รายงานศูนย์


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 27/01/2564 10:30:38 เปิดให้บริการทั้งหมด 922 ศูนย์

ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 0001 ผาติเวชไตเทียม
2 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ร.พ. สงฆ์ 07/02/2563 – 16:10:40
3 0003 กรุงเทพ 14/01/2563 – 10:59:07
4 0004 กลาง 12/02/2563 – 14:26:04
5 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 17/02/2563 – 13:44:16
6 0007 เซนต์หลุยส์ 18/02/2563 – 14:15:24
7 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 14/02/2563 – 16:19:18
8 0010 ตำรวจ 13/02/2563 – 10:35:23
9 0011 ทหารผ่านศึก 27/12/2562 – 16:50:01
10 0012 เทพธารินทร์ 19/03/2563 – 10:42:31
11 0013 ธนบุรี 1 22/01/2564 – 18:47:00
12 0014 นครธน 21/02/2562 – 10:18:29
13 0015 นพรัตนราชธานี 17/03/2563 – 13:36:43
14 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 23/01/2563 – 13:18:46
15 0017 เปาโลเมโมเรียล 07/07/2563 – 16:04:05
16 0018 พญาไท 1 10/02/2563 – 12:56:25
17 0019 พญาไท 2 12/02/2563 – 14:33:31
18 0020 พญาไท 3 28/01/2563 – 11:15:19
19 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 17/05/2562 – 15:03:17
20 0023 พระรามเก้า 10/02/2563 – 13:09:46
21 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 14/02/2563 – 14:15:25
22 0026 ศิครินทร์ 10/02/2563 – 11:05:49
23 0027 เปาโลเกษตร 16/03/2563 – 09:34:15
24 0028 ยันฮี 26/12/2562 – 17:50:39
25 0029 รามคำแหง 26/06/2563 – 21:21:29
26 0030 รามาธิบดี 14/01/2563 – 20:49:44
27 0031 ลาดพร้าว 09/07/2563 – 09:44:53
28 0032 เลิดสิน 20/02/2562 – 15:43:41
29 0033 วิชัยยุทธ 25/06/2563 – 13:10:40
30 0034 วิภาวดี 21/01/2563 – 14:49:37
31 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 29/04/2563 – 08:44:02
32 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 12/02/2563 – 15:55:08
33 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 18/06/2563 – 07:45:19
34 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 07/02/2563 – 16:20:26
35 0039 หัวเฉียว 04/09/2563 – 09:55:55
36 0040 บำรุงราษฎร์ 13/02/2563 – 13:23:55
37 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 11/02/2563 – 10:47:46
38 0042 เจ้าพระยายมราช 30/01/2563 – 09:54:50
39 0043 บ้านหมี่ 12/03/2563 – 11:34:57
40 0044 ราชธานี 24/01/2563 – 16:24:13
41 0045 ศุภมิตร 10/03/2563 – 20:37:37
42 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 14/02/2563 – 17:16:36
43 0047 สระบุรี 13/07/2563 – 13:59:50
44 0048 อานันทมหิดล 10/03/2563 – 10:46:21
45 0049 บ้านโป่ง 27/01/2564 – 10:03:58
46 0050 มะการักษ์ 14/02/2563 – 11:08:15
47 0051 ราชบุรี 27/01/2563 – 10:51:26
48 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 13/02/2563 – 16:11:35
49 0056 พญาไท ศรีราชา 09/02/2563 – 21:18:46
50 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 29/06/2563 – 11:38:10
51 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 11/01/2563 – 15:38:15
52 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 26/01/2564 – 10:15:20
53 0060 สมิติเวช ศรีราชา 17/02/2563 – 08:49:26
54 0061 สิริเวช 27/09/2563 – 21:04:55
55 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 11/12/2563 – 14:32:05
56 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 13/02/2563 – 09:35:28
57 0064 นครินทร์ 17/01/2564 – 17:09:44
58 0065 ราษฎร์ยินดี 17/02/2563 – 15:00:21
59 0066 วชิระภูเก็ต 27/06/2563 – 15:28:18
60 0067 วิรัชศิลป์ 21/02/2563 – 11:15:24
61 0068 สงขลานครินทร์ 12/02/2563 – 09:34:51
62 0069 สิริโรจน์ 23/03/2562 – 15:35:49
63 0070 สุราษฎร์ธานี 13/02/2563 – 18:57:53
64 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 13/02/2562 – 07:37:13
65 0072 นนทเวช 22/05/2563 – 13:55:40
66 0073 ปทุมธานี 14/01/2563 – 16:39:11
67 0074 บำราศนราดูร 20/02/2563 – 16:47:52
68 0075 ปทุมเวชรังสิต 07/01/2564 – 16:59:39
69 0076 พระนั่งเกล้า 09/02/2563 – 14:57:16
70 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 14/02/2563 – 14:48:57
71 0078 สำโรงการแพทย์ 27/01/2563 – 14:14:31
72 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 11/02/2563 – 13:58:59
73 0081 ค่ายจิรประวัติ 13/02/2563 – 11:02:24
74 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 17/06/2563 – 15:19:14
75 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 12/02/2562 – 07:47:34
76 0084 เชียงใหม่ ราม 13/02/2563 – 09:55:20
77 0085 พิษณุเวช 21/09/2563 – 18:04:22
78 0086 แพร่-ราม 04/07/2563 – 19:46:47
79 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 24/08/2563 – 15:06:10
80 0088 แม่สอด 10/02/2563 – 15:19:57
81 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 30/01/2563 – 09:14:55
82 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 23/06/2563 – 14:38:28
83 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 01/03/2563 – 21:49:27
84 0093 อุตรดิตถ์ 14/08/2563 – 16:13:13
85 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 13/02/2563 – 13:30:13
86 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/06/2563 – 09:45:01
87 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 30/01/2563 – 16:41:27
88 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 23/06/2563 – 15:59:38
89 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 06/01/2563 – 17:29:22
90 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 03/03/2563 – 14:36:00
91 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 13/02/2563 – 14:11:36
92 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 27/10/2563 – 09:08:13
93 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 10/04/2563 – 16:01:13
94 0103 หนองคาย 22/03/2562 – 10:03:31
95 0104 อุดรธานี 22/07/2563 – 21:34:11
96 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 11/07/2563 – 17:14:45
97 0106 เอกอุดร 14/02/2563 – 14:05:28
98 0107 ป.แพทย์ 15/02/2563 – 13:08:53
99 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์)
100 0109 บางปะกอก 1 12/02/2563 – 20:43:05
101 0110 ไทยนครินทร์ 25/01/2563 – 15:39:43
102 0111 ชลบุรี 12/02/2563 – 17:25:11
103 0112 พระนารายณ์มหาราช 09/04/2563 – 15:45:08
104 0113 จุฬาลงกรณ์ 12/02/2563 – 16:00:30
105 0114 เปาโลเมโมเรียลนวมินทร์ 07/02/2563 – 18:40:09
106 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 23/01/2564 – 14:11:09
107 0116 คลองตัน 19/02/2563 – 16:36:03
108 0117 พุทธชินราช 23/06/2563 – 18:20:30
109 0118 วชิรพยาบาล 31/03/2563 – 14:20:45
110 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 14/02/2563 – 11:53:24
111 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 04/02/2563 – 06:19:10
112 0121 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(ร.พ.มงกุฎวัฒนะ) 14/02/2563 – 16:42:13
113 0123 กรุงเทพคริสเตียน 13/03/2562 – 14:38:08
114 0124 พะเยา-ราม 03/03/2563 – 11:22:14
115 0125 มิตรภาพสามัคคี 11/02/2563 – 14:07:49
116 0126 อนันต์พัฒนา 2
117 0127 เวชธานี 26/02/2563 – 15:06:02
118 0128 ราชวิถี 05/06/2563 – 08:36:52
119 0129 เอกชล 24/01/2563 – 16:31:13
120 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 24/02/2563 – 15:34:09
121 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 30/06/2563 – 13:28:43
122 0132 กรุงธน 1 11/08/2563 – 16:36:44
123 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 25/02/2563 – 14:53:08
124 0134 ดำเนินสะดวก 22/04/2563 – 15:20:28
125 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 05/03/2562 – 14:15:19
126 0136 ศาลายา 03/03/2563 – 10:17:02
127 0137 นครปฐม 09/02/2563 – 12:05:14
128 0138 แพทย์รังสิต 21/12/2563 – 18:21:03
129 0139 ลำปาง 04/04/2563 – 15:23:47
130 0140 แมคคอร์มิค 12/02/2563 – 16:07:38
131 0141 สมุทรสาคร 29/08/2563 – 09:58:16
132 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 07/02/2563 – 09:37:30
133 0143 เลย 24/02/2563 – 13:52:24
