รายงานศูนย์


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 04/02/2566 18:56:18 เปิดให้บริการทั้งหมด 922 ศูนย์

ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 0001 ผาติเวชไตเทียม
2 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ร.พ. สงฆ์ 07/02/2563 – 16:10:40
3 0003 กรุงเทพ 14/01/2563 – 10:59:07
4 0004 กลาง 12/02/2563 – 14:26:04
5 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 17/02/2563 – 13:44:16
6 0007 เซนต์หลุยส์ 03/02/2564 – 15:25:41
7 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 14/02/2563 – 16:19:18
8 0010 ตำรวจ 13/02/2563 – 10:35:23
9 0011 ทหารผ่านศึก 27/12/2562 – 16:50:01
10 0012 เทพธารินทร์ 19/03/2563 – 10:42:31
11 0013 ธนบุรี 1 13/02/2564 – 14:20:10
12 0014 นครธน 21/02/2562 – 10:18:29
13 0015 นพรัตนราชธานี 17/03/2563 – 13:36:43
14 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 23/01/2563 – 13:18:46
15 0017 เปาโลเมโมเรียล 07/07/2563 – 16:04:05
16 0018 พญาไท 1 10/02/2563 – 12:56:25
17 0019 พญาไท 2 11/02/2564 – 16:12:50
18 0020 พญาไท 3 28/01/2563 – 11:15:19
19 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 17/05/2562 – 15:03:17
20 0023 พระรามเก้า 10/02/2563 – 13:09:46
21 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 14/02/2563 – 14:15:25
22 0026 ศิครินทร์ 01/02/2564 – 13:25:38
23 0027 เปาโลเกษตร 16/03/2563 – 09:34:15
24 0028 ยันฮี 26/12/2562 – 17:50:39
25 0029 รามคำแหง 26/06/2563 – 21:21:29
26 0030 รามาธิบดี 14/01/2563 – 20:49:44
27 0031 ลาดพร้าว 09/07/2563 – 09:44:53
28 0032 เลิดสิน 20/02/2562 – 15:43:41
29 0033 วิชัยยุทธ 25/06/2563 – 13:10:40
30 0034 วิภาวดี 21/01/2563 – 14:49:37
31 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 29/04/2563 – 08:44:02
32 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 12/02/2563 – 15:55:08
33 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 18/06/2563 – 07:45:19
34 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 13/02/2564 – 18:47:40
35 0039 หัวเฉียว 04/09/2563 – 09:55:55
36 0040 บำรุงราษฎร์ 13/02/2563 – 13:23:55
37 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 11/02/2563 – 10:47:46
38 0042 เจ้าพระยายมราช 08/02/2564 – 15:15:55
39 0043 บ้านหมี่ 12/03/2563 – 11:34:57
40 0044 ราชธานี 24/01/2563 – 16:24:13
41 0045 ศุภมิตร 10/03/2563 – 20:37:37
42 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 14/02/2563 – 17:16:36
43 0047 สระบุรี 13/07/2563 – 13:59:50
44 0048 อานันทมหิดล 10/03/2563 – 10:46:21
45 0049 บ้านโป่ง 30/01/2564 – 15:56:54
46 0050 มะการักษ์ 14/02/2563 – 11:08:15
47 0051 ราชบุรี 27/01/2563 – 10:51:26
48 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 13/02/2563 – 16:11:35
49 0056 พญาไท ศรีราชา 09/02/2563 – 21:18:46
50 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 29/06/2563 – 11:38:10
51 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 11/01/2563 – 15:38:15
52 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 26/01/2564 – 10:15:20
53 0060 สมิติเวช ศรีราชา 17/02/2563 – 08:49:26
54 0061 สิริเวช 27/09/2563 – 21:04:55
55 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 11/12/2563 – 14:32:05
56 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 13/02/2563 – 09:35:28
57 0064 นครินทร์ 02/02/2564 – 13:29:34
58 0065 ราษฎร์ยินดี 17/02/2563 – 15:00:21
59 0066 วชิระภูเก็ต 27/06/2563 – 15:28:18
60 0067 วิรัชศิลป์ 21/02/2563 – 11:15:24
61 0068 สงขลานครินทร์ 12/02/2563 – 09:34:51
62 0069 สิริโรจน์ 23/03/2562 – 15:35:49
63 0070 สุราษฎร์ธานี 13/02/2563 – 18:57:53
64 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 13/02/2562 – 07:37:13
65 0072 นนทเวช 22/05/2563 – 13:55:40
66 0073 ปทุมธานี 15/02/2564 – 18:26:11
67 0074 บำราศนราดูร 20/02/2563 – 16:47:52
68 0075 ปทุมเวชรังสิต 20/02/2564 – 13:03:45
69 0076 พระนั่งเกล้า 09/02/2563 – 14:57:16
70 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 14/02/2563 – 14:48:57
71 0078 สำโรงการแพทย์ 27/01/2563 – 14:14:31
72 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 11/02/2563 – 13:58:59
73 0081 ค่ายจิรประวัติ 13/02/2563 – 11:02:24
74 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 17/06/2563 – 15:19:14
75 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 12/02/2562 – 07:47:34
76 0084 เชียงใหม่ ราม 13/02/2563 – 09:55:20
77 0085 พิษณุเวช 21/09/2563 – 18:04:22
78 0086 แพร่-ราม 04/07/2563 – 19:46:47
79 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 12/02/2564 – 15:26:20
80 0088 แม่สอด 10/02/2563 – 15:19:57
81 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 30/01/2563 – 09:14:55
82 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 23/06/2563 – 14:38:28
83 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 01/03/2563 – 21:49:27
84 0093 อุตรดิตถ์ 14/08/2563 – 16:13:13
85 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 13/02/2563 – 13:30:13
86 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/06/2563 – 09:45:01
87 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 30/01/2563 – 16:41:27
88 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 23/06/2563 – 15:59:38
89 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 06/01/2563 – 17:29:22
90 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 03/03/2563 – 14:36:00
91 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 13/02/2563 – 14:11:36
92 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 27/10/2563 – 09:08:13
93 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 10/04/2563 – 16:01:13
94 0103 หนองคาย 22/03/2562 – 10:03:31
95 0104 อุดรธานี 22/07/2563 – 21:34:11
96 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 11/07/2563 – 17:14:45
97 0106 เอกอุดร 14/02/2563 – 14:05:28
98 0107 ป.แพทย์ 15/02/2563 – 13:08:53
99 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์)
100 0109 บางปะกอก 1 12/02/2563 – 20:43:05
101 0110 ไทยนครินทร์ 25/01/2563 – 15:39:43
102 0111 ชลบุรี 12/02/2563 – 17:25:11
103 0112 พระนารายณ์มหาราช 09/04/2563 – 15:45:08
104 0113 จุฬาลงกรณ์ 12/02/2563 – 16:00:30
105 0114 เปาโลเมโมเรียลนวมินทร์ 07/02/2563 – 18:40:09
106 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 06/02/2564 – 14:11:38
107 0116 คลองตัน 19/02/2563 – 16:36:03
108 0117 พุทธชินราช 23/06/2563 – 18:20:30
109 0118 วชิรพยาบาล 31/03/2563 – 14:20:45
110 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 14/02/2563 – 11:53:24
111 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 04/02/2563 – 06:19:10
112 0121 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(ร.พ.มงกุฎวัฒนะ) 14/02/2563 – 16:42:13
113 0123 กรุงเทพคริสเตียน 13/03/2562 – 14:38:08
114 0124 พะเยา-ราม 03/03/2563 – 11:22:14
115 0125 มิตรภาพสามัคคี 11/02/2563 – 14:07:49
116 0126 อนันต์พัฒนา 2 15/02/2564 – 08:16:49
117 0127 เวชธานี 26/02/2563 – 15:06:02
118 0128 ราชวิถี 05/06/2563 – 08:36:52
119 0129 เอกชล 24/01/2563 – 16:31:13
120 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 24/02/2563 – 15:34:09
121 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 30/06/2563 – 13:28:43
122 0132 กรุงธน 1 11/08/2563 – 16:36:44
123 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 25/02/2563 – 14:53:08
124 0134 ดำเนินสะดวก 22/04/2563 – 15:20:28
125 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 05/03/2562 – 14:15:19
126 0136 ศาลายา 03/03/2563 – 10:17:02
127 0137 นครปฐม 09/02/2563 – 12:05:14
128 0138 แพทย์รังสิต 21/12/2563 – 18:21:03
129 0139 ลำปาง 04/04/2563 – 15:23:47
130 0140 แมคคอร์มิค 12/02/2563 – 16:07:38
131 0141 สมุทรสาคร 29/08/2563 – 09:58:16
132 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 07/02/2563 – 09:37:30
133 0143 เลย 24/02/2563 – 13:52:24
