รายงานศูนย์_33


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3.3] วันที่ 03/03/2564 16:12:45 เปิดให้บริการทั้งหมด 960 ศูนย์

ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ร.พ. สงฆ์ 12/02/2564 - 14:08:16
2 0003 กรุงเทพ 01/07/2563 - 18:54:15
3 0004 กลาง 09/02/2564 - 14:38:48
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค -
5 0007 เซนต์หลุยส์ -
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 15/02/2564 - 15:21:12
7 0010 ตำรวจ -
8 0011 ทหารผ่านศึก 30/01/2564 - 15:07:15
9 0012 เทพธารินทร์ 12/02/2564 - 16:50:36
10 0013 ธนบุรี 1 -
11 0014 นครธน -
12 0015 นพรัตนราชธานี 07/01/2564 - 14:55:12
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 26/01/2564 - 15:27:00
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 14/02/2564 - 20:08:55
15 0018 พญาไท 1 08/02/2564 - 16:53:51
16 0019 พญาไท 2 -
17 0020 พญาไท 3 27/01/2564 - 19:28:12
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 30/01/2564 - 11:08:53
19 0023 พระรามเก้า 11/02/2564 - 10:11:20
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 13/02/2564 - 16:32:03
21 0026 ศิครินทร์ 01/02/2564 - 13:48:28
22 0027 เปาโลเกษตร 20/01/2564 - 19:01:28
23 0028 ยันฮี 11/02/2564 - 16:00:37
24 0029 รามคำแหง 06/01/2564 - 15:16:33
25 0030 รามาธิบดี 11/02/2564 - 13:22:55
26 0031 ลาดพร้าว 08/01/2564 - 12:06:27
27 0032 เลิดสิน -
28 0033 วิชัยยุทธ 23/02/2564 - 15:53:54
29 0034 วิภาวดี 11/02/2564 - 12:04:15
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 27/02/2564 - 10:13:43
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 11/02/2564 - 14:04:13
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 15/02/2564 - 09:50:39
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท -
34 0039 หัวเฉียว 13/02/2564 - 17:08:24
35 0040 บำรุงราษฎร์ 13/02/2564 - 06:26:21
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 15/02/2564 - 18:17:25
37 0042 เจ้าพระยายมราช 03/03/2564 - 15:49:23
38 0043 บ้านหมี่ 05/02/2564 - 11:34:01
39 0044 ราชธานี 30/01/2564 - 16:12:26
40 0045 ศุภมิตร 02/03/2564 - 22:22:04
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ -
42 0047 สระบุรี 02/03/2564 - 16:51:59
43 0048 อานันทมหิดล -
44 0049 บ้านโป่ง 03/02/2564 - 10:07:30
45 0050 มะการักษ์ -
46 0051 ราชบุรี 02/03/2564 - 10:57:29
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 12/02/2564 - 10:07:16
48 0056 พญาไท ศรีราชา 30/08/2563 - 19:23:28
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี -
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 23/02/2564 - 09:33:06
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ -
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 17/02/2564 - 14:54:23
53 0061 สิริเวช 02/03/2564 - 14:35:49
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 16/02/2564 - 11:04:08
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 22/02/2564 - 11:56:30
56 0064 นครินทร์ 11/02/2564 - 17:13:35
57 0065 ราษฎร์ยินดี -
58 0066 วชิระภูเก็ต 26/02/2564 - 15:04:40
59 0067 วิรัชศิลป์ 09/02/2564 - 13:03:07
60 0068 สงขลานครินทร์ 04/02/2564 - 17:27:03
61 0069 สิริโรจน์ 12/02/2564 - 18:58:53
62 0070 สุราษฎร์ธานี 12/02/2564 - 15:39:57
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 13/02/2564 - 14:33:09
64 0072 นนทเวช 24/02/2564 - 16:01:02
65 0073 ปทุมธานี -
66 0074 บำราศนราดูร 11/02/2564 - 10:46:42
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 20/02/2564 - 13:12:22
68 0076 พระนั่งเกล้า 23/01/2564 - 15:16:33
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 15/02/2564 - 07:13:31
70 0078 สำโรงการแพทย์ -
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 19/02/2564 - 20:37:00
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 12/02/2564 - 09:34:03
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 23/02/2564 - 14:58:34
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 12/11/2563 - 12:03:56
75 0084 เชียงใหม่ ราม 15/02/2564 - 15:28:35
76 0085 พิษณุเวช 28/01/2564 - 14:04:52
77 0086 แพร่-ราม 27/01/2564 - 16:10:01
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 12/02/2564 - 17:05:21
79 0088 แม่สอด 11/02/2564 - 19:13:44
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 02/03/2564 - 12:41:05
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 10/02/2564 - 17:12:45
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 02/03/2564 - 19:31:49
83 0093 อุตรดิตถ์ -
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 03/11/2563 - 12:29:34
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 11/02/2564 - 15:47:27
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 14/02/2564 - 12:45:58
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 08/01/2564 - 15:44:46
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 12/02/2564 - 14:55:41
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 05/02/2564 - 11:18:52
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 16/02/2564 - 10:51:00
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) -
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ -
93 0103 หนองคาย 10/02/2564 - 16:10:51
94 0104 อุดรธานี 28/02/2564 - 17:34:11
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 06/02/2564 - 10:03:05
96 0106 เอกอุดร 13/02/2564 - 15:27:45
97 0107 ป.แพทย์ 13/02/2564 - 16:54:25
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) -
99 0109 บางปะกอก 1 10/02/2564 - 19:51:30
100 0110 ไทยนครินทร์ 06/02/2564 - 13:55:58
101 0111 ชลบุรี 08/02/2564 - 14:43:42
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 04/02/2564 - 14:57:18
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 18/02/2564 - 13:47:26
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 15/02/2564 - 08:51:24
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช -
106 0116 คลองตัน -
107 0117 พุทธชินราช 03/02/2564 - 19:17:48
108 0118 วชิรพยาบาล 03/03/2564 - 09:45:09
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 12/02/2564 - 11:14:26
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 25/02/2564 - 10:46:26
111 0121 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(ร.พ.มงกุฎวัฒนะ) 16/02/2564 - 16:43:11
112 0123 กรุงเทพคริสเตียน 04/02/2564 - 07:07:48
113 0124 พะเยา-ราม 10/02/2564 - 17:07:04
114 0125 มิตรภาพสามัคคี 19/02/2564 - 10:26:10
115 0126 อนันต์พัฒนา 2 15/02/2564 - 12:08:07
116 0127 เวชธานี 26/01/2564 - 17:08:05
117 0128 ราชวิถี 12/02/2564 - 15:46:54
118 0129 เอกชล 07/02/2564 - 15:19:17
119 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 21/12/2563 - 08:17:34
120 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 26/02/2564 - 18:42:02
121 0132 กรุงธน 1 -
122 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 09/02/2564 - 17:13:49
123 0134 ดำเนินสะดวก 24/02/2564 - 20:33:17
124 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) -
125 0136 ศาลายา -
126 0137 นครปฐม 31/01/2564 - 16:08:17
127 0138 แพทย์รังสิต 06/02/2564 - 09:46:49
128 0139 ลำปาง 11/02/2564 - 14:37:09
129 0140 แมคคอร์มิค 12/02/2564 - 17:34:57
130 0141 สมุทรสาคร 11/02/2564 - 14:46:01
131 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 03/02/2564 - 11:55:27
132 0143 เลย 03/02/2564 - 13:01:49
133 0144 ตรัง 08/02/2564 - 14:25:21
134 0145 กระบี่ 02/02/2564 - 16:05:44
135 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 13/02/2564 - 16:44:28
136 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 16/02/2564 - 12:50:05