134 0144 ตรัง 20/07/2563 – 09:41:06
135 0145 กระบี่ 09/05/2563 – 15:08:50
136 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 09/11/2562 – 14:55:01
137 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 13/02/2563 – 19:30:23
138 0148 บุรีรัมย์ 27/10/2563 – 11:14:37
139 0149 พระพุทธบาท 07/04/2563 – 15:43:45
140 0150 บ.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 25/05/2563 – 09:30:14
141 0151 สินแพทย์ 05/02/2563 – 14:23:02
142 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 26/05/2563 – 15:08:06
143 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 08/01/2563 – 17:03:59
144 0154 ทักษิณ 26/01/2564 – 15:24:26
145 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 23/04/2563 – 15:23:40
146 0157 คามิลเลี่ยน 30/01/2563 – 14:59:14
147 0158 บางไผ่ 13/02/2562 – 09:05:33
148 0160 สุขุมวิท 07/05/2563 – 03:43:11
149 0161 ราษฎร์บูรณะ 01/07/2563 – 17:37:31
150 0162 ร.พ.ค่ายเม็งรายมหาราช 22/05/2563 – 08:36:07
151 0163 ศูนย์ไตเทียมชินเขต
152 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 22/05/2562 – 18:32:40
153 0169 คลีนิคบางชัน 03/02/2563 – 16:43:42
154 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 16/01/2563 – 07:05:24
155 0171 นวนคร 1 14/01/2562 – 11:16:21
156 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม)
157 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 15/03/2562 – 10:43:02
158 0175 ลำพูน 08/02/2563 – 06:52:56
159 0176 เพชรบูรณ์ 06/02/2563 – 10:57:17
160 0177 บางโพ 14/02/2563 – 17:19:32
161 0178 นครนายก 24/06/2563 – 15:48:32
162 0179 ศิริราช (กว 1)
163 0180 สุรินทร์ 16/03/2563 – 07:55:52
164 0181 ร.พ.เทพปัญญา 07/02/2563 – 08:58:41
165 0182 สันป่าตอง 14/02/2563 – 12:45:16
166 0183 เซนต์แมรี่ 07/02/2563 – 15:36:18
167 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 16/03/2563 – 16:44:59
168 0185 มหาสารคาม 19/04/2563 – 12:11:16
169 0186 ร้อยเอ็ด 18/10/2562 – 15:27:45
170 0187 โพธาราม 26/02/2563 – 14:55:45
171 0189 เมืองนารายณ์ 13/02/2563 – 18:19:52
172 0192 กรุงธน 2 26/06/2563 – 21:31:27
173 0193 มงกุฏระยอง 28/01/2563 – 09:17:05
174 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 06/11/2562 – 14:57:13
175 0196 อุทัยธานี 25/08/2563 – 15:50:09
176 0197 ตรัง รวมแพทย์ 06/07/2563 – 11:14:23
177 0198 ตะกั่วป่า 05/02/2563 – 15:48:28
178 0199 อินเตอร์เวชการ 24/02/2563 – 18:50:28
179 0200 ชุมพร 07/02/2563 – 10:54:51
180 0201 นครพนม 01/03/2563 – 10:29:16
181 0202 ค่ายธนะรัชต์ 08/09/2563 – 10:35:49
182 0203 หนองบัวลำภู 31/01/2562 – 10:25:17
183 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 15/09/2562 – 15:40:18
184 0205 วัฒนา หนองคาย 23/07/2563 – 17:13:49
185 0206 เบตง 14/02/2563 – 11:23:41
186 0207 วิภาราม 05/02/2563 – 19:46:05
187 0208 สงขลา 26/09/2563 – 15:23:58
188 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ 01/03/2563 – 21:55:33
189 0210 ประชารักษ์เวชการ 15/01/2563 – 08:59:44
190 0211 ค่ายอดิศร 12/02/2563 – 13:25:07
191 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 14/01/2564 – 17:53:14
192 0214 บ.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 23/05/2563 – 12:44:23
193 0215 สถานพยาบาลรัชดา – ท่าพระ 29/07/2563 – 07:00:48
194 0216 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต (ณ ร.พ.หริภุญชัย) 18/08/2563 – 09:43:34
195 0219 ศิริราช (กว 4)
196 0300 กรุงเทพ-จุรีเวช 20/03/2563 – 07:39:24
197 0301 กรุงเทพ-ตราด 02/12/2563 – 12:46:11
198 0302 กรุงเทพ-พัทยา 12/02/2563 – 16:23:17
199 0303 รวมชัยประชารักษ์ 14/01/2563 – 13:44:33
200 0304 กล้วยน้ำไท 1 23/09/2562 – 15:34:03
201 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.กาฬสินธุ์ 15/01/2563 – 20:00:32
202 0306 กำแพงเพชร
203 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 13/02/2563 – 10:52:33
204 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 18/01/2564 – 16:02:27
205 0309 ขอนแก่น 15/02/2563 – 09:19:36
206 0310 ขอนแก่น-ราม 24/09/2563 – 08:12:09
207 0311 บ.ไตรักษ์จำกัด ( ชั้น2 ร.พ.เขลางค์นครราม) 06/05/2563 – 13:42:32
208 0312 บ.ลำปรางไตเทียม (ณ ร.พ.เขลางค์นครราม) 25/06/2563 – 15:13:20
209 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 04/02/2563 – 12:30:04
210 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 10/06/2563 – 17:05:06
211 0315 ค่ายจักรพงษ์ 07/01/2564 – 16:37:09
212 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 05/04/2563 – 13:41:37
213 0317 โคราชเมโมเรียล 06/02/2563 – 09:38:14
214 0318 เจ้าพระยา 27/12/2562 – 14:06:14
215 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 19/02/2563 – 13:12:41
216 0320 เดอะโกลเดนเกท 18/04/2563 – 17:00:22
217 0321 ชลประทาน 21/02/2563 – 07:34:43
218 0323 ชัยนาท 06/01/2563 – 13:09:32
219 0324 ชัยภูมิ 20/05/2561 – 11:41:19
220 0326 เชียงคำ 03/01/2563 – 15:17:10
221 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 09/01/2563 – 12:44:01
222 0329 สิรินธร 25/02/2563 – 16:03:29
223 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 20/01/2563 – 12:06:21
224 0331 ตากสิน 13/02/2563 – 12:05:22
225 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 18/11/2562 – 17:15:27
226 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม 02/02/2562 – 17:09:38
227 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 13/02/2563 – 15:16:37
228 0335 นครพิงค์ 12/02/2563 – 09:36:13
229 0337 น่าน 14/02/2563 – 20:07:28
230 0340 บางมด 15/01/2563 – 12:29:03
231 0342 บ้านแพ้ว 05/01/2564 – 08:05:31
232 0343 ปลาปาก 11/02/2563 – 14:36:07
233 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 09/02/2563 – 18:19:43
234 0347 ปัตตานี 11/02/2563 – 10:50:17
235 0349 นพเก้า 31/07/2563 – 14:39:12
236 0351 ปิยะเวท 23/06/2563 – 15:18:26
237 0353 พรชัย 13/02/2563 – 14:31:25
238 0354 พระจอมเกล้า 10/01/2563 – 08:49:48
239 0356 พระนครศรีอยุธยา 03/01/2562 – 11:06:55
240 0359 พหลพลพยุหเสนา 26/01/2564 – 14:32:23
241 0360 พะเยา 15/02/2562 – 15:16:23
242 0361 พังงา 14/02/2563 – 10:40:44
243 0362 พัทลุง
244 0363 พิจิตร 08/05/2563 – 14:07:22
245 0364 เพชรรัชต์ 16/04/2563 – 06:31:17
246 0365 ค่ายภาณุรังษี 03/07/2563 – 14:36:50
247 0366 แพร่ 22/11/2561 – 00:21:42
248 0367 แวนแซนต์วูร์ด 08/07/2563 – 16:30:04
249 0368 มหาชัย 1 13/02/2563 – 17:01:30
250 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 17/07/2563 – 12:07:48
251 0370 มหาชัย 2 06/02/2563 – 01:35:53
252 0371 มหาราชนครราชสีมา 16/02/2563 – 12:35:55
253 0372 มิชชั่น 12/02/2562 – 10:33:57
254 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 01/12/2563 – 10:45:32
255 0374 ร.พ.มุกดาหาร 19/03/2563 – 13:57:44
256 0376 กรุงไทย 13/02/2563 – 16:41:14
257 0377 เมืองราช 08/02/2563 – 19:59:36
258 0378 ค่ายวชิราวุธ 21/05/2563 – 10:04:12
259 0379 เมืองเลยราม 22/06/2563 – 22:59:51
260 0381 ยโสธร 16/02/2563 – 16:00:21
261 0382 ยะลา 14/02/2563 – 13:28:18
262 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 01/02/2563 – 20:23:43
263 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 13/01/2563 – 15:13:37
264 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 23/10/2562 – 19:12:12
265 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 04/03/2562 – 15:34:07
266 0389 ระยอง 28/11/2562 – 13:53:40
267 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 15/02/2563 – 07:45:30
268 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 20/08/2563 – 14:29:38
269 0392 ราชพฤกษ์ 12/02/2563 – 15:49:07
270 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 10/04/2563 – 19:41:52
271 0396 ลานนา 03/06/2563 – 18:27:51
272 0397 หน่วยไตเทียมศิริเวช ลำพูน 10/02/2563 – 21:02:53
273 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 31/05/2563 – 17:50:02
274 0400 ศรีวิชัย 3 04/02/2563 – 17:31:10