134 0144 ตรัง 20/07/2563 – 09:41:06
135 0145 กระบี่ 09/05/2563 – 15:08:50
136 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 09/11/2562 – 14:55:01
137 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 13/02/2563 – 19:30:23
138 0148 บุรีรัมย์ 27/10/2563 – 11:14:37
139 0149 พระพุทธบาท 07/04/2563 – 15:43:45
140 0150 บ.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 25/05/2563 – 09:30:14
141 0151 สินแพทย์ 05/02/2563 – 14:23:02
142 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 26/05/2563 – 15:08:06
143 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 08/01/2563 – 17:03:59
144 0154 ทักษิณ 26/01/2564 – 15:24:26
145 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 23/04/2563 – 15:23:40
146 0157 คามิลเลี่ยน 30/01/2563 – 14:59:14
147 0158 บางไผ่ 13/02/2562 – 09:05:33
148 0160 สุขุมวิท 07/05/2563 – 03:43:11
149 0161 ราษฎร์บูรณะ 01/07/2563 – 17:37:31
150 0162 ร.พ.ค่ายเม็งรายมหาราช 22/05/2563 – 08:36:07
151 0163 ศูนย์ไตเทียมชินเขต
152 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 22/05/2562 – 18:32:40
153 0169 คลีนิคบางชัน 03/02/2563 – 16:43:42
154 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 16/01/2563 – 07:05:24
155 0171 นวนคร 1 14/01/2562 – 11:16:21
156 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม)
157 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 15/03/2562 – 10:43:02
158 0175 ลำพูน 08/02/2563 – 06:52:56
159 0176 เพชรบูรณ์ 06/02/2563 – 10:57:17
160 0177 บางโพ 14/02/2563 – 17:19:32
161 0178 นครนายก 24/06/2563 – 15:48:32
162 0179 ศิริราช (กว 1)
163 0180 สุรินทร์ 16/03/2563 – 07:55:52
164 0181 ร.พ.เทพปัญญา 07/02/2563 – 08:58:41
165 0182 สันป่าตอง 14/02/2563 – 12:45:16
166 0183 เซนต์แมรี่ 07/02/2563 – 15:36:18
167 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 16/03/2563 – 16:44:59
168 0185 มหาสารคาม 19/04/2563 – 12:11:16
169 0186 ร้อยเอ็ด 18/10/2562 – 15:27:45
170 0187 โพธาราม 26/02/2563 – 14:55:45
171 0189 เมืองนารายณ์ 13/02/2563 – 18:19:52
172 0192 กรุงธน 2 12/02/2564 – 13:02:32
173 0193 มงกุฏระยอง 28/01/2563 – 09:17:05
174 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 06/11/2562 – 14:57:13
175 0196 อุทัยธานี 25/08/2563 – 15:50:09
176 0197 ตรัง รวมแพทย์ 06/07/2563 – 11:14:23
177 0198 ตะกั่วป่า 05/02/2563 – 15:48:28
178 0199 อินเตอร์เวชการ 24/02/2563 – 18:50:28
179 0200 ชุมพร 07/02/2563 – 10:54:51
180 0201 นครพนม 01/03/2563 – 10:29:16
181 0202 ค่ายธนะรัชต์ 08/09/2563 – 10:35:49
182 0203 หนองบัวลำภู 31/01/2562 – 10:25:17
183 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 15/09/2562 – 15:40:18
184 0205 วัฒนา หนองคาย 23/07/2563 – 17:13:49
185 0206 เบตง 14/02/2563 – 11:23:41
186 0207 วิภาราม 05/02/2563 – 19:46:05
187 0208 สงขลา 05/02/2564 – 17:34:30
188 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ 01/03/2563 – 21:55:33
189 0210 ประชารักษ์เวชการ 15/01/2563 – 08:59:44
190 0211 ค่ายอดิศร 12/02/2563 – 13:25:07
191 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 10/02/2564 – 14:49:16
192 0214 บ.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 23/05/2563 – 12:44:23
193 0215 สถานพยาบาลรัชดา – ท่าพระ 29/07/2563 – 07:00:48
194 0216 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต (ณ ร.พ.หริภุญชัย) 18/08/2563 – 09:43:34
195 0219 ศิริราช (กว 4)
196 0300 กรุงเทพ-จุรีเวช 20/03/2563 – 07:39:24
197 0301 กรุงเทพ-ตราด 02/12/2563 – 12:46:11
198 0302 กรุงเทพ-พัทยา 12/02/2563 – 16:23:17
199 0303 รวมชัยประชารักษ์ 14/01/2563 – 13:44:33
200 0304 กล้วยน้ำไท 1 23/09/2562 – 15:34:03
201 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.กาฬสินธุ์ 15/01/2563 – 20:00:32
202 0306 กำแพงเพชร
203 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 13/02/2563 – 10:52:33
204 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 18/01/2564 – 16:02:27
205 0309 ขอนแก่น 15/02/2563 – 09:19:36
206 0310 ขอนแก่น-ราม 24/09/2563 – 08:12:09
207 0311 บ.ไตรักษ์จำกัด ( ชั้น2 ร.พ.เขลางค์นครราม) 06/05/2563 – 13:42:32
208 0312 บ.ลำปรางไตเทียม (ณ ร.พ.เขลางค์นครราม) 25/06/2563 – 15:13:20
209 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 04/02/2563 – 12:30:04
210 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 10/06/2563 – 17:05:06
211 0315 ค่ายจักรพงษ์ 07/01/2564 – 16:37:09
212 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 05/04/2563 – 13:41:37
213 0317 โคราชเมโมเรียล 06/02/2563 – 09:38:14
214 0318 เจ้าพระยา 27/12/2562 – 14:06:14
215 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 19/02/2563 – 13:12:41
216 0320 เดอะโกลเดนเกท 18/04/2563 – 17:00:22
217 0321 ชลประทาน 21/02/2563 – 07:34:43
218 0323 ชัยนาท 06/01/2563 – 13:09:32
219 0324 ชัยภูมิ 20/05/2561 – 11:41:19
220 0326 เชียงคำ 03/01/2563 – 15:17:10
221 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 09/01/2563 – 12:44:01
222 0329 สิรินธร 25/02/2563 – 16:03:29
223 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 20/01/2563 – 12:06:21
224 0331 ตากสิน 13/02/2563 – 12:05:22
225 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 18/11/2562 – 17:15:27
226 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม 02/02/2562 – 17:09:38
227 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 13/02/2563 – 15:16:37
228 0335 นครพิงค์ 12/02/2563 – 09:36:13
229 0337 น่าน 20/02/2564 – 10:45:02
230 0340 บางมด 15/01/2563 – 12:29:03
231 0342 บ้านแพ้ว 05/01/2564 – 08:05:31
232 0343 ปลาปาก 11/02/2563 – 14:36:07
233 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 03/02/2564 – 18:19:52
234 0347 ปัตตานี 11/02/2563 – 10:50:17
235 0349 นพเก้า 31/07/2563 – 14:39:12
236 0351 ปิยะเวท 23/06/2563 – 15:18:26
237 0353 พรชัย 08/02/2564 – 17:04:58
238 0354 พระจอมเกล้า 10/01/2563 – 08:49:48
239 0356 พระนครศรีอยุธยา 03/01/2562 – 11:06:55
240 0359 พหลพลพยุหเสนา 15/02/2564 – 08:59:25
241 0360 พะเยา 15/02/2562 – 15:16:23
242 0361 พังงา 14/02/2563 – 10:40:44
243 0362 พัทลุง
244 0363 พิจิตร 08/05/2563 – 14:07:22
245 0364 เพชรรัชต์ 16/04/2563 – 06:31:17
246 0365 ค่ายภาณุรังษี 03/07/2563 – 14:36:50
247 0366 แพร่ 22/11/2561 – 00:21:42
248 0367 แวนแซนต์วูร์ด 08/07/2563 – 16:30:04
249 0368 มหาชัย 1 13/02/2563 – 17:01:30
250 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 17/07/2563 – 12:07:48
251 0370 มหาชัย 2 06/02/2563 – 01:35:53
252 0371 มหาราชนครราชสีมา 16/02/2563 – 12:35:55
253 0372 มิชชั่น 12/02/2562 – 10:33:57
254 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 01/12/2563 – 10:45:32
255 0374 ร.พ.มุกดาหาร 19/03/2563 – 13:57:44
256 0376 กรุงไทย 13/02/2563 – 16:41:14
257 0377 เมืองราช 08/02/2563 – 19:59:36
258 0378 ค่ายวชิราวุธ 21/05/2563 – 10:04:12
259 0379 เมืองเลยราม 22/06/2563 – 22:59:51
260 0381 ยโสธร 16/02/2563 – 16:00:21
261 0382 ยะลา 14/02/2563 – 13:28:18
262 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 01/02/2563 – 20:23:43
263 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 13/01/2563 – 15:13:37
264 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 23/10/2562 – 19:12:12
265 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 04/03/2562 – 15:34:07
266 0389 ระยอง 28/11/2562 – 13:53:40
267 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 15/02/2563 – 07:45:30
268 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 20/08/2563 – 14:29:38
269 0392 ราชพฤกษ์ 12/02/2563 – 15:49:07
270 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 10/04/2563 – 19:41:52
271 0396 ลานนา 03/06/2563 – 18:27:51
272 0397 หน่วยไตเทียมศิริเวช ลำพูน 12/02/2564 – 15:59:33
273 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 31/05/2563 – 17:50:02
274 0400 ศรีวิชัย 3 04/02/2563 – 17:31:10
