รายงานศูนย์_33


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3.3] วันที่ 26/05/2565 09:36:04 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,040 ศูนย์

ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ร.พ. สงฆ์ 07/02/2565 - 09:35:52
2 0003 กรุงเทพ 05/03/2565 - 10:17:32
3 0004 กลาง 11/02/2565 - 09:53:46
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 06/02/2565 - 13:48:53
5 0007 เซนต์หลุยส์ 28/01/2565 - 09:40:57
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 13/02/2565 - 16:00:22
7 0010 ตำรวจ 09/02/2565 - 11:19:00
8 0011 ทหารผ่านศึก 28/01/2565 - 16:05:45
9 0012 เทพธารินทร์ 12/02/2564 - 16:50:36
10 0013 ธนบุรี 1 29/09/2564 - 18:15:49
11 0014 นครธน 15/02/2565 - 11:39:11
12 0015 นพรัตนราชธานี 17/03/2565 - 14:56:09
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 26/01/2564 - 15:27:00
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 12/02/2565 - 21:38:11
15 0018 พญาไท 1 19/05/2565 - 18:55:45
16 0019 พญาไท 2 14/04/2565 - 09:30:12
17 0020 พญาไท 3 12/03/2565 - 15:08:26
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 01/04/2565 - 10:14:42
19 0023 พระรามเก้า 22/02/2565 - 09:05:21
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 11/02/2565 - 19:58:39
21 0026 ศิครินทร์ 23/03/2565 - 17:09:32
22 0027 เปาโลเกษตร 26/05/2565 - 08:16:30
23 0028 ยันฮี 10/02/2565 - 12:20:45
24 0029 รามคำแหง 30/03/2565 - 18:07:00
25 0030 รามาธิบดี 28/04/2565 - 18:46:36
26 0031 ลาดพร้าว 08/01/2565 - 09:19:31
27 0032 เลิดสิน 31/03/2565 - 15:52:55
28 0033 วิชัยยุทธ 16/03/2565 - 09:28:16
29 0034 วิภาวดี 09/02/2565 - 09:15:52
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 22/02/2565 - 10:19:47
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 10/02/2565 - 09:31:33
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 29/01/2565 - 09:24:53
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 10/02/2565 - 17:03:55
34 0039 หัวเฉียว 15/12/2564 - 16:05:51
35 0040 บำรุงราษฎร์ 12/02/2565 - 19:01:46
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 03/03/2565 - 12:06:57
37 0042 เจ้าพระยายมราช 20/01/2565 - 15:03:40
38 0043 บ้านหมี่ 20/04/2565 - 11:10:57
39 0044 ราชธานี 10/02/2565 - 11:41:39
40 0045 ศุภมิตร 19/01/2565 - 08:31:11
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 10/03/2565 - 15:25:43
42 0047 สระบุรี 06/03/2565 - 12:58:23
43 0048 อานันทมหิดล 15/02/2565 - 15:39:13
44 0049 บ้านโป่ง 27/01/2565 - 13:46:48
45 0050 มะการักษ์ 18/03/2565 - 14:44:27
46 0051 ราชบุรี 23/02/2565 - 14:10:54
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 29/12/2564 - 11:03:38
48 0056 พญาไท ศรีราชา 22/03/2564 - 16:18:59
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 16/03/2565 - 10:35:50
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 20/01/2565 - 13:18:29
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 31/03/2564 - 15:17:05
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 20/01/2565 - 08:48:11
53 0061 สิริเวช 12/02/2565 - 22:05:15
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 03/02/2565 - 14:01:49
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 18/04/2565 - 11:01:06
56 0064 นครินทร์ 06/05/2565 - 17:49:56
57 0065 ราษฎร์ยินดี 09/02/2565 - 10:10:35
58 0066 วชิระภูเก็ต 25/05/2565 - 18:48:48
59 0067 วิรัชศิลป์ 22/12/2564 - 17:49:12
60 0068 สงขลานครินทร์ 28/01/2565 - 09:44:20
61 0069 สิริโรจน์ 10/05/2565 - 11:24:24
62 0070 สุราษฎร์ธานี 14/02/2565 - 10:33:30
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 11/02/2565 - 14:08:44
64 0072 นนทเวช 25/02/2565 - 15:05:35
65 0073 ปทุมธานี 14/02/2565 - 13:13:53
66 0074 บำราศนราดูร 15/02/2565 - 16:20:21
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 19/05/2565 - 20:20:11
68 0076 พระนั่งเกล้า 16/01/2565 - 09:19:33
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 26/05/2565 - 08:50:44
70 0078 สำโรงการแพทย์ 25/05/2565 - 15:00:57
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 14/02/2565 - 09:04:59
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 14/01/2565 - 09:33:04
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 04/05/2565 - 15:30:06
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 12/11/2563 - 12:03:56
75 0084 เชียงใหม่ ราม 22/02/2565 - 15:53:39
76 0085 พิษณุเวช 04/05/2565 - 18:08:46
77 0086 แพร่-ราม 23/12/2564 - 13:55:47
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 24/01/2565 - 19:42:02
79 0088 แม่สอด 14/02/2565 - 10:00:38
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 19/05/2565 - 16:43:18
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 12/02/2565 - 16:03:44
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27/02/2565 - 15:15:04
83 0093 อุตรดิตถ์ 27/03/2565 - 18:13:37
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 13/10/2564 - 16:44:45
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 09/02/2565 - 17:44:56
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 03/02/2565 - 10:02:38
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 28/01/2565 - 11:32:16
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 25/05/2565 - 07:51:52
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 25/05/2565 - 21:51:37
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 16/02/2564 - 10:51:00
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 10/03/2565 - 13:42:04
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 25/01/2565 - 13:19:25
93 0103 หนองคาย 14/02/2565 - 09:12:40
94 0104 อุดรธานี 15/02/2565 - 15:20:09
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 25/05/2565 - 18:35:36
96 0106 เอกอุดร 26/01/2565 - 11:11:36
97 0107 ป.แพทย์ 21/01/2565 - 17:16:08
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) -
99 0109 บางปะกอก 1 14/02/2565 - 14:09:48
100 0110 ไทยนครินทร์ 15/01/2565 - 15:52:33
101 0111 ชลบุรี 11/02/2565 - 13:53:33
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 09/05/2565 - 15:52:33
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 14/02/2565 - 17:01:06
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 16/02/2565 - 19:01:30
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 14/05/2565 - 15:08:15
106 0116 คลองตัน 18/03/2565 - 08:33:25
107 0117 พุทธชินราช 05/05/2565 - 11:22:18
108 0118 วชิรพยาบาล 21/02/2565 - 16:56:11
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 14/02/2565 - 10:59:40
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 11/01/2565 - 06:57:46
111 0121 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(ร.พ.มงกุฎวัฒนะ) 19/02/2565 - 15:57:44
112 0123 กรุงเทพคริสเตียน 03/02/2565 - 09:51:37
113 0124 พะเยา-ราม 09/02/2565 - 08:51:56
114 0125 มิตรภาพสามัคคี 21/02/2565 - 14:44:31
115 0126 อนันต์พัฒนา 2 15/02/2564 - 12:08:07
116 0127 เวชธานี 31/03/2565 - 13:37:26
117 0128 ราชวิถี 14/02/2565 - 18:18:54
118 0129 เอกชล 14/03/2565 - 10:51:29
119 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 10/07/2564 - 17:09:51
120 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 30/03/2564 - 11:16:35
121 0132 กรุงธน 1 10/02/2565 - 06:59:17
122 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 14/02/2565 - 14:40:20
123 0134 ดำเนินสะดวก 25/03/2565 - 14:30:20
124 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 29/03/2564 - 13:11:48
125 0136 ศาลายา 31/12/2564 - 22:12:11
126 0137 นครปฐม 16/02/2565 - 18:14:46
127 0138 แพทย์รังสิต 22/01/2565 - 14:09:39
128 0139 ลำปาง 18/05/2565 - 18:08:39
129 0140 แมคคอร์มิค 10/02/2565 - 16:09:06
130 0141 สมุทรสาคร 28/10/2564 - 15:59:25
131 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 03/02/2564 - 11:55:27
132 0143 เลย 17/03/2565 - 16:50:36
133 0144 ตรัง 19/05/2565 - 14:28:36
134 0145 กระบี่ 05/03/2565 - 15:09:45
135 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 04/03/2565 - 08:24:05
136 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 04/03/2565 - 10:27:37
137 0148 บุรีรัมย์ 25/02/2565 - 13:40:03
138 0149 พระพุทธบาท 23/03/2565 - 14:00:25
139 0150 บ.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 11/05/2565 - 11:24:49
140 0151 สินแพทย์ 26/01/2565 - 11:56:24
141 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 08/02/2565 - 09:58:51
142 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 02/02/2565 - 15:06:14
143 0154 ทักษิณ 14/02/2565 - 20:36:28
144 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 20/05/2565 - 12:15:19
145 0157 คามิลเลี่ยน 11/11/2564 - 11:06:38
146 0158 บางไผ่ 06/02/2565 - 13:40:55
147 0160 สุขุมวิท 09/05/2565 - 16:08:43
148 0161 ราษฎร์บูรณะ 23/05/2565 - 19:57:31
149 0162 ร.พ.ค่ายเม็งรายมหาราช 07/02/2565 - 18:28:45
150 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 11/05/2565 - 14:10:56