275 0401 ศรีสังวาลย์ 13/09/2562 – 17:57:55
276 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 08/05/2563 – 15:20:39
277 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม
278 0404 โรงพยาบาลไทย อินเตอร์ มหาสารคาม 11/02/2562 – 11:14:18
279 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 28/03/2563 – 12:20:09
280 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 12/02/2563 – 16:42:58
281 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 22/01/2563 – 18:44:55
282 0409 ธนบุรี ชุมพร 13/02/2563 – 11:54:36
283 0410 สกลนคร 25/04/2562 – 14:47:41
284 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 04/06/2562 – 13:21:29
285 0412 สตูล 13/01/2563 – 16:28:57
286 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 16/12/2563 – 17:23:08
287 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 17/02/2563 – 23:36:58
288 0416 สมุทรปราการ 08/07/2562 – 13:42:53
289 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 08/02/2563 – 17:35:59
290 0418 ค่ายสุรสีห์ 24/03/2563 – 10:33:31
291 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 14/02/2563 – 07:05:15
292 0420 สุโขทัย 08/01/2563 – 11:31:13
293 0421 เสนา 20/07/2563 – 11:25:15
294 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 13/02/2563 – 14:47:48
295 0424 อ่างทอง 18/06/2563 – 11:34:54
296 0425 อำนาจเจริญ 25/03/2563 – 17:30:38
297 0426 สายไหม 12/02/2563 – 19:48:45
298 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 16/01/2563 – 20:19:09
299 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 12/02/2563 – 09:35:51
300 0430 คลีนิคล้างไต ขอนแก่น 06/07/2563 – 14:45:14
301 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 13/02/2563 – 09:10:04
302 0432 สุไหงโกลก 12/09/2562 – 16:55:13
303 0433 จอมทอง 13/02/2563 – 16:02:45
304 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 14/02/2563 – 15:13:40
305 0435 ทุ่งสง 17/03/2563 – 17:29:46
306 0436 รัตนเวช 2 17/02/2563 – 13:35:44
307 0437 จุฬารัตน์ 9 11/10/2562 – 13:57:05
308 0440 บางนาไตเทียม 31/01/2563 – 15:56:26
309 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 17/01/2563 – 18:17:04
310 0445 ซานคามิลโล 08/07/2563 – 17:16:25
311 0450 กรุงเทพ-ระยอง 22/06/2563 – 10:47:09
312 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 04/06/2563 – 08:46:34
313 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 18/01/2563 – 16:52:39
314 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 03/03/2563 – 10:38:48
315 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 14/02/2563 – 14:23:00
316 0462 บ.เอ็นแอนทีไตเทียมจำกัด ณ ค่ายสุริยพงษ์ 19/06/2563 – 10:33:56
317 0463 บ.ชัยนาทไตเทียม จำกัด 18/06/2563 – 10:31:20
318 0464 นาวีไตเทียม
319 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 01/12/2563 – 12:41:00
320 0466 ไตเทียมติวานนท์ 08/12/2563 – 12:24:40
321 0467 ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 23/07/2563 – 18:17:35
322 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
323 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 16/06/2563 – 15:03:58
324 0472 แม่จัน 19/05/2563 – 13:27:47
325 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 26/02/2563 – 14:50:10
326 0474 บ.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 10/06/2563 – 05:17:45
327 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 20/01/2564 – 13:28:11
328 0476 ซานเปาโล หัวหิน 15/02/2563 – 16:32:05
329 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 24/02/2563 – 17:32:31
330 0478 สุวรรณภูมิ 19/02/2563 – 10:30:50
331 0479 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช
332 0480 ศุภมิตรเสนา 12/02/2563 – 16:03:38
333 0481 บางนา 2 09/01/2563 – 16:15:18
334 0482 เอกชัย 04/02/2563 – 13:53:07
335 0483 มุกอินเตอร์ 30/01/2563 – 09:06:59
336 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 14/02/2563 – 16:21:17
337 0485 บางคล้า 12/05/2563 – 10:06:44
338 0486 สิโรรส 04/02/2563 – 09:13:25
339 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 01/06/2563 – 14:58:59
340 0488 กรุงเทพ-สมุย 06/01/2563 – 11:21:12
341 0489 แม่กลอง 2 26/01/2564 – 20:12:02
342 0490 ชัยภูมิ ราม 30/01/2563 – 22:29:42
343 0491 หลังสวน 30/07/2563 – 14:51:24
344 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 23/01/2563 – 18:55:10
345 0493 ท่าศาลา 30/10/2562 – 07:34:33
346 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 17/07/2563 – 12:25:49
347 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 11/02/2562 – 18:41:28
348 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 14/02/2563 – 14:58:44
349 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14/02/2563 – 07:05:43
350 0502 แพร่ คริสเตียน 11/03/2563 – 13:28:19
351 0504 พะวอ 15/02/2563 – 15:15:55
352 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 21/02/2563 – 15:17:40
353 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 07/04/2563 – 12:55:54
354 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 20/01/2564 – 11:29:07
355 0509 วังจันทร์ ระยอง 21/02/2563 – 11:58:31
356 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 20/06/2563 – 08:58:32
357 0511 บ้านบึง ชลบุรี 23/07/2563 – 12:08:39
358 0512 บุญญาเวช 10/08/2563 – 14:14:41
359 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 06/02/2563 – 21:01:52
360 0514 อ่างทองเวชการ 23/06/2563 – 13:00:02
361 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 26/02/2563 – 09:39:59
362 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 27/06/2563 – 09:17:09
363 0517 สิชล 15/02/2563 – 12:47:27
364 0518 พลับพลาไชย 29/02/2563 – 10:55:12
365 0519 บริษัท SMCD ไทยแลนด์จำกัด 01/10/2563 – 15:02:57
366 0521 ร.พ.พาน 15/02/2563 – 18:13:12
367 0522 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว 19/08/2563 – 13:16:27
368 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 06/05/2563 – 15:28:10
369 0524 ร.พ.หัวหิน 30/01/2563 – 12:18:40
370 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 20/02/2563 – 13:39:43
371 0526 ร.พ.นวมินทร์ 9 19/12/2562 – 17:43:31
372 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 17/06/2563 – 13:42:57
373 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 14/02/2563 – 10:55:15
374 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 11/02/2563 – 15:26:45
375 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 24/08/2563 – 09:11:26
376 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 31/07/2563 – 12:06:34
377 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 06/02/2563 – 13:37:38
378 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 10/11/2563 – 14:09:45
379 0538 ร.พ.เสลภูมิ 04/11/2563 – 10:16:01
380 0539 ร.พ.สมเด็จ 14/02/2563 – 16:06:16
381 0540 ร.พ.กมลาไสย 14/02/2563 – 11:33:19
382 0541 ร.พ.ศีขรภูมิ 24/02/2563 – 19:59:01
383 0542 ร.พ.บรบือ 18/11/2563 – 12:23:24
384 0543 รพ.นครพัฒน์ 18/01/2564 – 17:23:00
385 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 01/07/2563 – 06:46:11
386 0546 ปิยะรักษ์ 05/02/2563 – 12:13:44
387 0547 ร.พ.เซกา 07/02/2563 – 17:02:14
388 0548 รวมแพทย์กระบี่ 04/02/2563 – 15:35:48
389 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 23/08/2563 – 16:36:47
390 0550 บัวใหญ่ 29/10/2563 – 08:28:07
391 0551 ร.พ.สามพรานไร่ขิง 13/02/2563 – 13:21:27
392 0552 ร.พ.เขาวง 15/02/2563 – 18:51:35
393 0553 บึงกาฬ 05/06/2563 – 11:41:39
394 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 20/01/2563 – 10:17:46
395 0555 พิสัยเวช 20/01/2563 – 17:20:42
396 0556 วารินชำราบ 17/09/2563 – 09:53:41
397 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 21/02/2563 – 10:57:50
398 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 14/02/2563 – 13:07:06