275 0401 ศรีสังวาลย์ 13/09/2562 – 17:57:55
276 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 08/05/2563 – 15:20:39
277 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม
278 0404 โรงพยาบาลไทย อินเตอร์ มหาสารคาม 11/02/2562 – 11:14:18
279 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 28/03/2563 – 12:20:09
280 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 12/02/2563 – 16:42:58
281 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 22/01/2563 – 18:44:55
282 0409 ธนบุรี ชุมพร 13/02/2563 – 11:54:36
283 0410 สกลนคร 25/04/2562 – 14:47:41
284 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 04/06/2562 – 13:21:29
285 0412 สตูล 13/01/2563 – 16:28:57
286 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 16/12/2563 – 17:23:08
287 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 17/02/2563 – 23:36:58
288 0416 สมุทรปราการ 08/07/2562 – 13:42:53
289 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 08/02/2563 – 17:35:59
290 0418 ค่ายสุรสีห์ 24/03/2563 – 10:33:31
291 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 14/02/2563 – 07:05:15
292 0420 สุโขทัย 08/01/2563 – 11:31:13
293 0421 เสนา 20/07/2563 – 11:25:15
294 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 13/02/2563 – 14:47:48
295 0424 อ่างทอง 18/06/2563 – 11:34:54
296 0425 อำนาจเจริญ 25/03/2563 – 17:30:38
297 0426 สายไหม 12/02/2563 – 19:48:45
298 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 16/01/2563 – 20:19:09
299 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 12/02/2563 – 09:35:51
300 0430 คลีนิคล้างไต ขอนแก่น 06/07/2563 – 14:45:14
301 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 13/02/2563 – 09:10:04
302 0432 สุไหงโกลก 12/09/2562 – 16:55:13
303 0433 จอมทอง 13/02/2563 – 16:02:45
304 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 14/02/2563 – 15:13:40
305 0435 ทุ่งสง 17/03/2563 – 17:29:46
306 0436 รัตนเวช 2 17/02/2563 – 13:35:44
307 0437 จุฬารัตน์ 9 13/02/2564 – 14:02:29
308 0440 บางนาไตเทียม 31/01/2563 – 15:56:26
309 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 17/01/2563 – 18:17:04
310 0445 ซานคามิลโล 08/07/2563 – 17:16:25
311 0450 กรุงเทพ-ระยอง 22/06/2563 – 10:47:09
312 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 04/06/2563 – 08:46:34
313 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 18/01/2563 – 16:52:39
314 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 09/02/2564 – 11:26:43
315 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 14/02/2563 – 14:23:00
316 0462 บ.เอ็นแอนทีไตเทียมจำกัด ณ ค่ายสุริยพงษ์ 19/06/2563 – 10:33:56
317 0463 บ.ชัยนาทไตเทียม จำกัด 18/06/2563 – 10:31:20
318 0464 นาวีไตเทียม
319 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 02/02/2564 – 12:03:28
320 0466 ไตเทียมติวานนท์ 08/12/2563 – 12:24:40
321 0467 ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 23/07/2563 – 18:17:35
322 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
323 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 16/06/2563 – 15:03:58
324 0472 แม่จัน 19/05/2563 – 13:27:47
325 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 26/02/2563 – 14:50:10
326 0474 บ.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 10/06/2563 – 05:17:45
327 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 20/01/2564 – 13:28:11
328 0476 ซานเปาโล หัวหิน 15/02/2563 – 16:32:05
329 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 24/02/2563 – 17:32:31
330 0478 สุวรรณภูมิ 19/02/2563 – 10:30:50
331 0479 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช
332 0480 ศุภมิตรเสนา 12/02/2563 – 16:03:38
333 0481 บางนา 2 09/02/2564 – 15:32:33
334 0482 เอกชัย 04/02/2563 – 13:53:07
335 0483 มุกอินเตอร์ 30/01/2563 – 09:06:59
336 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 14/02/2563 – 16:21:17
337 0485 บางคล้า 12/05/2563 – 10:06:44
338 0486 สิโรรส 04/02/2563 – 09:13:25
339 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 01/06/2563 – 14:58:59
340 0488 กรุงเทพ-สมุย 06/01/2563 – 11:21:12
341 0489 แม่กลอง 2 15/02/2564 – 09:11:42
342 0490 ชัยภูมิ ราม 30/01/2563 – 22:29:42
343 0491 หลังสวน 30/07/2563 – 14:51:24
344 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 23/01/2563 – 18:55:10
345 0493 ท่าศาลา 03/02/2564 – 13:19:37
346 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 17/07/2563 – 12:25:49
347 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 11/02/2562 – 18:41:28
348 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 14/02/2563 – 14:58:44
349 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14/02/2563 – 07:05:43
350 0502 แพร่ คริสเตียน 11/03/2563 – 13:28:19
351 0504 พะวอ 15/02/2563 – 15:15:55
352 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 21/02/2563 – 15:17:40
353 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 07/04/2563 – 12:55:54
354 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 20/01/2564 – 11:29:07
355 0509 วังจันทร์ ระยอง 21/02/2563 – 11:58:31
356 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 20/06/2563 – 08:58:32
357 0511 บ้านบึง ชลบุรี 23/07/2563 – 12:08:39
358 0512 บุญญาเวช 10/08/2563 – 14:14:41
359 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 06/02/2563 – 21:01:52
360 0514 อ่างทองเวชการ 23/06/2563 – 13:00:02
361 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 26/02/2563 – 09:39:59
362 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 27/06/2563 – 09:17:09
363 0517 สิชล 15/02/2563 – 12:47:27
364 0518 พลับพลาไชย 29/02/2563 – 10:55:12
365 0519 บริษัท SMCD ไทยแลนด์จำกัด 01/10/2563 – 15:02:57
366 0521 ร.พ.พาน 15/02/2563 – 18:13:12
367 0522 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว 19/08/2563 – 13:16:27
368 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 06/05/2563 – 15:28:10
369 0524 ร.พ.หัวหิน 30/01/2563 – 12:18:40
370 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 20/02/2563 – 13:39:43
371 0526 ร.พ.นวมินทร์ 9 19/12/2562 – 17:43:31
372 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 17/06/2563 – 13:42:57
373 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 14/02/2563 – 10:55:15
374 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 11/02/2563 – 15:26:45
375 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 24/08/2563 – 09:11:26
376 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 31/07/2563 – 12:06:34
377 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 06/02/2563 – 13:37:38
378 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 10/11/2563 – 14:09:45
379 0538 ร.พ.เสลภูมิ 04/11/2563 – 10:16:01
380 0539 ร.พ.สมเด็จ 14/02/2563 – 16:06:16
381 0540 ร.พ.กมลาไสย 14/02/2563 – 11:33:19
382 0541 ร.พ.ศีขรภูมิ 24/02/2563 – 19:59:01
383 0542 ร.พ.บรบือ 18/11/2563 – 12:23:24
384 0543 รพ.นครพัฒน์ 10/02/2564 – 11:35:08
385 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 01/07/2563 – 06:46:11
386 0546 ปิยะรักษ์ 05/02/2563 – 12:13:44
387 0547 ร.พ.เซกา 07/02/2563 – 17:02:14
388 0548 รวมแพทย์กระบี่ 04/02/2563 – 15:35:48
389 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 23/08/2563 – 16:36:47
390 0550 บัวใหญ่ 29/10/2563 – 08:28:07
391 0551 ร.พ.สามพรานไร่ขิง 13/02/2563 – 13:21:27
392 0552 ร.พ.เขาวง 15/02/2563 – 18:51:35
393 0553 บึงกาฬ 05/06/2563 – 11:41:39
394 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 20/01/2563 – 10:17:46
395 0555 พิสัยเวช 20/01/2563 – 17:20:42
396 0556 วารินชำราบ 17/09/2563 – 09:53:41
397 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 21/02/2563 – 10:57:50
398 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 14/02/2563 – 13:07:06
