/2564 - 17:39:30
785 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 13/02/2564 - 08:23:30
786 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 21/05/2564 - 17:45:25
787 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 05/01/2564 - 10:50:07
788 1025 โพธาราม (PD) -
789 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 13/03/2564 - 11:41:09
790 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 10/05/2564 - 16:29:18
791 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต -
792 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) -
793 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD) 10/02/2564 - 10:53:39
794 1031 รพ.เลิดสิน (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.เนฟโฟรเมด จำกัด 13/02/2564 - 12:56:24
795 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 15/02/2564 - 20:09:18
796 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา -
797 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 12/02/2564 - 13:28:12
798 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 24/01/2564 - 12:57:28
799 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) -
800 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD) 13/02/2564 - 12:57:55
801 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 03/08/2564 - 17:48:56
802 1039 รพ.สตึก (PD) 31/03/2564 - 15:56:37
803 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) -
804 1041 ราชวิถี (PD) 13/01/2564 - 13:31:36
805 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อิออนเมด จำกัด) 15/02/2564 - 12:49:34
806 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 27/01/2564 - 21:21:40
807 1044 บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต จำกัด (PD) 06/04/2564 - 10:09:20
808 1045 กระทุ่มแบน (PD) 11/03/2564 - 13:57:01
809 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 05/02/2564 - 18:37:42
810 1047 แม่จัน (PD) 30/07/2564 - 11:36:41
811 1048 สันทราย (PD) 04/07/2563 - 12:39:43
812 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 29/05/2564 - 16:51:46
813 1050 รพ.ชลบุรี (PD) -
814 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) -
815 1052 รพ.น่าน (PD) -
816 1053 รพ.ทองผาภูมิ 12/02/2564 - 15:36:37
817 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 27/01/2564 - 10:13:20
818 1055 สมุทรปราการ (PD) 11/02/2564 - 15:36:51
819 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 19/02/2564 - 14:01:31
820 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 09/02/2564 - 07:38:25
821 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 28/01/2564 - 14:04:18
822 1059 นครนายก (PD) 31/03/2564 - 11:42:52
823 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 25/03/2564 - 14:13:10
824 1061 ชัยนาทชัยนาทนเรนทร (PD) -
825 1062 นางรอง (PD) 17/03/2564 - 10:45:29
826 1063 ทุ่งสง (PD) -
827 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD) -
828 1065 เลิดสิน (HD) 15/03/2564 - 12:16:51
829 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม 10/02/2564 - 11:27:32
830 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 16/02/2564 - 16:48:09
831 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/01/2564 - 15:06:31
832 1069 รพ.ประโคนชัย (บ.อีออนเมด จำกัด) 14/02/2564 - 19:54:06
833 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บ.เชฟตี้ฮีโม จำกัด) 10/02/2564 - 13:00:12
834 1071 รพ.พรชัย (บ.แทนไต จำกัด) 12/02/2564 - 10:06:38
835 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 17/06/2564 - 07:46:38
836 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 06/05/2564 - 15:51:11
837 1074 รพ.ปาย 25/01/2564 - 19:12:12
838 1075 แม่สะเรียง 18/02/2564 - 12:05:18
839 1076 นครปฐม (PD) 18/02/2564 - 16:20:38
840 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 08/02/2564 - 17:54:16
841 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD) -
842 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) -
843 1080 ลำพูน (HD) 11/02/2564 - 21:41:19
844 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บ.เพชรบุรี-ฮีโม) 26/02/2564 - 18:03:56
845 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 17/02/2564 - 15:13:00
846 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2 ) -
847 1084 ราชธานี (ไตเทียม 2) (บ.อยุธยาไตเทียม จำกัด) 12/02/2564 - 11:27:26
848 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคทีเมดิคอล เซอร์วิส 29/07/2564 - 16:58:47
849 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) -
850 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 06/02/2564 - 17:24:21
851 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 13/02/2564 - 18:58:47
852 1089 รพ.สันป่าตอง (บ.ฟริซิเนียส) หน่วยไตเทียม 3 12/02/2564 - 08:29:09
853 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/01/2564 - 15:54:20
854 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 10/02/2564 - 13:33:20
855 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 07/07/2564 - 17:31:22
856 1093 รพ.สนามชัย (บ.กรุงเทพฮีโมแคร์ จำกัด) 21/11/2563 - 12:44:43
857 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (หน่วยไตเทียม 2 )บ.อีออนเมด 10/02/2564 - 17:47:24