137 0148 บุรีรัมย์ 30/10/2563 - 11:13:02
138 0149 พระพุทธบาท 19/02/2564 - 16:01:08
139 0150 บ.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 15/02/2564 - 08:43:16
140 0151 สินแพทย์ 10/02/2564 - 12:47:17
141 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 12/02/2564 - 09:27:08
142 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 08/02/2564 - 18:38:30
143 0154 ทักษิณ 13/02/2564 - 20:58:12
144 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 30/01/2564 - 17:13:07
145 0157 คามิลเลี่ยน 04/02/2564 - 14:23:59
146 0158 บางไผ่ -
147 0160 สุขุมวิท 21/01/2564 - 18:20:20
148 0161 ราษฎร์บูรณะ 01/03/2564 - 21:01:22
149 0162 ร.พ.ค่ายเม็งรายมหาราช 12/02/2564 - 14:03:38
150 0163 ศูนย์ไตเทียมชินเขต -
151 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส -
152 0169 คลีนิคบางชัน 10/02/2564 - 17:16:01
153 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 28/01/2564 - 13:52:24
154 0171 นวนคร 1 30/12/2563 - 14:07:10
155 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) -
156 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ -
157 0175 ลำพูน 14/02/2564 - 21:26:38
158 0176 เพชรบูรณ์ 22/01/2564 - 08:28:26
159 0177 บางโพ 24/09/2563 - 17:52:27
160 0178 นครนายก 02/03/2564 - 17:48:31
161 0179 ศิริราช (กว 1) -
162 0180 สุรินทร์ -
163 0181 ร.พ.เทพปัญญา 11/02/2564 - 12:43:07
164 0182 สันป่าตอง 09/02/2564 - 11:41:15
165 0183 เซนต์แมรี่ 10/02/2564 - 13:07:19
166 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 15/02/2564 - 20:27:45
167 0185 มหาสารคาม 18/11/2563 - 16:54:16
168 0186 ร้อยเอ็ด 14/02/2564 - 17:10:58
169 0187 โพธาราม 03/03/2564 - 14:42:09
170 0189 เมืองนารายณ์ 14/02/2564 - 16:43:10
171 0192 กรุงธน 2 12/02/2564 - 13:18:57
172 0193 มงกุฏระยอง 25/09/2563 - 18:05:55
173 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 26/02/2564 - 09:59:52
174 0196 อุทัยธานี 13/02/2564 - 14:53:15
175 0197 ตรัง รวมแพทย์ 16/02/2564 - 00:55:05
176 0198 ตะกั่วป่า 08/02/2564 - 15:43:50
177 0199 อินเตอร์เวชการ -
178 0200 ชุมพร 05/02/2564 - 17:07:56
179 0201 นครพนม 10/02/2564 - 13:06:06
180 0202 ค่ายธนะรัชต์ 17/02/2564 - 08:20:49
181 0203 หนองบัวลำภู -
182 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 14/11/2563 - 15:00:39
183 0205 วัฒนา หนองคาย 15/02/2564 - 17:30:58
184 0206 เบตง -
185 0207 วิภาราม 11/02/2564 - 21:33:08
186 0208 สงขลา 13/02/2564 - 15:13:45
187 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ -
188 0210 ประชารักษ์เวชการ 11/02/2564 - 08:56:03
189 0211 ค่ายอดิศร 11/02/2564 - 16:18:24
190 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง -
191 0214 บ.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 19/02/2564 - 18:14:08
192 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 13/02/2564 - 11:39:47
193 0216 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต (ณ ร.พ.หริภุญชัย) 02/03/2564 - 14:07:44
194 0219 ศิริราช (กว 4) -
195 0300 กรุงเทพ-จุรีเวช 14/02/2564 - 15:47:09
196 0301 กรุงเทพ-ตราด -
197 0302 กรุงเทพ-พัทยา -
198 0303 รวมชัยประชารักษ์ 29/12/2563 - 18:46:59
199 0304 กล้วยน้ำไท 1 -
200 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.กาฬสินธุ์ -
201 0306 กำแพงเพชร 12/02/2564 - 15:40:51
202 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 09/02/2564 - 12:16:34
203 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 29/01/2564 - 14:01:47
204 0309 ขอนแก่น 13/02/2564 - 17:34:53
205 0310 ขอนแก่น-ราม 14/02/2564 - 17:49:35
206 0311 บ.ไตรักษ์จำกัด ( ชั้น2 ร.พ.เขลางค์นครราม) 26/12/2563 - 13:50:45
207 0312 บ.ลำปรางไตเทียม (ณ ร.พ.เขลางค์นครราม) 23/02/2564 - 13:36:12
208 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 28/01/2564 - 17:14:15
209 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 03/02/2564 - 14:27:09
210 0315 ค่ายจักรพงษ์ -
211 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 15/02/2564 - 07:29:09
212 0317 โคราชเมโมเรียล 10/02/2564 - 15:56:30
213 0318 เจ้าพระยา 18/12/2563 - 17:25:14
214 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 26/10/2563 - 17:02:35
215 0320 เดอะโกลเดนเกท 27/01/2564 - 11:31:49
216 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน -
217 0323 ชัยนาท -
218 0324 ชัยภูมิ 25/02/2564 - 16:30:52
219 0326 เชียงคำ 11/02/2564 - 14:23:02
220 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 11/02/2564 - 15:06:33
221 0329 สิรินธร 13/02/2564 - 17:53:14
222 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 16/02/2564 - 13:24:09
223 0331 ตากสิน 11/02/2564 - 15:17:16
224 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 14/02/2564 - 18:08:06
225 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม -
226 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 27/02/2564 - 12:52:19
227 0335 นครพิงค์ 02/02/2564 - 17:51:38
228 0337 น่าน -
229 0340 บางมด 25/01/2564 - 17:39:05
230 0342 บ้านแพ้ว 23/02/2564 - 12:44:46
231 0343 ปลาปาก 14/02/2564 - 22:26:37
232 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 05/02/2564 - 08:28:14
233 0347 ปัตตานี 25/02/2564 - 15:56:42
234 0349 นพเก้า 12/02/2564 - 13:23:28
235 0351 ปิยะเวท 24/12/2563 - 15:17:56
236 0353 พรชัย 14/02/2564 - 13:57:10
237 0354 พระจอมเกล้า 30/11/2563 - 23:18:00
238 0356 พระนครศรีอยุธยา -
239 0359 พหลพลพยุหเสนา -
240 0360 พะเยา -
241 0361 พังงา 10/02/2564 - 15:16:02
242 0362 พัทลุง -
243 0363 พิจิตร 15/02/2564 - 16:35:15
244 0364 เพชรรัชต์ -
245 0365 ค่ายภาณุรังษี 01/03/2564 - 18:27:02
246 0366 แพร่ -
247 0367 แวนแซนต์วูร์ด 18/02/2564 - 18:02:37
248 0368 มหาชัย 1 02/02/2564 - 18:00:26
249 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 10/02/2564 - 12:42:14
250 0370 มหาชัย 2 14/12/2563 - 20:31:04
251 0371 มหาราชนครราชสีมา 18/02/2564 - 10:36:54
252 0372 มิชชั่น 26/01/2564 - 13:17:47
253 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 12/02/2564 - 13:23:44
254 0374 ร.พ.มุกดาหาร -
255 0376 กรุงไทย 20/02/2564 - 11:49:10
256 0377 เมืองราช 11/02/2564 - 19:01:49
257 0378 ค่ายวชิราวุธ 01/03/2564 - 07:49:46
258 0379 เมืองเลยราม 12/02/2564 - 02:42:25
259 0381 ยโสธร 21/02/2564 - 17:00:10
260 0382 ยะลา 10/02/2564 - 10:37:55
261 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ -
262 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 08/02/2564 - 13:40:59
263 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 13/01/2564 - 18:56:06
264 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม -
265 0389 ระยอง 16/02/2564 - 15:10:19
266 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 25/02/2564 - 11:30:19
267 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 11/02/2564 - 16:06:51
268 0392 ราชพฤกษ์ 10/02/2564 - 21:02:23
269 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 07/08/2563 - 17:19:46
270 0396 ลานนา 28/01/2564 - 17:01:07
271 0397 หน่วยไตเทียมศิริเวช ลำพูน -
272 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 01/02/2564 - 13:43:33
273 0400 ศรีวิชัย 3 13/02/2564 - 11:29:10
274 0401 ศรีสังวาลย์ 13/02/2564 - 20:09:03
275 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ -
276 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม -
277 0404 โรงพยาบาลไทย อินเตอร์ มหาสารคาม -
278 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา -
279 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 15/02/2564 - 14:42:25
280 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 28/01/2564 - 07:40:46
