โปรแกรม TRT SYSTEM Version 3.3.1.0

ดาวน์โหลด

โปรแกรม TRTSystem เวอร์ชั่น 3.3.1.0

รายละเอียด เพิ่มเติม โปรแกรม TRTSystem เวอร์ชั่น 3.3.1.0

+ 1. เมนู เข้าสู่ระบบ
+ 1.1 เพิ่มฟังก์ชั่น การตรวจสอบ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับ การตรวจสอบ เวอร์ชั่นโปรแกรม หรือ อัพเดท Patch ข้อมูลต่างๆลงฐานข้อมูล
+ 1.1.1 ถ้าไม่เชื่อมต่อ โปรแกรมจะไม่ยอมให้ เข้าทำงานเมนูใดๆ
+ 1.1.2 ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ ตรวจสอบ
+ 1.1.2.1 Version โปรแกรมใหม่หรือไม่
+ 1.1.2.1.1 โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ แจ้งอัพเดท
+ 1.1.2.1.2 มีโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ แต่ไม่อัพเดท ทำงานต่อไม่ได้
+ 1.1.2.2 Patch ใหม่หรือไม่
+ 1.1.2.2.1 กรณีมี Patch ใหม่ แจ้งอัพเดท Patch
+ 1.1.2.2.1.1 ถ้ายินยอม อัพเดท Patch จนเสร็จ หลังจากนั้น เข้าหน้าจอ ล็อกอิน เพื่อพร้อมทำงานต่อไป
+ 1.1.2.2.1.2 ถ้าไม่ยินยอม ทำงานต่อไม่ได้
+ 1.1.2.2.2 กรณีตรวจสอบ Patch เวอร์ชั่นเท่ากัน ระหว่าง Server กับ Client เข้าหน้าจอ ล็อกอิน เพื่อพร้อมทำงานต่อไป
+ 1.1.3 หลังจากนั้น ทำงานตามปกติ

 

+ 2. ศูนย์ไต
+ 2.1 ปรับปรุงปฎิทิน ให้สามารถระบุปี พ.ศ. ตามต้องการ
+ 2.2 ข้อ 47 แถวข้อมูล ชื่อ, นามสกุล กรอง TAB ในข้อมูล
+ 2.3 ข้อ 82 ปรับปรุงการลงข้อมูล
+ 2.4 ข้อ 82 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 2.5 ปรับปรุงการบันทึก ข้อมูลศูนย์ไตเทียม
+ 2.6 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ รายละเอียดบุคลากร, ผลการตรวจคุณภาพน้ำ, บันทึกกิจกรรม ตรต.
+ 2.7 ปรับปรุงการแสดง รายละเอียดผลตรวจคุณภาพน้ำ
+ 2.8 ปรับปรุงการแสดง รายงานศูนย์ไต, รายละเอียดผลตรวจคุณภาพน้ำ

 