858 1095 รพ.ทุ่งสง (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 13/02/2564 - 15:03:31
859 1096 รพ.บัวใหญ่ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด -
860 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 29/03/2564 - 19:56:47
861 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 22/02/2564 - 13:22:21
862 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 05/02/2564 - 12:57:23
863 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 08/02/2564 - 09:20:10
864 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 02/03/2564 - 13:28:49
865 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 12/02/2564 - 18:21:12
866 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 27/01/2564 - 14:07:34
867 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 30/01/2564 - 17:34:13
868 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD) -
869 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 17/02/2564 - 14:56:19
870 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/07/2564 - 08:35:53
871 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 11/03/2564 - 16:16:55
872 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/07/2564 - 16:14:31
873 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บ.รีนีล ลิงค์ จำกัด) 12/02/2564 - 18:00:28
874 1111 พระจอมเกล้า (PD) -
875 1112 รพ.กบินทร์บุรี 18/07/2564 - 08:52:00
876 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บ.เคที เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 10/02/2564 - 18:59:39
877 1114 รพ.บางบ่อ (บ.บี แอนด์ เอส ไตเทียม จำกัด) 10/03/2564 - 12:57:30
878 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10/09/2563 - 14:38:34
879 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 29/05/2564 - 11:42:39
880 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 06/02/2564 - 16:23:14
881 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 08/06/2564 - 17:58:26
882 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 18/02/2564 - 11:17:29
883 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 04/07/2564 - 09:10:04
884 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 05/02/2564 - 15:16:35
885 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9 ) 28/01/2564 - 11:29:52
886 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง 27/01/2564 - 08:06:39
887 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 28/01/2564 - 11:11:10
888 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส (เชียงใหม่) 16/02/2564 - 14:11:50
889 1126 บ้านฉาง -
890 1127 หนองคาย (PD) -
891 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ไตเทียม 2) บ.อิออนเมด จำกัด 09/04/2564 - 14:39:07
892 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 03/02/2564 - 18:31:21
893 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 02/07/2564 - 17:28:41
894 1131 รพ.เกาะคา (บ.เนฟโฟร พลัส จำกัด) 23/05/2564 - 11:14:18
895 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บ.นำชัย เมดิแคร์ จำกัด) 13/02/2564 - 12:08:38
896 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD) -
897 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 10/03/2564 - 15:29:05
898 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 23/02/2564 - 13:30:11
899 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 25/01/2564 - 16:56:39
900 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 26/01/2564 - 09:05:37
901 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/03/2564 - 13:19:08
902 1139 ชัยบาดาล (หน่วยไตเทียม 2) บ.เจริญวัตร จำกัด 22/03/2564 - 16:19:42
903 1140 นครพิงค์ (PD) 02/04/2564 - 12:45:43
904 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2) 27/02/2564 - 15:31:12
905 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 31/07/2564 - 19:25:59
906 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 13/02/2564 - 18:19:27
907 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 17/05/2564 - 13:32:37
908 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 11/05/2564 - 18:17:56
909 1146 รพ.นครคริสเตียน (บ.ไตรมิตรไตเทียม) 14/07/2564 - 16:28:13
910 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บ.nephromed) 02/02/2564 - 10:27:56
911 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก -
912 1149 รพ.สตึก (บ.อีออนเมด จำกัด) 10/03/2564 - 14:00:35
913 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2) 21/07/2564 - 13:08:34
914 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 14/06/2564 - 08:30:21
915 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ดาวิต้า เมดิคอล -
916 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บ.เคแน๊ปโคแคร์ จำกัด) 13/02/2564 - 20:56:50
917 1154 รพ.โคกโพธิ์ (บ.ฮีโมเฟริส์ จำกัด) 01/09/2563 - 15:13:51
918 1155 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 09/06/2564 - 15:21:13
919 1156 แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตน์โรคไต ชั้น3 06/07/2564 - 10:26:16
920 1157 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมพยัคฆ์ 30/01/2564 - 12:37:14
921 1158 จันทรุเบกษา พอ. 09/02/2564 - 14:19:36