281 0409 ธนบุรี ชุมพร 11/02/2564 - 08:09:40
282 0410 สกลนคร 04/11/2563 - 17:37:00
283 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ -
284 0412 สตูล -
285 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า -
286 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 -
287 0416 สมุทรปราการ 23/02/2564 - 19:00:54
288 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 13/02/2564 - 17:45:22
289 0418 ค่ายสุรสีห์ 08/02/2564 - 15:26:06
290 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 19/01/2564 - 14:16:32
291 0420 สุโขทัย 13/02/2564 - 09:25:40
292 0421 เสนา -
293 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 20/02/2564 - 10:35:40
294 0424 อ่างทอง -
295 0425 อำนาจเจริญ -
296 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 14/02/2564 - 21:43:45
297 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 03/02/2564 - 18:00:07
298 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 24/02/2564 - 18:17:33
299 0430 คลีนิคล้างไต ขอนแก่น 07/01/2564 - 08:28:40
300 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 11/02/2564 - 14:59:58
301 0432 สุไหงโกลก -
302 0433 จอมทอง 13/02/2564 - 13:34:03
303 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 12/02/2564 - 19:20:10
304 0435 ทุ่งสง 08/10/2563 - 10:36:55
305 0436 รัตนเวช 2 18/02/2564 - 16:33:52
306 0437 จุฬารัตน์ 9 -
307 0440 บางนาไตเทียม 12/02/2564 - 14:20:46
308 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 11/02/2564 - 07:11:57
309 0445 ซานคามิลโล 29/01/2564 - 10:10:04
310 0450 กรุงเทพ-ระยอง 12/01/2564 - 16:50:02
311 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 17/12/2563 - 13:44:28
312 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 11/02/2564 - 18:38:04
313 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ -
314 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา -
315 0462 บ.เอ็นแอนทีไตเทียมจำกัด ณ ค่ายสุริยพงษ์ 14/02/2564 - 16:27:52
316 0463 บ.ชัยนาทไตเทียม จำกัด 22/02/2564 - 16:43:56
317 0464 นาวีไตเทียม -
318 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ -
319 0466 ไตเทียมติวานนท์ -
320 0467 ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 12/02/2564 - 12:19:11
321 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล -
322 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 19/02/2564 - 20:05:29
323 0472 แม่จัน 13/02/2564 - 13:06:05
324 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 10/02/2564 - 16:26:58
325 0474 บ.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 12/02/2564 - 08:26:12
326 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 10/02/2564 - 18:22:31
327 0476 ซานเปาโล หัวหิน -
328 0477 รวมแพทย์ ยโสธร -
329 0478 สุวรรณภูมิ 10/02/2564 - 13:32:37
330 0479 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช 26/11/2563 - 18:10:51
331 0480 ศุภมิตรเสนา 12/02/2564 - 16:41:01
332 0481 บางนา 2 02/03/2564 - 14:31:22
333 0482 เอกชัย 15/02/2564 - 09:42:58
334 0483 มุกอินเตอร์ 29/12/2563 - 14:47:26
335 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ -
336 0485 บางคล้า 17/02/2564 - 10:02:44
337 0486 สิโรรส -
338 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 11/02/2564 - 17:38:39
339 0488 กรุงเทพ-สมุย 03/02/2564 - 11:38:22
340 0489 แม่กลอง 2 16/02/2564 - 14:33:10
341 0490 ชัยภูมิ ราม 12/02/2564 - 19:31:05
342 0491 หลังสวน 24/02/2564 - 10:28:32
343 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 30/12/2563 - 11:12:55
344 0493 ท่าศาลา -
345 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 21/01/2564 - 11:48:20
346 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา -
347 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 14/02/2564 - 11:12:02
348 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 28/02/2564 - 10:28:40
349 0502 แพร่ คริสเตียน 01/02/2564 - 08:58:12
350 0504 พะวอ 17/02/2564 - 14:33:16
351 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 20/02/2564 - 13:19:52
352 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 13/01/2564 - 13:18:04
353 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ -
354 0509 วังจันทร์ ระยอง 24/11/2563 - 16:55:34
355 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 15/02/2564 - 15:04:11
356 0511 บ้านบึง ชลบุรี 13/02/2564 - 11:25:31
357 0512 บุญญาเวช 15/02/2564 - 08:50:24
358 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 11/02/2564 - 18:12:19
359 0514 อ่างทองเวชการ 04/02/2564 - 06:12:14
360 0515 วิภาราม-ชัยปราการ -
361 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 21/02/2564 - 17:07:58
362 0517 สิชล 06/10/2563 - 14:26:41
363 0518 พลับพลาไชย 26/02/2564 - 12:42:53
364 0519 บริษัท SMCD ไทยแลนด์จำกัด 08/02/2564 - 08:50:44
365 0521 ร.พ.พาน -
366 0522 ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว 14/02/2564 - 15:33:00
367 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16/02/2564 - 08:37:33
368 0524 ร.พ.หัวหิน -
369 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 18/12/2563 - 14:21:52
370 0526 ร.พ.นวมินทร์ 9 03/02/2564 - 17:21:15
371 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 19/01/2564 - 15:31:34
372 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 17/08/2563 - 13:36:18
373 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 15/02/2564 - 08:42:54
374 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 08/02/2564 - 09:06:53
375 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 08/02/2564 - 16:45:41
376 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 14/02/2564 - 12:13:55
377 0534 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 17/11/2563 - 14:42:12
378 0538 ร.พ.เสลภูมิ -
379 0539 ร.พ.สมเด็จ 28/01/2564 - 18:35:06
380 0540 ร.พ.กมลาไสย 12/02/2564 - 15:09:17
381 0541 ร.พ.ศีขรภูมิ 10/02/2564 - 19:10:21
382 0542 ร.พ.บรบือ 15/02/2564 - 12:53:48
383 0543 รพ.นครพัฒน์ 10/02/2564 - 15:18:40
384 0545 คลีนิคแพทย์สุชาดาและไตเทียม 18/02/2564 - 20:44:22
385 0546 ปิยะรักษ์ 14/02/2564 - 12:06:15
386 0547 ร.พ.เซกา 13/02/2564 - 00:03:34
387 0548 รวมแพทย์กระบี่ 27/01/2564 - 08:25:46
388 0549 คลีนิกบุญรักษาไตเทียม 10/02/2564 - 12:10:32
389 0550 บัวใหญ่ -
390 0551 ร.พ.สามพรานไร่ขิง -
391 0552 ร.พ.เขาวง 08/01/2564 - 13:41:34
392 0553 บึงกาฬ 28/02/2564 - 09:55:56
393 0554 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล 20/01/2564 - 11:09:49
394 0555 พิสัยเวช 14/02/2564 - 17:29:18
395 0556 วารินชำราบ 06/02/2564 - 18:04:18
396 0557 รพ.ค่ายสุรนารี (PD) 09/02/2564 - 18:30:11
397 0558 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช -
398 0559 ตระการพืชผล 10/02/2564 - 09:18:15
399 0560 ศรีสงคราม -
400 0561 โรงพยาบาลราษีไศล -
401 0562 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 23/02/2564 - 13:16:44
402 0564 ค่ายอิงคยุทธบริหาร -
403 0565 ระโนด 29/01/2564 - 14:10:14
404 0566 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 09/02/2564 - 08:36:40
405 0567 มเหสักข์ 25/01/2564 - 08:07:36
406 0568 สหเวช 20/02/2564 - 15:31:41
407 0569 ป่าซาง -
408 0571 ศิริมงคลชัยไตเทียมคลินิก -
409 0572 จุฬารัตน์ 1 -
410 0573 ศูนย์ไตเทียมรักษ์ไต1999 12/02/2564 - 21:00:37
411 0574 พนัสนิคม 08/02/2564 - 10:54:13
412 0575 รามาธิบดี (หน่วยไตเด็ก) -
413 0576 ชลบุรี คลินิคเวชกรรม 18/02/2564 - 23:28:26
414 0577 หน่วยไตเทียมสัตตบงกช (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