+ 3. ข้อมูลผู้ป่วย (Patient)
+ 3.1 ปรับปรุงปฎิทิน ให้สามารถระบุปี พ.ศ. ตามต้องการ
+ 3.2 Patient Gen. Info.
+ 3.2.1 ข้อ 106.name กรอง TAB ในข้อมูล
+ 3.2.2 ข้อ 107.surname กรอง TAB ในข้อมูล
+ 3.2.3 การคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) ตรวจสอบ
+ 3.2.3.1 การลงข้อมูล 127 ส่วนสูง(ซม.) แจ้งเตือน ต้องอยู่ระหว่าง 40 – 250 ซม. ยินยอมคำนวณ BMI
+ 2.2.3.2 การลงข้อมูล 128 น้ำหนัก(กก.) แจ้งเตือน ต้องอยู่ระหว่าง 10 – 300 กก. ยินยอมคำนวณ BMI
+ 3.2.4 บันทึก ส่วนสูง(ซม.) และ น้ำหนัก(กก.) นอกข่วงที่กำหนด
+ 3.3 Patient Diag. Info.
+ 3.3.1 แก้ไขบัก ตารางข้อมูล 143. Co-Morbid (โรคหรือความผิดปกติที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย) กรณีแถวข้อมูลว่าง, ข้อมูล 0-โปรดระบุ ไม่บันทึก
+ 3.3.2 แก้ไขบัก ตารางข้อมูล 143. Co-Morbid (โรคหรือความผิดปกติที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย) กรณีแถวข้อมูลว่าง, ข้อมูล 0-โปรดระบุ ไม่นำมา คำนวณ CCI SCORE
+ 3.3.3 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 143.Co-Morbid
+ 3.4 Vascular Access
+ 3.4.1 ข้อ 202 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.4.2 ข้อ 202 ปรับปรุงการลงข้อมูล
+ 3.4.3 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 202
+ 3.5 HD Prescription
+ 3.5.1 ข้อ 213 รายการ HD Prescription ปรับพื้นที่ การแสดง เริ่มต้น 5 แถว ตาราง
+ 3.5.2 ข้อ 213 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.5.3 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 213
+ 3.6 HD Adequacy
+ 3.6.1 ข้อ 225 รายการ HD Adequacy ปรับพื้นที่ การแสดง เริ่มต้น 5 แถว ตาราง
+ 3.6.2 ข้อ 225 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.6.3 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 225
+ 3.7 Tenckhoff Catheter
+ 3.7.1 ข้อ 302 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.7.2 ข้อ 302 ปรับปรุงการลงข้อมูล
+ 3.7.3 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 302
+ 3.8 PD Prescription
+ 3.8.1 ข้อ 323 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.8.2 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 323
+ 3.9 PET Test
+ 3.9.1 ข้อ 340 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.9.2 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 340
+ 3.10 Peritonities
+ 3.10.1 ข้อ 353 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.10.2 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 353
+ 3.11 PD Adequacy
+ 3.11.1 ข้อ 378 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.11.2 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 378
+ 3.12 Laboratory
+ 3.12.1 ข้อ 434 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.12.2 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 434
+ 3.13 Treatment
+ 3.12.1 ข้อ 512 ปรับตาราง การรับข้อมูล วัคซีน
+ 3.13.2 ฐานข้อมูล PTTreatVaccines
+ 3.13.2.1 เพิ่มคอลัมน์ VaccineBrandID ขนาด 3 ตัวอักษร
+ 3.13.2.2 เพิ่มคอลัมน์ OtherVaccineBrandID ขนาด 255 ตัวอักษร
+ 3.13.2.3 เพิ่มคอลัมน์ VaccineNo ขนาด 3 ตัวอักษร
+ 3.13.2.4 เพิ่มคอลัมน์ VaccineStatus ขนาด 3 ตัวอักษร
+ 3.13.3 ฐานข้อมูล PTVaccines
+ 3.13.3.1 ยกเลิก PK ของ VaccineID
+ 3.13.3.2 เพิ่มคอลัมน์ VaccID ประเภท ตัวเลข (เป็น PK ใหม่)
+ 3.13.3.3 เพิ่มคอลัมน์ VaccineBrandID ประเภท ตัวเลข
+ 3.13.3.4 เพิ่มคอลัมน์ VaccineBrandName ขนาด 255 ตัวอักษร
+ 3.13.3.5 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 1 Influenza, 0 โปรดระบุ
+ 3.13.3.6 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 1 Influenza, 254 ไม่ทราบ
+ 3.13.3.7 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 1 Influenza, 255 Other
+ 3.13.3.8 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 2 Pneumococcal, 0 โปรดระบุ
+ 3.13.3.9 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 2 Pneumococcal, 254 ไม่ทราบ
+ 3.13.3.10 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 2 Pneumococcal, 255 Other
+ 3.13.3.11 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 3 Hepatitis B, 0 โปรดระบุ
+ 3.13.3.12 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 3 Hepatitis B, 254 ไม่ทราบ
+ 3.13.3.13 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 3 Hepatitis B, 255 Other
+ 3.13.3.14 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 0 โปรดระบุ
+ 3.13.3.15 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 1 Sinovac
+ 3.13.3.16 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 2 AstraZeneca
+ 3.13.3.17 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 3 Pfizer-BioNTech
+ 3.13.3.18 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 4 Moderna
+ 3.13.3.19 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 5 Johnson & Johnson
+ 3.13.3.20 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 6 Sinopharm
+ 3.13.3.21 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 7 Sputnik-V
+ 3.13.3.22 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 8 Novavax
+ 3.13.3.23 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 254 ไม่ทราบ
+ 3.13.3.24 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 4 Covid-19, 255 Other
+ 3.13.3.25 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 255 Other, 0 โปรดระบุ
+ 3.13.3.26 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 255 Other, 254 ไม่ทราบ
+ 3.13.3.27 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 255 Other, 255 Other
+ 3.13.4 แก้ไขการโหลดข้อมูล Treatment Vaccine
+ 3.13.5 แก้ไขการบันทึกข้อมูล Treatment Vaccine
+ 3.13.6 ข้อ 503 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.13.7 ข้อ 503 ปรับปรุงการลงข้อมูล
+ 3.13.8 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 503
+ 3.13.9 ข้อ 505 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.13.10 ข้อ 505 ปรับปรุงการลงข้อมูล
+ 3.13.11 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 505
+ 3.13.12 ข้อ 507 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.13.13 ข้อ 507 ปรับปรุงการลงข้อมูล
+ 3.13.14 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 507
+ 3.13.15 ข้อ 512 ปรับปรุงการแสดงข้อมูล เรียงลำดับตามวันที่ จากวันที่ล่าสุด อยู่แถวบนสุด
+ 3.13.16 ข้อ 512 ปรับปรุงการลงข้อมูล
+ 3.13.17 เพิ่มเติมการแสดง แถวข้อมูล / แถวข้อมูลทั้งหมด ที่ ข้อ 512
+ 3.14 Outcome
+ 3.14.1 เพิ่มข้อมูลตัวเลือกค่า 3 CANCEL ที่ข้อ 602. ใน 6 เดือนที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการรักษาหรือไม่
+ 3.14.2 ปรับเงื่อนไขข้อ 602. ใน 6 เดือนที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการรักษา
+ 3.14.2.1 กรณีข้อ 602. เลือกค่า 3 CANCEL เมื่อทำการบันทึก เท่ากับยกเลิกการบันทึก ข้อ 602. การเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการรักษา ของบันทีกครั้งก่อน
+ 3.14.3 แก้ไขการโหลดข้อมูล Outcome
+ 3.14.4 แก้ไขการบันทึกข้อมูล Outcome
+ 3.14.5 ปรับปรุงการแสดงสถานะการบันทึก Outcome ให้สอดคล้องกับ กรณีข้อ 602. เมื่อเลือกค่า YES, NO, CANCEL
+ 3.15 การพิมพ์
+3.15.1 แก้ไขการพิมพ์ กรณีไม่แสดง เลขที่เอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน
+3.15.2 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง Tenckhoff Catheter
+3.15.3 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง PD Prescription
+3.15.4 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง PET Test
+3.15.5 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง Peritonitis
+3.15.6 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง PD Adequacy
+3.15.7 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง Vascular Access
+3.15.8 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง HD Prescription
+3.15.9 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง HD Adequacy
+3.15.10 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง ผลตรวจแลป
+3.15.11 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง Vaccination กรณี HD
+3.15.12 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง รายการ ESA กรณี PD
+3.15.13 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง รายการ IV IRON กรณี PD
+3.15.14 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง รายการ Vitamin D กรณี PD
+3.15.15 ปรับปรุง การแสดงรายงานก่อนพิมพ์ ของ ตาราง Vaccination กรณี PD