922 1159 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/01/2564 - 17:21:15
923 1160 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (PD) 17/03/2564 - 16:25:48
924 1161 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ. เก่า) บ.อิออนเมด จำกัด 24/02/2564 - 15:19:23
925 1162 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (HD) 05/02/2564 - 10:20:06
926 1163 ตรัง (PD) 31/03/2564 - 18:14:45
927 1164 เกษมวัฒนาคลีนิกเวชกรรม 29/05/2564 - 11:51:07
928 1165 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (บ.สัตหีบไตเทียม จำกัด) 24/04/2564 - 19:04:32
929 1166 มลิวรรณไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 03/06/2564 - 15:34:20
930 1167 แก่นคูณไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 29/07/2564 - 14:05:25
931 1168 รพ.เชียงรายอินเตอร์ (บ.อีออนเมด จำกัด) 27/07/2564 - 09:39:42
932 1169 ภูมิเวทคลินิกเวชกรรม 11/06/2564 - 10:28:34
933 1170 พหล 62 คลินิกเวชกรรม 20/03/2564 - 01:58:26
934 1171 รพ.แก้งคร้อ 25/07/2564 - 08:04:28
935 1172 โรงพยาบาลดงหลวง 26/07/2564 - 12:07:54
936 1173 รพ.ศรีสงคราม (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 15/02/2564 - 18:02:20
937 1174 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 19/01/2564 - 13:21:35
938 1175 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส(บางพูนเมดิคัล ไตเทียม) 04/08/2564 - 13:41:32
939 1176 กาฬสินธุ์ (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 04/07/2564 - 17:43:32
940 1177 คลินิกเวชกรรมนิรันดร์ 24/06/2564 - 10:44:26
941 1178 รพ.ยโสธร (บ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 18/02/2564 - 17:38:21
942 1179 ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต คู่เมืองกระบี่ 04/08/2564 - 14:55:38
943 1180 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมวชิรเวช 10/02/2564 - 13:24:25
944 1181 รัตนเวช 22 ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น4 09/04/2564 - 17:16:31
945 1182 สกลมงคลคลีนิกเวชกรรม 07/04/2564 - 11:01:59
946 1183 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (หน่วยไตเทียม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) บ.อิออนเมด จำกัด 30/06/2564 - 15:39:24
947 1184 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ 14/02/2564 - 22:01:48
948 1185 รพ.กันทรลักษ์ (หน่วยไตเทียม 2) 19/02/2564 - 15:07:49
949 1186 รพ.อินทร์บุรี (หน่วยไตเทียม อาคาร ภปร.1) -
950 1187 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม (สมุทรสาคร 2) (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 05/02/2564 - 10:28:17
951 1188 เมดิแคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
952 1189 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (บ.อิออนเมด จำกัด) 07/06/2564 - 16:00:41
953 1190 ตะกั่วป่าคลินิกเวชกรรม 15/02/2564 - 19:53:08
954 1191 ธนาวุฒิคลินิกเวชกรรม -
955 1192 บ้านโพธิ์ (หน่วยไตเทียม 2) บ.บี แอนด์ เอสไตเทียม จำกัด 25/06/2564 - 12:20:36
956 1193 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 2 (สถานที่ 2) 12/05/2564 - 10:29:59
957 1194 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (PD) 09/02/2564 - 17:59:21
958 1195 เจริญสุขคลินิกเวชกรรม -
959 1196 รพ.ธนบุรี อู่ทอง (บ.แฮปปิเนส ฟอร์ ออล จำกัด) -
960 1197 ท่าแซะคลินิกเวชกรรม -
961 1198 สมุทรปราการ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 03/08/2564 - 18:26:15
962 1199 คลองด่านไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคไต -
963 1200 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนราตรี 10/06/2564 - 10:01:08
964 1201 บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต หน่วยที่2 24/05/2564 - 13:48:37
965 1202 สะพานปทุมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม -
966 1203 รพ.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บ.พญาไท ฮีโมเทค จำกัด) -
967 1204 รพ.ครบุรี (บ.อิออน เมด จำกัด) -
968 1205 บีบราวน์สายธาราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/05/2564 - 09:29:31
969 1206 รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 07/06/2564 - 12:08:32
970 1207 หน่วยไตเทียม คลินิกเวชกรรมเปาโล (บ.โชคชัยรักษา จำกัด) -
971 1208 คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์แพทย์ถิรพล -
972 1209 รพ.พิมาย (บ.อีออนเมด จำกัด) -
973 1210 รพ.พริ๊นซ์ ศรีสะเกษ (หจก.ศรีสะเกษเมดิแคร์) -
974 1211 รพ.วิมุต 19/04/2564 - 14:23:30
975 1212 ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (บ.เนพโฟรเมด) -
976 1213 คลินิกเวชกรรมภูงา -
977 1214 รพ.ระนอง (PD) -
978 1215 ปุณธดาคลินิกเวชกรรม (บ.ปุณธดาไตเทียม จำกัด) -
979 1216 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) -
980 1217 บางพลีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
981 1218 นิคมคำสร้อย -
982 1219 รพ.หัวหิน หน่วยไตเทียม 2 (บ.บีแอนด์ เอส ไตเทียม) -
983 1220 รพ.ขลุง -
984 1221 รพ.บางปะกง (บ.มิตรภาพเอชดี จำกัด) -
985 1222 รพ.บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตบ.สุทธิชัยไตเทียม) -
986 1223 รพ.อินทรารัตน์ -
987 1224 นิตโยคลินิกเวชกรรม -
988 1225 คิดนี่เซ่นส์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
989 1226 เซนต์เมรี่ หน่วยไตเทียม 2 (บ.สุระฮีโม จำกัด) -
990 1227 เทียนฟ้าประชาการุณย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
991 1228 รพ.สีคิ้ว (บ.บางโพ ฮีโม จำกัด) -