399 0559 ตระการพืชผล 24/01/2563 – 17:04:28
400 0560 ศรีสงคราม 09/12/2563 – 11:36:34
401 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 15/02/2564 – 10:57:43
402 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 14/02/2563 – 19:15:45
403 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร
404 0565 ระโนด 28/12/2562 – 20:32:50
405 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 29/06/2563 – 08:37:47
406 0567 มเหสักข์ 12/07/2563 – 13:38:35
407 0568 สหเวช 22/02/2562 – 13:00:12
408 0569 ป่าซาง 30/04/2562 – 11:19:16
409 0570 ชัยอรุณเวชการ 24/06/2563 – 16:35:58
410 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 12/02/2564 – 13:19:08
411 0572 จุฬารัตน์ 1 31/05/2562 – 08:46:01
412 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 14/02/2563 – 17:37:24
413 0574 พนัสนิคม 17/01/2563 – 15:09:04
414 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 07/04/2563 – 11:18:04
415 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 15/06/2563 – 13:13:49
416 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) 28/12/2561 – 09:35:42
417 0578 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 11/10/2562 – 11:33:43
418 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 06/01/2563 – 10:36:32
419 0581 ศรีรัตนะ 13/01/2563 – 17:51:05
420 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 07/07/2563 – 08:39:02
421 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 31/10/2563 – 13:25:43
422 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 14/02/2563 – 02:08:32
423 0585 เกาะสมุย 26/02/2563 – 11:01:00
424 0586 คลินิกไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต
425 0587 มัญจาคีรี 15/01/2563 – 13:37:15
426 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 05/02/2563 – 17:19:41
427 0589 โคราชเมโมเรียล (ไตเทียมชั้น 4) 17/06/2563 – 17:38:45
428 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 21/05/2563 – 10:25:54
429 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 13/02/2563 – 14:53:39
430 0592 รพ.พล 15/02/2563 – 15:28:49
431 0593 วาปีปทุม 13/02/2563 – 15:25:53
432 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 06/02/2563 – 09:38:32
433 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 14/02/2563 – 10:24:28
434 0596 ค่ายวชิรปราการ 10/06/2563 – 13:11:24
435 0597 คำเขื่อนแก้ว 20/04/2563 – 17:40:29
436 0598 บ.ทำบุรัฐไตเทียม(รพ.ศรีวิชีย 1) 12/02/2564 – 16:00:45
437 0600 รพ.ฝาง 13/02/2563 – 14:53:38
438 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 01/05/2563 – 15:50:00
439 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 13/12/2562 – 12:58:19
440 0603 มูลนิธิโรคไตฯ ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล 13/01/2563 – 16:28:43
441 0604 นางรอง 13/02/2563 – 13:39:05
442 0605 บ.ฐปนไต (รพ.อำนาจเจริญ) 29/09/2563 – 09:41:14
443 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) 21/02/2563 – 10:54:00
444 0607 คลินิกไตเทียมวชิรบารการแพทย์ 20/12/2563 – 10:32:01
445 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 18/06/2563 – 13:29:42
446 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 15/01/2564 – 06:55:17
447 0625 โรงพยาบาลปง (PD)
448 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 12/02/2563 – 14:16:31
449 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD)
450 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง 19/07/2562 – 17:16:09
451 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 17/02/2563 – 14:15:00
452 0636 ยางตลาด 31/01/2563 – 12:27:15
453 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 06/01/2563 – 10:25:53
454 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 11/02/2563 – 10:54:51
455 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 31/03/2563 – 16:49:44
456 0640 โพยาบาลเพชรเกษม 2 12/02/2563 – 17:30:37
457 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 21/01/2563 – 11:14:16
458 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 06/06/2563 – 17:32:41
459 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 18/02/2563 – 11:23:44
460 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 01/03/2562 – 13:04:46
461 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 12/02/2564 – 11:20:42
462 0646 โรจนเวช
463 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 25/03/2563 – 15:17:06
464 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 10/08/2563 – 09:08:11
465 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 30/05/2563 – 16:57:27
466 0650 เบญจรมย์ 17/02/2563 – 16:37:10
467 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 19/02/2563 – 16:03:54
468 0652 แวงน้อย 14/02/2562 – 21:23:52
469 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 11/02/2563 – 15:48:01
470 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 31/01/2563 – 10:34:49
471 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 11/02/2563 – 07:50:30
472 0656 กันทรารมย์ 17/09/2563 – 17:16:06
473 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 23/06/2563 – 10:06:33
474 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2563 – 19:31:49
475 0659 ทรายมูล 18/09/2563 – 16:48:02
476 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 18/09/2562 – 15:32:22
477 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 13/02/2563 – 15:21:50
478 0662 เอกชนร่มเกล้า 28/02/2563 – 15:21:11
479 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 12/02/2564 – 07:32:08
480 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 22/06/2563 – 18:04:06
481 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 24/07/2563 – 11:07:42
482 0667 ปากช่องนานา (HD) 13/01/2563 – 10:27:17
483 0669 บ.คลีนิคสามัคคีไตเทียมจำกัด (รพ.สันป่าตอง) 05/02/2562 – 11:14:41
484 0672 พัทยาอินเตอร์ 11/01/2564 – 14:54:30
485 0673 คลีนิคเวชกรรมเมดแคร์ 23/06/2563 – 10:42:24
486 0674 รพ.ดอนตาล 08/04/2563 – 08:24:26
487 0691 รพ.บางพลี 15/02/2563 – 09:22:44
488 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 11/07/2563 – 10:34:06
489 0696 โรงพยาบาลบางกรวย(บ.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย จำกัด) 02/03/2563 – 11:46:16
490 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2)
491 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 25/12/2563 – 08:57:34
492 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 12/10/2563 – 16:39:20
493 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 10/02/2563 – 14:13:03
494 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 13/03/2563 – 15:19:05
495 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 14/01/2563 – 09:45:18
496 0707 โรงพยาบาลราชเวช 27/01/2563 – 15:19:39
497 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 25/06/2563 – 11:58:35
498 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์)
499 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 12/01/2564 – 17:16:57
500 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) 30/06/2563 – 11:23:17
501 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 13/02/2562 – 09:02:09
502 0713 เรณูนคร
503 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 03/02/2564 – 10:31:56
504 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 14/02/2563 – 10:02:49
505 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 17/02/2563 – 15:30:31
506 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 16/01/2563 – 13:25:47
507 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 08/03/2563 – 15:18:07
508 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 08/02/2563 – 11:30:00