151 0169 คลีนิคบางชัน 13/02/2565 - 18:35:28
152 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 28/03/2565 - 17:57:17
153 0171 นวนคร 1 19/01/2565 - 15:11:41
154 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) -
155 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ -
156 0175 ลำพูน 14/02/2564 - 21:26:38
157 0176 เพชรบูรณ์ 20/01/2565 - 15:50:09
158 0177 บางโพ 08/02/2565 - 17:11:58
159 0178 นครนายก 23/03/2565 - 14:21:08
160 0179 ศิริราช (กว 1) -
161 0180 สุรินทร์ 14/02/2565 - 19:47:31
162 0181 ร.พ.เทพปัญญา 07/02/2565 - 15:14:47
163 0182 สันป่าตอง 19/05/2565 - 15:12:08
164 0183 เซนต์แมรี่ 10/02/2565 - 15:03:47
165 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 13/02/2565 - 22:40:56
166 0185 มหาสารคาม 11/05/2565 - 15:40:37
167 0186 ร้อยเอ็ด 14/02/2564 - 17:10:58
168 0187 โพธาราม 07/05/2565 - 09:16:23
169 0189 เมืองนารายณ์ 07/02/2565 - 10:57:38
170 0192 กรุงธน 2 18/05/2565 - 12:05:12
171 0193 มงกุฏระยอง 25/09/2563 - 18:05:55
172 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 04/04/2565 - 15:53:59
173 0196 อุทัยธานี 07/05/2565 - 16:31:41
174 0197 ตรัง รวมแพทย์ 19/05/2565 - 09:34:11
175 0198 ตะกั่วป่า 08/02/2565 - 16:20:55
176 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 17/05/2565 - 17:25:11
177 0200 ชุมพร 11/02/2565 - 13:02:45
178 0201 นครพนม 15/01/2565 - 20:51:20
179 0202 ค่ายธนะรัชต์ 24/01/2565 - 14:03:55
180 0203 หนองบัวลำภู 20/01/2565 - 09:54:58
181 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 15/02/2565 - 12:07:37
182 0205 วัฒนา หนองคาย 27/01/2565 - 09:56:11
183 0206 เบตง 21/02/2565 - 15:34:04
184 0207 วิภาราม 21/01/2565 - 06:44:29
185 0208 สงขลา 21/05/2565 - 11:29:30
186 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ -
187 0210 ประชารักษ์เวชการ 04/02/2565 - 09:47:20
188 0211 ค่ายอดิศร 09/02/2565 - 14:16:10
189 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 24/12/2564 - 12:54:12
190 0214 บ.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 21/02/2565 - 18:15:45
191 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 08/03/2565 - 18:26:44
192 0216 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต (ณ ร.พ.หริภุญชัย) 14/04/2565 - 17:51:08
193 0219 ศิริราช (กว 4) -
194 0300 กรุงเทพ-จุรีเวช 25/02/2565 - 06:36:00
195 0301 กรุงเทพ-ตราด 24/03/2564 - 08:46:21
196 0302 กรุงเทพ-พัทยา 11/02/2565 - 14:32:54
197 0303 รวมชัยประชารักษ์ 14/03/2565 - 21:39:52
198 0304 กล้วยน้ำไท 1 27/04/2565 - 15:17:15
199 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.กาฬสินธุ์ 07/04/2565 - 17:10:01
200 0306 กำแพงเพชร 04/04/2565 - 15:52:11
201 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 25/01/2565 - 07:12:08
202 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 08/02/2565 - 15:44:35
203 0309 ขอนแก่น 13/02/2564 - 17:34:53
204 0310 ขอนแก่น-ราม 14/02/2565 - 18:46:40
205 0311 บ.ไตรักษ์จำกัด ( ชั้น2 ร.พ.เขลางค์นครราม) 29/03/2564 - 13:42:33
206 0312 บ.ลำปรางไตเทียม (ณ ร.พ.เขลางค์นครราม) 25/04/2565 - 12:31:02
207 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 20/05/2565 - 13:48:39
208 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 15/02/2565 - 10:32:04
209 0315 ค่ายจักรพงษ์ 13/07/2564 - 18:11:37
210 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 05/04/2565 - 18:00:13
211 0318 เจ้าพระยา 02/02/2565 - 17:06:58
212 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 04/05/2565 - 13:06:14
213 0320 เดอะโกลเดนเกท 02/02/2565 - 11:46:06
214 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 22/12/2564 - 07:55:26
215 0323 ชัยนาท -
216 0324 ชัยภูมิ 25/02/2564 - 16:30:52
217 0326 เชียงคำ 04/02/2565 - 14:15:48
218 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 03/02/2565 - 11:10:58
219 0329 สิรินธร 13/02/2565 - 17:09:37
220 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 07/02/2565 - 11:07:22
221 0331 ตากสิน 26/01/2565 - 14:13:14
222 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 12/02/2565 - 18:12:36
223 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม -
224 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 26/05/2565 - 09:00:50
225 0335 นครพิงค์ 23/12/2564 - 14:06:19
226 0337 น่าน 12/03/2564 - 17:01:20
227 0340 บางมด 01/02/2565 - 16:47:33
228 0342 บ้านแพ้ว 08/01/2565 - 10:03:58
229 0343 ปลาปาก 11/02/2565 - 17:47:34
230 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 31/12/2564 - 16:41:57
231 0347 ปัตตานี 24/02/2565 - 15:37:21
232 0349 นพเก้า 13/02/2565 - 14:54:28
233 0351 ปิยะเวท 24/12/2563 - 15:17:56
234 0353 พรชัย 14/02/2565 - 09:33:59
235 0354 พระจอมเกล้า 19/12/2564 - 20:25:52
236 0356 พระนครศรีอยุธยา 28/05/2564 - 14:07:14
237 0359 พหลพลพยุหเสนา 06/05/2565 - 15:58:47
238 0360 พะเยา -
239 0361 พังงา 24/02/2565 - 18:00:59
240 0362 พัทลุง -
241 0363 พิจิตร 15/02/2565 - 12:01:36
242 0364 เพชรรัชต์ 19/05/2564 - 08:59:54
243 0365 ค่ายภาณุรังษี 14/02/2565 - 17:08:08
244 0366 แพร่ 06/04/2564 - 14:18:05
245 0367 แวนแซนต์วูร์ด 11/02/2565 - 18:12:59
246 0368 มหาชัย 1 07/04/2565 - 06:13:32
247 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 12/02/2565 - 17:38:24
248 0370 มหาชัย 2 12/02/2565 - 18:28:31
249 0371 มหาราชนครราชสีมา 29/11/2564 - 11:08:38
250 0372 มิชชั่น 03/08/2564 - 15:07:10
251 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 10/02/2565 - 14:39:04
252 0374 ร.พ.มุกดาหาร 12/04/2565 - 14:17:16
253 0376 กรุงไทย 20/02/2564 - 11:49:10
254 0377 เมืองราช 25/02/2565 - 09:54:04
255 0378 ค่ายวชิราวุธ 16/12/2564 - 17:29:02
256 0379 เมืองเลยราม 14/02/2565 - 17:11:48
257 0381 ยโสธร 15/02/2565 - 16:31:06
258 0382 ยะลา 17/02/2565 - 14:49:46
259 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ -
260 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 28/01/2565 - 08:25:33
261 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 17/05/2565 - 12:41:33
262 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 27/10/2564 - 10:26:32
263 0389 ระยอง 06/01/2565 - 15:02:07
264 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 23/02/2565 - 09:02:09
265 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 01/02/2565 - 19:30:27
266 0392 ราชพฤกษ์ 10/02/2565 - 19:08:36
267 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 24/01/2565 - 13:56:13
268 0396 ลานนา 11/02/2565 - 15:54:23
269 0397 หน่วยไตเทียมศิริเวช ลำพูน 11/02/2565 - 12:30:48
270 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 20/09/2564 - 18:38:14
271 0400 ศรีวิชัย 3 13/02/2565 - 18:03:22
272 0401 ศรีสังวาลย์ 12/02/2565 - 17:25:43
273 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 09/02/2565 - 09:45:41
274 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม -
275 0404 โรงพยาบาลไทย อินเตอร์ มหาสารคาม 06/02/2565 - 14:34:15
276 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา -
277 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 15/02/2565 - 15:49:57
278 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 06/01/2565 - 14:54:35
279 0409 ธนบุรี ชุมพร 11/02/2565 - 18:59:59
280 0410 สกลนคร 04/11/2563 - 17:37:00
281 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ -
282 0412 สตูล 02/04/2564 - 15:04:55
283 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า -
284 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 20/02/2565 - 23:00:12
285 0416 สมุทรปราการ 14/02/2565 - 16:11:08
286 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 05/05/2565 - 18:20:59
287 0418 ค่ายสุรสีห์ 15/02/2565 - 14:16:59
288 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 02/02/2565 - 13:18:39
289 0420 สุโขทัย 02/02/2565 - 16:24:59
290 0421 เสนา -
291 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 14/02/2565 - 11:02:12
292 0424 อ่างทอง 09/02/2565 - 09:09:29
293 0425 อำนาจเจริญ 19/02/2565 - 17:09:20
294 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 06/02/2565 - 18:31:59
295 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 11/02/2565 - 10:01:34
296 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 13/01/2565 - 11:00:43
297 0430 คลีนิคล้างไต ขอนแก่น 29/07/2564 - 14:04:45
298 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 08/12/2564 - 16:45:03
299 0432 สุไหงโกลก 14/01/2565 - 14:57:23
300 0433 จอมทอง 18/05/2565 - 18:38:01
301 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 21/01/2565 - 14:18:21
302 0435 ทุ่งสง 24/11/2564 - 11:57:59
303 0436 รัตนเวช 2 11/03/2565 - 11:10:54
304 0437 จุฬารัตน์ 9 01/03/2565 - 13:17:20
305 0440 บางนาไตเทียม 19/05/2565 - 14:15:29
306 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 12/02/2565 - 16:26:15
307 0445 ซานคามิลโล 31/12/2564 - 18:09:34
308 0450 กรุงเทพ-ระยอง 02/05/2565 - 19:03:30
309 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 20/04/2565 - 09:14:46