399 0559 ตระการพืชผล 24/01/2563 – 17:04:28
400 0560 ศรีสงคราม 09/12/2563 – 11:36:34
401 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 26/01/2564 – 17:11:38
402 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 14/02/2563 – 19:15:45
403 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร
404 0565 ระโนด 28/12/2562 – 20:32:50
405 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 29/06/2563 – 08:37:47
406 0567 มเหสักข์ 12/07/2563 – 13:38:35
407 0568 สหเวช 22/02/2562 – 13:00:12
408 0569 ป่าซาง 30/04/2562 – 11:19:16
409 0570 ชัยอรุณเวชการ 24/06/2563 – 16:35:58
410 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 12/02/2563 – 12:53:11
411 0572 จุฬารัตน์ 1 31/05/2562 – 08:46:01
412 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 14/02/2563 – 17:37:24
413 0574 พนัสนิคม 17/01/2563 – 15:09:04
414 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 07/04/2563 – 11:18:04
415 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 15/06/2563 – 13:13:49
416 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) 28/12/2561 – 09:35:42
417 0578 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 11/10/2562 – 11:33:43
418 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 06/01/2563 – 10:36:32
419 0581 ศรีรัตนะ 13/01/2563 – 17:51:05
420 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 07/07/2563 – 08:39:02
421 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 31/10/2563 – 13:25:43
422 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 14/02/2563 – 02:08:32
423 0585 เกาะสมุย 26/02/2563 – 11:01:00
424 0586 คลินิกไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต
425 0587 มัญจาคีรี 15/01/2563 – 13:37:15
426 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 05/02/2563 – 17:19:41
427 0589 โคราชเมโมเรียล (ไตเทียมชั้น 4) 17/06/2563 – 17:38:45
428 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 21/05/2563 – 10:25:54
429 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 13/02/2563 – 14:53:39
430 0592 รพ.พล 15/02/2563 – 15:28:49
431 0593 วาปีปทุม 13/02/2563 – 15:25:53
432 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 06/02/2563 – 09:38:32
433 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 14/02/2563 – 10:24:28
434 0596 ค่ายวชิรปราการ 10/06/2563 – 13:11:24
435 0597 คำเขื่อนแก้ว 20/04/2563 – 17:40:29
436 0598 บ.ทำบุรัฐไตเทียม(รพ.ศรีวิชีย 1) 14/02/2563 – 16:42:42
437 0600 รพ.ฝาง 13/02/2563 – 14:53:38
438 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 01/05/2563 – 15:50:00
439 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 13/12/2562 – 12:58:19
440 0603 มูลนิธิโรคไตฯ ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล 13/01/2563 – 16:28:43
441 0604 นางรอง 13/02/2563 – 13:39:05
442 0605 บ.ฐปนไต (รพ.อำนาจเจริญ) 29/09/2563 – 09:41:14
443 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) 21/02/2563 – 10:54:00
444 0607 คลินิกไตเทียมวชิรบารการแพทย์ 20/12/2563 – 10:32:01
445 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 18/06/2563 – 13:29:42
446 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 15/01/2564 – 06:55:17
447 0625 โรงพยาบาลปง (PD)
448 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 12/02/2563 – 14:16:31
449 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD)
450 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง 19/07/2562 – 17:16:09
451 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 17/02/2563 – 14:15:00
452 0636 ยางตลาด 31/01/2563 – 12:27:15
453 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 06/01/2563 – 10:25:53
454 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 11/02/2563 – 10:54:51
455 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 31/03/2563 – 16:49:44
456 0640 โพยาบาลเพชรเกษม 2 12/02/2563 – 17:30:37
457 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 21/01/2563 – 11:14:16
458 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 06/06/2563 – 17:32:41
459 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 18/02/2563 – 11:23:44
460 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 01/03/2562 – 13:04:46
461 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 14/01/2564 – 06:24:45
462 0646 โรจนเวช
463 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 25/03/2563 – 15:17:06
464 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 10/08/2563 – 09:08:11
465 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 30/05/2563 – 16:57:27
466 0650 เบญจรมย์ 17/02/2563 – 16:37:10
467 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 19/02/2563 – 16:03:54
468 0652 แวงน้อย 14/02/2562 – 21:23:52
469 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 11/02/2563 – 15:48:01
470 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 31/01/2563 – 10:34:49
471 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 11/02/2563 – 07:50:30
472 0656 กันทรารมย์ 17/09/2563 – 17:16:06
473 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 23/06/2563 – 10:06:33
474 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2563 – 19:31:49
475 0659 ทรายมูล 18/09/2563 – 16:48:02
476 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 18/09/2562 – 15:32:22
477 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 13/02/2563 – 15:21:50
478 0662 เอกชนร่มเกล้า 28/02/2563 – 15:21:11
479 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 21/01/2564 – 15:23:57
480 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 22/06/2563 – 18:04:06
481 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 24/07/2563 – 11:07:42
482 0667 ปากช่องนานา (HD) 13/01/2563 – 10:27:17
483 0669 บ.คลีนิคสามัคคีไตเทียมจำกัด (รพ.สันป่าตอง) 05/02/2562 – 11:14:41
484 0672 พัทยาอินเตอร์ 11/01/2564 – 14:54:30
485 0673 คลีนิคเวชกรรมเมดแคร์ 23/06/2563 – 10:42:24
486 0674 รพ.ดอนตาล 08/04/2563 – 08:24:26
487 0691 รพ.บางพลี 15/02/2563 – 09:22:44
488 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 11/07/2563 – 10:34:06
489 0696 โรงพยาบาลบางกรวย(บ.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย จำกัด) 02/03/2563 – 11:46:16
490 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2)
491 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 25/12/2563 – 08:57:34
492 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 12/10/2563 – 16:39:20
493 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 10/02/2563 – 14:13:03
494 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 13/03/2563 – 15:19:05
495 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 14/01/2563 – 09:45:18
496 0707 โรงพยาบาลราชเวช 27/01/2563 – 15:19:39
497 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 25/06/2563 – 11:58:35
498 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์)
499 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 12/01/2564 – 17:16:57
500 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) 30/06/2563 – 11:23:17
501 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 13/02/2562 – 09:02:09
502 0713 เรณูนคร
503 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 24/01/2564 – 08:18:30
504 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 14/02/2563 – 10:02:49
505 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 17/02/2563 – 15:30:31
506 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 16/01/2563 – 13:25:47
507 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 08/03/2563 – 15:18:07
508 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 08/02/2563 – 11:30:00