415 0578 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ -
416 0580 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 26/01/2564 - 16:31:09
417 0581 ศรีรัตนะ 16/02/2564 - 09:43:06
418 0582 คลินิกเวชกรรมพระยืน 10/02/2564 - 17:46:54
419 0583 หน่วยไตเทียม 2 รพ.สันป่าตอง 29/01/2564 - 19:44:07
420 0584 ศูนย์ไตเทียมศรีพัฒน์ 09/09/2563 - 16:19:14
421 0585 เกาะสมุย -
422 0586 คลินิกไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต -
423 0587 มัญจาคีรี 13/01/2564 - 13:47:53
424 0588 ทุ่งสง (ไตทียมชัยชุมพล) 15/02/2564 - 14:22:56
425 0589 โคราชเมโมเรียล (ไตเทียมชั้น 4) 03/03/2564 - 15:48:00
426 0590 ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 08/02/2564 - 07:06:17
427 0591 คลินิกเหมืองง่าเวชกรรม 13/02/2564 - 23:10:40
428 0592 รพ.พล 04/02/2564 - 20:53:45
429 0593 วาปีปทุม 13/02/2564 - 19:22:54
430 0594 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชชก์ 10/02/2564 - 08:48:21
431 0595 แอม-ดีไตเทียมคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 12/02/2564 - 13:36:58
432 0596 ค่ายวชิรปราการ 14/02/2564 - 11:08:31
433 0597 คำเขื่อนแก้ว 10/02/2564 - 14:00:42
434 0598 บ.ทำบุรัฐไตเทียม(รพ.ศรีวิชีย 1) -
435 0600 รพ.ฝาง (บ.เชียงใหม่คลินิกโรคไต) 13/02/2564 - 22:53:26
436 0601 ศูนย์ไตเทียม 2 รพ.ศรีสะเกษ 27/02/2564 - 18:52:58
437 0602 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต -
438 0603 มูลนิธิโรคไตฯ ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล 12/02/2564 - 17:57:21
439 0604 นางรอง 29/01/2564 - 10:19:27
440 0605 รพ. อำนาจเจริญ (หน่วยไตเทียม 2) 29/09/2563 - 13:31:37
441 0606 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(PD) -
442 0607 คลินิกไตเทียมวชิรบารการแพทย์ -
443 0617 โรงพยาบาลหล่มสัก 18/06/2563 - 13:56:18
444 0623 โรงพยาบาลวานรนิวาส (ศูนย์ถนอมไต) 10/02/2564 - 10:11:31
445 0625 โรงพยาบาลปง (PD) -
446 0628 โรงพยาบาลด่านช้าง 19/02/2564 - 10:50:19
447 0630 โรงพยาบาลเขื่องใน (PD) -
448 0633 โรงพยาบาลน้ำพอง -
449 0634 โรงพยาบาลชุมแพ -
450 0636 ยางตลาด 12/02/2564 - 14:26:55
451 0637 โรงพยาบาลพนมสารคาม (HD) 04/02/2564 - 13:51:58
452 0638 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 19/11/2563 - 16:02:36
453 0639 โรงพยาบาลกุมภวาปี 29/01/2564 - 06:07:29
454 0640 โพยาบาลเพชรเกษม 2 25/01/2564 - 16:24:09
455 0641 เค.พี.เอส. การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 12/02/2564 - 07:57:44
456 0642 คลีนิคราชพฤกษ์ ไตเทียม 23/01/2564 - 06:48:50
457 0643 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 (เดิมรพ.ท่าม่วง) -
458 0644 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ -
459 0645 คลีนิคไตเทียมหลังสวน 12/02/2564 - 12:37:36
460 0646 โรจนเวช -
461 0647 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามา) 21/01/2564 - 15:34:56
462 0648 โรงพยาบาลเขื่องใน 19/02/2564 - 15:31:23
463 0649 โรงพยาบาลบ้านผือ 10/02/2564 - 15:26:48
464 0650 เบญจรมย์ 29/01/2564 - 14:47:18
465 0651 คลีนิคไตเทียมภูเก็ต 13/02/2564 - 18:47:30
466 0652 แวงน้อย -
467 0653 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 11/02/2564 - 16:04:14
468 0654 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 13/02/2564 - 11:28:46
469 0655 บ้านหมี่ (หน่วยไตเทียม 2) 29/01/2564 - 08:04:22
470 0656 กันทรารมย์ 11/02/2564 - 18:20:50
471 0657 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลตำบลวิชิต 02/03/2564 - 14:57:58
472 0658 วิภาราม (หน่วยไตเทียม 2) 18/02/2564 - 15:06:01
473 0659 ทรายมูล 22/02/2564 - 09:11:56
474 0660 บางเสาธงไตเทียม คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง -
475 0661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 12 10/02/2564 - 12:07:12
476 0662 เอกชนร่มเกล้า -
477 0663 โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 15/02/2564 - 17:35:04
478 0664 ศูนย์ไตเทียมเมืองแกลง 22/02/2564 - 20:43:42
479 0665 โรงพยาบาลเขมราฐ 13/02/2564 - 12:38:03
480 0667 ปากช่องนานา (HD) 12/02/2564 - 19:18:59
481 0669 บ.คลีนิคสามัคคีไตเทียมจำกัด (รพ.สันป่าตอง) -
482 0672 พัทยาอินเตอร์ 21/01/2564 - 14:15:35
483 0673 คลีนิคเวชกรรมเมดแคร์ 24/02/2564 - 13:13:22
484 0674 รพ.ดอนตาล -
485 0691 รพ.บางพลี 24/10/2563 - 13:26:21
486 0694 โรงพยาบาลบุณฑริก 14/01/2564 - 15:35:44
487 0696 โรงพยาบาลบางกรวย(บ.ศูนย์ไตเทียมพิเศษบางกรวย จำกัด) 12/02/2564 - 09:54:15
488 0699 รพ.พระนครศรีอยุธยา(หน่วยไตเทียม 2) -
489 0702 สถานพยาบาลอินพิเรียล -
490 0703 ชัยภูมิ รวมแพทย์ 12/02/2564 - 16:20:08
491 0704 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี 14/02/2564 - 19:05:43
492 0705 รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 03/03/2564 - 09:59:16
493 0706 โรงพยาบาลท่าตูม 11/01/2564 - 15:11:39
494 0707 โรงพยาบาลราชเวช 06/01/2564 - 15:15:23
495 0708 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา (ริม) 19/02/2564 - 12:28:46
496 0709 ไตเทียมนิลุบล (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) -
497 0710 ไตเทียม รพ.จอมทอง -
498 0711 พญาไทนวมินทร์ (หน่วยไตเทียม 2) -
499 0712 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (PD) 02/03/2564 - 15:12:31
500 0713 เรณูนคร 12/01/2564 - 17:22:48
501 0714 คลีนิคฟอกไตประชาสโมสร -
502 0715 ศูนย์ไตเทียมราชวัตรอ้อมน้อย (รพ.ประจวบคีรีขันธ์) 14/02/2564 - 16:35:35
503 0717 N-heath hemodialysis center (รพ.กรุงเทพอุดร) 15/10/2563 - 10:05:29
504 0718 คลีนิกแพทย์กัมพล-แพทย์ทัศน์วรรณ คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง 06/12/2563 - 16:55:07
505 0719 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมรื่นฤดี 27/02/2564 - 15:17:14
506 0720 โรงพยาบาลลี้ (HD) 16/02/2564 - 15:51:47
507 0721 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ -
508 0722 ชุมพวง 25/02/2564 - 19:09:27
509 0723 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีวิชัย 5) 29/01/2564 - 11:13:13
510 0724 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการไตเทียม) 12/02/2564 - 10:50:11
511 0725 ท่ายาง 20/01/2564 - 12:53:15
512 0726 คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพรชเกษม 25/01/2564 - 09:24:32
513 0727 บ้านม่วง 16/02/2564 - 18:04:33
514 0728 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตรกรุงเทพกรีฑา -
515 0730 โรงพยาบาลปักธงชัย 03/02/2564 - 11:26:42
516 0731 กรุงเทพ หัวหิน -
517 0732 ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม 27/01/2564 - 17:12:39
518 0733 หน่วยไตเทียมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (รพ.กาฬสินธุ์) -
519 0734 ค่ายศรีพัชรินทร -
520 0735 บางปูไตเทียมคลินิก -
521 0736 รามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 15/02/2564 - 07:07:45
522 0737 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 29/01/2564 - 07:59:34
523 0738 หน่วยไตเทียมในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว 03/02/2564 - 15:00:56
524 0740 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (พรหมเมศวร์วิชัยเวชไตเทียม) 31/01/2564 - 14:56:34
525 0741 หน่วยไตเทียม2 (รพ.พะเยา) -
526 0742 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเจริญนคร 14 06/02/2564 - 11:30:09
527 0743 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทพารักษ์ 13/02/2564 - 16:52:36
528 0744 คลินิกไตเทียมพีเค ฮีโมเจริญทรัพย์ 13/02/2564 - 15:52:59
529 0746 กันทรลักษ์ 12/02/2564 - 14:07:04
530 0747 คลินิกชัยนาทไตเทียม 15/02/2564 - 15:27:38
531 0748 ศูนย์สุขภาพไต 14/02/2564 - 17:51:46
532 0749 โรงพยาบาลหนองหาน 15/02/2564 - 00:01:19
533 0750 ประชารักษ์ (หน่วยไตเทียมดอกคูณ) 10/02/2564 - 10:19:42
534 0751 ร้องกวาง 14/02/2564 - 17:02:22
535 0752 ควนขนุน -