310 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 25/01/2565 - 15:34:28
311 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 05/04/2565 - 10:56:53
312 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 16/03/2565 - 14:30:13
313 0462 บ.เอ็นแอนทีไตเทียมจำกัด ณ ค่ายสุริยพงษ์ 14/02/2565 - 16:07:53
314 0463 บ.ชัยนาทไตเทียม จำกัด 01/04/2565 - 16:51:03
315 0464 นาวีไตเทียม -
316 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 15/02/2565 - 09:01:02
317 0466 ไตเทียมติวานนท์ 24/01/2565 - 11:00:33
318 0467 ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 15/03/2565 - 10:05:34
319 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 30/03/2564 - 17:24:55
320 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 19/04/2565 - 17:04:53
321 0472 แม่จัน 12/04/2565 - 17:04:09
322 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 07/02/2565 - 18:18:40
323 0474 บ.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 13/02/2565 - 19:15:49
324 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 11/02/2565 - 16:19:54
325 0476 ซานเปาโล หัวหิน 24/05/2564 - 21:52:30
326 0477 รวมแพทย์ ยโสธร -
327 0478 สุวรรณภูมิ 10/02/2564 - 13:32:37
328 0479 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช 26/11/2563 - 18:10:51
329 0480 ศุภมิตรเสนา 10/02/2565 - 21:39:34
330 0481 บางนา 2 26/02/2565 - 15:01:52
331 0482 เอกชัย 11/02/2565 - 17:50:51
332 0483 มุกอินเตอร์ 06/02/2565 - 13:46:38
333 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 29/03/2564 - 10:26:05
334 0485 บางคล้า 12/02/2565 - 13:24:10
335 0486 สิโรรส 08/04/2565 - 16:08:16
336 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 07/02/2565 - 17:08:47
337 0488 กรุงเทพ-สมุย 13/01/2565 - 11:11:07
338 0489 แม่กลอง 2 08/02/2565 - 14:58:47
339 0490 ชัยภูมิ ราม 11/01/2565 - 01:14:44
340 0491 หลังสวน 17/01/2565 - 09:28:59
341 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 01/11/2564 - 19:01:52
342 0493 ท่าศาลา -
343 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 24/01/2565 - 16:14:15
344 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 13/05/2565 - 18:59:10
345 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 26/05/2565 - 09:22:41
346 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 05/02/2565 - 05:54:17
347 0502 แพร่ คริสเตียน 31/03/2565 - 17:37:24
348 0504 พะวอ 11/02/2565 - 19:39:02
349 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 17/02/2565 - 16:07:27
350 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 14/02/2565 - 12:19:54
351 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 02/12/2564 - 02:09:39
352 0509 วังจันทร์ ระยอง 10/06/2564 - 20:29:58
353 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 28/02/2565 - 14:25:22
354 0511 บ้านบึง ชลบุรี 17/02/2565 - 19:00:51
355 0512 บุญญาเวช 01/02/2565 - 14:02:41
356 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 08/02/2565 - 13:05:09
357 0514 อ่างทองเวชการ 24/01/2565 - 11:50:38
358 0515 วิภาราม-ชัยปราการ -
359 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 22/09/2564 - 20:36:32
360 0517 สิชล 17/02/2565 - 14:53:25
361 0518 พลับพลาไชย 30/01/2565 - 13:30:08
362 0519 บริษัท SMCD ไทยแลนด์จำกัด 19/04/2565 - 08:38:47
363 0521 ร.พ.พาน 14/02/2565 - 15:58:02
364 0522 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว 11/04/2565 - 15:48:36
365 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 18/02/2565 - 10:05:44
366 0524 ร.พ.หัวหิน 09/12/2564 - 20:01:05
367 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 25/04/2565 - 19:17:58
368 0526 ร.พ.นวมินทร์ 9 21/05/2565 - 07:05:56
369 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 19/01/2564 - 15:31:34
370 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 27/02/2565 - 18:47:49
371 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 12/05/2565 - 14:23:10
372 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 11/04/2565 - 13:25:23
373 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 12/05/2565 - 13:21:50
374 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 14/02/2565 - 15:56:49
375 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 08/02/2565 - 12:00:49
376 0538 ร.พ.เสลภูมิ 16/05/2565 - 19:39:48
377 0539 ร.พ.สมเด็จ 11/05/2565 - 19:28:07
378 0540 ร.พ.กมลาไสย 12/05/2565 - 13:08:58
379 0541 ร.พ.ศีขรภูมิ 11/02/2565 - 10:41:50
380 0542 ร.พ.บรบือ 29/12/2564 - 15:10:35
381 0543 รพ.นครพัฒน์ 18/05/2565 - 17:36:08
382 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 02/03/2565 - 13:42:23
383 0546 ปิยะรักษ์ 09/01/2565 - 17:28:29
384 0547 ร.พ.เซกา 05/11/2564 - 17:13:29
385 0548 รวมแพทย์กระบี่ 20/01/2565 - 08:07:21
386 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 17/05/2565 - 16:18:25
387 0550 บัวใหญ่ 09/05/2565 - 14:21:18
388 0551 ร.พ.สามพรานไร่ขิง 31/03/2564 - 14:24:02
389 0552 ร.พ.เขาวง 08/01/2564 - 13:41:34
390 0553 บึงกาฬ 14/02/2565 - 20:26:08
391 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 08/04/2565 - 14:37:19
392 0555 พิสัยเวช 18/02/2565 - 06:28:14
393 0556 วารินชำราบ 07/05/2565 - 17:42:15
394 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 20/01/2565 - 14:21:44
395 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 13/05/2565 - 07:27:57
396 0559 ตระการพืชผล 08/02/2565 - 13:31:48
397 0560 ศรีสงคราม 21/05/2565 - 14:28:10
398 0561 โรงพยาบาลราษีไศล 23/05/2565 - 19:24:32
399 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 13/02/2565 - 16:03:10
400 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร -
401 0565 ระโนด 21/12/2564 - 12:45:58
402 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 22/03/2565 - 15:16:08
403 0567 มเหสักข์ 04/02/2565 - 05:43:41
404 0568 สหเวช 10/02/2565 - 21:16:16
405 0569 ป่าซาง 10/05/2565 - 11:54:36
406 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก 14/02/2565 - 16:34:20
407 0572 จุฬารัตน์ 1 -
408 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 01/02/2565 - 10:13:04
409 0574 พนัสนิคม 12/01/2565 - 11:17:45
410 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) 21/02/2565 - 10:01:44
411 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 14/02/2565 - 06:28:48
412 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
413 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 11/01/2565 - 10:16:26
414 0581 ศรีรัตนะ 29/01/2565 - 13:51:51
415 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 27/04/2565 - 13:07:22
416 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 24/01/2565 - 15:46:01
417 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 08/02/2565 - 14:39:43
418 0585 เกาะสมุย 25/03/2565 - 20:25:42
419 0586 คลินิกไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต -
420 0587 มัญจาคีรี 07/01/2565 - 08:36:52
421 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 09/02/2565 - 11:20:58
422 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 25/05/2565 - 06:50:36
423 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 06/04/2565 - 17:44:19
424 0592 รพ.พล 10/02/2565 - 14:26:44
425 0593 วาปีปทุม 21/05/2565 - 13:34:10
426 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 25/01/2565 - 16:35:37
427 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 14/02/2565 - 15:41:41
428 0596 ค่ายวชิรปราการ 14/02/2564 - 11:08:31
429 0597 คำเขื่อนแก้ว 07/02/2565 - 17:06:55
430 0598 บ.ทำบุรัฐไตเทียม(รพ.ศรีวิชีย 1) 14/02/2565 - 15:23:26
431 0600 รพ.ฝาง (บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต) 14/02/2565 - 20:01:53
432 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 25/11/2564 - 18:13:50
433 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 22/02/2565 - 15:39:19
434 0603 มูลนิธิโรคไตฯ ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล 01/03/2565 - 10:35:25
435 0604 นางรอง 20/05/2565 - 10:55:28
436 0605 รพ. อำนาจเจริญ (หน่วยไตเทียม 2) 27/10/2564 - 09:18:17
437 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) 25/03/2565 - 09:53:04
438 0607 คลินิกไตเทียมวชิรบารการแพทย์ 19/03/2564 - 12:08:35
439 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 15/02/2565 - 16:23:34
440 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 10/01/2565 - 07:42:46
441 0625 โรงพยาบาลปง (PD) -
442 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 11/01/2565 - 13:11:06
443 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD) -
444 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง 05/05/2565 - 16:12:02
445 0634 โรงพยาบาลชุมแพ 12/04/2564 - 10:38:50
446 0636 ยางตลาด 19/01/2565 - 10:29:28
447 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 20/01/2565 - 16:20:52
448 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 23/05/2565 - 20:22:13