 

+ 4. รายงาน
+ 4.1 ปรับปรุงปฎิทิน ให้สามารถระบุปี พ.ศ. ตามต้องการ
+ 4.2 แก้ไข กรณีเลือก วันที่ในปฎิทิน ให้สามารถ ระบุใส่ ช่องข้อความ ได้ถูกต้อง
+ 4.3 รายชื่อผู้ป่วยทั้งหมดภายในศูนย์และสถานะการรักษา
+ 4.3.1 เพิ่มเติม เลือกปีที่ต้องการพิมพ์ ตามรหัสปีผู้ป่วยที่ลงทะเบียน
+ 4.4 รายงานข้อมูลศูนย์
+ 4.4.1 แก้ไข การแสดงจำนวน ข้อมูลบุคลากร ให้ถูกต้อง
+ 4.4.2 แก้ไข การแสดงปี ของ ความถี่ในการตรวจคุณภาพน้ำ ให้ถูกต้อง
+ 4.4.3 แก้ไข การแสดง วันที่ตรวจ เป็น ปี พ.ศ. สำหรับ รายละเอียด ผลตรวจคุณภาพน้ำ
+ 4.5 ส่งออกข้อมูล
+ 4.5.1 ข้อมูลผู้ป่วยภายในศูนย์
+ 4.5.1.1 เพิ่มเติมข้อมูลส่งออก Vaccine สำหรับ ผู้ป่วย HD
+ 4.5.1.2 เพิ่มเติมข้อมูลส่งออก Vaccine สำหรับ ผู้ป่วย PD
+ 4.5.2 ข้อมูล HD Unit – ข้อมูล Quality KPI
+ 4.5.2.1 แก้ไข การส่งออก QKPI_5, QKPI_6
+ 4.5.3 ยกเลิก การตรวจสอบลบไฟล์
+ 4.5.4 สร้างไฟล์ที่ส่งออก ชื่อ ตามด้วย YYYYMMDDHHmmss

 

+ 5. การจัดการข้อมูล
+ 5.1 ส่งข้อมูลไปยัง Server
+ 5.1.1 เพิ่มข้อความการสรุปผลการส่งข้อมูล ว่า ส่งจากโปรแกรม TRTSystem เวอร์ชั่นอะไร
+ 5.1.2 เพิ่มการตรวจสอบ TRTSystem เวอร์ชั่น ที่ Web Service ของเซริฟเวอร์ ยินยอมรับข้อมูล

 

+ 6. ช่วยเหลือ
+ 6.1 เกี่ยวกับ
+ 6.1.1 เพิ่มแถวข้อมูล แสดงผล สถานะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
+ 6.1.2 เพิ่มลิงค์การเรียกไปยังโฟลเดอร์โปรแกรม