509 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 14/02/2564 – 19:30:27
510 0722 ชุมพวง 19/10/2563 – 14:23:37
511 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 14/02/2563 – 16:54:22
512 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการไตเทียม) 22/06/2563 – 16:19:36
513 0725 ท่ายาง 22/07/2563 – 09:27:34
514 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 13/07/2563 – 09:26:58
515 0727 บ้านม่วง 20/10/2563 – 17:08:41
516 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 23/01/2564 – 18:07:25
517 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 13/02/2563 – 05:51:04
518 0731 กรุงเทพ หัวหิน 23/12/2563 – 15:40:05
519 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 06/06/2563 – 22:45:53
520 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) 09/09/2562 – 22:24:23
521 0734 ค่ายศรีพัชรินทร 22/02/2564 – 09:50:27
522 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 12/08/2563 – 19:29:36
523 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2563 – 16:32:53
524 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 17/08/2563 – 16:47:17
525 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 16/06/2563 – 09:28:51
526 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 09/05/2563 – 18:57:55
527 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) 18/02/2564 – 13:51:52
528 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 16/05/2563 – 17:51:37
529 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 06/05/2563 – 20:29:50
530 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 08/01/2564 – 10:02:44
531 0746 กันทรลักษ์ 24/01/2563 – 18:03:22
532 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 28/02/2563 – 13:35:55
533 0748 ศูนย์สุขภาพไต 20/02/2563 – 16:13:17
534 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 14/09/2562 – 12:43:04
535 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 13/02/2563 – 17:20:59
536 0751 ร้องกวาง 14/02/2563 – 14:10:07
537 0752 ควนขนุน 19/06/2563 – 14:42:11
538 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 26/11/2562 – 11:26:12
539 0754 แกลง 30/05/2562 – 15:09:17
540 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 22/01/2563 – 16:18:47
541 0757 ภูเขียว 17/01/2562 – 14:06:04
542 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 25/06/2563 – 11:48:19
543 0759 รพ.กระทุ่มแบน 04/01/2563 – 08:04:54
544 0760 ร่มฉัตร 17/04/2563 – 17:46:29
545 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2563 – 09:15:54
546 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) 27/12/2562 – 12:21:07
547 0764 สังขะ 09/01/2563 – 08:47:15
548 0765 เวชการุณรัศมิ์ 14/09/2562 – 11:15:38
549 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 30/07/2563 – 14:07:27
550 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 11/02/2563 – 09:12:58
551 0769 หนองกุงศรี 18/08/2563 – 11:00:08
552 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 06/02/2563 – 12:03:11
553 0772 ห้วยยอด 03/02/2564 – 15:17:25
554 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/11/2563 – 12:16:13
555 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 15/01/2564 – 17:40:23
556 0775 สุขผลินไตเทียม 18/08/2563 – 11:48:06
557 0776 โนนสัง 10/09/2563 – 12:36:26
558 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 07/07/2563 – 19:48:08
559 0778 ทรายมูล (PD)
560 0779 รุ่งรวีไตเทียม
561 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 14/02/2563 – 12:04:53
562 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล 09/02/2563 – 19:01:21
563 0784 พิมูลมังสาหาร 13/10/2563 – 10:17:08
564 0785 หัวตะพาน 17/02/2563 – 09:05:29
565 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 26/12/2562 – 18:54:52
566 0787 โรงพยาบาลบางนา5 29/01/2563 – 16:20:04
567 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 21/01/2564 – 09:51:02
568 0789 โพนทอง 29/02/2563 – 15:48:16
569 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 09/01/2563 – 14:08:47
570 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 15/02/2564 – 12:07:47
571 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 11/02/2563 – 16:23:38
572 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 28/08/2563 – 13:21:13
573 0795 หน่วยไตเทียม2 รพ.เพชรัชต์
574 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพินี 18/02/2564 – 14:02:19
575 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25/08/2563 – 14:21:17
576 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 27/01/2563 – 09:11:37
577 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 03/02/2564 – 09:11:31
578 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 02/07/2563 – 08:29:29
579 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 14/02/2563 – 09:18:13
580 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ 23/04/2562 – 14:50:20
581 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 25/02/2563 – 10:20:15
582 0805 คำชะอี 12/02/2562 – 10:31:08
583 0806 โรงพยาบาลลับแล 14/02/2563 – 13:17:45
584 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 23/01/2564 – 13:23:08
585 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 19/06/2563 – 13:18:33
586 0809 นางรอง (บ.บุรีวัตร) 12/08/2563 – 06:55:09
587 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บ.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 13/02/2564 – 15:07:17
588 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 11/03/2562 – 09:45:58
589 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล 17/05/2562 – 18:15:39
590 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 13/02/2563 – 10:52:52
591 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 22/01/2564 – 12:38:52
592 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 15/05/2563 – 16:59:13
593 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 24/06/2563 – 06:02:35
594 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 14/01/2563 – 14:50:48
595 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 15/01/2563 – 16:06:40
596 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 22/09/2563 – 08:11:12
597 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 06/08/2563 – 07:02:29
598 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 18/06/2563 – 15:39:01
599 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 20/10/2563 – 17:25:04
600 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 15/02/2563 – 16:29:33
601 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 02/07/2563 – 14:48:52
602 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 14/01/2563 – 18:41:13
603 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 31/07/2563 – 09:55:26
604 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 05/02/2564 – 14:36:51
605 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 28/08/2563 – 06:58:11
606 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 18/06/2563 – 07:08:38
607 0830 บ.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 05/06/2562 – 17:55:26
608 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 04/01/2563 – 08:50:02
609 0832 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช(หน่วยไตเทียม2) 11/02/2563 – 19:13:14
610 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 14/02/2562 – 09:18:02
611 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 03/07/2563 – 06:53:37
612 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 17/08/2563 – 18:07:38
613 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 18/06/2563 – 12:38:38
614 0837 สามชุก 18/02/2564 – 13:59:25