449 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 18/03/2565 - 17:42:33
450 0640 โพยาบาลเพชรเกษม 2 10/01/2565 - 09:14:37
451 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 08/02/2565 - 09:19:29
452 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 23/04/2565 - 06:24:53
453 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) 31/03/2565 - 13:06:40
454 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ -
455 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 11/04/2565 - 14:09:59
456 0646 โรจนเวช -
457 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 03/02/2565 - 15:25:14
458 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 19/02/2564 - 15:31:23
459 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 07/01/2565 - 20:00:08
460 0650 เบญจรมย์ 24/11/2564 - 09:26:59
461 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 18/03/2564 - 10:26:14
462 0652 แวงน้อย 21/05/2565 - 15:07:54
463 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 11/01/2565 - 15:43:50
464 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 14/03/2565 - 15:28:54
465 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 10/01/2565 - 17:07:31
466 0656 กันทรารมย์ 26/01/2565 - 18:08:55
467 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 23/05/2565 - 20:17:34
468 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 16/02/2565 - 19:12:05
469 0659 ทรายมูล 23/03/2565 - 08:51:37
470 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง -
471 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 11/06/2564 - 08:04:34
472 0662 เอกชนร่มเกล้า 10/05/2564 - 19:04:21
473 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 15/02/2564 - 17:35:04
474 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 13/05/2565 - 23:08:33
475 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 06/05/2565 - 07:24:02
476 0667 ปากช่องนานา (HD) 11/02/2565 - 05:34:52
477 0672 พัทยาอินเตอร์ 25/05/2565 - 15:39:08
478 0673 คลีนิคเวชกรรมเมดแคร์ 27/03/2565 - 13:23:55
479 0674 รพ.ดอนตาล 09/02/2565 - 11:43:34
480 0691 รพ.บางพลี 17/02/2565 - 12:06:47
481 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 11/01/2565 - 11:15:22
482 0696 โรงพยาบาลบางกรวย(บ.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย จำกัด) 14/02/2565 - 17:23:54
483 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2) -
484 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล 11/02/2565 - 19:47:34
485 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 12/02/2564 - 16:20:08
486 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 14/02/2564 - 19:05:43
487 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 05/03/2565 - 10:36:37
488 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 31/01/2565 - 10:43:12
489 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 29/06/2564 - 13:55:58
490 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
491 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง 07/01/2565 - 10:09:57
492 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) -
493 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 25/05/2565 - 09:57:00
494 0713 เรณูนคร 25/12/2564 - 11:42:49
495 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร 12/02/2565 - 09:31:24
496 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 14/02/2564 - 16:35:35
497 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 14/02/2565 - 14:31:12
498 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 29/11/2564 - 14:14:09
499 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 27/02/2564 - 15:17:14
500 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 19/01/2565 - 14:26:58
501 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ 13/02/2565 - 20:15:40
502 0722 ชุมพวง 19/05/2565 - 15:58:01
503 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 10/02/2565 - 09:33:38
504 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการไตเทียม) 08/02/2565 - 16:33:36
505 0725 ท่ายาง 10/02/2565 - 12:41:37
506 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 07/02/2565 - 10:02:33
507 0727 บ้านม่วง 31/01/2565 - 16:03:24
508 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา 11/02/2565 - 10:29:41
509 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 14/02/2565 - 08:47:28
510 0731 กรุงเทพ หัวหิน 17/03/2565 - 07:57:58
511 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 22/04/2565 - 08:22:39
512 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) -
513 0734 ค่ายศรีพัชรินทร 16/02/2565 - 18:49:21
514 0735 บางปูไตเทียมคลินิก 16/03/2565 - 14:48:43
515 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 15/02/2564 - 07:07:45
516 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 14/03/2565 - 15:58:07
517 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 31/12/2564 - 15:39:17
518 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 19/03/2565 - 19:20:08
519 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) 25/04/2565 - 18:12:21
520 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 19/05/2565 - 15:28:41
521 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 03/05/2565 - 20:11:47
522 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 05/02/2565 - 15:17:53
523 0746 กันทรลักษ์ 12/02/2565 - 16:51:04
524 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 24/02/2565 - 08:45:53
525 0748 ศูนย์ถนอมไต โรงพยาบาลสกลนคร 20/05/2565 - 16:52:25
526 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 25/02/2565 - 07:12:20
527 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 01/02/2565 - 14:10:59
528 0751 ร้องกวาง 11/02/2565 - 11:36:33
529 0752 ควนขนุน 08/02/2565 - 15:23:52
530 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม 12/05/2565 - 13:34:34
531 0754 แกลง 04/08/2564 - 18:24:52
532 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 25/05/2565 - 09:32:30
533 0757 ภูเขียว -
534 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 26/05/2565 - 08:38:32
535 0759 รพ.กระทุ่มแบน 19/01/2565 - 16:58:05
536 0760 ร่มฉัตร 09/05/2565 - 16:51:52
537 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 31/03/2565 - 16:21:35
538 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) -
539 0764 สังขะ 21/02/2565 - 19:21:23
540 0765 เวชการุณรัศมิ์ 19/01/2565 - 14:18:14
541 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย 16/03/2565 - 15:02:37
542 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 09/05/2565 - 22:28:32
543 0769 หนองกุงศรี 12/03/2565 - 16:45:43
544 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 14/03/2565 - 15:42:23
545 0772 ห้วยยอด 15/02/2565 - 14:46:31
546 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/04/2565 - 11:17:08
547 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 12/05/2565 - 16:54:28
548 0775 สุขผลินไตเทียม 14/03/2565 - 15:14:01
549 0776 โนนสัง 20/12/2564 - 15:58:44
550 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 07/02/2565 - 16:30:25
551 0778 ทรายมูล (PD) -
552 0779 รุ่งรวีไตเทียม -
553 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 27/01/2564 - 13:52:01
554 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล -
555 0784 พิบูลมังสาหาร 08/02/2565 - 18:15:00
556 0785 หัวตะพาน 21/02/2565 - 15:21:05
557 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 27/01/2565 - 10:20:46
558 0787 โรงพยาบาลบางนา5 06/02/2565 - 14:57:18
559 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 12/04/2565 - 11:35:17
560 0789 โพนทอง 24/02/2565 - 14:50:38
561 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 13/01/2565 - 11:01:17
562 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 08/04/2565 - 12:26:16
563 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 19/01/2565 - 20:04:17
564 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 08/02/2565 - 10:15:52
565 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพินี 24/05/2565 - 13:27:01
566 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10/02/2565 - 13:55:57
567 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 13/02/2565 - 13:57:26
568 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) 28/01/2565 - 10:21:54
569 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 16/05/2565 - 17:08:15
570 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 24/05/2565 - 14:51:22
571 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ -
572 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 29/04/2565 - 15:30:45
573 0805 คำชะอี 24/05/2565 - 15:16:48
574 0806 โรงพยาบาลลับแล 12/01/2565 - 13:36:32
575 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 09/02/2565 - 21:27:10