509 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 06/02/2563 – 13:23:22
510 0722 ชุมพวง 19/10/2563 – 14:23:37
511 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 14/02/2563 – 16:54:22
512 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการไตเทียม) 22/06/2563 – 16:19:36
513 0725 ท่ายาง 22/07/2563 – 09:27:34
514 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 13/07/2563 – 09:26:58
515 0727 บ้านม่วง 20/10/2563 – 17:08:41
516 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 23/01/2564 – 18:07:25
517 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 13/02/2563 – 05:51:04
518 0731 กรุงเทพ หัวหิน 23/12/2563 – 15:40:05
519 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 06/06/2563 – 22:45:53
520 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) 09/09/2562 – 22:24:23
521 0734 ค่ายศรีพัชรินทร 14/02/2563 – 07:53:39
522 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 12/08/2563 – 19:29:36
523 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 14/02/2563 – 16:32:53
524 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 17/08/2563 – 16:47:17
525 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 16/06/2563 – 09:28:51
526 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 09/05/2563 – 18:57:55
527 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) 25/01/2564 – 16:39:40
528 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 16/05/2563 – 17:51:37
529 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 06/05/2563 – 20:29:50
530 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 08/01/2564 – 10:02:44
531 0746 กันทรลักษ์ 24/01/2563 – 18:03:22
532 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 28/02/2563 – 13:35:55
533 0748 ศูนย์สุขภาพไต 20/02/2563 – 16:13:17
534 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 14/09/2562 – 12:43:04
535 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 13/02/2563 – 17:20:59
536 0751 ร้องกวาง 14/02/2563 – 14:10:07
537 0752 ควนขนุน 19/06/2563 – 14:42:11
538 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 26/11/2562 – 11:26:12
539 0754 แกลง 30/05/2562 – 15:09:17
540 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 22/01/2563 – 16:18:47
541 0757 ภูเขียว 17/01/2562 – 14:06:04
542 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 25/06/2563 – 11:48:19
543 0759 รพ.กระทุ่มแบน 04/01/2563 – 08:04:54
544 0760 ร่มฉัตร 17/04/2563 – 17:46:29
545 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2563 – 09:15:54
546 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) 27/12/2562 – 12:21:07
547 0764 สังขะ 09/01/2563 – 08:47:15
548 0765 เวชการุณรัศมิ์ 14/09/2562 – 11:15:38
549 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 30/07/2563 – 14:07:27
550 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 11/02/2563 – 09:12:58
551 0769 หนองกุงศรี 18/08/2563 – 11:00:08
552 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 06/02/2563 – 12:03:11
553 0772 ห้วยยอด 25/01/2564 – 15:32:08
554 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/11/2563 – 12:16:13
555 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 15/01/2564 – 17:40:23
556 0775 สุขผลินไตเทียม 18/08/2563 – 11:48:06
557 0776 โนนสัง 10/09/2563 – 12:36:26
558 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 07/07/2563 – 19:48:08
559 0778 ทรายมูล (PD)
560 0779 รุ่งรวีไตเทียม
561 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 14/02/2563 – 12:04:53
562 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล 09/02/2563 – 19:01:21
563 0784 พิมูลมังสาหาร 13/10/2563 – 10:17:08
564 0785 หัวตะพาน 17/02/2563 – 09:05:29
565 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 26/12/2562 – 18:54:52
566 0787 โรงพยาบาลบางนา5 29/01/2563 – 16:20:04
567 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 21/01/2564 – 09:51:02
568 0789 โพนทอง 29/02/2563 – 15:48:16
569 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 09/01/2563 – 14:08:47
570 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 30/06/2563 – 16:16:41
571 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 11/02/2563 – 16:23:38
572 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 28/08/2563 – 13:21:13
573 0795 หน่วยไตเทียม2 รพ.เพชรัชต์
574 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพืนี 14/02/2563 – 13:43:38
575 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25/08/2563 – 14:21:17
576 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 27/01/2563 – 09:11:37
577 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 18/02/2563 – 14:11:26
578 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 02/07/2563 – 08:29:29
579 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 14/02/2563 – 09:18:13
580 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ 23/04/2562 – 14:50:20
581 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 25/02/2563 – 10:20:15
582 0805 คำชะอี 12/02/2562 – 10:31:08
583 0806 โรงพยาบาลลับแล 14/02/2563 – 13:17:45
584 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 23/01/2564 – 13:23:08
585 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 19/06/2563 – 13:18:33
586 0809 นางรอง (บ.บุรีวัตร) 12/08/2563 – 06:55:09
587 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บ.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 13/02/2563 – 19:35:17
588 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 11/03/2562 – 09:45:58
589 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล 17/05/2562 – 18:15:39
590 0813 คลินิกแพทย์สุขเขตต์ไตเทียม 13/02/2563 – 10:52:52
591 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 22/01/2564 – 12:38:52
592 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 15/05/2563 – 16:59:13
593 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 24/06/2563 – 06:02:35
594 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 14/01/2563 – 14:50:48
595 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 15/01/2563 – 16:06:40
596 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 22/09/2563 – 08:11:12
597 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 06/08/2563 – 07:02:29
598 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 18/06/2563 – 15:39:01
599 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 20/10/2563 – 17:25:04
600 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 15/02/2563 – 16:29:33
601 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 02/07/2563 – 14:48:52
602 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 14/01/2563 – 18:41:13
603 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 31/07/2563 – 09:55:26
604 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 03/02/2563 – 12:41:15
605 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 28/08/2563 – 06:58:11
606 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 18/06/2563 – 07:08:38
607 0830 บ.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 05/06/2562 – 17:55:26
608 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 04/01/2563 – 08:50:02
609 0832 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช(หน่วยไตเทียม2) 11/02/2563 – 19:13:14
610 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 14/02/2562 – 09:18:02
611 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 03/07/2563 – 06:53:37
612 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 17/08/2563 – 18:07:38
613 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 18/06/2563 – 12:38:38
614 0837 สามชุก 16/09/2563 – 09:41:16