536 0753 ศูนย์การแพทย์ ม.สารคาม -
537 0754 แกลง -
538 0755 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก 09/02/2564 - 17:57:48
539 0757 ภูเขียว -
540 0758 หน่วยไตเทียมเทอดไท (รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)) 21/01/2564 - 08:21:21
541 0759 รพ.กระทุ่มแบน 01/02/2564 - 15:17:36
542 0760 ร่มฉัตร 12/02/2564 - 15:41:28
543 0762 สตูล (หน่วยไตเทียม 2) 29/01/2564 - 13:33:15
544 0763 สหคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน (ดินแดง) -
545 0764 สังขะ 19/02/2564 - 12:38:09
546 0765 เวชการุณรัศมิ์ -
547 0766 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย -
548 0768 หน่วยไตเทียมเอกชน รพ.สมุทรสาคร 14/02/2564 - 17:37:14
549 0769 หนองกุงศรี 14/01/2564 - 16:41:44
550 0771 ศูนย์ไตเทียมติณสูลานนท์ (เทศบาลเมืองชุมพร) 27/01/2564 - 12:21:39
551 0772 ห้วยยอด -
552 0773 ไตเทียมนครชัยศรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/11/2563 - 12:53:57
553 0774 คลินิกไตเทียมราชพฤกษ์ 08/02/2564 - 17:57:06
554 0775 สุขผลินไตเทียม 06/02/2564 - 12:07:47
555 0776 โนนสัง 23/02/2564 - 14:52:49
556 0777 คลีนิคเมืองพลไตเทียม 19/02/2564 - 12:41:18
557 0778 ทรายมูล (PD) -
558 0779 รุ่งรวีไตเทียม -
559 0782 ชัยสวัสดิ์คลินิกไตเทียม 27/01/2564 - 13:52:01
560 0783 สถานพยาบาลเวขกรรมพิมายเมดิคอล -
561 0784 พิมูลมังสาหาร -
562 0785 หัวตะพาน 22/11/2563 - 11:54:37
563 0786 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 15/12/2563 - 11:21:18
564 0787 โรงพยาบาลบางนา5 07/02/2564 - 18:01:14
565 0788 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 10/02/2564 - 11:17:11
566 0789 โพนทอง -
567 0790 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 05/02/2564 - 10:24:27
568 0792 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร -
569 0793 หน่วยไตเทียม2 รพ.แมคคอร์มิค 05/02/2564 - 14:46:06
570 0794 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 13/02/2564 - 20:06:11
571 0795 หน่วยไตเทียม2 รพ.เพชรัชต์ -
572 0796 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมลุมพืนี -
573 0797 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14/02/2564 - 12:15:53
574 0798 โรงพยาบาลบางประกอก8 10/02/2564 - 17:40:40
575 0799 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์(อ.ร้อยปีบารมีบุญชั้น6) -
576 0800 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 11/02/2564 - 13:42:39
577 0801 โรงพยาบาลราชบุรี 19/02/2564 - 14:22:17
578 0802 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ -
579 0803 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี(หน่วยไตเทียม2 ชั้น7) 14/02/2564 - 15:58:36
580 0805 คำชะอี -
581 0806 โรงพยาบาลลับแล 12/02/2564 - 15:07:33
582 0807 ปฐมรักษ์คลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง 09/02/2564 - 10:44:20
583 0808 โรงพยาบาลเพ็ญ 27/01/2564 - 21:16:56
584 0809 นางรอง (บ.บุรีวัตร) -
585 0810 รวมแพทย์สุโขทัย (บ.ไฮน์เนฟรอน-เทค) -
586 0811 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ไตเทียม2 26/01/2564 - 11:35:05
587 0812 โรงพยาบาลชัยบาดาล -
588 0813 สหคลินิคแพทย์สุดเขตต์ไตเทียม 15/02/2564 - 12:27:21
589 0814 โรงพยาบาลอุทัยธานี หน่วยไตเทียม2 22/02/2564 - 09:30:22
590 0815 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม -
591 0816 โรงพยาบาลสวรรคโลก 21/01/2564 - 07:03:30
592 0817 โรงพยาบาลแม่สาย 18/01/2564 - 09:11:06
593 0818 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(ไตเทียมสยามนิรมิต) 26/02/2564 - 11:40:20
594 0819 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต สาขาพระราม2 03/02/2564 - 07:48:46
595 0820 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ(ศูนย์ไตเทียม) 28/01/2564 - 16:41:25
596 0821 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 15/02/2564 - 08:08:43
597 0822 ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ 08/02/2564 - 16:51:49
598 0823 ชัญญเวชไตเทียม สาขาเจริญนคร 03/07/2563 - 16:11:16
599 0824 ฟินิกซ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 27/01/2564 - 07:29:21
600 0825 เจริญกรุงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 25/01/2564 - 12:39:46
601 0826 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 18/01/2564 - 18:25:17
602 0827 ปัญญาไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 14/02/2564 - 08:47:07
603 0828 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร 14/02/2564 - 13:37:58
604 0829 ท่าน้ำนนท์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 26/01/2564 - 13:22:11
605 0830 บ.จีเอ็มซี หน่วยไตเทียม 2 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ -
606 0831 ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ 01/02/2564 - 17:28:31
607 0832 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช(หน่วยไตเทียม2) 15/02/2564 - 17:07:15
608 0833 โรงพยาบาลปากน้ำโพ2 12/02/2564 - 13:36:05
609 0834 ศูนย์ไตเทียมบ้านแพ้ว-เจริญกรุง 11/02/2564 - 13:20:36
610 0835 สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ 27/01/2564 - 17:14:20
611 0836 หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต 16/01/2564 - 11:38:01
612 0837 สามชุก -
613 0838 ตระการพืชผล PD -
614 0840 โรงพยาบาลละงู -
615 0841 คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 09/02/2564 - 20:08:21
616 0842 สมิติเวช ชลบุรี (บ.ชลบุรี คลินิกเวชกรรม) 09/02/2564 - 14:45:11
617 0843 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 17/02/2564 - 17:19:06
618 0845 กาญจนบุรีเมโมเรียล (บ.บูรพาไบโอเทค จำกัด) 18/02/2564 - 19:05:22
619 0846 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 02/03/2564 - 11:04:59
620 0847 ท่าน้ำปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต(HD) 12/02/2564 - 18:56:06
621 0848 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สามพราน (บ.เจริญกิจการแพทย์) -
622 0849 โรงพยาบาลสังขะบุรี 10/02/2564 - 12:00:34
623 0850 สังขะ (CAPD) -
624 0851 เกษตรสมบูรณ์ 12/02/2564 - 10:43:41
625 0852 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดธานี (HD) -
626 0853 หน่วยไตเทียม 3 โรงพยาบาลแพร่ 19/01/2564 - 18:09:42
627 0854 โรงพยาบาลอุ้มผาง -
628 0855 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต -
629 0856 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไตเทียม2 26/02/2564 - 10:19:18
630 0857 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ -
631 0858 บ้านไผ่ 04/02/2564 - 11:46:44
632 0859 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หน่วยไตเทียม 13/02/2564 - 22:24:22
633 0860 บึงกาฬ (หน่วยไตเทียม2) 03/02/2564 - 11:47:49
634 0861 โรงพยาบาลจัตุรัส 01/03/2564 - 17:08:06
635 0862 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมอุตรดิตถ์ 08/02/2564 - 07:01:35
636 0863 โรงพยาบาลยะลา หน่วยไตเทียมชั้น3(หจก.เนฟโฟรแคร์เซอร์วิส) 30/01/2564 - 13:02:02
637 0864 รังสิตเมดิคัลไตเทียม 27/11/2563 - 16:06:19
638 0865 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส 13/02/2564 - 20:38:31
639 0866 ห้วยยอด (PD) -
640 0867 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 17/02/2564 - 13:24:03
641 0868 ศูนย์ไตเทียมนภาเวช 13/02/2564 - 09:54:48
642 0869 ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกีตรติ 60 พรรษา สมเด็จพระรัตนสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 06/02/2564 - 08:46:33
643 0870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 03/02/2564 - 10:05:25
644 0871 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล 14/02/2564 - 16:13:02
645 0872 โรงพยาบาลปราสาท 12/02/2564 - 08:33:17
646 0873 โรงพยาบาล 50 พรรษา ศูนย์ไตเทียม2(บ.ศรีอุบล) 12/02/2564 - 17:23:05