576 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 20/03/2565 - 19:47:13
577 0809 นางรอง (บ.บุรีวัตร) 11/02/2565 - 08:08:47
578 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บ.ไฮน์เนฟรอน-เทค) 06/02/2565 - 15:32:32
579 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 11/02/2565 - 09:06:23
580 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล -
581 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 04/02/2565 - 19:44:07
582 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 09/05/2565 - 16:56:57
583 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม -
584 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 06/05/2565 - 10:56:33
585 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 24/05/2565 - 13:45:06
586 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 08/05/2565 - 09:25:03
587 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 04/02/2565 - 20:33:07
588 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 26/12/2564 - 10:47:51
589 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 14/02/2565 - 14:41:05
590 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 08/02/2565 - 17:12:18
591 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 23/02/2565 - 12:43:51
592 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 15/03/2565 - 11:31:57
593 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 04/03/2565 - 09:49:50
594 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 10/02/2565 - 18:07:21
595 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 07/01/2565 - 16:28:31
596 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 11/02/2565 - 21:59:20
597 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 12/03/2565 - 06:14:10
598 0830 บ.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 17/05/2565 - 12:08:27
599 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 27/01/2565 - 10:43:00
600 0832 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช(หน่วยไตเทียม2) 24/02/2565 - 17:14:03
601 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 15/02/2565 - 10:14:24
602 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 18/04/2565 - 11:51:08
603 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 14/03/2565 - 20:37:33
604 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 24/05/2565 - 07:49:00
605 0837 สามชุก 15/03/2565 - 14:16:27
606 0838 ตระการพืชผล PD -
607 0840 โรงพยาบาลละงู 24/02/2565 - 10:56:02
608 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 10/02/2565 - 17:55:57
609 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บ.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 27/11/2564 - 17:06:01
610 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 21/02/2565 - 14:27:22
611 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บ.บูรพาไบโอเทค จำกัด) 18/02/2564 - 19:05:22
612 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 09/02/2565 - 15:20:58
613 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 13/01/2565 - 07:47:59
614 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บ.เจริญกิจการแพทย์) -
615 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 24/05/2565 - 14:47:55
616 0850 สังขะ (CAPD) -
617 0851 เกษตรสมบูรณ์ 14/02/2565 - 17:09:22
618 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) 24/01/2565 - 17:18:36
619 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 21/05/2565 - 15:51:39
620 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง 07/04/2564 - 14:41:41
621 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 14/02/2565 - 19:22:08
622 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 28/02/2565 - 18:15:55
623 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 14/02/2565 - 09:26:57
624 0858 บ้านไผ่ 16/03/2565 - 17:40:49
625 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 25/02/2565 - 15:21:30
626 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 26/01/2565 - 16:25:36
627 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 19/05/2565 - 12:39:30
628 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 29/01/2565 - 08:50:11
629 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3(หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 24/01/2565 - 12:06:07
630 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 16/02/2565 - 12:41:57
631 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส 14/02/2565 - 11:55:32
632 0866 ห้วยยอด (PD) 02/04/2564 - 10:47:32
633 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 05/05/2565 - 08:56:09
634 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 14/02/2565 - 10:47:12
635 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 14/02/2565 - 18:48:07
636 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 26/05/2565 - 09:18:56
637 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 06/02/2565 - 16:52:08
638 0872 โรงพยาบาลปราสาท 14/02/2565 - 19:10:50
639 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2(บ.ศรีอุบล) 14/02/2565 - 08:52:30
640 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 28/01/2565 - 11:21:23
641 0875 ค.ไตเทียมเฟรชีเนียส เมดิคอลแคร์ ค.เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 12/02/2565 - 16:56:24
642 0878 บางสะพาน 12/02/2565 - 20:30:31
643 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์ -
644 0880 โรงพยาบาลฝาง -
645 0881 พนมไพร 06/02/2565 - 17:48:32
646 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 10/02/2565 - 13:22:31
647 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(CKP Renal) 02/02/2565 - 09:02:50
648 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 15/03/2565 - 16:48:39
649 0886 โรงพยาบาลชะอำ 13/02/2565 - 19:21:01
650 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 15/01/2565 - 09:58:57
651 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 09/03/2565 - 16:44:16
652 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 10/02/2565 - 10:14:02
653 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 04/02/2565 - 16:46:22
654 0892 โรงพยาบาลสงขลา(หน่วยไตเทียม3) 14/02/2565 - 11:21:10
655 0893 ปุณธดาไตเทียม 16/02/2565 - 21:25:16
656 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บ.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์ จำกัด) -
657 0895 บ่อไร่ 18/03/2564 - 13:44:58
658 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 15/02/2565 - 15:23:46
659 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 03/05/2565 - 19:32:02
660 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 10/02/2565 - 15:19:54
661 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 31/01/2565 - 16:41:40
662 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 12/02/2565 - 17:35:45
663 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 12/02/2565 - 14:22:45
664 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย(ไตเทียม2) 22/02/2565 - 09:24:16
665 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 14/01/2565 - 07:42:38
666 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์(บ.อีออดเมด) -
667 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์(บ.อีออดเมด) 28/02/2565 - 17:17:54
668 0906 ศรีระยอง 11/02/2565 - 12:00:09
669 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 13/02/2565 - 19:42:56
670 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต 20/05/2565 - 19:19:23
671 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 14/02/2564 - 13:00:59
672 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 01/05/2565 - 17:30:54
673 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 15/02/2565 - 20:39:22
674 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ -
675 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 24/05/2565 - 13:51:44
676 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 11/01/2565 - 15:19:19
677 0916 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 14/05/2565 - 16:59:05
678 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บ.ถาวรพัฒน์จำกัด) 10/01/2565 - 16:34:06
679 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 01/04/2565 - 15:28:58
680 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 14/05/2565 - 17:02:03
681 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ(CAPD) -
682 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 22/05/2565 - 09:02:55
683 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 20/01/2565 - 16:54:04
684 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2 ) 13/02/2565 - 18:27:16
685 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 07/02/2565 - 09:03:16
686 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 15/03/2565 - 17:50:20