615 0838 ตระการพืชผล PD
616 0840 โรงพยาบาลละงู 21/02/2563 – 21:56:33
617 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 30/05/2563 – 18:36:28
618 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บ.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 13/02/2563 – 13:52:51
619 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 25/09/2563 – 10:10:14
620 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บ.บูรพาไบโอเทค จำกัด) 25/11/2562 – 07:02:08
621 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 12/02/2563 – 14:58:00
622 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 28/07/2563 – 20:58:23
623 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บ.เจริญกิจการแพทย์)
624 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 30/12/2563 – 14:45:37
625 0850 สังขะ (CAPD)
626 0851 เกษตรสมบูรณ์ 04/11/2563 – 08:11:23
627 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 12/02/2564 – 12:56:28
628 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 19/02/2563 – 16:04:21
629 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 23/05/2563 – 10:36:09
630 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 29/01/2564 – 13:53:24
631 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 15/08/2563 – 17:35:33
632 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 14/02/2564 – 10:55:33
633 0858 บ้านไผ่ 25/01/2563 – 11:25:19
634 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 12/12/2562 – 11:24:00
635 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 27/01/2563 – 11:36:06
636 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 13/02/2563 – 15:46:27
637 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 08/02/2563 – 09:15:11
638 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3(หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 20/06/2563 – 15:28:04
639 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 11/02/2563 – 09:05:38
640 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส 30/06/2563 – 17:01:10
641 0866 ห้วยยอด (PD) 24/01/2562 – 15:29:41
642 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 15/02/2564 – 16:10:21
643 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 08/03/2563 – 21:59:58
644 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 25/02/2563 – 15:58:10
645 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 28/01/2563 – 18:24:57
646 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 31/01/2563 – 14:08:38
647 0872 โรงพยาบาลปราสาท 26/01/2564 – 11:40:02
648 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2(บ.ศรีอุบล) 04/10/2563 – 16:45:10
649 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 28/07/2563 – 14:35:41
650 0875 ค.ไตเทียมเฟรชีเนียส เมดิคอลแคร์ ค.เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 03/08/2563 – 09:43:29
651 0878 บางสะพาน 13/01/2564 – 16:04:08
652 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์
653 0880 โรงพยาบาลฝาง 15/02/2562 – 14:59:31
654 0881 พนมไพร 01/02/2563 – 18:38:03
655 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 14/02/2563 – 12:44:02
656 0883 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ไตเทียม2(เจนเนอรัลเมดดิคอลแคร์) 09/09/2563 – 18:22:08
657 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(CKP Renal) 14/02/2563 – 10:16:47
658 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 19/08/2563 – 06:11:40
659 0886 โรงพยาบาลชะอำ 11/02/2563 – 18:37:48
660 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 13/02/2562 – 17:03:17
661 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2563 – 23:00:11
662 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 03/02/2563 – 16:09:54
663 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 05/06/2563 – 15:46:34
664 0892 โรงพยาบาลสงขลา(หน่วยไตเทียม3) 13/02/2563 – 15:26:26
665 0893 ปุณธดาไตเทียม 08/07/2563 – 13:33:00
666 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บ.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์ จำกัด) 28/06/2562 – 09:19:37
667 0895 บ่อไร่ 27/04/2563 – 11:10:41
668 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 16/01/2563 – 17:12:00
669 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 15/05/2563 – 07:45:15
670 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 23/06/2563 – 11:28:29
671 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 19/03/2563 – 08:45:32
672 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 28/01/2563 – 17:31:10
673 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 17/08/2563 – 14:13:08
674 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย(ไตเทียม2) 14/01/2563 – 08:57:33
675 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 27/06/2563 – 08:26:57
676 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์(บ.อีออดเมด) 27/06/2561 – 13:36:59
677 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์(บ.อีออดเมด) 01/07/2563 – 09:09:29
678 0906 ศรีระยอง 10/02/2563 – 16:09:01
679 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 08/12/2563 – 19:14:48
680 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 13/11/2563 – 09:57:15
681 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 14/02/2563 – 13:24:23
682 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 06/05/2563 – 17:15:57
683 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 02/02/2563 – 17:17:19
684 0912 คลินิกเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ สาขา2 17/07/2562 – 19:23:54
685 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 31/07/2562 – 14:23:18
686 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 14/02/2563 – 18:38:35
687 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 12/02/2563 – 08:48:51
688 0916 คลีนิกเวชกรรมจุฬารัตน์304 12/06/2563 – 11:54:39
689 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บ.ถาวรพัฒน์จำกัด) 23/10/2563 – 08:16:53
690 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 17/02/2564 – 15:14:08
691 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 23/05/2563 – 09:52:41
692 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ(CAPD) 21/12/2561 – 09:39:43
693 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 27/10/2563 – 07:54:41
694 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 06/01/2563 – 10:02:36
695 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2 ) 30/01/2563 – 19:43:46
696 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 19/12/2562 – 13:17:24
697 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 08/01/2563 – 19:59:38
698 0926 บางคล้า PD
699 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 21/12/2562 – 11:24:01
700 0929 วิภารามแหลมฉบัง 11/03/2563 – 22:19:44
701 0930 หนองบัวแดง 23/03/2563 – 15:57:28
702 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 11/02/2564 – 12:12:58
703 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 16/01/2563 – 12:39:42
704 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 28/01/2563 – 08:17:00
705 0934 บางปะกอก รังสิต2 15/02/2563 – 14:19:14
706 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 01/08/2563 – 13:43:59
707 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 30/04/2562 – 19:36:33
708 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 23/01/2563 – 11:22:38
709 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 12/02/2564 – 11:18:48
710 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 13/01/2563 – 13:18:36
711 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 28/01/2563 – 10:35:28