647 0874 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์ไตเทียม 13/02/2564 - 16:32:50
648 0875 ค.ไตเทียมเฟรชีเนียส เมดิคอลแคร์ ค.เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 12/02/2564 - 15:54:50
649 0878 บางสะพาน 13/01/2564 - 16:57:00
650 0879 บัวใหญ่รวมแพทย์ -
651 0880 โรงพยาบาลฝาง -
652 0881 พนมไพร 26/02/2564 - 15:47:58
653 0882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 03/02/2564 - 09:40:33
654 0883 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ไตเทียม2(เจนเนอรัลเมดดิคอลแคร์) -
655 0884 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(CKP Renal) 25/01/2564 - 18:50:47
656 0885 แพรกษาคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/01/2564 - 13:28:53
657 0886 โรงพยาบาลชะอำ 09/02/2564 - 13:23:58
658 0887 โรงพยาบาลหนองพอก 13/01/2564 - 13:10:52
659 0888 วรรณภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 14/02/2564 - 11:57:55
660 0889 รัตนเวช22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 08/02/2564 - 16:19:53
661 0891 โรงพยาบาลวังสะพุง 03/03/2564 - 15:20:34
662 0892 โรงพยาบาลสงขลา(หน่วยไตเทียม3) 13/02/2564 - 17:49:18
663 0893 ปุณธดาไตเทียม 18/01/2564 - 12:12:05
664 0894 โรงพยาบาลนากลาง (บ.เอสทีที รีนอลเซ็นเตอร์ จำกัด) -
665 0895 บ่อไร่ -
666 0896 สุขนิเวศน์ไตเทียม 12/02/2564 - 16:21:48
667 0897 โรงพยาบาลคำม่วง (ศูนย์ไตเทียม) 01/02/2564 - 12:58:50
668 0898 บ้านแพ้ว- ศรีนครินทร์ 15/02/2564 - 08:38:32
669 0899 หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 13/02/2564 - 16:18:56
670 0900 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 13/02/2564 - 16:29:16
671 0901 ไตเทียมชนกบุรี รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 15/02/2564 - 14:52:58
672 0902 โรงพยาบาลสุโขทัย(ไตเทียม2) 15/01/2564 - 14:08:44
673 0903 โรงพยาบาลดอนตูม 01/02/2564 - 09:12:02
674 0904 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ์(บ.อีออดเมด) -
675 0905 โรงพยาบาลการุชเวช รัตนาธิเบศร์(บ.อีออดเมด) 12/01/2564 - 13:36:16
676 0906 ศรีระยอง 13/02/2564 - 18:05:53
677 0907 โรงพยาบาลบางละมุง 20/01/2564 - 20:39:20
678 0908 ภรภัทรสำโรงใต้ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์โรคไต -
679 0909 คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไตหาดใหญ่ 14/02/2564 - 13:00:59
680 0910 ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (ชลเวชไตเทียม) 11/02/2564 - 09:49:26
681 0911 ลาดสวายคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 14/02/2564 - 23:23:53
682 0912 คลินิกเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ สาขา2 -
683 0913 หน่วยไตเทียม ห้องดอกลำดวน โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ -
684 0914 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 30/01/2564 - 18:14:28
685 0915 คลีนิกพระรม 2ไตเทียม 10/02/2564 - 11:05:34
686 0916 คลีนิกเวชกรรมจุฬารัตน์304 13/02/2564 - 14:22:50
687 0917 รพ.พหลพลพยุหเสนา หน่วยไตเทียม2 (บ.ถาวรพัฒน์จำกัด) 14/01/2564 - 16:13:21
688 0918 โรงพยาบาลพัทลุง หน่วยไตเทียม2 -
689 0919 โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยไตเทียม3 15/02/2564 - 16:53:57
690 0920 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ(CAPD) -
691 0921 สมเด็จพยุพราชกระนวน 29/01/2564 - 12:05:09
692 0922 โรงพยาบาลพนมสารคาม (CAPD) 04/02/2564 - 13:44:50
693 0923 พิสัยเวช (ไตเทียม 2 ) 14/02/2564 - 18:43:59
694 0924 เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต สาขาบางขุนเทียน 28/01/2564 - 08:20:24
695 0925 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 28/01/2564 - 13:34:48
696 0926 บางคล้า PD -
697 0927 สหคลินิกไตเทียมดีเดย์รีนัลแคร์ 03/02/2564 - 14:29:50
698 0929 วิภารามแหลมฉบัง -
699 0930 หนองบัวแดง 21/02/2564 - 17:46:27
700 0931 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา -
701 0932 สัมปทานไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
702 0933 ชลลดา (ไตเทียม2 ชั้น6) 08/02/2564 - 15:47:26
703 0934 บางปะกอก รังสิต2 09/02/2564 - 16:33:37
704 0935 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช 27/01/2564 - 13:14:53
705 0936 แพทย์รังสิต (หน่วยไตเทียม3) 16/02/2564 - 09:35:08
706 0937 เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 30/12/2563 - 14:38:27
707 0938 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 12/02/2564 - 15:28:22
708 0939 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตนายแพทย์พิสิษฐ์ 14/02/2564 - 15:30:28
709 0940 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตไตเทียมจังหวัดกระบี่ 10/02/2564 - 11:56:22
710 0941 เสนาไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 20/08/2563 - 11:51:04
711 0942 รพ.เพชรเวช 17/02/2564 - 14:38:24
712 0943 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 16/02/2564 - 12:58:50
713 0944 บางใหญ่ไตเทียม คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 20/02/2564 - 10:23:14
714 0945 เอ พี เอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (นนทบุรี) 20/01/2564 - 14:10:55
715 0947 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 08/02/2564 - 13:12:11
716 0948 นครินทร์ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต -
717 0949 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมในเมือง 10/02/2564 - 07:03:58
718 0950 พันธมิตรรามอินทรา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 13/01/2564 - 15:54:13
719 0951 โรงพยาบาลขุขันธ์ 27/02/2564 - 20:02:15
720 0952 วารินชำราบ (HD) (หน่วยไตเทียม 2 ) -
721 0953 กรุงเทพขอนแก่น 01/10/2563 - 14:42:25
722 0954 ท่าคันโท -
723 0955 สงขลานครินทร์ (PD) 15/02/2564 - 11:06:30
724 0956 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฏร์ 04/02/2564 - 09:10:30
725 0957 รัตนเวช 22 ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น3 09/02/2564 - 08:21:52
726 0958 สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 01/02/2564 - 14:57:43
727 0959 ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 08/02/2564 - 18:10:49
728 0960 รวมแพทย์ พิษณุโลก (ไตเทียม 2) 04/12/2563 - 18:55:17
729 0961 นพรัตน์ (PD) -
730 0962 วิภาราม (หน่วยไตเทียม MRI) -
731 0963 สรรพสิทธิ์อินเตอร์ (บ.อุบลศรีวนาลัย จำกัด) 01/03/2564 - 13:09:53
732 0964 เจ้าพระยายมราช (CAPD) -
733 0965 มหาสารคาม (PD) -
734 0966 ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 15/02/2564 - 15:56:37
735 0967 เชียงรายประชานุเคราะห์ (PD) 30/12/2563 - 11:43:16
736 0968 ระยอง (PD) 16/02/2564 - 15:09:41
737 0969 ฤทธิเวชไตเทียมคลินิก 06/02/2564 - 09:05:39
738 0970 กุดชุม (หจก.เอสวีแอล รีนอลซัพพลาย) -
739 0971 สตูล (HD) 24/02/2564 - 10:45:12
740 0972 รามาธิบดี (PD) -
741 0973 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเทอดไท 27/01/2564 - 08:18:06
742 0974 พิบูลมังสาหาร (PD) -
743 0975 กาฬสินธุ์ (PD) -
744 0976 วารินชำราบ (PD) -
745 0977 ชัยภูมิ รวมแพทย์ (หน่วยไตเทียม 2) (บ.เวชวิวัฒน์ นอร์อีสเทิร์น จำกัด) 13/02/2564 - 12:02:04
746 0978 สมเด็จพระญาณสังวร (PD) -
747 0979 สกลนคร (PD) -
748 0980 ศรีสะเกษ (HD) -
749 0981 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (บ.บางโพฮีโม จำกัด) 28/12/2563 - 13:08:33
750 0982 มหาราชนครเชียงใหม่ (อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนฯ บ.เนพโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด) 14/02/2564 - 13:34:50
751 0983 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม 14/02/2564 - 23:47:26
752 0984 ท่าศาลา (PD) -
753 0985 สหคลีนิคบ้านดอน 22/01/2564 - 10:23:01
754 0986 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (PD) -
755 0987 ยะลา (PD) 16/02/2564 - 14:17:07