615 0838 ตระการพืชผล PD
616 0840 โรงพยาบาลละงู 21/02/2563 – 21:56:33
617 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 30/05/2563 – 18:36:28
618 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บ.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 13/02/2563 – 13:52:51
619 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 25/09/2563 – 10:10:14
620 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บ.บูรพาไบโอเทค จำกัด) 25/11/2562 – 07:02:08
621 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 12/02/2563 – 14:58:00
622 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 28/07/2563 – 20:58:23
623 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บ.เจริญกิจการแพทย์)
624 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 30/12/2563 – 14:45:37
625 0850 สังขะ (CAPD)
626 0851 เกษตรสมบูรณ์ 04/11/2563 – 08:11:23
627 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 22/01/2564 – 19:26:14
628 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 19/02/2563 – 16:04:21
629 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 23/05/2563 – 10:36:09
630 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 13/02/2563 – 10:09:21
631 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 15/08/2563 – 17:35:33
632 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 06/11/2563 – 16:47:42
633 0858 บ้านไผ่ 25/01/2563 – 11:25:19
634 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 12/12/2562 – 11:24:00
635 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 27/01/2563 – 11:36:06
636 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 13/02/2563 – 15:46:27
637 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 08/02/2563 – 09:15:11
638 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3(หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 20/06/2563 – 15:28:04
639 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 11/02/2563 – 09:05:38
640 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส 30/06/2563 – 17:01:10
641 0866 ห้วยยอด (PD) 24/01/2562 – 15:29:41
642 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 30/12/2562 – 12:59:33
643 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 08/03/2563 – 21:59:58
644 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 25/02/2563 – 15:58:10
645 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 28/01/2563 – 18:24:57
646 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 31/01/2563 – 14:08:38
647 0872 โรงพยาบาลปราสาท 26/01/2564 – 11:40:02
648 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2(บ.ศรีอุบล) 04/10/2563 – 16:45:10
649 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 28/07/2563 – 14:35:41
650 0875 ค.ไตเทียมเฟรชีเนียส เมดิคอลแคร์ ค.เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 03/08/2563 – 09:43:29
651 0878 บางสะพาน 13/01/2564 – 16:04:08
652 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์
653 0880 โรงพยาบาลฝาง 15/02/2562 – 14:59:31
654 0881 พนมไพร 01/02/2563 – 18:38:03
655 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 14/02/2563 – 12:44:02
656 0883 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ไตเทียม2(เจนเนอรัลเมดดิคอลแคร์) 09/09/2563 – 18:22:08
657 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(CKP Renal) 14/02/2563 – 10:16:47
658 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 19/08/2563 – 06:11:40
659 0886 โรงพยาบาลชะอำ 11/02/2563 – 18:37:48
660 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 13/02/2562 – 17:03:17
661 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2563 – 23:00:11
662 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 03/02/2563 – 16:09:54
663 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 05/06/2563 – 15:46:34
664 0892 โรงพยาบาลสงขลา(หน่วยไตเทียม3) 13/02/2563 – 15:26:26
665 0893 ปุณธดาไตเทียม 08/07/2563 – 13:33:00
666 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บ.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์ จำกัด) 28/06/2562 – 09:19:37
667 0895 บ่อไร่ 27/04/2563 – 11:10:41
668 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 16/01/2563 – 17:12:00
669 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 15/05/2563 – 07:45:15
670 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 23/06/2563 – 11:28:29
671 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 19/03/2563 – 08:45:32
672 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 28/01/2563 – 17:31:10
673 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 17/08/2563 – 14:13:08
674 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย(ไตเทียม2) 14/01/2563 – 08:57:33
675 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 27/06/2563 – 08:26:57
676 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์(บ.อีออดเมด) 27/06/2561 – 13:36:59
677 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์(บ.อีออดเมด) 01/07/2563 – 09:09:29
678 0906 ศรีระยอง 10/02/2563 – 16:09:01
679 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 08/12/2563 – 19:14:48
680 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 13/11/2563 – 09:57:15
681 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 14/02/2563 – 13:24:23
682 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 06/05/2563 – 17:15:57
683 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 02/02/2563 – 17:17:19
684 0912 คลินิกเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ สาขา2 17/07/2562 – 19:23:54
685 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 31/07/2562 – 14:23:18
686 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 14/02/2563 – 18:38:35
687 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 12/02/2563 – 08:48:51
688 0916 คลีนิกเวชกรรมจุฬารัตน์304 12/06/2563 – 11:54:39
689 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บ.ถาวรพัฒน์จำกัด) 23/10/2563 – 08:16:53
690 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 13/09/2562 – 14:09:51
691 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 23/05/2563 – 09:52:41
692 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ(CAPD) 21/12/2561 – 09:39:43
693 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 27/10/2563 – 07:54:41
694 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 06/01/2563 – 10:02:36
695 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2 ) 30/01/2563 – 19:43:46
696 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 19/12/2562 – 13:17:24
697 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 08/01/2563 – 19:59:38
698 0926 บางคล้า PD
699 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 21/12/2562 – 11:24:01
700 0929 วิภารามแหลมฉบัง 11/03/2563 – 22:19:44
701 0930 หนองบัวแดง 23/03/2563 – 15:57:28
702 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 11/02/2563 – 16:35:41
703 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 16/01/2563 – 12:39:42
704 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 28/01/2563 – 08:17:00
705 0934 บางปะกอก รังสิต2 15/02/2563 – 14:19:14
706 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 01/08/2563 – 13:43:59
707 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 30/04/2562 – 19:36:33
708 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 23/01/2563 – 11:22:38
709 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 15/01/2564 – 13:17:46
710 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 13/01/2563 – 13:18:36
711 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 28/01/2563 – 10:35:28