712 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 14/04/2563 – 15:04:56
713 0942 รพ.เพชรเวช 02/07/2563 – 12:52:40
714 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 16/02/2564 – 10:23:36
715 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 02/05/2563 – 06:41:20
716 0945 เอ พี เอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 15/01/2563 – 16:47:18
717 0946 ตะกั่วป่า (หน่วยไตเทียมเอกชน) 01/02/2564 – 12:21:37
718 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 02/04/2563 – 12:27:56
719 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2564 – 11:19:24
720 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 06/02/2563 – 11:15:09
721 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 07/02/2563 – 16:29:16
722 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ (บ.ไตรเวชถ์ 5 จำกัด) 24/03/2563 – 18:15:24
723 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 28/04/2563 – 10:42:14
724 0953 กรุงเทพขอนแก่น 21/09/2563 – 18:49:41
725 0954 ท่าคันโท 05/11/2563 – 16:51:25
726 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 31/01/2563 – 09:34:18
727 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 09/09/2563 – 12:16:56
728 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 01/06/2563 – 11:26:36
729 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 17/02/2563 – 18:49:31
730 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 22/06/2563 – 16:50:43
731 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 08/03/2563 – 15:40:58
732 0961 นพรัตน์ (PD)
733 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) 21/02/2563 – 16:59:09
734 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บ.อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 01/04/2563 – 15:07:30
735 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD)
736 0965 มหาสารคาม (PD)
737 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 28/02/2562 – 15:10:17
738 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 15/06/2563 – 11:48:20
739 0968 ระยอง (PD) 23/04/2563 – 15:38:42
740 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 23/09/2563 – 11:34:58
741 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอล รีนอลซัพพลาย) 03/12/2563 – 12:08:15
742 0971 สตูล (HD) 16/02/2564 – 14:56:42
743 0972 รามาธิบดี (PD)
744 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 17/08/2563 – 16:38:17
745 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 02/05/2562 – 17:29:14
746 0975 กาฬสินธุ์ (PD) 12/06/2561 – 19:34:01
747 0976 วารินชำราบ (PD)
748 0977 ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม 2) (บ.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น จำกัด) 28/10/2563 – 17:09:25
749 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 06/01/2563 – 15:06:52
750 0979 สกลนคร (PD) 13/05/2563 – 08:21:10
751 0980 ศรีสะเกษ (HD) 22/02/2563 – 12:30:03
752 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 04/01/2563 – 16:07:12
753 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ (อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ บ.เนพโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด) 12/02/2563 – 10:03:49
754 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 14/02/2563 – 23:48:16
755 0984 ท่าศาลา (PD) 26/04/2562 – 14:09:31
756 0985 สหคลีนิคบ้านดอน 29/12/2563 – 08:54:45
757 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 28/03/2563 – 15:02:21
758 0987 ยะลา (PD) 24/02/2563 – 11:08:57
759 0988 รพ.ปิยะเวท (piyavate hitech Dialysis) 11/06/2563 – 15:33:04
760 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 20/05/2563 – 14:47:15
761 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 23/01/2563 – 19:50:33
762 0991 หาดใหญ่ (HD) 07/02/2563 – 15:08:20
763 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 13/12/2562 – 15:16:18
764 0993 พัทลุง (PD)
765 0994 เทพปัญญา2 05/02/2563 – 11:48:16
766 0995 จอมทอง (PD) 22/04/2563 – 15:55:14
767 0996 ตากสิน (PD)
768 0997 พะเยา (HD)
769 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 30/06/2563 – 09:22:48
770 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 02/06/2563 – 16:48:50
771 1000 สันทราย 28/06/2563 – 10:51:32
772 1001 อุทุมพรพิสัย 06/01/2564 – 14:38:51
773 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 05/02/2562 – 15:16:47
774 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) 10/02/2564 – 13:56:32
775 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 02/07/2563 – 12:03:55
776 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 20/02/2563 – 16:17:03
777 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม
778 1008 ตำรวจ (PD) 13/02/2563 – 13:24:29
779 1009 มุกดาหาร (PD) 19/03/2563 – 13:21:47
780 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 20/02/2563 – 13:09:10
781 1011 ท่าตูม (PD) 12/02/2562 – 16:14:15
782 1012 รพ.เกษตรวิสัย 20/08/2563 – 14:23:21
783 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 11/02/2562 – 20:40:50
784 1014 พนัสนิคม (PD) 17/06/2563 – 11:50:51
785 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 17/02/2563 – 18:17:34
786 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 11/02/2563 – 14:08:31
787 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 21/09/2563 – 10:40:34
788 1019 สมุทรสาคร (PD)
789 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 24/08/2563 – 09:57:01
790 1021 บางขุนเทียน 5 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 21/03/2563 – 21:20:20
791 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 01/02/2563 – 12:25:18
792 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 31/07/2563 – 08:42:52
793 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 28/01/2563 – 11:32:00
794 1025 โพธาราม (PD) 01/02/2562 – 11:11:00
795 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 25/01/2564 – 13:21:22
796 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 21/08/2562 – 17:10:07
797 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 27/01/2564 – 14:23:34
798 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) 25/02/2563 – 16:47:19
799 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD)
800 1031 รพ.เลิดสิน (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.เนฟโฟรเมด จำกัด 01/07/2563 – 15:27:53
801 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 13/02/2563 – 12:32:22
802 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา 28/02/2563 – 13:22:31
803 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/02/2563 – 17:42:50
804 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/02/2563 – 09:22:22
805 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) 13/09/2562 – 09:59:03
806 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD)
807 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 17/08/2563 – 16:11:49
808 1039 รพ.สตึก (PD) 18/01/2562 – 09:11:13
809 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) 15/02/2562 – 13:02:23
810 1041 ราชวิถี (PD) 24/06/2563 – 10:14:29
811 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อิออนเมด จำกัด) 22/05/2563 – 14:39:39
812 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 16/06/2563 – 13:55:23
813 1044 บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต จำกัด (PD) 13/02/2563 – 09:22:19
814 1045 กระทุ่มแบน (PD) 27/02/2563 – 10:16:57
815 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 10/02/2563 – 17:38:02
816 1047 แม่จัน (PD) 16/02/2564 – 09:58:36
817 1048 สันทราย (PD) 04/07/2563 – 12:59:24
818 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 13/11/2562 – 14:21:59