687 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 28/01/2565 - 13:52:20
688 0929 วิภารามแหลมฉบัง 25/02/2565 - 09:36:04
689 0930 หนองบัวแดง 21/02/2564 - 17:46:27
690 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา 12/02/2565 - 12:53:57
691 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
692 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 28/01/2565 - 17:15:40
693 0934 บางปะกอก รังสิต2 04/01/2565 - 12:56:40
694 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 14/02/2565 - 17:06:08
695 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 27/04/2565 - 08:51:02
696 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 28/12/2564 - 16:33:33
697 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 13/02/2565 - 14:34:58
698 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 19/01/2565 - 14:56:21
699 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 14/02/2565 - 11:30:57
700 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 09/02/2565 - 20:40:23
701 0942 รพ.เพชรเวช 14/02/2565 - 09:05:19
702 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 16/02/2564 - 12:58:50
703 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 21/05/2565 - 15:17:03
704 0945 เอ พี เอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 12/01/2565 - 08:53:29
705 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 17/12/2564 - 17:12:00
706 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 15/02/2565 - 10:55:43
707 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 12/02/2565 - 18:23:03
708 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 07/02/2565 - 16:50:05
709 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ 12/05/2565 - 17:53:15
710 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) 22/03/2564 - 10:28:13
711 0953 กรุงเทพขอนแก่น 07/03/2565 - 17:50:40
712 0954 ท่าคันโท 09/02/2565 - 11:59:07
713 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 14/02/2565 - 15:55:49
714 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 02/01/2565 - 16:41:21
715 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 01/02/2565 - 15:35:44
716 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 10/02/2565 - 11:36:56
717 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 21/05/2565 - 13:56:22
718 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 17/01/2565 - 08:56:15
719 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) 26/11/2564 - 16:53:43
720 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บ.อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 01/03/2564 - 13:09:53
721 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD) -
722 0965 มหาสารคาม (PD) -
723 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 23/01/2565 - 15:24:17
724 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 18/05/2565 - 15:23:28
725 0968 ระยอง (PD) 16/02/2564 - 15:09:41
726 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 06/02/2564 - 09:05:39
727 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอล รีนอลซัพพลาย) 10/04/2565 - 15:31:03
728 0971 สตูล (HD) 24/02/2564 - 10:45:12
729 0972 รามาธิบดี (PD) 31/03/2564 - 17:09:09
730 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 12/03/2565 - 15:12:05
731 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) 29/03/2564 - 14:35:09
732 0975 กาฬสินธุ์ (PD) -
733 0976 วารินชำราบ (PD) -
734 0977 ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม 2) (บ.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น จำกัด) 27/01/2565 - 16:05:09
735 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) 27/04/2565 - 12:58:56
736 0979 สกลนคร (PD) 11/02/2565 - 15:35:33
737 0980 ศรีสะเกษ (HD) 19/05/2565 - 08:56:45
738 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 10/02/2565 - 10:58:20
739 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ (อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ บ.เนพโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด) 16/02/2565 - 19:02:43
740 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 11/02/2565 - 10:04:25
741 0984 ท่าศาลา (PD) -
742 0985 คลินิกเวชกรรมบ้านดอน 19/05/2565 - 07:21:18
743 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) 12/05/2565 - 16:27:46
744 0987 ยะลา (PD) 16/02/2564 - 14:17:07
745 0988 รพ.ปิยะเวท (piyavate hitech Dialysis) 24/05/2565 - 15:45:31
746 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 29/01/2565 - 11:13:29
747 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 10/02/2565 - 14:38:40
748 0991 หาดใหญ่ (HD) 14/02/2565 - 10:12:26
749 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 14/02/2565 - 15:24:24
750 0993 พัทลุง (PD) -
751 0994 เทพปัญญา2 09/02/2565 - 15:45:27
752 0995 จอมทอง (PD) 11/01/2565 - 15:14:21
753 0996 ตากสิน (PD) -
754 0997 พะเยา (HD) -
755 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 24/05/2565 - 14:58:10
756 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 17/05/2565 - 15:35:30
757 1000 สันทราย 20/12/2564 - 11:04:41
758 1001 อุทุมพรพิสัย 19/02/2565 - 12:15:44
759 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ 31/01/2565 - 15:29:08
760 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) 16/02/2565 - 15:40:49
761 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 18/03/2565 - 15:45:17
762 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 10/02/2565 - 14:48:29
763 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 07/02/2565 - 20:23:58
764 1008 ตำรวจ (PD) 10/02/2565 - 15:47:13
765 1009 มุกดาหาร (PD) 12/04/2565 - 15:44:00
766 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 13/02/2565 - 19:38:56
767 1011 ท่าตูม (PD) -
768 1012 รพ.เกษตรวิสัย 16/08/2564 - 16:33:56
769 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ 05/11/2564 - 16:39:22
770 1014 พนัสนิคม (PD) 14/02/2565 - 18:55:37
771 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 10/02/2565 - 13:54:52
772 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 24/01/2565 - 10:43:22
773 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 22/01/2565 - 09:19:15
774 1019 สมุทรสาคร (PD) 07/02/2565 - 15:16:12
775 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 05/03/2564 - 17:39:30
776 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 15/02/2565 - 10:57:07
777 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 01/02/2565 - 15:29:00
778 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 19/01/2565 - 15:23:54
779 1025 โพธาราม (PD) -
780 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร 18/01/2565 - 12:58:22
781 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 10/05/2564 - 16:29:18
782 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต -
783 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) 07/04/2565 - 15:24:33
784 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD) 10/02/2564 - 10:53:39
785 1031 รพ.เลิดสิน (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.เนฟโฟรเมด จำกัด 20/01/2565 - 12:43:55
786 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 23/05/2565 - 20:54:50
787 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา 21/04/2565 - 12:27:48
788 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/02/2565 - 08:49:25
789 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 18/01/2565 - 14:50:25
790 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) -
791 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD) 13/02/2564 - 12:57:55
792 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 18/08/2564 - 16:35:28
793 1039 รพ.สตึก (PD) 14/02/2565 - 15:28:37
794 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) -
795 1041 ราชวิถี (PD) 21/02/2565 - 17:55:58
796 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อิออนเมด จำกัด) 22/02/2565 - 17:30:56
797 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 15/03/2565 - 16:08:18
798 1044 บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต จำกัด (PD) 14/02/2565 - 16:48:59
799 1045 กระทุ่มแบน (PD) 11/03/2564 - 13:57:01
800 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 13/03/2565 - 20:06:58
801 1047 แม่จัน (PD) 20/05/2565 - 12:57:54
802 1048 สันทราย (PD) 04/07/2563 - 12:39:43
803 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ 14/02/2565 - 18:15:54
804 1050 รพ.ชลบุรี (PD) 31/03/2565 - 16:26:08
805 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) 03/03/2565 - 15:15:45
806 1052 รพ.น่าน (PD) -
807 1053 รพ.ทองผาภูมิ 23/03/2565 - 22:54:51
808 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 15/03/2565 - 23:29:14
809 1055 สมุทรปราการ (PD) 14/02/2565 - 16:27:01