712 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 14/04/2563 – 15:04:56
713 0942 รพ.เพชรเวช 02/07/2563 – 12:52:40
714 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 13/02/2562 – 16:24:23
715 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 02/05/2563 – 06:41:20
716 0945 เอ พี เอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 15/01/2563 – 16:47:18
717 0946 ตะกั่วป่า (หน่วยไตเทียมเอกชน) 20/01/2564 – 20:46:58
718 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 02/04/2563 – 12:27:56
719 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2563 – 09:53:56
720 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 06/02/2563 – 11:15:09
721 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 07/02/2563 – 16:29:16
722 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ (บ.ไตรเวชถ์ 5 จำกัด) 24/03/2563 – 18:15:24
723 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 28/04/2563 – 10:42:14
724 0953 กรุงเทพขอนแก่น 21/09/2563 – 18:49:41
725 0954 ท่าคันโท 05/11/2563 – 16:51:25
726 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 31/01/2563 – 09:34:18
727 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 09/09/2563 – 12:16:56
728 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 01/06/2563 – 11:26:36
729 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 17/02/2563 – 18:49:31
730 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 22/06/2563 – 16:50:43
731 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 08/03/2563 – 15:40:58
732 0961 นพรัตน์ (PD)
733 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) 21/02/2563 – 16:59:09
734 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บ.อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 01/04/2563 – 15:07:30
735 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD)
736 0965 มหาสารคาม (PD)
737 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 28/02/2562 – 15:10:17
738 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 15/06/2563 – 11:48:20
739 0968 ระยอง (PD) 23/04/2563 – 15:38:42
740 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 23/09/2563 – 11:34:58
741 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอล รีนอลซัพพลาย) 03/12/2563 – 12:08:15
742 0971 สตูล (HD) 24/02/2563 – 10:41:06
743 0972 รามาธิบดี (PD)
744 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 17/08/2563 – 16:38:17
745 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 02/05/2562 – 17:29:14
746 0975 กาฬสินธุ์ (PD) 12/06/2561 – 19:34:01
747 0976 วารินชำราบ (PD)
748 0977 ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม 2) (บ.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น จำกัด) 28/10/2563 – 17:09:25
749 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 06/01/2563 – 15:06:52
750 0979 สกลนคร (PD) 13/05/2563 – 08:21:10
751 0980 ศรีสะเกษ (HD) 22/02/2563 – 12:30:03
752 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 04/01/2563 – 16:07:12
753 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ (อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ บ.เนพโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด) 12/02/2563 – 10:03:49
754 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 14/02/2563 – 23:48:16
755 0984 ท่าศาลา (PD) 26/04/2562 – 14:09:31
756 0985 สหคลีนิคบ้านดอน 29/12/2563 – 08:54:45
757 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 28/03/2563 – 15:02:21
758 0987 ยะลา (PD) 24/02/2563 – 11:08:57
759 0988 รพ.ปิยะเวท (piyavate hitech Dialysis) 11/06/2563 – 15:33:04
760 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 20/05/2563 – 14:47:15
761 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 23/01/2563 – 19:50:33
762 0991 หาดใหญ่ (HD) 07/02/2563 – 15:08:20
763 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 13/12/2562 – 15:16:18
764 0993 พัทลุง (PD)
765 0994 เทพปัญญา2 05/02/2563 – 11:48:16
766 0995 จอมทอง (PD) 22/04/2563 – 15:55:14
767 0996 ตากสิน (PD)
768 0997 พะเยา (HD)
769 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 30/06/2563 – 09:22:48
770 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 02/06/2563 – 16:48:50
771 1000 สันทราย 28/06/2563 – 10:51:32
772 1001 อุทุมพรพิสัย 06/01/2564 – 14:38:51
773 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 05/02/2562 – 15:16:47
774 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) 20/02/2563 – 09:51:25
775 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 02/07/2563 – 12:03:55
776 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 20/02/2563 – 16:17:03
777 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม
778 1008 ตำรวจ (PD) 13/02/2563 – 13:24:29
779 1009 มุกดาหาร (PD) 19/03/2563 – 13:21:47
780 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 20/02/2563 – 13:09:10
781 1011 ท่าตูม (PD) 12/02/2562 – 16:14:15
782 1012 รพ.เกษตรวิสัย 20/08/2563 – 14:23:21
783 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 11/02/2562 – 20:40:50
784 1014 พนัสนิคม (PD) 17/06/2563 – 11:50:51
785 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 17/02/2563 – 18:17:34
786 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 11/02/2563 – 14:08:31
787 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 21/09/2563 – 10:40:34
788 1019 สมุทรสาคร (PD)
789 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 24/08/2563 – 09:57:01
790 1021 บางขุนเทียน 5 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 21/03/2563 – 21:20:20
791 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 01/02/2563 – 12:25:18
792 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 31/07/2563 – 08:42:52
793 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 28/01/2563 – 11:32:00
794 1025 โพธาราม (PD) 01/02/2562 – 11:11:00
795 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 25/01/2564 – 13:21:22
796 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 21/08/2562 – 17:10:07
797 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 09/07/2563 – 06:43:45
798 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) 25/02/2563 – 16:47:19
799 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD)
800 1031 รพ.เลิดสิน (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.เนฟโฟรเมด จำกัด 01/07/2563 – 15:27:53
801 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 13/02/2563 – 12:32:22
802 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา 28/02/2563 – 13:22:31
803 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/02/2563 – 17:42:50
804 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/02/2563 – 09:22:22
805 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) 13/09/2562 – 09:59:03
806 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD)
807 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 17/08/2563 – 16:11:49
808 1039 รพ.สตึก (PD) 18/01/2562 – 09:11:13
809 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) 15/02/2562 – 13:02:23
810 1041 ราชวิถี (PD) 24/06/2563 – 10:14:29
811 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อิออนเมด จำกัด) 22/05/2563 – 14:39:39
812 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 16/06/2563 – 13:55:23
813 1044 บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต จำกัด (PD) 13/02/2563 – 09:22:19
814 1045 กระทุ่มแบน (PD) 27/02/2563 – 10:16:57
815 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 10/02/2563 – 17:38:02
816 1047 แม่จัน (PD) 22/01/2564 – 11:02:42
817 1048 สันทราย (PD) 04/07/2563 – 12:59:24
818 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 13/11/2562 – 14:21:59