756 0988 รพ.ปิยะเวท (piyavate hitech Dialysis) 10/02/2564 - 16:15:10
757 0989 ศิริเวชลำพูน ชั้น2 (หน่วยไตเทียม 2) 14/01/2564 - 15:20:35
758 0990 ค่ายอิงคยุทธบริหาร (หน่วยไตเทียม 2) 11/02/2564 - 18:03:15
759 0991 หาดใหญ่ (HD) -
760 0992 พระนครศรีอยุทยา (PD) 03/02/2564 - 11:37:21
761 0993 พัทลุง (PD) -
762 0994 เทพปัญญา2 11/02/2564 - 12:29:42
763 0995 จอมทอง (PD) 11/02/2564 - 16:56:57
764 0996 ตากสิน (PD) -
765 0997 พะเยา (HD) -
766 0998 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ไตเทียม 2;3) 03/02/2564 - 20:42:24
767 0999 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 12/02/2564 - 07:28:16
768 1000 สันทราย 13/02/2564 - 11:17:04
769 1001 อุทุมพรพิสัย 16/02/2564 - 15:40:00
770 1003 รพ.โรคเรื้อรังขนาดเล็ก เวลเนสแคร์ -
771 1004 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ไตเทียม 2) -
772 1005 วชิระภูเก็ต (HD) 11/12/2563 - 15:05:52
773 1006 บางปะกอกรังสิต 2 (หน่วยไตรุ่งเรืองไตเทียม) 11/02/2564 - 16:52:43
774 1007 เรวดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 24/08/2563 - 18:24:14
775 1008 ตำรวจ (PD) 11/02/2564 - 15:02:03
776 1009 มุกดาหาร (PD) -
777 1010 รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 12/02/2564 - 13:44:24
778 1011 ท่าตูม (PD) -
779 1012 รพ.เกษตรวิสัย 27/02/2564 - 15:57:15
780 1013 หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ -
781 1014 พนัสนิคม (PD) 12/02/2564 - 21:05:50
782 1016 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยไตเทียม 2) 15/02/2564 - 18:24:44
783 1017 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (บ.เนพโฟรเมด จำกัด) 10/02/2564 - 19:55:02
784 1018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร นนทบุรี ที่ 6 01/02/2564 - 15:40:46
785 1019 สมุทรสาคร (PD) 17/02/2564 - 15:33:51
786 1020 รพ.ระยอง (ไตเทียม2) 13/02/2564 - 17:44:48
787 1022 คลีนิคเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไตไร่ขิง 13/02/2564 - 08:23:30
788 1023 คลินิกไตเทียมหนองบัวลำภู คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 11/01/2564 - 11:16:55
789 1024 สาครคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 05/01/2564 - 10:50:07
790 1025 โพธาราม (PD) -
791 1026 รพ.วิภารามอมตะนคร -
792 1027 บริษัทพิทักษ์ไต 3 -
793 1028 คลินิคไตเทียมบุรีรัมย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต -
794 1029 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (PD) -
795 1030 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีจ.สงขลา (PD) 10/02/2564 - 10:53:39
796 1031 รพ.เลิดสิน (หน่วยไตเทียม 2 ) บ.เนฟโฟรเมด จำกัด 13/02/2564 - 12:56:24
797 1032 สุทธิญาณโสภณไตเทียม รพ.สังคม 15/02/2564 - 20:09:18
798 1033 หน่วยไตเทียมเทศบาลแสนสุข รพ.ม.บูรพา -
799 1034 โชคชัยไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 12/02/2564 - 13:28:12
800 1035 อินทามระ 12 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 24/01/2564 - 12:57:28
801 1036 โรงพยาบาลพิจิตร (PD) -
802 1037 รพ.ศีขรภูมิ (PD) 13/02/2564 - 12:57:55
803 1038 สระบุรีไตเทียมคลินิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศารต์โรคไต 28/12/2563 - 13:48:09
804 1039 รพ.สตึก (PD) -
805 1040 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (PD) -
806 1041 ราชวิถี (PD) 13/01/2564 - 13:31:36
807 1042 นครพิงค์ หน่วยไตเทียม2 (บ.อิออนเมด จำกัด) 15/02/2564 - 12:49:34
808 1043 คู่สร้างคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 27/01/2564 - 21:21:40
809 1044 บ.เชียงใหม่คลีนิกโรคไต จำกัด (PD) -
810 1045 กระทุ่มแบน (PD) -
811 1046 จุฬารัตน์ ชลเวช (นพ.ชัยยศ วรัญญวงศ์) 05/02/2564 - 18:37:42
812 1047 แม่จัน (PD) 19/02/2564 - 11:54:43
813 1048 สันทราย (PD) 04/07/2563 - 12:39:43
814 1049 รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ -
815 1050 รพ.ชลบุรี (PD) -
816 1051 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (PD) -
817 1052 รพ.น่าน (PD) -
818 1053 รพ.ทองผาภูมิ 12/02/2564 - 15:36:37
819 1054 แพทย์ปัญญา (หน่วยไตเทียม 2) 27/01/2564 - 10:13:20
820 1055 สมุทรปราการ (PD) 11/02/2564 - 15:36:51
821 1056 บ้านบึง ชลบุรี (PD) 19/02/2564 - 14:01:31
822 1057 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตจริงใจไตเทียม 09/02/2564 - 07:38:25
823 1058 รพ.ประชารักษ์เวชการ (ห้องไตเทียมสัตตบงกชไตเทียม) 28/01/2564 - 14:04:18
824 1059 นครนายก (PD) -
825 1060 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น (PD) -
826 1061 ชัยนาทชัยนาทนเรนทร (PD) -
827 1062 นางรอง (PD) -
828 1063 ทุ่งสง (PD) -
829 1064 เจริญกรุงประชารักษ์ (PD) -
830 1065 เลิดสิน (HD) 09/02/2564 - 15:46:38
831 1066 คลีนิกบางประกอกไตเทียม 10/02/2564 - 11:27:32
832 1067 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 16/02/2564 - 16:48:09
833 1068 ฉัตรหลวงไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/01/2564 - 15:06:31
834 1069 รพ.ประโคนชัย (บ.อีออนเมด จำกัด) 14/02/2564 - 19:54:06
835 1070 ป.แพทย์ หน่วยไตเทียม2 (บ.เชฟตี้ฮีโม จำกัด) 10/02/2564 - 13:00:12
836 1071 รพ.พรชัย (บ.แทนไต จำกัด) 12/02/2564 - 10:06:38
837 1072 กาฬสินธุ์ ธนบุรี 21/09/2563 - 19:56:35
838 1073 โรงพยาบาลบุณฑริก (PD) 14/01/2564 - 15:37:06
839 1074 รพ.ปาย 25/01/2564 - 19:12:12
840 1075 แม่สะเรียง 18/02/2564 - 12:05:18
841 1076 นครปฐม (PD) 18/02/2564 - 16:20:38
842 1077 มหาราชนครราชสีมา (PD) 08/02/2564 - 17:54:16
843 1078 โรงพยาบาลดอนตาล (PD) -
844 1079 วิภาราม ชัยปราการ (ไตเทียม 2) -
845 1080 ลำพูน (HD) 11/02/2564 - 21:41:19
846 1081 กรุงเทพ เพชรบุรี (บ.เพชรบุรี-ฮีโม) 26/02/2564 - 18:03:56
847 1082 คลินิกไตเทียมพีเคฮีโมเจริญทรัพย์ สาขา 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 17/02/2564 - 15:13:00
848 1083 รามคำแหง (หน่วยไตเทียม 2 ) -
849 1084 ราชธานี (ไตเทียม 2) (บ.อยุธยาไตเทียม จำกัด) 12/02/2564 - 11:27:26
850 1085 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคทีเมดิคอล เซอร์วิส 18/02/2564 - 13:25:26
851 1086 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (หน่วยไตเทียม2) -
852 1087 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเซ็นจูรี่แคร์ 06/02/2564 - 17:24:21
853 1088 รพ.ภัทร-ธนบุรี (หน่วยไตเทียม2) 13/02/2564 - 18:58:47
854 1089 รพ.สันป่าตอง (บ.ฟริซิเนียส) หน่วยไตเทียม 3 12/02/2564 - 08:29:09
855 1090 เจริญกรุง 2 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 26/01/2564 - 15:54:20
856 1091 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. 10/02/2564 - 13:33:20
857 1092 ฐิติชัยไตเทียม คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 12/02/2564 - 17:49:16
858 1093 รพ.สนามชัย (บ.กรุงเทพฮีโมแคร์ จำกัด) 21/11/2563 - 12:44:43
859 1094 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (หน่วยไตเทียม 2 )บ.อีออนเมด 10/02/2564 - 17:47:24
860 1095 รพ.ทุ่งสง (หน่วยไตเทียม 3) บ.เคเซเว่น เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 13/02/2564 - 15:03:31
861 1096 รพ.บัวใหญ่ (หน่วยไตเทียม 2) บ.อีออนเมด จำกัด -
862 1097 รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) (PD) -
863 1098 คลีนิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต จริงใจไตเทียมฉะเชิงเทรา 22/02/2564 - 13:22:21
864 1099 พร้อมสะพรั่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 05/02/2564 - 12:57:23
865 1100 บริษัท ปากช่องไดอะไลซิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลีนิกเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต) 08/02/2564 - 09:20:10
866 1101 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินธโร อุทิศ 02/03/2564 - 13:28:49
867 1102 รพ.ลำปลายมาศ (บ.อีออนเมด จำกัด) 12/02/2564 - 18:21:12