810 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 14/02/2565 - 17:45:38
811 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 09/02/2564 - 07:38:25
812 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 19/04/2565 - 17:22:32
813 1059 นครนายก (PD) 01/04/2565 - 13:28:53
814 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) 31/03/2565 - 09:49:40
815 1061 ชัยนาทนเรนทร (PD) -
816 1062 นางรอง (PD) 17/03/2564 - 10:45:29
817 1063 ทุ่งสง (PD) -
818 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD) -
819 1065 เลิดสิน (HD) 01/04/2565 - 00:46:28
820 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม 04/02/2565 - 15:57:53
821 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 14/02/2565 - 15:11:28
822 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/01/2564 - 15:06:31
823 1069 รพ.ประโคนชัย (บ.อีออนเมด จำกัด) 17/02/2565 - 18:17:02
824 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บ.เชฟตี้ฮีโม จำกัด) 20/05/2565 - 11:40:47
825 1071 รพ.พรชัย (บ.แทนไต จำกัด) 14/02/2565 - 14:30:55
826 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 12/05/2565 - 23:45:11
827 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 09/03/2565 - 16:28:57
828 1074 รพ.ปาย 03/02/2565 - 14:13:53
829 1075 แม่สะเรียง 11/02/2565 - 18:07:24
830 1076 นครปฐม (PD) 19/04/2565 - 12:25:10
831 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 10/02/2565 - 17:54:08
832 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD) -
833 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) 02/03/2565 - 00:02:35
834 1080 ลำพูน (HD) 27/01/2565 - 20:39:19
835 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บ.เพชรบุรี-ฮีโม) 03/03/2565 - 11:44:01
836 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 18/02/2565 - 15:18:43
837 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2 ) -
838 1084 ราชธานี (ไตเทียม 2) (บ.อยุธยาไตเทียม จำกัด) 08/02/2565 - 16:05:46
839 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคทีเมดิคอล เซอร์วิส 29/03/2565 - 10:22:07
840 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) -
841 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 22/01/2565 - 14:15:21
842 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 02/04/2565 - 19:55:59
843 1089 รพ.สันป่าตอง (บ.ฟริซิเนียส) หน่วยไตเทียม 3 15/02/2565 - 10:57:01
844 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 07/03/2565 - 11:46:01
845 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 11/02/2565 - 12:57:43
846 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 25/05/2565 - 16:08:43
847 1093 รพ.สนามชัย (บ.กรุงเทพฮีโมแคร์ จำกัด) 21/11/2563 - 12:44:43
848 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (หน่วยไตเทียม 2 )บ.อีออนเมด 13/04/2565 - 11:49:58
849 1095 รพ.ทุ่งสง (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 28/03/2565 - 11:24:20
850 1096 รพ.บัวใหญ่ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 10/12/2564 - 10:58:57
851 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) 29/03/2564 - 19:56:47
852 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 14/02/2565 - 14:12:57
853 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 09/03/2565 - 13:59:24
854 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 11/01/2565 - 09:47:02
855 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 14/12/2564 - 12:01:28
856 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 25/05/2565 - 19:20:50
857 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 13/01/2565 - 12:02:19
858 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 08/02/2565 - 17:17:37
859 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD) -
860 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 18/02/2565 - 19:25:12
861 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 02/04/2565 - 16:43:19
862 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 17/05/2565 - 20:51:42
863 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 20/05/2565 - 14:36:34
864 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บ.รีนีล ลิงค์ จำกัด) 09/02/2565 - 13:36:09
865 1111 พระจอมเกล้า (PD) -
866 1112 รพ.กบินทร์บุรี 20/04/2565 - 08:53:26
867 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บ.เคที เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 10/02/2565 - 17:45:00
868 1114 รพ.บางบ่อ (บ.บี แอนด์ เอส ไตเทียม จำกัด) 13/02/2565 - 18:26:23
869 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 14/02/2565 - 15:59:49
870 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 14/12/2564 - 13:55:20
871 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 05/03/2565 - 15:42:48
872 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 21/05/2565 - 18:10:26
873 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 24/02/2565 - 16:33:05
874 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 15/03/2565 - 17:35:21
875 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 05/02/2564 - 15:16:35
876 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9 ) 14/12/2564 - 17:55:06
877 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง 14/03/2565 - 13:11:15
878 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 15/03/2565 - 15:09:33
879 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส (เชียงใหม่) 16/02/2564 - 14:11:50
880 1126 บ้านฉาง 07/02/2565 - 13:40:12
881 1127 หนองคาย (PD) -
882 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ไตเทียม 2) บ.อิออนเมด จำกัด 29/01/2565 - 17:25:14
883 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 14/02/2565 - 19:54:02
884 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 19/05/2565 - 16:19:02
885 1131 รพ.เกาะคา (บ.เนฟโฟร พลัส จำกัด) 16/01/2565 - 16:26:53
886 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บ.นำชัย เมดิแคร์ จำกัด) 14/02/2565 - 17:23:02
887 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD) -
888 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต 11/01/2565 - 19:54:12
889 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 08/01/2565 - 09:48:23
890 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 25/01/2564 - 16:56:39
891 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 05/02/2565 - 14:07:50
892 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 07/02/2565 - 13:59:16
893 1139 ชัยบาดาล (หน่วยไตเทียม 2) บ.เจริญวัตร จำกัด 31/03/2565 - 16:40:07
894 1140 นครพิงค์ (PD) 10/01/2565 - 13:20:14
895 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2) 27/01/2565 - 00:10:24
896 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 25/05/2565 - 19:07:50
897 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 03/02/2565 - 05:42:17
898 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 20/05/2565 - 18:33:01
899 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม 25/05/2565 - 12:10:39
900 1146 รพ.นครคริสเตียน (บ.ไตรมิตรไตเทียม) 26/05/2565 - 08:14:21
901 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บ.nephromed) 01/02/2565 - 11:40:14
902 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก 15/03/2565 - 10:09:36
903 1149 รพ.สตึก (บ.อีออนเมด จำกัด) 16/02/2565 - 16:36:05
904 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2) 08/02/2565 - 18:01:32
905 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 30/11/2564 - 13:19:41
906 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ดาวิต้า เมดิคอล -
907 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บ.เคแน๊ปโคแคร์ จำกัด) 13/02/2565 - 21:50:26
908 1154 รพ.โคกโพธิ์ (บ.ฮีโมเฟริส์ จำกัด) 17/01/2565 - 09:14:18
909 1155 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 05/01/2565 - 11:47:23
910 1156 แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตน์โรคไต ชั้น3 15/03/2565 - 16:25:03
911 1157 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมพยัคฆ์ 15/02/2565 - 06:52:29
912 1158 จันทรุเบกษา พอ. 14/02/2565 - 16:07:19
913 1159 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/01/2564 - 17:21:15
914 1160 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (PD) 07/02/2565 - 09:50:22
915 1161 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ. เก่า) บ.อิออนเมด จำกัด 18/02/2565 - 20:59:13
916 1162 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (HD) 09/02/2565 - 10:51:50
917 1163 ตรัง (PD) 31/03/2564 - 18:14:45
918 1164 เกษมวัฒนาคลีนิกเวชกรรม 05/03/2565 - 12:23:27
919 1165 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (บ.สัตหีบไตเทียม จำกัด) 31/01/2565 - 15:49:27
920 1166 มลิวรรณไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 18/03/2565 - 16:43:55
921 1167 แก่นคูณไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 10/02/2565 - 19:21:34