819 1050 รพ.ชลบุรี (PD) 20/03/2563 – 08:31:36
820 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) 15/02/2562 – 14:01:23
821 1052 รพ.น่าน (PD)
822 1053 รพ.ทองผาภูมิ 30/01/2563 – 10:28:51
823 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 19/08/2563 – 13:03:52
824 1055 สมุทรปราการ (PD)
825 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 23/11/2563 – 12:17:08
826 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 10/12/2562 – 14:34:30
827 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 03/06/2563 – 14:37:17
828 1059 นครนายก (PD) 11/06/2563 – 10:18:23
829 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 14/02/2563 – 15:43:34
830 1061 ชัยนาทชัยนาทนเรนทร (PD)
831 1062 นางรอง (PD) 14/02/2563 – 16:30:53
832 1063 ทุ่งสง (PD)
833 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD)
834 1065 เลิดสิน (HD) 10/06/2563 – 08:17:25
835 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม
836 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
837 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 19/06/2563 – 21:55:10
838 1069 รพ.ประโคนชัย (บ.อีออนเมด จำกัด) 22/08/2563 – 17:21:23
839 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บ.เชฟตี้ฮีโม จำกัด) 30/12/2563 – 11:43:30
840 1071 รพ.พรชัย (บ.แทนไต จำกัด) 07/04/2563 – 17:18:09
841 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 29/05/2563 – 19:18:43
842 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 10/08/2563 – 11:31:47
843 1074 รพ.ปาย 08/01/2563 – 10:55:36
844 1075 แม่สะเรียง 09/10/2563 – 16:33:30
845 1076 นครปฐม (PD) 08/06/2563 – 16:06:14
846 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 03/02/2563 – 18:48:10
847 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD)
848 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) 07/11/2563 – 16:53:58
849 1080 ลำพูน (HD) 17/01/2563 – 22:31:28
850 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บ.เพชรบุรี-ฮีโม) 08/05/2563 – 14:19:50
851 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/10/2563 – 15:31:38
852 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2 ) 30/12/2562 – 20:58:12
853 1084 ราชธานี (ไตเทียม 2) (บ.อยุธยาไตเทียม จำกัด) 29/01/2563 – 17:36:32
854 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคทีเมดิคอล เซอร์วิส 12/05/2563 – 13:36:07
855 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) 19/01/2564 – 14:55:12
856 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 25/07/2563 – 16:59:56
857 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 27/06/2563 – 17:30:49
858 1089 รพ.สันป่าตอง (บ.ฟริซิเนียส) หน่วยไตเทียม 3 11/02/2563 – 16:37:56
859 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/02/2563 – 10:29:12
860 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 07/02/2563 – 14:52:38
861 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 27/08/2563 – 12:12:47
862 1093 รพ.สนามชัย (บ.กรุงเทพฮีโมแคร์ จำกัด) 18/05/2563 – 16:39:29
863 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (หน่วยไตเทียม 2 )บ.อีออนเมด 24/10/2563 – 18:07:38
864 1095 รพ.ทุ่งสง (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 10/04/2563 – 16:44:16
865 1096 รพ.บัวใหญ่ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 10/12/2563 – 11:36:03
866 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 07/02/2563 – 15:21:35
867 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 06/01/2563 – 13:34:20
868 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 16/03/2563 – 11:55:54
869 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 15/05/2563 – 19:02:27
870 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 15/02/2563 – 17:02:30
871 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 05/08/2563 – 18:19:28
872 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 18/04/2563 – 09:03:49
873 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 01/12/2563 – 13:42:02
874 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD)
875 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 12/06/2563 – 10:17:09
876 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 26/01/2564 – 10:25:08
877 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 01/04/2563 – 15:15:23
878 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 05/08/2563 – 10:15:26
879 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บ.รีนีล ลิงค์ จำกัด) 19/03/2563 – 17:39:13
880 1111 พระจอมเกล้า (PD) 24/04/2563 – 15:39:17
881 1112 รพ.กบินทร์บุรี 05/06/2563 – 15:31:06
882 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บ.เคที เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 13/10/2563 – 12:36:31
883 1114 รพ.บางบ่อ (บ.บี แอนด์ เอส ไตเทียม จำกัด) 10/04/2563 – 01:27:00
884 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 14/02/2563 – 16:00:23
885 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 09/01/2563 – 12:55:42
886 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/05/2563 – 10:49:32
887 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 03/07/2563 – 08:24:06
888 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 24/09/2563 – 16:38:06
889 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 15/04/2563 – 17:24:14
890 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 12/09/2563 – 16:38:30
891 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9 )
892 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง
893 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 07/02/2563 – 11:30:30
894 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส (เชียงใหม่) 13/02/2563 – 14:47:10
895 1126 บ้านฉาง 21/01/2564 – 09:07:51
896 1127 หนองคาย (PD)
897 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ไตเทียม 2) บ.อิออนเมด จำกัด 30/04/2563 – 11:02:22
898 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 07/04/2563 – 16:43:45
899 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 22/05/2563 – 09:20:28
900 1131 รพ.เกาะคา (บ.เนฟโฟร พลัส จำกัด) 20/01/2564 – 09:49:45
901 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บ.นำชัย เมดิแคร์ จำกัด) 31/07/2563 – 12:28:38
902 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD)
903 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 13/06/2563 – 19:05:18
904 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 08/01/2564 – 08:55:02
905 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 06/05/2563 – 17:50:04
906 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง)
907 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 21/10/2563 – 13:05:54
908 1139 ชัยบาดาล (หน่วยไตเทียม 2) บ.เจริญวัตร จำกัด 13/04/2563 – 11:54:17
909 1140 นครพิงค์ (PD)
910 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2)
911 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 07/08/2563 – 10:02:06
912 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 15/06/2563 – 20:51:11
913 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 02/06/2563 – 16:39:38
914 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 17/07/2563 – 18:00:35
915 1146 รพ.นครคริสเตียน (บ.ไตรมิตรไตเทียม) 24/12/2563 – 08:53:30
916 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บ.nephromed)
917 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก
918 1149 รพ.สตึก (บ.อีออนเมด จำกัด)
919 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2)
920 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม
921 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ดาวิต้า เมดิคอล
922 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บ.เคแน๊ปโคแคร์ จำกัด)