868 1103 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตหมอพัทธนันท์ สาขา 1 27/01/2564 - 14:07:34
869 1104 ศูนย์ไตเทียมนิรันดร์การแพทย์ รพ.นิรันดร์การแพทย์ 30/01/2564 - 17:34:13
870 1105 พระปกเกล้า จันทบุรี (PD) -
871 1106 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชัญญเวชหนองแขม 17/02/2564 - 14:56:19
872 1107 อิสรภาพคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 03/03/2564 - 15:17:50
873 1108 มาบตาพุดไตเทียคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต (มาบตาพุดไตเทียม) 11/02/2564 - 13:43:54
874 1109 นิโปรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 03/03/2564 - 16:06:52
875 1110 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา (บ.รีนีล ลิงค์ จำกัด) 12/02/2564 - 18:00:28
876 1111 พระจอมเกล้า (PD) -
877 1112 รพ.กบินทร์บุรี 23/02/2564 - 15:00:23
878 1113 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (บ.เคที เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 10/02/2564 - 18:59:39
879 1114 รพ.บางบ่อ (บ.บี แอนด์ เอส ไตเทียม จำกัด) 22/10/2563 - 02:07:56
880 1115 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10/09/2563 - 14:38:34
881 1116 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (หน่วยไตเทียม 1) 04/02/2564 - 15:25:45
882 1117 ลาดพร้าว 114 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 06/02/2564 - 16:23:14
883 1118 ศูนย์ไตเทียมนครราชสีมา 10/02/2564 - 16:51:43
884 1119 สุราษฎร์ธานี (PD) 18/02/2564 - 11:17:29
885 1120 ศรีจันทร์ไตเทียมคลีนิคด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 27/01/2564 - 19:21:08
886 1121 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมรัตนบดินทร์ 05/02/2564 - 15:16:35
887 1122 หัวเฉียว (แผนกไตเทียม ชั้น 9 ) 28/01/2564 - 11:29:52
888 1123 รพ.การไฟฟ้านครหลวง 27/01/2564 - 08:06:39
889 1124 พญาไท 3 (หน่วยไตเทียมชั้น 3) 28/01/2564 - 11:11:10
890 1125 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส (เชียงใหม่) 16/02/2564 - 14:11:50
891 1126 บ้านฉาง -
892 1127 หนองคาย (PD) -
893 1128 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ไตเทียม 2) บ.อิออนเมด จำกัด 15/01/2564 - 17:32:49
894 1129 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 03/02/2564 - 18:31:21
895 1130 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 12/02/2564 - 11:42:14
896 1131 รพ.เกาะคา (บ.เนฟโฟร พลัส จำกัด) 03/02/2564 - 11:46:29
897 1132 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (บ.นำชัย เมดิแคร์ จำกัด) 13/02/2564 - 12:08:38
898 1133 นราธิวาสราชนครินทร์ (PD) -
899 1134 สิรีเวช 23 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต -
900 1135 บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) หน่วยไตเทียม 2 23/02/2564 - 13:30:11
901 1136 รพ.กรุงไทย ปทุม 25/01/2564 - 16:56:39
902 1137 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 26/01/2564 - 09:05:37
903 1138 ราชธานี 910 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 21/01/2564 - 14:44:04
904 1139 ชัยบาดาล (หน่วยไตเทียม 2) บ.เจริญวัตร จำกัด 05/02/2564 - 15:05:54
905 1140 นครพิงค์ (PD) -
906 1141 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์พิสิษฐ์ (ไตเทียมเทพโยธี ไตเทียม2) 27/02/2564 - 15:31:12
907 1142 อุบลรักษ์-ธนบุรี (ศูนย์ไตเทียมชั้น 2 ) หน่วย3 17/02/2564 - 12:50:06
908 1143 สถานพยาบาลเพชรพิจิตรไตเทียม 13/02/2564 - 18:19:27
909 1144 รพ.พัทลุง (ศูนย์ไตเทียมหลวงพ่อทวด) 02/11/2563 - 20:05:29
910 1145 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตกำแพงเพชรไตเทียม -
911 1146 รพ.นครคริสเตียน (บ.ไตรมิตรไตเทียม) 11/02/2564 - 10:48:12
912 1147 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ นครสวรรค์ (บ.nephromed) 02/02/2564 - 10:27:56
913 1148 ชัยสวัสดิ์ไตเทียมสหคลินิก -
914 1149 รพ.สตึก (บ.อีออนเมด จำกัด) 11/02/2564 - 14:28:14
915 1150 สิริเวช จันทบุรี (หน่วยไตเทียม 2) 15/02/2564 - 09:18:56
916 1151 บึงคำพร้อย ไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาไตเทียม 22/02/2564 - 15:37:34
917 1152 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ดาวิต้า เมดิคอล -
918 1153 ธนบุรี ทุ่งสง (บ.เคแน๊ปโคแคร์ จำกัด) 13/02/2564 - 20:56:50
919 1154 รพ.โคกโพธิ์ (บ.ฮีโมเฟริส์ จำกัด) 01/09/2563 - 15:13:51
920 1155 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 19/01/2564 - 15:20:54
921 1156 แพรกษาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตน์โรคไต ชั้น3 26/01/2564 - 13:24:59
922 1157 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ไตเทียมพยัคฆ์ 30/01/2564 - 12:37:14
923 1158 จันทรุเบกษา พอ. 09/02/2564 - 14:19:36
924 1159 ลาดกระบังไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 12/01/2564 - 17:21:15
925 1160 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (PD) -
926 1161 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขา 3 (อบจ. เก่า) บ.อิออนเมด จำกัด 24/02/2564 - 15:19:23
927 1162 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (HD) 05/02/2564 - 10:20:06
928 1163 ตรัง (PD) -
929 1164 เกษมวัฒนาคลีนิกเวชกรรม -
930 1165 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (บ.สัตหีบไตเทียม จำกัด) 01/02/2564 - 07:13:36
931 1166 มลิวรรณไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 13/02/2564 - 08:41:21
932 1167 แก่นคูณไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 28/02/2564 - 09:40:08
933 1168 รพ.เชียงรายอินเตอร์ (บ.อีออนเมด จำกัด) 10/02/2564 - 15:30:36
934 1169 ภูมิเวทคลินิกเวชกรรม 10/02/2564 - 10:00:18
935 1170 พหล 62 คลินิกเวชกรรม -
936 1171 รพ.แก้งคร้อ 28/01/2564 - 17:10:27
937 1172 โรงพยาบาลดงหลวง 14/02/2564 - 23:32:42
938 1173 รพ.ศรีสงคราม (ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง) 15/02/2564 - 18:02:20
939 1174 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 19/01/2564 - 13:21:35
940 1175 รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส(บางพูนเมดิคัล ไตเทียม) 10/01/2564 - 20:52:23
941 1176 กาฬสินธุ์ (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 06/02/2564 - 14:15:47
942 1177 คลินิกเวชกรรมนิรันดร์ 16/02/2564 - 11:21:43
943 1178 รพ.ยโสธร (บ.เคทีเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด) 18/02/2564 - 17:38:21
944 1179 ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต คู่เมืองกระบี่ 26/01/2564 - 11:01:41
945 1180 คลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมวชิรเวช 10/02/2564 - 13:24:25
946 1181 รัตนเวช 22 ไตเทียมคลีนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ชั้น4 -
947 1182 สกลมงคลคลีนิกเวชกรรม -
948 1183 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (หน่วยไตเทียม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) บ.อิออนเมด จำกัด 25/02/2564 - 17:31:44
949 1184 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ 14/02/2564 - 22:01:48
950 1185 รพ.กันทรลักษ์ (หน่วยไตเทียม 2) 19/02/2564 - 15:07:49
951 1186 รพ.อินทร์บุรี (หน่วยไตเทียม อาคาร ภปร.1) -
952 1187 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม (สมุทรสาคร 2) (บ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด) 05/02/2564 - 10:28:17
953 1188 เมดิแคร์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม -
954 1189 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (บ.อิออนเมด จำกัด) -
955 1190 ตะกั่วป่าคลินิกเวชกรรม 15/02/2564 - 19:53:08
956 1191 ธนาวุฒิคลินิกเวชกรรม -
957 1192 บ้านโพธิ์ (หน่วยไตเทียม 2) บ.บี แอนด์ เอสไตเทียม จำกัด 25/02/2564 - 13:27:24
958 1193 ศูนย์ไตเทียมเมืองกำแพง 2 (สถานที่ 2) -
959 1194 รพ.บางน้ำเปรี้ยว (PD) 09/02/2564 - 17:59:21
960 1195 เจริญสุขคลินิกเวชกรรม -