922 1168 รพ.เชียงรายอินเตอร์ (บ.อีออนเมด จำกัด) 18/01/2565 - 14:41:54
923 1169 ภูมิเวทคลินิกเวชกรรม 28/01/2565 - 10:55:10
924 1170 พหล 62 คลินิกเวชกรรม 08/09/2564 - 07:50:49
925 1171 รพ.แก้งคร้อ 14/02/2565 - 12:45:56
926 1172 โรงพยาบาลดงหลวง 27/01/2565 - 12:38:17
927 1173 รพ.ศรีสงคราม (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 01/02/2565 - 16:45:00
928 1174 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 09/02/2565 - 15:12:10
929 1175 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส(บางพูนเมดิคัล ไตเทียม) 02/04/2565 - 11:49:16
930 1176 กาฬสินธุ์ (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 13/11/2564 - 16:28:42
931 1177 คลินิกเวชกรรมนิรันดร์ 05/04/2565 - 10:08:26
932 1178 รพ.ยโสธร (บ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 23/02/2565 - 18:59:47
933 1179 ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต คู่เมืองกระบี่ 14/02/2565 - 11:23:37
934 1180 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมวชิรเวช 16/08/2564 - 09:34:02
935 1181 รัตนเวช 22 ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น4 03/03/2565 - 06:40:16
936 1182 สกลมงคลคลีนิกเวชกรรม 07/04/2564 - 11:01:59
937 1183 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (หน่วยไตเทียม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) บ.อิออนเมด จำกัด 09/02/2565 - 09:49:58
938 1184 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ 30/01/2565 - 16:23:26
939 1185 รพ.กันทรลักษ์ (หน่วยไตเทียม 2) 13/02/2565 - 17:38:49
940 1186 รพ.อินทร์บุรี (หน่วยไตเทียม อาคาร ภปร.1) 04/02/2565 - 14:32:01
941 1187 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม (สมุทรสาคร 2) (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 05/02/2564 - 10:28:17
942 1188 เมดิแคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
943 1189 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (บ.อิออนเมด จำกัด) 08/02/2565 - 15:53:13
944 1190 ตะกั่วป่าคลินิกเวชกรรม 10/04/2565 - 18:08:13
945 1191 ธนาวุฒิคลินิกเวชกรรม 13/04/2565 - 19:01:51
946 1192 บ้านโพธิ์ (หน่วยไตเทียม 2) บ.บี แอนด์ เอสไตเทียม จำกัด 13/02/2565 - 13:30:28
947 1193 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 2 (สถานที่ 2) 12/04/2565 - 07:13:32
948 1194 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (PD) 10/02/2565 - 15:54:06
949 1195 เจริญสุขคลินิกเวชกรรม 16/05/2565 - 06:28:50
950 1196 รพ.ธนบุรี อู่ทอง (บ.แฮปปิเนส ฟอร์ ออล จำกัด) 14/09/2564 - 08:44:43
951 1197 ท่าแซะคลินิกเวชกรรม 05/05/2565 - 14:02:43
952 1198 สมุทรปราการ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด 08/02/2565 - 12:53:23
953 1199 คลองด่านไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคไต 18/03/2565 - 14:48:08
954 1200 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนราตรี 02/05/2565 - 18:06:17
955 1201 บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต หน่วยที่2 09/02/2565 - 17:26:08
956 1202 สะพานปทุมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาไตเทียม 16/04/2565 - 11:02:29
957 1203 รพ.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บ.พญาไท ฮีโมเทค จำกัด) 13/02/2565 - 14:29:29
958 1204 รพ.ครบุรี (บ.อิออน เมด จำกัด) 22/04/2565 - 13:36:24
959 1205 บีบราวน์สายธาราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/05/2564 - 09:29:31
960 1206 รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 26/04/2565 - 10:29:17
961 1207 หน่วยไตเทียม คลินิกเวชกรรมเปาโล (บ.โชคชัยรักษา จำกัด) 20/05/2565 - 08:25:41
962 1208 คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์แพทย์ถิรพล 12/12/2564 - 18:49:16
963 1209 รพ.พิมาย (บ.อีออนเมด จำกัด) 27/03/2565 - 14:26:27
964 1210 รพ.พริ๊นซ์ ศรีสะเกษ (หจก.ศรีสะเกษเมดิแคร์) 10/12/2564 - 20:49:02
965 1211 รพ.วิมุต 13/02/2565 - 14:50:25
966 1212 ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (บ.เนพโฟรเมด) 11/03/2565 - 08:46:46
967 1213 คลินิกเวชกรรมภูงา 03/04/2565 - 13:03:07
968 1214 รพ.ระนอง (PD) 14/02/2565 - 16:32:22
969 1215 ปุณธดาคลินิกเวชกรรม (บ.ปุณธดาไตเทียม จำกัด) 19/05/2565 - 09:00:24
970 1216 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 25/05/2565 - 08:40:50
971 1217 บางพลีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/03/2565 - 15:24:08
972 1218 นิคมคำสร้อย 24/03/2565 - 17:19:11
973 1219 รพ.หัวหิน หน่วยไตเทียม 2 (บ.บีแอนด์ เอส ไตเทียม) 17/09/2564 - 10:49:05
974 1220 รพ.ขลุง 27/04/2565 - 18:01:36
975 1221 รพ.บางปะกง (บ.มิตรภาพเอชดี จำกัด) 09/05/2565 - 13:11:32
976 1222 รพ.บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตบ.สุทธิชัยไตเทียม) -
977 1223 รพ.อินทรารัตน์ -
978 1224 นิตโยคลินิกเวชกรรม 18/03/2565 - 09:20:52
979 1225 คิดนี่เซ่นส์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 10/02/2565 - 08:55:34
980 1226 เซนต์เมรี่ หน่วยไตเทียม 2 (บ.สุระฮีโม จำกัด) 16/05/2565 - 10:54:53
981 1227 เทียนฟ้าประชาการุณย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 06/05/2565 - 07:55:04
982 1228 รพ.สีคิ้ว (บ.บางโพ ฮีโม จำกัด) 12/02/2565 - 11:29:26
983 1229 รพ.ขามสะแกแสง (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 07/02/2565 - 12:09:18
984 1230 รพ.เชียงคำ (หน่วยไตเทียม 2) 14/01/2565 - 16:51:08
985 1231 สแควร์นนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/03/2565 - 15:24:00
986 1232 สามชุก (หน่วยไตเทียม 2) 14/03/2565 - 16:24:40
987 1233 เทพรัตน์นครราชสีมา (หน่วยไตเทียม 2) 10/02/2565 - 14:00:29
988 1234 รพ.น้ำปาด (บ.เจนเนอรัล เมดิคอล แคร์ จำกัด) 17/02/2565 - 13:53:32
989 1235 รพ.รวมแพทย์ชัยนาท (หน่วยไตเทียม 2) 14/03/2565 - 15:55:43
990 1236 คลินิกไตเทียมบางนรา 09/05/2565 - 22:05:30
991 1237 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตฮักสุขภาพ 19/03/2565 - 12:20:56
992 1238 ตั้งฮั่วเส็งธนบุรีไตเทียมคลินิกเวชกรรม 05/03/2565 - 08:52:03
993 1239 งามวงศ์วานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 31/03/2565 - 02:24:56
994 1240 ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ มธ. 25/05/2565 - 15:30:08
995 1241 รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา 06/01/2565 - 10:52:07
996 1242 รพ.ธัญบุรี (บ.อีออนเมด จำกัด) -
997 1243 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 19/05/2565 - 17:38:09
998 1244 วิภาราม สมุทรสาคร 09/11/2564 - 12:38:29
999 1245 วีอาร์พีคลินิกเวชกรรม 05/05/2565 - 12:28:24
1000 1246 รพ.นาจะหลวย (หจก. รีนัลทรีทเม้นท์) 03/03/2565 - 14:02:19
1001 1247 สิรินธร (PD) 15/03/2565 - 13:09:19
1002 1248 พระปกเกล้า หน่วยไตเทียม 2 (บ.อิออน เมด จำกัด) -
1003 1249 คลินิกเวชกรรมอบอุ่นบึงกาฬ 30/12/2564 - 14:09:36
1004 1250 พิษณุเวช อุตรดิตถ์ 29/01/2565 - 09:13:58
1005 1251 ยิ่งยศไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 30/03/2565 - 13:54:21
1006 1252 กรุงเทพ สนามจันทร์ (หน่วยไตเทียม2) 11/03/2565 - 16:40:04
1007 1253 ไตเทียมท่าศาลา คลินิกเวชกรรม หมอเจน 21/03/2565 - 09:22:50
1008 1254 ทับเที่ยงคลินิกเวชกรรม 26/03/2565 - 17:00:16
1009 1255 สุวรรณภูมิ (PD) -
1010 1256 ปู่เจ้า 2 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
1011 1257 รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 19/05/2565 - 16:05:07
1012 1258 ศูนย์ไตเทียมศรีสะเกษเมดิแคร์ -
1013 1259 กุมภวาปีคลินิกเวชกรรม 14/02/2565 - 16:44:23
1014 1260 เซกาคลินิกเวชกรรม -
1015 1261 บำราศนราดูร (หน่วยไตเทียม 2) 14/02/2565 - 17:15:13
1016 1262 ลำพูน ใกล้หมอ (เนฟโฟรเมด จำกัด) 09/02/2565 - 18:34:43
1017 1263 พหลพลพยุหเสนา (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 20/05/2565 - 15:14:35
1018 1264 อุตรดิตถ์ (หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน) -
1019 1265 โรงพยาบาลขุขันธ์ (PD) -
1020 1266 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงแสน -
1021 1267 รพ.ลำดวน (บ.อิออนเมด จำกัด) -
1022 1268 ชีวาคิดนี่แคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (รีนัลลิงค์ จำกัด) -
1023 1269 รพ.วิเชียรบุรี 28/04/2565 - 10:08:30
1024 1270 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด -
1025 1271 วงเวียนใหญ่ไตเทียมคลีนิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 18/03/2565 - 20:49:41
1026 1272 พันธมิตรมีนบุรีคลินิกเวชกรรม -
1027 1273 ยูดีอาร์ชีคลินิกเวชกรรม -
1028 1274 พะเยา-ราม (หน่วยไตเทียม 2 ) -
1029 1275 ศาลายา (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.ศาลายาไตเทียม จำกัด -
1030 1276 รักษ์รวมชัยคลินิกเวชกรรม -
1031 1277 คลินิกเวชกรรมสว่างวัฒนะ -
1032 1278 เดชาคลินิกเวชกกรรม -
1033 1279 ราชพฤกษ์กบินทร์คลินิกเวชกรรม -
1034 1280 รพ.นวเวช 20/05/2565 - 18:23:07
1035 1281 ราชพฤกษ์บ้านบึงคลินิกเวชกรรม -
1036 1282 ราชพฤกษ์น่านคลินิกเวชกรรม -
1037 1283 รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บ.เนฟโฟรเมด จำกัด) -
1038 1284 ทียู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหลอดเลือดและไตเทียม -
1039 1285 บ้านพรุคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
1040 1286 โรงพยาบาลหัวตะพาน (ศูนย์ไตเทียมปริย์ติวีรภรณ์) -