819 1050 รพ.ชลบุรี (PD) 20/03/2563 – 08:31:36
820 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) 15/02/2562 – 14:01:23
821 1052 รพ.น่าน (PD)
822 1053 รพ.ทองผาภูมิ 30/01/2563 – 10:28:51
823 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 19/08/2563 – 13:03:52
824 1055 สมุทรปราการ (PD)
825 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 08/02/2564 – 15:29:26
826 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 10/12/2562 – 14:34:30
827 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 03/06/2563 – 14:37:17
828 1059 นครนายก (PD) 29/01/2564 – 13:25:00
829 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 14/02/2563 – 15:43:34
830 1061 ชัยนาทชัยนาทนเรนทร (PD)
831 1062 นางรอง (PD) 14/02/2563 – 16:30:53
832 1063 ทุ่งสง (PD)
833 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD)
834 1065 เลิดสิน (HD) 10/06/2563 – 08:17:25
835 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม
836 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
837 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 19/06/2563 – 21:55:10
838 1069 รพ.ประโคนชัย (บ.อีออนเมด จำกัด) 22/08/2563 – 17:21:23
839 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บ.เชฟตี้ฮีโม จำกัด) 30/12/2563 – 11:43:30
840 1071 รพ.พรชัย (บ.แทนไต จำกัด) 09/02/2564 – 06:29:39
841 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 29/05/2563 – 19:18:43
842 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 10/08/2563 – 11:31:47
843 1074 รพ.ปาย 08/01/2563 – 10:55:36
844 1075 แม่สะเรียง 18/02/2564 – 09:44:25
845 1076 นครปฐม (PD) 08/06/2563 – 16:06:14
846 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 03/02/2563 – 18:48:10
847 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD)
848 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) 07/11/2563 – 16:53:58
849 1080 ลำพูน (HD) 17/01/2563 – 22:31:28
850 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บ.เพชรบุรี-ฮีโม) 08/05/2563 – 14:19:50
851 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/10/2563 – 15:31:38
852 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2 ) 30/12/2562 – 20:58:12
853 1084 ราชธานี (ไตเทียม 2) (บ.อยุธยาไตเทียม จำกัด) 29/01/2563 – 17:36:32
854 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคทีเมดิคอล เซอร์วิส 12/05/2563 – 13:36:07
855 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) 19/02/2564 – 13:46:29
856 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 25/07/2563 – 16:59:56
857 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 27/06/2563 – 17:30:49
858 1089 รพ.สันป่าตอง (บ.ฟริซิเนียส) หน่วยไตเทียม 3 11/02/2563 – 16:37:56
859 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/02/2563 – 10:29:12
860 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 07/02/2563 – 14:52:38
861 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 27/08/2563 – 12:12:47
862 1093 รพ.สนามชัย (บ.กรุงเทพฮีโมแคร์ จำกัด) 18/05/2563 – 16:39:29
863 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (หน่วยไตเทียม 2 )บ.อีออนเมด 24/10/2563 – 18:07:38
864 1095 รพ.ทุ่งสง (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 10/04/2563 – 16:44:16
865 1096 รพ.บัวใหญ่ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 13/02/2564 – 10:18:57
866 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 07/02/2563 – 15:21:35
867 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 06/01/2563 – 13:34:20
868 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 16/03/2563 – 11:55:54
869 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 15/05/2563 – 19:02:27
870 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 15/02/2563 – 17:02:30
871 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 05/08/2563 – 18:19:28
872 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 18/04/2563 – 09:03:49
873 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 01/12/2563 – 13:42:02
874 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD)
875 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 12/06/2563 – 10:17:09
876 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 29/01/2564 – 07:54:29
877 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 01/04/2563 – 15:15:23
878 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 05/08/2563 – 10:15:26
879 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บ.รีนีล ลิงค์ จำกัด) 19/03/2563 – 17:39:13
880 1111 พระจอมเกล้า (PD) 24/04/2563 – 15:39:17
881 1112 รพ.กบินทร์บุรี 05/06/2563 – 15:31:06
882 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บ.เคที เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 13/10/2563 – 12:36:31
883 1114 รพ.บางบ่อ (บ.บี แอนด์ เอส ไตเทียม จำกัด) 10/04/2563 – 01:27:00
884 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 14/02/2563 – 16:00:23
885 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 09/01/2563 – 12:55:42
886 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/05/2563 – 10:49:32
887 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 03/07/2563 – 08:24:06
888 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 24/09/2563 – 16:38:06
889 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 15/04/2563 – 17:24:14
890 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 12/09/2563 – 16:38:30
891 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9 )
892 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง
893 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 07/02/2563 – 11:30:30
894 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส (เชียงใหม่) 13/02/2563 – 14:47:10
895 1126 บ้านฉาง 21/01/2564 – 09:07:51
896 1127 หนองคาย (PD)
897 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ไตเทียม 2) บ.อิออนเมด จำกัด 30/04/2563 – 11:02:22
898 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 07/04/2563 – 16:43:45
899 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 22/05/2563 – 09:20:28
900 1131 รพ.เกาะคา (บ.เนฟโฟร พลัส จำกัด) 20/01/2564 – 09:49:45
901 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บ.นำชัย เมดิแคร์ จำกัด) 31/07/2563 – 12:28:38
902 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD)
903 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 15/02/2564 – 16:45:31
904 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 08/01/2564 – 08:55:02
905 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 06/05/2563 – 17:50:04
906 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง)
907 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 21/10/2563 – 13:05:54
908 1139 ชัยบาดาล (หน่วยไตเทียม 2) บ.เจริญวัตร จำกัด 13/04/2563 – 11:54:17
909 1140 นครพิงค์ (PD)
910 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2)
911 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 07/08/2563 – 10:02:06
912 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 15/06/2563 – 20:51:11
913 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 02/06/2563 – 16:39:38
914 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 02/02/2564 – 16:49:27
915 1146 รพ.นครคริสเตียน (บ.ไตรมิตรไตเทียม) 24/12/2563 – 08:53:30
916 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บ.nephromed)
917 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก
918 1149 รพ.สตึก (บ.อีออนเมด จำกัด)
919 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2)
920 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 17/02/2564 – 09:40:34
921 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ดาวิต้า เมดิคอล
922 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บ.เคแน๊ปโคแคร์ จำกัด)